Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.241

Rīgā 2008.gada 1.aprīlī (prot. Nr.21 29.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" (turpmāk - pasākums), kas tiek īstenots atbilstoši Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk - Padomes regula Nr. 1198/2006) un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk - Komisijas regula Nr. 498/2007).

2. Pasākuma mērķis palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

3. Pasākumu īsteno visā Latvijas teritorijā.

4. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana, paziņošana un atbalsta pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.915 redakcijā)

5. Noteikumos lietoti šādi termini:

5.1. zvejas un akvakultūras produktu apstrāde - visi apstrādes posmi, sākot no izkraušanas līdz gala produkta stadijai (piemēram, pirmapstrāde, atvēsināšana, saldēšana, konservēšana, kūpināšana, vītināšana, termiskā apstrāde, marinēšana un sālīšana);

5.2. zvejas un akvakultūras produktu atkritumi - zvejas un akvakultūras produktu iekšējie orgāni, galvas, spuras, asinis, āda, zvīņas, asakas, pārtikā neiz­mantojamie zvejas un akvakultūras produkti, kā arī citi zvejas un akvakultūras produktu ražošanas pārpalikumi un atliekas.

6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts zivju apstrādes uzņēmums;

6.2. Pārtikas un veterinārā dienestā atzīts dzīvnieku izcelsmes pārtikā ne­iz­­mantojamo blakusproduktu aprites uzņēmums, kas nodarbojas ar zivju bla­kus­produktu vai atkritumu pārstrādi;

6.3. Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus;

6.4. esošs komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumu;

6.5. jaundibināts komersants, kurš veido jaunu zivju apstrādes uzņēmumu vai zvejas un akvakultūras produktu pārtikā neizmantojamo blakus­produktu aprites uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav noslēdzies.

7. Pasākuma ietvaros atbalsta investīcijas apstrādes uzņēmumu ražošanas būvju jaunbūvē, esošo būvju rekonstrukcijā (ieskaitot nepieciešamo būvmateriālu iegādi), kā arī jaunu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu, kas nodrošina ražošanas procesus vai ražošanas blakusproduktu un atliekvielu izman­tošanu.

7.1 Pasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz kredītu fonda aizdevuma saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.734 redakcijā)

8. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

8.1. īstenojot projektu, sasniedz pasākuma mērķi;

8.2. neaizvieto esošos pamatlīdzekļus;

8.3. projekta iesniegumā (1.pielikums) apliecina ekonomisko dzīvotspēju:

8.3.1. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktā minētais uzņēmums vai komersants, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām;

8.3.2. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētais komersants, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 11.punktā minētajām prasībām.

8.1 (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.712)

8.2 (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.712)

8.3 (Svītrots ar MK 16.10.2012. noteikumiem Nr.712)

9. Par pamatlīdzekļu aizvietošanu neuzskata:

9.1. jaunbūvi un rekonstrukciju;

9.2. gadījumus, kad projektā iegādātās iekārtas vai tehnikas ražošanas jauda ir vismaz par 25 % lielāka par tās iekārtas ražošanas jaudu, kura atrodas uzņēmumā un kuru paredzēts aizstāt;

9.3. gadījumus, kad projektā iegādātā iekārta vai tehnika tiek iegādāta papildus esošām iekārtām;

9.4. gadījumus, kad projektā iegādātā iekārta vai tehnika būtiski maina ražošanas vai tehnoloģiju raksturu.

10. Ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. vai 6.4.apakšpunktā minētais uzņēmums:

10.1. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa ir līdz 99 602 euro (neattiecas, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētais komersants), pievieno vienkāršotu biznesa plānu. Tajā iekļauj naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas (sadalījumā pa gadiem). Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, kā arī naudas plūsma pierāda iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

10.2. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa ir 99 602–284 575 euro (neattiecas, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētais komersants), pievieno:

10.2.1. standartizētu biznesa plānu. Tajā iekļauj informāciju par ražošanas apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, norādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu un par turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un gadu pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

10.2.2. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (sniegtās ziņas atbilst vismaz diviem šādiem rādītājiem):

10.2.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;

10.2.2.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

10.2.2.3. tīrā peļņa + nolietojums X 50 % ≥ 0;

10.2.3. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (atbilstība šo noteikumu 10.2.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vienam no šo noteikumu 10.2.2.1. vai 10.2.2.3.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.3. projekta iesniegumam, kura attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro, kā arī gadījumā, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētais komersants, pievieno:

10.3.1. biznesa plānu, kurā iekļauta šāda informācija:

10.3.1.1. uzņēmuma vēsture;

10.3.1.2. uzņēmuma vadības sistēma;

10.3.1.3. uzņēmuma pašreizējā darbība;

10.3.1.4. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa), atskaites punkti uzņēmuma darbības attīstībai, aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiks;

10.3.1.5. tirgus izpēte;

10.3.1.6. nozares analīze;

10.3.1.7. realizācijas sistēma;

10.3.1.8. konkurences faktori;

10.3.1.9. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

10.3.1.10. plānotā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts, kurā ietverts telpu plāns ar iekārtu izvietojumu pēc projekta īstenošanas;

10.3.1.11. uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

10.3.1.12. nepieciešamās investīcijas;

10.3.1.13. projekta īstenošanas termiņi (sadalījumā pa posmiem);

10.3.1.14. finanšu informācija par ražošanas apjomu, izmaksām, pamatlīdzekļiem un kreditoriem, norādot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci par pēdējo noslēgto gadu, turpmākajiem gadiem līdz projekta īstenošanas beigām un par trijiem gadiem pēc projekta īstenošanas, kā arī naudas plūsmas pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un trīs gadus pēc projekta īstenošanas (sadalījumā pa gadiem). Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs;

10.3.2. pierādījumu apkopojumu par uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (sniegtās ziņas atbilst vismaz diviem šo noteikumu 10.2.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.3.3. pierādījumu apkopojumu par atbalsta pretendenta ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (atbilstība šo noteikumu 10.2.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vienam no šo noteikumu 10.2.2.1. vai 10.2.2.3.apakšpunktā minētajiem rādītājiem).

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.87; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694)

11. Ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētais komersants:

11.1. projekta iesniegumam pievieno biznesa plānu, kurā iekļauta šāda informācija:

11.1.1. uzņēmuma pašreizējā darbība;

11.1.2. plānotā uzņēmuma vadības sistēma;

11.1.3. uzņēmuma mērķi (īstermiņa un ilgtermiņa), atskaites punkti uzņēmuma darbības attīstībai, aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiks;

11.1.4. tirgus izpēte;

11.1.5. nozares analīze;

11.1.6. plānotā realizācijas sistēma;

11.1.7. konkurences faktori;

11.1.8. sadarbība ar citiem uzņēmumiem un saistība ar citiem projektiem;

11.1.9. plānotā ražošanas procesa un tehnoloģisko procesu apraksts, kurā ietverts telpu plāns ar iekārtu izvietojumu pēc projekta īstenošanas;

11.1.10. uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze;

11.1.11. nepieciešamās investīcijas;

11.1.12. projekta īstenošanas termiņi (sadalījums pa posmiem);

11.1.13. finanšu informācija – naudas plūsmas pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un trīs gadus pēc projekta īstenošanas (sadalījumā pa gadiem). Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, kā arī naudas plūsma pierāda iespēju īstenot projektu un sasniegt mērķi;

11.2. ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām, gadā pēc projekta īstenošanas un divos turpmākajos gados.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.87; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530)

12. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu šādus dokumentus:

12.1. projekta iesniegumu (tai skaitā biznesa plānu) divos eksemplāros, no kuriem vienu atbalsta pretendents saņem atpakaļ ar Lauku atbalsta dienesta atzīmi par saņemšanu (neattiecas, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā):

12.1.1. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir līdz 99 602 euro, vienkāršotu biznesa plānu (minētā prasība neattiecas, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētais komersants);

12.1.2. ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 99 602–284 575 euro, standartizētu biznesa plānu (minētā prasība neattiecas, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētais komersants);

12.1.3. ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro vai atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētais komersants, biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 10.3.apakšpunktā minētajām prasībām (minētā prasība neattiecas, ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētais komersants);

12.1.4. ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētais komersants, biznesa plānu atbilstoši šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

12.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai;

12.2. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.3. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.4. kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus. Minēto informāciju nesniedz par šo noteikumu 7.1 punktā minēto kredītu fonda aizdevumu;

12.5. (svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.774);

12.6. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.7. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.8. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.9. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai;

12.10. iegādājoties iekārtas – Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņu par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru piesārņojošas darbības atļauju vai apliecinājumu (A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu) atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemt;

12.11. ja paredzēta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, papildus iesniedz:

12.11.1. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530);

12.11.2. plānošanas un arhitektūras uzdevumu (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināts tehniskais projekts;

12.11.3. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju (minēto dokumentu apliecinātas kopijas (uzrāda oriģinālus)) (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem);

12.11.4. iegādājoties būvmateriālus - akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu), bet, ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, - atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

12.11.5. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.11.6. būvatļauju (apliecinātu kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā ir apstiprināts tehniskais projekts;

12.12. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.915; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.734; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.774; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.57)

12.1 (Svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.774)

12.2 Par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendentam ir zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.530 redakcijā)

12.3 Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz:

12.3 1. izziņu, ka atbalsta pretendentam nav nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu valsts budžetā;

12.3 2. izziņu par atbalsta pretendenta veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

12.3 3. atbalsta pretendenta gada ienākumu deklarācijas pielikumu D3 "Ienākumi no saimnieciskās darbības" vai pielikumu D31 "Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātāji kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā".

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.774 redakcijā)

12.4 Lauku atbalsta dienests Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā pārliecinās par atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 6.punktam.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.530 redakcijā)

12.5 Ja šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētie dokumenti nav iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tajā iekļauj nosacījumu triju mēnešu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās iesniegt apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja minētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.774 redakcijā)

12.6 (Svītrots ar MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.57)

13. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sakārto atbilstoši projektu atlases kritērijiem (2.pielikums). Ja par atbilstību projektu atlases kritērijiem saņemts vienāds punktu skaits, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas veicis lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vienu strādājošo.

II. Publiskā finansējuma veids un apmērs

14. Publiskā finansējuma apjomu nosaka, ņemot vērā uzņēmuma lielumu:

14.1. sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem uzņēmumiem - 60 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Publiskā finansējuma apmērs vispārējām izmaksām, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu, minētajiem uzņēmumiem ir 40 %;

14.2. pārējiem uzņēmumiem - 30 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.87)

14.1 Šo noteikumu 14.punktā minētais publiskā atbalsta apmērs netiek pārsniegts, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 7.1 punktā minēto aizdevumu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.734 redakcijā)

15. Atbalstu nepiešķir uzņēmumiem, kuros strādā vairāk nekā 750 darbinieku un neto apgrozījums pārsniedz 200 000 000 euro.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694)

16. 2007.–2013.gada plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam (izņemot šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu) attieci­nāmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz 5 700 000 euro. Turklāt:

16.1. šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajam atbalsta preten­dentam attiecināmo izmaksu summa viena projekta ietvaros nepārsniedz:

16.1.1. 569 149 euro – atbalsta pretendentam, kas atbilst sīkā (mikro) uzņēmuma statusam;

16.1.2. 1 422 872 euro – atbalsta pretendentam, kas atbilst mazā uzņēmuma statusam;

16.2. šo noteikumu 6.4. un 6.5.apakšpunktā minētā komersanta statusā projektu var īstenot vienu reizi, un attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros nepārsniedz:

16.2.1. 284 575 euro – šo noteikumu 6.4.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam;

16.2.2. 99 602 euro – šo noteikumu 6.5.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.57; MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.726)

16.1 Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam attiecināmo izmaksu summa pasākuma ietvaros 2007.–2013.gada plānošanas periodā nepārsniedz 569 149 euro.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.87 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694)

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

17. Publiskais finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajai tirgus situācijai.

18. Pasākuma ietvaros ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

18.1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tai skaitā datoru programmatūru) iegāde:

18.1.1. zivsaimniecības produkcijas pirmapstrādes un uzglabāšanas teh­nika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā aukstuma tehnika un iekārtas, uzgla­bāšanas un saldēšanas kameras;

18.1.2. datorizētā ražošanas procesa vadības un kontroles tehnika un iekārtas (ieskaitot programmnodrošinājumu), tai skaitā mobilie un stacionārie svari;

18.1.3. laboratorijas un kvalitātes kontroles veikšanas tehnika un iekārtas;

18.1.4. mazgāšanas, dezinfekcijas tehnika un iekārtas;

18.1.5. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās enerģētiskās iekārtas un tehnika, tai skaitā apkures un vēdināšanas tehnika un iekārtas;

18.1.6. uzņēmuma vajadzībām nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanas un ūdens recirkulācijas iekārtas un tehnika;

18.1.7. kravu celšanas un kraušanas tehnikas un iekārtu iegāde;

18.1.8. zivju apstrādes blakusproduktu un atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnika;

18.1.9. cita specializētā tehnoloģiskā tehnika, iekārtas un aprīkojums, kas nepieciešams projekta mērķu sasniegšanai;

18.1.10. specializētā produkcijas pārvadāšanas tehnika, kas nodrošina veterinārajām un higiēnas prasībām atbilstošus apstākļus;

18.2. jaunas būvniecības, rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.3. būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadījumā, pamatojoties uz atbalsta pretendenta sastādītu tāmi, bet nepārsniedzot šo noteikumu 21.punktā minētās izmaksas;

18.4. vispārējās izmaksas (tai skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no pārējo šo noteikumu 18.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 18.punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530)

19. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.87.)

20. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un attiecīgu minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

21. Būvniecības un rekonstrukcijas gadījumā ir noteiktas maksimālās attiecināmās izmaksas attiecīgajiem būvju tipiem, no kurām aprēķina publisko finansējumu (3.pielikums).

22. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā iekļauj visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes un ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas), bet neiekļauj iekārtu izmaksas.

23. Ja projektā paredzētās jaunās būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, projekta iesniegumu nenoraida, bet izmaksu starpību pilnībā sedz atbalsta pretendents.

24. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistītas ar attiecīgā pasākuma mērķa sasniegšanu.

25. Par attiecināmajām izmaksām uzskata šādas tieši ar ražošanu nesaistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

25.1. administratīvo telpu jauna būvniecība, rekonstrukcija;

25.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošana;

25.3. apsardzes signalizācijas ierīkošana, ieskaitot videonovērošanas sistēmas;

25.4. palīgtelpu ierīkošana, ja ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana;

25.5. personāla atpūtas un citu telpu ierīkošana;

25.6. teritorijas labiekārtošana (teritorijas asfaltēšana vai cita seguma ieklāšana, zāliena ierīkošana, ārējā apgaismojuma un žoga izbūve).

26. (Svītrots ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.774)

27. Pasākuma ietvaros ir šādas neattiecināmās izmaksas:

27.1. bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesas prāvu izmaksas;

27.3. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, kā arī ja minētajos apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

27.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

27.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

27.7. atlīdzība personālam;

27.8. vispārējas nozīmes transportlīdzekļi;

27.9. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde, ja mainās uzņēmumu īpašumtiesības;

27.10. investīcijas, kas saistītas ar mazumtirdzniecību;

27.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1198/2006 un Komisijas Regulu Nr. 498/2007.

28. Atbalstu pasākumiem, kuru mērķis ir nodrošināt atbilstību Kopienas tiesību standartiem attiecībā uz vidi, cilvēku vai dzīvnieku veselību, higiēnu, var piešķirt līdz dienai, kad standarti uzņēmumiem kļūst obligāti.

29. Atbalstu nepiešķir investīcijām, ja tās attiecas uz zvejas un akvakultūras produktiem, kuri paredzēti cita veida izmantošanai un pārstrādei, nevis cilvēku patēriņam (izņemot investīcijas, kas paredzētas zvejas un akvakultūras produktu atkritumu apstrādei, pārstrādei un realizācijai).

30. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

31. Pēc projekta īstenošanas atbalsta pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību minimālajām higiēnas prasībām.

