Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2012.gada 21.februārī (prot. Nr.10 26.§)
Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim (turpmāk – pētniecības kuģis) izsniedz speciālo atļauju zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (turpmāk – atļauja).

2. Atļauju pētniecības kuģim izsniedz Valsts vides dienests.

3. Atļaujas saņemšanai iesniedzot pētniecības kuģa paziņojumu par plānoto zinātniskās izpētes reisu (1.pielikums) (turpmāk – reisa paziņojums) un atbilstoši atļaujas nosacījumiem veicot zinātniskās izpētes darbus Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību konvenciju, 1992.gada Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzības konvenciju (turpmāk – Helsinku konvencija) un citus Latvijai saistošus starptautiskos līgumus, kā arī Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumu un citus ar jūras izmantošanu saistītos normatīvos aktus.

II. Reisa paziņojuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu atļauju, pētniecības kuģa pārstāvētās valsts vēstniecība vai Ārlietu ministrija, vai starptautiska (starpvaldību) organizācija diplomātiskā ceļā iesniedz Latvijas Ārlietu ministrijā (turpmāk – Ārlietu ministrija) rakstisku reisa paziņojumu.

5. Reisa paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 90 kalendāra dienas pirms plānoto zinātniskās izpētes darbu uzsākšanas Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

6. Ārlietu ministrija piecu darbdienu laikā pēc reisa paziņojuma saņemšanas to nosūta Aizsardzības ministrijai atzinuma sniegšanai un Valsts vides dienestam izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

7. Ja reisa paziņojumā norādītā informācija par zinātniskās pētniecības kuģa plānoto reisu ir nepilnīga vai neskaidra, Aizsardzības ministrija un Valsts vides dienests piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Ārlietu ministriju, norādot, kāda informācija papildus iesniedzama. Ārlietu ministrija triju darbdienu laikā informē reisa paziņojuma iesniedzēju par papildu informācijas nepieciešamību.

8. Ja Ārlietu ministrija 15 darbdienu laikā no minētās informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas nesniedz visu papildus pieprasīto informāciju, Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju.

9. Aizsardzības ministrija atzinumu par reisa paziņojumu nosūta Valsts vides dienestam 10 darbdienu laikā pēc reisa paziņojuma saņemšanas no Ārlietu ministrijas vai šo noteikumu 7.punktā minētās informācijas saņemšanas. Aizsardzības ministrija atzinuma kopiju nosūta Ārlietu ministrijai.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

10. Valsts vides dienests 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā reisa paziņojuma saņemšanas izvērtē to un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

11. Lai pieņemtu šo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu un sagatavotu atļaujā iekļaujamos nosacījumus, Valsts vides dienests reisa paziņojuma kopiju izpētes darbu pieļaujamības izvērtēšanai nosūta šādām institūcijām:

11.1. valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" –, ja plānotie zinātniskās izpētes darbi saistīti ar zivju resursiem (zivju resursu izpēti);

11.2. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Jūras administrācija" – izvērtēšanai no kuģošanas drošības viedokļa;

11.3. Latvijas Hidroekoloģijas institūtam vai Dabas aizsardzības pārvaldei (atbilstoši kompetencei) –, ja izpētes darbi saistīti ar jūras ekosistēmas izpēti.

12. Šo noteikumu 11.punktā minētās institūcijas ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc reisa paziņojuma kopijas saņemšanas iesniedz Valsts vides dienestā atzinumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.

13. Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas un šo noteikumu 11.punktā minēto institūciju atzinumus, Valsts vides dienests sagatavo atļauju saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā norādīto atļaujas veidlapas paraugu vai lēmumu par atteikumu to izsniegt. Reisa paziņojums ir atļaujas neatņemama sastāvdaļa.

14. Valsts vides dienests triju darbdienu laikā atļauju vai lēmumu par atteikumu to izsniegt elektroniski un papīra formā nosūta Ārlietu ministrijai, kā arī elektroniski – Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotilei.

15. Ārlietu ministrija triju darbdienu laikā diplomātiskā ceļā rakstiski informē reisa paziņojuma iesniedzēju par Valsts vides dienesta pieņemto lēmumu. Ja pieņemts pozitīvs lēmums, informācijai pievieno Valsts vides dienesta izsniegto atļauju.

16. Atļaujas nosacījumus var grozīt, ja reisa paziņojuma iesniedzējs diplomātiskā ceļā Ārlietu ministrijā iesniedz informāciju par izmaiņām reisa paziņojumā, piemēram, par reisa laika, izmantojamā aprīkojuma, monitoringa staciju izvietojuma vai paraugu veidu maiņu. Ārlietu ministrija saņemto informāciju par izmaiņām reisa paziņojumā nosūta Valsts vides dienestam un Aizsardzības ministrijai. Valsts vides dienests izvērtē saņemto informāciju un pēc saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju un šo noteikumu 11.punktā minētajām institūcijām (atbilstoši to kompetencei) izdara atļaujā attiecīgus grozījumus.

17. Baltijas jūras reģiona valstu kuģiem atļauju jūras vides monitoringa un zinātniskās izpētes darbiem, kas veicami atbilstoši Helsinku konvencijas mērķiem, izsniedz uz vienu gadu. Šādā gadījumā atļaujas saņēmējs vismaz nedēļu pirms katra attiecīgā reisa informē Valsts vides dienestu par reisa laiku, staciju izvietojumu, paraugu veidiem un ievākšanas metodēm.

18. Reisa paziņojumā minētā izpētes darbu veicēja institūcija vai par zinātnisko darbu atbildīgā persona (vadošais pētnieks) zinātniskās izpētes reisa pārskatu un rezultātus ievieto reisa paziņojumā norādītajā tīmekļa vietnē. Ja minētā informācija tīmekļa vietnē nav pieejama, Valsts vides dienestam ir tiesības to pieprasīt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

19. Valsts vides dienests var apturēt vai anulēt atļauju Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību konvencijas 253.pantā minētajos gadījumos par piekrastes valsts tiesībām uz laiku pārtraukt vai izbeigt zinātniskās izpētes darbus.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.126
Ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģa paziņojums par plānoto zinātniskās izpētes reisu (reisa paziņojums)
Format for Notification by Foreign Research Ship of Proposed Scientific Research Cruise (notification of cruise)

A. Vispārīgā daļa

General, Part A

1. Kuģa vārds un valsts (karogs)

Ship’s name and nationality (flag)

Reisa numurs

Cruise No.

 
2. Reisa laikposms, kad paredzēts veikt izpēti (datums no–līdz)

Dates of cruise from __ to __

 
3. Izpētes darbu veicēja institūcija

Operating authority

nosaukums

Name

 
adrese

Address

 
tālruņa numurs

Telephone

 
telefaksa numurs

Telefax

 
e-pasta adrese

E-mail

 
institūcijas mājaslapas adrese

URL

 
4. Kuģa īpašnieks (ja atšķiras no 3.punkta)

Ship’s owner (if different from Paragraph 3)

adrese

Address

 
tālruņa numurs

Telephone

 
telefaksa numurs

Telefax

 
e-pasta adrese

E-mail

 
5. Precīzas ziņas par kuģi

Ship’s particulars

kuģa tips/klase

Ship’s type/class

 
izsaukuma signāls

Call sign

 
IMO numurs

IMO number

 
MMSI numurs*

MMSI number

 
kopgarums (metros)

Overall length (metres)

 
maksimālā iegrime (metros)

Maximum draught (metres)

 
kuģa bruto tilpība (tonnās)

Gross tonnage

 
dzeniekārta

Propulsion

 
6. Kuģa apkalpe

Crew

kuģa kapteiņa vārds un uzvārds

Name and surname of master

 
kuģa apkalpes locekļu kopskaits

Total number of crew

 
7. Zinātniskais personāls

Scientific personnel

par zinātnisko darbu atbildīgās personas (vadošā pētnieka) vārds, uzvārds

Name, surname of a person in charge of scientific work (leading scientist)

 
adrese

Address

 
tālruņa numurs

Telephone

 
telefaksa numurs

Telefax

 
e-pasta adrese

E-mail

 
pētnieku grupas locekļu skaits

Total number of scientists

 
8. Plānotās izpētes rajona ģeogrāfiskās koordinātas (WGS84 koordinātu sistēmā)

Geographical area in which the ship will operate (position in WGS84)

 
9. Pamatinformācija par zinātniskās izpētes raksturu un mērķi

Brief description of character and purpose of scientific research

10. Datumi un konkrētās ostas, kurās ir plānota ieiešana un kuģa apkalpes un pētnieku nokāpšana no kuģa

Dates and names of intended ports of call and planned disembarkation of crew and scientists

 
11. Īpašas loģistikas prasības ostās, kurās plānota ieiešana

Any special logistic requirements at ports of call

 
B. Detalizētā daļa

Details, Part B

1. Kuģa vārds un valsts (karogs)

Ship’s name and nationality (flag)

Reisa numurs

Cruise No.

2. Reisa laikposms, kad paredzēts veikt izpēti (datums no–līdz)

Dates of cruise from __ to __

 
3. Detalizēta informācija par zinātniskās izpētes mērķi un galvenajām izpētes metodēm

Detailed information on purpose of research and general operational methods

 
4. Pievienot atbilstoša mēroga karti, kurā norādīts pētījumu rajons, pārvietošanās maršruts novērojumu veikšanai un plānoto monitoringa staciju izvietojums, noenkurotās vai uz jūras gultnes novietotās aparatūras vai iekārtu ģeogrāfiskās koordinātas (WGS84 koordinātu sistēmā)

Attach a chart showing (on an appropriate scale) the geographical area of the intended research work, tracks of survey lines, positions of sampling stations, positions of moored/seabed equipment (position in WGS84)

 
5. Paraugu veidi (piemēram, ģeoloģiskie, ūdens, planktona, zivju, radioaktivitātes) un paraugu ņemšanas metodes (ieskaitot grunts paraugu un serdeņu ņemšanu, urbšanu)

Types of samples required (e.g. geological/water/plankton/fish/radioactivity etc.) and methods by which samples will be obtained (including dredging/coring/drilling)

 

6. Noenkurotā aprīkojuma (iekārtu) raksturojums, norādot

Details of moored equipment, by specifying

izvietošanas un novākšanas datumu

Dates of laying and recovery

aprakstu

Description

 
ģeogrāfiskās koordinātas (WGS84 koordinātu sistēmā)

Position (WGS84)

 
7. Ja plānots izmantot eksplozīvas vielas, norāda to

If explosives will be used, specify

veidu un nosaukumu

Type and trade name

 
ķīmisko sastāvu

Chemical content

 
vielu klasi un uzglabāšanu

Trade class and storage

 
apjomu

Size

 
spridzināšanas dziļumu

Depth of detonation

 
spridzināšanas biežumu

Frequency of detonation

 
ģeogrāfiskās koordinātas (WGS84)

Position (WGS84)

 
spridzināšanas datumus

Dates of detonation

 
8. Detalizēta informācija par

Details and reference of

iepriekšējiem vai plānotajiem reisiem

Any relevant previous/future cruises

 
publicētajiem iepriekšējo reisu pētniecības datiem saistībā ar plānoto reisu (ja nepieciešams, pievienot atsevišķu lapu)

Any previously published research data relating to the proposed cruise (attach separate sheet if necessary)

9. Latvijas zinātnieku vārdi vai institūti, kuri ir informēti par plānoto reisu

Names and addresses of such scientists or institutes in Latvia with whom previous contact has been made in regard to the intended cruise

 
10. Norādīt

Indicate:

vai ir pieņemama Latvijas zinātnieku uzkāpšana uz kuģa ostās

Whether visits to the ship in ports by scientists from Latvia will be acceptable

 
vai ir pieņemama novērotāju klātbūtne uz kuģa jebkurā reisa posmā, kā arī datumi un ostas, kad un kur paredzēta uzkāpšana/ nokāpšana no kuģa

Whether it will be acceptable to carry on board observers from Latvia for any part of the cruise and dates and ports of embarkation/ disembarkation

 
kad un kādā veidā Latvija saņems reisa rezultātus

When research data from intended cruise is likely to be made available for Latvia and by what means

 


11. Reisa laikā izmantojamais zinātniskais aprīkojums (aizpildīt tabulu, norādot JĀ vai NĒ)

Scientific equipment to be used during a cruise

Complete the following table (indicate "YES" or "NO")

Norādīt reisa laikā izmantojamo būtiskāko zinātnisko aprīkojumu un teritoriju, kurā tas tiks izmantotsZvejas zonāKontinentālajā šelfā

Attālums no krasta

Distance from coast

List of all major marine scientific equipment proposed to be used and indicate waters in which it will be deployedWithin fishing limitsOn continental shelfLīdz 3 jj

Within 3 NM

3–12 jj

Between 3–12 NM

12–50 jj

Between 12–50 NM

50–200 jj

Between 50–200 NM

Piezīme. * Deviņu ciparu kuģa radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.126
Atļaujas veidlapas paraugs

(papildinātā mazā valsts ģerboņa attēls)

 

(izdevējas iestādes nosaukums un rekvizīti)

 

Atļauja ārvalsts kuģim zinātniskās izpētes darbu veikšanai Latvijas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

Permit for a Foreign Ship to Perform Scientific Research in Territorial Waters, Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of the Republic of Latvia

Nr. _____

Kuģa vārds

Ship’s name

Valsts (karogs)

Nationality (flag)

IMO numurs

IMO number

MMSI numurs*

MMSI number

Reisa laiks

Dates of cruise

no

from

līdz

to

Reisa numurs

Cruise No.

Paraugu veidi

Types of samples

Atļaujas izdošanas pamats

Authorization basis

Papildu nosacījumi

Additional conditions:

Izsniegšanas datums

Date of issue


Izsniedzējs
Issued by

(valsts amatpersonas amats, vārds, uzvārds/
position of the public official, name and surname)

(paraksts/Signature)


Sagatavoja

(vārds, uzvārds, paraksts, telefona numurs)

Piezīme. *Deviņu ciparu kuģa radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ārvalsts zinātniskās pētniecības kuģim izsniedz speciālo atļauju zinātniskās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 126Pieņemts: 21.02.2012.Stājas spēkā: 25.02.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 24.02.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
244506
25.02.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)