Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumus Nr. 13 "Prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.834

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 22.§)
Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka higiēnas un nekaitīguma prasības saimnieciskās darbības veicējam, kas sniedz kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums), tā telpām, iekārtām un apkalpojošajam personālam, kā arī šo prasību uzraudzības kārtību, lai nodrošinātu sabiedrības veselības saglabāšanu, vienlaikus ievērojot ekonomiskās un tehnoloģiskās prasības.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. solārija personāls – saimnieciskās darbības veicēja nodarbinātās personas, kuras sniedz pakalpojumu, izmantojot UV iekārtas, un kuru kvalifikācija atbilst šo noteikumu IV nodaļā noteiktajām prasībām;

2.2. UV iekārta – ultravioletā starojuma iekārta, kas nepieciešama kosmētiskā iedeguma pakalpojumu saņemšanai un kura atbilst šo noteikumu III nodaļā noteiktajām prasībām;

2.3. UV starojums – ultravioletais starojums, kā ietekmē izmainās ādas pigmentācija un iegūts kosmētiskais iedegums.

3. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs saimnieciskās darbības veicējs, kas sniedz pakalpojumu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

4. Šo noteikumu prasību izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

II. Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi un patērētāju informēšana par UV starojuma radītiem riskiem veselībai

5. Pakalpojumu ir aizliegts sniegt patērētājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, izņemot gadījumus, ja minētā persona uzrāda ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu, ka tās veselības stāvoklis ir atbilstošs pakalpojuma saņemšanai. Ģimenes ārsta izziņa un dermatologa izziņa ir derīga sešus mēnešus.

6. Lai pārliecinātos par patērētāja vecumu, solārija personāls pieprasa, lai patērētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību. Pēc solārija personāla vai Veselības inspekcijas pieprasījuma patērētāja pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai autovadītāja apliecību.

7. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai patērētājs pirms pakalpojuma saņemšanas tiktu informēts par riskiem veselībai, kas saistīti ar UV starojuma ietekmi, un pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem. Solārija personāls pirms pakalpojuma sniegšanas izsniedz patērētājam apmeklējumu uzskaites karti, kurā norādīts patērētāja vārds, uzvārds, apmeklējuma datums un laiks, kā arī norādīta informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un pakalpojuma saņemšanas nosacījumi (1.pielikums).

8. Apmeklējumu uzskaites karte atrodas pie patērētāja. Ja apmeklējumu uzskaites karte tiek pazaudēta, pakalpojuma sniedzējs nodrošina tās atkārtotu izsniegšanu patērētājam.

9. Pakalpojuma sniedzējs pakalpojuma sniegšanas vietā nodrošina informāciju par UV starojuma ietekmi, sauļošanās kontrindikācijām, pareiza sauļošanās režīma ieteikumiem un ādas tipiem. Informāciju izvieto laukumā, kas nav mazāks par 21 x 30 cm, tā, lai patērētājam tā būtu viegli ieraugāma un salasāma.

10. Solārija personālam ir pienākums novērtēt patērētāja ādas stāvokļa atbilstību pakalpojuma saņemšanai un sniegt konsultāciju par piemērotāko sauļošanās režīmu.

III. Prasības solāriju telpām, iekārtām un aprīkojumam

11. Pakalpojuma sniegšanas vietā tiek nodrošinātas vismaz šādas telpas:

11.1. uzgaidāmā telpa vai vieta patērētājam;

11.2. telpa vai norobežota vieta, kur atrodas UV iekārta un vieta patērētāja personīgo mantu un drēbju novietošanai;

11.3. vieta telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai;

11.4. telpa personāla higiēnas vajadzībām (tualete – arī klienta lietošanai).

12. Pakalpojuma sniegšanas vietā ir dabīgā vai mehāniskā ventilācija, nodrošinot gaisa temperatūru, ne zemāku par +18 ºC, grīdas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas.

13. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā tīrīšanas un dezinfekcijas plānu, nodrošinot, ka UV iekārta pēc katras izmantošanas tiek tīrīta un dezinficēta.

14. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzskaiti par pakalpojuma sniegšanas vietas telpas, iekārtas vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju, norādot datumu, laiku, kā arī personu, kas to tīrījusi vai dezinficējusi. Uzskaites ieraksti par telpu, iekārtu vai aprīkojuma tīrīšanu vai dezinfekciju pēc pieprasījuma ir pieejami patērētājam un Veselības inspekcijai.

15. UV iekārtas ir apgādātas ar darba stundu uzskaites un sauļošanās laika mērītājiem, ventilācijas sistēmām un automātisko atslēgšanās sistēmu.

16. UV iekārtas radītais maksimālais efektīvais UV starojuma līmenis nepārsniedz 0,3 W/m2.

17. UV iekārtas radīto maksimālo efektīvo UV starojuma līmeni apliecina UV iekārtas tehniskā dokumentācija un lampu ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija vai mērījumu rezultāti.

18. UV iekārtas radītā starojuma mērījumus ar kalibrētu mēraparatūru, kas atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai ir piemērota attiecīgā UV starojuma mērījumiem, veic:

18.1. Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 L "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" akreditētas laboratorijas;

18.2. citās Eiropas Savienības dalībvalstīs akreditētas institūcijas, kuras tiesīgas veikt optiskā starojuma mērījumus;

18.3. personas ar atbilstošu kvalifikāciju mērījumu veikšanai.

19. Ne retāk kā reizi mēnesī tiek veikti ieraksti (elektroniski vai papīra formā) par UV iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm. Šie dati pēc pieprasījuma ir pieejami patērētājiem un Veselības inspekcijai.

20. Pakalpojuma sniedzējs katram patērētājam nodrošina:

20.1. UV starojuma aizsargbrilles;

20.2. salvetes vai citus līdzekļus kosmētikas noņemšanai.

21. UV starojuma aizsargbrilles tīra un dezinficē ar atbilstošiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem pēc katras lietošanas reizes.

IV. Prasības solārija personālam

22. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs, lai droša un cilvēka veselībai nekaitīga pakalpojuma sniegšanai solārija personālam būtu atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas par ādas uzbūvi un fizioloģiju, UV starojuma fizikālo raksturojumu, UV starojuma fizioloģisko un terapeitisko iedarbību uz cilvēka organismu, indikācijām, kontrindikācijām, lietošanas iespējām, aparatūru, darba drošību un pirmo palīdzību UV starojuma izraisītu veselības traucējumu gadījumā. Šādas zināšanas apliecina medicīniskās izglītības dokuments, ārvalstīs iegūts profesionālās izglītības vai kvalifikācijas dokuments, kas Latvijā atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vai apliecība par mācību kursa "Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības" noklausīšanos (turpmāk – apliecība) (2.pielikums).

23. Apliecību solārija personālam izsniedz apmācīttiesīga institūcija, ja solārija personāls noklausījies sešu stundu mācību kursu "Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības" atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajai programmai.

24. Apliecība ir derīga divus gadus no tās izsniegšanas dienas.

25. Solārija personālam ir personas medicīniskā grāmatiņa, kurā veikti ieraksti atbilstoši prasībām, kas noteiktas personām, kuru darbs ir tieši saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai.

V. Noslēguma jautājums

26. Šo noteikumu 16. un 22.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.834
Patērētājam sniedzamā informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un kosmētiskā iedeguma pakalpojuma saņemšanas nosacījumi

1. Brīdinām, ka pārmērīgi bieža un intensīva UV starojuma ietekme veicina ādas novecošanos un saslimšanu ar ādas vēzi.

2. Lai izvairītos no UV starojuma nelabvēlīgās ietekmes, lūdzam ievērot šādus nosacījumus:

2.1. UV iekārtas nedrīkst lietot:

2.1.1. personas līdz 18 gadu vecumam (izņemot, ja to ir ieteicis ārsts);

2.1.2. personas ar dabīgi rudiem matiem;

2.1.3. personas, kurām ir ādas problēmas (piemēram, pigmenta plankumi, neparasti bāli plankumi);

2.1.4. personas ar jutīgu ādu (cieš no saules apdegumiem; neiedeg nemaz vai nevar iedegt, negūstot apdegumus; bērnībā bieži bijuši smagi saules apdegumi);

2.1.5. personas, kurām ir medicīniska rakstura problēmas (kurām ir vai ir bijis ādas vēzis; kuras ir ārsta uzraudzībā tādu slimību dēļ, kas saistītas ar fotojutību (jutību pret radiācijas enerģijas iedarbību), vai kuras lieto fotojutīgus medikamentus);

2.1.6. ja pēc iepriekšējās sauļošanās saulē vai UV iekārtā nav pagājušas 48 stundas;

2.2. izmantojot UV iekārtu, jāveic šādi drošības pasākumi:

2.2.1. vienmēr jālieto aizsargbrilles (kontaktlēcas vai saulesbrilles neaizvieto aizsargbrilles);

2.2.2. pirms sauļošanās jānoņem kosmētika. Bez saskaņošanas ar solārija personālu nedrīkst lietot nekādus aizsargkrēmus vai iedegumu pastiprinošus produktus;

2.2.3. jāievēro solārija personāla ieteikumi, kas attiecas uz sauļošanās ilgumu vienā sauļošanās reizē, intervālu starp sauļošanās reizēm un attālumu no lampām, kā arī par maksimālo pieļaujamo sauļošanās reižu skaitu gadā, nepārsniedzot personas minimālo eritēmas devu (MED);

2.2.4. jāapsedz jutīgās ādas daļas (piemēram, rētas, tetovējumi, kā arī ģenitālijas), lai aizsargātu no UV starojuma iedarbības;

2.3. nepieciešams konsultēties ar ārstu par iespējamiem UV starojuma radītiem veselības riskiem:

2.3.1. uzsākot kosmētiskā iedeguma pakalpojuma saņemšanu pirmo reizi mūžā vai pēc gada un ilgāk;

2.3.2. ja ir izteikta jutība vai alerģiskas reakcijas uz UV starojumu;

2.3.3. ja 48 stundu laikā pēc sauļošanās izjūtat ādas niezi, ir apdeguma sajūta, ādas pietūkums, ādas bojājumi, izsitumi vai arī tiek pamanītas izmaiņas pigmenta dzimumzīmēs un citas neparastas ādas izmaiņas;

2.3.4. ja ir grūtniecība;

2.3.5. ja tiek lietotas jebkādas zāles.

Veselības ministrs D.Gavars
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.834
Apliecība par mācību kursa
"Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības"
noklausīšanos

Veselības ministrs D.Gavars
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 7.septembra noteikumiem Nr.834
Mācību kursa
"Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības"
programma

Nr.p.k.

Tēma

Lekcijas ilgums (minūtēs)

1.Vispārīgā daļa

130

1.1.UV iekārtas lietošana un veselība

30

1.2.cilvēka ādas uzbūve, struktūra un funkcijas

25

1.3.UV starojuma ietekme uz cilvēka organismu

20

1.4.iedeguma process un ādas reakcija uz UV starojumu

20

1.5.riska grupas un kontrindikācijas solārija izmantošanai

15

1.6.UV starojuma radītie veselības traucējumi un to novēršana

20

2.Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas pamatprasības

110

2.1.kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumu reglamentējošie normatīvie akti Latvijā un Eiropas Savienībā

20

2.2.nosacījumi UV iekārtām un aprīkojumam

20

2.3.kosmētiskā iedeguma pakalpojuma vietas telpu iekārtojums

20

2.4.kosmētiskā iedeguma pakalpojuma vietas telpu, iekārtu un aprīkojuma kopšana un dezinfekcija

20

2.5.prasības solārija personālam

30

3.Veselībai droša pakalpojuma sniegšana kosmētiskā iedeguma iegūšanai

120

3.1.sauļošanās programmas

20

3.2.pareizas sauļošanās nosacījumi

25

3.3.darba drošības nosacījumi UV starojuma iekārtas lietošanai

20

3.4.klientu informēšana par UV iekārtu drošu lietošanu

30

3.5.pirmās palīdzības sniegšana UV starojuma izraisīto veselības traucējumu gadījumā

25

Veselības ministrs D.Gavars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 834Pieņemts: 07.09.2010.Stājas spēkā: 11.09.2010.Zaudē spēku: 01.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 10.09.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
217520
11.09.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)