Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

Izdarīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 1.1 pantu šādā redakcijā:

"1.1 pants. Likumā minēto mērvienību piemērošana nodokļa likmes noteikšanai

Ja šajā likumā minēto mērvienību skaitliskie lielumi - transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos, motora tilpums kubikcentimetros un motora maksimālā jauda kilovatos - ir apzīmēti ar ciparu aiz komata, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes noteikšanai izmanto attiecīgo mērvienības skaitlisko lielumu, atmetot ciparus aiz komata."

2. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "maksā" ar vārdiem "valsts budžetā";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "īpašnieka maiņas reģistrāciju" ar vārdiem "turētāja reģistrāciju";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Transportlīdzeklim, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, tehnisko apskati, noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas, transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites termiņa pagarināšanu vai tranzīta numura zīmju derīguma termiņa pagarināšanu veic, ja samaksāta viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēra par kārtējo kalendāro gadu - par mēnesi, kurā tiek veikta attiecīgā darbība.

(4) Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju vai no uzskaites noņemta transportlīdzekļa reģistrāciju veic, ja samaksāta viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa apmēra par kārtējo kalendāro gadu - par mēnesi, kurā tiek veikta attiecīgā darbība, izņemot gadījumu, kad vienlaikus tiek veikta transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites tā reģistrācijas pārtraukšanai uz laiku, nododot numura zīmes.

(5) Pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates, transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanas uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi) + transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x to iepriekšējo kalendāro gadu mēnešu skaits, par kuriem nav maksāts nodoklis.";

izslēgt septīto daļu.

3. 6.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par:

1) vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts I vai II grupas invalīdam īpašumā, turējumā vai valdījumā;

2) vienu invalīdiem paredzētu vieglo transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts III grupas invalīdam īpašumā, turējumā vai valdījumā;

3) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;

4) transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju;

5) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts kā operatīvais transportlīdzeklis;

6) laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

7) iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

8) laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

9) laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

10) transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;

11) transportlīdzekli, kuru noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas zvērināts tiesu izpildītājs, institūcija vai iestāde, kas veic lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

12) transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

13) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;

14) laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;

15) tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators);

16) transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.";

aizstāt trešajā daļā skaitli "16." ar skaitli "15.".

4. 7.pantā:

papildināt ceturtās daļas ievaddaļu pēc vārda "piekabi" ar vārdiem "vai puspiekabi";

aizstāt ceturtās daļas 1.punktā vārdus "veic saimniecisko darbību un ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji" ar vārdiem "kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības";

papildināt ceturtās daļas 3., 4., 5., 7. un 8.punktu pēc vārda "piekabe" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "vai puspiekabe" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

aizstāt ceturtās daļas 3., 4., 5., 7. un 8.punktā vārdu "atlaidi" ar vārdu "atvieglojumu";

aizstāt ceturtās daļas 7. un 8.punktā vārdus "iepriekšējā gada neto apgrozījuma" ar vārdiem "neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā";

aizstāt piektajā daļā vārdus "kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni" ar vārdiem "kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk";

aizstāt septītajā un astotajā daļā vārdu "atlaidi" ar vārdu "atvieglojumu".

5. Aizstāt 8.panta otrās daļas 6.punktā vārdu "atlaidi" ar vārdu "atvieglojumu".

6. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

11.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants, kuram piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu.

(2) Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem.

(3) Ja komersants vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

(4) Komersants vai zemnieku saimniecība maksā nodokli, ja tā transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu un to pašu periodu maksā tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, kuram no subjektiem saskaņā ar likumu konkrētajā periodā jāmaksā nodoklis par transportlīdzekli."

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Taksācijas periods

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads."

8. Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli taksācijas periodā veido šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā nodokļa apmēra 12 mēnešu summa."

9. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par katru komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrēto šā likuma 10.pantā minēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Komersants vai zemnieku saimniecība, ja komersants vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Komersants vai zemnieku saimniecība pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates maksā valsts budžetā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Komersants vai zemnieku saimniecība par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz komersanta vai zemnieku saimniecības kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem komersants vai zemnieku saimniecība maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja taksācijas periodā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņa vai transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot numura zīmes, komersants vai zemnieku saimniecība pirms minēto darbību veikšanas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.";

papildināt panta ceturto, piekto un sesto daļu pēc vārda "komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai zemnieku saimniecība" (attiecīgā locījumā);

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "kalendāro gadu" ar vārdiem "taksācijas periodu";

aizstāt piektajā daļā vārdu "maksā" ar vārdiem "tās maksājumu veic";

izslēgt sestajā daļā vārdus "veic atsevišķu maksājumu par katru transportlīdzekli un";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Piemērojot šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 12.punktā noteikto atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, nodokli maksā saskaņā ar šajā pantā norādīto kārtību un likumā noteiktajā apmērā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par attiecīgo taksācijas periodu līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā pārtraukta transportlīdzekļa lietošana ceļu satiksmē.

(8) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, īpašnieka maiņas reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, neveic, ja saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli nav samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz minēto darbību veikšanai taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības."

10. 14.pantā:

izteikt pirmās daļas 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3) par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants deklarējis reģistrā;

4) ja komersantam vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants deklarējis reģistrā;

5) par transportlīdzekļiem, kurus komersants vai zemnieku saimniecība izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi reģistrā;";

papildināt pirmo daļu ar 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"6) komersants vai zemnieku saimniecība, ja komersants vai zemnieku saimniecība apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par to nemaksā, ja komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja šā komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli nemaksā par vienu vieglo transportlīdzekli, ja komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo vieglo transportlīdzekli uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

7) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

8) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

9) par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;

10) par transportlīdzekli, kuram ir reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

11) par vieglo transportlīdzekli, kuram reģistrācijas apliecībā sadaļā "Piezīmes" ir atzīme "Sporta";

12) par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie demonstrācijas transportlīdzekļi ir jauni transportlīdzekļi (lietoti mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraukuši mazāk par 6000 kilometriem), kuri kā demonstrācijas transportlīdzekļi ir noteikti transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotai personai saistošā līgumā, kas noslēgts ar transportlīdzekļa ražotāju vai reģionālo importētāju, un kuri periodiski tiek nodoti trešajām personām izmēģinājumu, salīdzinājumu vai cita veida braucieniem, lai veicinātu jaunu automašīnu pārdošanu.";

izteikt otro daļu šādā reakcijā:

"(2) To, ka komersanta vieglais transportlīdzeklis atbilst kādam no šā panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punkta nosacījumiem vai zemnieku saimniecības vieglais transportlīdzeklis atbilst šā panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, komersants vai zemnieku saimniecība deklarē reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšanu veic līdz kalendārā gada 31.decembrim. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā taksācijas perioda 1.janvāra un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad komersants vai zemnieku saimniecība veic šā panta 2.2 daļā minētās darbības.";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Deklarējot reģistrā transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi komersanta vai zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības vajadzībām, komersants vai zemnieku saimniecība norāda maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuru iespējams reģistrā mainīt, ja nepieciešams, uzstādot transportlīdzeklim cita nodrošinātāja piedāvāto maršruta kontroles sistēmu.

(22) Komersantam vai zemnieku saimniecībai ir tiesības reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību, vairs nepiemērojot atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas. Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, komersants vai zemnieku saimniecība deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas. Šajā gadījumā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar to attiecīgā taksācijas perioda mēnesi, kurā atbrīvojums zaudēts.";

izteikt trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

1) transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;

2) brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;

3) odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un maršruta kontroles sistēmas fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz pieciem procentiem.

(4) Komersants vai zemnieku saimniecība šā panta trešās daļas 2.punktā minēto uzskaiti kārto, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Komersanta vai zemnieku saimniecības pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā "Par grāmatvedību" noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.

(5) Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā. Maršruta kontroles sistēmu prasības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Maršruta kontroles sistēmu tirgotājiem un darbības nodrošinātājiem ir pienākums pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniegt šādu viņu rīcībā esošu informāciju:

1) vai attiecīgajam komersanta vai zemnieku saimniecības transportlīdzeklim, kas reģistrā deklarēts kā izmantojams vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma;

2) cik sistemātiski un regulāri konkrētajam transportlīdzeklim uzstādītā maršruta kontroles sistēma neatrodas uztveršanas zonā.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta trešajā daļā minēto uzskaites un līdz ar to arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību komersants vai zemnieku saimniecība nevar mainīt līdz taksācijas perioda beigām, izņemot šā panta 2.2 daļā noteiktajā gadījumā."

11. 15.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja komersants vai zemnieku saimniecība savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā atsavina vai noņem no uzskaites norakstīšanai. Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites, ieskaitot mēnesi, kurā tas noņemts no uzskaites.";

papildināt otro daļu pēc vārda "komersantam" ar vārdiem "vai zemnieku saimniecībai";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētajam transportlīdzeklim, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. vai 12.punktā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(22) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā ir iestājies šā panta 2.1 daļā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "komersants" ar vārdiem "vai zemnieku saimniecība";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "ne vēlāk kā līdz tam ceturksnim sekojošā mēneša 10.datumam, par kuru pieprasa atmaksu".

12. Papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iekasē, maksā un atmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli, kā arī kārtību, kādā piemērojami uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atvieglojumi."

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"9. Grozījumi šā likuma 5.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un grozījums, kas paredz septītās daļas izslēgšanu, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

10. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums minētā panta trešajā daļā attiecībā uz skaitļa aizstāšanu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

11. Papildus šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

12. Grozījumi šā likuma 7.pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar vārdiem "vai puspiekabi" (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

13. Grozījums šā likuma 7.panta piektajā daļā piemērojams, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

14. Šā likuma 7.panta piektajā daļā, kā arī šo pārejas noteikumu 11.punktā minētajām personām, kuras par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ir samaksājušas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ir tiesības saņemt attiecīgi samaksātā vai pārmaksātā nodokļa atmaksu, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam.

15. Grozījumi šā likuma 10., 11., 13., 14. un 15.pantā attiecībā uz šo pantu papildināšanu ar zemnieku saimniecībām, kā arī šā likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

16. Ja valsts kapitālsabiedrība, uzstādot transportlīdzeklim maršruta kontroles sistēmu, attiecībā uz 2011.gadu šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētajā termiņā, ņemot vērā piemērojamo iepirkuma procedūru, nav paspējusi deklarēt reģistrā transportlīdzekļa atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, tai ir tiesības pieprasīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, kurā norādīta katra tā automobiļa marka, modelis un reģistrācijas numurs, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, un to mēnešu skaits, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī norādīts mēnesis, kurā transportlīdzeklim uzstādīta maršruta kontroles sistēma. Valsts ieņēmumu dienests, saņēmis minēto iesniegumu, atmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par attiecīgo periodu, sākot ar mēnesi, kurā valsts kapitālsabiedrība uzstādījusi maršruta kontroles sistēmu.

17. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais nodokļu atbrīvojums komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

18. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskā deklarēšana attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem veicama līdz 2012.gada 31.decembrim.

19. Šā likuma 14.panta piektā daļa par prasībām attiecībā uz maršruta kontroles sistēmām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru kabinets šā panta piektajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2012.gada 1.oktobrim.

20. Šā likuma 16.panta trešā daļa stājas spēkā 2012.gada 1.augustā."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 29.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2012.gada 17.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.03.2012.Stājas spēkā: 01.05.2012.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 17.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
246593
01.05.2012
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)