Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols
04.12.2007 Nr. 68

Sēdi vada

 

 

Ministru prezidents

-

A.Kalvītis

 

 

 

Piedalās:

 

 

Aizsardzības ministrs

-

A.Slakteris

Ārlietu ministrs

-

M.Riekstiņš

Bērnu un ģimenes lietu ministrs

-

A.Baštiks

Iekšlietu ministrs

-

I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre

-

B.Rivža

Kultūras ministre

-

H.Demakova

Labklājības ministre

-

I.Purne

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

-

E.Zalāns

Satiksmes ministrs

-

A.Šlesers

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

V.Veldre

Vides ministrs

-

R.Vējonis

Zemkopības ministrs

-

M.Roze

Īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās

-

I.Gudele

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās

-

N.Broks

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās

-

O.Kastēns

 

 

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

 

 

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore

-

G.Veismane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

 

 

Protokolē

 

 

Dokumentu nodrošinājuma departamenta vadītāja vietniece

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

 

Ministru kabineta komitejā
atbalstītais tiesību akta projekts

___________________________

 

1.§

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu"

TA-2616

___________________________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

Tiesību aktu projekti, kas netiek
skatīti Ministru kabineta komitejā

_______________________________

 

2.§

 

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Vologdas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"

TA-3137

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Pilnvarot Ekonomikas ministrijas valsts sekretāru parakstīt iesniegto vienošanos.

3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

3.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.maija rīkojumā Nr.317 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-3018

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

4.§

 

Rīkojuma projekts "Par Valsts energoinspekcijas un Valsts būvinspekcijas reorganizāciju un Valsts tehniskās inspekcijas izveidi"

TA-2986

___________________________________________________

(G.Bērziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt izveidojamās iestādes nosaukumu, ņemot vērā vides ministra priekšlikumu, kā arī precizēt rīkojuma projekta 4.punktā minēto termiņu. Precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

4. Ekonomikas ministrijai un Labklājības ministrijai saistībā ar Valsts būvinspekc ijas un Valsts energoinspekcijas reorganizāciju un Valsts tehniskās inspekcijas izveidi sagatavot un ekonomikas ministram:

4.1. līdz 2008.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus Būvniecības likumā, likumā "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu", Elektroenerģijas nodokļa likumā, Enerģētikas likumā, likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", Valsts darba inspekcijas likumā un Ieroču aprites likumā;

4.2. līdz 2008.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus citos normatīvajos aktos.

 

 

5.§

 

Noteikumu projekts "Valsts tehniskās inspekcijas nolikums"

TA-2985

___________________________________________________

(G.Bērziņš, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Ekonomikas ministrijai precizēt institūcijas nosaukumu atbilstoši šī protokola 4.paragrāfa 2.punktā lemtajam. Precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

6.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.decembra rīkojumā Nr.847 "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu privatizācijas sertifikātu dzēšanai""

TA-3133

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

7.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""

TA-3068

___________________________________________________

(G.Bērziņš, M.Riekstiņš, A.Šlesers, I.Godmanis, H.Demakova, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

8.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"

TA-3077

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto normu ieviešanai 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

 

 

9.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"

TA-3075

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

3. Jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto normu ieviešanai 2010.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

 

 

10.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā"

TA-3073

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 

 

11.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā akreditē fiziskās personas, kuras vēlas veikt personas datu apstrādes auditu valsts un pašvaldību institūcijās, un par minēto fizisko personu atbilstības kritērijiem"

TA-2784

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

12.§

 

Noteikumu projekts "Postpenitenciārās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtība"

TA-2660

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

13.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par izgudrojumu tiesisko aizsardzību"

TA-2878

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Tieslietu ministrijai noteikumu projekta īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 

 

14.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība""

TA-2368

___________________________________________________

(G.Bērziņš, E.Zalāns, V.Puļķis, A.Kalvītis)

 

1. Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt uz nedēļu.

2. Ekonomikas ministrijai izvērtēt priekšlikumu precizēt noteikumu redakciju attiecībā uz individuālām glābšanas ierīcēm un minēto izvērtējumu vai attiecīgi precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

15.§

 

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību"

TA-2116

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Noteikumu projekta īstenošanu 2008.gadā Tieslietu ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadā un turpmākajos gados skatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

16.§

 

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

TA-2885

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt konvenciju.

3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

4. Finanšu ministrijai pēc konvencijas parakstīšanas iesniegt konvenciju Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 

 

17.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti""

TA-3192

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt noteikumu 40.2 punktā noteikto instrukciju un iesniegt to noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā.

18.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem""

TA-3185

___________________________________________________

(A.Slakteris, E.Medne, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

19.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.580 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""

TA-2757

___________________________________________________

(I.Godmanis, V.Veldre, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

20.§

 

Rīkojuma projekts "Par Latvijas Šķēpa mešanas metodiskā centra reorganizāciju un valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" izveidi"

TA-2871

___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" trim darbības gadiem izvērtēt tās darbības lietderību un līdz 2010.gada 31.decembrim par to informēt Ministru kabinetu.

 

 

21.§

 

Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs" nolikums"

TA-2872

___________________________________________________

(B.Rivža, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

22.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu"

TA-2631

___________________________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

23.§

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltaiņi" Bauskas rajona Iecavas novadā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-2974

___________________________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

24.§

 

Par Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 47.§) "Par papildu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, atbalstam invalīdiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli strādājošiem pensionāriem" izpildi

TA-3128

___________________________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

 

Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.52 47.§) "Par papildu finansējumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, atbalstam invalīdiem un iedzīvotāju ienākuma nodokli strādājošiem pensionāriem", pagarināt 2.punktā minētā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2008.gada 1.martam.

 

 

25.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā piešķir mērķdotāciju plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei""

TA-2953

___________________________________________________

(E.Zalāns, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

26.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.oktobra rīkojumā Nr.649 "Par dotāciju piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās""

TA-3237

___________________________________________________

(E.Zalāns, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

27.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujas izsniegšanu aviācijas skates organizēšanai un veikšanai un aviācijas skates organizēšanas un veikšanas kārtība"

TA-2551

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

28.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.789 "Par Koncepciju par zemes ciparu televīzijas raidīšanas attīstību Latvijā"''

TA-2996

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai aizstāt skaitļus un vārdus "2007.gada 31.decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2008.gada 1.aprīlim". Precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

 

 

29.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu, izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un apliecības paraugu"

TA-2391

___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

30.§

 

Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF) sadarbības līgumu

TA-3213

___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Pilnvarot vides ministru parakstīt līgumu.

4. Vides ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

5. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides ministrs.

7. Nepieciešamos finanšu līdzekļus šī likumprojekta īstenošanai 2008.gadā nodrošināt no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.02.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Par nepieciešamo finanšu līdzekļu piešķiršanu šī likumprojekta īstenošanai 2009.gadā un turpmākajos gados lemt vienlaikus ar visu ministriju vidēja termiņa budžeta prioritāšu pieteikumiem valsts budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 

 

31.§

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Papes ezers" Liepājas rajona Rucavas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides ministrijas valdījumā"

TA-2753

___________________________________________________

(R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

32.§

 

Noteikumu projekts "References laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtība, references laboratorijas funkcijas un pienākumi un prasības references laboratoriju iekārtām un aprīkojumam"

TA-2461

___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2008.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus:

2.1. Veterinārmedicīnas likumā, paredzot Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic atliekvielu, tai skaitā pesticīdu atlieku, laboratorisko kontroli un slimību ierosinātāju antimikrobiālās rezistences noteikšanu, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus;

2.2. Dzīvnieku barības aprites likumā, paredzot Ministru kabinetam pilnvarojumu noteikt kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura veic dzīvnieku barības laboratorisko kontroli, kā arī references laboratorijas akreditācijas kārtību, funkcijas un pienākumus.

 

 

33.§

 

Par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 46.§) "Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā"" izpildi

TA-3021

___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

 

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 46.§) "Noteikumu projekts "Labturības prasības dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtība, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā"" izpildi, noteikt, ka 2.punktā dotā uzdevuma izpilde ir zaudējusi aktualitāti.

 

 

34.§

 

Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju Jūrmalā, Kāpu ielā 55a"

TA-3126

___________________________________________________

(M.Roze, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

35.§

 

Par Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdes protokol­lēmumā (prot. Nr.59 15.§) "Par darba apjomu un finansējumu, kas ir nepieciešams, lai iegūtu fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolei nepieciešamos datus integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros" noteikto uzdevumu izpildi

TA-2989

___________________________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

 

Ņemot vērā Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta iesniegto informāciju par Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.59 15.§) "Par darba apjomu un finansējumu, kas ir nepieciešams, lai iegūtu fizisko personu ienākumu gūšanas kontrolei nepieciešamos datus integrētas valsts informācijas sistēmas ietvaros" izpildi, noteikt, ka protokollēmuma 3. un 4.punktā minēto uzdevumu izpilde ir zaudējusi aktualitāti.

 

 

Informatīvie ziņojumi

_____________________

 

36.§

 

Par paveikto un turpmāko darbību Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas ietvaros

TA-3130

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, G.Bērziņš, V.Heniņš, E.Zalāns, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darba grupu Latvijas puses vadītājiem organizēt Latvijas puses pārstāvju darba grupu sēdes, kā arī divpusējās sēdes, lai koordinētu un veicinātu Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijā panākto vienošanos izpildi. Par komisijas sēžu rezultātiem informēt komisijas Latvijas puses vadītāju un komisijas atbildīgo sekretāru.

3. Finanšu ministram pēc katras divpusējās komisijas sēdes un komisijas abu pušu vadītāju tikšanās ziņot Ministru kabinetam par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisijas darbības rezultātiem.

 

37.§

 

Par Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas stratēģijas (pamatnostādnes) izpildi

TA-3180

___________________________________________________

(G.Bērziņš, K.Lore, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Atzīt par izpildītu Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas stratēģiju (pamatnostādnes) (akceptēta ar Ministru kabineta 2003.gada 4.augusta rīkojumu Nr.486 "Par Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas stratēģiju (pamatnostādnēm)").

 

 

38.§

 

Par projekta "Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš-Sēnīte" iepirkuma dokumentācijas un
līguma projekta pamatprincipiem

TA-2641

___________________________________________________

(A.Šlesers, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sagatavoto informatīvo ziņojumu.

2. Satiksmes ministrijai veikt iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.panta trešo daļu un slēgt līgumu par E77 maršruta valsts galvenā autoceļa A2 posma Rīgas apvedceļš-Sēnīte no 14,1.km līdz 38,7.km ātrgaitas ceļa projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un finansēšanu ar šo darbu izpildei izvēlēto privāto partneri uz laiku līdz 30 gadiem.

 

 

Politikas plānošanas dokuments

____________________________

 

39.§

 

Administratīvā procesa efektivizēšanas koncepcijas projekts

TA-2113

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

Ministru kabineta lieta

_____________________

 

40.§

 

Par priekšlikumiem likumprojekta ''Ministru kabineta iekārtas likums'' izskatīšanai Saeimā

TA-3288

SAN-3563

___________________________________________________

(I.Bite-Perceva, G.Bērziņš, O.Kastēns, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas (Politikas koordinācijas departa­menta) sniegto informāciju par likumprojekta ''Ministru kabineta iekārtas likums'' virzību Saeimā un par atsevišķiem konceptuāliem jautājumiem, kas nav izskatīti Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra sēdē (prot. Nr.65 23.§) - par 13.panta trešo daļu, 14.panta piekto daļu, 15.panta piekto daļu, 18.panta trešo daļu, 30.panta otro daļu un 40.pantu.

2. Atbalstīt šādus priekšlikumus likumprojektam "Ministru kabineta iekārtas likums":

2.1. izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru prezidents vada Ministru kabineta darbu un nosaka tā gal­venās politiskās vadlīnijas, izstrādājot un īstenojot Deklarāciju par Ministru kabi­neta iecerēto darbību (turpmāk arī - Deklarācija) un rīcības plānu.";

2.2. izteikt 7.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru prezidenta biedrs papildus Ministru prezidenta biedra pienā­kumiem var pastāvīgi vai uz laiku pildīt arī cita ministra pienākumus, ņemot vērā Ministru prezidenta noteiktās galvenās politiskās vadlīnijas, kā arī no­drošinot rīcības plāna Deklarācijas īstenošanai izstrādi un izpildi.";

2.3. izteikt pašreizējo likumprojekta 7.panta ceturto daļu kā 30.panta sesto daļu;

2.4. izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Ministrs, kuram padota ministrija

Ministrs, kuram padota ministrija, patstāvīgi vada viņam padoto ministriju, ievērojot attiecīgajai ministrijai normatīvajos aktos noteikto kom­petenci, ņemot vērā Ministru prezidenta noteiktās galvenās politiskās vadlīnijas, kā arī no­drošinot rīcības plāna Deklarācijas īstenošanai izstrādi un izpildi.";

2.5. izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Īpašu uzdevumu ministrs vada sekretariāta vai citu viņam padoto struktūrvienību darbu, ievērojot tam padotajam sekretariātam vai struktūr­vienībām normatīvajos aktos noteikto kompetenci, ņemot vērā Ministru prezidenta noteiktās galvenās politiskās vadlīnijas, kā arī nodrošinot rīcības plāna Deklarācijas īstenošanai izstrādi un izpildi.";

2.6. izteikt 10.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru prezidenta prombūtnes laikā Ministru prezidenta pienākumus pilda Ministru prezidenta biedrs, ja Ministru prezidents nav noteicis citādi.

(2) Ja Ministru kabinetā ir vairāki Ministru prezidenta biedri vai ja Ministru kabinetā nav Ministru prezidenta biedra, Ministru prezidents nosaka pastāvīgu Ministru prezidenta aizvietošanas kārtību vai aizvietošanas kārtību konkrētam gadījumam.";

2.7. izteikt 13.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona, kuru Valsts prezidents saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi aicinājis sastādīt Ministru kabinetu, uzskatāma par Ministru pre­zidenta amata kandidātu. Valsts prezidenta Kanceleja informē Valsts kanceleju par Ministru prezidenta amata kandidāta uzaicināšanu.

(2) Valsts kanceleja saskaņā ar Valsts kancelejas nolikumu nodrošina Ministru prezidenta amata kandidāta darbu līdz dienai, kad viņš šo statusu zaudē.";

2.8. izteikt 14.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets uzskatāms par sastādītu, ja Saeima, balsojot par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam, izteikusi uzticību visiem šā likuma 5.panta pirmajā daļā minētajiem ministriem kopumā. Turklāt vienai personai var izteikt uzticību tikai vienā ministra amatā, izņemot Ministru prezidentu un Ministru prezidenta biedrus, kuri var uzņemties viena ministra pienākumu pildīšanu pastāvīgi vai uz laiku.";

2.9. 15.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru prezidenta amata kandidāts nodrošina, ka Deklarācija tiek izstrādāta, pēc iespējas ņemot vērā šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto informāciju, lai nodrošinātu lietu nepārtrauktību.

(3) Pamatojoties uz Deklarāciju, Ministru kabinets pēc tam, kad Saeima tam izteikusi uzticību, apstiprina rīcības plānu Deklarācijas īstenošanai. Rīcības plānā norāda konkrētus uzdevumus Deklarācijā izvirzīto mērķu sasniegšanai, katra uzdevuma īstenošanas termiņu un par uzdevuma īstenošanu atbildīgās iestādes.'';

izslēgt piektajā daļā vārdu "ikgadēju";

2.10. izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Lēmuma projektu par uzticības izteikšanu attiecīgajam ministra amata kandidātam Ministru prezidenta amata kandidāts iesniedz Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdē­tājam. Lēmuma projektu par uzticības izteikšanu ministram Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauj saskaņā ar Saeimas kārtības rulli.";

2.11. izslēgt 18.panta ceturto daļu (tajā norādīto jautājumu regulē likumprojekta 19.panta trešās daļas 3.punkts);

2.12. izteikt 20.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par ministra atkāpšanos Ministru prezi­dents nekavējoties iesniedz attiecīgu rakstveida paziņojumu Valsts prezidentam un Saeimas priekš­sēdētājam. Par ministra atbrīvošanu no amata Ministru prezi­dents nekavējoties paziņo attiecīgajam ministram un iesniedz attiecīgu rakstveida paziņojumu Valsts prezidentam un Saeimas priekšsēdētājam.";

2.13. izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā (apvienojot 21.panta otro un trešo daļu:

"(2) Ja ministrs atkāpies, atbrīvots no amata vai Saeima ministram iztei­kusi neuzticību, Ministru prezidents un ministrs var vienoties, ka ministrs noteiktu laiku turpinās pildīt savus amata pienākumus, ja Saeima nav lēmusi citādi. Šo jautājumu izlemj vienlaikus ar jautājumu par ministra atbrīvošanu no amata.";

2.14. izslēgt 21.panta trešo daļu;

