Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.74

Rīgā 2011.gada 12.maijā
"Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Banku" 39. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kredītiestādes un elektroniskās naudas iestādes (tālāk tekstā – pārskata sniedzēja iestāde), kuras Latvijas Banka iekļāvusi Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu (tālāk tekstā – MFI) sarakstā, sagatavo un iesniedz Latvijas Bankā maksājumu statistikas pārskatu (tālāk tekstā – pārskats).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. čeks – vienas puses (trasanta) rakstisks rīkojums otrai pusei (trasātam) samaksāt noteiktu summu uz pieprasījumu trasantam vai trešai pusei, kuru noteicis trasants;

2.2. debeta pārvedums – maksātāja autorizēts maksājums, ko uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē vai elektroniskās naudas iestādē (tālāk tekstā – e-naudas iestāde) un kurā maksājuma dokumenti tiek nosūtīti no saņēmēja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz maksātāja kredītiestādi vai e-naudas iestādi, bet naudas līdzekļi – no maksātāja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz saņēmēja kredītiestādi vai e-naudas iestādi;

2.3. karšu maksājums – terminālī vai citādi veikts maksājums ar karti;

2.4. karte – maksāšanas līdzeklis, kas saskaņā ar līgumu ar kredītiestādi vai e-naudas iestādi nodrošina autorizētiem lietotājiem vienu vai vairākas funkcijas – skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu (debeta, kredīta vai atliktā debeta) funkciju;

2.5. karte ar atliktā debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās, piešķirto kredītu pilnā iztērētās summas apjomā atmaksājot noteiktā perioda beigās;

2.6. karte ar debeta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas no paša naudas līdzekļiem norēķinu kontā vai kontam piesaistītām papildu pārsnieguma iespējām;

2.7. karte ar kredīta funkciju – karte, kas dod iespēju autorizētam lietotājam veikt maksājumu transakcijas piešķirtās kredītlīnijas robežās, piešķirto kredītu atmaksājot pa daļām un atlikumu uzskatot par kredīta pagarinājumu;

2.8. klients – ne-MFI un tāda MFI, kura nav ne kredītiestāde, ne e-naudas iestāde;

2.9. kredīta pārvedums – maksājums, kuru uzsāk maksātājs maksātāja kredītiestādē vai e-naudas iestādē ar mērķi nodot naudas līdzekļus saņēmējam un kurā gan maksājuma dokumentus, gan naudas līdzekļus nosūtīta no maksātāja kredītiestādes vai e-naudas iestādes uz saņēmēja kredītiestādi vai e-naudas iestādi;

2.10. maksājums – no jebkādām citām maksātāja un saņēmēja savstarpējām saistībām neatkarīga naudas līdzekļu iemaksa, izmaksa vai pārvedums no maksātāja saņēmējam;

2.11. terminālis – elektromehāniska iekārta, kas sniedz autorizētiem lietotājiem pieeju noteiktiem pakalpojumiem, izmantojot karti ar vienu vai vairākām funkcijām (skaidrās naudas, e-naudas vai maksājumu funkciju);

2.12. tiešais debets – maksātāja autorizēta maksātāja konta debetēšana, ko uzsāk saņēmējs saņēmēja kredītiestādē vai e-naudas iestādē.

3. Debeta vai kredīta pārvedumā var būt iesaistīta viena vai vairākas kredītiestādes vai e-naudas iestādes un maksājumu sistēmas.

4. Maksājumu var uzsākt maksātājs vai saņēmējs, kas var būt viena un tā pati persona.

II. Pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

5. Pārskata sniedzēja iestāde reizi pusgadā sagatavo un attiecīgi līdz 25. jūlijam un 25. janvārim iesniedz Latvijas Bankā pārskatu saskaņā ar veidlapu VSPARK 27002042 (Pielikums).

6. Elektroniskā veidā pārskatu sagatavo un nosūta atbilstoši Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami un iesniedzami statistiskas pārskati.

