Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Liepājas pilsētas domes 2022. gada 15. septembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošie noteikumi".
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20

Liepājā 2010.gada 28.oktobrī (prot. Nr.12, 4.§)
Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
43.panta trešo daļu un 2000.gada 13.marta
likuma "Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā"
Pārejas noteikumu 5.punktu
1. LIETOTIE TERMINI UN TO SKAIDROJUMI

1.1. Maksas autostāvvieta – mehānisko transportlīdzekļu novietošanai speciāli izveidota un aprīkota Liepājas pilsētas pašvaldības valdījumā esoša teritorija.

1.2. Maksas autostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.3. Maksas autostāvvietas lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.4. Maksas autostāvvietu apsaimniekotājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas autostāvvietas", kura veic maksas autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu, uzraudzību un pārvaldīšanu saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem.

1.5. Biļešu maksas automāts – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot lata monētu nominālus, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājuma apliecinošu dokumentu – kvīti, kurā norādīts maksas autostāvvietas izmantošanas derīguma laiks un datums.

1.6. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot biļešu maksas automātu, iegādājoties biļeti vai kādu no piedāvātajiem abonementiem pie autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgā darbinieka vai izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu.

1.7. Mēneša abonements – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz mēnesi visās maksas autostāvvietās.

1.8. Mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz mēnesi vienā noteiktā maksas autostāvvietā.

1.9. Sešu mēnešu abonements – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz sešiem mēnešiem visās maksas autostāvvietās.

1.10. Sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz sešiem mēnešiem vienā noteiktā maksas autostāvvietā.

1.11. Gada abonements – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz gadu visās maksas autostāvvietās. Gada abonements var tikt noformēts arī uz uzrādīto transportlīdzekli.

1.12. Gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – dokuments, ko autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz maksas autostāvvietu lietotājiem, kuri ir samaksājuši avansā par maksas autostāvvietu lietošanu uz gadu vienā noteiktā maksas autostāvvietā.

1.13. Iedzīvotāja karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz tikai iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā.

1.14. Atļaujas karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz valsts vai pašvaldības institūcijām, pamatojoties uz maksas autostāvvietu apsaimniekotāja komisijas lēmumu, saskaņojot un izvērtējot atļaujas kartes piešķiršanas nepieciešamību ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru.

1.15. Īslaicīgā atļaujas karte – dokuments, ko maksas autostāvvietu apsaimniekotājs izsniedz fiziskām vai juridiskām personām uz noteiktu termiņu, ne ilgāku par vienu mēnesi, nosakot precīzu datumu un vietu, maksas autostāvvietu izmantošanai īslaicīgu vienreizēju darbu veikšanai vai pasākumu organizēšanai.

1.16. Atļaujas karšu piešķiršanas komisija – maksas autostāvvietas apsaimniekotāja izveidota patstāvīga komisija, kura izvērtē atļaujas kartes piešķiršanas nepieciešamību un lietderību, pamatojoties uz pretendenta iesniegumu.

1.17. SMS apmaksas pakalpojums – maksāšanas līdzeklis par transportlīdzekļa novietošanu maksas autostāvvietā, nosūtot īsziņu (izmantojot mobilo tālruni neatkarīgi no operatora), un naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

1.18. Stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšana, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu – maksas autostāvvietas lietotāja nosūtīta īsziņa atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam, norādot stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu un transportlīdzekļa numuru, pēc kuras nosūtīšanas tiek uzsākta maksas autostāvvietas lietotāja naudas līdzekļu norakstīšana no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta.

1.19. Stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšana, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu – maksas autostāvvietas lietotāja nosūtīta īsziņa atbilstoši SMS apmaksas pakalpojumam, norādot stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu un transportlīdzekļa numuru, pēc kuras nosūtīšanas tiek norakstīti maksas autostāvvietas lietotāja naudas līdzekļi no maksas autostāvvietas lietotāja elektroniskās naudas konta par faktisko maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

2. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

2.1. Šie saistošie noteikumi ir izdoti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Šie noteikumi ir saistoši visiem maksas autostāvvietu lietotājiem.

2.4. Maksas autostāvvietu kontroli veic maksas autostāvvietu apsaimniekotājs sadarbībā ar LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJU (turpmāk – Pašvaldības policija).

2.5. Liepājas pilsētas dome kopā ar autostāvvietu apsaimniekotāju, izvērtējot sabiedrības intereses un satiksmes noslogotību ielās, var lemt par jaunu maksas autostāvvietu izveidošanu.

2.6. Maksas autostāvvieta tiek uzskatīta par apmaksātu, ja uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa redzamā vietā ir novietota biļešu maksas automāta biļete, darbinieka izsniegtā biļete, kāds no maksas autostāvvietu apsaimniekotāja izsniegtajiem abonementiem, iedzīvotāja karte, atļaujas karte, īslaicīgā atļaujas karte vai maksas autostāvvietu apsaimniekotāja rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu.

2.7. Maksas autostāvvietas lietošana ir laiks, kad transportlīdzekļa vadītājs ir iebraucis un apturējis transportlīdzekli autostāvvietā tās darbības laikā, kas pārsniedz 5 minūtes.

2.8. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes, izņemot maksas autostāvvietās Graudu ielā (posmā no Friča Brīvzemnieku ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai) un Kuršu ielā (posmā no Rožu ielas līdz Klāva Ukstiņa iela), kur bezmaksas lietošanas laiks ir 30 minūtes.

(Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

3. MAKSAS AUTOSTĀVVIETU DARBA LAIKS

3.1. Maksas autostāvvietu darba laiks – darba dienās un sestdienās no pulksten 8:00 līdz 18:00.

3.2. Svētdienās un svētku dienās transportlīdzekļus maksas autostāvvietās var novietot bez maksas.

3.3. Nepieciešamības gadījumā (publisks pasākums u.c.) maksas autostāvvietu apsaimniekotājs var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu tās darba laikā, kā arī ārpus maksas autostāvvietas darba laika.

4. SAMAKSA PAR MAKSAS AUTOSTĀVVIETU LIETOŠANU

4.1. Maksas autostāvvietu lietotājiem par maksas autostāvvietu lietošanu darba dienās un sestdienās no pulksten 8:00 līdz 18:00 ir jāmaksā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai.

4.2. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 20 minūtes.

4.3. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu, iegādājoties biļeti pie darbinieka vai biļešu maksas automātos vai izmantojot SMS pakalpojumu (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

4.3.1. 20 minūtes – 0,30 euro;

4.3.2. (svītrots ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8);

4.3.3. viena stunda – 0,50 euro;

4.3.4. katra nākamā stunda – papildus 0,50 euro.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42; 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

4.4. Maksas autostāvvietu biļeti, kurai nav beidzies izmantošanas laiks, drīkst izmantot visās Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietās.

4.5. Samaksa par maksas autostāvvietu lietošanu, izmantojot kādu no abonementiem (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis):

4.5.1. mēneša abonements – 25,00 euro;

4.5.2. mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 15,00 euro;

4.5.3. sešu mēnešu abonements – 80,00 euro;

4.5.4. sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 45,00 euro;

4.5.5. gada abonements – 140,00 euro;

4.5.6. gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai – 65,00 euro;

4.5.7. iedzīvotāja karte – bezmaksas (izgatavošana – 10,00 euro);

4.5.8. atļaujas karte – bezmaksas (izgatavošana – 10,00 euro)

4.5.9. īslaicīgā atļaujas karte – bezmaksas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42; 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

4.6. Maksa par abonementa atjaunošanu (nozaudēšanas, nozagšanas vai transportlīdzekļa maiņas gadījumā) – 10,00 euro. Gada abonements uzrādītajam transportlīdzeklim netiek atjaunots.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42; 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

4.7. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu, apliecina:

4.7.1. kāds no mēneša, sešu mēnešu vai gada abonementiem;

4.7.2. biļešu maksas automāta izsniegta biļete;

4.7.3. darbinieka izsniegta biļete;

4.7.4. iedzīvotāja karte;

4.7.5. atļaujas karte;

4.7.6. īslaicīgā atļaujas karte;

4.7.7. apsaimniekotāja rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu.

4.8. Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:

4.8.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām un ir CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJAS stāvvietu izmantošanas karte;

4.8.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

4.8.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes;

4.8.4. maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina maksas autostāvvietu uzturēšanas un tehniskās uzraudzības funkciju izpildi;

4.8.5. elektromobiļu vadītājiem;

4.8.6. maksas autostāvvietu – Graudu ielā (posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai) un Kuršu ielā (posmā no Rožu ielas līdz Klāva Ukstiņa iela) – lietotājiem, kuri iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 30 minūtes, un novietojuši aiz vējstikla attiecīgās autostāvvietas biļešu maksas automātu "nulles biļeti".

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

4.9. Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs ir tiesīgs slēgt ar fiziskām un juridiskām personām, kuru komercdarbības nodrošināšanai paredzētās ēkas tuvumā atrodas maksas autostāvvieta, līgumus par tiesībām pastāvīgi lietot atsevišķu maksas autostāvvietu. Mēneša maksa par šādas maksas autostāvvietas lietošanu tiek noteikta 30,00 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.42; 19.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

4.10. Maksas autostāvvietas apsaimniekotājs ir tiesīgs atļaut fiziskām un juridiskām personām organizēt maksas autostāvvietās sabiedriskos pasākumus vai veikt komercdarbību, aprēķinot zaudējumu apmērus un pieprasot tos segt par pasākumu atbildīgajai personai.

4.11. Biļešu maksas automātu izsniegtās kvītis ir derīgas visās maksas autostāvvietās, izņemot Graudu ielas un Kuršu ielas maksas autostāvvietu biļešu maksas automātu izsniegtās biļetes, kuras ir derīgas tikai attiecīgās maksas autostāvvietās.

(Liepājas pilsētas domes 19.02.2015. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

5. ABONEMENTU IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Mēneša abonements un mēneša abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai tiek izsniegts maksas autostāvvietas lietotājam pēc tā pieprasījuma. Maksas autostāvvietas lietotājs maksā par abonementu skaidrā naudā tā saņemšanas brīdī.

5.2. Sešu mēnešu abonements, sešu mēnešu abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai, gada abonements un gada abonements vienai noteiktai maksas autostāvvietai tiek izsniegts maksas autostāvvietas lietotājam pēc tā rakstiska pieprasījuma. Maksas autostāvvietu lietotājs par abonementu veic priekšapmaksu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pirms abonementa saņemšanas.

5.3. Iedzīvotāja karte tiek izsniegta iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvietas adrese ir ielas posmā, kur ierīkota maksas autostāvvieta, ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ir iedzīvotāja īpašumā vai valdījumā. Lai saņemtu iedzīvotāja karti, iedzīvotājam ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums kopā ar Dzīvesvietas deklarēšanas izziņu un Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju. Iedzīvotājs par kartes izgatavošanu veic priekšapmaksu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pirms kartes saņemšanas.

5.4. Atļaujas karte tiek izsniegta valsts vai pašvaldības institūcijām ar maksas autostāvvietu apsaimniekotāja komisijas lēmumu, kurš tiek saskaņots ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru. Lai saņemtu atļaujas karti, valsts vai pašvaldības institūcijas iesniedz maksas autostāvvietu apsaimniekotājam iesniegumu ar pamatojumu atļaujas kartes nepieciešamībai. Maksas autostāvvietu lietotājs par atļaujas kartes izgatavošanu veic priekšapmaksu ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā pirms kartes saņemšanas.

5.5. Īslaicīgā atļaujas karte tiek izsniegta fiziskām vai juridiskām personām uz noteiktu termiņu, ne ilgāku par vienu mēnesi, nosakot precīzu datumu un vietu. Karti izsniedz tikai īslaicīgu vienreizēju darbu veikšanai vai pasākumu organizēšanai. Lai saņemtu īslaicīgo atļaujas karti, pretendentam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums ar pamatojumu par tās nepieciešamību.

6. MAKSAS AUTOSTĀVVIETU LIETOTĀJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Maksas autostāvvietas lietotājam ir pienākums:

6.1.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

6.1.2. ievērot noteikumus par maksas autostāvvietu lietošanu;

6.1.3. saudzīgi izturēties pret maksas autostāvvietu aprīkojumu;

6.1.4. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus maksas autostāvvietās;

6.1.5. segt zaudējumus, kas radušies maksas autostāvvietas apsaimniekotājam sakarā ar maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu, ko ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarījis maksas autostāvvietas lietotājs;

6.1.6. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā izvēlēties kādu no šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas veidiem;

6.1.7. veikt maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

6.1.8. izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu kā norēķinu par maksas autostāvvietas lietošanu, pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, norādot transportlīdzekļa numuru, kā arī, izbraucot no maksas autostāvvietas, nosūtīt īsziņu par stāvvietas lietošanas apmaksas izbeigšanu.

6.2. Maksas autostāvvietas lietotājam ir tiesības:

6.2.1. saņemt no maksas autostāvvietu apsaimniekotāja darbinieka informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas kārtību, reglamentējošiem dokumentiem un biļešu maksas automātu darbību;

6.2.2. saņemt biļeti no maksas autostāvvietu apsaimniekotāja darbinieka vai stāvvietās uzstādītajiem biļešu maksas automātiem atbilstoši samaksātajai naudas summai;

6.2.3. iesniegt sūdzības maksas autostāvvietu apsaimniekotājam par maksas autostāvvietu darbinieku rīcību. Sūdzības iesniegšana neatbrīvo lietotāju no pienākuma samaksāt šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

7. MAKSAS AUTOSTĀVVIETAS LIETOŠANAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLE

7.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu kontrolē maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki un Pašvaldības policija.

7.2. Maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem ir speciāls formastērps.

7.3. Maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgajiem darbiniekiem ir tiesības:

7.3.1. kontrolēt, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir novietota biļešu maksas automāta izdotā biļete, iedzīvotāja karte, visu veidu abonementa kartes vai stāvvietas atļauja, un pārliecināties par novietotā dokumenta atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

7.3.2. no klientiem, kuri nav veikuši priekšapmaksu, pieņemt samaksu skaidrā naudā un izsniegt biļeti ar laika atzīmi par stāvvietas izmantošanas laiku, vienlaicīgi izmaksājot naudas atlikumu, ja tas ir nepieciešams.

7.4. Maksas autostāvvietu darbiniekam ir pienākums pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniegt informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, biļešu maksas automāta darbību un iespējamajiem autostāvvietas norēķinu veidiem.

7.5. Atbildīgie darbinieki uzliek brīdinājumu šādos gadījumos:

7.5.1. autovadītājs nav samaksājis par autostāvvietas izmantošanu (pēc 5 minūtēm no konstatētā brīža);

7.5.2. autostāvvietas apmaksas biļete, iedzīvotāja karte, mēneša vai gada abonements nav saskatāms (neatrodas redzamā vietā);

7.5.3. apmaksas laiks ir beidzies pirms 15 minūtēm;

7.5.4. transportlīdzekļa vadītājs nav ievērojis transportlīdzekļa novietošanas kārtību atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem.

7.6. Saistošo noteikumu 7.5.punktā minētajos gadījumos maksas autostāvvietu apsaimniekotāja atbildīgie darbinieki ir tiesīgi brīdināt transportlīdzekļa vadītāju un paziņot Pašvaldības policijai par notikušo pārkāpumu. Pašvaldības policija ierodoties sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Administratīvā atbildība par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8.3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Liepājas pilsētas domes 2008.gada 18.decembra saistošie noteikumi Nr.32 "Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 28.10.2010.Stājas spēkā: 22.12.2010.Zaudē spēku: 24.09.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 21.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
223049
{"selected":{"value":"01.05.2015","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-23.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2015","iso_value":"2015\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2015.-23.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2010","iso_value":"2010\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2015
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"