2.15. izteikt 22.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nododamās informācijas saturu, apjomu un sniegšanas kārtību, kā arī vienoto formu nosaka Ministru kabineta kārtības rullis.";

2.16. papildināt 26.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabineta locekļu koleģiālo institūciju pieņemtajiem lēmumiem ārpus valsts pārvaldes ir konsultatīvs raksturs. Ministru kabineta locekļu koleģiālā institūcija atbilstoši kompetencei var pieņemt šajā institūcijā pārstāvētajām valsts tiešās pārvaldes iestādēm saistošus lēmumus, ja attiecīgais Ministru kabineta loceklis atbalsta šāda lēmuma pieņemšanu.";

2.17. 29.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabineta sēdes ir atklātas. Ministru prezidents var pasludināt atsevišķas Ministru kabineta sēdes vai to daļas par slēgtām. Pieteikšanās kārtību, ierobežojumus un dalības norises kārtību atklātajās Ministru kabineta sēdēs nosaka Ministru kabineta kārtības rullis.

(3) Ministru kabineta sēdes darba kārtību, tai pievienotos publiski pieejamos tiesību aktu projektus un sēdes protokolu publicē Ministru kabineta mājaslapā internetā.";

izslēgt ceturto daļu;

2.18. izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie Ministru kabineta locekļi, kas balso ''par", ''pret" vai ''atturas". Ja Ministru kabineta loceklis normatīvajos aktos noteikto ierobežojumu dēļ, kā arī ētisku vai citu apsvērumu dēļ atsakās piedalīties lēmuma pieņemšanā, viņš pēc Ministru kabineta sēdes iesniedz rakstveida motivāciju, kuru pievieno sēdes protokolam.";

2.19. pārejas noteikumos:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 34.pants stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī. Līdz 2008.gada 31.decembrim piemēro Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumus Nr.862 "Noteikumi par Ministru kabineta locekļu, valsts ministru un parla­mentāro sekretāru atalgojumu, reprezentācijas un braukšanas naudu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ievērojot Latvijas Republikas starptautiskās saistības, pēc šā likuma spēkā stāšanās paliek spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti, pama­tojoties uz Saeimā 1993.gada 15.jūlijā pieņemtā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, un kas apstiprina starptautiskus līgumus."

3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

 

41.§

 

Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu Nacionālajai radio un televīzijas padomei"

TA-3208

___________________________________________________

(H.Demakova, S.Zvidriņa, I.Krūmane, M.Riekstiņš, G.Bērziņš, J.Šints, E.Zalāns, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

Papildus iekļautie jautājumi

__________________________

 

42.§

 

Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-3254

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

43.§

 

Noteikumu projekts "Eiropas kultūras galvaspilsētas atlases konkursa nolikums"

TA-3045

___________________________________________________

(H.Demakova, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

44.§

 

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Baznīcas ielā 25, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-3253

___________________________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

45.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-2818

___________________________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.

3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

46.§

 

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējumu pašvaldību sporta būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un pilnveidošanai"

TA-3132

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

47.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.jūnija rīkojumā Nr.408 "Par līdzfinansējumu pašvaldību sporta būvju būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai""

TA-3262

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

48.§

 

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (179.saraksts)"

TA-3201

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegtā rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktā minēto valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai.

2. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izteikto iebildumu, jautājuma izskatīšanu par rīkojuma projekta 1.2.apakšpunktā minētā valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai atlikt. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai ir nepieciešamas dzirnavas (būves kadastra apzīmējums 6468 005 0042 008) Liepājas rajona Kazdangā, Liepu gatvē 10A, un, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt attiecīgo tiesību akta projektu ar Ministru prezidenta 2006.gada 28.februāra rīkojumu Nr.85 "Par darba grupu" izveido­tajai starpinstitūciju darba grupai.

3. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Finanšu ministrijas izteiktos iebildumus, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejai dokumentus, kas apliecina rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktā minētās kafejnīcas (būves kadastra apzīmējums 0100 047 0009 001) Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 10a, piekritību valstij. Valsts kancelejai pēc dokumentu iesniegšanas sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

4. Ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Valsts kancelejai dokumentus, kas apliecina rīkojuma projekta 1.4.apakšpunktā minētās garāžas (būves kadastra apzīmējums 1700 020 0121 001) Liepājā, Kapsētas ielā 17A, piekritību valstij. Valsts kancelejai pēc dokumentu iesniegšanas sagatavot jautājumu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

5. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

49.§

 

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.812 "Par programmu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" 2007.-2013.gadam""

TA-3033

___________________________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

50.§

 

Izglītības sistēmas informati­zācijas programmas "Informā­cijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei" īstenošanas rīcības plāna projekts 2007.-2009.gadam

TA-3060

___________________________________________________

(I.Gudele, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

51.§

 

Instrukcijas projekts "Valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmju sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība 2008.gadam"

TA-3276

___________________________________________________

(A.Slakteris, Z.Eglīte, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.

Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.

 

 

52.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000""

TA-3263

___________________________________________________

(R.Vējonis, N.Broks, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

2. Valsts kancelejai kopīgi ar Vides ministriju precizēt noteikumu projekta 3.pielikumu. Precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.

3. Vides ministrijai izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par attiecīgiem grozījumiem šajos noteikumos un iesniegt to Ministru kabinetā izskatīšanai steidzamības kārtībā, ja Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"" iekļautos Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus Uzraudzības komiteja apstiprinās citā redakcijā.

 

 

53.§

 

Noteikumu projekts "Noteikumi par Drošības policijas amatpersonu dienesta apliecības paraugu un dienesta apliecības izsniegšanas un nodošanas kārtību"

TA-2875

___________________________________________________

(I.Godmanis, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

54.§

 

Rīkojuma projekts "Par papildus nepieciešamo līdzekļu 2007.gadam valsts pamatbudžeta programmā 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti" piešķiršanu"

TA-3280

___________________________________________________

(I.Purne, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

(Skat. MK 18.12.2007. protokollēmumu (prot.nr.70, 40.§))

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

2. Labklājības ministrijai precizēt rīkojuma projektu un paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 4.decembra vēstulē Nr.2-6-04.1/3567 minēto, un saskaņot ar Finanšu ministriju. Precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

3. Valsts kancelejai precizēto rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.

4. Labklājības ministrijai precizēt informāciju par situāciju valsts pamatbudžeta programmā 20.00.00 "Valsts sociālie pabalsti" uz 2007.gada 15.decembri un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra sēdē.

 

 

55.§

 

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Stradiņa universitātes rektora apstiprināšanu"

TA-3279

___________________________________________________

(V.Veldre, B.Rivža, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

56.§

 

Likumprojekts "Par likuma "Par Līgumu par Konstitūciju Eiropai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3284

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu".

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

4. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

57.§

 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.904 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darba samaksas sistēmu un amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""

TA-3274

___________________________________________________

(I.Godmanis, R.Vējonis, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

 

58.§

 

Informatīvais ziņojums par nepieciešamo rīcību, lai veicinātu darba meklējumos izbraukušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanos Latvijā

TA-2338

___________________________________________________

(O.Kastēns, I.Liepa, I.Godmanis, H.Demakova, A.Šlesers, A.Kalvītis)

 

1. Informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlikt.

2. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam kopīgi ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju pārstrādāt ziņojumu, ietverot tajā uz pārbaudāmiem un ticamiem faktiem balstītu informāciju un secinājumus. Precizēto ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

59.§

 

Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu

TA-3290

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, I.Godmanis, L.Drozdova, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

3. Ārlietu ministrijai pēc līguma parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.

4. Valsts kancelejai sagatavot līgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.

5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.

6. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

 

60.§

 

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanu Latvijā"

TA-3270

___________________________________________________

(A.Slakteris, H.Demakova, R.Fišers, I.Godmanis, E.Zalāns, V.Veldre, G.Bērziņš, N.Broks, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības likums".

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Vides ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Bērnu un ģimenes lietu ministrijai un Sabiedrības integrācijas fondam līdz 2008.gada 1.maijam iesniegt Finanšu ministrijai izvērtēšanai un tālākai virzībai projekta izklāstu par informatīvajā ziņojumā paredzētajām prioritārajām projektu aktivitātēm.

4. Atzīmēt, ka Ministru kabinets ir atbalstījis Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas priekšlikumu Latvijas-Šveices sadarbības programmas vadības ietvaros nesadalītā finansējuma sadalē kā prioritāti uzskatīt līdzekļu piešķiršanu dizaina izglītības kapacitātes stiprināšanai un veselības aprūpei.

