Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumus Nr. 305 "Noteikumi par vienkāršotajā procedūrā izmantojamām veidlapām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.783

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 6.§)
Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma
250.20 panta pirmo daļu un 250.23 panta pirmo daļu

Noteikumi apstiprina šādas maza apmēra prasībā izmantojamās veidlapas:

1. Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (1.pielikums).

2. Prasības pieteikums maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu (2.pielikums).

3. Paskaidrojums prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (3.pielikums).

4. Paskaidrojums prasības pieteikumam maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu (4.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783
Prasības pieteikums
maza apmēra prasībā par naudas piedziņu
 
(rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums)

 

Prasītājs

 
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
       
Personas kods             -           Reģistrācijas numurs                      
 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese)
     
Tālruņa numurs    
   
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja prasītājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Prasītāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
 
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
 
(pārstāvības pamats*)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja pārstāvis saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Prasījumā pret atbildētāju

 
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Personas kods             -           Reģistrācijas numurs                      
 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese)
Tālruņa numurs    
  (aizpildīt, ja tāds ir zināms)  

Prasības priekšmets

 
 
 
 
 

Prasības summas aprēķins

a) galvenais parāds  
   
  Galvenā parāda aprēķins:
   
   
   
   
   
   
   

 

b) nolīgtie vai likumiskie procenti  
   
c) līgumsods  
   
  Nolīgto vai likumisko procentu un līgumsoda aprēķins:
   
   
   
   
   
   
   

 

Kopējā prasības summa      
     
  (a + b + c)   (summa vārdiem)

Tiesas izdevumi

Valsts nodeva  
   
Kancelejas nodeva  
   
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi  
     
Prasītājs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas Pamatojums  
    (Civilprocesa likuma 43.panta daļa vai daļa un punkts)

Apstākļi, kas pamato prasību, un pierādījumi

 
 
 
 
 

Normatīvais akts, ar kuru prasība pamatota (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 
 
 

Prasītāja prasījumi

 
 
 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (atzīmēt vienu)

Ja jā, norādīt pamatojumu

 
 
 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt vienu)

prasītājam

prasītāja pārstāvim

Pielikumā (Civilprocesa likuma 128.panta trešā daļa; 129.panta otrās daļas 2. un 3.punkts)

 
 
 
 
 
20__.gada ____.______________  
  (prasītāja vai tā pārstāvja paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783
Prasības pieteikums
maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu
 
(rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams prasības pieteikums)

 

Prasītājs

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja prasītājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Prasītāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
 
(pārstāvības pamats*)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja pārstāvis saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Prasījumā pret atbildētāju

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
Tālruņa numurs    
  (aizpildīt, ja tāds ir zināms)  

Prasības priekšmets

 
 
 
 
 

Uzturlīdzekļu prasības pamats (atzīmēt vienu)

bērna (bērnu) labā
iepriekšējā labklājības līmeņa vai uztura nodrošināšanai
cits pamats (norādīt, kāds)  
   

Piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs (izņemot prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu bērna (bērnu) labā)

 
 
 
 
 

Tiesas izdevumi

Valsts nodeva  
   
Kancelejas nodeva  
   
Ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi  
Prasītājs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas Pamatojums  
    (Civilprocesa likuma 43.panta daļa vai daļa un punkts)
 

Šo prasības pieteikuma daļu aizpildīt tikai tad, ja uzturlīdzekļu piedziņa
tiek prasīta bērna (bērnu) labā

 
  1) Ziņas par bērniem (norādīt katra bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu)  
     
     
     
     
     
     
     
  2) Piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs

piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs atbilst Ministru kabineta noteiktajam minimālajam bērna uzturlīdzekļu apmēram vai ir mazāks par to

piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmēru

Dokumenti, kas apliecina izdevumus, ja piedzenamo uzturlīdzekļu apmērs pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru (norādīt šeit un pievienot prasības pieteikumam pielikumā)

 
     
     
     
     
     
     
  Piedzenamo uzturlīdzekļu summa mēnesī (norādīt par katru bērnu atsevišķi)  
     
     
     
     
     
     
     
  Uzturlīdzekļu kopsumma mēnesī (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem)  
     
     
     
  Piedzenamo uzturlīdzekļu summa gadā (norādīt par katru bērnu atsevišķi)  
     
     
     
     
     
     
     
  Uzturlīdzekļu kopsumma gadā (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem)  
     
     
     

Apstākļi, kas pamato prasību, un pierādījumi

 
 
 
 
 

Normatīvais akts, ar kuru prasība pamatota (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 
 
 

Prasītāja prasījumi

 
 
 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (atzīmēt vienu)

Ja jā, norādīt pamatojumu

 
 
 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt vienu)

prasītājam

prasītāja pārstāvim

Pielikumā (Civilprocesa likuma 128.panta trešā daļa; 129.panta otrās daļas 2. un 3.punkts)

 
 
 
 
 
20__.gada ____.______________  
  (prasītāja vai tā pārstāvja paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (vārds, uzvārds un personas kods), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
3. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783
Paskaidrojums prasības pieteikumam
maza apmēra prasībā par naudas piedziņu
  20___.gada ____.___________
   
  (rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams paskaidrojums)
   
  Lieta Nr._____________________

Prasītājs

 
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Personas kods             -           Reģistrācijas numurs                      
 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese)

Atbildētājs

 
(vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
 
Personas kods             -           Reģistrācijas numurs                      
 
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja atbildētājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Atbildētāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
 
(pārstāvības pamats*)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja pārstāvis saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Paskaidrojums prasības pieteikumam par maza apmēra prasību (Civilprocesa likuma 250.20 panta kārtībā) (atzīmēt vienu)

prasību atzīstu pilnā apmērā

prasību atzīstu daļēji (atzīmēt, kādā daļā, kā arī norādīt summu)

  galvenais parāds  

 

  Galvenā parāda aprēķins:
   
   
   
   
   
   
   

 

  nolīgtie vai likumiskie procenti  

 

  līgumsods  

 

  Nolīgto vai likumisko procentu un līgumsoda aprēķins:
   
   
   
   
   
   
   

 

  valsts nodeva  

 

  kancelejas nodeva  

 

  ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi  

prasību neatzīstu

Iebildumi pret prasību un to pamatojums

 
 
 
 
 

Normatīvais akts, kas pamato iebildumus (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 
 
 

Pierādījumi, kas apstiprina iebildumus pret prasību

 
 
 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 
 
 

Lūdzu atlīdzināt tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 33.panta otrā daļa)

jā,  
  (norādīt tiesas izdevumus un to apmēru)

Tiesas izdevumus pamatojošie dokumenti

 
 
 
 
 

Lūdzu atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus (Civilprocesa likuma 33.panta trešā daļa)

jā,  
  (norādīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus un to apmēru)

Ar lietas vešanu saistīto izdevumu apmēru pamatojošie dokumenti

 
 
 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (atzīmēt vienu)

Ja jā, norādīt pamatojumu

 
 
 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Citi lūgumi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Paskaidrojumam pievienoto dokumentu saraksts

 
 
 
 
 

Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt vienu)

atbildētājam

atbildētāja pārstāvim

     
(datums)   (atbildētāja vai tā pārstāvja paraksts un tā atšifrējums)
     
(vieta)    

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
4. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.783
Paskaidrojums prasības pieteikumam
maza apmēra prasībā par uzturlīdzekļu piedziņu
 

20___.gada ____.___________

   
  (rajona (pilsētas) tiesas nosaukums, kurai iesniedzams paskaidrojums)
   
 

Lieta Nr._____________________

Prasītājs

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)

Atbildētājs

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja atbildētājs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Atbildētāja pārstāvis (aizpildīt, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
                           
Personas kods             -            
 
(dzīvesvieta)
 
(pārstāvības pamats*)
Tālruņa numurs    
Elektroniskā pasta adrese  
  (norādīt, ja pārstāvis saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Paskaidrojums prasības pieteikumam uzturlīdzekļu piedziņas lietā (atzīmēt vienu)

prasību atzīstu pilnā apmērā

prasību atzīstu daļēji (norādīt, kādā daļā un kādu summu)

 
 
 
 
 

 

 

Šo paskaidrojuma daļu aizpildīt tikai tad, ja prasība celta par uzturlīdzekļu piedziņu bērna (bērnu) labā un prasība tiek atzīta daļēji

 

 
  Piedzenamo uzturlīdzekļu summa mēnesī (norādīt par katru bērnu atsevišķi)  
     
     
     
     
     
     
     
     
  Uzturlīdzekļu kopsumma mēnesī (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem)  
     
     
     
  Piedzenamo uzturlīdzekļu summa gadā (norādīt par katru bērnu atsevišķi)  
     
     
     
     
     
     
     
  Uzturlīdzekļu kopsumma gadā (ja uzturlīdzekļu piedziņa tiek prasīta vairākiem bērniem)  
     
     
     

prasību neatzīstu

Iebildumi pret prasību un to pamatojums

 
 
 
 
 

Normatīvais akts, kas pamato iebildumus (norādīt arī pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu)

 
 
 
 
 

Pierādījumi, kas apstiprina iebildumus pret prasību

 
 
 
 
 

Lūgumi par pierādījumu izprasīšanu

 
 
 
 
 

Lūdzu atlīdzināt tiesas izdevumus (Civilprocesa likuma 33.panta otrā daļa)

jā,  
  (norādīt tiesas izdevumus un to apmēru)

Tiesas izdevumus pamatojošie dokumenti

 
 
 
 
 

Lūdzu atlīdzināt ar lietas vešanu saistītos izdevumus (Civilprocesa likuma 33.panta trešā daļa)

jā,  
  (norādīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus un to apmēru)

Ar lietas vešanu saistīto izdevumu apmēru pamatojošie dokumenti

 
 
 
 
 

Vai Jūs vēlaties, lai notiktu uzklausīšana tiesas sēdē (atzīmēt vienu)

Ja jā, norādīt pamatojumu

 
 
 
 
 

Citi apstākļi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Citi lūgumi (norādīt, ja ir)

 
 
 
 
 

Paskaidrojumam pievienoto dokumentu saraksts

 
 
 
 
 

Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt vienu)

atbildētājam

atbildētāja pārstāvim

     
(datums)   (atbildētāja vai tā pārstāvja paraksts un tā atšifrējums)
     
(vieta)    

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), personu (fiziskajai personai – vārds, uzvārds un personas kods; juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas numurs), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 783Pieņemts: 11.10.2011.Stājas spēkā: 19.10.2011.Zaudē spēku: 01.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 18.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
237849
19.10.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)