Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.757

Rīgā 2008.gada 16.septembrī (prot. Nr.66 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 10.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 130.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Materiālus un priekšmetus, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražo atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas 2006.gada 22.decembra Regula (EK) Nr. 2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi.

2.2 Pārstrādātas plastmasas materiālu un priekšmetu izmantošanu saskarē ar pārtiku nosaka Komisijas 2008.gada 27.marta Regula (EK) Nr. 282/2008 par pārstrādātiem plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2023/2006."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Daudzslāņu plastmasas materiāli vai priekšmeti ir tādi plastmasas materiāli vai priekšmeti, kas sastāv no diviem vai vairākiem plastmasas materiālu slāņiem, kuri ir savstarpēji savienoti ar līmvielām vai citiem līdzekļiem. Daudzslāņu plastmasas materiālā vai priekšmetā katrs plastmasas slānis atbilst šo noteikumu prasībām.

5.2 Par plastmasas materiāliem vai priekšmetiem uzskata arī plastmasas slāņus vai plastmasas pārklājumus, kas veido vāciņu blīves, kuras sastāv no diviem vai vairākiem dažādu materiālu slāņiem. Citus materiālus vai priekšmetus, ja tie sastāv no diviem vai vairākiem slāņiem, no kuriem viens vai vairāki nesastāv tikai no plastmasas, neuzskata par plastmasas materiāliem vai priekšmetiem arī tad, ja tas slānis, kuram paredzēts tieši saskarties ar pārtiku, sastāv tikai no plastmasas."

3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Plastmasas funkcionālā barjera ir barjera, kas sastāv no viena vai vairākiem plastmasas slāņiem, kas nodrošina gatavo materiālu vai priekšmetu atbilstību regulas Nr. 1935/2004 3.pantam un šiem noteikumiem."

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Plastmasas materiālu vai priekšmetu sastāvdaļu kopējā migrācija pārtikā nedrīkst pārsniegt 60 miligramus pārtikas vai tās aizstājēja kilogramā. No plastmasas materiāla vai priekšmeta virsmas laukuma viena kvadrātdecimetra pārtikā vai tās aizstājējā drīkst migrēt ne vairāk kā 10 mili­grami tā sastāvdaļu:

7.1. traukiem vai citiem priekšmetiem, ko var piepildīt un kuru tilpums ir mazāks par 500 mililitriem vai lielāks par 10 litriem;

7.2. loksnēm, plēvēm un citiem materiāliem, kurus nevar piepildīt vai kuriem nav iespējams aprēķināt attiecību starp šādu materiālu vai priekšmetu virsmas laukumu un to pārtikas daudzumu, kas ar to saskaras."

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas paredzēti saskarei ar mākslīgiem maisījumiem zīdaiņiem, kā arī ar zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, kopējās migrācijas robeža ir 60 miligramu pārtikas vai pārtikas aizstājēja kilogramā. Īpatnējo migrācijas robežu izsaka miligramos kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja.

7.2 Daudzslāņu plastmasas materiāla vai priekšmeta slāni, kas nav tiešā saskarē ar pārtiku un kuru no pārtikas šķir plastmasas funkcionālā barjera, var ražot, izmantojot vielas, kas nav minētas šo noteikumu pielikumos, ja šo vielu migrācija pārtikā vai pārtikas aizstājējā nepārsniedz 0,01 miligramu kilogramā. Šo robežu vienmēr izsaka kā koncentrāciju pārtikā vai tās aizstājējā, un to piemēro strukturāli vai toksikoloģiski līdzīgu savienojumu grupai, īpaši izomēriem vai savienojumiem ar tādu pašu attiecīgo funkcionālo grupu, un tajā jāietver iespējamā netīšā vielu migrācija. Minētās vielas nedrīkst būt pierādīti vai iespējami kancerogēnas, mutagēnas vai teratogēnas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību."

6. Svītrot 10.punkta otro teikumu.

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Visos tirdzniecības posmos, izņemot mazumtirdzniecību, plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kā arī vielām, kas paredzētas šo materiālu un priekšmetu ražošanai, pievieno ražotāja izsniegtu deklarāciju. Deklarācijā norāda:

10.1 1. plastmasas materiālu vai priekšmetu ražotāja vai importētāja nosaukumu vai adresi, vai šo materiālu un priekšmetu ražošanai paredzētās vielas;

10.1 2. materiālu, priekšmetu vai šo materiālu un priekšmetu ražošanai paredzēto vielu identitātes apliecinājumu;

10.1 3. deklarācijas izsniegšanas datumu;

10.1 4. apliecinājumu par plastmasas materiālu vai priekšmetu atbilstību šo noteikumu un regulas Nr. 1935/2004 prasībām;

10.1 5. informāciju par tām izmantotajām vielām, kurām normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi un (vai) specifikācijas;

10.1 6. informāciju par vielām, uz kurām attiecas ierobežojumi pārtikā, kuri izriet no izmēģinājumos iegūtiem datiem vai teorētiskiem aprēķiniem par to īpatnējās migrācijas līmeni, kā arī, ja nepieciešams, tīrības kritērijus saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Latvijas normatīvajiem aktiem pārtikas jomā;

10.1 7. materiāla vai izstrādājuma lietošanas specifikāciju:

10.1 7.1. pārtikas veidu, ar kuru materiālam vai priekšmetam paredzēts saskarties;

10.1 7.2. laiku un temperatūru apstrādei un uzglabāšanai saskarē ar pārtiku;

10.1 7.3. saskarē ar pārtiku esošā virsmas laukuma attiecību pret tilpumu - izmanto, lai noteiktu materiāla vai priekšmeta atbilstību;

10.1 8. apstiprinājumu par to, ka materiāls vai priekšmets atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, ja vairākslāņu plastmasas materiālā vai priekšmetā ir izmantota plastmasas funkcionālā barjera.

10.2 Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma ražotājs uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka plastmasas materiāli un vielas, kas izmantotas minēto materiālu ražošanā, atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām. Atbilstības deklarāciju atjauno, ja būtiskas pārmaiņas ražošanā izraisa izmaiņas plastmasas materiālu un priekšmetu sastāvdaļu migrācijā vai ja ir pieejama jauna zinātniskā informācija."

8. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Plastmasas materiālu un priekšmetu sastāvdaļu migrācijas noteikšanu pārtikā vai pārtikas aizstājējā (turpmāk - migrācijas tests) veic saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu konkrētiem plastmasas materiāliem vai priekšmetiem, vai to analogiem. Lipofilās vielas, kurām piemēro tauku samazinājuma koeficientu, minētas šo noteikumu 5.1 pielikumā. Ja nav iespējams noteikt attiecīgā plastmasas materiāla vai priekšmeta sastāvdaļu migrācijas līmeni pārtikā, migrācijas līmeni nosaka pārtikas aizstājējos."

9. Papildināt noteikumus ar 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Ar 2009.gada 1.maiju ir aizliegts ražot un ievest Latvijā priekšmetus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku un neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām."

10. Svītrot informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām 7., 11. un 15.punktu.

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) Komisijas 2007.gada 30.marta Direktīvas 2007/19/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/72/EK, kas attiecas uz plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kuri paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un Padomes Direktīvu 85/572/EEK, ar ko nosaka sarakstu, kur uzskaitīti aizstājēji, kas izmantojami, lai pārbaudītu tādu plastmasas materiālu un izstrādājumu sastāvdaļu migrāciju, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem."

12. Izteikt 1.pielikuma pirmās nodaļas 37.punktu šādā redakcijā:

"37.

12786

000919-30-2

3-amino-propiltrietoksisilāns

3-Aminopropyltri-ethoxysilane

3-aminopropiltrietoksisilāna ekstrahējamo atlieku saturam jābūt zemākam nekā 3 mg/kg pildvielas, ja to izmanto neorganisku pildvielu reaģējošas virsmas apstrādei, un SML = 0,05 mg/kg, ja to izmanto materiālu un izstrādājumu virsmas apstrādei"

13. Izteikt 1.pielikuma pirmās nodaļas 121.punktu šādā redakcijā:

"121.

16450

000646-06-0

1,3-dioksolāns

1,3-dioksolane

SML = 5 mg/kg"

 14. Izteikt 1.pielikuma pirmās nodaļas 303.punktu šādā redakcijā:

"303.

25900

000110-88-3

Trioksāns

Trioxane

SML = 5 mg/kg"

 15. Papildināt 1.pielikuma pirmo nodaļu ar 329., 330. un 331.punktu šādā redakcijā:

"329.

15267

000080-08-0

4,4`-diamīnodifenil-sulfons

4,4`-Diaminodiphenyl sulphone

SML = 5 mg/kg

330.

21970

000923-0204

N-metilolmetakrilamīds

N-Methylolmethacrylamide

SML = 0,05 mg/kg

331.

24886

046728-75-0

5-sulfoizoftālskābes monolitija sāls

5-Sulophoisophtalic acid, mono-litium salt

SML = 5 mg/kg un litijam

SML(T) = 0.6 mg/kg (izteikts kā litijs, summāri Id. Nr.24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725)"

 16. Svītrot 1.pielikuma otrās nodaļas 4.punktu.

17. Svītrot 2.pielikuma pirmās nodaļas 35.punktu.

18. Izteikt 2.pielikuma pirmās nodaļas 90.punktu šādā redakcijā:

"90.

43480

064365-11-3

Aktīvā ogle

Charcoal, activated

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām"

19. Izteikt 2.pielikuma pirmās nodaļas 95.punktu šādā redakcijā:

"95.

45200

001335-23-5

Vara jodīds

Copper iodide

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš, summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030); SML = 1 mg/kg (izteikts kā jods summāri Id. Nr.45200, 64320, 81680 un 86800)"

 20. Izteikt 2.pielikuma pirmās nodaļas 279.punktu šādā redakcijā:

"279.

76845

031831-53-5

1,4-butandiola poliesteris ar kaprolaktonu

Polyester of 1,4-butanediol with caprolactone

Jāievēro ierobežojumi atsauces Nr.14260 un atsauces Nr.3720. Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām"

 21. Papildināt 2.pielikuma pirmo nodaļu ar 279.1 punktu šādā redakcijā:

"279.1

76866

-

1,2-propāndiola un/vai 1,3- un/vai 1,4-butāndiola un/vai polipropilēnglikola poliesteri ar adipīnskā-bi, arī ar gala grupām, kas ir etiķskābes vai taukskābju C12 -C18 vai n-oktanola un/vai
n-dekanola atlikumi

Poliesters of 1,2-propanediol and/or 1,3 - and/or 1,4- butanediol and/or polypropylene-glycol with adipic acid, which may be end-capped with acetic acid or fatty acids C12 -C18 or n-octanol and/or n-decanol

SML = 30 mg/kg"

 22. Izteikt 2.pielikuma pirmās nodaļas 302.punktu šādā redakcijā:

"302.

81760

-

Misiņa, bronzas, vara, nerūsējošā tērauda, alvas, kā arī vara, alvas un dzelzs sakausējumu pulveri, pārslas un šķiedras

Powders, flakes and fibres of brass, bronze, copper, stainless steel, tin and alloys of copper, tin and iron

SML(T) = 5 mg/kg (izteikts kā varš summāri Id. Nr.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 un 92030); SML = 48 mg/kg (izteikts kā dzelzs)"

 23. Izteikt 2.pielikuma pirmās nodaļas 357.punktu šādā redakcijā:

"357.

88640

008013-07-8

Sojas pupu eļļa, epoksidēta

Soybean oil, epoxidised

SML= 60 mg/kg. Tomēr PVC starplikās, ko izmanto tādu stikla burku aizvākošanai, kurās ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika, SML ir samazināts līdz 30 mg/kg. Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām"

 24. Papildināt 2.pielikuma pirmo nodaļu ar 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 414. un 415.apakšpunktu šādā redakcijā:

"400.

38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-hydroxy-4-n-oktyloxyifenil)-1,3,5-triazīne

2,4-Bis(2,4-dimethyilphenil)-6-(2-hyidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazīns

SML = 0,05 mg/kg. Tikai ūdeni saturošiem pārtikas produktiem.

401.

42080

001333-86-4

Melnā ogle

Carbon black

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

402.

45705

166412-78-8

1,2-cikloheksāndikarbonskābes diizononilesteris

1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester

403.

62020

007620-77-1

1,2 hidroksistearīnskābes litija sāls

12-Hidroxystearic acid, lithium salt

SML(T) = 0,6 mg/kg (izteikts kā litijs summāri Id. Nr.24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 un 95725).

404.

67180

-

Maisījums: (50 % w/w) ftālskābes n-decil-n-oktilesteris, (25 % w/w) ftālskābes di-n-decilesteris, (25 % w/w) ftālskābes di-n-oktilesteris

Mixture of (50 % w/w) phtalic acid n-decyl-n-oktyl ester, (25 % w/w) phtalic acid di-n-decyl ester, (25 % w/w) phtalic acid di-n-oktyl ester

SML = 5 mg/kg (pastāv risks, ka SML var būt pārsniegts taukus saturošas pārtikas simulantos)

405.

71960

003825-26-1

Perfluoroktānskābes amonija sāls

Perfluorooctanoic acid, ammonium salt

Izmantot tikai vairākkārt lietojamos izstrādājumos, kas sakausēti augstā temperatūrā

406.

74560

000085-68-7

Ftālskābes benzilbutilesteris

Phtalic acid, benzyl butyl ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML = 30 mg/kg pārtikas aizstājēja

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvanti­tatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

407.

74640

000117-81-7

Ftālskābes bis(2-etilheksil) esteris

Phtalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā

SML = 1,5 mg/kg pārtikas aizstājēja.

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

408.

74880

000084-74-2

Ftālskābes dibutilesteris

Phtalic acid, dibutyl ester

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku;

b) kā tehniskā atbalsta vielu poliolefīnos koncentrācijā līdz 0,05 % gatavā produktā

SML = 0,3 mg/kg pārtikas aizstājēja.

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

409.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Ftālskābes diesteri ar primāru, piesātinātu C8-C10 sazarotu alkoholu sānu ķēdi, vairāk nekā 60 % C9

Phtalic acid, diesters with primary, saturated C9-C11 alcohols more than 60% C10

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML(T) = 9 mg/kg pārtikas aizstājēja (summāri Id. 75100 un 75105).

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

410.

75105

068515-49-1

026761-40-0

Ftālskābes diesteri ar primāru, piesātinātu C9-C11 alkoholu, vairāk nekā 90 % C10

Phtalic acid, diesters with primary, saturated C9-C11 alcohols more than 90 % C10

Drīkst izmantot tikai:

a) kā plastifikatoru vairākkārt lietojamos materiālos un izstrādājumos;

b) kā plastifikatoru vienreiz lietojamos materiālos un izstrādājumos, kas saskaras ar taukus nesaturošu pārtiku, izņemot tos, kuros ir mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika;

c) kā tehniskā atbalsta vielu koncentrācijā līdz 0,1 % gatavā produktā.

SML(T) = 9 mg/kg pārtikas aizstājēja (summāri Id. Nr. 75100 un 75105).

SML var pārbaudīt pārtikā, ja pārtika nav bijusi saskarē ar materiālu vai priekšmetu, ir iepriekš pārbaudīta attiecībā uz ftalātiem un to līmenis nav statistiski nozīmīgs vai ir vienāds ar kvantitatīvās noteikšanas robežu, vai ir lielāks par to

411.

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli(etilēnpropilēn)glikols

Poly(ethylene propylene) glycol

412.

81500

9003-39-8

Polivinilpirolidons

Polyvinylpyrrolidone

Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

413.

93760

000077-90-7

Tri-n-butilacetilcitrāts

Tri-n-butyl acetyl citrate

414.

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentane-diol diizobutirāts

2,2,4-trimethyl-1,3,-pentanediol diisobutyrate

SML = 5 mg/kg pārtikas. Strādāt tikai ar vienreiz lietojamiem cimdiem

415.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris (2,2-dimetilpropanamido) benzols

1,3,5-tris (2,2-dimethylpropanamido)-benzene

SML = 0,05 mg/kg pārtikas"

 25. Izteikt 2.pielikuma otrās nodaļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7.

35760

001309-64-4

Antimona trioksīds

Antymony trioxide

SML = 0,04 mg/kg (izteikts kā antimons, (migrācijas limits var būt pārsniegts ļoti augstā temperatūrā))"

 26. Izteikt 2.pielikuma otrās nodaļas 36.punktu šādā redakcijā:

"36.

47600

084030-61-5

Di-n-dodecilalvas bis (izooktil­merkaptoacetāts)

Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

SML(T) = 0,05 mg/kg pārtikas (41) (izteikts kā mono-n-dodecilalvas tris(isooctil merkaptoacetāta), di-n-dodecilalvas bis(izooctilmerkapto-acetāta), mono-dodecilalvas trihlorīda un di-dodecilalvas dihlorīda summa), summāri kā Id. Nr.47600, 67360"

 27. Svītrot 2.pielikuma otrās nodaļas 87.punktu.

28. Izteikt 2.pielikuma otrās nodaļas 88.punktu šādā redakcijā:

"88.

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecilalvas tris (izooktilmerkapto- acetāts)

Mono-n-dodecyltin tris(isooctylmercapto acetate)

SML(T) = 0,05 mg/kg pārtikas (izteikts kā mono-n-dodecilalvas trīs (isooctil merkaptoacetāta), di-n-dodecilalvas bis (izooktilmerkaptoacetāta), mono-dodecilalvas trihlorīda un di-dodecilalvas dihlorīda summa), summāri kā Id. Nr.47600, 67360"

 29. Svītrot 2.pielikuma otrās nodaļas 106.punktu.

30. Papildināt 2.pielikuma otro nodaļu ar 141., 142. un 143.punktu.

"141.

47500

153250-52-3

N,N dicikloheksil-2,6-naftalēndikarboksamīds

N,N-Dicyclohexyl-2,6-naphthalene dicarboxamide

SML = 5 mg/kg

142.

72081/10

-

Naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)

Petroleum hydrocarbon resins (hydrogenated)

SML = 5 mg/kg (pastāv risks, ka SML var tikt pārsniegts taukainas pārtikas aizstājējos). Atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajām specifikācijām

143.

93970

Triciklodekandimetanol bis(heksahidroftalāts)

Tricyclodecanedimethanol bis (hexahydrophtalate)

SML = 0,05 mg/kg"

 31. Izteikt 4.pielikuma pirmo nodaļu šādā redakcijā:

"1. Vispārīgās specifikācijas

Plastmasas un to izstrādājumi, kas ražoti no azosametināšanas reakcijā iegūtiem aromātiskiem izocianātiem vai krāsvielām, nedrīkst izdalīt pirmējos aromātiskos amīnus (izteiktus kā anilīns) tādā daudzumā, ko var konstatēt (DL = 0,01 miligrami kilogramā pārtikas vai pārtikas aizstājēja, ieskaitot analītisko pielaidi). Minētais ierobežojums neattiecas uz šajos noteikumos iekļauto pirmējo aromātisko amīnu migrācijas vērtību."

32. Izteikt 4.pielikuma otrās daļas 2.12.punktu šādā redakcijā:

"2.12.

76845

1,4-butāndiola un kaprolaktona poliesteris

MW frakcija < 1 000 ir mazāka nekā 0,5 % (w/w)"

 33. Papildināt 4.pielikuma otro nodaļu ar 2.21., 2.22. un 2.23.punktu:

"2.21.

42080

Melnā ogle

Ekstrahējams toluols: ne vairāk kā 0,1 %, ko nosaka, izmantojot ISO metodi 6209. Cikloheksāna ekstrakta UV absorbcija pie 386 nm < 0,02 AU 1 cm šūnai vai < 0,1 AU 5 cm šūnai, ko nosaka, izmantojot vispāratzītu analīzes metodi. Benzopirēna saturs: maks.0,25 mg/kg melnās ogles. Maksimālais melnās ogles izmantojuma līmenis polimērā 2,5 % w/w

2.22.

72081/10

Naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)

Hidrogenētus naftas ogļūdeņraža sveķus ražo, katalītiski vai termiski polimerizējot alifātisku, aliciklisku un/vai monobenzēnu arilalkēna veidu diēnus un olefīnus no destilātiem, kas rodas no naftas pēc krekinga, ar viršanas diapazonu ne vairāk kā 220 °C, kā arī no tīriem monomēriem destilācijas plūsmā, kam secīgi seko destilācija, hidrogenēšana un papildu apstrāde.

Īpašības:

- viskozitāte > 3 Pa.s 120 °C temperatūrā;

- mikstēšanas temperatūra > 95 °C (ASTM metode E 28-67);

- broma skaitlis < 40 (ASTM metode D1159);

- krāsa 50 % šķīdumam toluolā < 11 pēc Gardnera skalas;

- aromātiskā ogļūdeņraža monomēra atliekas ≤ 50 ppm.

2.23.

81500

Polivinilpirolidons

Viela atbilst normatīvajos aktos par pārtikas piedevām noteiktiem tīrības kritērijiem"

 34. Papildināt 5.pielikuma pirmo nodaļu ar 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Īpatnējai migrācijai pārtikā, kas satur vairāk nekā 20 % tauku, izmanto tauku samazinājuma koeficientu FRF - koeficients no viens līdz pieci, ar kuru pirms salīdzināšanas ar īpatnējās migrācijas robežu dala lipofilo vielu aprēķināto migrāciju taukus saturošā pārtikā vai D aizstājējā un tā aizvietotājos (pārtika, kurai normatīvajos aktos noteikti citi aizstājēji, nevis aizstājējs D, ir taukus nesaturoša pārtika).

1.2 Vielas, ko, piemērojot FRF, uzskata par lipofilām, minētas šo noteikumu 5.1 pielikumā. Lipofilo vielu īpatnējo migrāciju miligramos kilogramā (M) koriģē ar FRF no viens līdz pieci. Pirms salīdzināšanas ar atļauto robežu izmanto šādu vienādojumu:

MFRF = M : FRF un FRF = (g tauku pārtikā : kg pārtikas) : 200 = (tauku % × 5) : 100

Korekciju, izmantojot FRF, nepiemēro:

1.21. ja materiāls vai priekšmets saskaras vai ir paredzēts saskarei ar pārtiku, kas satur mazāk nekā 20 % tauku;

1.22. ja materiāls vai priekšmets saskaras vai ir paredzēts saskarei ar zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku;

1.23. vielām, kurām šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 4.ailē ir noteikts ierobežojums SML = ND, vai sarakstā neiekļautām vielām, ko izmanto aiz plastmasas funkcionālās barjeras ar migrācijas robežu 0,01 miligrams kilogramā;

1.24. materiāliem un priekšmetiem, kuriem nav iespējams aprēķināt attiecību starp virsmas laukumu un to pārtikas produktu daudzumu, kas ar to saskaras (piemēram, to formas vai izmantošanas dēļ); migrāciju aprēķina, izmantojot pieņemtā virsmas laukuma attiecību pret tilpuma konversijas koeficientu 6 kvadrātdecimetri kilogramā.

1.3 Korekciju, izmantojot FRF, piemēro ievērojot atsevišķus nosacījumus. Traukiem un citiem piepildāmiem priekšmetiem, kuru tilpums ir mazāks par 500 mililitriem vai lielāks par 10 litriem, kā arī loksnēm un plēvēm saskarē ar pārtikas produktiem, kuri satur vairāk nekā 20 % tauku, migrāciju aprēķina kā koncentrāciju pārtikā vai pārtikas aizstājējā (miligrami kilogramā) un koriģē, izmantojot FRF, vai pārrēķina miligramos uz kvadrātdecimetru, nepiemērojot FRF. Ja viena no divām vērtībām ir zemāka par SML, materiālu vai izstrādājumu uzskata par atbilstošu prasībām. FRF piemērošana nedrīkst izraisīt īpatnējo migrāciju, kas pārsniedz kopējo migrācijas robežu.

1.4 Lipofilo vielu īpatnējo migrāciju pārtikas aizstājējā D un tā aizvietotājos koriģē ar šādiem koeficientiem:

1.41. samazinājuma koeficientu pārtikas aizstājējā D (DRF). DRF nedrīkst piemērot, ja īpatnējā migrācija pārtikas aizstājējā D ir lielāka par 80 % no vielas satura gatavā materiālā vai priekšmetā (piemēram, plānās plēvēs). Lai noteiktu, vai DRF ir piemērojams, nepieciešami zinātniski vai eksperimentāli iegūti pierādījumi (piemēram, testi ar visvairāk apdraudēto pārtiku). DRF nav piemērojams tām vielām Kopienas sarakstos, kurām saraksta 4.ailē ir noteikts ierobežojums SML = ND, vai saraksta neiekļautām vielām, ko izmanto aiz plastmasas funkcionālās barjeras ar migrācijas robežu 0,01 miligrams kilogramā;

1.42. tauku samazinājuma koeficientu (FRF) - var piemērot migrācijai uz pārtikas aizstājējiem, ja ir zināms iesaiņojamās pārtikas tauku saturs un ir izpildītas 2.a punktā minētās prasības;

1.43. kopējo samazinājuma koeficientu (TRF) - koeficients, kura maksimālā vērtība ir 5, ar kuru jādala izmērītā īpatnējā migrācija uz aizstājēju D vai tā aizvietotāju pirms salīdzināšanas ar atļauto robežu. To iegūst, DRF reizinot ar FRF, ja ir piemērojami abi koeficienti."

35. Papildināt 5.pielikuma pirmo nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Uzmavas, vākus, blīves, aizbāžņus un līdzīgus izstrādājumus trauku noslēgšanai pārbauda divējādi:

6.11. ja ir zināms izstrādājuma paredzētais lietojums, tos pārbauda, izmantojot traukus, kuriem tie ir paredzēti, tādā veidā, kas atbilst noslēgšanas apstākļiem, lietojot parastā vai paredzamā veidā. Pieņem, ka šie izstrādājumi ir saskarē ar tādu pārtikas daudzumu, kas ietilpst traukā. Rezultātus izsaka miligramos uz kilogramu vai miligramos uz kvadrātdecimetru saskaņā ar šiem noteikumiem, ņemot vērā visu noslēgšanai paredzētā izstrādājuma un trauka saskares laukumu;

6.12. ja izstrādājuma paredzētais lietojums nav zināms, tos pārbauda ar atsevišķu testu un rezultātus izsaka miligramos uz izstrādājumu. Iegūto vērtību vajadzības gadījumā pieskaita tam daudzumam, kas migrē no trauka, kuram tas ir paredzēts."

36. Papildināt 5.pielikuma otro nodaļu ar 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6.

Taukus nesaturoša pārtika

Pārtika, par kuras aizstājēju lietojami citi aizstājēji, izņemot aizstājēju D

Aizstājējs A, B vai C"

 37. Papildināt 5.pielikuma sesto nodaļu ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja aiz atzīmes "X" iekavās norādīta atzīme "b", attiecīgais tests jāveic ar 50 % etanolu (v/v)."

38. Izteikt 5.pielikuma sestās nodaļas 31.punkta tabulas 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Piena produkti

7.1.

piens

7.1.1.

pilnpiens

X(b)

7.1.2.

iebiezinātais piens

X(b)

7.1.3.

vājpiens vai daļēji nokrejots piens

X(b)

7.1.4.

sausais piens

7.2.

raudzēts piens (jogurts, paniņas un līdzīgi produkti)

X

X(b)

7.3.

salds un skābs krējums

X (a)

X(b)

7.4.

sieri

7.4.1.

veseli, ar apvalku

7.4.2.

visi pārējie sieri

X (a)

X (a)

X/3 (*)

7.5.

siera fermenti

7.5.1.

šķidrā vai viskozā veidā

X (a)

X (a)

7.5.2.

kaltēti vai pulvera veidā"

39. Papildināt noteikumus ar 5.1 pielikumu šādā redakcijā:

"5.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.637

Lipofilās vielas, kurām piemēro tauku samazinājuma koeficientu (FRF)

Nr.
p.k.

Id. Nr.

CAS Nr.

Ķīmiskais nosaukums angļu valodā

Ķīmiskais nosaukums latviešu valodā

1

2

3

4

5

1.

31520

061167-58-6

Acrylic acid, 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl ester

Akrilskābes 2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilesteris

2.

31530

123968-25-2

Acrylic acid, 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphenyl)ethyl]-phenyl ester

Akrilskābes 2,4-di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroksifenil)etil]-fenilesteris

3.

31920

000103-23-1

Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester

Adipīnskābes bis(2-etilheksil) esteris

4.

38240

000119-61-9

Benzophenone

Benzofenons

5.

38515

001533-45-5

4,4`-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene

4,4'-bis(2-benzoksazolil)stilbēns

6.

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene

2,5-bis(5-terc-butil-2-benzoksazolil)tiofēns

7.

38700

063397-60-4

Bis(2-carbobutoxyethyl)tin-bis(isooctyl mercaptoacetate)

Bis(2-karbobutoksietil)alvas-bis(izooktilmerkaptoacetāts)

8.

