Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.808

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 24.§)
Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 10.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – materiāli un izstrādājumi);

1.2. materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas, darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā apturama materiālu un izstrādājumu izplatīšana un izmantošana, kā arī turpmākās materiālu un izstrādājumu izmantošanas un iznīcināšanas kārtību, ja tiek pārkāpti normatīvie akti.

1.1 Noteikumi neattiecas uz materiāliem un izstrādājumiem, ko fiziskas personas ieved personīgajā bagāžā vai saņem starptautiskajā pasta sūtījumā un kas paredzēti personīgai lietošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

2. Latvijā atļauts ražot, ievest, izplatīt un lietot materiālus un izstrādājumus, kas atbilst šajos noteikumos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām:

2.1. vispārīgās prasības materiāliem un izstrādājumiem nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1935/2004);

2.2. materiālus un izstrādājumus ražo atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas 2006.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2023/2006);

2.3. īpašās prasības plastmasas materiāliem un izstrādājumiem nosaka Komisijas 2011.gada 14.janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (turpmāk – Komisijas regula Nr. 10/2011);

2.4. pārstrādātas plastmasas materiālu un izstrādājumu izmantošanu saskarē ar pārtiku nosaka Komisijas 2008.gada 27.marta Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 282/2008);

2.5. epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumus materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, nosaka Komisijas 2005.gada 18.novembra Regula (EK) Nr. 1895/2005 par dažu epoksiatvasinājumu lietošanas ierobežojumiem materiālos un izstrādājumos, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

2.6. īpašas prasības aktīvo un viedo materiālu un izstrādājumu tirdzniecībai nosaka Komisijas 2009.gada 29.maija Regula (EK) Nr. 450/2009 par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

2.1 (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

3. Lai materiālu un izstrādājumu ražošanā izmantotu vielas, kas nav minētas šajos noteikumos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos, iesniedzot iesniegumu valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts), ievēro Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 9.pantā noteikto procedūru.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

II. Reģenerētas celulozes plēves materiāli un izstrādājumi

4. Reģenerētas celulozes plēve ir plāns plēvveida materiāls, kas ražots no attīrītas celulozes, kura iegūta no otrreiz nepārstrādātas koksnes vai kokvilnas. Lai plēve iegūtu noteiktas tehnoloģiskas īpašības, tai ražošanas procesā gan masā, gan uz virsmas var pievienot dažādas vielas. Reģenerētas celulozes plēvei var būt pārklājums no vienas vai abām pusēm.

5. Reģenerētas celulozes plēve tiek lietota kā materiāls, kas nonāk saskarē ar pārtiku, vai tā veido daļu no materiāla, kas nonāk saskarē ar pārtiku. Šis nosacījums neattiecas uz sintētiskajiem reģenerētās celulozes aizsargapvalkiem.

6. Šo noteikumu 4.punktā minētā reģenerētas celulozes plēve atbilst vienam no šādiem veidiem:

6.1. reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma;

6.2. reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas iegūts no celulozes;

6.3. reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas.

7. Šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto reģenerētas celulozes plēvi ražo tikai no tām vielām vai vielu grupām, kas norādītas šo noteikumu 3.pielikumā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

8. Vielas, kas nav minētas šo noteikumu 3.pielikumā, var lietot tikai par krāsvielām (krāsām un pigmentiem) vai par adhezīviem, ja, izmantojot apstiprinātu analīžu metodi, netiek konstatēts, ka šādas vielas migrē uz pārtiku vai no tās. Apstiprināta analīžu metode atbilst Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, III pielikumā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

9. Reģenerētas celulozes plēvi ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas, ražo, līdz pārklāšanas brīdim izmantojot tikai vielas vai vielu grupas, kas minētas šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

10. Pārklājumu, kas sastāv no plastmasas un ko izmanto reģenerētas celulozes plēvei, ražo, izmantojot tikai vielas vai vielu grupas, kas minētas Komisijas regulas Nr. 10/2011 1.pielikumā, ievērojot tajā noteiktos ierobežojumus.

11. Materiāli un izstrādājumi, kuri izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves ar pārklājumu, kas sastāv no plastmasas, atbilst Komisijas regulas Nr. 10/2011 12., 13., 17. un 18.pantā minētajām prasībām.

12. Reģenerētas celulozes plēves apdrukātās virsmas nedrīkst saskarties ar pārtikas produktu.

13. Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kuriem paredzama saskare ar pārtiku, saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 16.panta 1.punktā minētajām prasībām pievieno rakstisku deklarāciju.

14. Šo noteikumu 13. punktā minētā prasība neattiecas uz reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kuri to īpašību dēļ ir tieši paredzēti saskarei ar pārtiku. Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) amatpersonas, ja nepieciešams, saskaņā ar Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  1935/2004 16. panta 1. punktu pieprasa rakstisku deklarāciju par minētajiem materiāliem.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

15. Ja materiāliem vai izstrādājumiem, kas izgatavoti no reģenerētas celulozes plēves, ir īpaši lietošanas nosacījumi, tos attiecīgi marķē.

III. Keramikas izstrādājumi

16. Keramikas izstrādājums ir izstrādājums, kas izgatavots no neorganisku materiālu maisījuma ar augstu māla un silikāta saturu un ar nelielu organisko vielu piejaukumu. Šos izstrādājumus vispirms veido un iegūto formu nostiprina apdedzinot. Tie var būt glazēti, emaljēti, dekorēti.

17. Svina un kadmija migrāciju no noteiktiem keramikas izstrādājumiem, kas gatavā formā ir paredzēti saskarei ar pārtiku vai kas nonāk saskarē ar pārtiku un ir paredzēti šim mērķim, nosaka atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām, un tā nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 20.punktā norādītos daudzumus.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

18. Ja keramikas izstrādājums ir trauks ar keramikas vāku, svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzums, ko nedrīkst pārsniegt (miligrami kvadrātdecimetrā vai miligrami litrā), ir tāds, kāds attiecas tikai uz trauku.

19. Trauku un vāka iekšējo virsmu pārbauda atsevišķi un vienādos apstākļos. Šādi iegūta svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzuma summa ir attiecināma tikai uz trauka virspusi vai tilpumu.

20. No keramikas izstrādājuma migrējošais svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzums atkarībā no keramikas izstrādājuma kategorijas nedrīkst pārsniegt šādus daudzumus:

20.1. svina daudzums – 0,8 miligramus kvadrātdecimetrā un kadmija daudzums – 0,07 miligramus kvadrātdecimetrā 1.kategorijas keramikas izstrādājumā (izstrādājums, ko nevar piepildīt, vai izstrādājums, kuru var piepildīt un kura iekšējais dziļums, kas mērīts no zemākā punkta līdz horizontālajai plaknei, kas iet caur augšējo malu, nav lielāks par 25 milimetriem);

20.2. svina daudzums – 4,0 miligramus litrā un kadmija daudzums – 0,3 miligramus litrā 2.kategorijas keramikas izstrādājumā (pārējie priekšmeti, ko var piepildīt);

20.3. svina daudzums – 1,5 miligramus litrā un kadmija daudzums – 0,1 miligramu litrā 3.kategorijas keramikas izstrādājumā (ēdiena gatavošanas piederumi, kā arī pārtikas iesaiņošanas un uzglabāšanas tilpnes, kuru tilpums ir lielāks par trijiem litriem).

21. Svina un kadmija vai svina, vai kadmija daudzuma noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu ņem četrus vienādas formas un lieluma keramikas izstrādājumus ar vienādu dekorējumu un glazējumu, sadalot tos attiecīgi divos paraugos: pirmais paraugs – viens izstrādājums, otrais paraugs – trīs izstrādājumi.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

21.1 Testēšanu sāk ar pirmo paraugu. Keramikas izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām, ja svina un kadmija vai svina, vai kadmija daudzums pirmajā paraugā nepārsniedz šo noteikumu 20. punktā minēto daudzumu. Šādā gadījumā otro paraugu papildus netestē.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

21.2 Keramikas izstrādājums atbilst šo noteikumu prasībām arī tad, ja pirmajā paraugā pārsniegts šo noteikumu 20. punktā minētais daudzums, bet ne vairāk kā par 50 procentiem un papildus ir testēts otrais paraugs, kurā vidējais svina un kadmija vai svina, vai kadmija daudzums nepārsniedz šo noteikumu 20. punktā norādīto daudzumu un neviens no otro paraugu veidojošiem izstrādājumiem nepārsniedz šo noteikumu 20. punktā norādīto daudzumu vairāk kā par 50 procentiem.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

22. Visos tirdzniecības posmos, arī mazumtirdzniecībā, keramikas izstrādājumiem, kas vēl nav saskarē ar pārtiku, pievieno rakstisku deklarāciju atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1935/2004 16.pantam.

23. Rakstisku deklarāciju izsniedz ražotājs vai pārdevējs. Rakstiska deklarācija satur šādu informāciju:

23.1. nosaukumu un adresi uzņēmumam, kas ražo lietošanai gatavus keramikas izstrādājumus, un importētājam, kas ieved šos izstrādājumus Eiropas Savienībā;

23.2. keramikas izstrādājuma nosaukumu;

23.3. deklarācijas datumu;

23.4. apstiprinājumu "Keramikas izstrādājums atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes 1984. gada 15. oktobra Direktīvā 84/500/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.  1935/2004.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

24. Rakstiska deklarācija ļauj identificēt preci, kurai tā ir izsniegta. Rakstisko deklarāciju atjauno, ja ražošanā izmaiņas rada svina un kadmija migrācijas pārmaiņas.

25. Keramikas izstrādājuma ražotājs vai importētājs pēc dienesta pieprasījuma uzrāda atbilstošu dokumentāciju, kas apliecina, ka keramikas izstrādājums atbilst šajos noteikumos norādītajiem svina un kadmija vai arī svina vai kadmija daudzumiem. Dokumentācijā ir norādīti veikto analīžu rezultāti, testēšanas apstākļi un tās laboratorijas nosaukums un adrese, kurā veikta testēšana.

IV. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi

26. Gumijas vai elastomēru knupīši un mānekļi nedrīkst izdalīt N-nitrozoamīnus vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem.

27. Izdalīšanās testa šķidrumā (siekalu testa šķīdumā) atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem nosacījumiem nedrīkst izdalīties N-nitrozoamīni vai vielas, kas var pārvērsties par N-nitrozoamīniem un ko var noteikt ar apstiprinātu metodi, kura atbilst šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Ar minēto metodi var noteikt šādu daudzumu:

27.1. 0,01 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnu daudzumu no viena kilograma knupīšu vai mānekļu daļām, kas izgatavotas no gumijas vai elastomēra;

27.2. 0,1 miligramu visu izdalīto N-nitrozoamīnus veidojošo vielu daudzumu no viena kilograma.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

28. Gumijas vai elastomēru knupīšiem un mānekļiem visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, pievieno rakstisku deklarāciju atbilstoši Parlamenta un Padomes Regulas Nr.  1935/2004 16. panta 1. punktam.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

V. Materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtība

29. Materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu (turpmāk – uzņēmums) reģistrē dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Mazumtirdzniecības uzņēmumu nav nepieciešams reģistrēt, ja tas materiālus un izstrādājumus izplatīšanai iepērk no dienestā reģistrētiem ražošanas vai vairumtirdzniecības uzņēmumiem.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

30. Uzņēmums iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai (6.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

31. Saņemot šo noteikumu 30.punktā minēto iesniegumu, dienests piecu darbdienu laikā reģistrē uzņēmumu, piešķir tam reģistrācijas numuru un informāciju ievieto publiski pieejamā tīmekļa vietnē.

32. Ja uzņēmums vēlas, dienests izsniedz reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda:

32.1. uzņēmuma nosaukumu, uzraudzības objekta adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu);

32.2. uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā (fiziskai personai – personas kodu);

32.3. uzņēmuma darbības veidu;

32.4. uzņēmuma reģistrācijas numuru dienesta uzraudzības objektu reģistrā.

33. Uzņēmums, kas plāno savā darbībā izmantot plastmasas pārstrādes procesu, kurš nav iekļauts Eiropas Savienībā atļauto pārstrādes procesu reģistrā, institūtā iesniedz Komisijas regulā Nr. 282/2008 noteikto pieteikumu Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei pārstrādes procesa atļaujas saņemšanai un tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

34. Institūts šo noteikumu 33. punktā minēto pieteikumu un tehnisko dokumentāciju nosūta Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei. Pēc atzinuma saņemšanas no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes institūts informē dienestu, nosūtot nepieciešamo informāciju.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

35. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu izsniegt pārstrādes procesa atļauju, dienests reģistrē uzņēmumu vai izdara attiecīgu atzīmi uzraudzības objektu reģistrā par atļauto pārstrādes procesu.

36. Uzņēmuma pārstāvis elektroniski vai rakstiski informē dienestu par izmaiņām uzņēmuma darbībā, kā arī par darbības izbeigšanu pirms šo izmaiņu ieviešanas.

VI. Materiālu un izstrādājumu izplatīšanas un izmantošanas apturēšanas, turpmākās izmantošanas un iznīcināšanas un uzņēmumu darbības apturēšanas un atjaunošanas, kā arī reģistrācijas anulēšanas kārtība

37. Dienests katru gadu sagatavo reģistrēto uzņēmumu uzraudzības un kontroles programmu.

38. Ja saņemta informācija vai kontroles procesā radušās pamatotas aizdomas par materiālu un izstrādājumu kaitējumu cilvēku veselībai, dienests pieņem lēmumu par materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes, izplatīšanas vai izmantošanas apturēšanu līdz apstākļu pilnīgai noskaidrošanai.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

39. Ja nepieciešams, dienests ņem paraugus un nosūta tos uz institūtu laboratoriskiem izmeklējumiem. Ja tiek konstatēta materiālu un izstrādājumu neatbilstība šo noteikumu prasībām, uzņēmums sedz izdevumus par laboratoriskiem izmeklējumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

40. Ja uzņēmums ir novērsis dienesta konstatētās neatbilstības un materiāli un izstrādājumi nevar radīt kaitējumu cilvēku veselībai, dienests atceļ šo noteikumu 38.punktā minēto lēmumu, par to rakstiski paziņo uzņēmumam.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

41. Dienests anulē ražošanas, pārstrādes vai izplatīšanas uzņēmuma reģistrāciju, ja:

41.1. konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ir norādīta nepilnīga vai nepatiesa informācija;

41.2. uzņēmums izbeidz darbību;

41.3. uzņēmuma darbība neatbilst normatīvajos aktos par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, noteiktajām prasībām;

41.4. uzņēmums dienesta noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

(Grozīts ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

42. Uzņēmums aptur šo noteikumu prasībām neatbilstošu materiālu un izstrādājumu izplatīšanu un nepieļauj to izmantošanu pārtikas apritē. Ja nav iespējams nodrošināt materiālu un izstrādājumu atbilstību, uzņēmums tos izņem no apgrozības un nodrošina to pārstrādi un izmantošanu ar pārtikas apriti nesaistītās darbības jomās vai iznīcināšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar atkritumiem. Izdevumus, kas saistīti ar neatbilstošu materiālu un izstrādājumu izņemšanu no apgrozības, pārstrādi un iznīcināšanu, sedz uzņēmums.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

43. Uzņēmums, kas šo noteikumu spēkā stāšanās laikā veic darbības ar materiāliem un priekšmetiem, līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedz dienestā iesniegumu uzņēmuma reģistrācijai.

44. Līdz 2012.gada 1.jūlijam šo noteikumu 31.punktā noteikto termiņu uzņēmumu reģistrācijai dienests var pagarināt ne vairāk kā par 10 darbdienām.

44.1 Šo noteikumu 1.pielikumā minētās prasības attiecībā uz plastmasas materiālu un izstrādājumu vispārējo un specifisko migrācijas pārbaudi ir piemērojamas līdz 2015.gada 31.decembrim.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā)

44.2 Šo noteikumu 2.pielikumā minētos pārtikas aizstājējus, kas izmantojami, lai pārbaudītu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, atļauts lietot līdz 2012.gada 31.decembrim.

(MK 14.02.2012. noteikumu Nr.108 redakcijā)

45. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1984.gada 15.oktobra Direktīvas 84/500/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

2) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/11/EEK par to, kā no elastomēra vai gumijas pupiem un knupjiem atbrīvojas N-nitrozoamīni un N-nitrozējamas vielas;

3) Komisijas 2005.gada 29.aprīļa Direktīvas 2005/31/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 84/500/EEK attiecībā uz atbilstības deklarāciju un analīzes metodes izpildes kritērijiem, ko pielieto keramikas izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

4) Komisijas 2007.gada 29.jūnija Direktīvas 2007/42/EK par reģenerētas celulozes plēves materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

5) Padomes 1982.gada 18.oktobra Direktīvas 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

6) Komisijas 1993.gada 15.marta Direktīvas 93/8/EEK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

7) Komisijas 1997.gada 29.jūlija Direktīvas 97/48/EK, ar kuru otrreiz groza Padomes Direktīvu 82/711/EEK, ar ko nosaka pamatnoteikumus, kuri ir nepieciešami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

8) Padomes 1985.gada 19.decembra Direktīvas 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem;

9) Komisijas 2007.gada 30.marta Direktīvas 2007/19/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Padomes Direktīvu 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.808
Prasības attiecībā uz plastmasas materiālu un izstrādājumu vispārējo un specifisko migrācijas pārbaudi

(Pielikums svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra
noteikumiem Nr.808
Pārtikas aizstājēju saraksts, kas izmantojami, lai pārbaudītu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju

(Pielikums svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 586)

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļautās vielas

I. Reģenerētas celulozes plēve bez pārklājuma

Nr.p.k.

Vielas nosaukums latviešu valodā

Vielas nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi

1.Reģenerēta celulozeRegenerated celluloseNe mazāk kā 72 % (w/w)
2.PiedevasAdditives
2.1.MīkstinātājiSoftenersNe vairāk kā 27 % (w/w) kopumā

2.1.1.

2.1.2.

Bis(2-hidroksietil)ēteris [dietilēnglikols]

Etāndiols [monoetilēnglikols]

Bis(2-hydroxyethyl) ether [diethyleneglycol]

Ethanediol [monoethyleneglycol]

Tikai plēvēm, kurām paredzēts pārklājums un kuras paredzēts lietot sausas pārtikas iesaiņošanai (pārtika, kuras virsma nav mitra). Kopējais bis(2-hidroksietil)ētera un etāndiola daudzums pārtikā, kas bijusi saskarē ar minēto plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg pārtikas
2.1.3.1,3-butāndiols1,3-Butanediol
2.1.4.GlicerīnsGlycerol
2.1.5.1,2-propāndiols
[1,2-propilēnglikols]
1,2-Propanediol [1,2-propyleneglycol]
2.1.6.Polietilēnoksīds [polietilēnglikols]Polyethylene oxide [polyethyleneglycol]Vidējā molekulmasa no 250 līdz 1200
2.1.7.1,2-polipropilēnoksīds
[1,2-polipropilēnglikols]
1,2-Polypropylene oxide [1,2-polypropyleneglycol]Vidējā molekulmasa ne lielāka par 400 un brīvs 1,3-propāndiols vielā ne vairāk kā 1 % (w/w)
2.1.8.SorbītsSorbitol
2.1.9.TetraetilēnglikolsTetraethyleneglycol
2.1.10.Karbamīds (urīnviela)Urea
2.2.Citas piedevas. Pirmā grupaOther additives (First class)Citas piedevas ne vairāk kā 1 % (w/w) kopumā. Katras vielas vai vielu grupas daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2
2.2.1.Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļiAcetic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.2.Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļiAscorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.3.Benzoskābe un nātrija benzoātsBenzoic acid and sodium benzoate
2.2.4.Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļiFormic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.5.Piesātinātas vai nepiesātinātas lineāras taukskābes ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābe un ricinolskābe un to NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļiLinear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also behenic and ricinoleic acids and their NH4, Ca, Mg, K, Na, Al and Zn salts  
2.2.6.Citronskābe, D-pienskābe un L-pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļiCitric, D- and L-lactic, maleic, L-tartaric acids and their Na and K salts
2.2.7.Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļiSorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
2.2.8.Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābes un ricinolskābes amīdiAmides of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also amides of behenic and ricinoleic acids  
2.2.9.Dabiskās pārtikas cietes un miltiNatural edible starches and flours  
2.2.10.Ķīmiski modificētas pārtikas cietes un miltiEdible starches and flours modified by chemical treatment  
2.2.11.AmilozeAmylose  
2.2.12.Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdiCalcium and magnesium carbonates and chlorides  
2.2.13.Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un/vai adipīnskābes, citronskābes, 12-hidroksistearīnskābes, ricinolskābes esteri ar glicerīnuEsters of glycerol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and/or with adipic, citric, 12-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acids  
2.2.14.Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un polioksietilēna (ar 8 līdz 14 oksietilēna grupām) esteriEsters of polyoxyethylene (8 to 14 oxyethylene groups) with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive  
2.2.15.Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un sorbīta esteriEsters of sorbitol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive  
2.2.16.Stearīnskābes un/vai etāndiola, bis(2-hidroksietil)ētera, trietilēnglikola monoesteri un/vai di-esteriMono- and/or di-esters of stearic acid with etha- nediol and/or bis(2-hydroxyethyl) ether and/or triethylene glycol  
2.2.17.Al, Ca, Mg un Si oksīdi un hidroksīdi un Al, Ca, Mg, K silikāti un silikātu hidrātiOxides and hydroxides of Al, Ca, Mg and Si and silicates and hydrated silicates of Al, Ca, Mg and K  
2.2.18.Polietilēnoksīds [polietilēnglikols]Polyethylene oxide [polyethyleneglycol]Vidējā molekulmasa no 1200 līdz 4000
2.2.19.Nātrija propionātsSodium propionate
2.3.Citas piedevas. Otrā grupaOther additives(Second class)Kopējais otrās grupas vielu daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2. Katras vielas vai vielu grupas daudzums plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 vai attiecīgi norādīto zemāko robežu
2.3.1.Alkil(C8-C18)benzola nātrija sulfonātsSodium alkyl (C8-C18) benzene sulphonate
2.3.2.Izopropilnaftalīna nātrija sulfonātsSodium isopropyl naphtalene sulphonate
2.3.3.Nātrija alkil(C8-C18)sulfātsSodium alkyl (C8-C18) sulphate
2.3.4.Nātrija alkil(C8-C18)sulfonātsSodium alkyl (C8-C18) sulphonate
2.3.5.Nātrija dioktilsulfosukcinātsSodium dioctylsulphosuccinate
2.3.6.Dihidroksietildietilēna triamīna monoacetāta distearātsDistearate of dihydroxyethyl diethylene triamine monoacetateNe vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.3.7.NH4, Mg un K laurilsulfātiNH4, Mg and K lauryl sulphates  
2.3.8.N,N’-distearoildiaminoetāns, N,N’dipalmitoildiaminoetāns un N,N’-dioleoildiaminoetānsN,N’-Distearoyl diaminoethane, N,N’-dipalmitoyl diaminoethane and N,N’-dioleolyl diamino-ethane  
2.3.9.2-heptadecil-4,4-bis (metilēnstearāta)oksazolīns2-Heptadecyl-4,4-bis (methylene-stearate) oxazoline  
2.3.10.Polietilēnaminostearamīda etilsulfātsPolyethylene-aminostearamide ethylsulphateNe vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.Polimērnesēji. Trešā grupaAnchoring agents (Third class)Vielu kopīgais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.1.Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām: butanolu, dietilēntriamīnu, etanolu, trietilēntetramīnu, tetraetilēnpentamīnu, tri-(2-hidroksietil)amīnu, 3,3’-diaminodipropilamīnu, 4,4’-diaminodibutilamīnuCondensation product of melamine-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one or more of the following products: butanol, iethylenetriamine, ethanol, triethylenetet-ramine, tetraethylenepentamine, tri-(2-hydroxy-ethyl) amine, 3,3’-diaminodipropylamine, 4,4’-diaminodibutylamineBrīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma. Brīvs melamīns – ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.2.Melamīna-karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tris-(2-hidroksietil)amīnuCondensation product of melamine-urea-formal- dehyde modified with tris-(2-hydroxyethyl)amineBrīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma. Brīvs melamīns – ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.3.Šķērsšūtie katjonie polialkilēnamīniCross-linked cationic polyalkyleneamines
2.4.3.1.poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no diaminopropilmetilamīna un epihlorhidrīnapolyamide-epichlorhydrin resin based on diaminopropylmethylamine and epichlorhydrin
2.4.3.2.poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, adipīnskābes, kaprolaktāma, dietilēntriamīna un/vai etilēndiamīnapolyamide-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipic acid, caprolactam, diethylenetriamine and/or ethylenediamine
2.4.3.3.poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no adipīnskābes, dietilēntriamīna un epihlorhidrīna vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījumapolyamide-epichlorhydrin resin based on adipic acid, diethylenetriamine and epichlorhydrin, or a mixture of epichlorhydrin and ammonia
2.4.3.4.poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, dimetiladipāta un dietilēntriamīnapolyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, dimethyl adipate and diethylenetriamine
2.4.3.5.poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, iegūti no epihlorhidrīna, adipamīda un diaminopropilmetilamīnapolyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipamide and diaminopropylmethylamine
2.4.4.Polietilēnamīni un polietilēnimīniPolyethyleneamines and polyethyleneiminesNe vairāk kā 0,75 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.4.5.Kondensācijas produkts, kas iegūts no karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda, nemodificēts vai modificēts ar šādām vielām:

aminometilsulfonskābi, sulfanilskābi, butanolu, diaminobutānu, diamino dietilamīnu, diaminodipropilamīnu, diaminopropānu, dietilēntriamīnu, etanolu, guanidīnu, metanolu, tetraetilēnpentamīnu, trietilēntetramīnu, nātrija sulfītu

Condensation product of urea-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one of the following products: aminomethylsulphonic acid, sulphanilic acid, butanol, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminobutane, diaminodiethylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diethyle- netriamine, ethanol, guanidine, methanol, tetra ethylenepentamine, triethylentetramine, sodium sulphiteBrīvs formaldehīds – ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.5.Ceturtā grupaFourth classVielu kopīgais daudzums – ne vairāk kā 0,01 mg/dm2 plēvē bez pārklājuma
2.5.1.Pārtikas eļļu amīnu un polietilēnoksīda reakcijas produktiProducts resulting from the reaction of the amines of edible oils with polyethylene oxide
2.5.2.Monoetanolamīna laurilsulfātsMonoethanolamine lauryl sulphate

II. Reģenerētas celulozes plēve ar pārklājumu

Nr.p.k.

Vielas nosaukums latviešu valodā

Vielas nosaukums angļu valodā

Ierobežojumi

1.Reģenerēta celulozeRegenerated celluloseNe mazāk kā 72 % (w/w)
2.PiedevasAdditivesNe vairāk kā 27 % (w/w) kopumā
3.PārklājumsCoating 
3.1.PolimēriPolymersKopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.1.1.Celulozes etilēteri, hidroksietilēteri, hidroksipropilēteri un metilēteriEthyl, hydroxyethyl, hydroxypropyl and methyl ethers of cellulose 
3.1.2.Celulozes nitrātsCellulose nitrateNe vairāk kā 20 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku, slāpekļa daudzums celulozes nitrātā – no 10,8 līdz 12,2 % (w/w)
3.2.SveķiResinsKopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku; tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta pārklājumiem
3.2.1.KazeīnsCaseinTikai reģenerētas celulozes plēves ražošanai ar celulozes nitrāta vai vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēru pārklājumu
3.2.2.Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti un to metilspirta, etilspirta vai C2-C6 daudzvērtīgo spirtu esteri vai to spirtu maisījumiColophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation and their esters of methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols, or mixtures of these alcohols 
3.2.3.Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti, kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftālskābi un/vai 2,2-bis(4-hidroksifenil)propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etilspirtu vai C2-C6 daudzvērtīgajiem spirtiem vai to maisījumiemColophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation con-densed with acrylic, maleic, citric, fumaric and/ or phthalic acids and/or 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane formaldehyde and esterified with methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols or mixtures of these alcohols 
3.2.4.Esteri, iegūti no bis(2-hidroksietil)ētera, pievienojot betapinēna un/vai dipentēna un/vai diterpēna produktus un maleīnskābes anhidrīduEsters derived from bis(2-hydroxyethyl) ether with addition products of betapinene and/or dipentene and/or diterpene and maleic anhydride 
3.2.5.Pārtikas želatīnsEdible gelatine 
3.2.6.Rīcineļļa un tās hidrogenēšanas vai dehidratācijas produkti un to kondensēšanas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftālskābi un sebacīnskābiCastor oil and its products of hydrogenation or dehydration and its condensation products with polyglycerol, adipic, citric, maleic, phthalic and sebacic acids 
3.2.7.Dabiskie sveķi [damars]  
3.2.8.Polibetapinēns [terpēna sveķi]Poly-beta-pinene [terpenic resins] 
3.2.9.Karbamīda (urīnvielas)-formaldehīda sveķi (sk. polimērnesēji)Urea-formaldehyde resins (see anchoring agents) 
3.3.PlastifikatoriPlasticizersKopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.3.1.AcetiltributilcitrātsAcetyl tributyl citrate 
3.3.2.Acetiltri(2-etilheksil)citrātsAcetyl tri(2-ethylhexyl) citrate 
3.3.3.Di-izobutiladipātsDi-isobutyl adipate 
3.3.4.Di-n-butiladipātsDi-n-butyl adipate 
3.3.5.Di-n-heksilazelātsDi-n-hexyl azelate 
3.3.6.DicikloheksilftalātsDicyclohexyl phthalateNe vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.3.7.2-etilheksildifenilfosfāts (sinonīms: fosforskābes difenil2-etilheksilesteris)2-ethylhexyl diphenyl phosphate (synonym: phosphoric acid diphenyl 2-ethylhexyl ester)2-etilheksildifenilfosfāta daudzums nedrīkst pārsniegt:

1) 2,4 mg/kg pārtikas, kas ir saskarē ar šāda veida plēvi, vai

2) 0,4 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku

3.3.8.Glicerīna monoacetāts [monoacetīns]Glycerol monoacetate [monoacetin] 
3.3.9.Glicerīna diacetāts [diacetīns]Glycerol diacetate [diacetin] 
3.3.10.Glicerīna triacetāts [triacetīns]Glycerol triacetate [triacetin] 
3.3.11.DibutilsebacinātsDi-butyl sebacate 
3.3.12.Di-n-butiltartrātsDi-n-butyl tartrate 
3.3.13.Di-izobutiltartrātsDi-isobutyl tartrate 
3.4.Citas piedevasOther additivesKopējais vielu daudzums reģenerētas celulozes plēvē bez pārklājuma nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2, ieskaitot arī pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.1.Šā pielikuma I nodaļā minētās piedevasAdditives listed in the first partŠā pielikuma I nodaļā minētie ierobežojumi (tomēr daudzums attiecas uz reģenerētas celulozes plēvi bez pārklājuma, tostarp uz pārklājumu, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku)
3.4.2.Īpašās pārklājumu piedevasSpecific coating additivesKatrā apakšpunktā minētās vielas vai vielu grupas daudzums saskares pusē ar pārtiku nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai norādīto zemāko robežu) pārklājuma
3.4.2.1.1-heksadekanols un 1-oktadekanols1-Hexadecanol and 1-octadecanol 
3.4.2.2.piesātināto un nepiesātināto lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un ricinolskābes un etilspirta un lineāro butilesteri, amilesteri un oleilspirtu esteriEsters of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and of ricinoleic acid with ethyl, butyl, amyl and oleyl linear alcohols 
3.4.2.3.montānvaski, kas satur attīrītas montānskābes (C26-C32) un/vai to etāndiola un/vai 1,3-butāndiola esterus un/vai to Ca un K sāļusMontan waxes, comprising purified montanic (C26-C32) acids and/or their esters with ethanediol and/or 1,3-butanediol and/or their Ca and K salts 
3.4.2.4.karnaubvasksCarnauba wax 
3.4.2.5.bišu vasksBeeswax 
3.4.2.6.esparto vasksEsparto wax 
3.4.2.7.kandelila vasksCandelilla wax 
3.4.2.8.dimetilpolisiloksānsDimethylpolysiloxaneNe vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.9.epoksidēta sojas eļļa (oksirāna saturs 6 līdz 8)Epoxidized soya-bean oil (oxirane content 6 to 8) 
3.4.2.10.rafinēts parafīns un mikrokristalīna vaskiRefined paraffin and microcrystalline waxes 
3.4.2.11.pentaeritrīta tetrastearātsPentaerythritol tetrastearate 
3.4.2.12.monofosfāts un bis(okta-decildietilēnoksīda)fosfātsMono- and bis (octadecyldiethyleneoxide) phosphatesNe vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.13.alifātiskās (C8-C20) skābes, esterificētas ar mono- vai di-(2-hidroksietil)amīnuAliphatic acids (C8-C20) esterified with mono- or di-(2-hydroxyethyl)amine 
3.4.2.14.2- un 3-terc-butil-4-hidroksianizols [butilēts hidroksianizols – BHA]2- and 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole [butylated hydroxyanisole - BHA]Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.15.2,6-di-terc-butil-4-metilfenols [butilēts hidroksitoluols – BHT]2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol [butylated hydroxytoluene - BHT]Ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.4.2.16.Di-n-oktiltin-bis(2-etilhek-sil)maleātsDi-n-octyltin-bis(2-ethylhexyl) maleateNe vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.5.ŠķīdinātājiSolventsKopējais vielu daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku
3.5.1.ButilacetātsButyl acetate 
3.5.2.EtilacetātsEthyl acetate 
3.5.3.IzobutilacetātsIsobutyl acetate 
3.5.4.IzopropilacetātsIsopropyl acetate 
3.5.5.PropilacetātsPropyl acetate 
3.5.6.AcetonsAcetone 
3.5.7.1-butanols1-Butanol 
3.5.8.EtanolsEthanol 
3.5.9.2-butanols2-Butanol 
3.5.10.2-propanols2-Propanol 
3.5.11.1-propanols1-Propanol 
3.5.12.CikloheksānsCyclohexane 
3.5.13.Etilēnglikola monobutilēterisEthyleneglycol monobutyl ether 
3.5.14.Etilēnglikola monobutilētera acetātsEthyleneglycol monobutyl ether acetate 
3.5.15.MetiletilketonsMethyl ethyl ketone 
3.5.16.MetilizobutilketonsMethyl isobutyl ketone 
3.5.17.TetrahidrofurānsTetrahydrofuran 
3.5.18.ToluolsTolueneNe vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtiku

Piezīmes.

1. Procenti ir izteikti kā masas attiecība (w/w), un to aprēķina attiecībā pret tās bezūdens reģenerētas celulozes plēves daudzumu, kas ir bez pārklājuma.

2. Kvadrātiekavās minēts parasti izmantotais tehniskais nosaukums, un vielām ir laba tehniska kvalitāte attiecībā uz tīrības kritērijiem.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Svina un kadmija migrācijas noteikšana

I. Prasības svina un kadmija migrācijas noteikšanai

1. Pārbaudes šķidrums (pārtikas aizstājējs) ir svaigi pagatavots 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes un ūdens šķīdums.

2. Pārbaudes apstākļi:

2.1. pārbaudi veic 22 ± 2 0C temperatūrā, un tās ilgums ir 24 ± 0,5 stundas;

2.2. ja nosaka svina migrāciju, paraugu nosedz ar atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem un novieto laboratorijā parastā apgaismojumā;

2.3. ja nosaka kadmija migrāciju vai svina un kadmija migrāciju, paraugu nosedz tā, lai nodrošinātu, ka pārbaudāmā virsma tiek uzglabāta pilnīgā tumsā.

3. Pildīšana:

3.1. paraugus, kurus var piepildīt:

3.1.1. piepilda ar 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes šķīdumu līdz līmenim, kas nepārsniedz 1 mm no pārpildes punkta, mērot no parauga augšējās malas;

3.1.2. ja paraugs ir ar plakanu vai nedaudz slīpu malu, to piepilda tā, lai attālums starp šķidruma virsmu un pārpildes punktu nav lielāks par 6 mm, mērot gar slīpo malu;

3.2. paraugus, kurus nevar piepildīt:

3.2.1. parauga virsmu, kas nav paredzēta saskarei ar pārtiku, vispirms nosedz ar piemērotu aizsargslāni, kas var izturēt 4 % (tilpums/tilpums) etiķskābes iedarbību;

3.2.2. pēc nosegšanas paraugu iegremdē traukā ar etiķskābi tā, lai virsma, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, ir pilnībā nosegta ar pārbaudes šķidrumu.

4. Virsmas platības noteikšana.

Virsmas platība 1.kategorijas izstrādājumiem ir vienlīdzīga ar meniska platību, kuru veido šķidruma brīvā virsma, ko iegūst, ievērojot piepildīšanas prasības.

II. Analīzes metodes svina un kadmija migrācijas noteikšanai

1. Priekšmets un piemērošanas joma.

Metode ļauj kvantitatīvi noteikt īpašo svina un kadmija migrāciju.

2. Princips.

Īpašās svina un (vai) kadmija migrācijas kvantitatīvu noteikšanu veic ar instrumentālu analīzes metodi, kas atbilst šīs nodaļas 4.punktā norādītajiem izpildes kritērijiem.

3. Reaģenti:

3.1. visiem reaģentiem jāatbilst analītiskai kvalitātei, ja nav noteikts citādi;

3.2. ja ir minēts ūdens, tas nozīmē, ka lieto destilētu ūdeni vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni;

3.3. etiķskābes 4 % (tilpums/tilpums) ūdens šķīdumu pagatavo, 40 ml ledus etiķskābi atšķaidot ar ūdeni līdz 1000 ml;

3.4. standartšķīdumi, ko sagatavo 4 % etiķskābes šķīdumā (atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam) un kas attiecīgi satur svinu 1000 mg/litrā un kadmiju, ne mazāk kā 500 mg/litrā.

4. Analīzes instrumentālās metodes izpildes kritēriji:

4.1. svina un kadmija noteikšanas robežas ir šādas:

4.1.1 svinam – 0,1 mg/litrā vai zemākas;

4.1.2. kadmijam – 0,01 mg/litrā vai zemākas;

4.2. noteikšanas robežas definē kā elementa koncentrāciju 4 % etiķskābes šķīdumā, kas dod signālu, kurš līdzvērtīgs divkāršam instrumenta fona troksnim. 4 % etiķskābes šķīdumu sagatavo atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam;

4.3. svina un kadmija kvantitatīvās noteikšanas robežas ir šādas:

4.3.1. svinam – 0,2 mg/litrā vai zemākas;

4.3.2. kadmijam – 0,02 mg/litrā vai zemākas;

4.3.3. nosakāmajam svina un kadmija daudzumam, ko pievieno 4 % etiķskābes šķīdumam (atbilstoši šīs nodaļas 3.3.apakšpunktam), jābūt 80–120 % robežās no pievienotā daudzuma;

4.4. specifiskums – lietotajai instrumentālajai metodei jābūt brīvai no matricas un spektrālās pārklāšanās.

5. Metode:

5.1. parauga sagatavošana:

5.1.1. paraugam jābūt tīram, un uz tā nedrīkst būt tauki vai citas vielas, kas varētu ietekmēt pārbaudi;

5.1.2. paraugu nomazgā šķīdumā, kas satur sadzīves šķidro mazgājamo līdzekli, aptuveni 40 0C temperatūrā. Paraugu vispirms noskalo ūdensvada ūdenī un tad destilētā ūdenī vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Notecina un nožāvē tā, lai nebūtu nekādu traipu. Pārbaudāmo virsmu pēc notīrīšanas neaiztiek;

5.2. svina un kadmija kvantitatīvā noteikšana:

5.2.1. paraugu, ko sagatavo atbilstoši šīs nodaļas 5.1.apakšpunktam, pārbauda šajā pielikumā noteiktajos apstākļos;

5.2.2. pirms ņem pārbaudes šķīdumu svina un kadmija kvantitatīvai noteikšanai, parauga sastāvu homogenizē, izmantojot piemērotu metodi, kas ļauj izvairīties no jebkāda šķīduma zuduma un pārbaudāmās virsmas saskrāpēšanas;

5.2.3. ar reaģentu, ko izmanto katrai kvantitatīvās noteikšanas sērijai, veic tukšo analīzi;

5.2.4. svina un kadmija kvantitatīvo noteikšanu veic atbilstošos apstākļos.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Prasības N-nitrozoamīniem un N-nitrozējamo vielu izdalīšanās noteikšanai

1. Izdalīšanās testa šķidrums (siekalu testa šķīdums).

Izdalīšanās testa šķidrumu iegūst, izšķīdinot 4,2 g nātrija bikarbonāta (NaHCO3), 0,5 g nātrija hlorīda (NaCl), 0,2 g kālija karbonāta (K2CO3) un 30,0 mg nātrija nitrīta (NaNO2) vienā destilēta ūdens litrā vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdenī. Šķīduma pH vērtībai jābūt 9.

2. Testa nosacījumi.

Materiāla paraugus, kas iegūti no piemērota daudzuma knupīšiem vai mānekļiem, 40 ± 2 0C temperatūrā uz 24 stundām iegremdē izdalīšanās testa šķidrumā.

3. Kritēriji, kas piemērojami N-nitrozoamīnu un N-nitrozējamo vielu izdalīšanās noteikšanas metodei:

3.1. N-nitrozoamīnu izdalīšanos nosaka katra šķīduma (kas iegūts saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2.punktā minētajām prasībām) vienā alikvotā daļā.
N-nitrozoamīnus no alikvotās daļas ekstrahē ar dihlormetānu (DHM), kas nesatur N-nitrozoamīnu, un nosaka gāzu hromatogrāfijā;

3.2. N-nitrozējamo vielu izdalīšanos nosaka katra šķīduma (kas iegūts saskaņā ar šā pielikuma 1. un 2.punktā minētajām prasībām) citā alikvotā daļā. N-nitrozējamās vielas pārvērš N-nitrozoamīnos, alikvoto daļu skābinot ar sālsskābi. Iegūtos N-nitrozoamīnus no šķīduma ekstrahē ar DHM un nosaka gāzu hromatogrāfijā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.808

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 14.02.2012. noteikumiem Nr.108)

Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai
1. Uzņēmums (drukātiem burtiem)
  
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
 
           vai      -     
 (reģistrācijas numurs komercreģistrā)   (personas kods)
2. Uzraudzības objekta adrese 
3. Kontaktinformācija:
3.1. tālruņa numurs  
3.2. mobilā tālruņa numurs  
3.3. faksa numurs  
3.4. e-pasta adrese  
4. Darbības veids (atbilstošo atzīmēt):
  plastmasu un to izstrādājumu ražošana
  plastmasu un to izstrādājumu izplatīšana
  keramikas ražošana
  keramikas izplatīšana
  gumijas, elastomēru un to izstrādājumu ražošana
  gumijas, elastomēru un to izstrādājumu izplatīšana
  reģenerētas celulozes plēves un tās izstrādājumu ražošana
  reģenerētas celulozes plēves un tās izstrādājumu izplatīšana
  citu materiālu un izstrādājumu ražošana 
  (norādīt, kādu)
 citu materiālu un izstrādājumu izplatīšana 
  (norādīt, kādu)
5. Uzņēmuma vadītājs vai pārstāvis 
 (vārds, uzvārds)

6. Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

6.1. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas zīmogs*6.2. Iesnieguma reģistrācijas datums*6.3. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

 

_______________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

7. Uzņēmuma reģistrācija

Uzņēmuma reģistrācijas numurs Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā
      
      
            

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 808Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 25.10.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
238306
{"selected":{"value":"29.09.2017","content":"<font class='s-1'>29.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.09.2017","iso_value":"2017\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.02.2012","iso_value":"2012\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2012.-28.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-16.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.09.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)