Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1463

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 69.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Medību likuma 3.panta otro un trešo daļu, 5.panta otro daļu,
8. un 9.pantu, 13.panta otro daļu, 17. un 26.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2004, 48.nr.; 2008, 67.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Noteikti šādi limitētie un nelimitētie medījamie dzīvnieki un to medīšanas termiņi:";

1.2. svītrot 3.1.5.apakšpunktu;

1.3. izteikt 3.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.4. āpši (Meles meles) - no 1.augusta līdz 31.decembrim;";

1.4. izteikt 3.2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.12. sējas zosis (Anser fabalis), baltpieres zosis (Anser albifrons), Kanādas zosis (Branta canadensis), meža zosis (Anser anser) - no 15.septembra līdz 30.novembrim;";

1.5. aizstāt 3.2.13.apakšpunktā skaitli un vārdu "15.novembrim" ar skaitli un vārdu "30.novembrim";

1.6. papildināt noteikumus ar 3.2.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.15. bebri (Castor fiber) - no 1.augusta līdz 30.aprīlim.";

1.7. papildināt noteikumus ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2  Izmantojot aļņu buļļa vai govs, staltbriežu buļļa vai govs un stirnu āža medību atļauju, šajos noteikumos noteiktajā medību termiņā neatkarīgi no dzimuma atļauts nomedīt atbilstošas sugas dzīvnieku, kas nav vecāks par gadu.";

1.8. izteikt 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"7. Medību tiesību lietotājs medības uz visu medību sezonu piesaka mutiski vai rakstiski Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā.

8. Medību tiesību lietotājs ir atbildīgs par mednieku atrašanās vietas koordinēšanu medību laikā medību iecirknī. Medību tiesību lietotājs iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā informāciju par atbildīgo personu vai personu, kas koordinē mednieku atrašanās vietas medību laikā medību iecirknī (turpmāk - atbildīgā persona), - vārdu, uzvārdu, adresi un kontakttālruņa numuru. Pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma atbildīgā persona sniedz informāciju par medībām attiecīgajā medību iecirknī.

9. Mednieku pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieku atrašanos medību laikā medību iecirknī. Vienas dienas laikā pēc medībām mednieki informē atbildīgo personu par medību laikā nomedītajiem vai ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem.

10. Atbildīgā persona vienas dienas laikā reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā (pielikums) medību iecirknī nomedītos un ievainotos dzīvniekus. Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls var būt gan papīra, gan elektroniskā formā. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām medību tiesību lietotājs iesniedz Valsts meža dienesta uzraugošajā struktūrvienībā informāciju par medību iecirknī iepriekšējā medību sezonā nomedītajiem un ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem. Medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks nomedītos nelimitētos medījamos dzīvniekus pats reģistrē nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā.";

1.9. svītrot 11.punktu;

1.10. izteikt 13., 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"13. Mežzinis vai viņa pilnvarota persona ir tiesīga aizliegt medības, ja:

13.1. saņemts valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojums par medību ierobežojumiem medību iecirknī vai tā daļā epizootijas, trakumsērgas vai liesas sērgas dēļ;

13.2. medības medību iecirknī ir pretrunā ar medības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

13.3. medību iecirknī vai tā daļā plānots ar medību tiesību lietotāju saskaņots masu pasākums vai Aizsardzības ministrijas struktūrvienību taktiskās mācības.

14. Ja mežzinis vai viņa pilnvarota persona saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu aizliedz medības, par to nekavējoties pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas paziņo medību tiesību lietotājam.

15. Medījamo dzīvnieku filmēšana un fotografēšana šo dzīvnieku riesta vietās un laikā atļauta pēc rakstiskas saskaņošanas ar medību tiesību lietotāju.";

1.11. izteikt 25.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Medību atļauja, medību pārskats un medību vadītāja apliecība atrodas pie medību vadītāja.";

1.12. svītrot 27.punktu;

1.13. izteikt 28.punkta ievaddaļu un 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28. Medību vadītājam ir šādi pienākumi un tiesības:

28.1. nodrošināt medību organizāciju un norisi;";

1.14. aizstāt 28.5.apakšpunktā vārdu "medniekiem" ar vārdiem "medību dalībniekiem";

1.15. izteikt 28.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.10. noskaidrot katra šāviena rezultātu un organizēt ievainoto dzīvnieku izsekošanu. Ja ievainotais dzīvnieks atstājis reģistrēto medību iecirkni, medību vadītājs, saskaņojot ar medību tiesību lietotāju, kura medību teritorijā iebēdzis ievainotais dzīvnieks, organizē ievainotā dzīvnieka izsekošanu, piedaloties ne vairāk kā trim medniekiem. Ja ievainotā dzīvnieka izsekošanai nepieciešams medību šķirnes suns, tā izmantošanu saskaņo ar attiecīgo medību tiesību lietotāju. Ja ar viņu nav iespējams sazināties, ievainoto dzīvnieku izseko Valsts meža dienesta amatpersonas pavadībā;";

1.16. izteikt 28.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.13. noteikt un nodrošināt kārtību medījumu apstrādes vietās, kā arī nodrošināt medību uzraugošo un kontrolējošo dienestu brīvu piekļuvi medījumu apstrādes vietām kontroles veikšanai;";

1.17. izteikt 28.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.15. mēneša laikā pēc medībām nodot aizpildīto medību atļauju, aktu par vilka vai lūša nomedīšanu, nelimitēto medījamo dzīvnieku dzinējmedību un limitēto medījamo dzīvnieku medību pārskatu Valsts meža dienestā, kā arī saņemt aizpildītu medību atļauju par vilka un lūša nomedīšanu;";

1.18. papildināt noteikumus ar 28.18., 28.19. un 28.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.18. noteikt medījuma un medību trofeju piederību;

28.19. zināt medību iecirkņa robežas;

28.20. neatļaut dzinējmedībās piedalīties medniekam, kam nav oranžas vai dzeltenas luminiscējošas krāsas vestes, cepures vai apģērba elementu - vismaz triju centimetru platas cepures lentes vai lentes ap piedurkņu augšdaļām -, un dzinējam, kam nav apģērba, kas spilgti izceļas uz apkārtnes fona.";

1.19. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja medību vadītājs nepilda šo noteikumu 28.punktā noteiktos pienākumus, virsmežzinis, kura uzraugāmajā teritorijā notiek medības, ir tiesīgs anulēt medību vadītāja apliecību.";

1.20. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Medību platībās aizliegts atrasties ar lietošanai sagatavotu medību šaujamieroci (izņemot ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpēs) vai medību rīkiem, ja nav saņemta medību tiesību lietotāja atļauja.";

1.21. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Pirms un pēc medībām medību šaujamierocis ir izlādēts - patronu padošanas mehānismā (aptverē vai cilindrā) un patrontelpā munīcija nav ielādēta - un iesaiņots. Medību iecirkņa teritorijā pārvadā izlādētu medību šaujamieroci.";

1.22. aizstāt 45.punktā vārdu "ieroci" ar vārdu "šaujamieroci";

1.23. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48.  Medības ar medību šaujamieročiem diennakts tumšajā laikā (stundu pēc saulrieta vai stundu pirms saullēkta) atļautas tikai no paaugstinājuma (mednieka stāvēšanas vai sēdēšanas platforma atrodas vismaz 2,5 m augstumā virs zemes), izņemot medņu un staltbriežu buļļu medības riesta laikā. Medības ar medību šaujamieročiem nav atļautas, ja dabiskais apgaismojums nenodrošina mērķa izšķiršanu, izņemot lapsu un jenotsuņu medības, kā arī medības mežacūku, staltbriežu govju un teļu postījumu vietās, izmantojot mākslīgos gaismas avotus.";

1.24. izteikt 50.punktu šādā redakcijā:

"50. Mežacūku, kas vecāka par gadu, alni un staltbriedi atļauts šaut:

50.1. ar vītņstobra medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un ekspansīvas iedarbības lodi;

50.2. ar 20.-10.kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra munīciju, izmantojot medību lodi.";

1.25. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Aizliegts veidot mednieku līniju uz 1. un 2.šķiras valsts autoceļiem, kā arī uz šo autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas.";

1.26. izteikt 82., 83. un 84.punktu šādā redakcijā:

"82. Par atrastiem ievainotiem vai bojā gājušiem medījamiem dzīvniekiem to atradējs paziņo Valsts meža dienestam. Valsts meža dienesta amatpersona, pieaicinot Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja atrasti ievainoti vai bojā gājuši ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu limitētie medījamie dzīvnieki, - arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi, nosaka šo dzīvnieku ievainošanas vai bojāejas iemeslus, sastāda noteikta parauga aktu un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar medījamo dzīvnieku.

83. To medījamo dzīvnieku savākšana, kuru bojāejas iemesls nav medīšana, ķeršana vai turēšana nebrīvē, notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem par bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu.

84. Valsts meža dienesta amatpersona un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors, bet īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja atrasti ievainoti vai bojā gājuši ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu limitētie medījamie dzīvnieki, - arī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis, pieņemot lēmumu par turpmāko rīcību ar atrastu ievainotu medījamo dzīvnieku (piemēram, par ārstēšanu, imobilizāciju, likvidāciju), novērtē ievainotā dzīvnieka bīstamību sabiedrības drošībai, kā arī ievainojuma radītos draudus medījamā dzīvnieka dzīvībai.";

1.27. papildināt noteikumus ar pielikumu (pielikums).

2. Šo noteikumu 1.24.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra
noteikumiem Nr.1463

"Pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 23.decembra
noteikumiem Nr.760

Nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.760 "Medību noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1463Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 22.12.2009.Zaudē spēku: 08.03.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202422
22.12.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"