38800

032687-78-8

N,N`-Bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl)hydrazide

N,N'-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil) propionil)hidrazīds

9.

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(2,6-di-terc-butil-4-metilfenil)pentaeritritoldifosfīts

10.

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-tert-utylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(2,4-di-terc-butilfenil)pentaeritritoldifosfīts

11.

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritol diphosphite

Bis(-2,4-dikumilfenil)pentaeritritoldifosfīts

12.

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)ethane

1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-terc-butilfenil)etāns

13.

39925

129228-21-3

3,3-Bis(methoxymethyl)-2,5-dimethylhexane

3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksāns

14.

40000

000991-84-4

2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

2,4-bis(oktilmerkapto)-6-(4-hidroksi-3,5-di-terc-bitilanilin)-1,3,5-triazīns

15.

40020

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiomethyl)-6-methylphenol

2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenols

16.

40800

013003-12-8

4,4`-Butylidene-bis(6-tert-butyl-3-methylphenyl-ditridecyl phosphite)

4,4'-butilidēna-bis(6-terc-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfīts)

17.

42000

063438-80-2

(2-Carbobutoxyethyl)tin-tris(isooctyl mercaptoacetate)

(2-karbobutoksietil)alvas-tris(izooktilmērkaptoacetāts)

18.

45450

068610-51-5

p-Cresol-dicyclopentadiene-isobutylene, copolymer

p-Krezol-diciklopentadiena-izobutilēns, kopolimers

19.

45705

166412-78-9

1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester

1,2-cikloheksāndikarbonskābe, diizononilesteris

20.

46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol

2,6-di-terc-butil-4-etilfenols

21.

47540

027458-90-8

Di-tert-dodecyl disulphide

Di-terc-dodecil disulfīds

22.

47600

084030-61-5

Di-n-dodecyltin bis(isooctyl mercaptoacetate)

Di-n-dodecilalvas bis(izooktilmērkaptoacetāts)

23.

48800

000097-23-4

2,2`-Dihydroxy-5,5`-dichlorodiphenylmethane

2,2'-dihidroksi-5,5'-dihlordifenilmetāns

24.

48880

000131-53-3

2,2`-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone

2,2'-dihidroksi-4-metoksibenzofenons

25.

49485

134701-20-5

2,4-Dimethyl-6-(1-methylpentadecyl)-phenol

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenols

26.

49840

002500-88-1

Dioctadecyl disulphide

Dioktadecildisulfīds

27.

51680

000102-08-9

N,N`-Diphenylthiourea

N,N'-difeniltiourīnviela

28.

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecylphenyl)indole

2-(4-dodecilfenil)indols

29.

53200

023949-66-8

2-Ethoxy-2`-ethyloxanilide

2-etoksi-2'-etiloksanilīds

30.

54300

118337-09-0

2,2`-Ethylidenebis(4,6-di-tert-butyl phenyl) fluorophosphonite

2,2'-etilidēnbis(4,6-di-terc-butilfenil) fluorfosfonīts

31.

59120

023128-74-7

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionamide)

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionamīds)

32.

59200

035074-77-2

1,6-Hexamethylene-bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)

1,6-heksametilēn-bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

33.

60320

070321-86-7

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylbenzyl) phenyl]benzotriazole

2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazols

34.

60400

003896-11-5

2-(2`-Hydroxy-3`-tert-butyl-5`-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

2-(2'-hidroksi-3'-terc-butil-5'-metilfenil)-5-hlorbenzotriazols

35.

60480

003864-99-1

2-(2`-Hydroxy-3,5`-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole

2-(2'-hidroksi-3,5'-di-terc-butilfenil)-5-hlorbenzotriazols

36.

61280

003293-97-8

2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenons

37.

61360

000131-57-7

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-metoksibenzofenons

38.

61600

001843-05-6

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenons

39.

66360

085209-91-2

2,2`-Methylene bis(4,6-di-tert-butylphenyl) sodium phosphate

2-2'-metilēna bis(4,6-di-terc-butil-fenil)nātrija fosfāts

40.

66400

000088-24-4

2,2`-Methylene bis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)

2,2'-metilēna bis(4-etil-6-terc-butilfenols)

41.

66480

000119-47-1

2,2`-Methylene bis(4-methyl-6-tert-butylphenol)

2,2'-metilēna bis(4-metil-6-terc-butilfenols)

42.

66560

004066-02-8 

2,2`-Methylene bis(4-methyl-6-cyclohexylphenol)

2,2'-metilēna bis(4-metil-6-cikloheksilfenols)

43.

66580

000077-62-3

2,2`-Methylene bis(4-methyl-6-(1-methyl-cyclohexyl) phenol)

2,2'-metilēna bis(4-metil-6-(1-metil-cikloheksil) fenols)

44.

68145

080410-33-9

2,2`,2`-Nitrilo[triethyl tris(3,3`,5,5`-tetra-tert-butyl-1,1`-bi-phenyl-2,2`- diyl)phosphite]

2,2',2''-nitrilo[trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terc-butil-1,1'-bi-fenil-2,2'-diil)fosfits]

45.

68320)

002082-79-3

Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksilfenil)propionāts

46.

68400

010094-45-8

Octadecylerucamide

Oktadecilerukamīds

47.

69840

016260-09-6

Oleylpalmitamide

Oleilpalmitamīds

48.

71670

178671-58-4

Pentaerythritol tetrakis (2-cyano-3,3-diphenylacrylate)

Pentaeritritol tetrakis (2-ciano-3,3-difenilakrilāts)

49.

72081/10

-

Petroleum Hydrocarbon Resins (hydrogenated)

Naftas ogļūdeņraža sveķi (hidrogenēti)

50.

72160

000948-65-2

2-Phenylindole

2-Fenilindols

51.

72800

001241-94-7

Phosphoric acid, diphenyl 2-ethylhexyl ester

Fosforskābes difenil 2-etilheksilesteris

52.

73160

-

Phosphoric acid, mono- and di-n-alkyl (C16 and C18) esters

Fosforskābes mono- un di-n-alkil (C16 un C18) esteri

53.

74010

145650-60-8

Phosphorous acid, bis(2,4-di-tert-butyl-6-methylphenyl) ethyl ester

Fosforpaskābes bis(2,4-di-terc-butil-6-metilfenil) etilesteris

54.

74400

-

Phosphorous acid, tris(nonyl- and/or dinonylphenyl) ester

Fosforpaskābes tris(nonil- un/vai dinonilfenil) esteris

55.

76866

-

Polyesters of 1,2-propanediol and/or 1,3- and/or 1,4-butanediol and/or polypropyleneglycol with adipic acid, also end-capped with acetic acid or fatty acids C12-C18 or n-octanol and/or n-decanol

Poliesteri no 1,2-propāndiola un/vai 1,3- un/vai 1,4-butāndiola un/vai polipropilenglikola ar adipīnskābi, arī inaktivēti ar etiķskābi vai taukskābi C12-C18 vai n-oktanolu un/vai n-dekanolu

56.

77440

-

Polyethyleneglycol diricinoleate

Polietilēnglikola diricinoleāts

57.

78320

009004-97-1

Polyethyleneglycol monoricinoleate

Polietilēnglikola monoricinoleāts

58.

81200

071878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6- tetramethyl-4-piperidyl)-imino]hexamethylene[(2,2,6,6-tetramethyl-4- piperidyl)imino]

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino]-1,3,5,-triazīna-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil -4-iperidil)-imino]heksametilena[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

59.

83599

068442-12-6

Reaction products of oleic acid, 2-mercaptoethyl ester, with dichlorodimethyltin, sodium sulphide and trichloromethyltin

Oleinskābes 2-mērkaptoetilestera un dihlordimetilalvas, nātrija sulfīda un trihlormetilalvas reakcijas produkti

60.

83700

000141-22-0

Ricinoleic acid

Rīcinolskābe

61.

84800

000087-18-3

Salicylic acid, 4-tert-butylphenyl ester

Salicilskābes 4-terc-butilfenilesteris

62.

92320

-

Tetradecyl-polyethyleneglycol(EO=3-8) ether of glycolic acid

Glikolskābes tetradecil-polietilēnglikola(EO=3-8)eteris

63.

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-4,4`-biphenylylene diphosphonite

Tetrakis(2,4-di-terc-butil-fenil)-4-4'-bifenililena difosfonīts

64.

92700

078301-43-6

2,2,4,4- -(2,3-epoxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]- heneicosan-21-one, polymer

2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-heneikozān-21-ona polimers

65.

92800

000096-69-5

4,4`-Thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol)

4,4'-tiobis(6-terc-butil-3-metilfenols)

66.

92880

041484-35-9

Thiodiethanol bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy.phenyl) propionate)

Tiodietanola bis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts)

67.

93120

000123-28-4

Thiodipropionic acid, didodecyl ester

Tiodiopropionskābes didodecilesteris

68.

93280

000693-36-7

Thiodipropionic acid, dioctadecyl ester

Tiodiopropionskābes dioktadecilesteris

69.

95270

161717-32-4

2,4,6-Tris(tert-butyl)phenyl-2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol phosphite

2,4,6-tris(terc-butil)fenil 2-butil-2-etil-1,3-propāndiolfosfāts

70.

95280

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethyl-benzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

1,3,5-tris(4-terc-butil-3-hidroksi-2,6-dimetil-benzil)-1,3,5-triazīna-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

71.

95360

027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

1,3,5-tris(3,5-di-terc-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazīna-2,4,6(1H,3H,5H)-trions

72.

95600

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl) butane

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-terc-butilfenil)butāns"

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2008.gada 20.septembri.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.637 "Obligātās nekaitīguma prasības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 757Pieņemts: 16.09.2008.Stājas spēkā: 20.09.2008.Zaudē spēku: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.09.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
181298
20.09.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)