Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.231

Rīgā 2012.gada 3.aprīlī (prot. Nr.18 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Latvijas būvnormatīvā LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumiem Nr.102 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 22.nr.)) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekts nav nepieciešams Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos.";

1.2. svītrot 8.punkta trešajā teikumā vārdu "Neizbūvētu";

1.3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Dzīvojamā nama apbūves laukumu (m2) nosaka kā tāda laukuma projekciju pirmā virszemes stāva līmenī, kuru ierobežo ēkas ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumus zem ēkām (vai to daļām), caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, terasēm un ārējām kāpnēm.";

1.4. svītrot 22.punktu;

1.5. papildināt 32.punktu aiz vārdiem "ugunsdrošības nodalījumus" ar vārdiem "vai ugunsdroši atdalītas telpas";

1.6. svītrot 35.punktu;

1.7. aizstāt 36.punkta ievaddaļā vārdus "insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības" ar vārdiem "insolācijas un apgaismojuma";

1.8. papildināt būvnormatīvu ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Šā būvnormatīva 36.punktā minētos minimālos attālumus starp ēkām var neievērot, ja ēka ir plānota īpaši sarežģītos pilsētbūvniecības apstākļos (kultūrvēsturiskā zona, pilsētas centra zona) vai esošā perimetrālā apbūvē un pašvaldība teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikusi šādas teritorijas.";

1.9. svītrot 37.punktā vārdus "vienā zemes vienībā";

1.10. svītrot 38.punktu;

1.11. izteikt 39.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"39. Dzīvojamo namu būvprojektu risinājumos jānodrošina dzīvojamo telpu nepārtraukta insolācija vismaz 2,5 stundas dienā laikposmā no 22.marta līdz 22.septembrim:";

1.12. aizstāt 40.punktā skaitli un vārdu "38.punktā" ar skaitli un vārdu "39.punktā";

1.13. svītrot 43.punktu;

1.14. svītrot 47.punktu;

1.15. aizstāt 48.punktā vārdus "Katrs dzīvoklis ir ugunsdrošības nodalījums, kura" ar vārdiem "Dzīvokļu un kāpņu telpas veido kā ugunsdroši atdalītas telpas, kuru";

1.16. svītrot 49. un 51.punktu;

1.17. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Automātiskajām gaisa virsspiediena sistēmām nodrošina automātisko vadību no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, izvietojot ugunsgrēka detektorus, kuri reaģē uz dūmiem, koplietošanas evakuācijas ceļos (koridoros, ugunsdrošības priekštelpās, liftu priekštelpās, kāpņu telpās, aizsargātos evakuācijas ceļos).";

1.18. svītrot 53., 54., 55. un 56.punktu;

1.19. izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Ja dzīvojamā nama ieejā paredz vējtveri, to projektē atbilstoši šā būvnormatīva 102.punktā minētajām prasībām.";

1.20. svītrot 59.punktu;

1.21. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Automātisko gaisa virsspiediena sistēmu aizsargātos evakuācijas ceļos, kuri ir garāki par 30 metriem, paredz dzīvojamos namos, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme pārsniedz 28 metrus.";

1.22. izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim un lielāks par astoņpadsmit, un vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni. Ēkās, kuru stāva augstums nepārsniedz 3,5 metrus, ir pieļaujams viens kāpņu laids, ja uz attiecīgo stāvu ir iespējams nokļūt, izmantojot citu risinājumu. Kāpņu laidus un laukumus norobežo ar margām.";

1.23. svītrot 63., 64., 65., 66. un 67.punktu;

1.24. papildināt būvnormatīvu ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Evakuācijas ceļa platums un evakuācijas izejas durvju brīvais platums dzīvokļos nav normēts.";

1.25. aizstāt 68.punktā skaitli un vārdu "1,8 metri" ar skaitli un vārdu "1,5 metri";

1.26. izteikt 72. un 73.punktu šādā redakcijā:

"72. Projektējot iebūvētas garāžas un autostāvvietas, paredz:

72.1. garāžas un autostāvvietas izvietošanu ugunsdrošības nodalījumos atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

72.2. dūmu izvadi atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

72.3. automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

72.4. iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar iekšējo ūdensapgādi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Autostāvvietās, kurās nepieciešama vismaz viena aprēķina strūkla ar ūdens patēriņu 5 l/s, ugunsdzēsības krānus neaprīko ar šļūtenēm un stobriem, bet paredz attiecīgā daudzuma pieslēgumus ar savienotājgalviņām un vienu ugunsdzēsības krānu komplektu (šļūteņu un stobru) ar vienas strūklas minimālo patēriņu vismaz 1 l/s.

73. Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās ēkās atļauta bēniņu, mansarda stāva vai jumta stāva izbūve, bet ne vairāk kā divos līmeņos, nodrošinot ugunsdrošības līmeni atbilstoši ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.";

1.27. svītrot 75.punktu;

1.28. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Cokola stāvā un pagrabstāvā tehniskos koridorus un tehniskās telpas no pārējām telpām atdala ar ugunsdrošām starpsienām, ugunsdrošām durvīm un ugunsdrošu pārsegumu, kuru ugunsizturība atbilst būves ugunsnoturības pakāpei.";

1.29. aizstāt 80.punktā vārdus "drošības prasībām" ar vārdiem un skaitli "drošības prasībām, bet ne augstāku par 2,45 metriem";

1.30. aizstāt 82.punktā skaitli un vārdu "1,6 metrus" ar skaitli un vārdu "1,2 metrus";

1.31. svītrot 84.punktu;

1.32. izteikt 87. un 88 punktu šādā redakcijā:

"87. Dzīvojamo namu jumta konstrukcijās paredz izvietot sniega ķērāju konstrukcijas, ja jumta slīpums ir lielāks par 30 grādiem.

88. Jumta seguma siltumizolācijas konstrukcijā jābūt aizsargslānim, kas novērš saules siltuma transmisiju telpā.";

1.33. papildināt būvnormatīvu ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Lifta durvju vērtnes brīvais platums ir vismaz 900 mm.";

1.34. svītrot 99.punktu;

1.35. aizstāt 4.nodaļas nosaukumā vārdus "invalīdu vajadzību" ar vārdiem "vides pieejamības";

1.36. izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Dzīvojamās ēkās jānodrošina vides pieejamības prasības iekļūšanai ēkā pirmā stāva līmenī vai līdz liftam.";

1.37. svītrot 103.punktā vārdus un skaitli "ārējo durvju brīvais platums - vismaz 1,2 metri";

1.38. papildināt būvnormatīvu ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Šā būvnormatīva 103., 104. un 105.punktā minētās vides pieejamības prasības piemēro, ja dzīvojamā namā paredzēti dzīvokļi ģimenēm, kurās ir personas ar kustību traucējumiem. Liftu paredz, ja šādu dzīvokli projektē augstāk par pirmo stāvu.";

1.39. svītrot 106.punktu;

1.40. izteikt 110.punktu šādā redakcijā:

"110. Dzīvojamo namu apsildīšanā priekšroka dodama ekonomiski pamatotām apkures sistēmām, kas nodrošina vietējā kurināmā vai atjaunojamo energoresursu izmantošanu.";

1.41. aizstāt 117.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

1.42. izteikt 124.punktu šādā redakcijā:

"124. Biroja telpām, kuras atrodas dzīvoklī, nosūces ventilāciju var pievienot visas ēkas kopējam ventilācijas kanālam, ja ievēro šā būvnormatīva 121. un 122.punktā minētos nosacījumus.";

1.43. svītrot 126.punktā vārdus "Ja dzīvojamais nams nav augstāks par diviem stāviem (neskaitot cokola stāvu) un";

1.44. svītrot 127.punktu;

1.45. svītrot 129.punktu;

1.46. svītrot 132.3.apakšpunktu un 133.punktu;

1.47. aizstāt 134.punktā vārdus "ugunsdrošību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "normatīvajiem aktiem, kas reglamentē ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūvi";

1.48. izteikt 1.pielikuma tabulas 2.piezīmi šādā redakcijā:

"2. ** Dzīvokļa iekšējo kāpņu ugunsreakcijas klase netiek normēta."

2. Būvprojektus, kuri noteiktā kārtībā akceptēti vai iesniegti akceptam būvvaldē līdz 2012.gada 31.maijam un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2012.gada 31.maijam, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām.

3. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 231Pieņemts: 03.04.2012.Stājas spēkā: 01.06.2012.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 05.04.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
246278
01.06.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)