Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.976

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 38.§)
Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5. panta
trešo, 3.1, 3.3 un 3.4 daļu, 13. panta trešo daļu un 14. panta sesto daļu
un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta piekto daļu
(MK 13.08.2019. noteikumu Nr. 367 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk – aģentūra) tiek reģistrētas personas, kuras brīvprātīgi pievienojušās valsts sociālajai apdrošināšanai (turpmāk – brīvprātīgi apdrošinātā persona);

1.2. valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgo iemaksu objektu (turpmāk – brīvprātīgo iemaksu objekts);

1.3. kārtību, kādā likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5. panta trešajā, 3.1, 3.3 un 3.4 daļā un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta piektajā daļā minētās personas brīvprātīgi pievienojas valsts sociālajai apdrošināšanai, veicot valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas (turpmāk – brīvprātīgās iemaksas).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1479; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 261; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 367)

II. Reģistrācija

2. Personu kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē ar dienu, kad tā iesniedz reģistrācijas lapu jebkurā aģentūras nodaļā (1.pielikums).

3. Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā mikrouzņēmuma darbinieku (turpmāk – mikrouzņēmuma darbinieks) sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju un profesionālu sportistu kā brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrē, ja viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais.

(Grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 261; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70)

4. Aģentūras nodaļa brīvprātīgi apdrošinātajai personai 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas:

4.1. izsniedz paziņojumu par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai (2.pielikums). Paziņojuma otro eksemplāru glabā attiecīgajā aģentūras nodaļā;

4.2. atver sociāli apdrošinātās personas kontu, ja personai tas nav bijis atvērts kā obligāti sociāli apdrošinātajai personai.

III. Brīvprātīgo iemaksu objekts

(Nodaļas nosaukums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1479 redakcijā)

5. Brīvprātīgo iemaksu objekts ir brīvprātīgi apdrošinātās personas izvēlēti līdzekļi (turpmāk – ienākumi), no kuriem aprēķina brīvprātīgās iemaksas.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1479)

7. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1479)

8. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1479)

9. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1479)

10. Mikrouzņēmuma darbinieki veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvprātīgi izraudzītiem ienākumiem, kas mēnesī nepārsniedz Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta piektajā daļā noteikto apmēru.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1479 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70)

10.1 Personas, kuras maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, un profesionāli sportisti veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvprātīgi izraudzītiem ienākumiem, kas mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(MK 30.01.2018. noteikumu Nr. 70 redakcijā)

IV. Brīvprātīgo iemaksu aprēķināšana un veikšana

11. Brīvprātīgi apdrošinātā persona brīvprātīgās iemaksas aprēķina šādi:

11.1. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies valsts pensiju apdrošināšanai (turpmāk – pensiju apdrošināšana), – reizinot brīvprātīgo iemaksu objekta apmēru ar likmi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajai obligāto iemaksu likmei pensiju apdrošināšanai attiecīgajā gadā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika);

11.2. persona, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (turpmāk – pašnodarbinātā laulātais), – reizinot brīvprātīgo iemaksu objekta apmēru ar likmi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajai obligāto iemaksu likmei pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai attiecīgajā gadā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika);

11.3. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198);

11.4. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198);

11.5. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198).

11.1 Mikrouzņēmuma darbinieks brīvprātīgi pievienojas tiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem viņš kā mikrouzņēmuma darbinieks ir obligāti sociāli apdrošināms.

(MK 05.04.2016. noteikumu Nr. 198 redakcijā)

12. Aprēķinātās brīvprātīgās iemaksas noapaļo līdz veseliem euro un centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1479 redakcijā)

13. Brīvprātīgi apdrošinātā persona brīvprātīgās iemaksas veic euro un centos aģentūras norādītajā budžeta kontā reizi mēnesī ar tās maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumu, par pārskata mēnesi (mēnesi, par kuru pienācis laiks veikt brīvprātīgās iemaksas). Maksājuma rīkojumā norāda:

13.1. tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai identifikācijas numuru (ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā), par kuru tiek veiktas brīvprātīgās iemaksas;

13.2. laikposmu (gadu un mēnesi);

13.3. laikposmus (gadus un mēnešus) un attiecīgās summas, ja brīvprātīgās iemaksas veic par vairākiem mēnešiem reizē;

13.4. atzīmi "brīvprātīgā iemaksa";

13.5. budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu, kas norādīts paziņojumā (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1479; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 367)

14. Aģentūra brīvprātīgās iemaksas sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrē par to mēnesi, kāds norādīts maksājuma rīkojumā (neatkarīgi no brīvprātīgo iemaksu veikšanas laika).

15. Aģentūra mikrouzņēmumu darbinieku veiktās brīvprātīgās iemaksas reizi mēnesī ieskaita sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kontos atbilstoši katra speciālā budžeta izdevumu īpatsvaram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

(Grozīts ar MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70)

16. Par laikus neveiktām brīvprātīgajām iemaksām netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

17. Brīvprātīgi apdrošinātajai personai ir tiesības jebkurā laikā atteikties no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai, par to rakstiski paziņojot aģentūras nodaļai.

(Grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.261)

18. Brīvprātīgi apdrošinātajai personai ir tiesības atteikties no brīvprātīgās pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai un saņemt atpakaļ brīvprātīgās iemaksas par iepriekšējo laikposmu, ja:

18.1. tās veiktas pēc valsts vecuma pensijas piešķiršanas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

18.2. persona neiegūst tiesības uz valsts vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

19. Pensijas kapitālā neieskaita brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas:

19.1. ja brīvprātīgi apdrošinātā persona vienlaikus bijusi arī obligāti sociāli apdrošinātās personas statusā, izņemot gadījumu, ja persona ir mikrouzņēmuma darbinieks, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs, profesionāls sportists vai persona veikusi brīvprātīgās iemaksas un pēc tam šajā pašā mēnesī ieguvusi obligāti sociāli apdrošinātās personas statusu;

19.2. no ienākumiem, kuri nesasniedz brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru, izņemot gadījumu, ja persona ir mikrouzņēmuma darbinieks;

19.3. no ienākumiem, kuri pārsniedz brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1479; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 261; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70)

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 6.jūnija noteikumus Nr.192 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 213./218., 331./333.nr.; 2001, 124.nr.; 2002, 119.nr.; 2004, 4., 208.nr.; 2005, 138.nr.; 2006, 149.nr.; 2007, 157.nr.; 2008, 14., 190.nr.).

21. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1479)

22. Mikrouzņēmumu darbinieku brīvprātīgās iemaksas, kas veiktas līdz 2011.gada 28.februārim, aģentūra uzsāk reģistrēt sociāli apdrošināto personu kontos no 2011.gada 1.marta par tiem mēnešiem, kuri ir norādīti maksājuma rīkojumā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.976

(Pielikums MK 20.05.2014. noteikumu Nr. 261 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 198; MK 30.01.2018. noteikumiem Nr. 70; MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 367)

Reģistrācijas lapas paraugs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai

Personas reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos
valsts sociālajai apdrošināšanai

Personas kods      

-

      
vai identifikācijas numurs            
 
 Vārds, uzvārds______________________________________________________________________________________
 Deklarētās dzīvesvietas adrese______________________________________________________________________________________
 Tālruņa numurs_______________________________________________________________________________________
 E-pasta adrese_______________________________________________________________________________________
 I. Kā persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai, pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

 II. Kā pašnodarbinātā laulātais pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai

    
 Dati par laulāto personu:  
    
 

Vārds, uzvārds

  
               
 Personas kods      

-

      
 vai identifikācijas numurs            
               
 III. Kā mikrouzņēmuma darbinieks pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai, sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam, sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (visiem sociālās apdrošināšanas veidiem)

valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (persona, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju)

valsts pensiju apdrošināšanai, sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai (persona, kura ir izdienas pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs)

 
 IV. Kā persona, kura maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

 
 V. Kā profesionāls sportists pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

 
 VI. Kā diasporas loceklis, kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai, pievienojos:

valsts pensiju apdrošināšanai

 

lēmumu vēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

lēmumu vēlos saņemt pa pastu

lēmumu vēlos saņemt klātienē

lēmumu vēlos saņemt, izmantojot portālu www.latvija.lv

   

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.976

(Pielikums grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 261)

Paziņojuma paraugs par personas brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa
Adresāts 
 (vārds, uzvārds)
 Personas kods      -      
Adrese 

Paziņojums personai,
kura brīvprātīgi pievienojusies valsts sociālajai apdrošināšanai

Valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas jāiemaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša pēdējai dienai.

Saņēmējs 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
Saņēmēja konta numurs 
Saņēmēja iestāde 
SWIFT kods (BIC kods) 
Budžetu ieņēmumu klasifikācijas kods 

Maksājuma rīkojumā obligāti norāda:

• personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas;

• laikposmu (gadu un mēnesi);

• laikposmus (gadus un mēnešus) un attiecīgās summas, ja valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas veic par vairākiem mēnešiem reizē;

• atzīmi "brīvprātīgā iemaksa";

• šajā paziņojumā norādīto budžetu ieņēmumu klasifikācijas kodu.

Uz jautājumiem par valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgajām iemaksām Jums atbildēs
pa tālruni darbdienās
 (tālruņa numurs) 
no plkst.______ līdz __________ vai rakstot uz e-pastu 
 (e-pasta adrese)
Vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
  
(datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 976Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 21.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
219786
{"selected":{"value":"17.08.2019","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2018","iso_value":"2018\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2018.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-07.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2010","iso_value":"2010\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.08.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)