Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumus Nr. 700 "Par Memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs".

Ministru kabineta noteikumi Nr.341

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 33.§)

Par Latvijas Republikas valdības, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Luksemburgas Lielhercogistes un Beļģijas franču kopienas memorandu par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Latvijas Republikas valdības, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Luksemburgas Lielhercogistes un Beļģijas franču kopienas memoranda par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs (turpmāk - memorands) projekts ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Memorandā paredzēto saistību izpildi koordinē Valsts administrācijas skola.

3. Memorands stājas spēkā tā 8.punktā noteiktajā laikā un kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs Ģ.V.KristovskisLatvijas Republikas valdības, Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Luksemburgas Lielhercogistes un Beļģijas franču kopienas memorands par daudzgadīgu franču valodas apmācības programmu Latvijas valsts pārvaldes iestādēs

Latvijas Republikas valdība, Starptautiskā Frankofonijas organizācija, Francijas Republikas valdība, Luksemburgas Lielhercogiste un Beļģijas franču kopiena,

apzinoties lomu, kāda frankofonijai var būt un kāda tai jābūt starptautiskajās attiecībās,

atsaucoties uz Latvijas Republikas novērotājvalsts statusu Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā,

atzīmējot divpusējo attiecību nozīmi starp Latvijas Republiku un Francijas Republiku, Beļģijas franču kopienu un Luksemburgas Lielhercogisti,

atsaucoties uz 2006. gadā Bukarestē apstiprināto Vade-mecum par franču valodas lietošanu starptautiskajās organizācijās, kurā pie Starptautiskās Frankofonijas organizācijas piederošās valstis un valdības apņemas dot priekšroku franču valodas izmantošanai starptautiskajās attiecībās ikreiz, kad nav iespējams lietot dzimto valodu,

atgādinot, ka šīs saistības ir vēlreiz apstiprinātas Kvebekas samitā 2008. gadā un Montro samitā 2010. gadā,

apzinoties, ka franču valoda lielākajā daļā starptautisko un reģionālo organizāciju statūtos ir iekļauta kā viena no izvēles valodām;

apzinoties nepieciešamību sekmēt valodu daudzveidību starptautiskajās attiecībās;

uzskatot, ka ir nepieciešams sekmēt franču valodas kā plaši lietotas svešvalodas lomu valsts pārvaldes iestādēs un citās valsts institūcijās, kā arī apzinoties franču valodas kās saziņas valodas nozīmi starptautiskajās attiecībās, īpaši starptautiskajās un reģionālajās organizācijās;

ievērojot politiku, ko Latvijas Republika jau īsteno ierēdņu tālākizglītībai franču valodas apmācības jomā,

Paziņo:

1. Ar Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Beļģijas franču kopienas un Luksemburgas Lielhercogistes atbalstu nolūkā stiprināt franču valodas kā oficiālās un darba valodas lomu starptautiskajās un reģionālajās organizācijās Latvijas Republika apņemas pilnveidot franču valodas zināšanas Latvijas ierēdņiem un diplomātiem, kas strādā ar Eiropas Savienības un daudzpusējiem jautājumiem, tai skaitā tiem, kuri strādās ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā jautājumiem 2015. gada pirmajā pusgadā, kā arī tiem, kuri strādās starptautiskajās un reģionālajās organizācijās. Šajā nolūkā tiks īstenots franču valodas apguves plāns par Eiropas Savienības un starptautiskajiem jautājumiem atbildīgajiem ierēdņiem.

2. Plāna mērķis ir pakāpeniski trijos gados apmācīt aptuveni trīssimt ierēdņus. Beidzoties apmācībai, sagaidāms, ka vairākums no viņiem spēs iesaistīties pārrunās franču valodā un sagatavot dokumentus franču valodā, kā arī spēs vispārīgi lietot franču valodu kā darba valodu (B2 līmenī saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem valodu apguves līmeņiem).

3. Programma ir vērsta uz franču valodas apguvi Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar Eiropas Savienības un daudzpusējiem jautājumiem (jo īpaši Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā). Līdz katra gada 30. novembrim Latvijas puses nozīmēta koordinējošā iestāde par ierēdņu apmācību, šajā gadījumā Valsts kanceleja, saskaņojot ar Francijas vēstniecību Latvijā, Starptautiskajai Frankofonijas organizācijai iesniedz valsts mācību plānu, kurā noteikts franču valodas apguves programmas raksturs (attiecīgās valsts pārvaldes iestādes, ierēdņu skaits un ieņemamais amats, prioritārie valodas zināšanu līmeņi, stundu apjoms, plānotais budžets). Starptautiskā Frankofonijas organizācija katru gadu noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu ar franču valodas stundu sniedzēju - Francijas institūtu Latvijā. Līgumā tiek noteikti franču valodas apguves programmas īstenošanas principi (sagaidāmie rezultāti, stundu plānojums, zināšanu novērtējums un apmeklējuma kontrole).

