Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.54

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 13.§)
Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka dekoratīvo augu pavairojamā materiāla – augu daļu, tai skaitā potcelmu, – un stādīšanai paredzētā materiāla (turpmāk – materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību šo noteikumu 1.pielikumā minētajām dekoratīvo augu ģintīm un sugām, kā arī to hibrīdiem.

2. Šie noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

2.1. izmantošanai personiskām vajadzībām vai izplatīšanai gala lietotājam;

2.2. izvešanai (eksportam) uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis). Izvešanai paredzēto materiālu saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā audzē atsevišķi no pārējā materiāla;

2.3. izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

2.4. selekcijas darbam;

2.5. ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

3. Šo noteikumu ievērošanas valsts uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

4. Materiāla audzētājs vai izplatītājs ir Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā iekļauta persona (turpmāk – reģistrētā persona), kas audzē, pavairo vai izplata materiālu saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā un kas ir atbildīga par materiāla atbilstību šajos noteikumos minētajiem atbilstības kritērijiem visos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos, kā arī veic paškontroli atbilstoši šo noteikumu 7., 8. un 9.punktam.

II. Materiāla audzēšanas, pavairošanas un uzturēšanas prasības

5. Materiālu atļauts audzēt un pavairot, ja:

5.1. materiāla audzēšanas vai glabāšanas vieta atbilst normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteiktajām fitosanitārajām prasībām. Šī prasība neattiecas uz materiālu, kas aug vai glabājas kūdrā;

5.2. tas iegūts tieši no materiāla, ko veģetācijas periodā dienests ir pārbaudījis un atzinis, ka tas nav inficēts vai invadēts ar augu karantīnas organismiem, citiem sevišķi bīstamiem organismiem un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem augiem kaitīgajiem organismiem;

5.3. ir ievēroti agrotehniskie un augu aizsardzības pasākumi, kas nodro­šina veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanu;

5.4. tas ir nošķirts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla;

5.5. sēklām ir pietiekama dīgtspēja;

5.6. palmu (Palmae) ģinšu un sugu materiāls, kura stumbra diametrs pie pamatnes pārsniedz piecus centimetrus, atbilst vienai no šādām prasībām:

5.6.1. tas audzēts teritorijā, kas atzīta par brīvu no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

5.6.2. tas divus gadus pirms tirdzniecības audzēts teritorijā, kura pilnībā ir fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) vai kurā piemērotas atbilstošas profilaktiskas apstrādes attiecībā uz Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) un reizi četros mēnešos veiktas vizuālas pārbaudes, kas apliecina, ka materiāls ir brīvs no Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

(Grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 445)

6. Reģistrētā persona, kas audzē materiālu, kārto audzētavas grāmatu, kurā par audzēto materiālu norāda šādu informāciju:

6.1. suga un šķirne;

6.2. izejmateriāla izcelsme – etiķetes vai augu pases numurs. Ja reģistrētā persona pati pavairo materiālu, norāda dienesta pārbaudes akta numuru;

6.3. iestādītā materiāla daudzums;

6.4. audzēšanas platība;

6.5. apkarotā augiem kaitīgā organisma nosaukums, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums.

7. Reģistrētā persona, veicot paškontroli, periodiski novērtē materiāla kvalitātes atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām šādos materiāla audzēšanas un izplatīšanas posmos:

7.1. pirms ražošanas procesa sākšanas;

7.2. materiāla sēšana, piķēšana, podošana, potēšana un stādīšana;

7.3. stādījumu vispārējā kopšana;

7.4. materiāla pavairošana un novākšana;

7.5. materiāla, telpu un darbarīku ķīmiskā apstrāde;

7.6. materiāla iesaiņošana, uzglabāšana un transportēšana.

8. Ja reģistrētā persona konstatē, ka materiāla kvalitāte neatbilst šo noteikumu un augu karantīnas jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, reģistrētā persona nedēļas laikā par to rakstiski informē dienestu.

9. Ja reģistrētā persona konstatē augu karantīnas organismu un citu augiem sevišķi bīstamu organismu klātbūtnes pazīmes, tā:

9.1. nekavējoties informē dienestu;

9.2. veic dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus, kas nepieciešami, lai samazinātu augu karantīnas un citu kaitīgo organismu izplatīšanās risku.

III. Materiāla atbilstības pārbaude

10. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

10.1. ievērota audzējamās kultūras tīrība un šķirnes identitāte;

10.2. ievērotas šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās prasības;

10.3. materiāls nav inficēts ar augu karantīnas organismiem, citiem sevišķi bīstamiem organismiem un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem kaitīgajiem organismiem;

10.4. materiālam nav citu bojājumu, kas ietekmē tā kvalitāti.

11. No trešajām valstīm ievestais materiāls atbilst fitosanitārajām prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

12. Lai novērtētu materiāla atbilstību šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajām prasībām, dienests veic atbilstības pārbaudi.

13. Reģistrētā persona katru gadu iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamajām augu pasu un etiķešu atbilstības pārbaudēm. Iesniegumā norāda pārbaudāmā materiāla sugu, daudzumu, audzēšanas platības un pārbaudes vietu. Iesniegumam pievieno audzēto šķirņu sarakstu.

14. Dienests materiāla atbilstības pārbaudes laiku saskaņo ar reģistrēto personu.

15. Latvijā audzētajam materiālam atbilstības pārbaudi dienests veic:

15.1. veģetācijas periodā – vienu reizi;

15.2. rudenī vai pavasarī – pirms izplatīšanas. Ja augiem ir atsākusies veģetācija, veic papildu pārbaudi.

16. Ja atbilstības pārbaude pirms izplatīšanas veikta rudenī, bet izplatīšana notiek pavasarī un materiālam vēl nav beidzies miera periods, materiālu atkārtoti nepārbauda.

17. Lai saņemtu atļauju lietot etiķeti no trešajām valstīm ievestam materiālam, reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc materiāla ievešanas iesniedz dienestā iesniegumu par atbilstības pārbaudes nepieciešamību un norāda pārbaudāmā materiāla sugu, šķirni, daudzumu un uzglabāšanas vietu.

18. No trešajām valstīm ievestā materiāla atbilstību šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām dienests pārbauda 48 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

19. Ja materiāls atbilst šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, dienests pieņem lēmumu atļaut lietot etiķeti.

20. Ja dienests atbilstības pārbaudes laikā konstatē, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests aizliedz izplatīt materiālu līdz trūkumu pilnīgai novēršanai.

21. Ja trūkumi nav novērsti pārbaudes aktā noteiktajā termiņā, dienests pieņem lēmumu neļaut lietot etiķeti.

IV. Materiāla izplatīšana un uzskaite

22. Lai nodrošinātu materiāla partiju izsekojamību un iespēju pārbaudīt materiāla identitāti, reģistrētā persona, kas audzē vai izplata materiālu, un reģistrētā persona, kas nodarbojas tikai ar materiāla izplatīšanu, kārto etiķešu vai augu pasu uzskaites žurnālu (turpmāk – uzskaites žurnāls).

23. Uzskaites žurnālā norāda:

23.1. ieraksta datumu;

23.2. realizētā materiāla sugu un, ja nepieciešams, šķirni vai potcelma nosaukumu;

23.3. augu daudzumu vienā partijā un partiju skaitu;

23.4. etiķešu vai augu pasu partijas numuru;

23.5. pavadzīmes numuru;

23.6. saņēmēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, adresi un tālruņa numuru;

23.7. ja materiālu izplata mazumtirdzniecībā, to norāda ailē “saņēmējs”.

24. Ja materiāls iegādāts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, uzskaites žurnālā norāda materiāla sugu, šķirni, daudzumu, etiķetes vai augu pases numuru un izcelsmes valsti.

25. No trešajām valstīm ievestajam materiālam uzskaites žurnālā norāda sugu, šķirni, daudzumu un fitosanitārās robežkontroles dokumenta numuru.

26. Izrokot materiālu vai atdalot to no mātesauga, pārvietojot materiālu no audzēšanas vietas, to uzglabājot vai iesaiņojot un izplatot, pie katras partijas, kura ir pēc sastāva un izcelsmes viendabīgs materiāls un kurai ir viens nosūtītājs, piestiprina etiķeti.

27. Atļauts izplatīt materiālu ar etiķeti, kas satur šo noteikumu 3.pielikuma I nodaļā minēto informāciju.

28. Izplatot potcelmus, etiķetē norāda to tipu, sugu vai starpsugu hibrīdu.

29. Ja saiņošanas vai uzglabāšanas laikā apvieno dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiālu, etiķetē norāda partijas sastāvu un to personu reģistrācijas numurus, kuru materiāls ir jaunizveidotajā partijā.

30. Ja partija sastāv no vairākām iesaiņojuma vienībām vai saišķiem, etiķeti piestiprina pie katras iesaiņojuma vienības vai saišķa un uz tās norāda partijas numuru.

31. Etiķeti un augu pasi, kurā ietverta etiķetes informācija (turpmāk – augu pase), sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.

32. Ja materiālam saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā ir nepieciešams pievienot augu pasi, etiķeti var aizstāt ar augu pasi, norādot šo noteikumu 3.pielikuma II nodaļā minēto informāciju.

33. Etiķetē vai augu pasē norāda partijas numuru, kas sastāv no:

33.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējiem diviem cipariem, kurā veikta pārbaude;

33.2. dienesta piešķirtā etiķešu vai augu pasu sagatavotāja koda;

33.3. kārtas numura etiķešu vai augu pasu uzskaites žurnālā.

34. Etiķeti vai augu pasi, kurā ir ietverta etiķetes informācija, sagatavo dienests vai reģistrētā persona, kas atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

35. Dienestā izgatavotām etiķetēm un augu pasēm šo noteikumu 33.2.apakšpunktā minēto sagatavotāja kodu nenorāda.

36. Reģistrētajai personai ir tiesības sagatavot etiķetes vai augu pases, ja dienests, veicot reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā pirms šo noteikumu 37.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nav konstatējis šajos noteikumos un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteikto prasību pārkāpumus.

37. Lai reģistrētā persona saņemtu atļauju sagatavot etiķetes vai augu pases, tā iesniedz dienestā iesniegumu par etiķetes vai augu pases sagatavošanu un etiķetes vai augu pases paraugu.

38. Reģistrētā persona uz sagatavotās etiķetes vai augu pases norāda šo noteikumu 3.pielikumā minēto informāciju. Ja reģistrētā persona etiķetē vai augu pasē norāda papildinformāciju, to skaidri nošķir no pamatinformācijas.

39. Dienests izvērtē etiķetes vai augu pases parauga atbilstību šo noteikumu 27., 31. un 32.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrētajai personai sagatavot etiķetes vai augu pases. Dienests apstiprina etiķetes vai augu pases paraugu un piešķir etiķetes vai augu pases sagatavotāja kodu.

40. Ja mainījusies etiķetes vai augu pases paraugā esošā informācija vai to izgatavošanai izmantotais materiāls, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par izmaiņām etiķetē vai augu pasē un pievieno jaunu etiķetes vai augu pases paraugu.

41. Etiķete un augu pase ir derīga:

41.1. materiālam ar Latvijā izgatavotām augu pasēm un etiķetēm – divus gadus no augu pases un etiķetes partijas numurā norādītā veģetācijas perioda gada 1. novembra;

41.2. materiālam, kas Latvijā ievests no citām Eiropas Savienības valstīm un trešajām valstīm, – divus gadus no ievešanas laika, ko apliecina norāde augu pasē, etiķetē vai pavaddokumentos.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 658 redakcijā)

42. Ja dienests konstatē, ka reģistrētā persona neievēro šajos noteikumos un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā noteiktās prasības, dienests atceļ šo noteikumu 39.punktā minēto lēmumu.

43. Materiālu izplata ar atsauci uz šķirni, ja:

43.1. uz šo šķirni ir piešķirtas selekcionāra tiesības Latvijā vai tā ir aizsargāta ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām;

43.2. tā ir plaši pazīstama. Reģistrētā persona dienestu un pircēju pēc to pieprasījuma nodrošina ar tirdzniecībā esošas šķirnes aprakstu. Aprakstā ietver šādu informāciju:

43.2.1. šķirnes nosaukums un sinonīmi, ja tādi ir zināmi;

43.2.2. norādes par šķirnes uzturēšanu un izmantoto pavairošanas sistēmu;

43.2.3. norādes par šķirnes īpašībām un izpausmēm;

43.2.4. ja iespējams, norādes par šķirnes atšķirībām no tai līdzīgām šķirnēm.

44. Visu ar materiāla apriti saistīto dokumentāciju reģistrētā persona glabā trīs gadus.

V. Noslēguma jautājums

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 18.marta noteikumus Nr.125 “Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 45.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 445)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairojamā materiāla tirdzniecību;

2) Komisijas 1993.gada 23.jūnija Direktīvas 93/49EEK, ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairojamo materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK;

3) Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīvas 99/66EEK, kurā izklāstītas prasības attiecībā uz etiķetēm vai citiem dokumentiem, ko piegādātājs izstrādājis atbilstīgi Padomes Direktīvai 98/56/EK;

4) Komisijas 1999.gada 28.jūnija Direktīvas 99/68/EK, ar ko nosaka papildnoteikumus attiecībā uz dekoratīvo augu šķirņu sarakstiem, kas glabājas pie piegādātājiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 98/56/EK;

5) Komisijas 2018. gada 21. marta Īstenošanas direktīvas 2018/484, ar ko attiecībā uz prasībām, kuras Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sakarā tiek piemērotas atsevišķu palmu ģinšu vai sugu pavairošanas materiālam, groza Direktīvu 93/49/EEK.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Dekoratīvo augu ģintis un sugas

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 445)

1. Ābeles (Malus Miller).

2. Begonijas (Begonia x hiemalis Fotsch).

3. Bumbieres (Pyrus L.).

4. Citrusaugi (Citrus L.).

5. Dateļpalmas (Phoenix L.).

6. Dārza neļķes un hibrīdi (Dianthus caryophyllus L.).

7. Gerberas (Gerbera Cass).

8. Gladiolas (Gladiolus L.).

9. Krizantēmas (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam).

10. Ķirši (Prunus L.).

11. Plūmes (Prunus L.).

12. Mandeles (Prunus L.).

13. Aprikozes (Prunus L.).

14. Persiki (Prunus L.).

15. Lilijas (Lilium L.).

16. Melnā priede (Pinus nigra).

17. Narcises (Narcissus L.).

18. Pelargonijas (Pelargonium L.’Herit.).

19. Puansetijas (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch.).

20. Rozes (Rosa L.);

21. Palmas (Palmae).

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Augiem kaitīgie organismi

(Pielikums grozīts ar MK 24.07.2018. noteikumiem Nr. 445)

Dekoratīvo augu ģints un suga

Kaitīgais organisms

1

2

1. Ābeles (Malus Miller)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (Nectria galligena)

Phytophthora cactorum

Rosselinia necatrix

Venturia spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

2. Begonijas (Begonia x hiemalis Fotsch)

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Myzus ornatus

Otiorrhynchus sulcatus

Sciara

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Erwinia chrysanthemi

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Xanthomonas campestris pv. begoniae

Sēnes

Īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum)

Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Leafcurl disease

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot virus (INSV))

3. Bumbieres (Pyrus L.)

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Anarsia lineatella

Eriosoma lanigerum

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. syringae)

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)

Rosellinia necatrix

Phytophthora spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

4. Citrusaugi (Citrus L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Aleurothrixus floccosus

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Parabemisia myricae

Citrusu nematode (Tylenchulus semipenetrans)

Sēnes

Phytophthora spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Viroīdi (exocortis, cachexia-xyloporosis)

Slimības, kas izraisa psorozi (psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum)

Infectious variegation

Citrus leaf rugose virus (CiLRV)

5. Dateļpalmas (Phoenix L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Tripši (Thysanoptera)

Sēnes

Exosporium palmovirum

Giocladium wermoeseni

Palmu melnplauka (Graphiola phoenicis)

Pestalozzia phoenicis

Pythium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

6. Dārza neļķes (Dianthus caryophyllus L.) un hibrīdi

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Tauriņi (Lepidoptera), īpaši Cacoecimorpha pronubana un Epichoristodes acerbella

Sēnes

Neļķu melnais pelējums (Alternaria dianthi)

Alternaria dianthicola

Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

Mycosphaerella dianthi

Phytophthora nicotiana spp. parasitica

Rhizoctonia solani

Fusarium spp. un Pythium spp.

Neļķu rūsa (Uromyces dianthi syn. Uromyces caryophyllinus)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Carnation etched ring caulimovirus (CERV)

Carnation mottle carmovirus (CarMV)

Carnation necrotic fleck closterovirus (CNFV)

Tospoviruse (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

7. Gerberas (Gerbera Cass.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Tauriņi (Lepidoptera)

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Sēnes

Fusarium spp.

Sakņu kakla puve (Phytophthora cryptogae)

Īstā miltrasa (Erysiphe cichoracearum)

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

8. Gladiolas (Gladiolus L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Stublāju nematode (Ditylenchus dipsaci)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Gladiolu bakteriālais kraupis (Pseudomonas marginata)

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Sēnes

Gladiolu pelēkā puve (Botrytis gladiolorum)

Curvularia trifoln

Fusarium oxisporum spp. gladioli

Penicillium gladioli

Sclerotinia spp.

Gladiolu lapu sīkplankumainība (Septoria gladioli)

Urocystis gladiolicola

Uromyces trasversalis

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Aster yellow mycoplasm

Cucumber mosaic virus (CMV)

Corky pit agent

Gladiolus ringspot virus, syn. Narcissus latent virus (NLV)

Tobacco rattle virus (TRV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

9. Krizantēmas (Dendranthema x grandiflorum (Ramat) Kitam)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās

Alotājmušas (Agromyzidae)

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Diarthronomia chrysanthemi

Tauriņi (Lepidoptera), Cacoecimorpha pronubana un Epichoristodes acerbella

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Erwinia chrysanthemi

Sēnes

Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

Krizantēmu rūsa (Puccinia chrysanthemi)

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Chrysanthemum B mosaic virus

Tomato aspermy cucumovirus (TAV)

10. Ķirši, plūmes, mandeles, aprikozes un persiki (Prunus L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Capnodis tenebrionis

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Epidiaspis leperii

Zīdkoku bruņuts (Pseudaulacaspis pentagona)

Quadraspidiotus perniciosus

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

Pseudomonas syringae pv. syringae

Sēnes

Parastā celmene (Armillariella mellea)

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Augļu koku vēzis (ier. Nectria galligena)

Rossellinia necatrix

Taphrina deformans

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Prune dwarf virus (PDV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

11. Lilijas (Lilium L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Lapu nematodes (Aphelenchoides spp.)

Rhyzoglyphus spp.

Pratylenchus penetrans

Rotylenchus robustus

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Erwinia carotovora subsp. carotovora

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Sēnes

Cylindrocarpon destructans

Fusarium oxisporum f. sp. lilii

Pythium spp.

Rhizoctonia spp.

Rhizopus spp.

Sklerociālā puve (Sclerotium spp.)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Cucumber mosaic virus (CMV)

Lily symptomless virus (LSV)

Lily X virus (LVX)

Tobacco rattle virus (TRV)

Tulip breaking virus (TBV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

12. Melnā priede (Pinus nigra)

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Blastophaga

Rhyacionia buoliana

Sēnes

Lophodermium seditiosum

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Visi

13. Narcises (Narcissus L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Aphelenchoides subtenuis

Kartupeļu stublāju nematode (Ditylenchus destructor)

Eumerus spp.

Merodon equestris

Pratylenchus penetrans

Rhizoglyphidae

Tarsonemīdērces (Tarsonemidae)

Sēnes

Fusarium oxisporum f. sp. narcissi

Sclerotinia spp.

Sclerotium bulborum

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tobacco rattle virus (TRV)

Narcissus white streak agent

Narcissus yellow stripe virus (NYSV)

Citi kaitīgie organismi

Cyperus esculentus

13.1 Palmas (Palmae) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā
Areca catechu L. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.
Borassus flabellifer L.
Brahea armata S. Watson
Brahea edulis H.Wendl.
Butia capitata (Mart.) Becc.
Calamus merrillii Becc.
Caryota maxima Blume
Caryota cumingii Lodd. ex Mart.
Chamaerops humilis L.
Cocos nucifera L.
Corypha utan Lam.
Copernicia Mart.
Elaeis guineensis Jacq.
Howea forsteriana Becc.
Jubaea chilensis (Molina) Baill
Livistona australis C. Martius
Livistona decora (W. Bull) Dowe
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.
Metroxylon sagu Rottb
Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook
Phoenix canariensis Chabaud
Phoenix dactylifera L.
Phoenix reclinata Jacq.
Phoenix roebelenii O'Brien
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
Phoenix theophrasti Greuter
Pritchardia Seem. & H.Wendl.
Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.
Washingtonia H. Wendl.

14. Pelargonijas (Pelargonium L. ‘Herit.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Tauriņi (Lepidoptera)

Tripši (Thysanoptera), īpaši Frankliniella occidentalis

Baktērijas

Rhodococcus fascians, syn. Corynebacterium fascians

Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Sēnes

Botrytis spp.

Puccinia pelargonii zonalis

Pythium spp.

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Pelargonium flower break carmovirus (PFBV)

Pelargonium leaf curl tombusvirus (PLCV)

Pelargonium line pattern virus (PLPV)

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

15. Puansetijas (Euphorbia pulcherrima Wild. ex Kletsch.)

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Baltblusiņas (Aleurodidae)

Baktērijas

Erwinia chrysanthemi

Sēnes

Fusarium spp.

Pythium ultimum

Phytophthora spp.

Rhizoctonia solani

Sakņu brūnējums (Thielaviopsis basicola)

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus (TSWV) un Impatiens necrotic spot virus (INSV))

16. Rozes (Rosa L.)

 

Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

(Lepidoptera), īpaši Epichoristodes acerbella un Cacoecimorpha pronubana

Sakņu pangu nematodes (Meloidogyne spp.)

Pratylenchus spp.

Parastā tīklērce (Tetranychus urticae)

Baktērijas

Agrobacterium tumefaciens

Sēnes

Sudrabainās lapas, sinonīms – violetā sīkpiepe (Chondrostereum purpureum, syn. Stereum purpureum)

Coniothyrium spp.

Diplocarpon rosae

Rožu neīstā miltrasa (Peronospora sparsa)

Phragmidium spp.

Rosellinia necatrix

Rožu īstā miltrasa (Sphaeroteca pannosa)

Verticillium spp.

Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Apple mosaic virus (ApMV)

Arabis mosaic nepovirus (ArMV)

Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.54
Etiķetē un augu pasē norādāmā informācija

I. Etiķetē norādāmā informācija

Nr.
p.k.

Informācija

Apzīmējums, kas parādās Latvijā sagatavotajā etiķetē

1.

Norāde par EK kvalitāti

EK kvalitāte

2.

ISO valsts kods, kur izsniegta etiķete

LV

3.

Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūra

VAAD

4.

Reģistrētās personas reģistrācijas numurs

Reģ. Nr. VAAD

5.

Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums

Vārds un uzvārds vai nosaukums

6.

Partijas numurs

00 00 000

7.

Sugas botāniskais nosaukums

XXXX

8.

Šķirnes nosaukums

XXXX

9.

Potcelma nosaukums

XXXX

10.

Daudzums

XXXX gab.

11.

Materiāla izcelsmes valsts, ja tas ievests no trešajām valstīm

XXXX

 

 

II. Augu pasē norādāmā informācija

Nr.
p.k.

Informācija

Apzīmējums, kas parādās Latvijā sagatavotajā augu pasē

1.

Dokumenta nosaukums

EK Augu pase

2.

Norāde par EK kvalitāti

EK kvalitāte

3.

ISO valsts kods, kur izsniegta augu pase

LV

4.

Valsts augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūra

VAAD

5.

Reģistrētās personas reģistrācijas numurs

Reģ. Nr.VAAD

6.

Reģistrētās personas vārds un uzvārds vai nosaukums

Vārds un uzvārds vai nosaukums

7.

Partijas numurs

00 00 000

8.

Sugas botāniskais nosaukums

XXXX

9.

Šķirnes nosaukums

XXXX

10.

Potcelma nosaukums

XXXX

11.

Daudzums

XXXX gab.

12.

Ja augi un augu produkti paredzēti tirdzniecībai aizsargājamā zonā, norāda apzīmējumu “ZP” un aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir derīga

ZP XXXX

13.

Ja augiem un augu produktiem nepieciešama aizvietotājpase (augu partija tiek sadalīta vai apvienota ar citas partijas augiem), pievieno apzīmējumu “RP” un sākotnēji izsniegtās augu pases izdevēja reģistrācijas numuru un valsti

RP XXXX

14.

Materiāla izcelsmes valsts, ja tas ievests no trešajām valstīm

XXXX

Zemkopības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 20.01.2009.Stājas spēkā: 24.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 23.01.2009.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
186853
{"selected":{"value":"01.10.2018","content":"<font class='s-1'>01.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2018","iso_value":"2018\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2015","iso_value":"2015\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2015.-30.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2009","iso_value":"2009\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2009.-26.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva