Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.803

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 5.§)
Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta otro daļu
un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu un 21.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības kombinētās veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas (turpmāk – iekārtas), kurām nepieciešams sevišķs marķējums, iekārtu marķēšanas kārtību un distances līgumā ietveramo informāciju, kā arī institūciju, kas veic tirgus uzraudzību, un kārtību, kādā veicama tirgus uzraudzība.

(Grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

2. Noteikumi attiecas uz iekārtām, kas ražotas vai importētas Eiropas Ekonomikas zonā un darbojas, izmantojot elektrību, izņemot iekārtas, kuras var darboties, izmantojot baterijas, akumulatorus vai citus līdzīgus enerģijas avotus.

3. Noteikumi piemērojami arī iekārtām, kuras lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā.

4. Aizliegts izplatīt iekārtas, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

5. Lai patērētāju informētu par iekārtas elektroenerģijas patēriņu un citu nozīmīgu resursu patēriņu, kā arī sniegtu citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas elektroenerģijas patēriņu vai citu nozīmīgu resursu patēriņu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs marķē ar etiķeti un nodrošina ar speciālo zīmi iekārtas, kas paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz nomaksu vai demonstrēšanai.

6. Šajos noteikumos noteikto informāciju var izvērtēt atbilstoši to piemērojamo standartu sarakstam, kurus nacionālā standartizācijas institūcija adaptējusi nacionālo standartu statusā un publicējusi savā tīmekļvietnē.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 476 redakcijā)

7. Lai varētu noteikt marķējumā sniegtās informācijas patiesumu, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina iekārtu tehnisko dokumentāciju. Dokumentācijā ietver šādu informāciju:

7.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ietekmē elektroenerģijas patēriņu;

7.4. testi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem, un to rezultāti;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir);

7.6. aprēķini vai ekstrapolācijas, kā arī testi, kas veikti, lai pārbaudītu aprēķinu precizitāti, ja informācija par konkrēto modeli ir iegūta, izmantojot aprēķinus, kas pamatojas uz konstrukciju vai ekstrapolāciju pēc citām kombinācijām (ziņas par matemātisko modeli sadalīto sistēmu izpildes aprēķināšanai un par mērījumiem, kas izdarīti, lai pārbaudītu šo modeli).

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentāciju atļauts aizstāt ar tehnisko dokumentāciju, kas par iekārtu izveidota, pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības iekārtu atbilstības novērtēšanai, ja tajā iekļauta visa šo noteikumu 7.punktā noteiktā informācija.

9. Šajos noteikumos minēto prasību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – tirgus uzraudzības iestāde).

10. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nodrošina, lai tehniskā dokumentācija būtu pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai piecus gadus no dienas, kad izbeigta attiecīgās iekārtas izgatavošana.

11. Pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs 10 darbdienu laikā tirgus uzraudzības iestādei iesniedz tehnisko dokumentāciju elektroniskā formā.

12. Šo noteikumu 5.punktā minēto etiķeti izgatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem paraugiem, ietverot paskaidrojumos noteikto informāciju. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā.

13. Šo noteikumu 5.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja nav paredzēta iekārtas brošūra vai informatīvā lapa, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs norāda speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

14. (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

15. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

15.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

15.2. konkrētā modeļa identifikators;

15.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, to var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

15.4. ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu, informāciju sniedz tabulā un ailes virsraksts ir "ES ekomarķējums", kā arī ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmi (ziedu);

15.5. enerģijas patēriņš (kWh) mazgāšanai, izgriešanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C" un žāvēšanas ciklu "sausa kokvilna". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.6. enerģijas patēriņš (kWh) tikai mazgāšanai un izgriešanai standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.7. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". To var izteikt citādi, bet skaidri norādot, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka). Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.8. ūdens ekstrakcijas efektivitāte standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". To norāda šādi: "Ūdens, kas paliek pēc žāvēšanas, ... % (kā proporcija no sausās veļas svara)". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.9. maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.10. iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

15.11. iekārtas ietilpība (kg) standarta žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas cikliem;

15.12. ūdens patēriņš (litros) mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai pilnas darbības ciklā. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.13. ūdens patēriņš (litros) tikai mazgāšanai un centrifugēšanai standarta mazgāšanas (un centrifugēšanas) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā". Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.14. mazgāšanas un žāvēšanas laiks – programmas laiks pilnas darbības ciklā (cikls "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas cikls "sausa kokvilna") aprēķinātajai mazgāšanas ietilpībai. Šo informāciju var norādīt arī par citiem mazgāšanas un žāvēšanas cikliem;

15.15. enerģijas un ūdens patēriņš četru personu saimniecībai šo noteikumu 15.5. un 15.12.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: "Paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas parasti izmanto žāvētāju (200 cikli)";

15.16. enerģijas un ūdens patēriņš četru personu saimniecībai šo noteikumu 15.6. un 15.13.apakšpunktā minētajiem 200 cikliem. To norāda šādi: "Aprēķinātais enerģijas un ūdens gada patēriņš četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (200 cikli)";

15.17. trokšņa līmenis mazgāšanas, centrifugēšanas un žāvēšanas laikā, izmantojot standarta ciklu "kokvilnas mazgāšana 60 °C temperatūrā" un žāvēšanas ciklu "sausa kokvilna" (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt);

15.18. norāde, ja iekārta paredzēta iebūvēšanai.

16. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz to informāciju, kuru saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešams norādīt speciālajā zīmē.

17. Speciālajā zīmē norādīto informāciju var sniegt kā iekārtas aprakstu vai tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda atbilstoši šo noteikumu 15.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

18. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis un importētājs ir atbildīgi par sniegto datu precizitāti.

19. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs bez maksas piegādā etiķetes un speciālās zīmes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz nomaksu vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu.

20. Ja iekārtas pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz nomaksu piedāvā, izmantojot distances saziņas līdzekļus, distances līgumā ietver un patērētājam izteiktajā piedāvājumā papildus informācijai, kas noteikta normatīvajos aktos par distances līgumu, sniedz šādu informāciju:

20.1. energoefektivitātes klase;

20.2. enerģijas patēriņš (atsevišķi norāda enerģijas patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un enerģijas patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.3. mazgāšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.4. centrifugēšanas izpildes klase (ja iespējams);

20.5. maksimālais centrifūgas ātrums (ja iespējams);

20.6. ietilpība (atsevišķi norāda ietilpību mazgāšanas ciklā un ietilpību žāvēšanas ciklā);

20.7. ūdens patēriņš (atsevišķi norāda ūdens patēriņu mazgāšanai, centrifugēšanai un žāvēšanai un ūdens patēriņu tikai mazgāšanai un centrifugēšanai);

20.8. enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējums četru personu saimniecībai (atsevišķi norāda enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas vienmēr izmanto žāvētāju (novērtējums izteikts atbilstoši 200 pilnīgas darbības cikliem), un enerģijas un ūdens gada patēriņa novērtējumu četru personu saimniecībai, kas nekad neizmanto žāvētāju (novērtējums izteikts atbilstoši 200 pilnīgas darbības cikliem));

20.9. ūdens ekstrakcijas efektivitāte;

20.10. trokšņa līmenis (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

(Grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

21. Šo noteikumu 20.punktā minēto informāciju sniedz attiecīgajam distances saziņas līdzeklim atbilstošā veidā. Informāciju norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par distances līgumu noteikto kārtību labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmi.

22. Ja papildus šo noteikumu 20.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, to norāda atbilstoši šo noteikumu 15.punktā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

23. Ja marķējums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

24. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.209 "Noteikumi par mājsaimniecības veļas mazgāšanas mašīnu, veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 81.nr.; 2004, 102.nr.).

26. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 20.decembrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706);

2) Komisijas 1996.gada 19.septembra Direktīvas 96/60/EK, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz enerģijas etiķetēm mājsaimniecības kombinētajām veļas mazgājamām un žāvējamām mašīnām;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 19.maija Direktīvas 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņu norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.803
Etiķetes paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

1. (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

2. Kombinētajām mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām:

Paskaidrojumi:

I – ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II – konkrētā modeļa identifikators;

III – energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV – Eiropas Savienības ekomarķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekomarķējumu;

V – enerģijas patēriņš (kWh) pilnas darbības (mazgāšana, izgriešana un žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvē­šanas ciklā "sausa kokvilna";

VI – enerģijas patēriņš (kWh) standarta mazgāšanas (tikai mazgāšana un izgriešana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā";

VII – mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

VIII – maksimālais centrifūgas ātrums standarta ciklā "kokvilnas mazgā­šana 60 oC temperatūrā";

IX – iekārtas ietilpība (kg) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" (bez žāvēšanas);

X – iekārtas ietilpība (kg) žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XI – ūdens patēriņš (litros) pilnas darbības ciklā (mazgāšana, izgriešana, žāvēšana) standarta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna";

XII – trokšņa līmenis mazgāšanas, izgriešanas un žāvēšanas laikā stan­darta ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna" (ja ražotājs vai importētājs to vēlas norādīt).

3. Etiķešu izmēri:

4. Krāsas:

4.1. bulta A: 100 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.2. bulta B: 70 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.3. bulta C: 30 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.4. bulta D: 0 % ciāna, 0 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.5. bulta E: 0 % ciāna, 30 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.6. bulta F: 0 % ciāna, 70 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.7. bulta G: 0 % ciāna, 100 % magenta, 100 % dzeltena, 0 % melna;

4.8. kontūras: 100 % ciāna, 0 % magenta, 70 % dzeltena, 0 % melna;

4.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.803
Efektivitātes klase

(Pielikums grozīts ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

1. (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

2. (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.706)

3. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu energoefektivitātes klase:

Nr.p.k.

Energoefektivitātes klase

Enerģijas patēriņš C (kWh/kg) pilnas darbības (mazgāšana, izgriešana, žāvēšana) ciklā "kokvilnas mazgāšana 60 oC temperatūrā" un žāvēšanas ciklā "sausa kokvilna"

3.1.

A

C < 0,68

3.2.

B

0,68 < C < 0,81

3.3.

C

0,81 < C < 0,93

3.4.

D

0,93 < C < 1,05

3.5.

E

1,05 < C < 1,17

3.6.

F

1,17 < C < 1,29

3.7.

G

1,29 < C

4. Kombinēto mājsaimniecības veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu mazgāšanas izpildes klase:

Nr.p.k.

Mazgāšanas izpildes klase

Mazgāšanas izpildes indekss P, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testiem, standarta ciklā (60 oC)

4.1.

A

P > 1,03

4.2.

B

1,03 > P > 1,00

4.3.

C

1,00 > P > 0,97

4.4.

D

0,97 > P > 0,94

4.5.

E

0,94 > P > 0,91

4.6.

F

0,91 > P > 0,88

4.7.

G

0,88 > P

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 803Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 20.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 25.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
238301
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2013","iso_value":"2013\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2013.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2011","iso_value":"2011\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2011.-28.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)