Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumus Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.990

Rīgā 2008.gada 2.decembrī (prot. Nr.86 18.§)
Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju

1. Noteikumi nosaka Latvijas izglītības klasifikāciju.

2. Latvijas izglītības klasifikācijas struktūru veido šādi līmeņi:

2.1. pirmais klasifikācijas līmenis (izglītības pakāpe un koda 1.cipars) (1.pielikums);

2.2. otrais klasifikācijas līmenis (izglītības programmas veids un koda 2.cipars (ar burtu/bez burta) kopā ar 1.ciparu) (1.pielikums);

2.3. trešais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā grupa un koda 3.cipars) (2.pielikums);

2.4. ceturtais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskā joma un koda 4.cipars kopā ar 3.ciparu) (2.pielikums);

2.5. piektais klasifikācijas līmenis (izglītības programmu grupa un koda 5.cipars kopā ar 3. un 4.ciparu) (2.pielikums).

3. Izglītības programmu licencēšanā un izglītības programmu reģistra veidošanā var lietot papildu sesto klasifikācijas līmeni:

3.1. vispārējā izglītībā – vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma (koda 6., 7. un 8.cipars) (3.pieli­kums);

3.2. profesionālajā izglītībā – izglītības programmu grupām atbilstošās profesionālās izglītības programmu kopas, kas ietver saturiski radniecīgas profesionālās pilnveides, profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot profesionālās augstākās izglītības programmas) un izglītības programmas, kurās iegūst pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (koda 6. un 7.cipars) (4.pielikums).

Ministru prezidents I.Godmanis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990

(Pielikums MK 05.10.2010. noteikumu Nr.931 redakcijā)

1.tabula

Pirmais un otrais klasifikācijas līmenis un tā salīdzinājums ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED–97) un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI)

Pirmais klasifikācijas līmenis

Otrais klasifikācijas līmenis

ISCED–97

EKI  

koda 1.cipars

izglītības pakāpe

koda 1. un 2.cipars (ar burtu/bez burta)

izglītības programmas veids

1

2

3

4

5

6

0

Pirmsskolas izglītība

00

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmas (bērniem, kuri nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādi līdz obligātās izglītības sākšanai)

0

 

01

Pirmsskolas izglītības programmas  

  

 

1

Pamatizglītības 1.posms

11

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 1.posma (1.–6.klase) programmas

1

  

10V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus pamatizglītības 1.posma programmai   

 

10T

Profesionālā tālākizglītība (1.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

  

  

2

  

Pamatizglītības 2.posms

  

21

Vispārējā izglītība, pamatizglītības
(1.–9.klase) programmas

2A, 2B

1–3

23

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 2.posma (7.–9.klase) programmas

2A, 2B

3

26

Vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošās izglītības programmas 9.klasei) programmas

2A, 2B

3

22

Profesionālā pamatizglītība, īstenojama bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

2C

3

20T

Profesionālā tālākizglītība (2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc pilnīgas vai daļējas pamatizglītības programmas apguves

  

3

20P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc pamatizglītības ieguves

  

3

20V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās pamatizglītības

(1.–9.klase) programmai

  

3

3

Vidējās izglītības pakāpe

31

Vispārējā izglītība (vispārējās vidējās izglītības ieguve), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves. Mācību ilgums – 3 gadi

3A, 3B

4

32

Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve)

3C

4

33

Profesionālā vidējā izglītība (3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc pamatizglītības ieguves

3A, 3B

4

   

35a

Arodizglītība (2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves

4B

4

35b

Profesionālā vidējā izglītība (3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves

  

4

36

Vispārējā izglītība (vispārējās vidējās izglītības ieguve), arodizglītības turpinājums. Mācību ilgums – gads

3A, 3B

4

37

Profesionālā vidējā izglītība (3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), arodizglītības turpinājums

  

4

30T

Profesionālā tālākizglītība (2. vai 3.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves

  

4

30P

Profesionālā pilnveide, īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves

  

4

30V

Profesionālās ievirzes izglītība, īstenojama līdztekus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguvei

  

4

4

  

Augstākās izglītības pakāpe

  

41

1.līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība (4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve). Studiju ilgums pilna laika studijās – 2–3 gadi

5B

5

42

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve un profesionālā bakalaura grāds profesionālās darbības jomā) vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve). Studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 4 gadi

5A

 

6

   

43

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds). Studiju ilgums pilna laika studijās – 3–4 gadi   

44

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve), turpinājums koledžas izglītībai. Studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 4 gadi

45

Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds). Studiju ilgums pilna laika studijās 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi

7  

46

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kura tiek īstenota uz augstākās izglītības bāzes un kura nodrošina 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi (turpinājums izglītībai ar kodu 43). Studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 4 gadi

6

47

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kura nodrošina 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un profesionālā maģistra grādu vai profesionālā maģistra grādu profesionālās darbības jomā.

Studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums – 5 gadi

7

   

48

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguve). Studiju ilgums pilna laika studijās – vismaz gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums – vismaz 5 gadi  

7

5

  

51

Doktora studijas (doktora grāds).

Studiju ilgums – 3–4 gadi. Pilna laika studijas

6

8

2.tabula

EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksti

EKI līmenis

Zināšanas (zināšanas un izpratne)

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana)

1. Spēj parādīt elementāras zināšanas, kuras izpaužas atpazīstot vai atceroties Spēj izmantot elementāras praktiskas un kognitīvas iemaņas, kuras var izpildīt tiešā uzraudzībā, izmantojot vienkāršus instrumentus. Spēj veikt vienkāršus uzdevumus, kas saturiski atkārtojas un ir paredzami Spēj veikt uzdevumus strukturētā vidē, darboties ierobežotā kontekstā. Pēc parauga spēj izpildīt elementārus uzdevumus, apgūt pašapkalpošanās iemaņu pamatus
2. Spēj parādīt konkrētas mācību priekšmetu programmās noteiktās pamatzināšanas Spēj izmantot pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai, izmantojot attiecīgu informāciju, veiktu uzdevumus un, izmantojot vienkāršus noteikumus un līdzekļus, risinātu ikdienas problēmas. Spēj izprast savas darbības sekas attiecībā uz sevi un citiem Spēj veikt uzdevumus individuāli vai grupā pārraudzībā, vai daļēji patstāvīgi.

Spēj piedalīties atsevišķu mācību uzdevumu mērķu izvirzīšanā un darbības procesa plānošanā

3. Spēj parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu zināšanas un izmanto tās mācību un profesionālās darbības jomā.

Spēj izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā

Spēj izmantot dažādas kognitīvās un praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas, izvēloties un piemērojot pamata metodes, līdzekļus, materiālus, informāciju un tehnoloģijas Spēj apzināties un uzņemties atbildību par darba vai mācību uzdevumu veikšanu nemainīgā un stabilā vidē nozares speciālista uzraudzībā.

Risinot uzdevumus, spēj pielāgot savu rīcību apstākļiem un atbildēt par darba rezultātu

4. Spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai.

Spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās.

Pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai profesijā

Spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai.

Spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem.

Spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā.

Spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties.

Spēj sadarboties

Ir motivēts turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē.

Spēj plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu.

Spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti

5. Spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni Spēj, balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus attiecīgajā profesijā, parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus risinājumus, pārrunāt un argumentēti apspriest praktiskus jautājumus un risinājumus attiecīgajā profesijā ar kolēģiem, klientiem un vadību, ar attiecīgu patstāvības pakāpi mācīties tālāk, pilnveidojot savas kompetences. Spēj izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību, strādāt sadarbībā ar citiem, plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus savā profesijā, veikt vai pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas neprognozējamas izmaiņas Spēj formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas savā profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu risināšanai, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, parādīt, ka izprot attiecīgās profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā
6. Spēj parādīt attiecīgajai zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni Spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu, māksliniecisku, inovatīvu vai pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā zinātnes nozarē vai profesijā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un padoto tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā
7. Spēj parādīt padziļinātas vai paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai vai pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku vai māksliniecisku darbību, vai augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi, veikt uzņēmējdarbību, inovācijas attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību
8. Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā starptautiskā kontekstā

Piezīme. EKI nākamajā līmenī ir ietvertas EKI iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetence.

