Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 49.§)
Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta septīto daļu un 16. panta piekto un sesto daļu
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktā minētos akcīzes nodokļa atbrīvojumus;

1.2. prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju alkoholisko dzērienu iegādei, lai alkoholiskos dzērienus izmantotu atbilstoši likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam, prasības un kārtību, kādā piegādā alkoholiskos dzērienus lietotājam, kā arī nosaka informāciju, kas ietverama atļaujā alkoholisko dzērienu iegādei, atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu, kā arī prasības alkoholisko dzērienu piegādātājam un lietotājam, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai;

1.3. prasības un kārtību, kādā alkoholiskos dzērienus izmanto tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem, un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību (turpmāk – uztura bagātinātāji).

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

1.1 Lai komersants alkoholiskos dzērienus varētu izmantot atbilstoši likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktam (turpmāk – lietotājs), komersants saņem Valsts ieņēmumu dienesta atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu (turpmāk – lietotāja atļauja) (1.1 pielikums).

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

2. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz likuma 16. panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10. punktu, ja akcīzes nodokļa maksātājs piegādā alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – piegādātājs) personai, kurai ir lietotāja atļauja.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

3. Lietotāja atļauja ir nepieciešama arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa. Lietotāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 15.8. apakšpunktā minēto dokumentu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

4. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar brīdi, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem saņemti lietotāja atļaujā norādītajā adresē un piegādātājs vai lietotājs ir nodrošinājis šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas ievadīšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – elektroniskās deklarēšanas sistēma).

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

5. Uztura bagātinātājus, kuru ražošanai nepieciešams izmantot alkoholiskos dzērienus, ir atļauts ražot Latvijas Republikā, izmantojot spirtu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

6. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 4.1 un 7.punktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ievedot tos Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

7. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem produktiem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja minētie produkti tiek ražoti akcīzes preču noliktavā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

8. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo produktus, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja šos produktus ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai izved no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

9. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo alkoholiskos dzērienus, kurus iznīcina akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

10. Likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu produktiem, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un tiek izmantoti tabakas izstrādājumu ražošanā, drīkst izmantot tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, ja minētie alkoholiskie dzērieni tabakas izstrādājumu ražošanas procesā tiek pilnībā iestrādāti tabakas izstrādājumos.

II. Prasības piegādātājam un lietotājam

11. Piegādājot alkoholiskos dzērienus lietotājam, piegādātājs, izmantojot normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteikto piegādes dokumentu, papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteiktajām ziņām norāda lietotāja atļaujas numuru un spēkā stāšanās datumu.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 442)

12. Ja alkoholiskos dzērienus lietotājam piegādā Latvijas Republikas noliktavas turētājs, piegādātājs pirms alkoholisko dzērienu piegādes ievada elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu, nepārsniedzot piegādei atļauto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja lietotājs pats ieved alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, informācijas ievadīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā par ievedamo alkoholisko dzērienu daudzumu nodrošina lietotājs saņemšanas dienā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

13. Piegādātājs piegādā lietotājam alkoholiskos dzērienus, nepārsniedzot elektroniskās deklarēšanas sistēmā ievadīto piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

14. Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa (2. pielikums).

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

14.1 Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroniski, lietotājs izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

14.2 Dati par lietotājam piešķirto un atlikušo alkoholisko dzērienu daudzumu tiek uzskaitīti elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā noteikts laikposms (piemēram, mēnesis, gads), kad izmantojams attiecīgais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

15.2. ja komersants ražo uztura bagātinātājus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgā uztura bagātinātāja vienību;

15.3. ja komersants ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgā pārtikas produkta;

15.4. ja komersants ražo kosmētikas līdzekļus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;

15.4.1 ja komersants ražo tādas vielas, kuras tiek izmantotas zāļu un veterināro zāļu ražošanā, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu attiecīgo vielu daudzumu;

15.5. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);

15.6. ja komersants vēlas iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, – komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

15.7. komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās;

15.8. komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru;

15.9. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299).

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 378)

16. Ja komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu lietotāja atļaujas saņemšanai iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus apjomā līdz pieciem litriem gadā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu. Šādā gadījumā komersantam nav jāiesniedz šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

16.1 Ja alkoholiskos dzērienus paredzēts izmantot tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kuri satur etilspirtu un kuru iepakojuma vienība pārsniedz 150 mililitrus, iesniegumā atļaujas saņemšanai norāda likuma 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunktā noteikto izmantošanas mērķi.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

17. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu. Ja mainījušās ziņas, kas norādītas iepriekš lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, lietotājs iesniedz precizētus attiecīgos šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

17.1 Ja mainījies lietotāja atļaujā norādītais komersanta nosaukums vai lietotāja atļaujā norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē atļaujā norādītās ziņas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

18. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē lietotāja atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt lietotāja atļauju.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

19. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu veidu, un tā ir derīga vienu gadu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

20. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju var neizsniegt vai nepārreģistrēt, ja:

20.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav iesniegti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, vai iesniegumam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija un ja Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi nav novērsti;

20.2. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299);

20.3. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

20.4. to alkoholisko dzērienu daudzums, kurus izmanto par izejvielu pārtikas produktu ražošanai, pārsniedz likuma 16.panta trešajā daļā minēto ierobežojumu;

20.5. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

20.6. komersanta amatpersona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpusi likumā vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

20.7. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kura kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot gadījumu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 378)

21. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju anulē, ja:

21.1. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto alkoholiskos dzērienus atļaujā nenorādītiem mērķiem;

21.2. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par lietotāja atļaujas anulēšanu.

22. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt lietotāja atļauju, ja:

22.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

22.2. lietotājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu ar alkoholisko dzērienu apriti saistīto normatīvo aktu prasības;

22.3. lietotājs nav nodrošinājis šo noteikumu 15.7.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi;

22.4. lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav labprātīgi samaksājis piemēroto sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

22.5. (svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 378);

22.6. nav pierādījumu par tā galaprodukta saražošanu un realizāciju, kura ražošanai tika iegādāti alkoholiskie dzērieni.

(Grozīts ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 378)

23. (Svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 378)

23.1 Ja lietotāja atļauja tiek anulēta vai tā zaudē spēku, 10 darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā par lietotāja atļaujas anulēšanu vai dienas, kad atļauja zaudējusi spēku, lietotājs veic inventarizāciju un Valsts ieņēmumu dienestā deklarē alkoholisko dzērienu atlikumu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

23.2 Ja lietotāja atļauja ir anulēta vai zaudējusi spēku, alkoholisko dzērienu iznīcināšana, atdošana atpakaļ piegādātājam, realizācija vai nodošana citam lietotājam, kuram ir izsniegta lietotāja atļauja, vai pārvietošana uz citām lietotāja struktūrvienībām no alkoholisko dzērienu uzglabāšanas un izmantošanas vietas ir atļauta ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz lietotāja iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

23.21. lietotāja nosaukums;

23.22. lietotāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

23.23. lietotāja atļaujas numurs;

23.24. alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietas adrese;

23.25. alkoholisko dzērienu veids;

23.26. alkoholisko dzērienu atlikums;

23.27. plānotās darbības ar alkoholisko dzērienu atlikumu;

23.28. alkoholisko dzērienu saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, atļaujas vai licences numurs un piegādes vietas adrese, ja alkoholisko dzērienu atlikumu plānots atdot atpakaļ alkoholisko dzērienu piegādātājam, realizēt vai nodot citam lietotājam, kuram ir lietotāja atļauja;

23.29. informācija par komersantu, kas iznīcinās alkoholisko dzērienu atlikumu, alkoholisko dzērienu iznīcināšanas vieta, ja alkoholisko dzērienu atlikumu plānots iznīcināt;

23.210. iesnieguma iesniegšanas datums, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

23.3 Šo noteikumu 23.2 punktā minētajam iesniegumam pievieno alkoholisko dzērienu iegādi apliecinoša dokumenta kopiju, kuru apliecinājis lietotājs, un dokumentus, kas pamato darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu).

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

24. Ja mainījusies lietotāja atļaujā norādītā informācija (izņemot šo noteikumu 17.punktā minēto gadījumu), lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārreģistrācijas iesniegumu (2. pielikums), pievienojot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

24.1 Ja mainījusies informācija atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos un atļauja nav jāpārreģistrē, lietotājs par to piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

III. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas nosacījumi

25. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu, ja apstiprināts noliktavas turētājs tos iznīcina vienā no šādiem veidiem:

25.1. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir mazāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej kanalizācijā (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.2. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir lielāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un pašvaldības norādītajās vietās (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.3. sasmalcinot kopā ar iepakojumu speciāli aprīkotās iekārtās vai izmantojot citu metodi, kas atbilst vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās padotībā esošajām iestādēm un attiecīgo pašvaldību.

26. Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

27. Apstiprināts noliktavas turētājs vismaz divas darbdienas pirms alkoholisko dzērienu iznīcināšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par alkoholisko dzērienu iznīcināšanas laiku un vietu.

28. Par alkoholisko dzērienu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināto alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu) un daudzumu (litros un absolūtā spirta litros). Aktu paraksta arī pieaicinātā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

29. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas akts apliecina apstiprināta noliktavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

IV. Noslēguma jautājums

30. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.septembri.

31. Lietotājs, kuram atļauja izsniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc pēdējās alkoholisko dzērienu iegādes, kas notikusi līdz minētajam datumam, iesniedz atļauju Valsts ieņēmumu dienestā, lai nodrošinātu līdz atļaujas derīguma termiņa beigām atlikušā alkoholisko dzērienu iegādes daudzuma norādīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.684
Alkoholisko dzērienu daudzuma uzskaites tabula

(Pielikums svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 442)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 684

(Pielikums MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

(VID iestāde)

Atļauja
iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

 
Sērija A Nr.
 

 

Lietotāja nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 

 

Alkoholiskā dzēriena veids 

 

Spirta saturs 

 

Iegādes daudzums (litri) 

Iegādes daudzums (absolūtā spirta litri)

 

 

Izmantošanas mērķis 

Adrese (adreses), kurā alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti

 

 

 

Atļauja izsniegta 

Atļauja ir spēkā no

 
  

līdz

 

 

Atļauja pārreģistrēta1   

 

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona 
 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. 1 Norāda tikai tad, ja atļauja pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Norāda lapas kārtas numuru)

2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta
noteikumiem Nr. 684

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums atļaujas saņemšanai/pārreģistrācijai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa

Lietotāja nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
tālrunis 
elektroniskā pasta adrese 
 
Alkoholiskā dzēriena veids 
Absolūtā spirta daudzums (%) 
Nepieciešamais alkoholiskā dzēriena daudzumsLitrosAbsolūtā spirta litros
   
 
Adrese (adreses), kur alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti (saskaņā ar teritorijas un telpu plānu) 
Darba laiksPirmdienOtrdienTrešdienCeturtdienPiektdienSestdienSvētdien
       
 
Izmantošanas mērķis (var atzīmēt vairākus):

1) uztura bagātinātāji, kuri satur etilspirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja uztura bagātinātāja iepakojuma vienība nepārsniedz 150 mililitrus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 4.1 punkts)

 

2) spirts, kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunkts)

 

3) spirts, kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunkts)

 

4) spirts, kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "c" apakšpunkts)

 

5) spirts, kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts)

 

6) spirts, kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302. preču pozīcijā)

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunkts)

 

7) spirts, kuru izmanto tādu vielu ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "f" apakšpunkts)

 

8) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 7. punkts)

 

9) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209. preču pozīcijā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 8. punkts)

 

10) spirts, kuru satur produkti, kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 9. punkts)

 

11) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 10. punkts)

 
 
Atbildīgā persona:
amats 
vārds, uzvārds 
datums1  

/

  

/

    paraksts1 

Piezīme.
1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 684Pieņemts: 30.08.2011.Stājas spēkā: 07.09.2011.Piemērojams ar: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 06.09.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
235420
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2011","iso_value":"2011\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2011.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)