7. Pārskatā skaitliskās vērtības uzrāda veselos skaitļos. Pārskatā lietotā naudas izteiksmes vienība ir lats, un pārskata pozīcijas ārvalstu valūtās pārrēķināmas latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu valūtas attiecīgās dienas kursa.

III. Pārskata 1. daļas "Maksāšanas līdzekļi" aizpildīšanas kārtība

8. Pārskata 1. daļā "Maksāšanas līdzekļi" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izlaisto un apkalpoto maksāšanas līdzekļu skaitu un apjomu. Uzrāda pārskata sniedzējā iestādē uzsāktos klientu naudas līdzekļu pārvedumus, kuros maksātājs vai saņēmējs ir klients, kā arī kredītiestāžu kredīta pārvedumus, kuros gan maksātājs, gan saņēmējs ir kredītiestāde. Atsevišķi uzrāda maksāšanas līdzekļus latos, euro un pārējās valūtās.

9. Pozīcijā "Klientu kredīta pārvedumi" (10100) uzrāda klientu kredīta pārvedumus. Atsevišķi uzrāda klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti ar maksājuma rīkojumu papīra dokumenta veidā, un elektroniskā veidā uzsāktos kredīta pārvedumus. Uzrāda arī kredīta pārvedumus, kurus klients uzsācis bankomātos ar kredīta pārvedumu funkciju. Regulāro maksājumu un maksājumu rīkojumu paketes gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

10. Pozīcijā "papīra dokumenta veidā uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10110) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz papīra dokumenta veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu. Uzrāda arī citādi uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuru izpildei elektroniskā veidā nepieciešama kredītiestādes vai e-naudas iestādes darbinieka iesaistīšana, t.sk. maksājumus, kuri uzsākti, izmantojot tālruni vai faksu.

11. Pozīcijā "bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10120) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz maksājuma rīkojumu, kas iesniegts, neizmantojot papīra dokumentu, t.i., elektroniski, un kuru izpildei elektroniskā veidā nav nepieciešama kredītiestādes vai e-naudas iestādes darbinieka iesaistīšana.

12. Pozīcijā "internetā bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10121) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz internetā iesniegtu maksājuma rīkojumu.

13. Pozīcijā "izmantojot tālruni, bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10122) uzrāda tos klientu kredīta pārvedumus, kuri uzsākti, pamatojoties uz elektroniskā veidā iesniegtu maksājuma rīkojumu, izmantojot tālruni.

14. Pozīcijā "pārējie bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10123) uzrāda tos bez papīra dokumenta uzsāktos klientu kredīta pārvedumus, kuri nav uzrādīti pozīcijā "internetā bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10121) vai pozīcijā "izmantojot tālruni, bez papīra dokumenta uzsāktie klientu kredīta pārvedumi" (10122).

15. Pozīcijā "Karšu maksājumi" (11100) uzrāda maksājumus ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm ar maksājumu funkciju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar kartēm ar debeta, kredīta un atliktā debeta funkciju, karšu pieņemšanas vietu termināļos Latvijā un ārvalstīs. Uzrāda arī maksājumus internetā pieejamās karšu pieņemšanas vietās un izmantojot tālruni. Uzrāda arī karšu maksājumus, kas veikti ar kartēm, kuras kredītiestāde vai e-naudas iestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

16. Pozīcijā "Tiešais debets" (12100) maksājumus uzrāda tā kredītiestāde vai e-naudas iestāde, kurai saņēmējs iesniedzis debeta maksājuma dokumentu. Atkārtoto tiešo debetu gadījumos uzrāda katru individuālo maksājumu.

17. Pozīcijā "E-naudas maksājumi" (13100) uzrāda klientu e-naudas pārvedumus no maksātāja e-naudas datu nesēja uz saņēmēja e-naudas datu nesēju, atsevišķi uzrādot maksājumus ar e-naudas kartēm un pārējiem e-naudas datu nesējiem.

18. Pozīcijā "Čeki" (14100) maksājumus uzrāda tā kredītiestāde vai e-naudas iestāde, kurai saņēmējs iesniedzis čeku samaksai. Uzrāda arī ceļojumu čekus, degvielas čekus, bankas tratas un parādzīmes. Uzrāda arī skaidrās naudas izmaksas pret čekiem.

