Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 2011.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 21.§)
Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2.panta 1.punkta "h" apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites kārtību sugām, kas minētas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī reglamentē:

1.1. prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanai;

1.2. minimālās prasības un kārtību, kādā veicama noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude;

1.3. prasības un kārtību, kādā noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni iekļauj Latvijas augu šķirņu katalogā;

1.4. prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu apritei;

1.5. prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu kvalitātei;

1.6. prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu saiņošanai un etiķetēšanai;

1.7. prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu pēcpārbaudei kontrollauciņos.

2. Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) veic vai organizē noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas pēcpārbaudi un nodrošina sēklu tirdzniecības kontroli.

3. Audzējot un tirgojot sīpolu Allium cepa L., šalotu Allium cepa Agregatum, maurloku Allium schoenoprasum L., tomātu Solanum lycopersicum L., daudzziedu pupiņu Phaseolus coccineus L. un dārza pupiņu Phaseolus vulgaris L. noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas, ievēro normatīvajos aktos par augu karantīnu noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.84)

4. Ja galda biešu Beta vulgaris L., daudzziedu pupiņu Phaseolus coccineus L. un dārza pupiņu Phaseolus vulgaris L. noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas paredzētas izplatīšanai atzītā aizsargājamā zonā, ievēro normatīvajos aktos par augu karantīnu noteiktās prasības.

5. Ar noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu audzēšanu, sagatavošanu un tirgošanu atļauts nodarboties personai, kas ir reģistrējusies dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk – sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrs) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību.

6. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas iegūst no sēklām, ko saražojis šķirnes uzturētājs.

II. Prasības noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanai un šķirnes pārbaudes veikšanai

7. Šķirni atzīst par noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. šķirne ir atzīta par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu;

7.2. šķirnei nav būtiskas vērtības komerciālā dārzeņu ražošanā, un tā ir izveidota audzēšanai noteiktos apstākļos, piemēram, īpašos agrotehniskos, klimatiskos vai augsnei raksturīgos apstākļos;

7.3. šķirne nav aizsargāta saskaņā ar:

7.3.1. Padomes 1994.gada 27.jūlija (EK) Regulu Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību;

7.3.2. normatīvajiem aktiem par augu šķirņu aizsardzību;

7.4. nav iesniegts pieteikums par šķirnes aizsardzību Kopienas Augu šķirņu birojā (CPVO) vai iesniegums dienestā;

7.5. šķirne nav iekļauta Latvijas augu šķirņu katalogā (turpmāk – katalogs) vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā vai vismaz divus gadus nav oficiāli sertificēta pēc katalogā vai Eiropas Savienības kopējā dārzeņu šķirņu katalogā norādītā oficiālā sertificēšanas un tirdzniecības termiņa beigām.

8. Noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni par atšķirīgu, viendabīgu un stabilu dienests var atzīt, pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti vienā no šādām šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudēm (turpmāk – šķirnes pārbaude):

8.1. šķirnes pārbaudē, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

8.2. šķirnes pārbaudē ar minimālajām prasībām, kura veikta saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot šādus nosacījumus:

8.2.1. atšķirīguma un stabilitātes pārbaudi veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem (publicēti dienesta mājaslapā internetā), kas minēti normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, lai pārbaudītu vismaz tās pazīmes, kas minētas Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokolu tehniskajās anketās;

8.2.2. ja attiecīgajai sugai nav Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokola, atšķirīguma un stabilitātes pārbaudi veic saskaņā ar Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām (publicētas dienesta mājaslapā internetā), kas minētas normatīvajos aktos par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, lai pārbaudītu vismaz tās pazīmes, kas minētas Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīniju tehniskajās anketās;

8.2.3. viendabīguma pārbaudi veic saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām un nosaka šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaitu saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

9. Šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto šķirnes pārbaudi ar minimālajām prasībām veic Augu šķirņu aizsardzības likumā minētās institūcijas.

10. Lai veiktu šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minēto šķirnes pārbaudi, šķirnes selekcionārs vai tās uzturētājs iesniedz iesniegumu vienā no Augu šķirņu aizsardzības likumā minētajām institūcijām.

III. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes iekļaušana Latvijas augu šķirņu katalogā

11. Lai noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni iekļautu katalogā, sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona, kas uztur noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni (turpmāk – iesniedzējs), dienestā iesniedz:

11.1. iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

11.2. apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par šķirnes iekļaušanu katalogā;

11.3. šķirnes pārbaudes pārskatu un šķirnes apraksta oriģinālu vai apstiprinātu oriģināla kopiju, ja šķirnes pārbaude veikta saskaņā ar šo noteikumu 8.1.apakšpunktu;

11.4. ja šķirnes pārbaude veikta saskaņā ar šo noteikumu 8.2.apakšpunktu:

11.4.1. šķirnes pārbaudes pārskatu;

11.4.2. šķirnes pārbaudes tehnisko anketu saskaņā ar Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) šķirnes pārbaudes protokoliem vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijām atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

11.5. šķirnes uzturēšanas shēmu;

11.6. informāciju par šķirnes audzēšanas, pavairošanas un izmantošanas periodā iegūto praktisko pieredzi;

11.7. pamatojumu, kāpēc šķirnei nav būtiskas vērtības komerciālā dārzeņu ražošanā.

12. Ja šo noteikumu 11.punktā minētā informācija nav pilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa iesniedzējam precizēt informāciju. Iesniedzējs mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz dienestā precizēto informāciju.

13. Ja iesniedzējs līdz noteiktā termiņa beigām neiesniedz dienestā šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, dienests iesniegumu noraida un piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to paziņo iesniedzējam.

14. Ja šķirnes nosaukums ir bijis zināms pirms 2000.gada 25.maija, šķirnes nosaukumā pieļaujamas atkāpes no Komisijas 2009.gada 22.jūlija Regulas (EK) Nr. 637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību noteiktajām prasībām (turpmāk – regula Nr. 637/2009), ja vien ar šādām atkāpēm netiek pārkāptas kādas trešās personas primārās tiesības, kas aizsargātas ar regulas Nr. 637/2009 2.pantu.

15. Saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu šķirnei var būt vairāk par vienu nosaukumu, ja attiecīgie nosaukumi ir pazīstami. Ja šķirnei ir vairāki nosaukumi, dienests katalogā norāda šķirnes nosaukumu un nosaukuma sinonīmus.

16. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests tos izvērtē un pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā ar norādi "Noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne" vai neiekļaušanu katalogā. Dienests piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to paziņo iesniedzējam.

17. Noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirni katalogā iekļauj ne ilgāk kā uz 10 gadiem. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes nosaukuma atbilstības pārbaude, uzturēšana, termiņa pagarināšana un svītrošana no kataloga notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas augu šķirņu kataloga nolikumu.

IV. Sēklu kvalitātes prasības un sēklu kvalitātes novērtēšana

18. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas pārbauda kā standartsēklas, un tās atbilst šādām prasībām:

18.1. sēklas atbilst standartsēklu kvalitātes prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību;

18.2. sēklu šķirnes tīrība atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajām prasībām.

19. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu kvalitāti apliecina sēklas iesaiņojuma etiķete, kurā ietver šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju.

20. Lai novērtētu sēklu kvalitāti, paraugus no katras sagatavotās viendabīgās sēklu partijas var noņemt:

20.1. sēklas īpašnieks, kas reģistrēts sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, vai viņa pilnvarotā persona;

20.2. dienests, ja tas saņēmis sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas iesniegumu.

21. Paraugus ņem saskaņā ar Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētajām metodēm (publicētas dienesta mājaslapā internetā).

22. Sēklas novērtē oficiālā sēklu kontroles laboratorijā vai oficiālā pārraudzībā esošā sēklu kontroles laboratorijā, izmantojot Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) noteikumos paredzētās metodes.

23. Par noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu kvalitatīvo rādītāju atbilstību konkrētās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumu prasībām ir atbildīgs noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklaudzētājs vai sēklu sagatavotājs.

V. Sēklu saiņošana un etiķetēšana

24. Sēklas nodod tirdzniecībai iesaiņojumā, kas noslēgts tā, lai to nevarētu atvērt bez redzamām etiķetes vai iesaiņojuma bojājumu pazīmēm. Iesaiņojuma noslēgšanai lieto saiņotāja etiķeti, ja netiek izmantota vienreizējā noslēgšanas sistēma. Etiķete var būt ar auklas caurumu, uzlīmējama vai piešujama.

25. Ja lieto etiķeti ar auklas caurumu, etiķetes piestiprinājumu aizzīmogo.

26. Uz iesaiņojuma etiķeti var aizstāt ar zīmogojumu, kurā atveidots etiķetes saturs.

27. Sēklu partiju noliktavā novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai varētu brīvi piekļūt un noņemt paraugu.

28. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas atļauts tirgot tikai nelielos iesaiņojumos, nepārsniedzot šo noteikumu 4.pielikumā minēto maksimālo neto svaru.

VI. Sēklu pēcpārbaude kontrollauciņos

29. Dienests izlases veidā organizē noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu pēcpārbaudi, lai pārliecinātos, vai sēklu pavairošanas procesā ir nodrošināta un saglabājusies šķirnes identitāte un tīrība.

30. Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklu paraugs neatbilst šķirnes tīrības prasībām, ja šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaits pārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā minēto skaitu.

31. Ja pēcpārbaudē konstatēts, ka kāda no sēklu partijām neatbilst šķirnes identitātes vai šķirnes tīrības prasībām, dienests piecu darbdienu laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas pieņem lēmumu par attiecīgās sēklu partijas turpmākas pavairošanas iespējām un septiņu darbdienu laikā paziņo par to šo noteikumu 20.1.apakšpunktā minētajai personai.

32. Sēklu partiju pēcpārbaudes rezultātus mēneša laikā pēc pēcpārbaudes pabeigšanas ievieto dienesta mājaslapā internetā.

VII. Informācijas apmaiņa

33. Sēklu tirgotājs katru gadu līdz 5.jūlijam iesniedz dienestā informāciju par pārdotajām noteiktos apstākļos audzējamu dārzeņu šķirnes sēklu partijām (pa sugām un šķirnēm) laikposmā no iepriekšējā gada 1.jūlija līdz kārtējā gada 30.jūnijam, norādot sēklu partiju numuru un daudzumu.

34. Dienests pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma elektroniski nosūta Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm informāciju par katras noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes pārdoto sēklu daudzumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.84 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2009. gada 26. novembra Direktīvas 2009/145/EK, ar ko paredz dažas atkāpes attiecībā uz tādu dārzeņu savvaļas sugu un šķirņu atzīšanu, kas ir tradicionāli audzētas noteiktos apvidos un reģionos un ko apdraud ģenētiskā erozija, un tādu dārzeņu šķirņu atzīšanu, kam nav būtiskas vērtības attiecībā uz komerciālu augkopību, bet kas ir izveidotas audzēšanai noteiktos apstākļos un šo savvaļas sugu un šķirņu sēklu tirdzniecībai;

2) Komisijas 2013. gada 7. augusta Īstenošanas direktīvas 2013/45/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 2002/55/EK un 2008/72/EK un Komisijas Direktīvu 2009/145/EK attiecībā uz tomātu botānisko nosaukumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32
Viendabīguma pārbaudē un pēcpārbaudē maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaits

Nr.p.k.

Pārbaudāmo augu skaits

Maksimāli pieļaujamais šķirnei neatbilstošo (netipisko) augu skaits

1.

5

1

2.

10

2

3.

15

3

4.

20

4

5.

25

4

6.

30

5

7.

35

6

8.

40

6

9.

45

7

10.

50

8

11.

55

8

12.

60

9

13.

65

10

14.

70

10

15.

75

11

16.

80

12

17.

85

12

18.

90

13

19.

95

13

20.

100

14

21.

105

15

22.

110

15

23.

115

16

24.

120

16

25.

125

17

26.

130

18

27.

135

18

28.

140

19

29.

145

19

30.

150

20

31.

200

26

32.

250

31

33.

300

36

34.

350

41

35.

400

46

36.

450

51

37.

500

56

38.

550

61

39.

600

66

40.

650

71

41.

700

76

42.

750

82

43.

800

87

44.

850

92

45.

900

97

46.

950

102

47.

1000

107

48.

1050

112

49.

1100

117

50.

1150

122

51.

1200

127

52.

1250

132

53.

1300

137

54.

1350

142

55.

1400

147

56.

1450

152

57.

1500

157

58.

1550

162

59.

1600

167

60.

1650

172

61.

1700

177

62.

1750

182

63.

1800

187

64.

1850

192

65.

1900

197

66.

1950

202

67.

2000

207

68.

2050

212

69.

2100

217

70.

2150

222

71.

2200

227

72.

2250

232

73.

2300

237

74.

2350

242

75.

2400

247

76.

2450

252

77.

2500

257

78.

2550

262

79.

2600

267

80.

2650

272

81.

2700

277

82.

2750

282

83.

2800

287

84.

2850

292

85.

2900

297

86.

2950

302

87.

3000

307

88.

3050

312

89.

3100

317

90.

3150

322

91.

3200

327

92.

3250

332

93.

3300

337

94.

3350

342

95.

3400

347

96.

3450

352

97.

3500

357

98.

3550

362

99.

3600

367

100.

3650

372

101.

3700

377

102.

3750

381

103.

3800

386

104.

3850

391

105.

3900

396

106.

3950

401

107.

4000

406

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32
Informācija, kas ietverama iesniegumā noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes iekļaušanai Latvijas augu šķirņu katalogā

1. Augu sugas nosaukums latīņu valodā.

2. Augu sugas nosaukums latviešu valodā.

3. Augu sugas paplašināts nosaukums latīņu valodā, norādot ģinti, sugu, pasugu, varietāti.

4. Iesniegtais šķirnes nosaukums.

5. Šķirnes nosaukuma sinonīmi (ja tādi ir).

6. Informācija par iesniedzēju:

6.1. juridiskai personai:

6.1.1. nosaukums;

6.1.2. juridiskā adrese;

6.1.3. reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā;

6.1.4. kontaktinformācija (kontaktpersona, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.2. fiziskai personai:

6.2.1. vārds, uzvārds;

6.2.2. personas kods;

6.2.3. dzīvesvietas adrese;

6.2.4. kontaktinformācija (tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese).

7. Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude (kad un kur tā pabeigta).

8. Informācija par šķirni raksturojošiem rādītājiem (piemēram, šķirnes izmantošanas veids, intensitāte, agrīnuma grupa).

9. Datums un iesniedzēja paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32
Etiķetē ietveramā informācija

1. Norāde "Eiropas Savienības tiesību akti" (var lietot arī "ES tiesību akti").

2. Informācija par saiņotāju:

2.1. juridiskai personai:

2.1.1. nosaukums;

2.1.2. juridiskā adrese;

2.2. fiziskai personai:

2.2.1. vārds, uzvārds;

2.2.2. dzīvesvietas adrese.

3. Šķirne.

4. Suga.

5. Sēklu saiņotāja piešķirtais sēklu partijas identifikācijas numurs.

6. Norāde "Noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne".

7. Saiņošanas mēnesis un gads vai pēdējā sēklu kvalitātes parauga ņemšanas mēnesis un gads.

8. Deklarētā neto vai bruto masa vai deklarētais tīro sēklu skaits.

9. Ja ir norādīta masa un ir lietoti granulēti augu aizsardzības līdzekļi, dražējamie materiāli vai citas piedevas, norāda piedevu nosaukumu, kā arī aptuvenās proporcijas starp sēklu masu un kopējo masu.

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.32
Maksimālais sēklu neto svars vienā iesaiņojumā

(Pielikums grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.84)

Nr.p.k.

Dārzeņu suga

Maksimālais sēklu neto svars vienā iesaiņojumā (g)

1.

Allium cepa L. (Cepa grupa) – sīpoli*

25

2.

Allium cepa L. (Agregatum grupa) – šalotes*

25

3.

Allium fistulosum L. – lielloku sīpoli

25

4.

Allium porrum L. puravi  

25

5.

Allium sativum L. – ķiploki*

25

6.

Allium schoenoprasum L.

5

7.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. – kārveles

25

8.

Apium graveolens L. – selerijas

5

9.

Asparagus officinalis L. – sparģeļi

5

10.

Beta vulgaris L. galda bietes un lapu bietes

25

11.

Brassica oleracea L. – Briseles kāposti (rožkāposti)

5

12.

Brassica oleracea L. – brokoļi

5

13.

Brassica oleracea L. – galviņkāposti

5

14.

Brassica oleracea L. – kolrābji

5

15.

Brassica oleracea L. – lapu kāposti

5

16.

Brassica oleracea L. – Savojas kāposti (virziņkāposti)

5

17.

Brassica oleracea L. – ziedkāposti

5

18.

Brassica rapa L. Ķīnas kāposti

25

19.

Brassica rapa L. rāceņi

25

20.

Capsicum annuum L. – paprika

5

21.

Cichorium endivia L. – endīvijas

5

22.

Cichorium intybus L. Vitlufa cigoriņi, sakņu cigoriņi, lapu cigoriņi

5

23.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai – arbūzi

5

24.

Cucumis melo L. – melones

5

25.

Cucumis sativus L. – gurķi

25

26.

Cucurbita maxima Duchesne – lielaugļu ķirbji

25

27.

Cucurbita pepo L. – kabači

25

28.

Cynara cardunculus L. – lapu artišoki

5

29.

Daucus carota L. – burkāni

25

30.

Foeniculum vulgare Mill. – fenheļi

5

31.

Lactuca sativa L. – dārza salāti

25

32.

Solanum lycopersicum L. – tomāti

5

33.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – pētersīļi

25

34.

Phaseolus coccineus L. – daudzziedu pupiņas

250

35.

Phaseolus vulgaris L. – dārza pupiņas

250

36.

Pisum sativum L. (partim) – zirņi, izņemot sējas zirņus

250

37.

Raphanus sativus L. – redīsi

25

38.

Raphanus sativus L. – rutki

25

39.

Rheum rhabarbarum L. – rabarberi

5

40.

Scorzonera hispanica L. – melnsaknes

25

41.

Solanum melongena L. baklažāni

5

42.

Spinacia oleracea L. – spināti

250

43.

Valerianella locusta L. Laterr. – lauka salāti

25

44.

Vicia faba L. (partim) – dārza pupas

250

45.

Zea mays L. (partim) cukurkukurūza

250

Piezīme. * Maksimālais veģetatīvi pavairojamā materiāla (sīksīpoliņu) svars vienā iesaiņojumā ir viens kilograms.

Zemkopības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 11.01.2011.Stājas spēkā: 15.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 8, 14.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
224318
{"selected":{"value":"15.02.2014","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2011","iso_value":"2011\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2011.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.02.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)