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Trešais, ceturtais un piektais klasifikācijas līmenis (izglītības tematiskās grupas, tematiskās jomas un programmu grupas)

Trešais klasifikācijas līmenis

Ceturtais klasifikācijas līmenis

Piektais klasifikācijas līmenis

koda 3.cipars

izglītības tematiskā grupa

koda
3. un 4.cipars

izglītības tematiskā joma

koda 3., 4. un 5.cipars

izglītības programmu

grupa

1

2

3

4

5

6

0

Vispārējā izglītība

01

Vispārizglītojošā

011

Vispārizglītojoša virziena izglītības programmas

012

Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas

013

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas

014

Profesionāli orientētā virziena izglītības programmas

015

Speciālās izglītības programmas

09

Personības attīstība

090

Personības attīstība

1

Izglītība

14

Pedagogu izglītība un izglītības zinātnes

141

Pedagogu izglītība

142

Izglītības zinātne

2

Humani­tārās zinātnes un māksla

21

Mākslas

211

Vizuāli plastiskā māksla

212

Mūzika un skatuves māksla

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

214

Dizains

215

Amatniecība

216

Lietišķā māksla

217

Radošās industrijas

22

Humanitārās zinātnes

221

Reliģija un teoloģija

222

Valodu un kultūras studijas

223

Dzimtās valodas studijas

224

Vēsture, filozofija un radniecīgās zinātnes

225

Valodu programmas

3

Sociālās zinātnes, komerc­zinības un tiesības

31

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

310

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

32

Informācijas un komunikācijas zinātnes

321

Žurnālistika un komunikācija

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

34

Komerczinības un administrēšana

341

Vairumtirdzniecība un mazumtirdz­niecība

342

Tirgzinības un reklāma

343

Finanses, banku lietas un apdrošināšana

344

Grāmatvedība un nodokļi

345

Vadība un administrēšana

346

Sekretariāta un biroja darbs

347

Darba dzīve

38

Tiesību zinātne

380

Tiesību zinātne

4

Dabas­zinātnes, matemā­tika un informā­cijas tehnolo­ģijas

42

Dzīvās dabas zinātnes

420

Dzīvās dabas zinātnes

44

Fizikālās zinātnes

440

Fizikālās zinātnes

46

Matemātika un statistika

460

Matemātika un statistika

48

Datorika

481

Datorzinātnes

482

Datoru lietošana

5

Inženier­zinātnes, ražošana un būvnie­cība

52

Inženierzinātnes un tehnoloģijas

521

Mehānika un metālapstrāde

522

Enerģētika

523

Elektronika un automātika

524

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

525

Mašīnzinības

526

Citas inženierzinātnes

54

Ražošana un pārstrāde

541

Pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

544

Derīgo izrakteņu ieguve

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

58

Arhitektūra un būvniecība

581

Arhitektūra un pilsētu plānošana

582

Būvniecība un civilā celtniecība

6

Lauksaim­niecība

62

Lauksaimniecība,

mežsaimniecība un zivsaimniecība

621

Lauksaimniecība

622

Dārzkopība

623

Mežsaimniecība

624

Zivsaimniecība

64

Veterinārija

640

Veterinārija

7

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

72

Veselības aprūpe

721

Ārstniecība

722

Medicīniskie pakalpojumi

723

Māszinības

724

Zobārstniecība

725

Farmācija

726

Sabiedrības veselība

76

Sociālā labklājība

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

762

Sociālie pakalpojumi

763

Sociālā palīdzība

8

Pakalpo­jumi

81

Individuālie pakalpojumi

811

Viesnīcu un restorānu serviss

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

813

Sports

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

815

Skaistumkopšanas pakalpojumi

816

Audio, video un foto pakalpojumi

817

Floristikas pakalpojumi

818

Citi pakalpojumi

84

Transporta pakalpojumi

840

Transporta pakalpojumi

85

Vides aizsardzība

850

Vides aizsardzība

86

Civilā un militārā aizsardzība

861

Personu un īpašuma aizsardzība

862

Darba aizsardzība un drošība

863

Militārā aizsardzība

9

Citur neklasificē­tās tematiskās grupas

99

Citur neklasificētās tematiskās jomas

999

Citur neklasificētās programmu grupas

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Sestais klasifikācijas līmenis vispārējā izglītībā (vispārējās izglītības programmu īpašie veidi, mācību valoda un izglītības ieguves forma)

(Pielikums MK 05.10.2010. noteikumu Nr.931 redakcijā)

Sestais klasifikācijas līmenis

koda 5. un 6.cipars

izglītības programmu īpašais veids, EKI līmenis

koda 7.cipars

mācību valoda

koda 8.cipars

izglītības ieguves forma

1

2

3

4

5

6

18

pedagoģiskās korekcijas programmas

1

latviešu mācībvaloda

1

dienas

2

vakara (maiņu)

2

mazākumtautību mācībvaloda

19

sociālās korekcijas programmas

3

neklātienes

3

cita mācībvaloda

51

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar redzes traucējumiem – 3.līmenis

52

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem – 3.līmenis

 

 

 

 

53

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – 3.līmenis

 

 

 

 

54

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām – 3.līmenis

 

 

 

 

55

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar valodas traucējumiem – 3.līmenis

 

 

 

 

56

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (jauktiem attīstības traucējumiem – pirmsskolā) – 3.līmenis

 

 

 

 

57

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem – 3. līmenis

 

 

 

 

58

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem – 2.līmenis

 

 

 

 

59

speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 1.līmenis

 

 

 

 

Piezīme. Pirmsskolas un pamatizglītības programmām 6.cipars ir 1, pārējām programmām – 0.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 2.decembra noteikumiem Nr.990
Sestais klasifikācijas līmenis profesionālajā izglītībā (profesionālās izglītības programmu kopas)

Koda 3., 4. un 5.cipars

Izglītības programmu grupa

Koda 3., 4., 5., 6. un 7.cipars**

Izglītības programmu kopas

1

2

3

4

141

Pedagogu izglītība

141 06

Profesionālās izglītības pedagogu tālākizglītība

211

Vizuāli plastiskā māksla

211 01

Mākslas

211 02

Mākslas zinātnes

211 03

Restaurācija

212

Mūzika un skatuves māksla

212 01

Taustiņinstrumentu spēle

212 02

Stīgu instrumentu spēle

212 03

Pūšaminstrumentu spēle

212 04

Sitaminstrumentu spēle

212 05

Diriģēšana

212 06

Vokālā mūzika

212 07

Mūzikas vēsture un teorija

212 08

Kompozīcija

212 09

Mūzika

212 10

Deja

212 11

Horeogrāfija

212 12

Teātra māksla

212 13

Instrumentālā mūzika

213

Audiovizuālā māksla un mediju māksla

213 01

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla

214

Dizains

214 01

Datordizains

214 02

Vides dizains

214 03

Interjera dizains

214 04

Reklāmas dizains

214 05

Koka izstrādājumu dizains

214 06

Tekstilizstrādājumu dizains

214 07

Metāla izstrādājumu dizains

214 08

Keramikas izstrādājumu dizains

214 09

Stikla izstrādājumu dizains

214 10

Ādas izstrādājumu dizains

214 11

Apģērbu dizains

214 12

Multimediju dizains

214 13

Foto dizains

215

Amatniecība

215 01

Tautas māksla un amatniecība

215 02

Rokdarbi

215 03

Juvelierdarbi

215 04

Mūzikas instrumentu izgatavošana un labošana

215 05

Akmens kalšana

215 06

Aušana

215 07

Kokgriešana

216

Lietišķā māksla

216 01

Metāla mākslinieciskā apstrāde

216 02

Koka mākslinieciskā apstrāde

216 03

Tekstila mākslinieciskā apstrāde

216 04

Ādas mākslinieciskā apstrāde

216 05

Stikla mākslinieciskā apstrāde

216 06

Keramikas mākslinieciskā apstrāde

216 07

Rokdarbi

225

Valodu programmas

225 00

Valodu programmas

310

Sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

310 03

Ekonomika

310 07

Psiholoģija

322

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

322 00

Bibliotēku, informācijas un arhīvu zinības

341

Vairumtirdzniecība un

mazumtirdzniecība

341 01

Elektroniskā komercija

341 02

Komerczinības

341 03

Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana

342

Tirgzinības un reklāma

342 01

Mārketings un tirdzniecība

342 02

Sabiedriskās attiecības

342 03

Reklāmas zinības

342 04

Tirgzinības

342 05

Reklāma un sabiedriskās attiecības

342 06

Reklāmas vadība

343

Finanses, banku lietas un

apdrošināšana

343 01

Banku zinības un finanses

343 02

Finanšu vadība

343 03

Apdrošināšana

344

Grāmatvedība un nodokļi

344 01

Grāmatvedība un finanses

344 02

Grāmatvedība

345

Vadība un

administrēšana

345 01

Biznesa vadība

345 02

Eiropas ekonomika un bizness

345 03

ES bizness un tiesības

345 04

Kvalitātes nodrošināšana un vadība

345 05

Mazā un vidējā biznesa vadība

345 06

Ostu vadība

345 07

Telemātika un loģistika

345 08

Vadības zinātne

345 09

Komercdarbība (Uzņēmējdarbība)