4. Valodas apmācības programma ir vērsta uz franču valodas apguvi ar specializāciju starptautiskajās attiecībās, kā arī saziņai ar Eiropas Savienības institūcijām, mācību procesā izmantojot gan ekstensīvās, gan intensīvās metodes. Programma ietver tehniskās/profesionālās apmācības elementus par sarunu procesu starptautiskajās un reģionālajās organizācijās. Šie apmācības elementi ir balstīti uz pieredzes nodošanu un tiek īstenoti semināru formā.

5. Valsts mācību plānu lingvistiskos un tehniskos aspektos kopīgi finansēs saņēmējvalsts un Starptautiskā Frankofonijas organizācija saskaņā ar atbildīgo Frankofonijas iestāžu lēmumiem.

6. Papildus valsts mācību plānam, pēc tieša pieprasījuma Starptautiskā Frankofonijas organizācija var piešķirt stipendijas franču valodas apguves papildināšanai ārzemēs ne vairāk kā piecām augstām valsts amatpersonām vai valsts pārvaldes iestāžu vadītājiem gadā.

7. Latvijas Republikas valdība ir gandarīta par šādu Starptautiskās Frankofonijas organizācijas, Francijas Republikas valdības, Beļģijas franču kopienas un Luksemburgas Lielhercogistes atbalstu Latvijas valsts pārvaldē strādājošo franču valodas zināšanu papildināšanai un izsaka vēlmi valodas zināšanas noteikt kā vienu no priekšrocībām ierēdņu paaugstināšanai amatā un pieņemšanai darbā amatos, kā arī veicināt plašāku franču valodas lietošanu diplomātiskajā saziņā, īpaši tiem ierēdņiem, kas strādā Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē, pastāvīgajā pārstāvniecībā Strasbūrā un pastāvīgajās pārstāvniecībās pie ANO ietvaros esošajām starptautiskajām organizācijām.

8. Memorands ir sastādīts un parakstīts sešos oriģinālos franču valodā un stājas spēkā līdz ar parakstīšanas brīdi. Ar šī memoranda stāšanos spēkā spēku zaudē 2008.gada 31.martā parakstītais Memorands. Memorands var tikt grozīts vai papildināts, abām pusēm vienojoties.

Rīgā, 2011.gada ___________

Ģirts Valdis Kristovskis
Latvijas Republikas ārlietu ministrs

Šantāla Puarē
Francijas vēstniece Latvijā

Starptautiskās Frankofonijas organizācijas vārdā
Klemāns Diems
Administrators

Beļģijas franču kopienas pārstāvis Latvijā
Zenons Kovals

Luksemburgas Lielhercogistes valdības Kultūras ministrijas pirmais padomnieks
Bobs KriepsMÉMORANDUM SIGNE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME PLURIANNUEL DE FORMATION AU FRANÇAIS DANS L'ADMINISTRATION LETTONE

Le gouvernement de la République de Lettonie, l'Organisation internationale de la Francophonie, le gouvernement de la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et la Communauté française de Belgique,

· Conscients du rôle que peut et doit jouer la Francophonie au plan des relations internationales,

· Rappelant le statut d'observateur de la République de Lettonie au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie,

· Reconnaissant l'importance des relations entre la République de Lettonie, la République française, la Communauté française de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,

· Se référant au Vade-mecum relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales, adopté à Bucarest en 2006, dans lequel les Etats et gouvernements appartenant à l'Organisation internationale de la Francophonie s'engagent à privilégier l'expression en langue française dans les relations internationales chaque fois qu'il ne leur est pas possible d'utiliser leur propre langue,

· Rappelant que cet engagement a été réaffirmé lors des Sommets de Québec en 2008 et de Montreux en 2010,

· Conscients que le français constitue une option linguistique inscrite dans le statut de la plupart des organisations internationales et régionales,

· Conscients de la nécessité de promouvoir le plurilinguisme sur la scène internationale,

· Considérant qu'il est nécessaire d'accorder une place plus importante à la promotion du français comme langue étrangère usuelle dans les administrations et autres institutions publiques et comme langue de communication dans les relations internationales, en particulier dans les organisations internationales et régionales,

· Considérant la politique déjà mise en œuvre par la République de Lettonie pour la formation continue de ses fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la langue française,

Déclarent:

1. Avec l'appui de l'Organisation internationale de la Francophonie, du gouvernement de la République française, de la Communauté française de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, et dans le but de conforter le statut de la langue française, comme langue officielle et de travail dans les organisations internationales et régionales, la République de Lettonie s'engage à parfaire la maîtrise de la langue française de ses fonctionnaires et diplomates en charge des dossiers européens et multilatéraux et susceptibles, pour certains d'entre eux, de travailler auprès des organisations internationales et régionales, y compris ceux qui seront amenés à travailler sur les questions liées à la Présidence lettone de l'Union Européenne prévue pour le premier semestre 2015. Dans cette optique, le plan de formation au français dans la fonction publique lettone spécialisée dans le suivi des questions européennes et internationales, sera mis en œuvre.

2. L'objectif est de former progressivement sur une durée de trois ans, environ trois cents fonctionnaires. A l'issue de la formation, il est attendu que la majorité d'entre eux soient capables de mener une négociation en français, de rédiger en français et plus généralement d'utiliser le français comme langue de travail (à un niveau B2 du Cadre européen commun de référence).

3. Ce programme s'adresse aux fonctionnaires de la République de Lettonie chargés des dossiers européens et multilatéraux (Représentation permanente auprès de l'Union européenne en particulier).

Un plan national de formation fixant la nature du public et du programme (institutions concernées, nombre et statut des fonctionnaires, niveaux-cibles, volume horaire, estimation budgétaire) sera proposé à l'Organisation internationale de la Francophonie, avant le 30 novembre de chaque année, en concertation avec l'Ambassade de France en Lettonie, par le coordinateur désigné par la partie lettone, en l'occurrence : la Chancellerie d'Etat. Un contrat de prestation fixant les modalités (attentes respectives, calendrier des formations, modalités d'évaluation et de contrôle de l'assiduité) sera conclu chaque année entre l'Organisation Internationale de la Francophonie et l'Institut Français de Lettonie, qui dispensera les cours de français.

4. Le programme de formation linguistique est axé sur une approche du français des relations internationales et européennes, et est alterné sous forme de sessions extensives et intensives. Il comporte un volet de formation technique/professionnelle aux processus de négociation dans les organisations internationales et régionales. Basé sur le transfert d'expérience, ce volet de formation est organisé sous forme de séminaires.

5. Le plan national de formation, dans ses volets linguistique et technique, sera co-financé par le pays bénéficiaire et l'Organisation internationale de la Francophonie conformément aux décisions prises par les instances de la Francophonie.

6. En dehors du plan national de formation, des séjours linguistiques en français pourront être attribués sur requête directe à l'Organisation internationale de la Francophonie, dans la limite de cinq hautes personnalités ou chefs de service par an.

7. Le gouvernement de la République de Lettonie se félicite de l'appui ainsi fourni par l'Organisation internationale de la Francophonie, le gouvernement de la République française, la Communauté française de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, pour le renforcement des compétences linguistiques de son administration publique et exprime sa volonté de retenir les compétences linguistiques parmi les avantages d'avancement et d'affectation des fonctionnaires, ainsi que de faire progresser l'usage du français dans les interventions de ses négociateurs, en particulier ceux en poste dans sa Représentation permanente à Bruxelles, sa Représentation permanente à Strasbourg et ses missions permanentes auprès des organisations du système des Nations unies.

8. Le présent mémorandum, rédigé en six exemplaires originaux en français, met un terme à celui signé le 31 mars 2008 et entre en vigueur dès sa signature. D'un commun accord, les parties peuvent modifier ou compléter le présent mémorandum.

Fait à Riga, le   2011,

 

Ģirts Valdis KRISTOVSKIS

 

Chantal POIRET

Ministre des Affaires étrangères de la République de Lettonie

 

Ambassadeur de France en Lettonie

Pour l'Organisation internationale de la Francophonie

Clément DUHAIME

Administrateur

Zénon KOWAL

Bob KRIEPS

Délégué de la Communauté française de Belgique en Lettonie

Premier Conseiller de Gouvernement du
Ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 341Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Zaudē spēku: 16.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230147
18.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva