Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 439 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.46

Rīgā 2012.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 19.§)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Nekustamā īpašuma valsts kadastra (turpmāk – kadastrs) informācijas izsniegšanas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā Valsts zemes dienests sniedz pašvaldībām kadastra informāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām.

2. Kadastra informācija ir vispārpieejama, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Kadastra informācija, kas ietver fizisku personu identificējošus datus, ir ierobežotas pieejamības informācija.

3. Kadastra informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz:

3.1. standartizētā vai nestandartizētā formā strukturētu datu veidā;

3.2. (svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819);

3.3. pārlūkojamu datu formā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

4. Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz, ievērojot ģeotelpiskās informācijas un ģeotelpiskās informācijas pakalpojuma sniegšanu regulējošos normatīvos aktus.

5. Kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta arhīva sagatavo un izsniedz saskaņā ar Arhīvu likumu. Valsts zemes dienests savās telpās nodrošina pieprasītājam iespēju iepazīties ar Valsts zemes dienesta arhīva dokumentiem, kas satur kadastra informāciju.

II. Informācijas bloki

6. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus izsniegšanai var strukturēt kā kadastra datu grupas, kurās apkopoti noteikta sastāva dati (turpmāk – informācijas bloks).

7. Informācijas bloku sastāvu publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd.gov.lv).

8. Kadastra objekta identifikācijas informācijas bloku izsniedz vienkopus ar citiem informācijas blokiem par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienību daļu, būvi, telpu grupu).

9. Par nekustamo īpašumu izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

9.1. nekustamā īpašuma sastāvs;

9.2. dati par nekustamā īpašuma nosaukumu un kopējo platību;

9.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

9.4. pamatdati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

9.5. nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja statuss (fiziska persona, juridiska persona, valsts, pašvaldība).

10. Par zemes vienību izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

10.1. zemes vienības pamatdati;

10.2. zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

10.3. plānotās (projektētās) zemes vienības informācija;

10.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

10.5. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas informācija;

10.6. zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtie telpiskie dati par zemes vienību.

11. Par zemes vienības daļu izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

11.1. zemes vienības daļas pamatdati;

11.2. zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

11.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

11.4. zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācija;

11.5. zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtie telpiskie dati par zemes vienības daļu.

12. Par būvi izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

12.1. būves pamatdati;

12.2. būves tips;

12.3. būves konstruktīvie elementi;

12.4. būves apjoma rādītāji;

12.5. būves kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

12.6. reģistrētie būves labiekārtojumi;

12.7. būves vēsturiskie dati;

12.8. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

12.9. apbūves plāns;

12.10. ēkas stāva plāns;

12.11. būves attēls;

12.12. inženierbūves plāns.

13. Par telpu grupu izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

13.1. telpu grupas pamatdati;

13.2. telpas pamatdati;

13.3. telpu grupas kopējās platības sadalījums pa platību veidiem;

13.4. reģistrētie telpu grupas labiekārtojumi;

13.5. telpu grupas plāns.

14. Par kadastra objektu (nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienību daļu, būvi, telpu grupu) izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

14.1. atzīmes;

14.2. nomas pamatdati;

14.3. Kadastra informācijas sistēmā uzturētās aktuālās vērtības, tai skaitā mežaudzes vērtība;

14.4. nekustamā īpašuma un tā sastāvā esošo zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra datu publiskā informācija;

14.5. informācija par dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

14.6. informācija par kadastra objekta nodošanu privatizācijai;

14.7. informācija par ķīlas tiesībām (hipotēka), kas reģistrētas uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamu telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

15. Par pirkuma darījumiem ar zemi, būvi vai telpu grupu izsniedz kadastra datus, kas strukturēti šādos informācijas blokos:

15.1. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir zeme;

15.2. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir būve;

15.3. darījumu informācija, ja pirkuma darījuma priekšmets ir telpu grupa.

16. Kadastra kartes telpiskos datus izsniedz, strukturētus šādos informācijas blokos:

16.1. kadastra kartes dati;

16.2. telpiskie dati par kadastrālo teritoriju;

16.3. telpiskie dati par kadastra grupu.

17. Šo noteikumu 9.4., 10.1. un 12.1.apakšpunktā minēto informāciju var strukturēt kā standartizētu izrakstu no informācijas bloka.

III. Standartizētas formas kadastra informācijas sagatavošana

18. Standartizētā formā Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus sagatavo, kombinējot informācijas blokus, un izsniedz šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

19. Kadastra informāciju standartizētā formā sagatavo vienā eksemplārā.

20. Valsts zemes dienests bez maksas sagatavo kadastra informāciju vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādei, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 10.1., 10.2., 10.4., 12.1. un 16.1.apakšpunktā minētos informācijas blokus. Kadastra informācijas sistēmas teksta datus sagatavo elektroniskas tabulas formātā.

21. Valsts zemes dienests detālplānojuma izstrādei bez maksas sagatavo:

21.1. kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.2., 10.4., 12.1. un 16.1.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

21.2. kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, kas saistīts ar detālplānojuma risinājumu, vienkopus norādot šo noteikumu 9.3. un 9.4.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

21.3. Kadastra informācijas sistēmas teksta datus portatīva dokumenta (PDF) (turpmāk – PDF) vai elektroniskas tabulas formātā.

22. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta pirmajā un otrajā daļā minētajām personām Valsts zemes dienests bez maksas sagatavo:

22.1. kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, un nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai zeme, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.2., 10.4., 11.1., 11.2., 11.3., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

22.2. kadastra informāciju par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

22.3. kadastra informāciju par dzīvokļa īpašumu, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 12.1., 12.5., 12.6., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2., 14.3., 14.5., 14.6. un 14.7.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

22.4. kadastra informāciju par būvi, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, vienkopus norādot šo noteikumu 9.4., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.8., 13.1., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2. un 14.3.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

22.5. Kadastra informācijas sistēmas teksta datus elektroniskas tabulas vai PDF formātā, ja kadastra informāciju sagatavo atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta pirmajai daļai.

23. Kadastra informāciju par zemes, būvju un telpu grupu pirkuma darījumiem, kas reģistrēti Kadastra informācijas sistēmas Nekustamā īpašuma tirgus datubāzē, Valsts zemes dienests sagatavo atkarībā no pieprasījuma, norādot šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktā minētos informācijas blokus sadalījumā pa administratīvajām teritorijām vai teritoriālā iedalījuma vienībām. Šo kadastra informāciju sagatavo kā Kadastra informācijas sistēmas teksta datus elektroniskas tabulas formātā.

24. Kadastra informāciju mantojuma lietai, ja mantojuma masā ietilpst tāds nekustamais īpašums vai būve, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā, Valsts zemes dienests sagatavo, vienkopus norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.4., 12.1., 12.8., 14.1. un 14.3.apakšpunktā minētos informācijas blokus. Šo kadastra informāciju sagatavo kā Kadastra informācijas sistēmas teksta datus PDF formātā.

25. Kadastra informāciju par ēkas kadastrālo uzmērīšanu (ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta) Valsts zemes dienests sagatavo, vienkopus norādot šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.9., 12.10., 12.11., 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētos informācijas blokus. Šo kadastra informāciju sagatavo kā Kadastra informācijas sistēmas teksta datus PDF formātā.

26. Kadastra informāciju par inženierbūves kadastrālo uzmērīšanu (inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lieta) Valsts zemes dienests sagatavo, vienkopus norādot šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.11., 12.12., 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.apakšpunktā minētos informācijas blokus. Šo kadastra informāciju sagatavo kā Kadastra informācijas sistēmas teksta datus PDF formātā.

27. Kadastra informāciju par telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu (telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) Valsts zemes dienests sagatavo, vienkopus norādot šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.11., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā minētos informācijas blokus. Šo kadastra informāciju sagatavo kā Kadastra informācijas sistēmas teksta datus PDF formātā.

28. Valsts zemes dienests šo noteikumu 25., 26. un 27.punktā minēto informāciju nesagatavo par:

28.1. pirmsreģistrētu būvi;

28.2. būvi, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, pamatojoties uz ēku masveida apsekošanas rezultātā iegūtajiem datiem;

28.3. būvi, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, pamatojoties uz būves datu deklarāciju.

29. Datu apmaiņas ietvaros atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86.panta otrajai daļai vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai, tai skaitā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo visus Kadastra informācijas sistēmas:

29.1. teksta datus;

29.2. telpiskos datus.

30. Datu apmaiņas ietvaros atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86.panta pirmajai daļai valsts tiešās pārvaldes iestādēm, Saeimas komisijām, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai, kā arī citām iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, to funkciju veikšanai Valsts zemes dienests atbilstoši noslēgtajam līgumam sagatavo šādus Kadastra informācijas sistēmas datus:

30.1. teksta datus, norādot šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.6., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 12.1., 12.2., 12.3., 12.4., 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 13.1., 13.2., 13.3., 13.4., 14.1., 14.2., 14.3., 14.5., 14.6. un 14.7.apakšpunktā minētos informācijas blokus;

30.2. telpiskos datus, norādot šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minēto informācijas bloku.

IV. Nestandartizētas formas kadastra informācijas sagatavošana

31. Nestandartizētā formā Kadastra informācijas sistēmas aktuālos un iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus sagatavo, izmantojot specializētas sagatavošanas metodes (programmas) un pieprasījumam atbilstoši izvēlētus atlases kritērijus. Kadastra informācijas sistēmas aktuālos datus nestandartizētā formā sagatavo, pēc iespējas izmantojot informācijas blokus.

32. Valsts zemes dienests vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai par tās administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem papildus šo noteikumu 29.punktā minētajai kadastra informācijai datu apmaiņas ietvaros bez maksas sagatavo un izsniedz attiecīgos Kadastra informācijas sistēmas vēsturiskos datus.

33. Informāciju nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām, kas vietējai pašvaldībai netiek nodota datu apmaiņas ietvaros, pēc tās pamatota pieprasījuma Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz bez maksas.

V. Kadastra izziņu sagatavošana

(Nodaļa svītrota ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

34. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

35. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

36. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

37. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

38. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

VI. Pārskatu sagatavošana

39. Reizi gadā līdz 15.martam pēc stāvokļa uz 1.janvāri Valsts zemes dienests visai valsts teritorijai, kā arī katrai administratīvajai teritorijai un tās teritoriālā iedalījuma vienībām (ja tādas ir) sagatavo šādus pārskatus:

39.1. zemes pārskatu par zemes sadalījumu pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un zemes lietošanas veidiem valsts teritorijā, ievērojot īpašuma tiesību statusu (zemes īpašums, zemes lietojums, zeme zemes reformas pabeigšanai, pašvaldībai piekritīgā zeme, tajā skaitā pašvaldībai piekritīgi zemes starpgabali, valstij piekritīgā zeme, rezerves zemes fonda zeme, tajā skaitā rezerves zemes fondā iekļautie zemes starpgabali, zeme zem publiskajiem ūdeņiem) un zemes īpašnieku statusu (fiziskas personas, juridiskas personas, pašvaldība, valsts institūcijas, jaukts statuss);

39.2. būvju pārskatu par valsts teritorijā esošo būvju sadalījumu pēc galvenajiem lietošanas veidiem un piederības, ievērojot būvju īpašnieku statusu (fiziska persona, juridiska persona, atsevišķi uzskaitot pašvaldības un valsts institūcijas).

40. Valsts zemes dienests gatavo pārskatu par reģistrētajiem pirkuma darījumiem un to cenām.

41. Pārskatus par Latvijas teritoriju publicē Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē (www.vzd.gov.lv).

VII. Kadastra datu pārlūkošana, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu

42. Valsts zemes dienests atbilstoši personas norādītajam nekustamā īpašuma kadastra numuram, nosaukumam, zemes vienības, zemes vienības daļas, būves vai telpu grupas kadastra apzīmējumam vai adresei, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, tiešsaistes datu pārraides režīmā publicē šo noteikumu 14.4.apakšpunktā minēto informācijas bloku (kadastra datu publiskā daļa).

