Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.612

Rīgā 2011.gada 2.augustā (prot. Nr.46 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 17., 189.nr.; 2010, 120., 160.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.2. aktivitātē "Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" darbības, kas saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu:".

2. Papildināt noteikumus ar 5.1, 5.2 un 5.3 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.3.apakšpunktā minētās apakšaktivitātes īstenošanas teritorija ir:

5.1 1. normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā piekrastes teritorija;

5.1 2. pārējā teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

5.2 Šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētās apakšaktivitātes īstenošanas teritorija ir:

5.2 1. normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā piekrastes teritorija;

5.2 2. pārējā teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.

5.3 Šo noteikumu 5.1 2.apakšpunktā minētais zivsaimniecības uzņēmums ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts zivju apstrādes uzņēmums vai zivju produktu ražotājs mājas apstākļos, Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīta akvakultūras audzētava, kurai iepriekšējā noslēgtajā pārskata gadā ir apgrozījums akvakultūras jomā, komersants vai zvejnieku saimniecība, kas zvejo iekšējos ūdeņos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, kā arī komersants vai zvejnieku saimniecība, kas veic rūpniecisko zveju Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī."

3. Izteikt 6.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, biedrība vai nodibinājums, izņemot šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minēto apakšaktivitāti. Biedrība un nodibinājums nevar pretendēt uz šo noteikumu 5.1.3.apakšpunktā minēto apakšaktivitāti, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību;".

4. Izteikt 6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.1. komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība. Ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai - zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;".

5. Papildināt noteikumus ar 6.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.3. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;".

6. Izteikt 6.3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.1. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību;".

7. Papildināt noteikumus ar 6.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3.3. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;".

8. Izteikt 6.4.2. un 6.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4.2. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;

6.4.3. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību."

9. Izteikt 10.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, projekta iesniegumā ietver projekta naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas."

10. Svītrot 11.1.apakšpunktā vārdu "(padomes)".

11. Aizstāt 12.punkta ievaddaļā vārdu "Komersants" ar vārdiem "Zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants".

12. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz lēmumu par projekta īstenošanu. Lēmumā norāda projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus."

13. Izteikt 18.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam un fiziskai personai - līdz 60 procentiem, bet zemnieku vai zvejnieku saimniecībai un komersantam šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā aktivitātē - līdz 90 procentiem;".

14. Izteikt 18.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, - līdz 100 procentiem;".

15. Papildināt noteikumus ar 18.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.6. juridiskām un fiziskām personām, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu, - līdz 60 procentiem."

16. Izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, - 30 000 latu."

17. Aizstāt 20.punktā vārdu "Komersantam" ar vārdiem "Zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam".

18. Aizstāt 23.2.apakšpunktā vārdu "būvmateriālu" ar vārdiem "jaunu būvmateriālu".

19. Aizstāt 23.3.apakšpunktā vārdu "pamatlīdzekļu" ar vārdiem "jaunu pamatlīdzekļu".

20. Izteikt 28.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3. projektu sarakstā norāda informāciju par katru rīcību atsevišķi - rīcībai izsludinātais publiskais finansējums latos, atbalsta pretendenta nosaukums, projekta nosaukums, projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība), projekta iesnieguma publiskais finansējums, projekta iesniegumam piešķirto vērtēšanas punktu skaits, atzinums (norādot - pozitīvs vai negatīvs);".

21. Papildināt noteikumus ar 28.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.4. šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un projektu atzinumus, kā arī lēmējinstitūcijas sēdes protokola kopiju kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienestā, saglabājot vietējā rīcības grupā projektu kopijas. Dokumentu atbilstību oriģinālam apliecina vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasību ievērošanu. Projektu sarakstu elektronisko versiju nosūta Lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļa vietnē."

22. Papildināt noteikumus ar VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājums

30. Šo noteikumu 5.1, 5.2 un 5.3 punktā minētie nosacījumi attiecas uz atbalsta pretendentu, kurš pretendē uz vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai papildus piešķirto atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai."

23. Izteikt 1.pielikuma B.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"B.2. Atbalsta pretendentu raksturojošie rādītāji

Atbalsta pretendenta statuss

 

Uzņēmuma lielums (ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants)

 

Biedru skaits (ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums)

"

24. Papildināt 1.pielikumu ar C.3.3. un C.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"C.3.3. Projekta tiešās saistības ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos, pamatojums (aizpilda, ja tiek pretendēts uz atbalstu aktivitātē "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" un projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos)

 

C.3.4. Projekta tiešās saistības ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību pamatojums (aizpilda, ja tiek pretendēts uz atbalstu aktivitātē "Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība" un projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību)

 

"

25. Izteikt 1.pielikuma C.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"C.10. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Kopējās izmaksas

Attiecināmās izmaksas*

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

Cena par vienību, Ls

Vienību skaits

Kopā izmaksas, Ls

Attiecināmās izmaksas, Ls*

Atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, Ls

Privātais finansējums, Ls

Īstenošanas laiks (norādīt attiecīgā gada mēnesi/-šus)

ar PVN

bez PVN

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

1

2

3

4

5=2x4

6=3x4

7

8

9

10

1. Jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, kopā

X

X

2. Jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, teritorijas labiekārtošanas izmaksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunbūves, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, kopā

X

X

3. Jaunu būvmateriālu iegāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu būvniecības materiālu iegādes izmaksas, kopā

X

X

4. Jaunu materiālu iegāde teritorijas labiekārtošanai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaunu materiālu iegādes izmaksas,
kopā

X

X

5. Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 8 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējās izmaksas, kopā

X

X

KOPĀ

X

X

Piezīme. * Attiecināmās izmaksas norāda ar PVN, ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums un nav tiesību PVN atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā."

26. Izteikt 1.pielikuma C.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"C.12. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti

Finanšu resursu avots

Summa, latos

1. Atbalsta pretendenta paša finanšu resursi
2. Aizņēmumi/kredīti
3. Avanss
4. Citi līdzekļi
Kopā

"

27. Izteikt 1.pielikuma D.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"D.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, arī pavaddokumenti iesniedzami saskaņā ar minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda projekta iesniedzējs

Atzīmē VRG darbinieks

Atzīmē LAD darbinieks

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Lapu skaits

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Lapu skaits

Atzīmē ar X attiecīgo atbildi

Lapu skaits

Neattiecas

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesniegums divos eksemplāros, no kuriem
vienu eksemplāru ar atzīmi
par saņemšanu atdod
atbalsta pretendentam
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti
)

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Atbalsta pretendenta deklarācija

oriģināls

3.

Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, - nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas), ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība. Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami (šis nosacījums nav attiecināms, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā), atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

attiecīgi kopija* vai oriģināls

4.

Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu**

kopija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvmateriālu iegāde

5.

Atbalsta pretendenta sastādīta tāme

oriģināls

Būvniecība vai rekonstrukcija***

6.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" izziņa par attiecīgā ceļa reģistrāciju pašvaldības valdījumā

oriģināls

7.

Būvatļauja (ja iesniegšanas brīdī ir tehniskais projekts), uzrādot oriģinālu

kopija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta), uzrādot oriģinālu

kopija*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Vienkāršotai rekonstrukcijai - apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kopija*

Teritorijas labiekārtošana

10.

Izmaksu tāme

oriģināls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atbalsta pretendents ir pašvaldība

11.

Pašvaldības domes lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

12.

Pašvaldības lēmums, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums

kopija*

Ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, vai fiziska persona

13.

Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai

oriģināls

14.

Darba līgums vai darba devēja izziņa, kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zivsaimniecībā, norādot darba attiecību pārtraukšanas datumu, ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas minēta šo noteikumu 6.3.1.2.apakšpunktā

attiecīgi kopija* vai oriģināls

Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums

15.

Biedrības vai nodibinājuma lēmējinstitūcijas lēmums par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

16.

Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas apliecība

kopija*

Ja atbalsta pretendents ir atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana

17.

Atvasinātas publiskas personas (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, lēmums par projekta īstenošanu un visām ar to saistītajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus

oriģināls

Citi iesniegtie dokumenti:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegto dokumentu un lapu skaits kopā 

 

 

 

 

Piezīmes.
* Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).
** Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti - informatīvais paziņojums par cenu aptauju vai paziņojums par līgumu, tehniskā specifikācija, IUB publicētais gala lēmums, paziņojums par uzvarētāju un uzvarētāja piedāvājums. Ja iepirkuma procedūra nav jāpiemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem, atbalsta pretendents iesniedz aprakstu brīvā formā, norādot, kādā veidā konkrētajai iegādei noteikta zemākā cena, un pievieno informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem un reklāmas bukletus, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Arhitektu, inženieru, konsultantu u.c. pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).
*** Par jaunu būvniecību un rekonstrukciju būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā (izņēmums ir būvmateriālu iegāde)."

28. Izteikt 1.pielikuma E punktu šādā redakcijā:

"ENaudas plūsmas pārskats pa gadiem iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas (aizpilda, ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona)

Gadi

 

0

1

2

3

1.

Naudas atlikums perioda sākumā

2.

Ienākošā naudas plūsma KOPĀ

3.

Ieņēmumi (norādīt veidu)

4.

5.

6.

Saņemti aizņēmumi (kredīti) projekta īstenošanai

7.

Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums

8.

Izejošā naudas plūsma KOPĀ

9.

Izdevumi (norādīt veidu)

10.

Projekta īstenošanas izmaksas

11.

12.

13.

 

14.

Projekta īstenošanai saņemtā aizņēmuma (kredīta) atmaksa

15.

 Samaksātie kredītprocenti par aizdevumiem (kredītiem)

16.

Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

17.

Naudas atlikums perioda sākumā

"

29. Aizstāt 3.pielikuma II daļas nosaukumā vārdu "komersants" ar vārdiem "zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants".

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 612Pieņemts: 02.08.2011.Stājas spēkā: 12.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 11.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
234281
12.08.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)