Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.808

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 24.§)
Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – materiāli un izstrādājumi);

1.2. materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas, darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā apturama materiālu un izstrādājumu izplatīšana un izmantošana, kā arī turpmākās materiālu un izstrādājumu izmantošanas un iznīcināšanas kārtību, ja tiek pārkāpti normatīvie akti.

2. Latvijā atļauts ražot, ievest, izplatīt un lietot materiālus un izstrādājumus, kas atbilst šajos noteikumos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

2.1. vispārīgās prasības materiāliem un izstrādājumiem nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1935/2004);

2.2. materiālus un izstrādājumus ražo atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas 2006.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2006);

2.3. īpašās prasības plastmasas materiāliem un izstrādājumiem nosaka Komisijas 2011.gada 14.janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – Komisijas regula Nr. 10/2011);

2.4. pārstrādātas plastmasas materiālu un izstrādājumu izmantošanu saskarē ar pārtiku nosaka Komisijas 2008.gada 27.marta Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 282/2008);

2.5. epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumus materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, nosaka Komisijas 2005.gada 18.novembra Regula (EK) Nr. 1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

2.6. īpašas prasības aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu tirdzniecībai nosaka Komisijas 2009.gada 29.maija Regula (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

2.1 Plastmasas materiāliem un izstrādājumiem vispārējo un specifisko migrācijas pārbaudi veic atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām, izmantojot šo noteikumu 2.pielikumā minētos pārtikas aizstājējus.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā)

3. Lai materiālu un izstrādājumu ražošanā izmantotu vielas, kas nav minētas šajos noteikumos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos, iesniedzot iesniegumu Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – dienests), ievēro Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 9.pantā noteikto procedūru.

II. Reģenerētas celulozes plēves materiāli un izstrādājumi

4. Reģenerētas celulozes plēve ir plāns plēvveida materiāls, kas ražots no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai plēve iegūtu noteiktas tehnoloģiskas īpašības, tai ražošanas procesā gan masā, gan uz virsmas var pievienot dažādas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm.

5. Reģenerētas celulozes plēve tiek lietota kā materiāls, kas nonāk saskarē ar pārtiku, vai tā veido daļu no materiāla, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Šis nosacījums neattiecas uz sintētiskajiem reģenerētās celulozes aizsargapvalkiem.

6. Šo noteikumu 4.punktā minētā reģenerētas celulozes plēve atbilst vienam no šādiem veidiem:

6.1. reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma;

6.2. reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas iegūts no celulozes;

6.3. reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas.

7. Šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto reģenerētas celulozes plēvi ražo tikai no tām vielām vai vielu grupām, kas norādītas šo noteikumu 3.pielikumā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

8. Vielas, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā, var lietot tikai par krāsvielām (krāsām un pigmentiem) vai par adhezīviem, ja, izmantojot apstiprinātu analīžu metodi, netiek konstatēts, ka šādas vielas migrē uz pārtiku vai no tās. Apstiprināta analīžu metode atbilst Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, III pielikumā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

9. Reģenerētas celulozes plēvi ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas, ražo, līdz pārklāšanas brīdim izmantojot tikai vielas vai vielu grupas, kas minētas šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

10. Pārklājumu, kas sastāv no plastmasas un ko izmanto reģenerētas celulozes plēvei, ražo, izmantojot tikai vielas vai vielu grupas, kas minētas Komisijas regulas Nr. 10/2011 1.pielikumā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

11. Materiāli un izstrādājumi, kuri izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas, atbilst Komisijas regulas Nr. 10/2011 12., 13., 17. un 18.pantā minētajām prasībām.

12. Reģenerētas celulozes plēves apdrukātās virsmas nedrīkst saskarties ar pārtikas produktu.

13. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzama saskare ar pārtiku, saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 16.panta 1.punktā minētajām prasībām pievieno rakstisku deklarāciju.

14. Ja reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem to īpašību dēļ saskare ar pārtiku paredzama mazumtirdzniecības posmā, pievieno šo noteikumu 13.punktā minēto rakstisko deklarāciju.

15. Ja materiāliem vai izstrādājumiem, kas izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves, ir īpaši lietošanas nosacījumi, tos attiecīgi marķē.

III. Keramikas izstrādājumi

16. Keramikas izstrādājums ir izstrādājums, kas izgatavots no neorganisku materiālu maisījuma ar augstu māla un silikāta saturu un ar nelielu organisko vielu piejaukumu. Šos izstrādājumus vispirms veido un iegūto formu nostiprina apdedzinot. Tie var būt glazēti, emaljēti, dekorēti.

17. Svina un kadmija migrāciju no noteiktiem keramikas izstrādājumiem, kas gatavā formā ir paredzēti saskarei ar pārtiku vai kas nonāk saskarē ar pārtiku un ir paredzēti šim mērķim, nosaka atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām, un tā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 20.punktā norādītos daudzumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

18. Ja keramikas izstrādājums ir trauks ar keramikas vāku, svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzums, ko nedrīkst pārsniegt (miligrami kvadrātdecimetrā vai miligrami litrā), ir tāds, kāds attiecas tikai uz trauku.

19. Trauku un vāka iekšējo virsmu pārbauda atsevišķi un vienādos apstākļos. Šādi iegūta svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzuma summa ir attiecināma tikai uz trauka virspusi vai tilpumu.

20. No keramikas izstrādājuma migrējošais svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzums atkarībā no keramikas izstrādājuma kategorijas nedrīkst pārsniegt šādus daudzumus:

20.1. svina daudzums – 0,8 miligramus kvadrātdecimetrā un kadmija daudzums – 0,07 miligramus kvadrātdecimetrā 1.kategorijas keramikas izstrādājumā (izstrādājums, ko nevar piepildīt, vai izstrādājums, kuru var piepildīt un kura iekšējais dziļums, kas mērīts no zemākā punkta līdz horizontālajai plaknei, kas iet caur augšējo malu, nav lielāks par 25 milimetriem);

20.2. svina daudzums – 4,0 miligramus litrā un kadmija daudzums – 0,3 miligramus litrā 2.kategorijas keramikas izstrādājumā (pārējie priekšmeti, ko var piepildīt);

20.3. svina daudzums – 1,5 miligramus litrā un kadmija daudzums – 0,1 miligramu litrā 3.kategorijas keramikas izstrādājumā (ēdiena gatavošanas piederumi, kā arī pārtikas iesaiņošanas un uzglabāšanas tilpnes, kuru tilpums ir lielāks par trijiem litriem).

21. Ja rezultāts, kas iegūts, nosakot svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzumu keramikas izstrādājumā saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu, kā arī vēl vismaz trijos citos tādas pašas formas un lieluma keramikas izstrādājumos ar tādu pašu dekorējumu un glazējumu nepārsniedz šo noteikumu 20.punktā minēto daudzumu vairāk kā par 50 procentiem, keramikas izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

22. Visos tirdzniecības posmos, arī mazumtirdzniecībā, keramikas izstrādājumiem, kas vēl nav saskarē ar pārtiku, pievieno rakstisku deklarāciju atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 16.pantam.

23. Rakstisku deklarāciju izsniedz ražotājs vai pārdevējs. Rakstiska deklarācija satur šādu informāciju:

23.1. nosaukumu un adresi uzņēmumam, kas ražo lietošanai gatavus keramikas izstrādājumus, un importētājam, kas ieved šos izstrādājumus Eiropas Savienībā;

23.2. keramikas izstrādājuma nosaukumu;

23.3. deklarācijas datumu;

23.4. apstiprinājumu par keramikas izstrādājuma atbilstību šo noteikumu un Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 prasībām.

24. Rakstiska deklarācija ļauj identificēt preci, kurai tā ir izsniegta. Rakstisko deklarāciju atjauno, ja ražošanā izmaiņas rada svina un kadmija migrācijas pārmaiņas.

25. Keramikas izstrādājuma ražotājs vai importētājs pēc dienesta pieprasījuma uzrāda atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka keramikas izstrādājums atbilst šajos noteikumos norādītajiem svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzumiem. Dokumentācijā ir norādīti veikto analīžu rezultāti, testēšanas apstākļi un tās laboratorijas nosaukums un adrese, kurā veikta testēšana.

IV. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi

26. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi nedrīkst izdalīt N-nitrozoamīnus vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem.

27. Izdalīšanās testa šķidrumā (siekalu testa šķīdumā) atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem nosacījumiem nedrīkst izdalīties N-nitrozoamīni vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem un ko var noteikt ar apstiprinātu metodi, kura atbilst šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ar minēto metodi var noteikt šādu daudzumu:

27.1. 0,01 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnu daudzumu no viena kilograma knupīšu vai mānekļu daļām, kas izgatavotas no gumijas vai elastomēra;

27.2. 0,1 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnus veidojošo vielu daudzumu no viena kilograma.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

28. Gumijas vai elastomēru knupīšiem un mānekļiem pievieno rakstisku deklarāciju atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 16.panta 1.punktam.

V. Materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtība

29. Materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu (turpmāk – uzņēmums) reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

30. Uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai (6.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

31. Saņemot šo noteikumu 30.punktā minēto iesniegumu, dienests piecu darbdienu laikā reģistrē uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un informāciju ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

32. Ja uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda:

32.1. uzņēmuma nosaukumu, uzraudzības objekta adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu);

32.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā (fiziskai personai – personas kodu);

32.3. uzņēmuma darbības veidu;

32.4. uzņēmuma reģistrācijas numuru dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

33. Uzņēmums, kas plāno savā darbībā izmantot plastmasas pārstrādes procesu, kurš nav iekļauts Eiropas Savienībā atļauto pārstrādes procesu reģistrā, dienestā iesniedz Komisijas regulā Nr. 282/2008 noteikto pieteikumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei pārstrādes procesa atļaujas saņemšanai un tehnisko dokumentāciju.

34. Dienests šo noteikumu 33.punktā minēto pieteikumu un tehnisko dokumentāciju nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei.

35. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu izsniegt pārstrādes procesa atļauju, dienests reģistrē uzņēmumu vai izdara attiecīgu atzīmi uzraudzības objektu reģistrā par atļauto pārstrādes procesu.

36. Uzņēmuma pārstāvis elektroniski vai rakstiski informē dienestu par izmaiņām uzņēmuma darbībā, kā arī par darbības izbeigšanu pirms šo izmaiņu ieviešanas.

VI. Materiālu un izstrādājumu izplatīšanas un izmantošanas apturēšanas, turpmākās izmantošanas un iznīcināšanas un uzņēmumu darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtība

37. Dienests katru gadu sagatavo reģistrēto uzņēmumu uzraudzības un kontroles programmu.

38. Ja saņemta informācija vai kontroles procesā radušās pamatotas aizdomas par materiālu un izstrādājumu kaitējumu cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu par materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes, izplatīšanas vai izmantošanas apturēšanu līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai, izdarot par to atzīmi uzraudzības objektu reģistrā.

39. Ja nepieciešams, dienests ņem paraugus un nosūta tos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam laboratorisko izmeklējumu veikšanai. Izdevumus par laboratorisko ekspertīzi sedz atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likuma 15.pantam.

40. Ja uzņēmums ir novērsis dienesta konstatētās neatbilstības un materiāli un izstrādājumi nevar radīt kaitējumu cilvēku veselībai, dienests atceļ šo noteikumu 38.punktā minēto lēmumu, par to rakstiski paziņo uzņēmumam un izdara atzīmi uzraudzības objektu reģistrā.

41. Dienests anulē ražošanas, pārstrādes vai izplatīšanas uzņēmuma reģistrāciju, ja:

41.1. konstatē, ka ir iesniegti viltoti dokumenti;

41.2. uzņēmums izbeidz darbību;

41.3. uzņēmuma darbība neatbilst normatīvajos aktos par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, noteiktajām prasībām;

41.4. uzņēmums dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

42. Ja uzņēmuma darbības apturēšanas vai reģistrācijas anulēšanas laikā apgrozībā ir materiāli un izstrādājumi, kas nav izmantojami saskarei ar pārtiku, uzņēmums tos izņem no apgrozības atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam. Izdevumus, kas saistīti ar materiālu un izstrādājumu izņemšanu no apgrozības, sedz uzņēmums, kura darbība ir apturēta un reģistrācija anulēta.

VII. Noslēguma jautājumi

43. Uzņēmums, kas šo noteikumu spēkā stāšanās laikā veic darbības ar materiāliem un priekšmetiem, līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedz dienestā iesniegumu uzņēmuma reģistrācijai.

44. Līdz 2012.gada 1.jūlijam šo noteikumu 31.punktā noteikto termiņu uzņēmumu reģistrācijai dienests var pagarināt ne vairāk kā par 10 darbdienām.

44.1 Šo noteikumu 1.pielikumā minētās prasības attiecībā uz plastmasas materiālu un izstrādājumu vispārējo un specifisko migrācijas pārbaudi ir piemērojamas līdz 2015.gada 31.decembrim.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā)

44.2 Šo noteikumu 2.pielikumā minētos pārtikas aizstājējus, kas izmantojami, lai pārbaudītu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, atļauts lietot līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā)

45. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1984.gada 15.oktobra Direktīvas 84/500/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

2) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/11/EEK par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas;

3) Komisijas 2005.gada 29.aprīļa Direktīvas 2005/31/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK attiecībā uz atbilstības deklarāciju un analīzes metodes izpildes kritērijiem, ko pielieto keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

4) Komisijas 2007.gada 29.jūnija Direktīvas 2007/42/EK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

5) Padomes 1982.gada 18.oktobra Direktīvas 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

6) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/8/EEK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

7) Komisijas 1997.gada 29.jūlija Direktīvas 97/48/EK, ar kuru otrreiz groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

8) Padomes 1985.gada 19.decembra Direktīvas 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

9) Komisijas 2007.gada 30.marta Direktīvas 2007/19/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Padomes Direktīvu 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.808
Prasības attiecībā uz plastmasas materiālu un izstrādājumu vispārējo un specifisko migrācijas pārbaudi

(Pielikums MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā; sk. noteikumu 44.1 punktu)

I. Pārtikas aizstājēji un to izvēle

1. Lai pārbaudītu plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, tiek izmantoti pārtikas aizstājēji. Tos klasificē, pieņemot, ka tiem ir viena pārtikas veida vai vairāku pārtikas veidu īpašības. Izmantojamie pārtikas veidi un pārtikas aizstājēji norādīti šā pielikuma 2.punktā. Praktiski ir iespējami dažādu pārtikas veidu maisījumi, piemēram, taukus saturoša un ūdeni saturoša pārtika. Attiecīgie pārtikas aizstājēji norādīti šā pielikuma 8.punktā.

2. Migrācijas testos lietojamie pārtikas veidi un tiem atbilstošie pārtikas aizstājēji:

Nr.p.k.

Pārtikas veids

Vispārpieņemtā klasifikācija

Pārtikas aizstājējs

Saīsinājums

2.1. Ūdeni saturoša pārtika (pH > 4,5) Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.808 "Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku" 2.pielikuma (turpmāk – 2.pielikums) 1.punktu lietojams tikai aizstājējs A Destilēts ūdens vai līdzīgas kvalitātes ūdens Aizstājējs A
2.2. Skābi saturoša pārtika (ūdeni saturoša pārtika – pH = 4,5) Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar 2.pielikuma 1.punktu lietojams tikai aizstājējs B 3 % etiķskābe (m/v), m – masa, v – tilpums Aizstājējs B
2.3. Alkoholu saturoša pārtika Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar 2.pielikuma 1.punktu lietojams tikai aizstājējs C Etanols (etilspirts) 10 % (v/v). Šo koncentrāciju pielāgo pārtikas faktiskajai spirta tilpumkoncentrācijai, ja tā pārsniedz 10 % (v/v) Aizstājējs C
2.4. Taukus saturoša pārtika Pārtika, par kuras aizstājēju saskaņā ar 2.pielikuma 1.punktu lietojams tikai aizstājējs D Rektificēta olīveļļa vai citi taukus saturošas pārtikas aizstājēji Aizstājējs D
2.5. Sausā pārtika   Nav Nav

3. Plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar jebkura veida pārtiku, migrācijas testus veic (stingrākajos no šā pielikuma II nodaļā minētajiem migrācijas testa apstākļiem), katram aizstājējam ņemot jaunu plastmasas materiāla vai izstrādājuma testa paraugu:

3.1. 3 % etiķskābes (m/v) ūdens šķīdumā;

3.2. 10 % etanola (v/v) ūdens šķīdumā;

3.3. rektificētu olīveļļu (standartaizstājējs D).

4. Standartaizstājēju D var aizvietot ar sintētisko triglicerīdu maisījumu vai ar saulespuķu eļļu, vai ar kukurūzas eļļu ar standartizētu specifikāciju ("Pārējie taukus saturošas pārtikas aizvietotāji" ar nosaukumu "aizstājēji D"). Ja migrācijas robežas ir pārsniegtas, migrācijas testā izmantojot olīveļļas aizvietotājus, attiecīgā plastmasas materiāla vai izstrādājuma neatbilstība jāapstiprina, migrācijas testā izmantojot olīveļļu. Ja tehnisku iemeslu dēļ migrācijas testā nevar izmantot olīveļļu un, izmantojot olīveļļas aizvietotājus, migrācijas robežas ir pārsniegtas, attiecīgo plastmasas materiālu vai izstrādājumu uzskata par neatbilstošu saskarei ar pārtiku.

5. Plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar viena veida pārtiku vai pārtikas grupu, migrācijas testus veic, ņemot vērā šādus apstākļus:

5.1. materiāls vai izstrādājums jau atrodas saskarē ar noteiktu pārtiku;

5.2. materiālam vai izstrādājumam ir pievienota konkrēta norāde, kurā norādīti šā pielikuma 2.punktā minētie pārtikas veidi, ar kuriem to var vai nevar izmantot, piemēram, "tikai ūdeni saturošai pārtikai";

5.3. materiālam vai izstrādājumam ir pievienota konkrēta norāde, kurā norādīta pārtika vai pārtikas grupas, ar kurām to var vai nevar izmantot. Šo norādi pievieno:

5.3.1. tirdzniecības posmā, kas nav mazumtirdzniecības posms, izmantojot identifikācijas numuru vai pārtikas (pārtikas produkta) nosaukumu, kas noteikts 2.pielikuma 7.punktā;

5.3.2. mazumtirdzniecības posmā, izmantojot norādi, kas attiecas tikai uz dažiem pārtikas veidiem vai pārtikas produktiem (norādot viegli saprotamus piemērus).

6. Šā pielikuma 5.2.apakšpunktā minētajā gadījumā migrācijas testam izmanto šā pielikuma 8.punktā minēto pārtikas aizstājēju, bet šā pielikuma 5.1. un 5.3.apakšpunktā minētajos gadījumos – 2.pielikuma 7.punktā minētos pārtikas aizstājējus. Ja attiecīgā pārtikas grupa nav ietverta 2.pielikuma 7.punktā, izvēlas pārtikas aizstājēju, kas vistuvāk atbilst kontrolējamam pārtikas produktam vai pārtikas produktu grupai.

7. Plastmasas materiāliem vai izstrādājumiem, kas nonāk saskarē ar vairāk nekā vienu pārtikas produktu vai pārtikas produktu grupu, kurai ir dažādi samazinājuma koeficienti, katra pārtikas produkta vai katras pārtikas produktu grupas samazinājuma koeficients tiek piemērots testa rezultātam. Ja viens vai vairāki šāda aprēķina rezultāti pārsniedz minēto testa rezultātu, attiecīgais plastmasas materiāls vai izstrādājums nav piemērots saskarei ar šo pārtikas produktu vai pārtikas produktu grupu.

8. Pārtikas aizstājēji, kurus izvēlas, lai īpašos gadījumos pārbaudītu plastmasas materiālus un izstrādājumus, kam paredzēts nonākt saskarē ar pārtiku:

Nr.p.k.

Pārtika

Pārtikas aizstājējs

8.1.

Tikai ūdeni saturoša pārtika

A

8.2.

Tikai skābi saturoša pārtika

B

8.3.

Tikai alkoholu saturoša pārtika

C

8.4.

Tikai taukus saturoša pārtika

D

8.5.

Visa ūdeni un skābi saturoša pārtika

B

8.6.

Visa alkoholu un ūdeni saturoša pārtika

C

8.7.

Visa alkoholu un skābi saturoša pārtika

C un B

8.8.

Visa taukus un ūdeni saturoša pārtika

D un A

8.9.

Visa taukus un skābi saturoša pārtika

D un B

8.10.

Visa taukus un alkoholu, un ūdeni saturoša pārtika

D un C

8.11.

Visa taukus saturoša pārtika un alkoholu un ūdeni saturoša pārtika

D, C un B

II. Migrācijas testa apstākļi

9. Migrācijas testus materiāliem un izstrādājumiem veic, ievērojot šādus apstākļus (saskares laiks (t) un temperatūra (T)):

Nr.p.k.

Faktiskie paredzamie materiālu vai izstrādājumu saskares apstākļi ar pārtiku

Testa apstākļi

Piezīmes

9.1.

Saskares laiks:

9.1.1.

t ≤ 5 min.

  sk. 13.4.apakšpunktu

9.1.2.

5 min. < t ≤ 0,5 h

0,5 h

 

9.1.3.

0,5 h < t ≤ 1 h

1 h

 

9.1.4.

1 h < t ≤ 2 h

2 h

 

9.1.5.

2 h < t ≤ 4 h

4 h

 

9.1.6.

4 h < t ≤ 24 h

24 h

 

9.1.7.

t > 24 h

10 dienas

 

9.2.

Saskares temperatūra:

9.2.1.

T ≤ 5 oC

5 oC

 

9.2.2.

5 oC < T ≤ 20 oC

20 oC

 

9.2.3.

20 oC < T ≤ 40 oC

40 oC

 

9.2.4.

40 oC < T ≤ 70 oC

70 oC

 

9.2.5.

70 oC < T ≤ 100 oC

100 oC

vai viršanas temperatūra

9.2.6.

100 oC < T ≤ 121 oC

121 oC

šī temperatūra jāizmanto tikai aizstājējam D. Aizstājējam A, B vai C testu var veikt 100 oC vai viršanas temperatūrā saskares laikā, kas ir četras reizes ilgāks nekā aizstājējam D

9.2.7.

121 oC < T ≤ 130 oC

130 oC

9.2.8.

130 oC < T ≤ 150 oC

150 oC

9.2.9.

T > 150 oC

175 oC

10. Migrācijas testa apstākļiem jāatbilst vissmagākajiem paredzamajiem plastmasas materiāla vai izstrādājuma izmantošanas apstākļiem un augstākajai izmantošanas temperatūrai, kas norādīta plastmasas materiāla vai izstrādājuma marķējumā. Ja plastmasas materiālu vai izstrādājumu paredzēts lietot saskarē ar pārtiku divās vai vairākās šā pielikuma 9.punktā noteiktajās laika un temperatūras kombinācijās, migrācijas testu veic secīgi visos vissmagākajos testēšanas apstākļos, lietojot vienu un to pašu pārtikas aizstājēja paraugu.

11. Vissmagākos testa apstākļus katrā konkrētā gadījumā izvēlas, pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem. Raksturīgākie migrācijas testu apstākļu piemēri ir šādi:

11.1. plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku jebkuros laika un temperatūras apstākļos. Ja instrukcijās vai marķējumā nav norādīts laiks un temperatūra, kas paredzama attiecīgā plastmasas materiāla vai izstrādājuma saskarei ar konkrēto pārtikas veidu, aizstājēju A un (vai) B, un (vai) C izmanto četras stundas 100 oC temperatūrā vai četras stundas viršanas temperatūrā, un (vai) aizstājēju D – divas stundas 175 oC temperatūrā. Minētie apstākļi nosacīti tiek uzskatīti par vissmagākajiem;

11.2. plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku nenorādītā laikposmā istabas temperatūrā vai zemākā temperatūrā. Ja materiāla vai izstrādājuma marķējumā norādīts, ka tas paredzēts saskarei ar pārtiku istabas temperatūrā vai zemākā temperatūrā, attiecīgais tests jāveic 10 dienas 40 oC temperatūrā. Minētie apstākļi nosacīti tiek uzskatīti par vissmagākajiem.

12. Gaistošo vielu specifiskās migrācijas noteikšanai attiecīgais tests ar pārtikas aizstājēju jāveic tā, lai tiktu ievērots gaistošo migrējošo vielu zudums, kāds var būt vissmagākajos paredzamajos saskares apstākļos.

13. Plastmasas materiālu un izstrādājumu testēšanas īpašie gadījumi:

13.1. ja materiāli un izstrādājumi paredzēti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs, migrācijas testi jāveic parastā krāsnī vai mikroviļņu krāsnī ar nosacījumu, ka atbilstošo laiku un temperatūru izvēlas saskaņā ar šā pielikuma 9.punktu;

13.2. ja izrādās, ka migrācijas tests, kas tiek veikts saskaņā ar šā pielikuma 9.punktu, pārbaudāmajā materiālā vai izstrādājumā izraisa fizikālas vai citādas pārmaiņas, kas nenotiek vissmagākajos paredzamajos pārbaudāmā materiāla vai izstrādājuma izmantošanas apstākļos, migrācijas tests jāatkārto tajos vissmagākajos apstākļos, kuros minētās pārmaiņas nenotiek;

13.3. ja plastmasas materiāla vai izstrādājuma marķējumā ir norādīts, ka tā izmantošanas laikposms ir mazāks par 15 minūtēm un izmantošanas temperatūra ir no 70 līdz 100 oC (piemēram, "karstā uzpildīšana"), tests jāveic tikai divas stundas 70 oC temperatūrā. Tomēr, ja attiecīgais plastmasas materiāls vai izstrādājums paredzēts pārtikas uzglabāšanai arī istabas temperatūrā, migrācijas tests jāveic 10 dienas 40 oC temperatūrā. Minētie migrācijas testa apstākļi tiek uzskatīti par smagākajiem;

13.4. ja plastmasas materiāla vai izstrādājuma izmantošanas faktiskie paredzamie apstākļi neatbilst šā pielikuma 9.punktā minētajiem testa apstākļiem (piemēram, saskares temperatūra ir lielāka par 175 oC vai saskares laiks mazāks par piecām minūtēm), migrācijas testā var izmantot attiecīgajam gadījumam vairāk piemērotus apstākļus, ja tie atbilst vissmagākajiem paredzamajiem plastmasas materiāla vai izstrādājuma izmantošanas apstākļiem.

III. Taukvielu aizstājējtests attiecībā uz vispārējo un specifisko migrāciju

14. Ja ar analīzes metodi saistītu tehnisku iemeslu dēļ nevar izmantot taukus saturošas pārtikas aizstājējus, to vietā izmanto visus testa materiālus, kas paredzēti šā pielikuma 19.punktā, tādos testa apstākļos, kas atbilst attiecīgajiem aizstājēja D migrācijas testa apstākļiem.

15. Šā pielikuma 19.punktā ir minēti svarīgākie testa apstākļu piemēri un atbilstošie vispārpieņemtie nosacījumi aizstājējtestiem. Attiecībā uz citiem testa nosacījumiem, kuru nav šā pielikuma 19.punktā, ņem vērā šos piemērus, kā arī pieredzi, kas gūta attiecībā uz pārbaudāmā polimēra tipu.

16. Katram testam izmanto jaunu testa paraugu. Katram testa materiālam piemēro tos pašus noteikumus, kas paredzēti aizstājējam D šā pielikuma II un III nodaļā. Attiecīgajā gadījumā izmanto samazinājuma koeficientus, kas noteikti šā pielikuma III nodaļā. Lai pārbaudītu atbilstību kādam migrācijas limitam, izvēlas augstāko vērtību, kas iegūta, izmantojot visus testa materiālus.

17. Tomēr, ja konstatēts, ka šie testi materiālā vai izstrādājumā izraisa fizikālas vai citādas pārmaiņas, kas nenotiek vissmagākajos paredzamajos materiāla vai izstrādājuma izmantošanas apstākļos, testa rezultātus atmet kā nederīgus un izvēlas augstāko skaitlisko vērtību no pārējiem testa rezultātiem.

18. Ir pieļaujams neveikt testus ar vienu vai diviem tauku aizstājējtestiem, ja saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem tie ir atzīti par neatbilstošiem testējamam plastmasas materiālam vai izstrādājumam.

19. Vispārpieņemtie nosacījumi aizstājējtestiem:

Nr.p.k.

Testa nosacījumi attiecībā uz aizstājēju D

Testa nosacījumi attiecībā uz izooktānu

Testa nosacījumi attiecībā uz 95 % etanolu (etilspirtu)

Testa nosacījumi attiecībā uz modificēto polifenilēnoksīdu

19.1.

10 dienas 5 oC

0,5 dienas 5 oC

10 dienas 5 oC

19.2.

10 dienas 20 oC

1 diena 20 oC

10 dienas 20 oC

19.3.

10 dienas 40 oC

2 dienas 20 oC

10 dienas 40 oC

19.4.

2 h 70 oC

0,5 h 40 oC

2,0 h 60 oC

19.5.

0,5 h 100 oC

0,5 h 60 oC*

2,5 h 60 oC

0,5 h 100 oC

19.6.

1 h 100 oC

1,0 h 60 oC*

3,0 h 60 oC*

1 h 100 oC

19.7.

2 h 100 oC

1,5 h 60 oC*

3,5 h 60 oC*

2 h 100 oC

19.8.

0,5 h 121 oC

1,5 h 60 oC*

3,5 h 60 oC*

0,5 h 121 oC

19.9.

1 h 121 oC

2,0 h 60 oC*

4,0 h 60 oC*

1 h 121 oC

19.10.

2 h 121 oC

2,5 h 60 oC*

4,5 h 60 oC*

2 h 121 oC

19.11.

0,5 h 130 oC

2,0 h 60 oC*

4,0 h 60 oC*

0,5 h 130 oC

19.12.

1 h 130 oC

2,5 h 60 oC*

4,5 h 60 oC*

1 h 130 oC

19.13.

2 h 150 oC

3,0 h 60 oC*

5,0 h 60 oC*

2 h 150 oC

19.14.

2 h 175 oC

4,0 h 60 oC*

6,0 h 60 oC*

2 h 175 oC

Piezīme. * Gaistošus testa materiālus izmanto temperatūrā, kas nepārsniedz 60 oC.

20. Aizstājējtesta izmantošanas priekšnoteikums ir tāds, ka plastmasas materiālam vai izstrādājumam jāiztur tie paši testa apstākļi, kādos tiek lietots aizstājējs D. Testējamā materiāla vai izstrādājuma paraugu iegremdē olīveļļā un iztur atbilstošos apstākļos. Ja mainās tā fizikālās īpašības (piemēram, notiek kušana, deformācija), materiāls vai izstrādājums nav piemērots izmantošanai attiecīgajā temperatūrā. Ja materiāla vai izstrādājuma fizikālās īpašības nemainās, ņem jaunu paraugu un aizstājējtestus turpina.

IV. Alternatīvie taukvielu testi attiecībā uz vispārējo un specifisko migrāciju

21. Alternatīvo testu rezultātus izmanto, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

21.1. salīdzinošajā testā gūtie rezultāti rāda, ka vērtības ir vienādas ar tām, kas iegūtas testā ar aizstājēju D, vai lielākas;

21.2. alternatīvajā testā noteiktās migrācijas robežas nepārsniedz pēc atbilstošo samazinājuma koeficientu lietošanas noteiktās migrācijas robežas.

22. Ja ir pārliecinoši pierādījumi par to, ka salīdzinošajā testā iegūtie rezultāti ir vienādi ar migrācijas testā iegūtajiem rezultātiem vai lielāki, šā pielikuma 21.1.apakšpunktā minētais nosacījums nav jāievēro un attiecīgie rezultāti nav jāsalīdzina.

23. Alternatīvie testi:

23.1. ar gaistošiem materiāliem. Šajos testos izmanto gaistošus tauku aizvietotājus (šķīdinātājus), piemēram, izooktānu, 95 % etanolu. Minētos testus veic saskaņā ar šā pielikuma 21.1.apakšpunktu;

23.2. ekstrakcijas testi. Šajos testos izmanto vidi, kurai piemīt liela ekstrakcijas spēja vissmagākajos apstākļos, ja ir pārliecinoši pierādījumi par to, ka ekstrakcijas testos iegūtie rezultāti ir vienādi ar testā ar aizstājēju D iegūtajiem rezultātiem vai lielāki.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.808
Pārtikas aizstājēju saraksts, kas izmantojami, lai pārbaudītu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju

(Pielikums MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā; sk. noteikumu 44.2 punktu)

1. Pārtikas aizstājējus, kas izmantojami migrācijas testos attiecībā uz konkrētu pārtikas produktu vai pārtikas produktu grupu, identificē ar šādiem burtiem:

1.1. aizstājējs A: destilēts ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens;

1.2. aizstājējs B: 3 % etiķskābe (masa/tilp.) ūdens šķīdumā;

1.3. aizstājējs C: 15 % etanols (etilspirts) (v/v) ūdens šķīdumā;

1.4. aizstājējs D: rektificētā olīveļļa. Ja ar analīzes metodi saistītu tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams izmantot atšķirīgus pārtikas aizstājējus, olīveļļa jāaizvieto ar sintētisko triglicerīdu maisījumu vai ar saulespuķu eļļu.

2. Aizstājējam D jāatbilst šādām prasībām:

2.1. Rektificēta olīveļļa:
2.1.1. joda indekss (Wijs) 80–88
2.1.2. refrakcijas koeficients 25 oC temperatūrā 1,4665–1,4679
2.1.3. skābums (izteikts oleīnskābes %) ne vairāk kā 0,5 %
  peroksīda skaitlis (izteikts ar skābekļa mEq/kg eļļas) ne vairāk kā 10
2.2. sintētisko triglicerīdu maisījums:  
2.2.1. taukskābju sadalījums:  
2.2.1.1. C atomu skaits taukskābes nogulsnēs

6

8

10

12

14

16

18

cits

2.2.1.2. GŠH (gāzu–šķidruma hromatogrammas smailes laukums) (%)

~ 1

6–9

8–11

45–52

12–15

8–10

8–12

≤ 1

2.2.2. tīrības rādītāji
2.2.2.1. monoglicerīdu saturs (fermentatīvi) ≤ 0,2 %
2.2.2.2. diglicerīdu saturs (fermentatīvi) ≤ 2,0 %
2.2.2.3. nepārziepojama viela ≤ 0,2 %
2.2.2.4. joda indekss (Wijs) ≤ 0,1 %
2.2.2.5. skābes skaitlis ≤ 0,1 %
2.2.2.6. ūdens saturs (pēc Fišera metodes) ≤ 0,1 %
2.2.2.7. kušanas temperatūra 28 ± 2 oC
2.2.3. absorbcijas spektrs (slāņa biezums d = 1 cm; bāze/standarts – ūdens 35 oC temperatūrā)
2.2.3.1. viļņa garums (nm)

290

310

330

350

370

390

430

470

510

2.2.3.2. caurlaidība (%)

~ 2

~ 15

~ 37

~ 64

~ 80

~ 88

~ 95

~ 97

~ 98

  Vismaz 10 % gaismas caurlaidība pie 310 nm (kivetes biezums – 1 cm; salīdzināšanai – ūdens 35 oC temperatūrā)
2.3. saulespuķu eļļa
2.3.1. joda indekss (Wijs) 120–145
2.3.2. refrakcijas indekss 20 oC temperatūrā 1,474–1,476
2.3.3. pārziepošanās skaitlis 188–193
2.3.4. relatīvais blīvums 20 oC temperatūrā 0,918–0,925
2.3.5. nepārziepojama viela (%) 0,5–1,5

3. Katram pārtikas produktam vai pārtikas produktu grupai jāizmanto tikai ar apzīmējumu "X" atzīmētais (atzīmētie) pārtikas aizstājējs (aizstājēji), katram aizstājējam ņemot jaunu attiecīgā materiāla vai izstrādājuma paraugu. Ja pārtikas produkts vai pārtikas produktu grupa ar apzīmējumu "X" nav atzīmēta, migrācijas pārbaude attiecīgajai pozīcijai vai apakšpozīcijai nav nepieciešama.

4. Ja pēc apzīmējuma "X" ir slīpsvītra un skaitlis, migrācijas testu rezultāts jādala ar norādīto skaitli. Attiecībā uz dažiem taukus saturošas pārtikas produktiem šo skaitli sauc par aizstājēja D samazinājuma koeficientu un izmanto, lai ņemtu vērā to, ka pārtikas aizstājēja ekstrahēšanas spēja salīdzinājumā ar pārtiku ir lielāka.

5. Ja pēc apzīmējuma "X" ir apzīmējums "(a)", izmanto tikai vienu no diviem norādītajiem pārtikas aizstājējiem:

5.1. ja pārtikas produkta pH līmenis ir augstāks par 4,5, izmanto aizstājēju A;

5.2. ja pārtikas produkta pH līmenis ir 4,5 vai zemāks, izmanto aizstājēju B.

6. Ja pēc apzīmējuma "X" ir apzīmējums "(b)", minētais tests jāveic ar 50 % etanolu (v/v). Ja pārtikas produkts ir norādīts gan īpašajā, gan vispārējā pozīcijā, izmanto tikai īpašajā pozīcijā norādīto (norādītos) pārtikas aizstājēju (aizstājējus).

7. Migrācijas testos konkrētām pārtikas grupām un apakšgrupām izmantojamie pārtikas aizstājēji:

Nr.p.k.

Pārtikas (pārtikas produktu) apraksts

Izmantojamie pārtikas aizstājēji

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

1. Dzērieni:
1.1. bezalkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni ar spirta tilpumkoncentrāciju, kas zemāka par 5 %:        
1.1.1. ūdeņi, sidri, augļu un dārzeņu sulas vai to koncentrāti, nenorūdzis vīnogu vīns, augļu nektāri, limonādes un gāzēti atspirdzinoši dzērieni, sīrupi, dzērieni ar rūgtu garšu, uzlējumi, kafija, tēja, šķidra šokolāde, alus u.c. X (a) X (a)
1.2. alkoholiskie dzērieni ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un vairāk:        
1.2.1. šīs tabulas 1.1.apakšpunktā minētie dzērieni, bet ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un vairāk:        
1.2.1.1. vīni, degvīni un liķieri   X* X**  
1.3. dažādi: nedenaturēts etilspirts   X* X**  
2. Labība un labības produkti, mīklas izstrādājumi, cepumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi:
2.1. cietes        
2.2. nepārstrādāta labība, uzpūsti graudi un graudu pārslas (tostarp grauzdēta kukurūza, popkorns, kukurūzas pārslas un līdzīgi produkti)        
2.3. labības milti un rupja maluma milti        
2.4. makaroni, spageti un līdzīgi produkti        
2.5. sausi mīklas izstrādājumi, cepumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi:        
2.5.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
2.5.2. citi        
2.6. svaigi mīklas izstrādājumi, kūkas un citi maizes un konditorejas izstrādājumi:        
2.6.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
2.6.2. citi X      
3. Šokolāde un šokolādes produkti, cukurs un cukura produkti, konditorejas izstrādājumi:
3.1. šokolāde, produkti šokolādes glazūrā, šokolādes aizstājēji un produkti šokolādes aizstājēja glazūrā       X/5
3.2. konditorejas izstrādājumi:        
3.2.1. cietā veidā:        
3.2.1.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
3.2.1.2. citi        
3.2.2. pastveida:        
3.2.2.1. ar taukvielām uz virsmas       X/3
3.2.2.2. valgi X      
3.3. cukurs un cukura produkti:        
3.3.1. cieti        
3.3.2. medus un līdzīgi produkti X      
3.3.3. melase un cukura sīrupi X      
4. Augļi, dārzeņi un produkti no tiem:
4.1. veseli augļi, svaigi vai atdzesēti        
4.2. pārstrādāti augļi:        
4.2.1. žāvēti vai kaltēti, veseli vai miltu veidā, vai pulverī        
4.2.2. augļi gabalos, biezenī vai pastveida masā X (a) X (a)    
4.2.3. augļu konservi (ievārījumi, džemi un līdzīgi produkti – veseli augļi, augļi gabalos vai miltu veidā, vai pulverī, konservēti šķidrumā):        
4.2.3.1. ūdenī X (a) X (a)    
4.2.3.2. eļļā X (a) X (a)   X
4.2.3.3. alkoholā (≥ 5 tilp. %) X* X
4.3. rieksti (zemesrieksti, ēdamie kastaņi, mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, ciedru rieksti un citi):        
4.3.1. izlobīti, žāvēti        
4.3.2. izlobīti, grauzdēti       X/5***
4.3.3. pastveida vai krēmveida masa X     X/3***
4.4. veseli dārzeņi, svaigi vai atdzesēti        
4.5. pārstrādāti dārzeņi:        
4.5.1. žāvēti vai kaltēti dārzeņi, veseli vai miltu veidā, vai pulverī        
4.5.2. dārzeņi, sagriezti, biezenī        
4.5.3. konservēti dārzeņi:        
4.5.3.1. ūdenī X (a) X (a)    
4.5.3.2. eļļā X (a) X (a)   X
4.5.3.3. alkoholā (5 tilp. %):   X* X  
5. Tauki un eļļas:
5.1. dzīvnieku vai augu tauki un eļļas, dabīgas vai apstrādātas (tostarp kakao sviests, kausēti cūku tauki, atkārtoti cietināts sviests)       X
5.2. margarīns, sviests un citi tauki un eļļas no ūdens emulsijām eļļā       X/2
6. Dzīvnieku produkti un olas:
6.1. zivis:        
6.1.1. svaigas, atdzesētas, sālītas, kūpinātas X     X/3***
6.1.2. pastveida masa X     X/3***
6.2. vēžveidīgie un mīkstmieši (tostarp austeres, ēdamgliemenes un gliemeži), kas dabīgi nav aizsargāti ar gliemežvāku X      
6.3. visu zooloģisko sugu gaļa (tostarp mājputni un medījumi):
6.3.1. svaiga, atdzesēta, sālīta, kūpināta X     X/4
6.3.2. pastveida vai krēmveida masa X     X/4
6.4. pārstrādāti gaļas produkti (šķiņķis, desas, speķis un citi) X     X/4
6.5. gaļas un zivs konservi un puskonservi:        
6.5.1. ūdenī X (a) X (a)    
6.5.2. eļļā X (a) X (a)   X
6.6. olas bez čaumalām:        
6.6.1. pulvera veidā vai kaltētas        
6.6.2. citādas X      
6.7. olu dzeltenums:        
6.7.1. šķidrs X      
6.7.2. pulvera veidā vai saldēts        
6.8. kaltēts olas baltums        
7. Piena produkti:
7.1. piens:        
7.1.1. pilnpiens       X (b)
7.1.2. iebiezinātais piens       X (b)
7.1.3. vājpiens vai daļēji nokrejots piens       X (b)
7.1.4. sausais piens        
7.2. raudzēts piens, jogurts, paniņas un līdzīgi produkti   X   X (b)
7.3. salds un skābs krējums   X (a)   X (b)
7.4. sieri:        
7.4.1. vesels siers ar neēdamu mizu        
7.4.2. visi pārējie sieri X (a) X (a)   X/3*
7.5. siera ferments:        
7.5.1. šķidrā vai viskozā veidā X (a) X (a)    
7.5.2. kaltēts vai pulvera veidā        
8. Dažādi produkti:
8.1. etiķis   X    
8.2. cepti pārtikas produkti:        
8.2.1. kartupeļu frī, pankūkas un līdzīgi produkti       X/5
8.2.2. dzīvnieku izcelsmes       X/4
8.3. produkti zupām un buljoniem, šķidrā, cietā vai pulvera veidā (ekstrakti, koncentrāti); homogenizēti salikti pārtikas produkti, gatavi ēdieni:        
8.3.1. kaltēti vai pulvera veidā:        
8.3.1.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
8.3.1.2. citi        
8.3.2. šķidri vai pastas veidā:        
8.3.2.1. ar taukvielām uz virsmas X (a) X (a)   X/3
8.3.2.2. citi X (a) X (a)    
8.4. raugi un mīklas irdinātāji:        
8.4.1. pastveida X (a) X (a)    
8.4.2. kaltēti        
8.5. sāls        
8.6. mērces:        
8.6.1. bez taukvielām uz virsmas X (a) X (a)    
8.6.2. majonēze, majonēzes mērces, salātu krējumi un citas eļļas emulsijas ūdenī X (a) X (a)   X/3
8.6.3. eļļu un ūdeni saturoša mērce, kas veido divus atšķirīgus slāņus X (a) X (a)    X
8.7. sinepes (izņemot šīs tabulas 8.17.apakšpunktā minēto sinepju pulveri) X (a) X (a)   X/3***
8.8. sviestmaizes, grauzdēta maize un līdzīgi produkti, kas satur jebkuru pārtikas produktu:        
8.8.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
8.8.2. citi        
8.9. saldējums X      
8.10. sausā pārtika:        
8.10.1. ar taukvielām uz virsmas       X/5
8.10.2. cita        
8.11. saldēta un dziļi saldēta pārtika        
8.12. koncentrēti ekstrakti ar spirta tilpumkoncentrāciju 5 % un vairāk   X* X  
8.13. kakao:        
8.13.1. pulveris       X/5***
8.13.2. masa       X/3***
8.14. kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, bez kofeīna vai šķīstoša, kafijas aizvietotāji, granulās vai pulverī        
8.15. šķidri kafijas ekstrakti X      
8.16. aromātiskie augi un citi augi: kumelītes, malva, mētras, tēja, liepziedi un citi        
8.17. garšaugi un garšvielas dabiskā veidā: kanēlis, ķiploku daiviņas, sinepju pulveris, pipari, vaniļa, safrāns un citas        

Piezīmes.

1. * Šo testu veic tikai tad, ja pH līmenis ir 4,5 vai zemāks.

2. ** Šo testu var veikt tad, ja šķidrumiem vai dzērieniem spirta tilpumkoncentrācija ir vairāk nekā 15 %, izmantojot līdzīgas koncentrācijas etilspirta ūdens šķīdumu.

3. *** Ja attiecīgas pārbaudes veidā var pierādīt, ka plastmasa nenonāk saskarē ar taukiem, var iztikt bez testa ar aizstājēju D.

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļautās vielas

I. Reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma

Nr.p.k.

Vielas nosaukums latviešu valodā

Vielas nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi

1. Reģenerēta celuloze Regenerated cellulose Ne mazāk kā 72 % (w/w)
2. Piedevas Additives
2.1. Mīkstinātāji Softeners Ne vairāk kā 27 % (w/w) kopumā

2.1.1.

2.1.2.

Bis(2-hidroksietil)ēteris [dietilēnglikols]

Etāndiols [monoetilēnglikols]

Bis(2-hydroxyethyl) ether [diethyleneglycol]

Ethanediol [monoethyleneglycol]

Tikai plēvēm, kurām paredzēts pārklājums un kuras paredzēts lietot sausas pārtikas iesaiņošanai (pārtika, kuras virsma nav mitra). Kopējais bis(2-hidroksietil)ētera un etāndiola daudzums pārtikā, kas bijusi saskarē ar minēto plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg pārtikas
2.1.3. 1,3-butāndiols 1,3-Butanediol
2.1.4. Glicerīns Glycerol
2.1.5. 1,2-propāndiols
[1,2-propilēnglikols]
1,2-Propanediol [1,2-propyleneglycol]
2.1.6. Polietilēnoksīds [polietilēnglikols] Polyethylene oxide [polyethyleneglycol] Vidējā molekulmasa no 250 līdz 1200
2.1.7. 1,2-polipropilēnoksīds
[1,2-polipropilēnglikols]
1,2-Polypropylene oxide [1,2-polypropyleneglycol] Vidējā molekulmasa ne lielāka par 400 un brīvs 1,3-propāndiols vielā ne vairāk kā 1 % (w/w)
2.1.8. Sorbīts Sorbitol
2.1.9. Tetraetilēnglikols Tetraethyleneglycol
2.1.10. Karbamīds (urīnviela) Urea
2.2. Citas piedevas. Pirmā grupa Other additives (First class) Citas piedevas ne vairāk kā 1 % (w/w) kopumā. Katras vielas vai vielu grupas daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2
2.2.1. Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi Acetic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.2. Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi Ascorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.3. Benzoskābe un nātrija benzoāts Benzoic acid and sodium benzoate
2.2.4. Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi Formic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.5. Piesātinātas vai nepiesātinātas lineāras taukskābes ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābe un ricinolskābe un to NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļi Linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also behenic and ricinoleic acids and their NH4, Ca, Mg, K, Na, Al and Zn salts   
2.2.6. Citronskābe, D-pienskābe un L-pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļi Citric, D- and L-lactic, maleic, L-tartaric acids and their Na and K salts
2.2.7. Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi Sorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.8. Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābes un ricinolskābes amīdi Amides of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also amides of behenic and ricinoleic acids   
2.2.9. Dabiskās pārtikas cietes un milti Natural edible starches and flours   
2.2.10. Ķīmiski modificētas pārtikas cietes un milti Edible starches and flours modified by chemical treatment   
2.2.11. Amiloze Amylose   
2.2.12. Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdi Calcium and magnesium carbonates and chlorides   
2.2.13. Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un/vai adipīnskābes, citronskābes, 12-hidroksistearīnskābes, ricinolskābes esteri ar glicerīnu Esters of glycerol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and/or with adipic, citric, 12-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acids   
2.2.14. Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un polioksietilēna (ar 8 līdz 14 oksietilēna grupām) esteri Esters of polyoxyethylene (8 to 14 oxyethylene groups) with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive   
2.2.15. Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un sorbīta esteri Esters of sorbitol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive   
2.2.16. Stearīnskābes un/vai etāndiola, bis(2-hidroksietil)ētera, trietilēnglikola monoesteri un/vai di-esteri Mono- and/or di-esters of stearic acid with etha- nediol and/or bis(2-hydroxyethyl) ether and/or triethylene glycol   
2.2.17. Al, Ca, Mg un Si oksīdi un hidroksīdi un Al, Ca, Mg, K silikāti un silikātu hidrāti Oxides and hydroxides of Al, Ca, Mg and Si and silicates and hydrated silicates of Al, Ca, Mg and K   
2.2.18. Polietilēnoksīds [polietilēnglikols] Polyethylene oxide [polyethyleneglycol] Vidējā molekulmasa no 1200 līdz 4000
2.2.19. Nātrija propionāts Sodium propionate
2.3. Citas piedevas. Otrā grupa Other additives(Second class) Kopējais otrās grupas vielu daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2. Katras vielas vai vielu grupas daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 vai attiecīgi norādīto zemāko robežu
2.3.1. Alkil(C8-C18)benzola nātrija sulfonāts Sodium alkyl (C8-C18) benzene sulphonate
2.3.2. Izopropilnaftalīna nātrija sulfonāts Sodium isopropyl naphtalene sulphonate
2.3.3. Nātrija alkil(C8-C18)sulfāts Sodium alkyl (C8-C18) sulphate
2.3.4. Nātrija alkil(C8-C18)sulfonāts Sodium alkyl (C8-C18) sulphonate
2.3.5. Nātrija dioktilsulfosukcināts Sodium dioctylsulphosuccinate
2.3.6. Dihidroksietildietilēna triamīna monoacetāta distearāts Distearate of dihydroxyethyl diethylene triamine monoacetate Ne vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.3.7. NH4, Mg un K laurilsulfāti NH4, Mg and K lauryl sulphates   
2.3.8. N,N’-distearoildiaminoetāns, N,N’dipalmitoildiaminoetāns un N,N’-dioleoildiaminoetāns N,N’-Distearoyl diaminoethane, N,N’-dipalmitoyl diaminoethane and N,N’-dioleolyl diamino-ethane   
2.3.9. 2-heptadecil-4,4-bis (metilēnstearāta)oksazolīns 2-Heptadecyl-4,4-bis (methylene-stearate) oxazoline   
2.3.10. Polietilēnaminostearamīda etilsulfāts Polyethylene-aminostearamide ethylsulphate Ne vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4. Polimērnesēji. Trešā grupa Anchoring agents (Third class) Vielu kopīgais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.1. Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām: butanolu, dietilēntriamīnu, etanolu, trietilēntetramīnu, tetraetilēnpentamīnu, tri-(2-hidroksietil)amīnu, 3,3’-diaminodipropilamīnu, 4,4’-diaminodibutilamīnu Condensation product of melamine-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one or more of the following products: butanol, iethylenetriamine, ethanol, triethylenetet-ramine, tetraethylenepentamine, tri-(2-hydroxy-ethyl) amine, 3,3’-diaminodipropylamine, 4,4’-diaminodibutylamine Brīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma. Brīvs melamīns – ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.2. Melamīna-karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tris-(2-hidroksietil)amīnu Condensation product of melamine-urea-formal- dehyde modified with tris-(2-hydroxyethyl)amine Brīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma. Brīvs melamīns – ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.3. Šķērsšūtie katjonie polialkilēnamīni Cross-linked cationic polyalkyleneamines
2.4.3.1. poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no diaminopropilmetilamīna un epihlorhidrīna polyamide-epichlorhydrin resin based on diaminopropylmethylamine and epichlorhydrin
2.4.3.2. poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, adipīnskābes, kaprolaktāma, dietilēntriamīna un/vai etilēndiamīna polyamide-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipic acid, caprolactam, diethylenetriamine and/or ethylenediamine
2.4.3.3. poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no adipīnskābes, dietilēntriamīna un epihlorhidrīna vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījuma polyamide-epichlorhydrin resin based on adipic acid, diethylenetriamine and epichlorhydrin, or a mixture of epichlorhydrin and ammonia
2.4.3.4. poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, dimetiladipāta un dietilēntriamīna polyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, dimethyl adipate and diethylenetriamine
2.4.3.5. poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, iegūti no epihlorhidrīna, adipamīda un diaminopropilmetilamīna polyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipamide and diaminopropylmethylamine
2.4.4. Polietilēnamīni un polietilēnimīni Polyethyleneamines and polyethyleneimines Ne vairāk kā 0,75 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.5. Kondensācijas produkts, kas iegūts no karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda, nemodificēts vai modificēts ar šādām vielām:

aminometilsulfonskābi, sulfanilskābi, butanolu, diaminobutānu, diamino dietilamīnu, diaminodipropilamīnu, diaminopropānu, dietilēntriamīnu, etanolu, guanidīnu, metanolu, tetraetilēnpentamīnu, trietilēntetramīnu, nātrija sulfītu

Condensation product of urea-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one of the following products: aminomethylsulphonic acid, sulphanilic acid, butanol, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diethyle- netriamine, ethanol, guanidine, methanol, tetra ethylenepentamine, triethylentetramine, sodium sulphite Brīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.5. Ceturtā grupa Fourth class Vielu kopīgais daudzums – ne vairāk kā 0,01 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.5.1. Pārtikas eļļu amīnu un polietilēnoksīda reakcijas produkti Products resulting from the reaction of the amines of edible oils with polyethylene oxide
2.5.2. Monoetanolamīna laurilsulfāts Monoethanolamine lauryl sulphate

II. Reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu

Nr.p.k.

Vielas nosaukums latviešu valodā

Vielas nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi

1. Reģenerēta celuloze Regenerated cellulose Ne mazāk kā 72 % (w/w)
2. Piedevas Additives Ne vairāk kā 27 % (w/w) kopumā
3. Pārklājums Coating  
3.1. Polimēri Polymers Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.1.1. Celulozes etilēteri, hidroksietilēteri, hidroksipropilēteri un metilēteri Ethyl, hydroxyethyl, hydroxypropyl and methyl ethers of cellulose  
3.1.2. Celulozes nitrāts Cellulose nitrate Ne vairāk kā 20 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku, slāpekļa daudzums celulozes nitrātā – no 10,8 līdz 12,2 % (w/w)
3.2. Sveķi Resins Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku; tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta pārklājumiem
3.2.1. Kazeīns Casein Tikai reģenerētas celulozes plēves ražošanai ar celulozes nitrāta vai vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēru pārklājumu
3.2.2. Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti un to metilspirta, etilspirta vai C2-C6 daudzvērtīgo spirtu esteri vai to spirtu maisījumi Colophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation and their esters of methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols, or mixtures of these alcohols  
3.2.3. Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti, kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftālskābi un/vai 2,2-bis(4-hidroksifenil)propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etilspirtu vai C2-C6 daudzvērtīgajiem spirtiem vai to maisījumiem Colophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation con-densed with acrylic, maleic, citric, fumaric and/ or phthalic acids and/or 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane formaldehyde and esterified with methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols or mixtures of these alcohols  
3.2.4. Esteri, iegūti no bis(2-hidroksietil)ētera, pievienojot betapinēna un/vai dipentēna un/vai diterpēna produktus un maleīnskābes anhidrīdu Esters derived from bis(2-hydroxyethyl) ether with addition products of betapinene and/or dipentene and/or diterpene and maleic anhydride  
3.2.5. Pārtikas želatīns Edible gelatine  
3.2.6. Rīcineļļa un tās hidrogenēšanas vai dehidratācijas produkti un to kondensēšanas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftālskābi un sebacīnskābi Castor oil and its products of hydrogenation or dehydration and its condensation products with polyglycerol, adipic, citric, maleic, phthalic and sebacic acids  
3.2.7. Dabiskie sveķi [damars]    
3.2.8. Polibetapinēns [terpēna sveķi] Poly-beta-pinene [terpenic resins]  
3.2.9. Karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda sveķi (sk. polimērnesēji) Urea-formaldehyde resins (see anchoring agents)  
3.3. Plastifikatori Plasticizers Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.3.1. Acetiltributilcitrāts Acetyl tributyl citrate  
3.3.2. Acetiltri(2-etilheksil)citrāts Acetyl tri(2-ethylhexyl) citrate  
3.3.3. Di-izobutiladipāts Di-isobutyl adipate  
3.3.4. Di-n-butiladipāts Di-n-butyl adipate  
3.3.5. Di-n-heksilazelāts Di-n-hexyl azelate  
3.3.6. Dicikloheksilftalāts Dicyclohexyl phthalate Ne vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.3.7. 2-etilheksildifenilfosfāts (sinonīms: fosforskābes difenil2-etilheksilesteris) 2-ethylhexyl diphenyl phosphate (synonym: phosphoric acid diphenyl 2-ethylhexyl ester) 2-etilheksildifenilfosfāta daudzums nedrīkst pārsniegt:

1) 2,4 mg/kg pārtikas, kas ir saskarē ar šāda veida plēvi, vai

2) 0,4 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku

3.3.8. Glicerīna monoacetāts [monoacetīns] Glycerol monoacetate [monoacetin]  
3.3.9. Glicerīna diacetāts [diacetīns] Glycerol diacetate [diacetin]  
3.3.10. Glicerīna triacetāts [triacetīns] Glycerol triacetate [triacetin]  
3.3.11. Dibutilsebacināts Di-butyl sebacate  
3.3.12. Di-n-butiltartrāts Di-n-butyl tartrate  
3.3.13. Di-izobutiltartrāts Di-isobutyl tartrate  
3.4. Citas piedevas Other additives Kopējais vielu daudzums reģenerētas celulozes plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2, ieskaitot arī pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.1. Šā pielikuma I nodaļā minētās piedevas Additives listed in the first part Šā pielikuma I nodaļā minētie ierobežojumi (tomēr daudzums attiecas uz reģenerētas celulozes plēvi bez pārklājuma, tostarp uz pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku)
3.4.2. Īpašās pārklājumu piedevas Specific coating additives Katrā apakšpunktā minētās vielas vai vielu grupas daudzums saskares pusē ar pārtiku nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai norādīto zemāko robežu) pārklājuma
3.4.2.1. 1-heksadekanols un 1-oktadekanols 1-Hexadecanol and 1-octadecanol  
3.4.2.2. piesātināto un nepiesātināto lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un ricinolskābes un etilspirta un lineāro butilesteri, amilesteri un oleilspirtu esteri Esters of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and of ricinoleic acid with ethyl, butyl, amyl and oleyl linear alcohols  
3.4.2.3. montānvaski, kas satur attīrītas montānskābes (C26-C32) un/vai to etāndiola un/vai 1,3-butāndiola esterus un/vai to Ca un K sāļus Montan waxes, comprising purified montanic (C26-C32) acids and/or their esters with ethanediol and/or 1,3-butanediol and/or their Ca and K salts  
3.4.2.4. karnaubvasks Carnauba wax  
3.4.2.5. bišu vasks Beeswax  
3.4.2.6. esparto vasks Esparto wax  
3.4.2.7. kandelila vasks Candelilla wax  
3.4.2.8. dimetilpolisiloksāns Dimethylpolysiloxane Ne vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.9. epoksidēta sojas eļļa (oksirāna saturs 6 līdz 8) Epoxidized soya-bean oil (oxirane content 6 to 8)  
3.4.2.10. rafinēts parafīns un mikrokristalīna vaski Refined paraffin and microcrystalline waxes  
3.4.2.11. pentaeritrīta tetrastearāts Pentaerythritol tetrastearate  
3.4.2.12. monofosfāts un bis(okta-decildietilēnoksīda)fosfāts Mono- and bis (octadecyldiethyleneoxide) phosphates Ne vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.13. alifātiskās (C8-C20) skābes, esterificētas ar mono- vai di-(2-hidroksietil)amīnu Aliphatic acids (C8-C20) esterified with mono- or di-(2-hydroxyethyl)amine  
3.4.2.14. 2- un 3-terc-butil-4-hidroksianizols [butilēts hidroksianizols – BHA] 2- and 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole [butylated hydroxyanisole - BHA] Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.15. 2,6-di-terc-butil-4-metilfenols [butilēts hidroksitoluols – BHT] 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol [butylated hydroxytoluene - BHT] Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.16. Di-n-oktiltin-bis(2-etilhek-sil)maleāts Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexyl) maleate Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.5. Šķīdinātāji Solvents Kopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.5.1. Butilacetāts Butyl acetate  
3.5.2. Etilacetāts Ethyl acetate  
3.5.3. Izobutilacetāts Isobutyl acetate  
3.5.4. Izopropilacetāts Isopropyl acetate  
3.5.5. Propilacetāts Propyl acetate  
3.5.6. Acetons Acetone  
3.5.7. 1-butanols 1-Butanol  
3.5.8. Etanols Ethanol  
3.5.9. 2-butanols 2-Butanol  
3.5.10. 2-propanols 2-Propanol  
3.5.11. 1-propanols 1-Propanol  
3.5.12. Cikloheksāns Cyclohexane  
3.5.13. Etilēnglikola monobutilēteris Ethyleneglycol monobutyl ether  
3.5.14. Etilēnglikola monobutilētera acetāts Ethyleneglycol monobutyl ether acetate  
3.5.15. Metiletilketons Methyl ethyl ketone  
3.5.16. Metilizobutilketons Methyl isobutyl ketone  
3.5.17. Tetrahidrofurāns Tetrahydrofuran  
3.5.18. Toluols Toluene Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku

Piezīmes.

1. Procenti ir izteikti kā masas attiecība (w/w), un to aprēķina attiecībā pret tās bezūdens reģenerētas celulozes plēves daudzumu, kas ir bez pārklājuma.

2. Kvadrātiekavās minēts parasti izmantotais tehniskais nosaukums, un vielām ir laba tehniska kvalitāte attiecībā uz tīrības kritērijiem.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Svina un kadmija migrācijas noteikšana

I. Prasības svina un kadmija migrācijas noteikšanai

1. Pārbaudes šķidrums (pārtikas aizstājējs) ir svaigi pagatavots 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes un ūdens šķīdums.

2. Pārbaudes apstākļi:

2.1. pārbaudi veic 22 ± 2 0C temperatūrā, un tās ilgums ir 24 ± 0,5 stundas;

2.2. ja nosaka svina migrāciju, paraugu nosedz ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem un novieto laboratorijā parastā apgaismojumā;

2.3. ja nosaka kadmija migrāciju vai svina un kadmija migrāciju, paraugu nosedz tā, lai nodrošinātu, ka pārbaudāmā virsma tiek uzglabāta pilnīgā tumsā.

3. Pildīšana:

3.1. paraugus, kurus var piepildīt:

3.1.1. piepilda ar 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes šķīdumu līdz līmenim, kas nepārsniedz 1 mm no pārpildes punkta, mērot no parauga augšējās malas;

3.1.2. ja paraugs ir ar plakanu vai nedaudz slīpu malu, to piepilda tā, lai attālums starp šķidruma virsmu un pārpildes punktu nav lielāks par 6 mm, mērot gar slīpo malu;

3.2. paraugus, kurus nevar piepildīt:

3.2.1. parauga virsmu, kas nav paredzēta saskarei ar pārtiku, vispirms nosedz ar piemērotu aizsargslāni, kas var izturēt 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes iedarbību;

3.2.2. pēc nosegšanas paraugu iegremdē traukā ar etiķskābi tā, lai virsma, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, ir pilnībā nosegta ar pārbaudes šķidrumu.

4. Virsmas platības noteikšana.

Virsmas platība 1.kategorijas izstrādājumiem ir vienlīdzīga ar meniska platību, kuru veido šķidruma brīvā virsma, ko iegūst, ievērojot piepildīšanas prasības.

II. Analīzes metodes svina un kadmija migrācijas noteikšanai

1. Priekšmets un piemērošanas joma.

Metode ļauj kvantitatīvi noteikt īpašo svina un kadmija migrāciju.

2. Princips.

Īpašās svina un (vai) kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic ar instrumentālu analīzes metodi, kas atbilst šīs nodaļas 4.punktā norādītajiem izpildes kritērijiem.

3. Reaģenti:

3.1. visiem reaģentiem jāatbilst analītiskai kvalitātei, ja nav noteikts citādi;

3.2. ja ir minēts ūdens, tas nozīmē, ka lieto destilētu ūdeni vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni;

3.3. etiķskābes 4 % (tilpums/tilpums) ūdens šķīdumu pagatavo, 40 ml ledus etiķskābi atšķaidot ar ūdeni līdz 1000 ml;

3.4. standartšķīdumi, ko sagatavo 4 % etiķskābes šķīdumā (atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam) un kas attiecīgi satur svinu 1000 mg/litrā un kadmiju, ne mazāk kā 500 mg/litrā.

4. Analīzes instrumentālās metodes izpildes kritēriji:

4.1. svina un kadmija noteikšanas robežas ir šādas:

4.1.1 svinam – 0,1 mg/litrā vai zemākas;

4.1.2. kadmijam – 0,01 mg/litrā vai zemākas;

4.2. noteikšanas robežas definē kā elementa koncentrāciju 4 % etiķskābes šķīdumā, kas dod signālu, kurš līdzvērtīgs divkāršam instrumenta fona troksnim. 4 % etiķskābes šķīdumu sagatavo atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam;

4.3. svina un kadmija kvantitatīvās noteikšanas robežas ir šādas:

4.3.1. svinam – 0,2 mg/litrā vai zemākas;

4.3.2. kadmijam – 0,02 mg/litrā vai zemākas;

4.3.3. nosakāmajam svina un kadmija daudzumam, ko pievieno 4 % etiķskābes šķīdumam (atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam), jābūt 80–120 % robežās no pievienotā daudzuma;

4.4. specifiskums – lietotajai instrumentālajai metodei jābūt brīvai no matricas un spektrālās pārklāšanās.

5. Metode:

5.1. parauga sagatavošana:

5.1.1. paraugam jābūt tīram, un uz tā nedrīkst būt tauki vai citas vielas, kas varētu ietekmēt pārbaudi;

5.1.2. paraugu nomazgā šķīdumā, kas satur sadzīves šķidro mazgājamo līdzekli, aptuveni 40 0C temperatūrā. Paraugu vispirms noskalo ūdensvada ūdenī un tad destilētā ūdenī vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Notecina un nožāvē tā, lai nebūtu nekādu traipu. Pārbaudāmo virsmu pēc notīrīšanas neaiztiek;

5.2. svina un kadmija kvantitatīvā noteikšana:

5.2.1. paraugu, ko sagatavo atbilstoši šīs nodaļas 5.1.apakšpunktam, pārbauda šajā pielikumā noteiktajos apstākļos;

5.2.2. pirms ņem pārbaudes šķīdumu svina un kadmija kvantitatīvai noteikšanai, parauga sastāvu homogenizē, izmantojot piemērotu metodi, kas ļauj izvairīties no jebkāda šķīduma zuduma un pārbaudāmās virsmas saskrāpēšanas;

5.2.3. ar reaģentu, ko izmanto katrai kvantitatīvās noteikšanas sērijai, veic tukšo analīzi;

5.2.4. svina un kadmija kvantitatīvo noteikšanu veic atbilstošos apstākļos.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Prasības N-nitrozoamīniem un N-nitrozējamo vielu izdalīšanās noteikšanai

1. Izdalīšanās testa šķidrums (siekalu testa šķīdums).

Izdalīšanās testa šķidrumu iegūst, izšķīdinot 4,2 g nātrija bikarbonāta (NaHCO3), 0,5 g nātrija hlorīda (NaCl), 0,2 g kālija karbonāta (K2CO3) un 30,0 mg nātrija nitrīta (NaNO2) vienā destilēta ūdens litrā vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Šķīduma pH vērtībai jābūt 9.

2. Testa nosacījumi.

Materiāla paraugus, kas iegūti no piemērota daudzuma knupīšiem vai mānekļiem, 40 ± 2 0C temperatūrā uz 24 stundām iegremdē izdalīšanās testa šķidrumā.

3. Kritēriji, kas piemērojami N-nitrozoamīnu un N-nitrozējamo vielu izdalīšanās noteikšanas metodei:

3.1. N-nitrozoamīnu izdalīšanos nosaka katra šķīduma (kas iegūts saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2.punktā minētajām prasībām) vienā alikvotā daļā.
N-nitrozoamīnus no alikvotās daļas ekstrahē ar dihlormetānu (DHM), kas nesatur N-nitrozoamīnu, un nosaka gāzu hromatogrāfijā;

3.2. N-nitrozējamo vielu izdalīšanos nosaka katra šķīduma (kas iegūts saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2.punktā minētajām prasībām) citā alikvotā daļā. N-nitrozējamās vielas pārvērš N-nitrozoamīnos, alikvoto daļu skābinot ar sālsskābi. Iegūtos N-nitrozoamīnus no šķīduma ekstrahē ar DHM un nosaka gāzu hromatogrāfijā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 808Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 168 (4566), 25.10.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
  • Citi saistītie dokumenti
238306
{"selected":{"value":"17.02.2012","content":"<font class='s-1'>17.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2012","iso_value":"2012\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-16.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2012
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)