43. Valsts zemes dienests bez maksas nodrošina viena lietotāja vienu pieslēgumu kadastra datu pārlūkošanai tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu:

43.1. valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai, ja kadastra informācija netiek nodota šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā;

43.2. Saeimas komisijām, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai, kā arī Valsts policijai, ja saņemts pamatots pieprasījums.

44. Valsts zemes dienests bez maksas atbilstoši noslēgtajam līgumam ar valsts drošības iestādēm un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju nodrošina kadastra datu pārlūkošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

VIII. Kadastra informācijas pieprasīšanas kārtība

45. Kadastra informācijas pieprasījumā persona norāda:

45.1. ziņas par personu, kura pieprasa informāciju:

45.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst deklarētās dzīvesvietas adresei;

45.1.2. juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst juridiskajai adresei;

45.2. iespējami precīzu izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, kā arī informācijas izsniegšanas veidu;

45.3. informācijas saņemšanas pamatojumu un izmantošanas mērķi, ja persona pieprasa informāciju, kas normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai izsniedzamās informācijas sagatavošanai nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods, vārds, uzvārds) apstrāde;

45.4. preci vai pakalpojumu, kura izveidei pieprasa informāciju, ja persona pieprasa informāciju atkalizmantošanai;

45.5. normatīvajos aktos noteikto informācijas saņemšanas pamatojumu un funkcijas, kuru veikšanai pieprasa informāciju, ja informācija ir pieprasīta datu apmaiņas ietvaros.

46. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

47. Pieprasot šo noteikumu 39.punktā minētos pārskatus par administratīvajām teritorijām, persona norāda:

47.1. ziņas par personu, kura pieprasa informāciju:

47.1.1. fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst deklarētās dzīvesvietas adresei;

47.1.2. juridiskai personai – juridiskās personas nosaukums (firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un adrese, uz kuru nosūtāma informācija, ja tā neatbilst juridiskajai adresei;

47.2. administratīvo teritoriju, par kuru sagatavot pārskatu.

IX. Kadastra informācijas izsniegšana

48. Kadastra informāciju par kadastra objektu un kadastra subjektu, lietotāju, nomnieku, kā arī fizisko personu identificējošos datus – personas identifikatoru, vārdu, uzvārdu, personas adresi – izsniedz:

48.1. nekustamā īpašuma īpašniekam – par sevi un kopīpašniekiem, kā arī par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju, lietotāju, nomnieku;

48.2. nekustamā īpašuma tiesiskajam valdītājam – par sevi, kā arī par nekustamā īpašuma lietotāju un nomnieku, ja nekustamajam īpašumam nav īpašnieka;

48.3. lietotājam – par sevi un nomnieku, ja lietotājs ir kadastra subjekts atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 6.punktam;

48.4. personai, kura nav minēta šo noteikumu 48.1., 48.2. un 48.3.apakšpunktā, fizisko personu identificējošos datus izsniedz, ņemot vērā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos ierobežojumus.

49. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

50. Kadastra informāciju izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, ja:

50.1. informāciju, kas normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija, vai informāciju, kas satur fizisko personu datus, izsniedz elektroniski, izmantojot elektronisko pastu;

50.2. informāciju izsniedz, izmantojot datņu transportēšanas serverus (FTP);

50.3. informāciju izsniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā;

50.4. izmanto tīmekļa pārlūkprogrammu, izņemot gadījumus, kad ir pieprasīta publiski pieejamā informācija vai par maksu bez līgumsaistībām iegūstamie dati.

51. Valsts zemes dienests kadastra informāciju izsniedz:

51.1. detālplānojuma un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei – elektroniskā veidā (ja kadastra informāciju detālplānojuma izstrādei pieprasa atkārtoti, to izsniedz par maksu);

51.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta pirmajā un otrajā daļā minētajām personām:

51.2.1. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta pirmajai daļai reizi kalendāra gadā – papīra vai elektroniska dokumenta formā. Ja kadastra informāciju sagatavo par 15 un vairāk kadastra objektiem, to izsniedz tikai elektroniska dokumenta formā;

51.2.2. atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta otrajai daļai – tiešsaistes datu pārraides režīmā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu;

51.3. par zemes, būvju un telpu grupu pirkuma darījumiem, kas reģistrēti Kadastra informācijas sistēmas Nekustamā īpašuma tirgus datubāzē, – papīra formā vai elektroniskā veidā;

51.4. mantojuma lietai – papīra formā vai elektroniskā veidā;

51.5. par ēkas, inženierbūves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu (ēkas, inženierbūves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) – papīra vai elektroniska dokumenta formā;

51.6. datu apmaiņas ietvaros valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām – elektroniskā veidā atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajai kārtībai, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā;

51.7. datu apmaiņas ietvaros vietējām pašvaldībām – elektroniskā veidā atbilstoši savstarpēji saskaņotai datu nodošanas kārtībai, kas vienota visām pašvaldībām.

52. (Svītrots ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr.819)

53. Pārskatus Valsts zemes dienests izsniedz elektroniskā veidā.

54. Arhīva dokumenta atvasinājumu Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz piecu darbdienu laikā.

55. Valsts zemes dienests nepiemēro šo noteikumu 54.punktā minēto termiņu un rīkojas atbilstoši citos ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, ja:

55.1. personas pieprasītā informācija nav Valsts zemes dienesta rīcībā;

55.2. persona nav tiesīga saņemt tās pieprasīto kadastra informāciju;

55.3. arhīva dokumenta atvasinājuma sagatavošanai nepieciešama papildu apstrāde.

56. Par kadastra informācijas sagatavošanas un izsniegšanas termiņa sākumu uzskata nākamo darbdienu pēc pieprasījuma saņemšanas, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem datus sagatavo un izsniedz bez maksas. Ja kadastra informāciju sagatavo un izsniedz par maksu, tad termiņa sākumu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtību.

57. Saņemot kadastra informāciju klātienē, tās saņēmējs uzrāda:

57.1. personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru vai citus dokumentus, kas apliecina pārstāvības tiesības, ja informāciju saņem personas pārstāvis;

57.2. pēc Valsts zemes dienesta pieprasījuma – dokumentu, kas apliecina informācijas saņemšanas pamatojumu, kas norādīts pieprasījumā, ja personai izsniedz kadastra informāciju, kas šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos noteikta kā ierobežotas pieejamības informācija vai kas satur fiziskās personas datus, vai ja izsniedzamās kadastra informācijas sagatavošanai bija nepieciešama pieprasījumā norādīto fizisko personu identificējošo datu (personas kods, vārds, uzvārds) apstrāde.

X. Noslēguma jautājumi

58. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1652 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.).

59. Valsts tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām, kurām datu apmaiņas ietvaros, pamatojoties uz noslēgto vienošanos, kadastra datu sagatavošana un izsniegšana ir uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, Valsts zemes dienests kadastra datus izsniedz paredzētajā apjomā, sastāvā un kārtībā.

60. Šo noteikumu 9.5., 10.6., 11.5., 12.10., 12.11., 12.12., 13.5., 14.5., 14.6., 14.7., 15.1., 15.2., 15.3.apakšpunktā un 17.punktā minētos informācijas blokus Valsts zemes dienests izsniedz pēc attiecīgas programmatūras ieviešanas, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

61. Šo noteikumu 48.2. un 48.3.apakšpunktā minētie nosacījumi nav attiecināmi uz kadastra subjektu un lietotāju, ja kadastra informāciju izsniedz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā līdz attiecīgas programmatūras ieviešanai, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 46Pieņemts: 10.01.2012.Stājas spēkā: 26.01.2012.Zaudē spēku: 27.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 25.01.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
243151
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-26.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2012","iso_value":"2012\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2012.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)