 

61.§

 

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas-Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savie­nībā"

TA-3273

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 

62.§

 

Informatīvais ziņojums par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu

TA-3292

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2007.gada 17.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašumu un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kas paredz pagarināt procesuālos termiņus privatizācijas ierosinājumu izskatīšanā.

 

 

63.§

 

Koncepcijas projekts "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu"

TA-24

___________________________________________________

(G.Bērziņš, E.Egle, I.Gudele, M.Bičevskis, I.Gailīte, I.Godmanis, A.Kalvītis)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.

2. Tieslietu ministrijai koncepcijas projektu papildināt ar risinājuma 5.variantu atbilstoši sēdes laikā tieslietu ministra izteiktajam priekšlikumam, precizēt atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam, kā arī saskaņot to ar Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Precizēto un saskaņoto koncepcijas projektu līdz š.g. 10.decembrim plkst.12.00 iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

Ministru kabineta lieta

____________________

(slēgtā daļa)

 

64.§

 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3268

___________________________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 5.-6.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (pozīcija Nr.5);

2.2. Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pagaidu darbinieku darba apstākļiem (pozīcija Nr.5);

2.3. Priekšlikums Padomes secinājumiem "Ceļā uz vienotiem elastdrošības principiem" (pozīcija Nr.1);

2.4. Priekšlikums Padomes secinājumiem par Eiropas nodarbinātības stratēģijas nākotnes izredzēm jaunā Lisabonas stratēģijas posma ietvaros (pozīcija Nr.1);

2.5. Vispārējas nozīmes pakalpojumi, tostarp vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi: jaunas saistības Eiropai (pozīcija Nr.1);

2.6. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju (pozīcija Nr.5);

2.7. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordināciju un nosaka XI pielikuma saturu (pozīcija Nr.5);

2.8. Grozītais priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par minimālajām prasībām darba ņēmēju mobilitātes sekmēšanai, uzlabojot papildpensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu (pozīcija Nr.2);

2.9. Priekšlikums Padomes secinājumiem "Aizsardzība un tiesiskās iespējas aktīvas iekļaušanas ietvaros" (pozīcija Nr.1);

2.10. Priekšlikums Padomes secinājumiem "Pārskats par to, kā dalībvalstis un Eiropas Savienības iestādes īsteno Pekinas Rīcības platformu: indikatori sieviešu un nabadzības kontekstā" (pozīcija Nr.1);

2.11. Priekšlikums Padomes secinājumiem "Līdzsvarotas sieviešu un vīriešu lomas darbam, izaugsmei un sociālajai kohēzijai" (pozīcija Nr.1);

2.12. Padomes rezolūcijas projekts par Eiropas vienādu iespēju gada visiem (2007) turpmākajiem pasākumiem (pozīcija Nr.1).

3. Labklājības ministrei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 5.-6.decembra sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

65.§

 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 10.-11.decembra sanāksmei

TA-3282

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertās nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos:

2.1. Gatavošanās 2007.gada 14.decembra Eiropadomei;

2.2. Eiropas Savienības paplašināšanās;

2.3. Rietumbalkāni;

2.4. Irāna;

2.5. Tuvo Austrumu miera process.

3. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavotos informatīvos ziņojumus Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajos jautājumos:

3.1. Eiropas kaimiņattiecību politika;

3.2. Birma/Mjanma;

3.3. Sudāna.

4. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sagatavoto nacionālo pozīciju Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomē izskatāmajā jautājumā - Ekonomiskās partnerības līgumi - Tirgus pieejas regulas pieņemšana.

5. Ārlietu ministram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2007.gada 10.-11.decembra sanāksmē.

 

 

66.§

 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3281

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Latvijas nacionālā pozīcija par e-tiesiskumu;

2.2. Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (ROME I");

2.3. Latvijas nacionālā pozīcija par Padomes secinājumiem par Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par Eurojust lomu un pilnvarām cīņā pret organizēto noziedzību un terorismu;

2.4. Latvijas nacionālā pozīcija par Vācijas Federatīvās Republikas un Francijas Republikas iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes ietvarlēmumu par nosacīti noteiktu sodu, alternatīvo sodu un nosacīti atlikto sodu atzīšanu un uzraudzību;

2.5. Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par vides krimināltiesisko aizsardzību.

3. Tieslietu ministrijas valsts sekretāram M.Bičevskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

67.§

 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3286

___________________________________________________

(I.Godmanis, G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas un uzziņu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem:

2.1. Par Padomes Secinājumu projektu par mobilitātes partnerībām un cirkulāro migrāciju vispārējās pieejas migrācijai ietvarā (pozīcija Nr.1);

2.2. Par Eiropas Savienības pretterorisma stratēģijas ieviešanu (pozīcija Nr.1);

2.3. Par Padomes lēmuma projekta par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) izveidi VI, VII un IX sadaļām (pozīcija Nr.4);

2.4. Par priekšlikumu Padomes pamatlēmumam par 2002.gada 13.jūnija Padomes pamatlēmuma 2002/475/TI par terorisma apkarošanu grozīšanu (pozīcija Nr.1);

2.5. Uzziņa par politiskajām debatēm par migrāciju, nodarbinātību un Lisabonas stratēģiju.

3. Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam, pastāvīgajam pārstāvim Eiropas Savienībā N.Popenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu padomes 2007.gada 6.-7.decembra sanāksmē Briselē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

68.§

 

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 6.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-3289

___________________________________________________

(V.Veldre, A.Kalvītis)

 

1. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Apstiprināt Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 6.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:

2.1. Veselība un migrācija Eiropas Savienībā;

2.2. Eiropas Savienības Veselības stratēģija;

2.3. Komisijas paziņojums par orgānu ziedošanu un transplantāciju;

2.4. Komisijas Baltā grāmata - Eiropas stratēģija par uzturu, lieko svaru un aptaukošanos un ar to saistītām veselības problēmām;

2.5. HIV/AIDS apkarošana Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs, principus pārveidojot rīcībā.

3. Veselības ministrijas valsts sekretāram A.Ploriņam un valsts sekretāra vietniekam R.Muciņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu padomes 2007.gada 6.decembra sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

 

69.§

 

Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai

TA-3278

SAN-3637

___________________________________________________

(I.Purne, A.Kalvītis)

 

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai.

2. Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.

3. Labklājības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā.

 

70.§

 

Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, un Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, kā arī NATO spēku virspavēlnieka transformācijas jautājumos štābu un NATO Apvienoto spēku Eiropā augstākā virspavēlnieka štābu par funkcionālām attiecībām saistībā ar Civilmilitārās sadarbības izcilības centru"

TA-3199-DV

___________________________________________________

(A.Slakteris, I.Gailīte, A.Kalvītis)

 

 

1. Pamatojoties uz aizsardzības ministra sniegto informāciju, atcelt statusu "Dienesta vajadzībām" iesniegtajam noteikumu projektam un pilnvarai.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba pulkvedi parakstīt pievienošanās paziņojumu.

 

 

71.§

 

Noteikumu projekts "Par saprašanās memorandu starp Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, un Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, un Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru par Civilmilitārās sadarbības izcilības centra izveidošanu, administrēšanu un darbību"

TA-3200-DV

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

 

1. Pamatojoties uz aizsardzības ministra sniegto informāciju, atcelt statusu "Dienesta vajadzībām" iesniegtajam noteikumu projektam un pilnvarai.

2. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Pilnvarot Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba pulkvedi parakstīt pievienošanās paziņojumu.

 

 

72.§

 

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Īrijā, Dublinā, Latvijas Republikas vēstniecības vajadzībām"

TA-3269

___________________________________________________

(M.Riekstiņš, M.Kaijaks, I.Godmanis, A.Šlesers, G.Medne, N.Broks, A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

73.§

 

Latvijas nacionālā pozīcija "Par agresijas nozieguma definēšanu Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtos"

TA-3287-DV

___________________________________________________

(G.Bērziņš, A.Kalvītis)

 

Apstiprināt Latvijas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par agresijas nozieguma definēšanu Romas Starptautiskās Krimināltiesas statūtos".

 

 

74.§

 

Rīkojuma projekts "Par krasta apsardzes patruļkuģu būvi Latvijā Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vajadzībām"

TA-3261-DV

___________________________________________________

(A.Slakteris, A.Kalvītis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 

 

75.§

 

Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā skatāmo lietu "Ļisovecs pret Latviju"

427-k

 

Konfidenciāli

 

 

76.§

 

432-k

Konfidenciāli

 

Sēdi slēdz plkst.15.00

 

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

 

Valsts kancelejas direktore G.Veismane

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: protokolsNumurs: 68Pieņemts: 04.12.2007.
216335
2540
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)