19. Pozīcijā "Pārējie maksāšanas līdzekļi" (15100) uzrāda klientu maksāšanas līdzekļus, kuri nav ietverti kredīta pārvedumu, karšu maksājumu, tiešā debeta, e-naudas vai čeku maksājumu kategorijā.

20. Pozīcijā "nosūtītie klientu pārrobežu maksājumi" (16110) uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde vai e-naudas iestāde maksājuma dokumentu nosūta saņēmējam uz ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu izdevēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde.

21. Pozīcijā "Saņemtie klientu pārrobežu maksājumi" (17100) uzrāda pārrobežu maksājumus, kuros kredītiestāde vai e-naudas iestāde maksājuma dokumentu saņem no ārvalstīm. Kredīta pārvedumus uzrāda naudas līdzekļu saņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, tiešo debetu un čekus uzrāda naudas līdzekļu maksātāja kredītiestāde vai e-naudas iestāde, un karšu maksājumus uzrāda karšu pieņēmēja kredītiestāde vai e-naudas iestāde.

22. Pozīcijā "Kredītiestāžu kredīta pārvedumi" (18100) uzrāda tikai tos kredītiestāžu pārvedumus, kurus uzsākusi pārskata sniedzēja iestāde (izņemot e-naudas iestādes) savā vai citas kredītiestādes vārdā. Uzrāda kredītiestādes kredīta pārvedumus, kuros iesaistītas tikai kredītiestādes un centrālās bankas. Atsevišķi uzrāda arī kredītiestāžu nosūtītos un saņemtos pārrobežu kredīta pārvedumus.

IV. Pārskata 2. daļas "Transakcijas termināļos" aizpildīšanas kārtība

23. Pārskata 2. daļā "Transakcijas termināļos" uzrāda karšu maksājumu skaitu un apjomu termināļos neatkarīgi no maksājuma valūtas.

24. Pozīcijā "Transakcijas iekšzemes termināļos ar iekšzemē izdotajām kartēm" (20100) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas iekšzemes termināļos.

25. Pozīcijā "Transakcijas iekšzemes termināļos ar ārvalstīs izdotajām kartēm" (21100) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes termināļos veiktās transakcijas ar ārvalstīs izdotajām kartēm.

26. Pozīcijā "Transakcijas termināļos ārvalstīs ar iekšzemē izdotajām kartēm" (22100) uzrāda ar pārskata sniedzējas iestādes izdotajām kartēm veiktās transakcijas termināļos ārvalstīs.

27. Pozīcijā "skaidrās naudas iemaksas bankomātos" ((20110, 21110 un 22110) un "skaidrās naudas izmaksas no bankomātiem" (20120, 21120 un 22120) uzrāda ar karti ar skaidrās naudas funkciju veiktās skaidrās naudas iemaksas bankomātos vai izmaksas no tiem.

28. Pozīcijā "skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus" (20130, 21130 un 22130) uzrāda skaidrās naudas izmaksas, izmantojot karšu pieņemšanas vietu termināļus (cash-back facility).

29. Pozīcijās "maksājumi ar kartēm karšu pieņemšanas vietu termināļos" (20140, 21140 un 22140) uzrāda ar kartēm veiktās maksājumu transakcijas karšu pieņemšanas vietu termināļos.

30. Pozīcijās "kredīta pārvedumi bankomātos" (20150, 21150 un 22150) uzrāda bankomātos ar kredīta pārveduma funkciju veiktos kredīta pārvedumus.

31. Pozīcijās "e-naudas karšu uzlāde un atmaksa" (20160, 21160 un 22160) uzrāda gan e-naudas kartes uzlādes, gan e-naudas atmaksas transakcijas ar kredītiestādi.

V. Pārskata 3. daļas "Kases transakcijas" aizpildīšanas kārtība

32. Pārskata 3. daļā "Kases transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu skaidrās naudas iemaksas kredītiestādes vai e-naudas iestādes kasē un izmaksas no tās, atsevišķi uzrādot transakcijas latos, euro un pārējās valūtās. Skaidrās naudas iemaksu un izmaksu transakcijas, kas uzrādītas pārskata 2. daļā "Transakcijas termināļos", šeit neuzrāda.

VI. Pārskata 4. daļas "Grāmatojumu transakcijas" aizpildīšanas kārtība

33. Pārskata 4. daļā "Grāmatojumu transakcijas" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes iekšējos grāmatojumus, kas veikti starp kredītiestādes vai e-naudas iestādes un klientu kontiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un darījumiem, izmantojot finanšu instrumentus. Atsevišķi uzrāda transakcijas latos, euro un pārējās valūtās.

34. Pozīcijā "kredīta pārvedumi" (24110) uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek ieskaitīti klienta kontā, neizmantojot kredīta pārvedumu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda pārskata sniedzējas iestādes veiktās procentu, dividenžu un kredītu izmaksas klientiem, kā arī vērtspapīru un valūtu pārdošanu klientu vārdā. Kredītiestādes uzrāda arī noguldījumu iemaksas.

35. Pozīcijā "tiešais debets" (24120) uzrāda iekšējos grāmatojumus, kuru rezultātā naudas līdzekļi tiek norakstīti no klienta konta, neizmantojot tiešo debetu kā maksāšanas līdzekli. Uzrāda pārskata sniedzējas iestādes veikto naudas līdzekļu norakstīšanu no klientu kontiem par iemaksām kredītkaršu kontā un kredītu atmaksām, kā arī vērtspapīru un valūtu pirkšanu klientu vārdā. Uzrāda arī komisijas maksas, kuras tiek grāmatotas atsevišķi no maksājuma. Ja komisijas maksas tiek grāmatotas kopā ar maksājumu, tās tiek iekļautas pārskata 1. daļā "Maksāšanas līdzekļi" pie attiecīgā maksāšanas līdzekļa. Kredītiestādes uzrāda arī izmaksas uz noguldījumu kontu.

VII. Pārskata 5. daļas "Klientu kontu skaits" aizpildīšanas kārtība

36. Pārskata 5. daļā "Klientu kontu skaits" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes klientu kontu skaitu pārskata perioda beigās, atsevišķi uzrādot latu, euro un pārējo valūtu kontus. Atsevišķi no kontu kopskaita uzrāda tos kontus, kuri pieejami internetā.

37. Klientu kontus uzrāda rezidentu un nerezidentu dalījumā, uzrādot tos klientu kontus, kuros glabātie naudas līdzekļi ir pieprasījuma saistības vai prasības saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā sagatavojami MFI mēneša bilances pārskati.

VIII. Pārskata 6. daļas "Kartes" aizpildīšanas kārtība

38. Pārskata 6. daļā "Kartes" uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdoto un spēkā esošo karšu skaitu pārskata perioda beigās. Kartes uzrāda neatkarīgi no to izmantošanas biežuma pārskata periodā. Uzrāda arī kartes, kuras kredītiestāde vai e-naudas iestāde izdevusi sadarbībā ar mazumtirgotājiem.

39. Ja kartei ir vairākas funkcijas, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Karšu kopskaitā katru karti uzrāda vienreiz.

40. Pozīcijā "Kartes ar skaidrās naudas funkciju" (26100) uzrāda kartes, ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt skaidrās naudas iemaksas terminālī vai izmaksas no tā.

41. Pozīcijā "Kartes ar maksājumu funkciju" (27100) uzrāda kartes, kurām ir debeta, kredīta vai atliktā debeta funkcija (vismaz viena no šīm funkcijām) un ar kurām to autorizētais lietotājs var veikt maksājumu transakcijas.

42. Pozīcijā "Kartes ar e-naudas funkciju" (28100) uzrāda kartes, kurās var uzkrāt e-naudu. Atsevišķi uzrāda tās e-naudas kartes, kuras ir vismaz vienreiz uzlādētas, t.i., tiek uzskatītas par aktivizētām.

43. Pozīcijā "kombinētās kartes" (29110) uzrāda tās kartes, kuras apvieno vismaz debeta, skaidrās naudas un e-naudas funkciju.

44. Pozīcijā "vietējās kartes" (29120) uzrāda pārskata sniedzējas iestādes izdotās kartes, kurām nav starptautisko karšu organizāciju zīmola. Šādas kartes parasti paredzētas tikai iekšzemes maksājumiem.

IX. Pārskata 7. daļas "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" aizpildīšanas kārtība

45. Pārskata 7. daļā "Termināļi, to tīkli un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" uzrāda termināļus, to tīklus un internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas, kuras apkalpo pārskata sniedzēja iestāde pārskata perioda beigās.

46. Ja terminālis atbilst vairākām kategorijām, to uzrāda katrā no attiecīgajām pozīcijām. Bankomātu, karšu pieņemšanas vietu un e-naudas termināļu kopskaitā katru termināli uzrāda vienreiz.

47. Pozīcijā "Bankomāti" (30100) uzrāda termināļus, kas ļauj autorizētajam maksājumu karšu lietotājam veikt skaidrās naudas izmaksas no sava konta, kā arī citus pakalpojumus, t.sk. veikt skaidrās naudas iemaksas vai kredīta pārvedumus. Termināļos parasti iespējams arī saņemt informāciju par konta atlikumu, taču terminālis, kuram ir tikai šāda funkcija, nav bankomāts un pozīcijā netiek iekļauts. Atsevišķi uzrāda bankomātus, kuri ļauj veikt skaidrās naudas izmaksas, kredīta pārvedumus un skaidrās naudas iemaksas.

48. Pozīcijā "Bankomātu tīkli" (31100) uzrāda datus par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem bankomātu vadības centriem, kuru ietvaros kredītiestāde vai e-naudas iestāde veic arī bankomātos atļauto transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām vai kredītiestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

49. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu termināļi" (32100) uzrāda termināļus, kas ļauj lietot kartes ar maksājumu funkciju fiziskajās karšu pieņemšanas vietās, lai veiktu bezskaidrās naudas maksājumu transakcijas. Atsevišķi uzrāda elektroniskos karšu pieņemšanas vietu termināļus.

50. Pozīcijā "Karšu pieņemšanas vietu tīkli" (33100) uzrāda informāciju par pārskata sniedzējas iestādes izveidotajiem un apkalpotajiem karšu pieņemšanas vietu vadības centriem, kuru ietvaros kredītiestāde vai e-naudas iestāde veic arī karšu transakciju autorizāciju, maksājumu informācijas apkopošanu un nosūtīšanu attiecīgajām starptautiskajām karšu organizācijām, kredītiestādēm vai e-naudas iestādēm, ja šādas funkcijas nav uzticēts veikt specializētām organizācijām, piemēram, karšu centriem.

51. Pozīcijā "Karšu ar e-naudas funkciju pieņemšanas termināļi" (34100) atsevišķi uzrāda termināļus, kas ļauj veikt e-naudas karšu uzlādi vai e-naudas atmaksu un kas ļauj veikt maksājumus ar e-naudas karti.

52. Pozīcijā "Internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas" (35100) uzrāda internetā pieejamās karšu un e-naudas pieņemšanas vietas (t.i., tādas, kuras nav elektromehāniskā iekārta), ko apkalpo pārskata sniedzēja iestāde.

X. Noslēguma jautājumi

53. Pārskati par 2011. gada 1. pusgadu iesniedzami Latvijas Bankai līdz 2011. gada 25. jūlijam.

54. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2007. gada 15. marta noteikumus Nr. 3 ""Kredītiestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr. 48).

55. Noteikumi stājas spēkā 2011. gada 20. maijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
Pielikums
Latvijas Bankas 2011.gada 12.maija
noteikumiem Nr.74

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: "Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 74Pieņemts: 12.05.2011.Stājas spēkā: 20.05.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
230179
20.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)