Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.957

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 9.§)
Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk – regula Nr. 3649/92), noteiktā dokumenta (turpmāk – vienkāršotais pavaddokuments) aprites un kontroles kārtību, kā arī citus likuma "Par akcīzes nodokli" 26.pantā minēto akcīzes preču pārvietošanas nosacījumus.

2. Noteikumos reglamentētā vienkāršoto pavaddokumentu aprites kārtība neatkarīgi no tā, vai persona pieprasa akcīzes nodokļa atmaksu vai ne, attiecas uz:

2.1. personu, kas Latvijas Republikā ieved vai saņem no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) akcīzes preces, kuras nodotas patēriņam citā dalībvalstī (turpmāk – saņēmējs);

2.2. pārsūtītājtirgotāju, kas no Latvijas Republikas nosūta akcīzes preces, kuras nodotas patēriņam, uz citu dalībvalsti personai, kurai nav apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai īslaicīgi reģistrēta saņēmēja statusa;

2.3. apstiprinātu noliktavas turētāju, kas no Latvijas Republikas akcīzes preču noliktavas izved denaturēto spirtu pārvietošanai uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā vai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vai citu dalībvalsti vai ieved denaturēto spirtu akcīzes preču noliktavā no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, no citas dalībvalsts vai no citas akcīzes preču noliktavas Latvijas Republikā;

2.4. denaturētā spirta lietotāju, kas ieved denaturēto spirtu no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, vai saņem denaturēto spirtu no citas dalībvalsts.

3. Visiem darbdienas laikā izsniegtajiem un saņemtajiem vienkāršotajiem pavaddokumentiem šo noteikumu 2.punktā minētās personas piešķir numuru (turpmāk – vienkāršotā pavaddokumenta numurs). Ja vienkāršotajam pavaddokumentam numurs Latvijas Republikā jau ir piešķirts, vienkāršotā pavaddokumenta saņēmējs Latvijas Republikā tam jaunu numuru vairs nepiešķir.

4. Vienkāršotā pavaddokumenta numurs sastāv no trim daļām:

4.1. pirmā daļa:

4.1.1. nosūtītāja:

4.1.1.1. apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs, ja nosūtītājs denaturēto spirtu nosūta no akcīzes preču noliktavas vai vietas, kur to ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, un laiž brīvā apgrozībā;

4.1.1.2. pārsūtītājtirgotāja attiecīgās speciālās atļaujas (licences) numurs, ja nosūtītājs akcīzes preces, kas ir nodotas patēriņam, nosūta no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti;

4.1.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās atļaujas denaturētā spirta iegādei (turpmāk – denaturētā spirta lietotāja atļauja) numurs, ja nosūtītājs denaturēto spirtu nosūta no vietas, kur to ieved no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, un laiž brīvā apgrozībā;

4.1.2. saņēmēja:

4.1.2.1. apstiprināta noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs, ja saņēmējs denaturēto spirtu saņem no citas dalībvalsts;

4.1.2.2. personas akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības numurs, ja saņēmējs pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts iesniedz attiecīgu akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu;

4.1.2.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs vai personas kods, ja saņēmējs pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts samaksā akcīzes nodokli;

4.1.2.4. denaturētā spirta lietotāja atļaujas numurs, ja denaturēto spirtu saņem denaturētā spirta lietotājs;

4.2. otrā daļa – kalendāra gada divi pēdējie cipari;

4.3. trešā daļa – vienkāršotā pavaddokumenta kārtas numurs hronoloģiskā secībā.

5. Nosūtītājs vienkāršotā pavaddokumenta numuru norāda vienkāršotā pavaddokumenta 2.ailē "Darījuma atsauce", bet saņēmējs – vienkāršotā pavaddokumenta B ailē "Saņemšanas apliecinājums" (turpmāk – B aile).

6. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta informāciju ievada Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, izņemot gadījumus, ja informācija ir iesniegta saskaņā ar šo noteikumu IX nodaļu. Minēto informāciju glabā Valsts ieņēmumu dienesta uzskaites sistēmās un izmanto akcīzes preču aprites kontrolei.

II. Citā dalībvalstī patēriņam nodoto akcīzes preču ievešana Latvijas Republikā

7. Pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts saņēmējs iesniedz atbilstošu akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai samaksā akcīzes nodokli un saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam citā dalībvalstī. Pirms minētās informācijas apstiprināšanas Valsts ieņēmumu dienests pārliecinās, ka ir samaksāts akcīzes nodoklis vai iesniegts atbilstošs akcīzes nodokļa nodrošinājums. Valsts ieņēmumu dienests apstiprina šo noteikumu 1.pielikumā norādīto dokumentu un triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas atdod to iesniedzējam.

8. Saņēmējs paziņo nosūtītājam šo noteikumu 7.punktā minētā dokumenta apstiprināšanas datumu un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto reģistrācijas numuru, lai nosūtītājs minēto informāciju varētu norādīt vienkāršotā pavaddokumenta 6.ailē "Atsauces numurs un deklarācijas datums" (turpmāk – 6.aile).

9. Vienkāršoto pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros – pirmais eksemplārs paliek pie nosūtītāja, otro un trešo eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras nosūta uz Latvijas Republiku.

10. Saņemot akcīzes preces Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, saņēmējs vienkāršotā pavaddokumenta otrā un trešā eksemplāra B ailē izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu Nr. 3649/92.

11. Vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru saņēmējs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt otrā eksemplāra kopiju glabā akcīzes preču saņemšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā triju darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas un nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienestam veikt attiecīgus kontroles pasākumus akcīzes preču saņemšanas vietā.

13. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru atdod saņēmējam ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas.

14. Ja persona, kas ir nosūtījusi akcīzes preces uz Latvijas Republiku, vienkāršotajā pavaddokumentā ir norādījusi, ka tai nepieciešams saņemt atpakaļ vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru, un saņēmējs ir samaksājis akcīzes nodokli, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz saņēmējam šo noteikumu 2.pielikumā norādīto dokumentu.

15. Saņēmējs vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru un šo noteikumu 2.pielikumā norādīto dokumentu nosūta šo noteikumu 14.punktā minētajai personai.

III. Patēriņam nodoto akcīzes preču izvešana no Latvijas Republikas uz citām dalībvalstīm

16. Pārsūtītājtirgotājs noformē vienkāršoto pavaddokumentu, 6.ailē norādot dokumenta numuru un datumu. Minētais dokuments apliecina, ka saņēmēja dalībvalsts kompetentā iestāde ir informēta par akcīzes preču sūtījumu.

17. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru pārsūtītājtirgotājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt pirmā eksemplāra kopiju glabā akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

18. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru pievieno akcīzes precēm, kuras izved no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti.

19. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru atbilstoši regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām noformē dalībvalstī, uz kuru izved akcīzes preces.

20. Pārsūtītājtirgotājs pēc vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra saņemšanas atpakaļ no citas dalībvalsts iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā nekavējoties, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no akcīzes preču nosūtīšanas dienas.

21. Vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā. Minētais dokuments apliecina, ka akcīzes preces ir izvestas uz citu dalībvalsti.

IV. Denaturētā spirta ievešana no ārvalsts, kas nav dalībvalsts

22. Apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs, kas ieved denaturēto spirtu no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, pirms denaturētā spirta laišanas brīvā apgrozībā noformē vienkāršoto pavaddokumentu. Ja apstiprināts noliktavas turētājs nosūta denaturēto spirtu uz savu akcīzes preču noliktavu, vienkāršoto pavaddokumentu noformē divos eksemplāros.

23. Apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta 3.ailē "Kompetenta iestāde" norāda informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādi, kurā iesniedz vienkāršoto pavaddokumentu. Denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta 6.ailē norāda denaturētā spirta lietotāja atļaujas numuru un reģistrēšanas datumu.

24. Apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs iesniedz vienkāršoto pavaddokumentu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē kopā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, noteikto vienoto administratīvo dokumentu (turpmāk – vienotais administratīvais dokuments), kurā ir norādīts vienkāršotā pavaddokumenta numurs.

25. Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāde vienkāršotā pavaddokumenta A ailē "Kompetentās iestādes veiktās kontroles reģistrācija" (turpmāk – A aile) norāda vienotā administratīvā dokumenta numuru, apzīmogo vienkāršoto pavaddokumentu un atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam vai denaturētā spirta lietotājam.

26. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, bet otro un trešo eksemplāru (ja tāds ir noformēts) pievieno denaturētā spirta kravai.

27. Pēc denaturētā spirta saņemšanas apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta otrā un trešā eksemplāra (ja tāds ir noformēts) B ailē izdara ierakstus saskaņā ar regulu Nr. 3649/92.

28. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru (ja tāds ir noformēts) apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc denaturētā spirta ievešanas no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, un laišanas brīvā apgrozībā.

29. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrajā un trešajā eksemplārā (ja tāds ir iesniegts) izdara atzīmi par saņemšanu un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam vai denaturētā spirta lietotājam.

30. Vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt otrā eksemplāra kopiju glabā akcīzes preču saņemšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

31. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, kas ieved denaturēto spirtu no ārvalsts, kas nav dalībvalsts, un apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, ir divi dažādi komersanti, apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kad denaturētais spirts laists brīvā apgrozībā, nosūta vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru apstiprinātam noliktavas turētājam, kurš ieveda denaturēto spirtu.

32. Šo noteikumu 31.punktā minētajā gadījumā apstiprināts noliktavas turētājs, kurš ieveda denaturēto spirtu, glabā vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru savā grāmatvedībā. Minētais dokuments apliecina, ka denaturēto spirtu ir saņēmis cits apstiprināts noliktavas turētājs.

V. Denaturētā spirta saņemšana no citas dalībvalsts

33. Ja denaturētā spirta saņēmējs ir denaturētā spirta lietotājs, pirms denaturētā spirta nosūtīšanas no citas dalībvalsts denaturētā spirta lietotājs paziņo citas dalībvalsts denaturētā spirta nosūtītājam savas denaturētā spirta lietotāja atļaujas numuru un reģistrēšanas datumu, lai nosūtītājs minēto informāciju varētu norādīt vienkāršotā pavaddokumenta 6.ailē.

34. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmais eksemplārs paliek pie personas, kura nosūta denaturēto spirtu uz Latvijas Republiku, bet vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru pievieno denaturētā spirta kravai.

35. Saņemot denaturēto spirtu, apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta otrā un trešā eksemplāra B ailē izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu Nr. 3649/92.

36. Apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā triju darbdienu laikā pēc denaturētā spirta saņemšanas un nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienestam veikt attiecīgus kontroles pasākumus denaturētā spirta saņemšanas vietā.

37. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrajā un trešajā eksemplārā izdara atzīmi par saņemšanu un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam vai denaturētā spirta lietotājam.

38. Vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt otrā eksemplāra kopiju glabā denaturētā spirta saņemšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

39. Apstiprināts noliktavas turētājs vai denaturētā spirta lietotājs vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru pēc tā saņemšanas atpakaļ no Valsts ieņēmumu dienesta nosūta denaturētā spirta nosūtītājam triju darbdienu laikā pēc denaturētā spirta saņemšanas.

VI. Denaturētā spirta nosūtīšana uz citu dalībvalsti

40. Apstiprināts noliktavas turētājs pirms denaturētā spirta nosūtīšanas uz citu dalībvalsti noformē vienkāršoto pavaddokumentu. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt pirmā eksemplāra kopiju glabā denaturētā spirta nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

41. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru pievieno denaturētā spirta kravai.

42. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru atbilstoši regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām noformē dalībvalstī, kurā saņem denaturēto spirtu.

43. Apstiprināts noliktavas turētājs pēc vienkāršotā pavaddokumenta trešā eksemplāra saņemšanas atpakaļ no citas dalībvalsts nekavējoties, bet ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no denaturētā spirta nosūtīšanas dienas iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā.

44. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta trešajā eksemplārā izdara atzīmi par saņemšanu un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam.

VII. Denaturētā spirta izvešana uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts

45. Apstiprināts noliktavas turētājs pirms denaturētā spirta izvešanas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, noformē vienkāršoto pavaddokumentu divos eksemplāros. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt pirmā eksemplāra kopiju glabā denaturētā spirta nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

46. Vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru pievieno denaturētā spirta kravai, kuru izved uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts. Vienotajā administratīvajā dokumentā, kuru iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta eksporta muitas iestādē kopā ar vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru, norāda vienkāršotā pavaddokumenta numuru.

47. Valsts ieņēmumu dienesta eksporta muitas iestāde vienkāršotā pavaddokumenta otrā eksemplāra A ailē norāda vienotā administratīvā dokumenta numuru, apzīmogo to un atdod apstiprinātam noliktavas turētājam.

48. Līdz denaturētā spirta izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs glabā savā grāmatvedībā un pēc denaturētā spirta izvešanas uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts, aizpilda vienkāršotā pavaddokumenta otrā eksemplāra B aili atbilstoši regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām, norādot denaturētā spirta izvešanas datumu.

49. Apstiprināts noliktavas turētājs vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kad uzsākta denaturētā spirta pārvietošana, ja denaturētais spirts izvests, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, vai četru mēnešu laikā no denaturētā spirta pārvietošanas sākuma, ja denaturētais spirts izvests, šķērsojot citas dalībvalsts robežu.

50. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrajā eksemplārā izdara atzīmi par saņemšanu un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam.

51. Apstiprināts noliktavas turētājs vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru glabā savā grāmatvedībā. Minētais dokuments apliecina, ka denaturētais spirts ir izvests uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts.

VIII. Denaturētā spirta pārvietošana starp akcīzes preču noliktavām Latvijas Republikā

52. Apstiprināts noliktavas turētājs pirms denaturētā spirta nosūtīšanas uz citu akcīzes preču noliktavu Latvijas Republikā noformē vienkāršoto pavaddokumentu. Ja apstiprināts noliktavas turētājs pārvieto denaturēto spirtu starp savām akcīzes preču noliktavām, vienkāršoto pavaddokumentu noformē divos eksemplāros.

53. Vienkāršotā pavaddokumenta pirmo eksemplāru apstiprināts noliktavas turētājs glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt pirmā eksemplāra kopiju glabā akcīzes preču nosūtīšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

54. Vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru (ja tāds ir noformēts) pievieno denaturētā spirta kravai.

55. Apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, vienkāršotā pavaddokumenta otrā un trešā eksemplāra (ja tāds ir noformēts) B ailē izdara atbilstošus ierakstus saskaņā ar regulu Nr. 3649/92.

56. Apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, iesniedz vienkāršotā pavaddokumenta otro un trešo eksemplāru (ja tāds ir noformēts) Valsts ieņēmumu dienestā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kad nosūtīts denaturētais spirts.

57. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrajā un trešajā eksemplārā (ja tāds ir iesniegts) izdara atzīmi par saņemšanu un ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tā saņemšanas atdod to apstiprinātam noliktavas turētājam.

58. Apstiprināts noliktavas turētājs, kurš saņem denaturēto spirtu, vienkāršotā pavaddokumenta otro eksemplāru glabā savā grāmatvedībā un izmanto darījuma iegrāmatošanai, savukārt vienkāršotā pavaddokumenta otrā eksemplāra kopiju glabā denaturētā spirta saņemšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai, bet pēc minētā termiņa – saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

59. Ja apstiprināts noliktavas turētājs, kas nosūta denaturēto spirtu, un apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, ir divi dažādi komersanti, apstiprināts noliktavas turētājs, kas saņem denaturēto spirtu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, kad nosūtīts denaturētais spirts, nosūta vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru apstiprinātam noliktavas turētājam, kurš nosūtīja denaturēto spirtu.

60. Šo noteikumu 59.punktā minētajā gadījumā apstiprināts noliktavas turētājs, kurš nosūtīja denaturēto spirtu, glabā vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru savā grāmatvedībā. Minētais dokuments apliecina, ka denaturēto spirtu ir saņēmis cits apstiprināts noliktavas turētājs.

IX. Vienkāršotā pavaddokumenta aprite, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas

61. Šo noteikumu 2.punktā minētā persona vienkāršotajā pavaddokumentā norādāmās ziņas var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Vienkāršoto pavaddokumentu uzskata par iesniegtu, ievērojot šajos noteikumos minētos vienkāršotā pavaddokumenta iesniegšanas termiņus, no brīža, kad to ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēma.

62. Par elektroniski iesniegtā vienkāršotā pavaddokumenta saņemšanu Valsts ieņēmumu dienests informē iesniedzēju, elektroniski nosūtot tam atbildes informāciju, kurā norāda saņemtā vienkāršotā pavaddokumenta numuru, saņemšanas datumu un laiku.

63. Ja vienkāršotais pavaddokuments ir iesniegts elektroniski, attiecīgie vienkāršotā pavaddokumenta eksemplāri Valsts ieņēmumu dienestā nav jāiesniedz, izņemot gadījumus, ja vienkāršoto pavaddokumentu saskaņā ar šiem noteikumiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādē.

64. Vienkāršotā pavaddokumenta iesniedzējs attiecīgā iesniegtā vienkāršotā pavaddokumenta eksemplāra 3.ailē "Kompetentā iestāde" ieraksta "Iesniegts elektroniski" un šo noteikumu 62.punktā minētajā informācijā norādīto datumu un laiku.

65. Ja informācija par vienkāršoto pavaddokumentu saskaņā ar šo noteikumu 61.punktu elektroniski nav iesniegta, Valsts ieņēmumu dienests (izņemot Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādi) ievada to Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc vienkāršotā pavaddokumenta saņemšanas.

X. Vienkāršoto pavaddokumentu pārbaude un citi kontroles pasākumi

66. Valsts ieņēmumu dienests veic vienkāršotā pavaddokumenta un tā aprites kontroli, kā arī akcīzes preču un to pārvietošanas kontroli. Ja Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešams veikt papildu pārbaudi, šo noteikumu 13., 29., 37. un 57.punktā noteikto vienkāršotā pavaddokumenta eksemplāra atdošanas termiņu var pagarināt līdz piecām dienām.

67. Veicot pārbaudi, Valsts ieņēmumu dienests vienkāršotā pavaddokumenta otrā un trešā eksemplāra A ailē norāda informāciju par veikto pārbaudi un, ja konstatēta neatbilstība, – attiecīgo pareizo informāciju. Šajā gadījumā, aprēķinot akcīzes nodokli vai akcīzes nodokļa atmaksu, ņem vērā Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē konstatēto.

68. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgā persona vai tās pārstāvis būtu klāt akcīzes preču pārbaudes laikā un sniegtu pārbaudē nepieciešamo palīdzību, kā arī pieaicināt ekspertus.

XI. Noslēguma jautājums

69. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.312 "Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.957
Informācijas paraugs par citā dalībvalstī patēriņam nodotajām akcīzes precēm

Informācija par akcīzes precēm, kas nodotas patēriņam citā dalībvalstī
(Declaration ON THE excise goods released for consumption in other member state)

Likuma "Par akcīzes nodokli" 26.panta pirmā daļa (Section 26(1) of the Law on the Excise Duty)

1. Nosūtītājs (Consignor)

 

2. Numurs (Reference number)

 

4. Atļauts saņemt preces (Receipt of goods permitted)


 

3. Saņēmējs (Consignee)

 


 

z.v.

5. Preču apraksts (Description of goods)

 

6. KN kods (CN code)
7. Daudzums (Quantity)
8. Akcīzes nodoklis (Excise duty)
9. Samaksāts (Paid)

Iesniegts nodrošinājums (Guarantee submitted)

Dokumenta numurs un datums (Reference number and date of the document)
10. Vārds, uzvārds, paraksts, datums, vieta (Name, surname, signature, date, place)

 

Paskaidrojumi aiļu aizpildīšanai.

1. Akcīzes preču saņēmējs:

1.1.  1.ailē "Nosūtītājs (Consignor)" norāda akcīzes preču nosūtītāja pievienotās vērtības nodokļa  maksātāja reģistrācijas numuru vai akcīzes identifikācijas numuru, nosaukumu un adresi;

1.2.  3.ailē "Saņēmējs (Consignee)" norāda savu pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, nosaukumu un adresi;

1.3.  5.ailē "Preču apraksts (Description of goods)" norāda:

1.3.1. akcīzes preču komerciālo aprakstu;

1.3.2. naftas produktiem – blīvumu;

1.3.3. alkoholiskajiem dzērieniem – absolūtā alkohola tilpumprocentus;

1.3.4. citu informāciju;

1.4.  6.ailē "KN kods (CN Code)" norāda akcīzes preču Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras kodu;

1.5.  7.ailē "Daudzums (Quantity)" norāda akcīzes preču daudzumu (alkoholiskajiem dzērieniem – kopīgo dzēriena tilpumu litros 20 oC temperatūrā, naftas produktiem (izņemot gāzveida ogļūdeņražus un mazutu) – tilpumu litros 15 oC temperatūrā, cigaretēm un cigarellām – skaitu 1000 vienībās, tabakai, gāzveida ogļūdeņražiem un mazutam – tīrsvaru kilogramos);

1.6.  8.ailē "Akcīzes nodoklis (Excise duty)" norāda par akcīzes precēm aprēķināto nodokli;

1.7.  9.ailē "Samaksāts (Paid), Iesniegts nodrošinājums (Guarantee submitted), Dokumenta numurs un datums (Reference number and date of the document)" atzīmē attiecīgo lauciņu pretī uzrakstam "Samaksāts (Paid)", ja akcīzes nodoklis ir samaksāts, vai "Iesniegts nodrošinājums (Guarantee submitted)", ja iesniegts atbilstošs akcīzes nodokļa vienreizējais nodrošinājums, un norāda attiecīgā dokumenta numuru un datumu;

1.8. 10.ailē "Vārds, uzvārds, paraksts, datums, vieta (Name, surname, signature, date, place)" norāda informāciju par personu, kas aizpilda ailes, un paraksta dokumentu. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Valsts ieņēmumu dienests:

2.1.  2.ailē "Numurs (Reference number)" norāda dokumenta reģistrācijas numuru lietvedībā;

2.2.  4.ailē "Atļauts saņemt preces (Receipt of goods permitted)" norāda Valsts ieņēmumu dienesta iestādes nosaukumu un datumu un apzīmogo dokumentu ar Valsts ieņēmumu dienesta iestādes zīmogu. Dokumenta rekvizītu "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.957
Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājuma paraugs

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1096)

Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājums
(STATEMENT ON EXCISE DUTY PAYMENT)

Padomes 2008.gada 16.decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, 36.panta 4.punkta "b" apakšpunkts

(Article 36(4)(b) of the Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC)

1. Nodokļu maksātājs (Taxpayer)

2. Adrese (Address)

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (Taxpayer’s registration number)

4. Datums (Date)

Samaksāts akcīzes nodoklis par
(Excise duty paid for)


5. Samaksātā akcīzes nodokļa summa (Paid amount of excise duty)

6. Vienkāršotais akcīzes preču pavaddokuments (Simplified accompanying document of excise goods)

7. VID iestāde (SRS office)

z.v.

8. Datums (Date)
9. Paraksts, vārds, uzvārds un amats (Signature, name, surname and position)

Paskaidrojumi aiļu aizpildīšanai.

1. 1.ailē "Nodokļu maksātājs (Taxpayer)" norāda juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu.

2. 2.ailē "Adrese (Address)" norāda juridiskās personas juridisko adresi vai fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adresi.

3. 3.ailē "Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (Taxpayer’s registration number)" norāda juridiskās personas PVN maksātāja reģistrācijas numuru vai personas kodu.

4. 4.ailē "Datums (Date)" norāda datumu, kad samaksāts akcīzes nodoklis, "Samaksāts akcīzes nodoklis par (Excise tax paid for)" – akcīzes preču aprakstu, Eiropas Savienībās Kombinētās nomenklatūras kodu un daudzumu.

5. 5.ailē "Samaksātā akcīzes nodokļa summa (Paid amount of excise duty)" norāda akcīzes nodokļa summu euro.

6. 6.ailē "Vienkāršotais akcīzes preču pavaddokuments (Simplified accompanying document)" norāda attiecīgā vienkāršotā pavaddokumenta numuru un izrakstīšanas datumu.

7. 7.ailē "VID iestāde (SRS office)" norāda Valsts ieņēmumu dienesta iestādes nosaukumu un apzīmogo dokumentu ar Valsts ieņēmumu dienesta iestādes zīmogu.

8. 8.ailē "Datums (Date)" norāda nodokļu samaksas apliecinājuma izsniegšanas datumu.

9. 9.ailē "Paraksts, vārds, uzvārds un amats (Signature, name, surname and position)" norāda Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņa vārdu, uzvārdu, amatu un Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis paraksta dokumentu.

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 957Pieņemts: 12.10.2010.Stājas spēkā: 16.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 164, 15.10.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
219570
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2010","iso_value":"2010\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)