Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.694

Rīgā 2011.gada 6.septembrī (prot. Nr.51 22.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" (turpmāk – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes) projektu iesniegumu atlases otro kārtu;

1.2. sadarbības iestādi;

1.3. kompetences sadalījumu starp vadošo iestādi un sadarbības iestādi;

1.4. vadošās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;

1.5. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.6. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem maksimāli pieejamo finansējuma sadalījumu.

2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķis ir atbalstīt iesaistītās institūcijas darbības programmu "Cilvēkresursi un nodarbinātība", "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadības funkciju, tiešā vadības procesa un atbalsta funkciju nodrošināšanā, līdzfinansējot dažādas atbalstāmās darbības. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

2.1. iznākuma rādītājs – Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības atbalstu saņēmušo institūciju skaits;

2.2. rezultātu rādītājs – Eiropas Savienības fondu līdzekļu sekmīgas apguves vērtējums Latvijas iedzīvotāju vidū.

3. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķa grupa ir Eiropas Savienības fondu vadībā, ieviešanā, uzraudzībā, izvērtēšanā un kontrolē iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas un Eiropas Savienības fondu uzraudzības komitejas sastāvā esošie sociālie partneri (institūcijas).

4. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

II. Vadošās iestādes un sadarbības iestādes funkcijas un kompetence

5. Vadošās iestādes kompetence:

5.1. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

5.2. analizēt problēmas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanā un sagatavot priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanas uzlabošanu;

5.3. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm;

5.4. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu darbības programmu uzraudzībai un uzkrāt tajā datus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm;

5.5. uzraudzīt pieejamā Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu līmenī;

5.6. nodrošināt normatīvo aktu izstrādi par Eiropas Savienības fondu vadību.

6. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Finanšu ministrijas funkcionālajā pārraudzībā esošā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

7. Sadarbības iestādes kompetence:

7.1. izsludināt un veikt ierobežotu Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu atlasi;

7.2. izstrādāt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu un iekšējo procedūru projektu iesniegumu vērtēšanai;

7.3. izstrādāt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

7.4. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanu;

7.5. pieņemt lēmumu par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu;

7.6. izstrādāt vienošanās projektu par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu;

7.7. slēgt vienošanos ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju;

7.8. izvērtēt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu, kā arī nodrošināt plānoto iepirkumu izlases veida pirmspārbaudes;

7.9. sagatavot un aktualizēt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu maksājumu prognozes;

7.10. izvērtēt iesniegto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu grozījumu pieprasījumus un pieņemt lēmumu par grozījumu izdarīšanu vai atteikumu izdarīt grozījumus;

7.11. pārbaudīt un saskaņot Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja sagatavoto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta progresa pārskatu;

7.12. pārbaudīt un apstiprināt Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavot maksājumu rīkojumus par maksājumu pieprasījumos iekļautajām apstiprinātajām summām (Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēja maksājuma pieprasījuma izdevumu pamatojošos dokumentus sadarbības iestāde var pārbaudīt izlases veidā);

7.13. sagatavot un iesniegt sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai;

7.14. apstiprinot maksājuma pieprasījumu, izmantot Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas (1.pielikums);

7.15. veikt pārbaudes Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas vietās;

7.16. nodrošināt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli;

7.17. analizēt problēmas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanā un iesniegt vadošajā iestādē priekšlikumus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu īstenošanas uzlabošanu;

7.18. izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumiem un Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem;

7.19. sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektiem;

7.20. uzraudzīt pieejamā Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu līmenī.

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

III. Kārtība, kādā īsteno Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes

8. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātēm pieejamais finansējums laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim ir 67 588 422 euro, no kuriem 1 232 987 euro ir kopējā finansējuma rezerve. Finansējuma saņēmējiem ir pieejami 66 355 435 euro, tai skaitā:

8.1. 8 304 886 euro – darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

8.2. 13 215 765 euro – darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

8.3. 36 240 115 euro – darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros;

8.4. 8 594 669 euro – darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" ietvaros.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 758; MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 493)

9. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros Eiropas Savienības fondu finansējums ir 100 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

10. Iesaistītajām institūcijām, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, aprēķinātais maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir norādīts Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumā (2.pielikums).

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

11. Šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas, ja nepieciešams, sniedzot argumentētu skaidrojumu par papildu finansējuma nepieciešamību, var pieprasīt palielināt institūcijai maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības finansējuma apmēru no šo noteikumu 8.punktā minētās pieejamās kopējās finansējuma rezerves, prioritāti piešķirot pasākumiem, kas saistīti ar 2014.–2020.gada plānošanas periodu, tai skaitā šo noteikumu 16.11.2.apakšpunktā paredzēto izmaksu nodrošināšanai. Institūcijas, izņemot Finanšu ministriju, pieprasījumu oficiāli iesniedz vadošajai iestādei un pēc saskaņojuma saņemšanas iesniedz atbilstošus projekta grozījumus sadarbības iestādē.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

12. Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions pirms projekta grozījumu iesniegšanas sadarbības iestādē saskaņo tos ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas vadības grupu, lai nodrošinātu pasākumu nepārklāšanos, mērķu un rezultātu sasniegšanu efektīvā veidā.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

13. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes ietvaros ir attiecināmas izmaksas par saistībām, kas uzņemtas līdz 2011.gada 31.decembrim (tai skaitā par saņemtajiem pakalpojumiem līdz 2011.gada 31.decembrim), par kurām veikta samaksa šo noteikumu 20.punktā norādītajā izmaksu attiecināmības periodā atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem.

14. Iesaistītās institūcijas, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu mērķu sasniegšanu, ir šādas:

14.1. darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.1.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.1.2. Ekonomikas ministrija;

14.1.3. Finanšu ministrija;

14.1.4. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.1.5. Izglītības un zinātnes ministrija;

14.1.6. Labklājības ministrija;

14.1.7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.1.8. Nodarbinātības valsts aģentūra;

14.1.9. Sabiedrības integrācijas fonds;

14.1.10. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.1.11. Valsts kanceleja;

14.1.12. Valsts kase;

14.1.13. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

14.1.14. Veselības ministrija;

14.1.15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.1.16. Kurzemes plānošanas reģions;

14.1.17. Latgales plānošanas reģions;

14.1.18. Rīgas plānošanas reģions;

14.1.19. Vidzemes plānošanas reģions;

14.1.20. Zemgales plānošanas reģions;

14.2. darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.2.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.2.2. Ekonomikas ministrija;

14.2.3. Finanšu ministrija;

14.2.4. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.2.5. Izglītības un zinātnes ministrija;

14.2.6. Labklājības ministrija;

14.2.7. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.2.8. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.2.9. Valsts kanceleja;

14.2.10. Valsts kase;

14.2.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.2.12. Kurzemes plānošanas reģions;

14.2.13. Latgales plānošanas reģions;

14.2.14. Rīgas plānošanas reģions;

14.2.15. Vidzemes plānošanas reģions;

14.2.16. Zemgales plānošanas reģions;

14.3. darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātē un 3.8.1.1.aktivitātē "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana":

14.3.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

14.3.2. Ekonomikas ministrija;

14.3.3. Finanšu ministrija;

14.3.4. Iepirkumu uzraudzības birojs;

14.3.5. Izglītības un zinātnes ministrija;

14.3.6. Kultūras ministrija;

14.3.7. Labklājības ministrija;

14.3.8. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

14.3.9. Satiksmes ministrija;

14.3.10. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

14.3.11. Valsts kanceleja;

14.3.12. Valsts kase;

14.3.13. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

14.3.14. Veselības ministrija;

14.3.15. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

14.3.16. Kurzemes plānošanas reģions;

14.3.17. Latgales plānošanas reģions;

14.3.18. Rīgas plānošanas reģions;

14.3.19. Vidzemes plānošanas reģions;

14.3.20. Zemgales plānošanas reģions.

15. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās, ar Eiropas Savienības fondu aktivitātes mērķu sasniegšanu saistītās darbības ir:

15.1. Eiropas Savienības fondu administrēšana;

15.2. Eiropas Savienības fondu izvērtēšana (norāda tikai Finanšu ministrija, pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šo atbalstāmo darbību, ja tā ir oficiāli saskaņota ar vadošo iestādi);

15.3. Eiropas Savienības fondu uzraudzība;

15.4. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;

15.5. informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas nodrošināšana, tai skaitā:

15.5.1. 2007.–2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā:

15.5.1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšana (norāda tikai Finanšu ministrija);

15.5.1.2. ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu tieši saistītu esošu Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības informācijas sistēmu attīstīšana, uzturēšana, drošības pasākumu nodrošināšana;

15.5.2. 2014.–2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā – centralizētas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas, tai skaitā tehniskās infrastruktūras, izveide vai attīstīšana, uzturēšana, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana un sasaiste ar citām informācijas sistēmām (norāda tikai Finanšu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra);

15.6. Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;

15.7. Eiropas Savienības fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;

15.8. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;

15.9. horizontālās politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana;

15.10. Eiropas Savienības fondu plānošanas, kā arī nākotnes kohēzijas politikas, tai skaitā ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas, stratēģiskā plānošana (norāda tikai Finanšu ministrija, pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šo atbalstāmo darbību, ja tā ir oficiāli saskaņota ar vadošo iestādi).

(Grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1272)

16. Eiropas Savienības fonda tehniskās palīdzības aktivitātes attiecināmās izmaksas ir:

16.1. atlīdzība (darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi), kā arī obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību, kā arī attiecīgās iestādes iekšējiem normatīvajiem aktiem. Izmaksas ir attiecināmas pilnu darba laiku nodarbinātajiem vai nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kuri papildus šo noteikumu 15.punktā paredzētajām Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmām darbībām neveic citus darba vai amata pienākumus tajā pašā institūcijā. Piemaksas par aizvietošanu ir attiecināmas, ja nodarbinātā, kuru aizvieto, amata pienākumi ir šo noteikumu 15.punktā paredzēto darbību ietvaros;

16.2. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, ja tās radušās uz uzņēmuma līguma pamata. Ja tehniskās palīdzības vadības personāla pienākumus veic persona, kura ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju ir darba tiesiskajās vai valsts civildienesta attiecībās, atlīdzības izmaksas, tai skaitā piemaksas par šīs personas aizvietošanu, var iekļaut projektā apstiprinātajās neattiecināmajās izmaksās;

16.3. izmaksas par pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības fondu atbalsta kvalitāti un efektivitāti:

16.3.1. Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas pakalpojumi;

16.3.2. pakalpojumi Eiropas Savienības projektu izdevumu attiecināmības un nepieciešamās pārliecības gūšanai par deklarējamo izdevumu atbilstību normatīvo aktu prasībām Eiropas Savienības fondu vadības jomā, pārbaudei un apstiprināšanai, attiecīgā Eiropas Savienības fonda finanšu kontroles, audita un revīzijas nodrošināšanai, izvērtējumam, tai skaitā pakalpojumi juridiskajos, iepirkumu, tehniskās ekspertīzes jautājumos (tai skaitā tulkošanas izmaksas);

16.3.3. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas pakalpojumi (norāda tikai Finanšu ministrija, pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šīs izmaksas, ja izmaksas pirms to rašanās ir oficiāli saskaņotas ar vadošo iestādi);

16.3.4. citi pakalpojumi, piemēram, ar Eiropas Savienības fondu aktivitātēm saistītu dokumentu, tai skaitā pētījumu, koncepciju, stratēģiju, izstrādes nodrošināšana, ja pirms izdevumu rašanās tie ir oficiāli saskaņoti ar sadarbības iestādi (tai skaitā tulkošanas izmaksas);

16.4. izmaksas par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā nepieciešamā specifiskā aprīkojuma un apģērba iegādi;

16.5. ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu saistīto mācību, konferenču, semināru, komiteju, darba grupu un citu pasākumu organizēšanu un piedalīšanos saistītas izmaksas (tai skaitā tulkošanas izmaksas):

16.5.1. iestādes organizēto konferenču, semināru, apmācību, komiteju, darba grupu un citu pasākumu izdevumi;

16.5.2. iestādes darbinieku apmeklēto apmācību (semināri, konferences, pieredzes apmaiņas un citi apmācību pasākumi), tai skaitā komandējuma, izdevumi, kuru saturs atbilst iestādē identificētajām darbinieku mācību vajadzībām un nepārsniedz 10 % no institūcijai maksimāli pieejamā tehniskās palīdzības attiecināmā finansējuma apmēra. Kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas ir attiecināmas, ja apmācību rezultātā projekta īstenošanas laikā ir iegūts apmācību apliecinošs dokuments, ja tādu paredz apmācību organizētāji;

16.6. Eiropas Savienības fondu darbības programmu uzraudzības komitejas, tai skaitā pagaidu uzraudzības komitejas un tās apakškomiteju, ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas (norāda tikai Finanšu ministrija);

16.7. Eiropas Savienības fondu informatīvo un publicitātes pasākumu (tai skaitā semināri, konferences) izdevumi, kā arī komunikācijas plānošanas un īstenošanas izmaksas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu komunikācijas stratēģiju 2007.–2015.gadam un vadošās iestādes apstiprināto Eiropas Savienības fondu darbības programmu ikgadējo komunikācijas plānu (izmaksas nav atbalstāmas, ja tās nav iekļautas vadošās iestādes apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu darbības programmu ikgadējā komunikācijas plānā), ar kuru detalizē minētajā Eiropas Savienības komunikācijas stratēģijā noteikto informatīvo un publicitātes pasākumu plānu, tai skaitā:

16.7.1. izmaksas par šo noteikumu 14.punktā minēto institūciju tīmekļa vietņu Eiropas Savienības fondu sadaļu un Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnes (www.esfondi.lv) uzturēšanu;

16.7.2. reprezentatīvo materiālu iegādes izdevumi, ja attiecīgais iepirkums veikts elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros līdz 2012.gada 29.jūnijam un pret tā virzību elektronisko iepirkumu sistēmā nav iebildusi sadarbības iestāde;

16.7.3. sākot ar 2012.gada 30.jūniju, reprezentatīvo materiālu iegādes izdevumi, ja attiecīgais iepirkums veikts elektronisko iepirkumu sistēmas ietvaros vai ārpus sistēmas, ja pasūtītāja vajadzībām atbilstošu preci nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai pasūtītājs var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu;

16.7.1 sludinājumu izmaksas, tai skaitā sludinājumu par projektu iesniegšanu, darba sludinājumu izmaksas, kas ir saistītas ar attiecīgo Eiropas Savienības fondu;

16.8. izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu plānošanu, kā arī nākotnes kohēzijas politikas stratēģisko, tai skaitā ar 2014.–2020.gada plānošanas perioda, plānošanu (norāda tikai Finanšu ministrija, pārējās šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas var norādīt šīs izmaksas, ja izmaksas pirms to rašanās ir oficiāli saskaņotas ar vadošo iestādi);

16.8.1 šo noteikumu 15.punktā minētās atbalstāmās darbības un 16.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas arī saistībā ar Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodu;

16.9. šo noteikumu 16.5., 16.6., 16.7. un 16.8.apakšpunktā norādīto darbību un pasākumu nodrošināšanai ir attiecināmas šādas izmaksas:

16.9.1. telpu un biroja tehnikas noma;

16.9.2. ēdināšanas izdevumi (ja plānotie izdevumi pārsniedz vidēji 15 euro dienā par vienu attiecīgā pasākuma dalībnieku, šādi izdevumi pirms to veikšanas oficiāli jāsaskaņo ar sadarbības iestādi, izņemot ēdināšanas izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 16.6.apakšpunktā minēto pasākumu nodrošināšanu);

16.9.3. kancelejas preces;

16.9.4. kopēšanas un izdrukas izmaksas;

16.9.5. lektoru izmaksas;

16.9.6. transporta izmaksas;

16.9.7. dalības maksa;

16.9.8. tulkošanas izmaksas;

16.9.9. pasta sakaru pakalpojumu izmaksas;

16.9.10. citas pasākuma organizēšanai nepieciešamās izmaksas;

16.10. administratīvās izmaksas (izmaksas, kas saistītas ar darba vietas telpu pielāgošanu (kosmētiskais un kapitālais remonts, kā arī rekonstrukcija un renovācija) nav atbalstāmas):

16.10.1. ierēdņiem, darbiniekiem, kuru darba pienākumi ir saistīti tikai ar Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanu:

16.10.1.1. izmaksas par telpu nomu vai īri, ja šīs izmaksas veiktas, pamatojoties uz noslēgtu nomas vai īres līgumu;

16.10.1.2. telpu apsaimniekošanas līguma ietvaros veiktās izmaksas, kā arī izmaksas par sanitāro kopšanu un apsardzes pakalpojumiem, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem;

16.10.1.3. izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem (apkure, elektrība, ūdensapgāde, atkritumu izvešana);

16.10.1.4. kancelejas preču izmaksas, bet ne vairāk kā vidēji 256 euro uz vienu ierēdni vai darbinieku gadā, ņemot vērā darbinieku skaitu, kuriem tiek veiktas šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas;

16.10.2. Eiropas Savienības fondu vadības funkciju nodrošināšanai iestādes ierēdņiem, darbiniekiem:

16.10.2.1. aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas – ne vairāk kā 2 846 euro vidēji uz vienu ierēdni vai darbinieku, ņemot vērā darbinieku skaitu, kuriem tiek veiktas šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas, visā projekta īstenošanas laikā (biroja mēbeles un inventārs darba telpu iekārtošanai, biroja tehnika, sakaru tehnika, datorprogrammas un licences, tai skaitā to ikgadējās uzturēšanas izmaksas);

16.10.2.2. tikai Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanai paredzētās aprīkojuma izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.10.2.1.apakšpunktā, izņemot inventāru, ir attiecināmas tikai kā nomas vai amortizācijas izmaksas;

16.10.2.3. elektronisko sakaru pakalpojumu (tai skaitā mobilā tālruņa abonēšanas un mobilā tālruņa sakaru pakalpojumu maksa ne vairāk kā 107 euro uz vienu ierēdni vai darbinieku ceturksnī, ņemot vērā ierēdņu vai darbinieku skaitu, kuriem tiek veiktas šo noteikumu 16.1.apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas) un pasta sakaru pakalpojumu izmaksas. Elektronisko sakaru pakalpojumu rēķinos iekļautās izmaksas par izklaides pakalpojumiem un ziedojumiem nav atbalstāmas;

16.10.2.4. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta pakalpojumu pirkšanu, sabiedriskā transporta izmantošanu, autostāvvietu). Projektam nepieciešamās izmaksas par transportlīdzekļu nomu vai transporta pakalpojumu pirkšanu, kuras kopā pārsniedz 712 euro mēnesī vai 2 135 euro ceturksnī, pirms to veikšanas oficiāli saskaņo ar sadarbības iestādi;

16.10.2.5. pamatkapitāla un inventāra, kas iegādāts par 2004.–2006.gada plānošanas perioda un 2007.–2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējumu, uzturēšanas un remonta izmaksas, tai skaitā uzturēšanas nodrošināšanai nepieciešamo uzturēšanas materiāla un rezerves daļu iegādes izdevumi;

16.10.2.6. datubāzu un specifisko informatīvo materiālu izmantošanas, abonēšanas un ieguves izmaksas;

16.11. informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un sasaistes nodrošināšanas izdevumi:

16.11.1. 2007.–2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda uzraudzības nodrošināšanai:

16.11.1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas attīstīšanai, uzturēšanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un sasaistes nodrošināšanai ar citām informācijas sistēmām (norāda tikai Finanšu ministrija);

16.11.1.2. ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu tieši saistītu esošu Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzības informācijas sistēmu attīstīšanai, uzturēšanai un drošības pasākumu nodrošināšanai;

16.11.2. 2014.–2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā – centralizētas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas, tai skaitā tehniskās infrastruktūras, izveide vai attīstīšana, uzturēšana, drošības pasākumu un funkcionalitātes nodrošināšana un sasaiste ar citām informācijas sistēmām (norāda tikai Finanšu ministrija un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra);

16.12. komandējumu izmaksas, kas saistītas ar sanāksmju, darba grupu, komiteju un citu pasākumu apmeklējumu, kuri nav uzskatāmi par apmācībām, kā arī iekšzemes komandējumu izmaksas.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.440; MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1272; grozījumi 16.9.2. un 16.10.apakšpunktā par "latu" aizstāšanu ar "euro" stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

17. (Svītrots ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

18. (Svītrots ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

19. (Svītrots ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

20. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas no 2012.gada 1.janvāra. Sākot ar 2012.gada 1.janvāri, izmaksas, kas minētas šo noteikumu 16.1., 16.3.3., 16.5., 16.7., 16.10. un 16.12.apakšpunktā, ir attiecināmas arī tad, ja tās saistītas ar 2004.–2006.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda slēgšanas procesa nodrošināšanu, tai skaitā dokumentācijas arhivēšanu, kā arī projektu pēcpārbaužu veikšanu. Šo noteikumu 16.3.3. un 16.7.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar Eiropas Savienības fondu 2004.–2006.gada plānošanas perioda slēgšanu, norāda tikai Finanšu ministrija.

21. (Svītrots ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

22. Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu, veicot atmaksas sadalījumu aprīkojuma iegādes izmaksām ierēdņiem un darbiniekiem, kuri iesaistīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda vadības funkciju nodrošināšanā, sadarbības iestāde nodrošina, ka atmaksa no Eiropas Sociālā fonda netiek veikta, un piemēro maksāšanas proporciju, kas veidojas, summējot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" maksimāli pieejamā finansējuma apmēru laikposmam no 2012.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, kura tiek izteikta 100 % apmērā un proporcionāli sadalīta.

23. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektā izmaksas nav atbalstāmas, ja tās nav minētas šo noteikumu 16.punktā, tās neatbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, kā arī drošas finanšu vadības principam (drošas finanšu vadības principu veido saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par zemāko cenu, lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu, un efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu) vai izmaksas pārsniedz šo noteikumu 16.punktā minētos ierobežojumus.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53)

25. Valsts budžeta iestādei ir tiesības pieprasīt šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētās un pamatotās neattiecināmās izmaksas vienam Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta vadītājam no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

26. Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Latgales plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions un Zemgales plānošanas reģions, iesniedzot Eiropas Savienības fondu projekta iesniegumu (3.pielikums) vai priekšlikumus grozījumiem projektā, norāda tikai šo noteikumu 16.1., 16.2., 16.5., 16.7., 16.7.1, 16.10. un 16.12.apakšpunktā minētās attiecināmās izmaksas.

(MK 29.01.2013. noteikumu Nr.53 redakcijā)

27. Sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās nosūta uzaicinājumu iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu (3.pielikums) šo noteikumu 14.punktā minētajām institūcijām.

28. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniedzējs 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minētā uzaicinājuma saņemšanas sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu.

29. Šo noteikumu 14.punktā minētās institūcijas, kas nodrošina horizontālās politikas koordinēšanas funkcijas, var iesniegt divus Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumus. Iesniedzot divus projekta iesniegumus, viens iesniegums ir par horizontālās politikas īstenošanu. Papildus Finanšu ministrija kā revīzijas iestāde atsevišķi iesniedz projekta iesniegumu.

30. Šo noteikumu 14.punktā norādītā institūcija iesniedz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu sadarbības iestādē vienā no šādiem veidiem:

30.1. papīra formā (divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs un viens ir kopija, ar attiecīgām norādēm "oriģināls" vai "kopija") atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

30.2. elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrajai un trešajai daļai).

31. Šo noteikumu 27.punktā minētajā uzaicinājumā norādītais Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniski vai nosūtot pa pastu. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskatāms brīdis, kad projekta iesniegums ir nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot sadarbības iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja starp sadarbības iestādi un projekta iesniedzēju rodas domstarpības par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tai minētais apgalvojums jāpamato. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

32. Sadarbības iestāde ne vēlāk kā pēc visu termiņā iesniegto Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu saņemšanas izveido Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

33. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā iekļauj pārstāvjus no sadarbības iestādes, vadošās iestādes un Valsts kancelejas. Valsts kancelejas, sadarbības iestādes un vadošās iestādes pārstāvis nevar piedalīties savas institūcijas iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanā.

34. Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (4.pielikums).

35. Sadarbības iestāde Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu nevērtē, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

35.1. projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā;

35.2. projekta iesniedzējs nav uzaicināts iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniegumu.

36. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas atzinumu, pieņem vienu no šādiem pārvaldes lēmumiem:

36.1. par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Pārvaldes lēmumu par projekta iesniegumu noraidīšanu pieņem, ja tas neatbilst Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijam (4.pielikuma 1.1., 3.1. un 3.2.apakšpunkts);

36.2. par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Pārvaldes lēmuma nosacījumu izpildes termiņš ir 10 darbdienas pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.

37. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajā lēmumā var iekļaut nosacījumu par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma precizēšanu, ja tas neatbilst projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem (4.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunkts).

38. Sadarbības iestāde pārvaldes lēmumu par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesniedzējam.

39. Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi, sadarbības iestāde ar Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" otrās kārtas Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu izdevumu deklarēšanas proporcijas

(Pielikums MK 04.03.2014. noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 758; MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 493)

1. Ja Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs saņem finansējumu vairāku Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu ietvaros, sadarbības iestāde, apstiprinot maksājuma pieprasījumu, katram Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam piemēro individuālu izdevumu deklarēšanas proporciju.

2. Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem, kuri nodrošina horizontālo politiku koordinēšanu, sadarbības iestāde, apstiprinot maksājuma pieprasījumu, piemēro atsevišķu horizontālās politikas koordinēšanas izdevumu deklarēšanas proporciju.

Nr. p. k.

Iesaistītās institūcijas

1. dPP

2. dPP

3. dPP

3. dPP

KOPĀ

1.6.1.1. aktivitāte

2.4.1.1. aktivitāte

3.7.1.1. aktivitāte

3.8.1.1. aktivitāte

%

1.Ekonomikas ministrija

2,746683 %

78,360648 %

14,852028 %

4,040641 %

100,000000 %

2.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

3,113267 %

61,838394  %

26,847138 %

8,201201 %

100,000000 %

3.Finanšu ministrija, kopā:

9,084794 %

14,786524 %

53,707343 %

22,421339 %

100,000000 %

3.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

8,485476 %

14,131374 %

55,182043 %

22,201107 %

100,000000 %

3.2.Finanšu ministrija (par horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšanu)

20,469960 %

15,633069 %

42,496209 %

21,400762 %

100,000000 %

3.3.Revīzijas iestāde

10,209873 %

17,003062 %

49,509612 %

23,277453 %

100,000000 %

4.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1,283540 %

1,999800 %

77,521889 %

19,194771 %

100,000000 %

5.Valsts kase

2,887916 %

30,169460 %

38,329999 %

28,612625 %

100,000000 %

6.Iepirkumu uzraudzības birojs

13,864841 %

18,525631 %

54,454763 %

13,154765 %

100,000000 %

7.Valsts kanceleja:

72,858467 %

6,286134 %

16,797594 %

4,057805 %

100,000000 %

7.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

7.2.Finansējums horizontālo apmācību nodrošināšanai

29,608179 %

16,303149 %

43,564717  %

10,523955 %

100,000000 %

8.Sabiedrības integrācijas fonds

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

9.Labklājības ministrija, kopā:

53,989631 %

1,387226 %

43,727702  %

0,895441 %

100,000000 %

9.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

56,997716  %

0,000000 %

43,002284 %

0,000000 %

100,000000 %

9.2.Labklājības ministrija (par horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšanu)

13,612654 %

20,007703 %

53,464855 %

12,914788 %

100,000000 %

10.Nodarbinātības valsts aģentūra

100,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

0,000000 %

100,000000 %

11.Izglītības un zinātnes ministrija

8,183095 %

36,293991 %

55,522914 %

0,000000 %

100,000000 %

12.Valsts izglītības un attīstības aģentūra

10,300423 %

30,444053 %

59,255524 %

0,000000 %

100,000000 %

13.Veselības ministrija

4,784547 %

0,000000 %

95,215453 %

0,000000 %

100,000000 %

14.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā:

1,520213 %

1,599780 %66,145076 %30,734931 %

100,000000 %

14.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

0,469422 %

0,000000 %67,247022 %32,283556 %

100,000000 %

14.2.Horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarota attīstība" koordinēšana

13,611830 %

20,008715 %53,464803 %12,914652 %

100,000000 %

14.3.Horizontālās politikas "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" koordinēšana

13,611830 %

20,008715 %53,464803 %12,914652 %

100,000000 %

14.4.Horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana

13,611830 %

20,008715 %53,464803 %12,914652 %

100,000000 %

14.5.Horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšana

13,611830 %

20,008715 %53,464803 %12,914652 %

100,000000 %

15.Valsts reģionālās attīstības aģentūra

1,544957 %

0,000000 %98,455043 %0,000000 %

100,000000 %

16.Kultūras ministrija

0,000000 %

0,000000 %100,000000 %0,000000 %

100,000000 %

17.Satiksmes ministrija

0,000000 %

0,000000 %55,489719 %44,510281 %

100,000000 %

18.Kurzemes plānošanas reģions

9,612772 %

18,007978 %53,464190 %18,915060 %

100,000000 %

19.Latgales plānošanas reģions

9,612772 %

18,007978 %53,464190 %18,915060 %

100,000000 %

20.Rīgas plānošanas reģions

9,612772 %

18,007978 %53,464190 %18,915060 %

100,000000 %

21.Vidzemes plānošanas reģions

9,612772 %

18,007978 %53,464190 %18,915060 %

100,000000 %

22.Zemgales plānošanas reģions

9,612772 %

18,007978 %53,464190 %18,915060 %

100,000000 %

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694
Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu otrajai kārtai maksimāli pieejamais finansējuma apmērs laikposmam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim*

(Pielikums MK 25.08.2015. noteikumu Nr. 493 redakcijā)

Nr.
p. k.

Iesaistītās institūcijas

Maksimāli pieejamais finansējuma apmērs projektu iesniegumu atlases brīdī

Papildus piešķirtais finansējums

Maksimāli pieejamais finansējums, EUR

KOPĀ

dalījumā pa darbības programmām

1. dPP

2. dPP

3. dPP

3. dPP

EUR

EUR

1.6.1.1.
aktivitāte

2.4.1.1.
aktivitāte

3.7.1.1.
aktivitāte

3.8.1.1.
aktivitāte

1

2

3

4

5 = 3 + 4;
5 = 6 + 7 + 8 + 9

6

7

8

9

1.Ekonomikas ministrija

3 908 067

–898 000

3 010 067

82 677

2 358 708

447 056

121 626

2.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

4 719 169

2 573 653

7 292 822

227 045

4 509 764

1 957 914

598 099

3.Finanšu ministrija, kopā

6 714 610

3 792 024

10 506 634

954 506

1 553 566

5 642 834

2 355 728

3.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

4 295 727

3 720 783

8 016 510

680 239

1 132 843

4 423 674

1 779 754

3.2.Finanšu ministrija (par horizontālās politikas "Makroekonomiskā stabilitāte" koordinēšanu)

284 575

–89 367

195 208

39 959

30 517

82 956

41 776

3.3.Revīzijas iestāde

2 134 308

160 608

2 294 916

234 308

390 206

1 136 204

534 198

4.Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

6 852 556

3 172 846

10 025 402

128 680

200 488

7 771 881

1 924 353

5.Valsts kase

363 401

–52 000

311 401

8 993

93 948

119 360

89 100

6.Iepirkumu uzraudzības birojs

628 910

–57 140

571 770

79 275

105 924

311 356

75 215

7.Valsts kanceleja

1 261 641

97 000

1 358 641

989 885

85 406

228 219

55 131

7.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

834 779

0

834 779

834 779

0

0

0

7.2.Finansējums horizontālo apmācību nodrošināšanai

426 862

97 000

523 862

155 106

85 406

228 219

55 131

8.Sabiedrības integrācijas fonds

949 767

–30 767

919 000

919 000

0

0

0

9.Labklājības ministrija, kopā

1 694 203

515 099

2 209 302

1 192 794

30 648

966 077

19 783

9.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

1 551 915

504 206

2 056 121

1 171 942

0

884 179

0

9.2.Labklājības ministrija (par horizontālās politikas "Vienlīdzīgas iespējas" koordinēšanu)

142 288

10 893

153 181

20 852

30 648

81 898

19 783

10.Nodarbinātības valsts aģentūra

2 239 581

–63 000

2 176 581

2 176 581

0

0

0

11.Izglītības un zinātnes ministrija

4 172 654

–609 381

3 563 273

291 586

1 293 254

1 978 433

0

12.Valsts izglītības attīstības aģentūra

4 972 671

3 508 194

8 480 865

873 565

2 581 919

5 025 381

0

13.Veselības ministrija

1 322 842

0

1 322 842

63 292

0

1 259 550

0

14.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kopā

7 987 477

–869 000

7 118 477

108 216

113 880

4 708 522

2 187 859

14.1.ES fondu aktivitāšu administrēšana

7 418 325

–869 000

6 549 325

30 744

0

4 404 226

2 114 355

14.2.Horizontālās politikas "Teritorijas līdzsvarota attīstība" koordinēšana

142 288

0

142 288

19 368

28 470

76 074

18 376

14.3.Horizontālās politikas "Rīgas starptautiskā konkurētspēja" koordinēšana

142 288

0

142 288

19 368

28 470

76 074

18 376

14.4.Horizontālās politikas "Informācijas sabiedrība" koordinēšana

142 288

0

142 288

19 368

28 470

76 074

18 376

14.5.Horizontālās politikas "Ilgtspējīga attīstība" koordinēšana

142 288

0

142 288

19 368

28 470

76 074

18 376

15.Valsts reģionālās attīstības aģentūra

3 063 530

491 002

3 554 532

54 916

0

3 499 616

0

16.Kultūras ministrija

459 417

–69 686

389 731

0

0

389 731

0

17.Satiksmes ministrija

3 414 893

–1 471 533

1 943 360

0

0

1 078 365

864 995

18.Kurzemes plānošanas reģions

213 431

106 716

320 147

30 775

57 652

171 164

60 556

19.Latgales plānošanas reģions

213 431

106 716

320 147

30 775

57 652

171 164

60 556

20.Rīgas plānošanas reģions

213 431

106 716

320 147

30 775

57 652

171 164

60 556

21.Vidzemes plānošanas reģions

213 431

106 716

320 147

30 775

57 652

171 164

60 556

22.Zemgales plānošanas reģions

213 431

106 716

320 147

30 775

57 652

171 164

60 556

 

KOPĀ:

55 792 54410 562 89166 355 4358 304 88613 215 76536 240 1158 594 669

Piezīme. * Maksimāli pieejamais finansējuma apmērs var mainīties, ja vadošā iestāde atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu" 11. punktam lemj par pieejamās rezerves pārdali.

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694

(Pielikums grozīts ar MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.53; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1272; grozījumi pielikumā par "latu" aizstāšanu ar "euro" stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)


Finanšu ministra vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 6.septembra noteikumiem Nr.694
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
Darbības programmas nosaukums un numurs

1.

2.

3.

Cilvēkresursi un nodarbinātība

Uzņēmējdarbība un inovācijas

Infrastruktūra un pakalpojumi

Prioritātes nosaukums un numurs

1.6.

2.4.

3.7.

3.8.

Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieviešanai

Tehniskā palīdzība Kohēzijas fonda (KF) ieviešanai

Pasākuma nosaukums un numurs

1.6.1.

2.4.1.

3.7.1.

3.8.1.

Atbalsts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vadībai

Atbalsts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" vadībai

Atbalsts darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" vadībai

Atbalsts Kohēzijas fonda vadībai

Aktivitātes nosaukums un numurs

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana

Projektu atlases veids

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

Ierobežota

Ierobežota

Ierobežota

Ierobežota

Vadošā iestāde

1.6.1.1.

2.4.1.1.

3.7.1.1.

3.8.1.1.

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

1. Kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma
Punktu skaits

1.1. Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā

Maksimālais punktu skaits – 6 punkti

1.1.1.Horizontālā prioritāte "Vienādas iespējas"
Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju principu ievērošanu:

0–3

 
1.1.1.1.Projektā paredzētas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa ievērošanai, nodrošinot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, – 2 punkti
1.1.1.2.Projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā ievērot vienlīdzīgu iespēju principus (nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ) – 1 punkts
1.1.1.3.Projektā nav paredzēta šā punkta 1.1.1.1. un 1.1.1.2.apakšpunktā minēto vienlīdzīgu iespēju principu ievērošana – 0 punktu
Ja iegūtais vērtējums ir 0 punktu, Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu noraida
1.1.2.Horizontālā prioritāte "Informācijas sabiedrība"
Projekta ietvaros paredzēts veicināt elektronisko pakalpojumu pieejamību Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējam:

1–3

1.1.2.1.elektronisko pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem visos projekta ieviešanas posmos (sagatavošanā, iesniegšanā, īstenošanā) un (vai) interesentu elektronisko pieteikšanās (vai pierakstīšanās) Eiropas Savienības fondu aktualitāšu saņemšanai un semināru apmeklēšanai – 2 punkti
1.1.2.2.aktuālās informācijas par Eiropas Savienības fondiem pieejamība mājaslapā internetā – 1 punkts
Iespējams saņemt vērtējumu atbilstoši vairākiem šā pielikuma 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.
Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņemti 3 punkti vai mazāk, Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu noraida
2. Atbilstības kritēriji – projekts pēc būtības atbilst aktivitātei

Atbilst/neatbilst

2.1.Projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes atbilst Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības aktivitāšu īstenošanu atbalstītajām darbībām 

P*

2.2.Starp projekta nepieciešamības pamatojumā definēto mērķi, plānotajām aktivitātēm un to rezultātiem ir skaidri parādīta savstarpējā saistība 

P

2.3.Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi plānoto aktivitāšu rezultāti skaitliskā izteiksmē 

P

2.4.Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes ir pamatotas, un tām ir detalizēts skaidrojums, aktivitātes ir samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu 

P

2.5.Projekta iesniegumā aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un samērīgs ar plānotajiem rezultātiem, atbilstoši plānotajām aktivitātēm skaidri sadalīts pa pozīcijām projekta iesnieguma budžeta tāmē

P

2.6.Projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai ir izstrādāts, tai skaitā ir veikta projekta īstenošanas termiņu, projekta īstenošanas finanšu, kā arī projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīze 

P

2.7.Projekta iesniegumā ir raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, to kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāltehniskā bāze), un tie ir atbilstoši un pietiekami projekta vajadzībām 

P

3. Tehniskie un administratīvie kritēriji

Atbilst/neatbilst

-

3.1.Projekta iesnieguma iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei 

N**

3.2.Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā 

N

3.3.Projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām projekta iesnieguma noformēšanas prasībām: 

P

3.3.1.projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai  
3.3.2.projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts
3.3.3.ir iesniegts nepieciešamais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits (ja attiecināms)
3.3.4.projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms)
3.3.5projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona
3.4.Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta tāme ir aritmētiski pareizas 

P

3.5.Projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos*** noteiktos attiecināmo izmaksu pozīciju apmēra ierobežojumus 

P

3.6.Projekta iesniegumā norādītais aktivitāšu ieviešanas grafiks ir detalizēts un atspoguļo visas plānotās aktivitātes 

P

3.7.Projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst Ministru kabineta noteikumos*** noteiktajām attiecināmajām izmaksām 

P

3.8.Projekta iesniegumā plānotais aktivitāšu īstenošanas laiks nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos*** noteikto maksimāli atļauto laikposmu 

P

3.9.Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmā finansējuma apjoms nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos*** noteikto maksimālo projekta iesniedzējam pieejamo individuālo limitu 

P

Piezīmes.
1. * P – kritērijs ir precizējams.
2. ** N – kritērijs nav precizējams.
3. *** Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu".

Finanšu ministra vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 694Pieņemts: 06.09.2011.Stājas spēkā: 21.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 148, 20.09.2011.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
236276
{"selected":{"value":"04.09.2015","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2014","iso_value":"2014\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2014.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2014","iso_value":"2014\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2014.-18.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-11.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2013","iso_value":"2013\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-13.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2011","iso_value":"2011\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2011.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.09.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)