Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 49.§)
Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
3.panta septīto daļu un 16.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

1.2. alkoholiskos dzērienus izmanto tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību.

2. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz likuma 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktu, ja akcīzes nodokļa maksātājs piegādā alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – piegādātājs) personai, kura ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk – lietotājs).

3. Valsts ieņēmumu dienesta atļauja alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk – lietotāja atļauja) ir nepieciešama arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa (izņemot šo noteikumu 9.punktā minēto gadījumu). Lietotāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 15.8.apakšpunktā minēto dokumentu.

4. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar brīdi, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem saņemti lietotāja atļaujā norādītajā adresē un lietotājs un piegādātājs ir izdarījuši lietotāja atļaujā atbilstošus ierakstus saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu.

5. Likuma 16.panta pirmās daļas 4.1 punktā minētos produktus ir atļauts ražot Latvijas Republikā (izmantojot spirtu, kas saskaņā ar likumu atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai), ja ir saņemta lietotāja atļauja.

6. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 4.1 un 7.punktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ievedot tos Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

7. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem produktiem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja minētie produkti tiek ražoti akcīzes preču noliktavā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

8. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo produktus, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja šos produktus ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai izved no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

9. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo alkoholiskos dzērienus, kurus iznīcina akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

10. Likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu produktiem, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un tiek izmantoti tabakas izstrādājumu ražošanā, drīkst izmantot tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, ja minētie alkoholiskie dzērieni tabakas izstrādājumu ražošanas procesā tiek pilnībā iestrādāti tabakas izstrādājumos.

II. Prasības piegādātājam un lietotājam

11. Piegādājot alkoholiskos dzērienus lietotājam, piegādātājs, izmantojot normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteikto attaisnojuma dokumentu (turpmāk – attaisnojuma dokuments), papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteiktajām ziņām norāda lietotāja atļaujas numuru un spēkā stāšanās datumu.

12. Saņemot alkoholiskos dzērienus lietotāja atļaujā norādītajā adresē, lietotājam un piegādātājam jāaizpilda šo noteikumu 1.pielikumā norādītā tabula.

13. Piegādātājs piegādā lietotājam alkoholiskos dzērienus, nepārsniedzot lietotāja atļaujā noteikto daudzumu.

14. Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. vai 10.punktu, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa (2.pielikums).

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā noteikts laikposms (piemēram, mēnesis, gads), kad izmantojams attiecīgais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

15.2. ja komersants ražo uztura bagātinātājus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgā uztura bagātinātāja vienību, un apliecinājumu, ka absolūtā spirta saturs nepārsniegs 80 mililitrus uztura bagātinātāja iepakojuma vienībā;

15.3. ja komersants ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgā pārtikas produkta;

15.4. ja komersants ražo kosmētikas līdzekļus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;

15.4.1 ja komersants ražo tādas vielas, kuras tiek izmantotas zāļu un veterināro zāļu ražošanā, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu attiecīgo vielu daudzumu;

15.5. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);

15.6. ja komersants vēlas iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, – komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

15.7. komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās;

15.8. komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru;

15.9. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299).

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

16. Ja komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu lietotāja atļaujas saņemšanai iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus apjomā līdz pieciem litriem gadā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu. Šādā gadījumā komersantam nav jāiesniedz šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

17. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu. Ja mainījušās ziņas, kas norādītas iepriekš lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, lietotājs iesniedz precizētus attiecīgos šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

18. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz lietotāja atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt lietotāja atļauju.

19. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu). Lietotāja atļauja ir derīga vienu gadu. Informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par komersantiem, kuriem izsniegta atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa, publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā triju darbdienu laikā pēc lietotāja atļaujas izsniegšanas. Lietotāja atļaujā norāda šādas ziņas:

19.1. lietotāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

19.2. alkoholiskā dzēriena nosaukums un daudzums (litros un absolūtā spirta litros), kuru lietotājam atļauts iegādāties, bet ne vairāk kā gadā patērējamais daudzums;

19.3. mērķi, kādiem atļauts izmantot alkoholiskos dzērienus;

19.4. adrese, kurā alkoholiskos dzērienus plānots uzglabāt un izmantot;

19.5. alkoholisko dzērienu daudzuma uzskaites tabula (1.pielikums);

19.6. lietotāja atļaujas spēkā stāšanās datums un derīguma termiņš;

19.7. tās amatpersonas paraksts un paraksta atšifrējums, kura pieņēma lēmumu par lietotāja atļaujas izsniegšanu.

20. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju var neizsniegt vai nepārreģistrēt, ja:

20.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav iesniegti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, vai iesniegumam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija un ja Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi nav novērsti;

20.2. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299);

20.3. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

20.4. to alkoholisko dzērienu daudzums, kurus izmanto par izejvielu pārtikas produktu ražošanai, pārsniedz likuma 16.panta trešajā daļā minēto ierobežojumu;

20.5. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

20.6. komersanta amatpersona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpusi likumā vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

20.7. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

21. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju anulē, ja:

21.1. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto alkoholiskos dzērienus atļaujā nenorādītiem mērķiem;

21.2. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par lietotāja atļaujas anulēšanu.

22. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt lietotāja atļauju, ja:

22.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

22.2. lietotājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu ar alkoholisko dzērienu apriti saistīto normatīvo aktu prasības;

22.3. lietotājs nav nodrošinājis šo noteikumu 15.7.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi;

22.4. lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav labprātīgi samaksājis piemēroto sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

22.5. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas.

23. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par lietotāja atļaujas anulēšanu Valsts ieņēmumu dienests to nosūta lietotājam. Lēmumā norāda lietotāja atļaujas anulēšanas iemeslus.

24. Ja mainījusies lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija, lietotājs par to piecu darbdienu laikā rakstiski vai elektroniski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam un pievieno precizētus attiecīgos dokumentus. Ja ir mainījusies lietotāja atļaujā norādītā informācija, lietotājs iesniedz arī lietotāja atļaujas oriģinālu. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pārreģistrē lietotāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu pārreģistrēt lietotāja atļauju.

III. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas nosacījumi

25. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu, ja apstiprināts noliktavas turētājs tos iznīcina vienā no šādiem veidiem:

25.1. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir mazāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej kanalizācijā (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.2. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir lielāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un pašvaldības norādītajās vietās (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.3. sasmalcinot kopā ar iepakojumu speciāli aprīkotās iekārtās vai izmantojot citu metodi, kas atbilst vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās padotībā esošajām iestādēm un attiecīgo pašvaldību.

26. Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

27. Apstiprināts noliktavas turētājs vismaz divas darbdienas pirms alkoholisko dzērienu iznīcināšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par alkoholisko dzērienu iznīcināšanas laiku un vietu.

28. Par alkoholisko dzērienu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināto alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu) un daudzumu (litros un absolūtā spirta litros). Aktu paraksta arī pieaicinātā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

29. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas akts apliecina apstiprināta noliktavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

IV. Noslēguma jautājums

30. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.septembri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.684
Alkoholisko dzērienu daudzuma uzskaites tabula

(Pielikums MK 24.04.2012. noteikumu Nr.299 redakcijā)

Nr. p.k.

Piegādes datums un attaisnojuma dokumenta numurs

Atlikums pirms piegādes

Piegādātais daudzums

Daudzums pēc piegādes

Piegādātāja atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums) 

Lietotāja atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums) 

litros

absolūtā spirta litros

litros

absolūtā spirta litros

litros

absolūtā spirta litros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                 

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.684

(Pielikums MK 24.04.2012. noteikumu Nr.299 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 684Pieņemts: 30.08.2011.Stājas spēkā: 07.09.2011.Piemērojams ar: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 06.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
235420
{"selected":{"value":"09.05.2012","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2011","iso_value":"2011\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2011.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.05.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)