345 10

Komercdarbība un ekonomika

345 11

Komercdarbība un uzņēmuma vadība

345 12

Telemehānika un loģistika

345 13

Kultūras vadība

345 14

Sabiedrības vadība

345 15

Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība

345 16

Viesnīcu vadība

345 17

Tūrisma vadība

345 18

Kvalitātes sistēmas vadība

345 19

Personāla vadība

345 20

Projektu vadība

345 21

Iestāžu un organizāciju ārējie sakari

345 22

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība

345 23

Mūzikas projektu vadība

345 24

Ražošanas inženierzinības un vadība

345 25

Darba ar jaunatni vadība

346

Sekretariāta un biroja darbs

346 01

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

347

Darba dzīve

347 01

Personāla sagatavošana darbam

481

Datorzinātnes

481 01

Datorsistēmas

481 02

Datorsistēmu un datortīklu administrēšana

481 03

Programmēšana

481 04

Datortīklu administrēšana

482

Datoru lietošana

482 00

Datoru lietošana

521

Mehānika un

metālapstrāde

521 01

Metālapstrāde

521 02

Inženiermehānika

521 03

Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija

521 04

Bionika un protezēšana

521 05

Materiālzinātne

521 06

Mehatronika

521 07

Ostu tehnika

521 08

Ražošanas tehnoloģija

522

Enerģētika

522 01

Enerģētika un elektrotehnika

522 02

Elektrotehnika un elektronika

522 03

Elektriskās iekārtas

522 04

Elektrotehnoloģiju datorvadība

522 05

Lauksaimniecības enerģētika

522 06

Siltumenerģētika

523

Elektronika un

automātika

523 01

Automātika un datortehnika

523 02

Elektronika

523 03

Telekomunikācijas

523 04

Datortehnikas remonts

523 05

Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas

524

Ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija

524 01

Ķīmijas tehnoloģija

524 02

Biotehnoloģija

525

Mašīnzinības

525 01

Autotransports

525 02

Kuģu mehānika

525 03

Transports

525 04

Dzelzceļa transports

525 05

Aviācijas transports

525 06

Jūras transports

525 07

Lauksaimniecības tehnika

525 08

Mežsaimniecības tehnika

525 09

Lauksaimniecības inženierzinātne

525 10

Transporta sistēmu inženierija

541

Pārtikas ražošanas

tehnoloģijas un

izstrādājumu izgatavošana

541 01

Pārtikas produktu tehnoloģija

541 02

Pārtikas zinātne

541 03

Pārtikas produktu kvalitātes kontrole541 04

Miltu izstrādājumu ražošana

541 05

Gaļas produktu ražošana

541 06

Piena produktu ražošana

541 07

Augļu un dārzeņu pārstrāde

541 08

Zivju apstrādes tehnoloģija

541 09

Dzērienu ražošana

542

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

542 01

Tekstila un apģērbu tehnoloģija

542 02

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

542 03

Trikotāžas izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

543

Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu Izgatavošana

543 01

Kokapstrāde

543 02

Koksnes materiāli un tehnoloģija

543 03

Materiālu dizains un tehnoloģija

543 04

Kokizstrādājumu izgatavošana

545

Poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

545 01

Grāmatu iesiešana

545 02

Poligrāfija un izdevējdarbība

546

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

546 00

Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

547 00

Stikla un keramikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548

Materiālu ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana

548 01

Materiālu tehnoloģija un dizains

581

Arhitektūra un pilsētu

plānošana

581 01

Arhitektūra

581 02

Ainavu arhitektūra

581 03

Ģeodēzija un kartogrāfija

581 04

Zemes ierīcība

582

Būvniecība un civilā

celtniecība

582 01

Būvdarbi

582 02

Būvniecība

582 03

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

582 04

Hidroinženierzinātne

582 05

Transportbūves

621

Lauksaimniecība

621 01

Augkopība

621 02

Augļkopība

621 03

Dārzeņkopība

621 04

Lopkopība

621 05

Biškopība

621 06

Mājdzīvnieku kopšana

622

Dārzkopība

622 01

Puķkopība

622 02

Stādu audzēšana

622 03

Apzaļumošanas darbi

622 04

Dārzu un parku kopšana

623

Mežsaimniecība

623 01

Meža darbi un tehnika

623 02

Meža ekoloģija un mežkopība

623 03

Mežizstrāde

623 04

Meža ekonomika un politika

623 05

Mežzinātne

624

Zivsaimniecība

624 01

Zivkopība

624 02

Vēžveidīgo audzēšana

640

Veterinārija

640 01

Veterinārmedicīna

640 02

Dzīvnieku veselības aprūpe

721

Ārstniecība

721 01

Medicīna

721 02

Pediatrija

722

Veselības aprūpes pakalpojumi

722 01

Audiologopēdija

722 02

Ergoterapija

722 04

Fizioterapija

722 05

Medicīnas inženierija un fizika

722 06

Ortozēšana, protezēšana

722 07

Optometrija

722 08

Uzturzinātnes

722 09

Kosmetoloģija

722 11

Mūzikas terapija

723

Māszinības

723 00

Māszinības

724

Zobārstniecība

724 00

Zobārstniecība

724 01

Zobu higiēna

725

Farmācija

725 00

Farmācija

726

Sabiedrības veselība

726 00

Sabiedrības veselība

761

Bērnu un jauniešu attīstību veicinošie pakalpojumi

761 01

Bērnu aprūpe

761 02

Bērnu atpūtas organizēšana

762

Sociālie pakalpojumi

762 01

Sociālais darbs

762 02

Sociālā rehabilitācija

762 03

Sociālā aprūpe

763

Sociālā palīdzība

763 01

Sociālās palīdzības organizēšana

811

Viesnīcu un restorānu

pakalpojumi

811 01

Saimniecības vadīšana

811 02

Ēdināšanas pakalpojumi

811 03

Viesnīcu pakalpojumi

811 04

Restorānu pakalpojumi811 05

Apkalpošana uz kuģiem

811 06

Apkalpošana lidmašīnās

812

Tūrisma un atpūtas organizācija

812 01

Tūrisma pakalpojumi

812 02

Lauku tūrisma pakalpojumi

813

Sports

813 01

Sporta trenera sagatavošana

813 02

Invalīdu sporta organizatora sagatavošana

813 03

Tiesnešu sagatavošana

813 04

Sporta instruktora sagatavošana

814

Mājsaimniecības pakalpojumi

814 01

Mājturība

815

Skaistumkopšanas

pakalpojumi

815 01

Dekoratīvā kosmētika

815 02

Frizieru pakalpojumi

815 03

Nagu kopšanas pakalpojumi

815 04

Fitness un svara kontrole

816

Audiopakalpojumi, videopakalpojumi un fotopakalpojumi

816 01

Fotopakalpojumi

817

Floristikas pakalpojumi

817 00

Floristikas pakalpojumi

818

Citi pakalpojumi

818 01

Pakalpojumi degvielas uzpildes stacijās

818 02

Azartspēļu un izložu vadīšana

840

Transporta pakalpojumi

840 01

Kuģu vadīšana

840 02

Pasta pakalpojumi

840 03

Gaisa satiksmes vadība

840 04

Starptautisko pārvadājumu organizācija

840 05

Gaisa satiksmes pakalpojumi

840 06

Kuģniecības pakalpojumi

840 07

Pilsētas elektrotransporta pakalpojumi

840 08

Dzelzceļa pakalpojumi

840 09

Autotransporta pakalpojumi

840 10

Pašgājējmašīnu vadīšana

850

Vides aizsardzība

850 01

Vide un ūdenssaimniecība

850 02

Vides aizsardzība un ekspertīze

850 03

Vides pārvalde

850 04

Vides zinātne

861

Personu un īpašuma aizsardzība

861 00

Personu un īpašuma aizsardzība

861 01

Civilā drošība un aizsardzība

861 02

Organizāciju drošība

861 03

Penitenciārais darbs

861 04

Policijas darbs

861 05

Robežapsardze

861 06

Ugunsdrošība un aizsardzība

861 07

Ieslodzījuma vietu apsardze

861 08

Ugunsdrošība un ugunsdzēsība

861 09

Muitas un nodokļu administrēšana

861 10

Muita

862

Darba aizsardzība un drošība

862 00

Darba aizsardzība un drošība

999

Citur neklasificētās programmu grupasPiezīme. Citur neklasificēto profesionālās izglītības programmu kopu klasificēšanai konkrētas profesionālās izglītības programmas grupas ietvaros lieto “00” kā koda 6. un 7.ciparu.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 990Pieņemts: 02.12.2008.Stājas spēkā: 06.12.2008.Zaudē spēku: 01.06.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190 (3974), 05.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
184810
{"selected":{"value":"09.10.2010","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-25.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.09.2014","iso_value":"2014\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2014.-31.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-25.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.02.2009","iso_value":"2009\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2009.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2008","iso_value":"2008\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2008.-20.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.10.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva