Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.684

Rīgā 2011.gada 30.augustā (prot. Nr.50 49.§)
Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
3.panta septīto daļu un 16.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktā minēto akcīzes nodokļa atbrīvojumu;

1.2. alkoholiskos dzērienus izmanto tādu uztura bagātinātāju ražošanai, kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību.

2. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa, pamatojoties uz likuma 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. un 10.punktu, ja akcīzes nodokļa maksātājs piegādā alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – piegādātājs) personai, kura ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta atļauju alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk – lietotājs).

3. Valsts ieņēmumu dienesta atļauja alkoholisko dzērienu iegādei (turpmāk – lietotāja atļauja) (1.1 pielikums) ir nepieciešama arī tad, ja piegādātājs pats izmanto alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no akcīzes nodokļa (izņemot šo noteikumu 9.punktā minēto gadījumu). Lietotāja atļaujas saņemšanai šajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt šo noteikumu 15.8.apakšpunktā minēto dokumentu.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 442)

4. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no akcīzes nodokļa ar brīdi, kad tie saskaņā ar šiem noteikumiem saņemti lietotāja atļaujā norādītajā adresē un piegādātājs vai lietotājs ir nodrošinājis šo noteikumu 12. punktā minētās informācijas ievadīšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – elektroniskās deklarēšanas sistēma).

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

5. Likuma 16.panta pirmās daļas 4.1 punktā minētos produktus ir atļauts ražot Latvijas Republikā (izmantojot spirtu, kas saskaņā ar likumu atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai), ja ir saņemta lietotāja atļauja.

6. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 4.1 un 7.punktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ievedot tos Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

7. Akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemēro likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem produktiem, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja minētie produkti tiek ražoti akcīzes preču noliktavā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

8. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 9.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo produktus, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302.preču pozīcijai, ja šos produktus ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, vai izved no akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

9. Saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu no akcīzes nodokļa atbrīvo alkoholiskos dzērienus, kurus iznīcina akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām. Lietotāja atļauja šajā gadījumā nav nepieciešama.

10. Likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto akcīzes nodokļa atbrīvojumu produktiem, kuri atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un tiek izmantoti tabakas izstrādājumu ražošanā, drīkst izmantot tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, ja minētie alkoholiskie dzērieni tabakas izstrādājumu ražošanas procesā tiek pilnībā iestrādāti tabakas izstrādājumos.

II. Prasības piegādātājam un lietotājam

11. Piegādājot alkoholiskos dzērienus lietotājam, piegādātājs, izmantojot normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteikto piegādes dokumentu, papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti noteiktajām ziņām norāda lietotāja atļaujas numuru un spēkā stāšanās datumu.

(Grozīts ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 442)

12. Ja alkoholiskos dzērienus lietotājam piegādā Latvijas Republikas noliktavas turētājs, piegādātājs pirms alkoholisko dzērienu piegādes ievada elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu, nepārsniedzot piegādei atļauto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja lietotājs pats ieved alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, informācijas ievadīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā par ievedamo alkoholisko dzērienu daudzumu nodrošina lietotājs saņemšanas dienā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

13. Piegādātājs piegādā lietotājam alkoholiskos dzērienus, nepārsniedzot elektroniskās deklarēšanas sistēmā ievadīto piegādājamo alkoholisko dzērienu daudzumu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

14. Lai saņemtu lietotāja atļauju iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 4.1, 5., 7., 8., 9. vai 10.punktu, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa (2.pielikums).

14.1 Iesniedzot iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroniski, lietotājs izmanto elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

14.2 Dati par lietotājam piešķirto un atlikušo alkoholisko dzērienu daudzumu tiek uzskaitīti elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā noteikts laikposms (piemēram, mēnesis, gads), kad izmantojams attiecīgais alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros);

15.2. ja komersants ražo uztura bagātinātājus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgā uztura bagātinātāja vienību, un apliecinājumu, ka absolūtā spirta saturs nepārsniegs 80 mililitrus uztura bagātinātāja iepakojuma vienībā;

15.3. ja komersants ražo šokolādes produktus vai citus pārtikas produktus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu 100 kilogramus attiecīgā pārtikas produkta;

15.4. ja komersants ražo kosmētikas līdzekļus, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu vienu attiecīgās preces vienību;

15.4.1 ja komersants ražo tādas vielas, kuras tiek izmantotas zāļu un veterināro zāļu ražošanā, – tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai saražotu attiecīgo vielu daudzumu;

15.5. tehniskos normatīvus, patēriņa normatīvus vai citu informāciju, kurā norādīts, kāds alkoholisko dzērienu daudzums (litros un absolūtā spirta litros) nepieciešams, lai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas ierīces vai mehānisma darbības nodrošināšanai nepieciešamais spirta daudzums);

15.6. ja komersants vēlas iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus, – komersanta apliecinājumu un dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu;

15.7. komersanta apliecinājumu, ka deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām tiks nodrošināta iespēja kontrolēt alkoholisko dzērienu apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmuma ražošanas, tirdzniecības un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas vietās;

15.8. komersanta apstiprinātu alkoholisko dzērienu izmantošanas vietu (telpu, teritorijas) plānu (vai tā kopiju). Ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk par 2000 litriem alkoholisko dzērienu, plānā papildus norāda stacionārās tvertnes alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, to tilpumu (m3) un numuru;

15.9. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299).

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

16. Ja komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu lietotāja atļaujas saņemšanai iegādāties likuma 16.panta pirmās daļas 5. vai 10.punktā minētos alkoholiskos dzērienus apjomā līdz pieciem litriem gadā, iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina, ka lietotājam iesniegumā norādītajiem mērķiem ir nepieciešami alkoholiskie dzērieni un šiem mērķiem nevar izmantot denaturētu spirtu. Šādā gadījumā komersantam nav jāiesniedz šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

17. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu. Ja mainījušās ziņas, kas norādītas iepriekš lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos, lietotājs iesniedz precizētus attiecīgos šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

17.1 Ja mainījies lietotāja atļaujā norādītais komersanta nosaukums vai lietotāja atļaujā norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē atļaujā norādītās ziņas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

18. Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē lietotāja atļauju vai arī pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt lietotāja atļauju.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

19. Lietotāja atļauju izsniedz par katru alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu). Lietotāja atļauja ir derīga vienu gadu. Informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par komersantiem, kuriem izsniegta atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa, publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā triju darbdienu laikā pēc lietotāja atļaujas izsniegšanas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

20. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju var neizsniegt vai nepārreģistrēt, ja:

20.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas vai nav iesniegti visi šo noteikumu 15.punktā minētie dokumenti, vai iesniegumam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija un ja Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi nav novērsti;

20.2. (svītrots ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299);

20.3. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

20.4. to alkoholisko dzērienu daudzums, kurus izmanto par izejvielu pārtikas produktu ražošanai, pārsniedz likuma 16.panta trešajā daļā minēto ierobežojumu;

20.5. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

20.6. komersanta amatpersona gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārkāpusi likumā vai šajos noteikumos noteiktās prasības;

20.7. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas.

(Grozīts ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr.299)

21. Valsts ieņēmumu dienests lietotāja atļauju anulē, ja:

21.1. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto alkoholiskos dzērienus atļaujā nenorādītiem mērķiem;

21.2. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par lietotāja atļaujas anulēšanu.

22. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības anulēt lietotāja atļauju, ja:

22.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

22.2. lietotājs ir pārkāpis šo noteikumu vai citu ar alkoholisko dzērienu apriti saistīto normatīvo aktu prasības;

22.3. lietotājs nav nodrošinājis šo noteikumu 15.7.apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi;

22.4. lietotājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav labprātīgi samaksājis piemēroto sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

22.5. lietotājam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumu, ja nodokļu parāda samaksas termiņš ir pagarināts un nodokļu parāda saistības tiek pildītas.

23. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par lietotāja atļaujas anulēšanu Valsts ieņēmumu dienests to nosūta lietotājam. Lēmumā norāda lietotāja atļaujas anulēšanas iemeslus.

24. Ja mainījusies lietotāja atļaujā norādītā informācija (izņemot šo noteikumu 17.1 punktā minēto gadījumu), lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārreģistrācijas iesniegumu (2. pielikums), pievienojot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

24.1 Ja mainījusies informācija atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos un atļauja nav jāpārreģistrē, lietotājs par to piecu darbdienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

III. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas nosacījumi

25. Alkoholiskos dzērienus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmās daļas 10.punktu, ja apstiprināts noliktavas turētājs tos iznīcina vienā no šādiem veidiem:

25.1. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir mazāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej kanalizācijā (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.2. ja alkoholisko dzērienu daudzums ir lielāks par 1000 litriem, tos atbilstoši vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām izlej attiecīgās reģionālās vides pārvaldes un pašvaldības norādītajās vietās (alkoholiskos dzērienus, kas satur vairāk nekā 40 % spirta, atšķaida ar ūdeni līdz minētajai koncentrācijai);

25.3. sasmalcinot kopā ar iepakojumu speciāli aprīkotās iekārtās vai izmantojot citu metodi, kas atbilst vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai tās padotībā esošajām iestādēm un attiecīgo pašvaldību.

26. Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

27. Apstiprināts noliktavas turētājs vismaz divas darbdienas pirms alkoholisko dzērienu iznīcināšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par alkoholisko dzērienu iznīcināšanas laiku un vietu.

28. Par alkoholisko dzērienu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu, kurā norāda iznīcināto alkoholisko dzērienu nosaukumu (veidu) un daudzumu (litros un absolūtā spirta litros). Aktu paraksta arī pieaicinātā Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

29. Alkoholisko dzērienu iznīcināšanas akts apliecina apstiprināta noliktavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

IV. Noslēguma jautājums

30. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.septembri.

31. Lietotājs, kuram atļauja izsniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc pēdējās alkoholisko dzērienu iegādes, kas notikusi līdz minētajam datumam, iesniedz atļauju Valsts ieņēmumu dienestā, lai nodrošinātu līdz atļaujas derīguma termiņa beigām atlikušā alkoholisko dzērienu iegādes daudzuma norādīšanu elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.684
Alkoholisko dzērienu daudzuma uzskaites tabula

(Pielikums svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 442)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 684

(Pielikums MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

(VID iestāde)

Atļauja
iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu

 
Sērija A Nr.
 

 

Lietotāja nosaukums 
 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 

 

Alkoholiskā dzēriena veids 

 

Spirta saturs 

 

Iegādes daudzums (litri) 

Iegādes daudzums (absolūtā spirta litri)

 

 

Izmantošanas mērķis 

Adrese (adreses), kurā alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti

 

 

 

Atļauja izsniegta 

Atļauja ir spēkā no

 
  

līdz

 

 

Atļauja pārreģistrēta1   

 

Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona 
 

(vārds, uzvārds)

Piezīme. 1 Norāda tikai tad, ja atļauja pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

(Norāda lapas kārtas numuru)

2. pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 30.augusta noteikumiem Nr.684

(Pielikums MK 29.06.2021. noteikumu Nr. 442 redakcijā)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums atļaujas saņemšanai/pārreģistrācijai
iegādāties alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no akcīzes nodokļa

Lietotāja nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 

 

Alkoholiskā dzēriena veids 
Absolūtā spirta daudzums (%) 
Nepieciešamais alkoholiskā dzēriena daudzumsLitrosAbsolūtā spirta litros
   

 

Adrese (adreses), kur alkoholiskie dzērieni tiks uzglabāti un izmantoti (saskaņā ar teritorijas un telpu plānu) 
Darba laiksPirmdienOtrdienTrešdienCeturtdienPiektdienSestdienSvētdien
       

 

Izmantošanas mērķis (var atzīmēt vairākus):
1) uztura bagātinātāji, kuri satur spirtu un kurus reģistrē, izplata, realizē, noformē un piegādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību, ja absolūtā spirta saturs nepārsniedz 80 mililitrus iepakojumā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 4.1 punkts)

 
2) spirts, kuru izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "a" apakšpunkts)

 
3) spirts, kuru izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholiskos dzērienus) kvalitātes noteikšanai

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "b" apakšpunkts)

 
4) spirts, kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "c" apakšpunkts)

 
5) spirts, kuru izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts)

 
6) spirts, kuru izmanto pārtikas rūpniecībā (izņemot izmantošanu par izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā un tādu spirtu saturošu produktu ražošanā, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2106. un 3302. preču pozīcijā)

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "e" apakšpunkts)

 
7) spirts, kuru izmanto tādu vielu ražošanā, ko lieto zāļu un veterināro zāļu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 5. punkta "f" apakšpunkts)

 
8) alkoholiskie dzērieni, kurus satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 7. punkts)

 
9) spirts, kuru satur etiķis vai citi produkti, kas ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2209. preču pozīcijā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 8. punkts)

 
10) spirts, kuru satur produkti, kas paredzēti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuros faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 9. punkts)

 
11) produkti, kuri atbilst alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā

(likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta pirmās daļas 10. punkts)

 

 

Atbildīgā persona:
amats 
vārds, uzvārds 
datums1  

/

  

/

    

paraksts1

 

Piezīme. 1 Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 684Pieņemts: 30.08.2011.Stājas spēkā: 07.09.2011.Piemērojams ar: 01.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 140, 06.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
235420
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2012","iso_value":"2012\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2012.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2011","iso_value":"2011\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2011.-08.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)