Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.112

Rīgā 2012.gada 5.martā (prot. Nr.10 40.§)

Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.203) šādus grozījumus:

1.1. papildināt nodaļu "Saīsinājumi" ar šādiem saīsinājumiem (alfabēta secībā):

1.1.1. "LOI 6 - Nodomu vēstule SVF (Letter of Intent 08.12.2011.)";

1.1.2. "PKC - Pārresoru koordinācijas centrs";

1.1.3. "SMOU 5 - Grozījumi nodomu protokolā ar EK (Supplemental Memorandum of Understanding 21.12.2011.)";

1.2. izteikt 3.pielikuma 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.1. Stingra fiskālā disciplīna, budžeta ieņēmumu un izdevumu sabalansēšana atbilstoši fiskālajam mērķim
1.1.1.1.

 

Fiskālās atbildības stiprināšana, lai saglabātu fiskālo ilgtspēju vidējā termiņā

Izstrādāts vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts

FM

31.12.2012.

SMOU

5 - Annex 1, 2.a;

LOI 6 - 3; 15.3

1.1.2. Nodokļu sloga pārdale no tiešajiem, ar darbaspēku saistītajiem, nodokļiem uz netiešajiem, ar patēriņu saistītajiem, nodokļiem un cīņa ar ēnu ekonomiku un nelegālo tirdzniecību
1.1.2.1.

 

Nodokļu administrācijas stiprināšana un ēnu ekonomikas apkarošana Pieņemts valsts tiesībsargājošo iestāžu rīcības plāns 2012.gadam cīņai pret cigarešu, alkohola un degvielas kontrabandu un nelikumīgu apriti

FM

31.01.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 3.b
Pārskatīta Valsts kases maksājumu sistēma, lai ieviestu maksājumu apturēšanu nodokļu parādniekiem un uzņēmumiem ar cita veida neapmaksātām saistībām pret valsti, vienlaikus ievērojot ES struktūrfondu nosacījumus

FM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 3.c"

1.3. izteikt 3.pielikuma 1.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.4. Finanšu sektora stabilitātes nodrošināšana
1.1.4.1.

 

Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveidošanas plāna izpilde Sasniegts Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārdošanas stratēģijā izvirzītais mērķis - pārdotas Latvijas Hipotēku un zemes bankas komerciālās daļas

FM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 5;

LOI 6 - 23.2

1.1.4.2. Akciju sabiedrību "Citadele banka" un "Parex banka" pārdošanas stratēģiju izstrāde un īstenošana Sasniegts akciju sabiedrību "Citadele banka" un "Parex banka" pārdošanas stratēģijā izvirzītais mērķis - pārdotas akciju sabiedrības "Citadele banka" komerciālās daļas

EM

31.12.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 6;

LOI 6 - 25;

MK 27.12.2011. sēdes protokols Nr.76, 66.§

1.1.4.3. Apstiprināts optimizācijas plāns attīstības kreditēšanas sistēmai Latvijā Izstrādāt attīstības finansēšanas institūciju optimizācijas darbības plānu, kas nodrošina sinerģiju starp esošajām institūcijām un ļauj efektīvāk izmantot ES fondus, tai skaitā veicot mērķfondu līdzekļu izsniegšanu aizdevumos ar komercbanku starpniecību

FM,

EM

30.06.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 7;

LOI 6 - 24

1.1.4.4. Nodrošināt pietiekamu ekspertīzes vērtējumu par Latvijas Garantiju aģentūras (LGA) spēju uzņemties EIF ieguldījumu fonda darbību Lai garantētu pietiekamu LGA kapacitāti ieguldījumu fonda ieviešanai, veikts neatkarīgs LGA kapacitātes novērtējums. Novērtējuma tehniskā specifikācija saskaņota ar Eiropas Komisiju, novērtējums nosūtīts Eiropas Komisijai izskatīšanai

EM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 8
Izvirzīts pārstāvis ES fondu inženierijas pasākumu vadības komitejai no nozīmīgas starptautiskas finanšu institūcijas ar lielu pieredzi attīstības jautājumos

FM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 8
Jaunu LGA valdes locekļu iecelšana, informējot Eiropas Komisiju

EM

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 8"

1.4. svītrot 3.pielikuma 1.2.2.7.apakšpunkta otro darbības rezultātu;

1.5. izteikt 3.pielikuma 1.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.3. Efektīva ES fondu finansējuma apguve, apgūstot pieejamo finansējumu pilnā apmērā un mazinot administratīvos šķēršļus ES finansējuma apguvei
1.2.3.1. Nodrošināta atbilstoša, efektīva un caurskatāma ES fondu vadība un apguve A) 2012.gadā Latvijai jācenšas nodrošināt gada līdzekļu izlietojumu (starpniekinstitūciju veiktie maksājumi) vismaz 106,1 miljona latu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 8,9 miljonu latu apmērā no Eiropas Zivsaimniecības fonda un 146,5 miljonu latu apmērā no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda

ZM

31.12.2012.

SMOU 3 - Vispārējie programmas nosacījumi; SMOU 3 - D: Strukturālās reformas; SMOU - Q1: Strukturālās reformas
B) Veikti pasākumi izvērtējumu kvalitātes uzlabošanai, lai noteiktu, kā ES fondu atbalsts ietekmē sagaidāmo rezultātu sasniegšanu

FM

31.12.2012.

SMOU 4 - Annex 1,9.b
C) Izvērtēti vidēja termiņa plāni ES fondu projektu administrācijas sistēmas centralizēšanā

FM

31.12.2012.

SMOU 4 - Annex 1, 9.b
D) Parakstīti visi līgumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros

IZM

31.05.2012.

SMOU 4 - Annex 1, 9.d
E) Nodrošināts, ka starpniekinstitūcijas izdevumi ERAF apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" ietvaros no ERAF sasniedz vismaz EUR 50 miljonu 2012.gadā un EUR 65 miljonus 2013.gadā, kā arī veikti pasākumi, lai sasniegtu Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.-2013.gadam noteiktos nacionālos mērķus pētniecības un attīstības izdevumiem

FM

31.12.2012.

31.12.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 9.a
F) Sniegts neatkarīgs novērtējums par ES finansētās ceļu rekonstrukcijas kvalitāti, un sniegtas rekomendācijas ceļu būves uzraudzības un kontroles sistēmas pilnveidošanai, kā arī izvērtētas ES fondu finansēto ceļu projektu standarta garantijas perioda pagarināšanas iespējas

SM

31.10.2011.

SMOU 4 - Annex 1, 9.e
G) Noteikti papildu drošības pasākumi ES līdzfinansēto ceļu un tiltu būvniecības projektu kvalitātes nodrošināšanas un kontroles sistēmai un procedūrām (piemēram, palielinot standarta garantiju termiņus), pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu ieteikumiem (JASPERS) un neatkarīgu Eiropas Komisijas revīziju

SM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.b
H) Eiropas Komisija informēta par veiktajiem novērtēšanas kapacitātes celšanas pasākumiem valsts un privātās institūcijās (piemēram, padziļinātas apmācības par novērošanas rīkiem un metodēm) un par novērtēšanas kvalitātes uzlabošanu saistībā ar ES struktūrfondu īstenošanu

FM

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.c
I) Eiropas Komisija informēta par pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu efektivitāti ES līdzfinansēto projektu jomā, stiprinot institucionālo kapacitāti

FM

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.d
1.2.3.2. Pienācīgi sagatavoties 2014.-2020.gada plānošanas periodam Sagatavoti nākamie soļi, lai nodrošinātu, ka ES fondu investīcijas ir vairāk koncentrētas un vērstas uz mazāku skaitu prioritāšu salīdzinājumā ar 2007.-2013.gada periodu

FM

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.e
Izklāstīti virzieni turpmākai ES fondu vadības sistēmas optimizācijai/ vienkāršošanai (piemēram, samazinot starpniekinstitūciju skaitu un tālāk stiprinot Vadošās iestādes lomu un lēmumu pieņemšanas pilnvaras) kā iespējai samazināt administratīvo slogu un izvairīties no pārklāšanās funkcijām

FM

30.04.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.e
Notikušas konsultācijas ar Eiropas Komisiju par priekšlikumiem deleģēt tehnisko lēmumu pieņemšanu Vadošās iestādes līmenim (piemēram, aktivitāšu īstenošanā)

FM

30.06.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 9.f"

1.6. izteikt 3.pielikuma 1.2.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.4.5. Konkurences veicināšana brīvajā tirgū 2012.gada budžeta ietvaros papildus piešķirts finansējums (2012.gadā papildus 0,15 milj. latu, salīdzinot ar 2011.gada budžetu) Konkurences padomei, lai nodrošinātu augsti kvalificētu darbinieku pietiekamu skaitu, uzsākot vairāk un plašākus tirgus pētījumus (lai novērstu negodīgu konkurenci un ierobežotu cenu nepamatotas paaugstināšanas risku sabiedrībai un valstij svarīgākajās nozarēs, ilgtermiņā mazinot inflāciju), kā arī lai uzraudzītu Pakalpojumu direktīvas īstenošanu

EM

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 15.a
Izveidota sistēma, kuras ietvaros, nodrošinot pienācīgu uzraudzību un vienādu piemērošanu, tiek izvērtēta un kontrolēta publisko personu (t.sk. ostas pārvalžu) komercdarbības atbilstība publisko personu komercdarbības kritērijiem, saskaņā ar kuriem publiskai personai komercdarbība atļauta tikai, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, vai stratēģiski svarīgā nozarē

SM, EM, FM, VARAM

30.06.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 15.b
Ņemot vērā iespējamos budžeta ieņēmumus un uzlabojušos konkurētspēju, pārskatīts ostas nodokļu režīms (speciālās ekonomiskās zonas) un veikti pasākumi, lai paaugstinātu pārvaldības efektivitāti un caurspīdīgumu

SM, FM

EM

30.06.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 15.c"

1.7. izteikt 3.pielikuma 1.2.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.5.2. Novērst tehniskās ekspluatācijas ierobežojumus un nodrošināt dzelzceļa pārvadājumu drošības līmeni atbilstoši ES normatīvajiem aktiem Izbūvēt un rekonstruēt TEN dzelzceļa sliežu ceļus: izbūvēti 52 km, rekonstruēti 260 km

SM

31.12.2013.

_ "

1.8. svītrot 3.pielikuma 1.2.5.3.apakšpunkta trešo darbības rezultātu;

1.9. izteikt 3.pielikuma 1.3.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.1.1. Uzlabot augstākās izglītības finansēšanas sistēmu Izstrādāts un sagatavots ieviešanai no 2014.gada principiāli jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis, lai veicinātu maksimālu augstākās izglītības pieejamību, tās starptautiskās konkurētspējas objektīvi novērtējamu kāpumu un taisnīgumu

IZM

31.12.2013.

LOI - 28; IzM_PB Matrix 6"

1.10. izteikt 3.pielikuma 1.4.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1.4. Veicināt efektīvāku energoresursu un dabas resursu izmantošanu Uzlabota energoefektivitāte/ēku efektivitāte, veicot aptauju vai inventarizāciju daudzdzīvokļu ēkām (tai skaitā valsts nozīmes ēkām, piemēram, skolām), koncentrējoties uz ēku izolāciju un patēriņa samazināšanu un piešķirot pietiekamu finansējumu esošās energoefektivitātes programmas ietvaros (vai izstrādājot jaunu programmu), lai uzlabotu izolāciju un skaitītāju un termostatu instalēšanu, kur tas ir nepieciešams

EM

30.04.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 11.b"

1.11. izteikt 3.pielikuma 2.1.1.4. un 2.1.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1.4. Regulāri informēt Ministru prezidentu par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanas gaitu Ziņojums par aktīvās darba tirgus politikas pasākumu ieviešanu iesniegts Ministru prezidentam zināšanai. Ziņojumā iekļauta informācija par dalībnieku skaitu (kopējais plānotais skaits/kopējais bezdarbnieku skaits, programmā nodarbināto stipendiātu skaits), esošajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem

LM

31.01.2012.,

31.07.2012.,

31.01.2013.

SMOU 5 - Annex 2
2.1.1.5.

Ieviest efektīvu aktīvā darba tirgus politiku un izglītības politiku

Pabeigts kuponu sistēmas darbības neatkarīgs izvērtējums, īpaši attiecībā uz mācību atbilstību darba tirgus prasībām

LM

31.12.2012.

SMOU 4 - Annex 1, 12.b
Uzlabota darba algu subsīdiju atbalsta shēma un/vai izvērtēta iespēja ieviest nodokļu atvieglojumus, lai sekmētu ilgtermiņa bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, vienlaikus novēršot darbaspēka aizvietošanas efektu (esošo darbinieku atlaišanu). Uzlabota iespēja apgūt darba prasmes bezdarbnieku apmācības programmās

LM, FM

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 12.a"

1.12. izteikt 3.pielikuma 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.3. Sociālās drošības sistēmas pilnveidošana
2.1.3.1. Nodrošināt Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanu un uzraudzību Informatīvie ziņojumi par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu iesniegti MK, ietverot Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas analīzi un priekšlikumus turpmākajai rīcībai

LM

05.02.2012.,

05.08.2012.,

05.02.2013.

SMOU 5 - Annex 2
2.1.3.2. Sagatavot ziņojumu par nabadzību, sociālās drošības tīklu un pensijām Informatīvie ziņojumi par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu iesniegti MK

LM

05.02.2012.

05.08.2012.

02.02.2013.

SMOU 5 - Annex 2
Ziņojums par nabadzību un pensijām iesniegts MK. Ziņojumā tiks izvērtēta aktuālā situācija katrā no jomām, tai skaitā norādot kvantitatīvos datus

LM

05.02.2012.

05.08.2012.

02.02.2013.

SMOU 5 - Annex 2
2.1.3.3. Adekvāta finansējuma nodrošināšana sociālajām vajadzībām un caurskatāmas un izmaksu ziņā efektīvas sociālās palīdzības sniegšanas nodrošināšana 2012.gada budžeta ietvaros nodrošināts nepieciešamais finansējums sociālās drošības tīklam, tai skaitā valsts līdzfinansējums visam gadam pašvaldībām pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai izmaksām un līdz aprīļa beigām valsts līdzfinansējums pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksām

FM, LM

30.04.2012.,

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 4.a
Veikts pētījums par sociālās palīdzības sistēmu, tai skaitā novērtējot: 1) pabalstu saņēmēju atkarību no sociālās palīdzības un motivāciju strādāt; 2) sociālās palīdzības ietekmi uz nabadzības mazināšanu; 3) sociālās palīdzības saņēmēja līdzdalības prasības praktisko ieviešanu; 4) iespējas ieviest trūcīgas personas ienākumu līmeņa gradāciju (viena noteikta līmeņa vietā)

LM

31.03.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 4.b;

LOI 6 - 18

Veikta reforma mērķtiecīgākas sociālās palīdzības sniegšanai

LM

30.09.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 4.b
Atjaunotas otrā pensiju pīlāra iemaksas 6 % apmērā, ar nosacījumu, ka budžeta situācija uzlabojas atbilstoši prognozēm, novērtējot privāto pensiju sistēmas 2.līmeņa fondu pārvaldītāju maksu salīdzinājumā ar fondu investīciju ienesīgumu

LM,

FM

01.01.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 4.d
Pārskatīt noguldītāju/klientu konsultēšanas sistēmu, kā arī to, vai tiek nodrošināta pietiekama informācija par pensiju fondu investīciju ienesīguma riskiem un svārstībām

LM,

FM

01.01.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 4.d"

1.13. izteikt 3.pielikuma 2.2.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1.1.

Reģionālās politikas aktualizācija/izstrāde - papildu finansējuma piesaiste pašvaldību projektu īstenošanai, kas sekmē ekonomikas attīstību reģionos Veiktas ELFLA investīcijas 20 milj. latu apmērā 44 novadu pašvaldībās - īpaši atbalstāmajās teritorijās

VARAM

30.12.2013.

MK 07.04.2009. sēdes protokola Nr.23 47.§ 3.punkts"

1.14. aizstāt 3.pielikuma 2.2.2.1.apakšpunktā skaitļus "01.04.2012." ar skaitļiem "01.06.2012.";

1.15. papildināt 3.pielikumu ar 2.3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.1.2. Sagatavot ziņojumu par veselības aprūpi, iekļaujot veikto/ plānoto pasākumu aprakstu un galveno indikatoru analīzi Ziņojums par veselības aprūpi, iekļaujot veikto/ plānoto pasākumu aprakstu un galveno indikatoru analīzi, iesniegts MK

VesM

05.02.2012.,

05.08.2012.,

05.02.2013.

SMOU 5 - Annex 2"

1.16. izteikt 3.pielikuma 2.3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.2.1.

 

Izveidot efektīvu primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju tīklu, paredzot izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā 500 ģimenes ārstu praksēm piesaistīta otra māsa

VesM

31.03.2012.

LOI - 28; Sociālās drošības tīkla stratēģija"

1.17. izteikt 3.pielikuma 2.3.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.3.1. Palielināt ambulatorās veselības aprūpes pieejamību, paredzot izmaiņas veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā Kopējais valsts apmaksāto mājas aprūpes vizīšu skaits: 300 000

VesM

31.12.2011.

LOI - 28; Sociālās drošības tīkla stratēģija
Kopējais valsts apmaksāto mājas aprūpes vizīšu skaits: 400 000

VesM

31.12.2012.

_
Izveidoti divi dienas centri

VesM

31.03.2012.

LOI - 28; Sociālās drošības tīkla stratēģija"

1.18. izteikt 3.pielikuma 2.4.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.2.2.

 

Nodrošināt izglītojamo teorētisko zināšanu praktisku lietošanu, lai sekmētu konkurētspēju globālās ekonomikas apstākļos. Lai attīstītu izglītojamo prasmes pielietot teorētiskās zināšanas, plānots nodrošināt pedagogu tālākizglītību un attiecīgu materiālu izstrādi, kā arī valsts pārbaudījumos par vispārējo vidējo izglītību papildināt dabaszinātņu mācību priekšmetu ar praktisko daļu, kurā tiek novērtēta izglītojamo teorētisko zināšanu praktiska lietošana Nodrošināts atbalsts pedagogu tālākizglītībai un materiālu izstrādei, lai attīstītu izglītojamo prasmes pielietot teorētiskās zināšanas

IZM

31.12.2013.

MOU - Q2"

1.19. izteikt 3.pielikuma 2.4.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.3.2.

 

Uzlabota pedagogu studiju kreditēšanas sistēma Paātrināta kredītu dzēšana strādājošiem pedagogiem (2009.gadā 10 gadu laikā, 2013.gadā piecu gadu laikā)

IZM

30.09.2013.

LOI - 28"

1.20. svītrot 3.pielikuma 3.1.1.1.apakšpunktu;

1.21. aizstāt 3.pielikuma 3.1.1.3.apakšpunktā skaitļus "31.12.2011." ar skaitļiem "31.08.2012.";

1.22. izteikt 3.pielikuma 3.1.1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.7.

 

E-iepirkumu sistēmas pilnveidošana E-iepirkumu sistēmā iesaistīto publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars (%) kopējā iestāžu skaitā: 100 %

VARAM

31.12.2013.

MOU - Q2"

1.23. aizstāt 3.pielikuma 3.1.1.8.apakšpunktā skaitļus "31.12.2011." ar skaitļiem "31.03.2012.";

1.24. papildināt 3.pielikuma 3.1.1.10.apakšpunktu ar ceturto darbības rezultātu šādā redakcijā:

"Noteikts precīzs laika grafiks, gatavojot jaunu pārvaldības modeli, lai tas būtu pilnībā efektīvs līdz 2013.gada marta beigām, iekļaujot īpaša likuma pieņemšanu par valsts uzņēmumu pārvaldību, nododot aktīvus/uzņēmumus jaunajai valsts uzņēmumu pārvaldības iestādei, pieņemot visus juridiskos lēmumus ar saistītajiem uzņēmumiem, kā arī uzsākot atteikšanos no aktīviem, kas nav saistīti ar pamatdarbību; prezentēt pārskatāmus plānus valsts uzņēmumu centrālās vadības nodrošināšanai ar piemērotu personālu un resursiem, tai skaitā ar konkurētspējīgu atalgojumu, lai piesaistītu starptautiski atzītus finanšu speciālistus

EM

31.01.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 13.c"

1.25. izteikt 3.pielikuma 3.1.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.1.12. Publiskā iepirkuma stiprināšana 2012.gada budžeta ietvaros piešķirt pietiekamus līdzekļus (papildus 0,3 milj. latu salīdzinājumā ar 2011.gada budžetu) papildu personālam un resursiem Iepirkumu uzraudzības birojam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: pirmspārbaužu skaita palielināšanai; administratīvās atbildības/sodu ieviešanai par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā no 2013.gada aprīļa; pieaugošā sūdzību skaita mazināšanai par iepirkumu procedūrām; EIS papildināšanai ar jauniem katalogiem (t.i., degvielu)

FM,

VARAM

31.12.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 14.a
Sākt piemērot administratīvo atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, un Iepirkumu uzraudzības birojam piemērot administratīvos sodus

FM

01.04.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 14.a"

1.26. aizstāt 3.pielikuma 3.2.1.2.apakšpunktā skaitļus "31.12.2011." ar skaitļiem "31.12.2012.";

1.27. izteikt 3.pielikuma 3.2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1.5. Uzlabot cilvēkresursu pārvaldību, darba rezultātus un lēmumu pieņemšanu valsts pārvaldē Koncepcijas projekts iesniegts MK, piedāvājot risinājumus cilvēkresursu pārvaldībai

VK

31.12.2012.

SMOU 3, B 2. punkts
Politikas plānošanas dokumenta un tiesību akta projekts iesniegts MK, pilnveidojot vadītāju novērtēšanas sistēmu un karjeras izaugsmes iespējas civildienestā

VK

31.12.2012.

SMOU 3, B 2. punkts
Izstrādāti MK noteikumi, kas ierobežo to publiskās pārvaldes darbinieku daļu, kuri var saņemt visaugstāko snieguma novērtējumu

VK

31.12.2012.

SMOU 3, B 2. punkts
Sagatavota jauna valsts pārvaldes stratēģija, kas normalizē darbinieku sadalījumu vienotajā darba samaksas sistēmā, kā pamatā ir efektīva kompetenču novērtēšana

FM,

VK

30.04.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 10.a
Sagatavoti priekšlikumi, lai reformētu algu sistēmu un padarītu to taisnīgāku attiecībā pret darbiniekiem ar zemāku atalgojumu, motivējot labākos darbiniekus un piesaistot augsti kvalificētus ierēdņus (piemēram, augstākam amatam nosakot algu, kas tuvināta privātā sektora līmenim. To papildina atlīdzība par mērķu sasniegšanu, ko nosaka īpaša vienošanās)

FM

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 10.a
Sagatavoti priekšlikumi sistēmai, lai atalgotu valsts sektorā nodarbinātos par labu un lielisku sniegumu un veicinātu šādu darbinieku karjeras attīstību

FM

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 10.a
Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums par turpmāko pieeju attīstības plānošanas sistēmas darbības ietekmes novērtēšanai, kurā noteikti un pamatoti būtiskākie soļi

PKC

31.05.2012.

SMOU 5 - Annex 1, 10.b
Sagatavots un MK iesniegts informatīvais ziņojums par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu ieviešanas ietekmes novērtējumu, kurā sniegti arī priekšlikumi - gan sistēmas uzlabošanai, gan arī konkrētam plānošanas dokumentu samazinājumam

PKC

01.10.2013.

_
Ieviesti pasākumi, lai nodrošinātu plašāku subsidiaritātes principa piemērošanu lēmumu pieņemšanā, tai skaitā deleģējot lielāku atbildību attiecībā uz tehnisku un administratīvu lēmumu pieņemšanu ministriju līmenī

VK,

TM

31.05.2013.

SMOU 5 - Annex 1, 10.c"

1.28. aizstāt 3.pielikuma 3.3.1.1.apakšpunktā skaitļus "31.12.2011." ar skaitļiem "31.05.2012.".

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.-2013.gadam Valsts kancelejā.

3. Pārskatu par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam (par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 31.martam) izpildes gaitu un turpmākajā periodā plānoto iesniegt Ministru kabinetā līdz 2012.gada 20.aprīlim.

Ministru prezidents V. Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 112Pieņemts: 05.03.2012.Stājas spēkā: 05.03.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 07.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
244971
05.03.2012
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)