Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta instrukcija Nr.4

Rīgā 2009.gada 3.februārī (prot. Nr.9 43 .§)
Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība
1. Vispārīgais jautājums

1. Instrukcija nosaka Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.96 “Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) noteiktās:

1.1. nacionālās pozīcijas paraugu, nacionālās pozīcijas izstrādes un saskaņošanas kārtību;

1.2. instrukcijas paraugu, tās izstrādes, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību;

1.3. informācijas aprites kārtību starp Eiropas Savienības institūcijām un Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā (turpmāk – pārstāvniecība), Ārlietu ministriju un pārējām nacionālo pozīciju un instrukciju izstrādē iesaistītajām valsts pārvaldes iestādēm un citām institūcijām.

2. Nacionālās pozīcijas izstrāde un saskaņošana

2. Atbildīgā iestāde sagatavo nacionālo pozīciju valsts informācijas sistēmā darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS) saskaņā ar šīs instrukcijas 1.pielikumā noteikto paraugu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

3. Atbildīgā iestāde informē pašvaldību un sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumus par nacionālās pozīcijas izstrādes uzsākšanu un to līdzdalības iespējām nacionālās pozīcijas izstrādē, šo informāciju ievietojot arī atbildīgās iestādes mājaslapā internetā.

4. Nacionālo pozīciju ar līdzatbildīgajām institūcijām un Ārlietu ministriju saskaņo, izmantojot sistēmu ESVIS, bet ar pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem – elektroniski. Ja nacionālās pozīcijas izstrādes gaitā līdzatbildīgajām institūcijām, pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem neizdodas vienoties par Latvijas Republikas pozīciju, Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā virzot nacionālo pozīciju izskatīšanai un apstiprināšanai, atšķirīgie viedokļi norādāmi nacionālajā pozīcijā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

5. Pirms nacionālās pozīcijas iesniegšanas apstiprināšanai atbildīgā iestāde Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nosūta tās galīgo redakciju nacionālās pozīcijas izstrādē iesaistītajām līdz­atbildīgajām institūcijām, pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, ievērojot informācijas pieejamības ierobežojumus.

6. Iesniedzot nacionālo pozīciju apstiprināšanai Ministru kabinetā, ievēro Ministru kabineta kārtības rullī noteikto dokumentu projektu iesniegšanas kārtību Ministru kabinetā.

2.1. Ministru kabineta noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto nacionālo pozīciju izstrāde un saskaņošana

7. Atbildīgā iestāde nodrošina Ministru kabineta noteikumu 12.1.apakš­punktā minētās nacionālās pozīcijas izstrādi, saskaņošanu un apstiprināšanu iespējami agrākā Eiropas Savienības tiesību akta projekta vai cita jautājuma sagatavošanas stadijā, bet ne vēlāk kā pirms Eiropas Savienības tiesību akta projekta vai cita jautājuma pirmreizējās izskatīšanas pēc būtības attiecīgajā Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – padome) darba grupā vai komitejā, ja attiecīgais jautājums tiek iekļauts tās darba kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

8. Ja Ministru kabineta noteikumu 12.1.apakšpunktā minētā nacionālā pozīcija tiek izstrādāta par Eiropas Savienības tiesību akta projektu, kas būtiski skar Latvijas Republikas intereses, atbildīgā iestāde nacionālajā pozīcijā norāda tā atbilstības izvērtējumu subsidiaritātes un proporcionalitātes principam.

9. Ja pēc diskusijām Eiropas Savienības institūcijās tiek būtiski grozīts sākotnējais priekšlikums vai rodas citi apstākļi, kas ietekmē Latvijas Republikas intereses, atbildīgā iestāde Ministru kabineta noteikumu 12.5.apakšpunktā minēto nacionālo pozīciju sagatavo nekavējoties.

10. Ministru kabineta noteikumu 12.1.apakšpunktā minētās nacionālās pozīcijas un šīs instrukcijas 9.punktā minētajā gadījumā nacionālās pozīcijas saskaņošanas termiņš ar pozīcijas izstrādē līdzatbildīgajām institūcijām, pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem ir piecas darbdienas. Ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu darba grafiku, atbildīgā iestāde var noteikt citu termiņu.

2.2. Ministru kabineta noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā minēto nacionālo pozīciju izstrāde un saskaņošana

11. Ministru kabineta noteikumu 12.2., 12.3. un 12.4.apakšpunktā minētās nacionālās pozīcijas un šīs instrukcijas 12.punktā minētajā gadījumā nacionālās pozīcijas saskaņošanas termiņš ar nacionālās pozīcijas izstrādē iesaistītajām līdzatbildīgajām institūcijām, pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem ir vismaz viena darbdiena.

12. Ja pēc diskusijām Eiropas Savienības institūcijās tiek būtiski grozīts padomes sanāksmē izskatāmais priekšlikums vai rodas citi apstākļi, kas ietekmē Latvijas Republikas intereses, un atbildīgā iestāde konstatē, ka nepieciešams sagatavot Ministru kabineta noteikumu 12.5.apakš­punktā minēto nacionālo pozīciju, atbildīgā iestāde to sagatavo nekavējoties.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

13. Atbildīgā iestāde izstrādā Ministru kabineta noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto nacionālo pozīciju, ja Eiropadomes vai padomes sanāksmes darba kārtības sadaļā “Citi jautājumi” iekļautais jautājums būtiski skar Latvijas Republikas intereses.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

14. Ja atbildīgā iestāde plāno lūgt padomes Ģenerāl­sekretariātu iekļaut padomes darba kārtībā jautājumu pēc Latvijas Republikas pieprasījuma, atbildīgā iestāde par to informē Ārlietu ministriju.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

3. Instrukcijas izstrāde un saskaņošana

15. Pēc Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības saņemšanas atbildīgā iestāde formulē īsu Latvijas Republikas viedokli par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un Ārlietu ministrijas noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sagatavošanas darba grupu sanāksmes (turpmāk – Antici un Mertens darba grupa) informē par to Ārlietu ministriju. Viedokļu sniegšanai par Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības jautājumiem un to apkopošanai izmanto sistēmu ESVIS.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; grozījums par vārdu "valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS)" aizstāšanu ar vārdiem "sistēmu ESVIS" stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

16. Par konkrēto Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības jautājumu atbildīgās iestādes pārstāvis pārstāvniecībā sadarbībā ar atbildīgo iestādi nodrošina instrukcijas 1., 2., 3. un 4. sadaļas iesniegšanu Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sagatavošanas Antici un Mertens darba grupu vadītājiem līdz pirmdienai plkst. 10.00. Instrukciju, kas paredzēta Latvijas Republikas pārstāvim Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmē, atbildīgā iestāde izstrādā, saskaņo ar līdzatbildīgajām iestādēm un Ārlietu ministriju un nosūta Ārlietu ministrijai ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes (līdz plkst. 15.00). Ņemot vērā Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba grafiku, atbildīgā iestāde var vienoties ar Ārlietu ministriju par citu nosūtīšanas termiņu. Pirms Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes par darba kārtības jautājumu atbildīgās iestādes pārstāvis pārstāvniecībā pēc pārstāvja Antici un Mertens darba grupā lūguma iesniedz runas tēzes tajā valodā, kurā plānota izteikšanās.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

16.1 (Zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. 42.1 punktu)

16.2 (Zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. 42.1 punktu)

17. Ministru kabineta noteikumu 24.punktā minētās obligātās instrukcijas izstrādā saskaņā ar šīs instrukcijas 2.pielikumu. Instrukcijas izstrādei, saskaņošanai, apstiprināšanai un izplatīšanai izmanto sistēmu ESVIS.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

18. (Svītrots ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

19. Atbildīgā iestāde instrukcijas saskaņo vienas darbdienas laikā. Ņemot vērā Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba grafiku, atbildīgā iestāde var vienoties ar līdzatbildīgajām institūcijām par citu saskaņošanas termiņu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

20. Instrukcijas apstiprina atbildīgās iestādes kompetentā amatpersona. Kompetento amatpersonu norīko attiecīgā iestāde un informē par to Ārlietu ministriju.

21. Ja iestādes kompetencē ir vairāki atšķirīgi jautājumi, tā var norīkot vairākas kompetentās amatpersonas, nosakot viņu atbildību un kompetenci.

4. Informācijas aprite starp pārstāvniecību, Ārlietu ministriju un pārējām nacionālās pozīcijas izstrādē iesaistītajām institūcijām

22. Attiecīgā iestāde informē Ārlietu ministriju par Eiropas Savienības lietu koordinatoru, kurš nodrošina informācijas apriti starp attiecīgo iestādi un citām nacionālās pozīcijas izstrādē iesaistītajām institūcijām un ekspertiem, kā arī starp attiecīgās iestādes struktūrvienībām.

23. Ja iestādes kompetencē ir vairāki atšķirīgi jautājumi, tā var norīkot vairākus Eiropas Savienības lietu koordinatorus, nosakot viņu atbildību un kompetenci.

24. Ārlietu ministrija (atbilstoši nepieciešamībai) aktualizē un izplata visām par padomes darba grupām un komitejām atbildīgajām iestādēm un līdzatbildīgajām institūcijām Eiropas Savienības lietu koordinatoru un kompetento amatpersonu sarakstu.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

25. (Svītrots no 01.11.2014. ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; sk. grozījumu 2.punktu)

26. (Svītrots no 01.11.2014. ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; sk. grozījumu 2.punktu)

27. Ārlietu ministrija divas reizes gadā informē Valsts kanceleju par prezidentūras (padomē) noteikto Eiropadomes un padomes sanāksmju darba kārtību (kalendāru). Pamatojoties uz šo informāciju, Valsts kanceleja jautājumu par nacionālo pozīciju iekļauj Ministru kabineta sēdes darba kārtības projektā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

5. Ziņojumi

(Nodaļas nosaukums MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

28. Ziņojumu nosūta atbildīgajai iestādei, līdzatbildīgajām iestādēm, pārstāvniecībai, Ārlietu ministrijai un citām iestādēm sistēmā ESVIS. Ja nepieciešams, ziņojumu nosūta arī konkrētām šo iestāžu un pārstāvniecības amatpersonām.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

29. Ziņojumu sagatavo saskaņā ar šīs instrukcijas 3. pielikumā norādīto paraugu. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

29.1. tehniskie dati – ziņojuma reģistrācijas numurs un datums, sagatavotājs, parakstītājs, adresāti un teksta satura atklāsts (sanāksmes veids (attiecībā uz Padomes darba grupas vai komitejas sanāksmi – darba grupas vai komitejas nosaukums un kods) un norises datums);

29.2. kopsavilkums – izskatītie jautājumi, rezultāti un turpmākā rīcība;

29.3. izklāsts – Latvijas pārstāvji sanāksmē, Latvijas viedoklis, citu valstu pozīcijas.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā; 29.3. apakšpunkta otrais un trešais teikums zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. 42.1 punktu)

30. Steidzamos vai īpaši svarīgos gadījumos ziņojumā iekļaujamo informāciju var sniegt mutiski (telefoniski). Šādā gadījumā, sagatavojot ziņojumu, norāda, kad un kam informācija sniegta.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

31. Ziņojumu par padomes sanāksmi izstrādā Latvijas Republikas pārstāvis, kas piedalījies attiecīgajā sanāksmē. Ja sanāksmē piedalās vairāki Latvijas Republikas pārstāvji, tie pēc savstarpējas vienošanās ziņojumā jautājumus atspoguļo atbilstoši kompetencei.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

32. Izvērstu ziņojumu par atsevišķiem Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes darba kārtības jautājumiem izstrādā pārstāvniecības amatpersona, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

33. Latvijas Republikas pārstāvji Antici un Mertens darba grupā izstrādā īsu ziņojumu par visiem attiecīgās Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darba kārtības jautājumiem.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

34. Par padomes darba grupām un komitejām ziņojumus izstrādā Latvijas Republikas pārstāvis, kas piedalās šo darba grupu vai komiteju sanāksmēs. Ja sanāksmē piedalās vairāki Latvijas Republikas pārstāvji, tie pēc savstarpējas vienošanās ziņojumā jautājumus atspoguļo atbilstoši kompetencei.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

6. Padomes rakstiskās procedūras piemērošana

(Nodaļas nosaukums MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

35. Ja padome piemēro rakstisko procedūru darba grupā vai komitejā, atbildīgā iestāde Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) saskaņo ar līdzatbildīgajām iestādēm un iesniedz to Padomes Ģenerālsekretariātam. Atbildīgā iestāde Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) ievieto sistēmā ESVIS un, izmantojot sistēmu ESVIS, informē par Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) pārstāvniecību un Ārlietu ministriju.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā; grozījums par otrā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

36. Ja padome piemēro rakstisko procedūru Antici un Mertens darba grupā, Ārlietu ministrija saskaņā ar šīs instrukcijas 4. pielikumā norādīto paraugu sagatavo instrukciju ar Latvijas Republikas viedokli (balsojumu). Ārlietu ministrija instrukciju saskaņo ar atbildīgajām un līdzatbildīgajām iestādēm un nosūta to pārstāvniecībai. Pārstāvniecība, pamatojoties uz instrukciju, iesniedz Latvijas Republikas viedokli (balsojumu) Padomes Ģenerālsekretariātam. Instrukciju sagatavo, saskaņo un nosūta pārstāvniecībai, izmantojot sistēmu ESVIS.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā; grozījums par ceturtā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 01.07.2015., sk. grozījumu 3.punktu)

37. (Svītrots ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

7. Kārtība, kādā Latvijā notiek viedokļa sagatavošana par Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) I daļas un padomes A daļas jautājumiem

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

38. Instrukcijas par Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) I daļas jautājumiem netiek izstrādātas, izņemot šīs instrukcijas 41.punktā minētos gadījumus.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

39. Atbildīgā iestāde informē Ārlietu ministriju un noskaidro, vai:

39.1. tai nav iebildumu par jautājuma apstiprināšanu pēc būtības;

39.2. tai ir pieejams izskatāmais dokuments;

39.3. izskatāmajā dokumentā ir atspoguļots darba grupā sasniegtais rezultāts;

39.4. dokumenta tulkojums valsts valodā ir precīzs.

40. Nacionālās pozīcijas par padomes A daļas jautājumiem netiek izstrādātas, izņemot šīs instrukcijas 41.punktā minētos gadījumus.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8)

41. Ja nepieciešams paust Latvijas Republikas viedokli par Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes darba kārtības I daļas jautājumiem vai padomes sanāksmes darba kārtības A daļas jautājumiem, to dara mutiski vai izplatot paziņojumu (deklarāciju). Šādā gadījumā attiecīgo dokumentu izstrādā atbildīgā iestāde un, izmantojot sistēmu ESVIS, nosūta Ārlietu ministrijai un pārstāvniecībai Ārlietu ministrijas noteiktajā termiņā atbilstoši attiecīgās prezidentūras (Padomē) noteiktajam darba grafikam.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. instrukciju Nr.8; grozījums par otrā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

8. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta instrukciju Nr.6 “Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 131.nr.).

42.1 Instrukcijas 16.1 un 16.2 punkts, 29.4. apakšpunkts un 5. pielikums zaudē spēku 2015. gada 1. jūlijā.

(MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

43. Instrukcija stājas spēkā 2009.gada 1.martā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra instrukcijai Nr.4

KI4P1_PAGE_1.JPG (56103 bytes)

KI4P1_PAGE_2.JPG (57288 bytes)

Ārlietu ministrs M.Riekstiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra instrukcijai Nr.4

(Pielikums MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 Iestādes arhīva numursNumuru piešķir Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta amatpersona. Numurs sastāv no sanāksmes datuma, Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) I vai II norādes un izskatāmā jautājuma kārtas numura sanāksmes darba kārtībā, piemēram, 14.09.2009_I_4.b 
 DatumsNorāda datumu un laiku, kad veiktas pēdējās izmaiņas instrukcijā 
   
 Instrukcija 
 parPastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmē izskatāmā tiesību akta nosaukums latviešu un angļu valodā 
  (ES tiesību akta projekta nosaukums/izskatāmais jautājums (latviešu un angļu valodā) 
 Norāda datumu, kad paredzēta Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksme, un attiecīgā jautājuma darba kārtības numuru, kas norādīts Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) numurētajā darba kārtībā 
 (sanāksmes datums, darba kārtības numurs) 
    
 Atsauces uz ES dokumentiemPastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes darba kārtībā norādīto dokumentu numuri, ko piešķir Padomes Ģenerālsekretariāts, piemēram, 8008/09 
    
 Atsauces uz Latvijas Republikas dokumentiemNorāda tās Latvijas pozīcijas numuru un datumu (tai skaitā sākotnējā pozīcija, pozīcija Eiropas Savienības Padomes sanāksmei, prezidentūras mandāts), kas ir pamatā instrukcijas izstrādei 
1. Jautājuma konteksts un plānotās diskusijas mērķis
-Norāda izskatāmā jautājuma plašāku ES līmeņa vai starptautisko kontekstu (piemēram, jautājums ir plašākas ES politikas pakotnes daļa; kā jautājums iekļaujas Eiropadomes sagatavošanas kontekstā; starptautiskā mēroga pasākumu konteksts)
-Norāda prezidentūras mērķi, kas jāpanāk plānotajā diskusijā
-Norāda iespējamo ietekmi uz Latvijas prezidentūru (līdz 2015. gada 1. janvārim)
2. Balsošanas kārtība/juridiskais pamatojums
Līguma par ES vai Līguma par ES darbību pants – norāda jomu, uz kuru attiecas konkrētais tiesību akta projekts, kā arī nosaka procedūru lēmuma pieņemšanai
Balsošanas kārtība – kvalificēts balsu vairākums, vienkāršs balsu vairākums vai vienprātība – izriet no priekšlikuma juridiskā pamatojuma
-Juridiskais pamats un balsošanas kārtība var būt sanāksmes diskusijas objekts.
3. Diskusijas jautājumi. Dalībvalstu un institūciju nostāja
-Konspektīvi apraksta sanāksmē izskatāmos jautājumus, par kuriem plānota diskusija
-Norāda dalībvalstu nostāju izskatāmajos jautājumos, pēc iespējas grupējot tās blokos
-Norāda Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un, ja nepieciešams, citu ES institūciju nostāju izskatāmajos jautājumos
4. Vispārēja nostāja sanāksmē
Vispārīgs vērtējums par jautājuma virzību un rekomendācija, kā Latvijas pārstāvim vajadzētu sanāksmē rīkoties, ja nepieciešams, norādot minimālās un maksimālās robežas
-Prezidentūras laikā norāda iespējamos vēstnieka rīcības scenārijus Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) sanāksmes laikā
5. Izvērsts nostājas pamatojums "atvērtajos" jautājumos
-Pamato Latvijas nostāju "atvērtajos" jautājumos (norāda panta, parindes numuru) atbilstoši sanāksmē sasniedzamajam uzdevumam
-Latvijas viedokli formulē elastīgi, norādot t.s. maksimālo un minimālo pozīciju jeb atkāpšanās ceļu, ja Latvijas viedoklis netiek atbalstīts. Norāda vadlīnijas attiecībā uz to, kas Latvijai ir visizdevīgāk un ciktāl vēstnieks var atkāpties, paužot Latvijas viedokli
-Ja Latvija nevar atbalstīt piedāvātos risinājumus, tiek piedāvāts vēlamais risinājums
6. Instrukcijas saskaņošana. Atšķirīgie viedokļi
-Norāda iestādes, ar kurām instrukcija saskaņota
-Ja saskaņošanas procesā saņemti atšķirīgi viedokļi un ministrija tos nevar integrēt, tos norāda kā atšķirīgus viedokļus, pamatojot, kādēļ tie nav ņemti vērā
 Atbildīgā iestādeIestāde, kas izstrādājusi instrukciju 
 Sagatavotājs un ES lietu koordinatorsNorāda instrukcijas izstrādātāja un atbildīgās iestādes ES lietu koordinatora vārdu un uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru 
 ApstiprinājaInstrukciju paraksta atbildīgās iestādes kompetentā amatpersona 
  (amats, vārds, uzvārds un paraksts) 
 Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta amatpersonaNorāda Ārlietu ministrijas ES koordinācijas departamenta amatpersonas vārdu un uzvārdu, amatu, e-pasta adresi un tālruņa numuru 
     
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra instrukcijai Nr.4

(Pielikums MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 AUTORS – INSTITŪCIJA
AUTORS – INSTITŪCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAZIŅOJUMS
 
    
 Reģistrācijas datumsReģistrācijas Nr.  
    
 

Teksta satura atklāsts (par ko ir ziņojums)

 
 SagatavotājsAdresāts 
      
      
 Parakstītājs    
      
      
 Kopsavilkums  
    
    
 Atklāsts  
    
    
 Cita svarīga informācija  
    
    
    
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra instrukcijai Nr.4

(Pielikums MK 30.09.2014. instrukcijas Nr.8 redakcijā)

   
 NORĀDE PAR DOKUMENTA LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMU 
    
 AUTORS – INSTITŪCIJA
AUTORS – INSTITŪCIJAS STRUKTŪRVIENĪBAINSTRUKCIJA
 
    
 Reģistrācijas datumsReģistrācijas Nr.  
    
 

Teksta satura atklāsts (par ko ir instrukcija)

 
 SagatavotājsAdresāts 
      
      
 Parakstītājs    
      
      
 Instrukcija  
    
    
    
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra instrukcijai Nr.4
Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) plānošanas dokuments prezidentūras laikā

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. noteikumu 42.1 punktu)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 4Pieņemts: 03.02.2009.Stājas spēkā: 01.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 21, 06.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
187425
{"selected":{"value":"01.07.2015","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2014","iso_value":"2014\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2009","iso_value":"2009\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2009.-02.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2015
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)