Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.756

Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 20.§)
Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 57.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. veterināro zāļu recepšu (turpmāk – recepte) veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas kārtību;

1.2. receptes noformēšanas, izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību.

II. Recepšu veidlapu izgatavošana un uzglabāšana

2. Pārtikas un veterinārais dienests:

2.1. nodrošina tipogrāfiski iespiestu recepšu veidlapu izgatavošanu atbilstoši šo noteikumu pielikumam un saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

2.1.1. receptes veidlapas izmērs ir 12 x 18 centimetri;

2.1.2. recepte sastāv no trim paškopējošu veidlapu eksemplāriem:

2.1.2.1. pirmais eksemplārs ir baltā krāsā (paliek aptiekā);

2.1.2.2. otrais eksemplārs ir gaiši sārtā krāsā (paliek pie dzīvnieku īpašnieka (turētāja));

2.1.2.3. trešais eksemplārs ir dzeltenā krāsā (paliek pie praktizējoša veterinārārsta vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē);

2.1.3. iespiedteksts ir melnā krāsā;

2.1.4. receptē ir tipogrāfiski iespiesta sērija un kārtas numurs, ievērojot to, ka ne veidlapu sērijas, ne kārtas numuri sērijā neatkārtojas;

2.2. recepšu veidlapas uzglabā telpā, kas nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu;

2.3. recepšu veidlapas izsniedz praktizējošam veterinārārstam vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes vadītāja pilnvarotai personai pēc praktizējoša veterinārārsta vai iestādes vadītāja izrakstīta pieprasījuma, kurā norādīts datums, pieprasījuma numurs un recepšu veidlapu skaits.

3. Praktizējošs veterinārārsts vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes vadītājs saņemtās recepšu veidlapas uzglabā, nodrošinot, ka tām nepiekļūst nepiederošas personas.

III. Receptes noformēšana

4. Recepti noformē praktizējošs veterinārārsts uz receptes veidlapas, kas saņemta no Pārtikas un veterinārā dienesta.

5. Receptē praktizējošs veterinārārsts norāda veterinārajai aptiekai vai vispārēja jeb atvērta tipa aptiekai (turpmāk – aptieka):

5.1. izsniegt dzīvnieku īpašniekam (turētājam) zāles (veterinārās vai cilvēkiem paredzētās zāles), kas paredzētas konkrētam dzīvniekam vai konkrētai produktīvo dzīvnieku grupai (vienā novietnē turēti vienas sugas, vecuma diapazona un izmantošanas veida dzīvnieki, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtiku);

5.2. izgatavot veterinārās zāles noteiktā zāļu formā ar konkrētu aktīvo vielu sastāvu konkrētam dzīvniekam vai konkrētai produktīvo dzīvnieku grupai un izsniegt tās dzīvnieku īpašniekam (turētājam).

6. Praktizējošs veterinārārsts receptes augšējā kreisajā stūrī norāda savas prakses darbavietas adresi un tālruņa numuru.

7. Veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē praktizējošs veterinārārsts receptes augšējā kreisajā stūrī norāda veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

8. Noformējot recepti, to aizpilda skaidri salasāmā rokrakstā vai tam izmanto tehniskus līdzekļus, nodrošinot skaidru un nepārprotamu datu uztveri, un receptes sadaļā Rp. (latīņu valodas termina "recipe" saīsinājums, tulkojumā – "ņem") lieto vispārpieņemtos receptūras saīsinājumus latīņu valodā.

9. Praktizējošs veterinārārsts neizsniedz dzīvnieku īpašniekam (turētājam) neaizpildītas vai daļēji aizpildītas recepšu veidlapas, izņemot šo noteikumu 13.punktā minēto gadījumu.

10. Nepilnīgi noformēta recepte, kā arī tāda recepte, kuras rekvizītos un tekstā ir labojumi, nav derīga.

IV. Receptes izrakstīšana

11. Receptē aizliegts norādīt:

11.1. Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II un III sarakstā iekļautās zāles un vielas, kā arī zāles, ko Zāļu valsts aģentūra ir atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem;

11.2. zāles, ar kurām atļauts veikt darbības tikai praktizējošam veterinārārstam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu apriti;

11.3. zāles, ko aizliegts lietot dzīvniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu apriti;

11.4. zāles, kas satur Komisijas 2009.gada 22.decembra Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura noteiktās aizliegtās vielas, ja zāles paredzētas produktīvajam dzīvniekam. Šo nosacījumu neattiecina uz zirgu dzimtas dzīvniekiem, par kuriem saskaņā ar Eiropas Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulu (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju, ir deklarēts, ka attiecīgos zirgu dzimtas dzīvniekus nav paredzēts izmantot pārtikas produktu iegūšanai.

12. Praktizējošs veterinārārsts recepti aizpilda saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un apstiprina katru receptes eksemplāru ar parakstu un veterinārmedicīniskās prakses zīmoga nospiedumu.

13. Ja praktizējošs veterinārārsts receptē izraksta zāles:

13.1. dzīvniekam, kam nepiešķir identifikācijas numuru, attiecīgo numuru receptē nenorāda;

13.2. produktīvo dzīvnieku grupai, kurai nav iespējams norādīt skaitu, receptē norāda citu nosacītu daudzumu (piemēram, strops). Produktīvo dzīvnieku grupas dzīvniekiem nenorāda identifikācijas numuru.

14. Uz vienas receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienu zāļu nosaukumu ārstēšanas vai profilakses kursam nepieciešamajā mazākajā daudzumā. Ārstēšanas vai profilakses kurss nepārsniedz trīs mēnešus, izņemot šo noteikumu 16.punktā minēto gadījumu. Ja izrakstītās zāles nedrīkst aizvietot, praktizējošais veterinārārsts nosvītro receptes sadaļu "Atļauts aizvietot".

15. Praktizējošs veterinārārsts receptē norāda tās derīguma termiņu. Derīguma termiņš nepārsniedz trīs mēnešus no attiecīgās receptes izrakstīšanas dienas, izņemot šo noteikumu 16.punktā minēto gadījumu.

16. Ja zāles paredzētas dzīvnieka hroniskas slimības ārstēšanai vai profilaksei, praktizējošs veterinārārsts var izrakstīt zāļu daudzumu ārstēšanas vai profilakses kursam, kas nav ilgāks par gadu, un receptes derīguma termiņu pagarināt līdz gadam. Šajā gadījumā praktizējošs veterinārārsts receptes sadaļā Rp. pirms informācijas par zālēm norāda "Ārstēšanas kursam".

17. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) šo noteikumu 16.punktā minēto recepti var izmantot vairākkārt, izrakstīto zāļu daudzumu saņemot aptiekā pa daļām.

18. Ja recepte paredzēta aptiekā izgatavojamām zālēm, attiecīgās receptes sadaļu Rp. aizpilda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par recepšu veidlapu izgatavošanu un uzglabāšanu, kā arī recepšu izrakstīšanu un uzglabāšanu.

V. Recepšu uzglabāšana

19. Receptes uzglabā, ievērojot šādas prasības:

19.1. receptes pirmo eksemplāru uzglabā aptiekā, kurā pret recepti izsniedz zāles, izņemot šo noteikumu 20.punktā minēto gadījumu;

19.2. receptes otro eksemplāru uzglabā dzīvnieku īpašnieks (turētājs);

19.3. receptes trešo eksemplāru uzglabā praktizējošs veterinārārsts, kas izrakstījis recepti, vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde;

19.4. praktizējošs veterinārārsts vai veterinārmedicīniskās aprūpes iestādē:

19.4.1. nederīgās (arī kļūdaini vai nepilnīgi aizpildītās) receptes pārsvītro un uzglabā atsevišķi no derīgajiem recepšu eksemplāriem;

19.4.2. receptes trešo eksemplāru un nederīgās receptes uzglabā divus gadus un pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram.

20. Šo noteikumu 16.punktā minēto vairākkārt izmantojamās receptes pirmo eksemplāru (turpmāk – pirmais eksemplārs) uzglabā saskaņā ar šādām prasībām:

20.1. dzīvnieku īpašnieks (turētājs) pirmo eksemplāru uzglabā līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma saņemšanai;

20.2. aptiekā, kurā pret vairākkārt izmantojamo recepti izsniedz zāles, līdz visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanai:

20.2.1. uz pirmā eksemplāra (veidlapas otrā pusē) norāda zāļu izsniegšanas datumu, zāļu nosaukumu, sērijas numuru un izsniegto daudzumu, ko apstiprina ar izsniedzēja parakstu un tā atšifrējumu, kā arī norāda aptieku, kurā zāles izsniegtas;

20.2.2. pirmo eksemplāru nokopē no abām pusēm un uzglabā kopiju vai par attiecīgo recepti uzglabā šādu informāciju: receptes sēriju un numuru, zāļu izsniegšanas datumu, nosaukumu, sērijas numuru un izsniegto daudzumu, kā arī dzīvnieka īpašnieka (turētāja) uzvārdu, adresi un tālruņa numuru. Attiecīgi pirmā eksemplāra abu pušu kopiju vai informāciju par pirmo eksemplāru pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārā dienesta vai Veselības inspekcijas inspektoram atbilstoši kompetencei;

20.3. pēc visa izrakstītā zāļu daudzuma izsniegšanas pirmo eksemplāru uzglabā aptiekā, kurā izsniegts beidzamais zāļu daudzums.

VI. Noslēguma jautājums

21. Recepšu veidlapas, kas ir tipogrāfiski iespiestas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2012.gada 31.decembrim.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.756
Veterināro zāļu receptes veidlapas paraugs

 

Veterinārā recepte

Sērija, numurs ______________________

Veterinārmedicīniskās aprūpes iestādes nosaukums,
adrese, tālruņa numurs/praktizējoša veterinārārsta
prakses vietas adrese, tālruņa numurs
 
  
Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs 
 (vārds, uzvārds)
Adrese 
Dzīvnieks
Suga vārds vecums 

Identifikācijas numurs

Produktīvo dzīvnieku grupa

Novietnes Nr.LV 

Suga skaits vecums 
Zāļu izdalīšanās periods (dienās)
Piens Gaļa Medus Olas Nav
  
Rp.:

 

 
ATĻAUTS AIZVIETOT 
Praktizējošs veterinārārsts
Vārds, uzvārds 
Sertifikāta numurs 
Paraksts  
20___.gada ___.____________Z.v.

Recepte derīga līdz 20_____g. _____.___________________
 

Zemkopības ministra vietā – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veterināro recepšu noformēšanas un uzglabāšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 756Pieņemts: 04.10.2011.Stājas spēkā: 07.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
237266
07.10.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)