32. Ja atbalsta pretendents ir šo noteikumu 6.4. vai 6.5.apakšpunktā minētais komersants, tas maksājumu saņem pēc pilnīgas projekta īstenošanas un zivju apstrādes vai dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes atzīšanas procedūras veikšanas, ko apliecina pretendenta iekļaušana Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.530 redakcijā)

33. Atbalsta saņēmējs vienlaikus ar pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums).

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.530 redakcijā)

34. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.aprīlim piecu gadu periodā Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.915 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241

(Pielikums grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.87; MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.915; MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.530; MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.734; MK 04.10.2011. noteikumiem Nr.774; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694; MK 28.01.2014. noteikumiem Nr.57)

KN241P1_PAGE_01.JPG (89662 bytes)

KN241P1_PAGE_02.JPG (117280 bytes)

D. PAVADDOKUMENTI

D.1. Iesniedzamie dokumenti:

Iesniedzamie dokumenti (ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Aizpilda LAD darbinieks

atzīmē ar X atbilstošo atbildi

lapu skaits

atzīmē ar X atbilstošo atbildi

lapu skaits

neattiecas

neattiecas

1.Projekta iesniegums divos eksemplāros, no kuriem viens ar atzīmi par saņemšanu atdots atbalsta pretendentam (neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti):
1.1.ja projekta iesnieguma kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 99 602 euro – vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 6.pielikumuoriģināli
1.2.ja projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa ir 99 602–284 575 euro – standartizēts biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 6. un 7.pielikumuoriģināli
1.3.ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz 284 575 euro vai arī ja atbalsta pretendents ir esošs komersants, kas veido jaunu zivju apstrādes, zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādes uzņēmumu, – brīvas formas biznesa plāns atbilstoši projekta iesnieguma 8.pielikumā norādītajai struktūrai, bet ietverot visu projekta iesnieguma 1., 2., 3., 4., 6. un 7.pielikumā norādīto finanšu informācijuoriģināli
1.4.ja atbalsta pretendents ir jaundibināts komersants, kas veido jaunu zivju apstrādes, zivju blakusproduktu vai atkritumu pārstrādes uzņēmumu, kuram pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies, – biznesa plāns atbilstoši projekta iesnieguma 9.pielikumā norādītajai struktūrai, bet ietverot visu projekta iesnieguma 6.pielikumā norādīto finanšu informācijuoriģināli
2Atbalsta pretendenta deklarācijaoriģināls
3.Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)oriģināls
4.Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, pretendents iesniedz pamatojošus dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamībuoriģināls
5.Deklarācija par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā, mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijaioriģināls
6.Iegādājoties iekārtas, – Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa par to, kāda piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru piesārņojošas darbības atļauju vai apliecinājumu (A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu) atbalsta pretendentam ir nepieciešams saņemtoriģināls

Jaunas būvniecības un rekonstrukcijas projektiem**

7.Plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja, iesniedzot projekta iesniegumu, nav tehniskā projekta)kopija, uzrādot oriģinālu*
8.Vienkāršotai rekonstrukcijai – apliecinājuma karte un ieceres dokumentācija, kas izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiemkopija, uzrādot oriģinālu*
9.Iegādājoties būvmateriālus (jaunai būvniecībai un rekonstrukcijai), – akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijākopija, uzrādot oriģinālu*
10.Atbalsta pretendenta sastādīta būvniecības tāme, ja paredzēts iegādāties būvmateriālus (vienkāršotai rekonstrukcijai)oriģināls
11.Akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā (ja, iesniedzot projekta iesniegumu, ir tehniskais projekts)kopija, uzrādot oriģinālu*
12.Būvatļauja (ja, iesniedzot projekta iesniegumu, ir tehniskais projekts)kopija, uzrādot oriģinālu*

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja jāpiemēro LR normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem***

13.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls
14.Visi iesniegtie piedāvājumi no piegādātājiemkopija, uzrādot oriģinālu*
15.Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei, informācija par aptaujātajiem piegādātājiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti****oriģināls
Citi iesniegtie dokumenti
Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

Piezīmes.

1. * Iesniedzot dokumenta kopiju, atbalsta pretendents apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta ir atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums un datums).

2. ** Par jaunu būvniecību un rekonstrukciju būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

3. *** Arhitektu, inženieru, konsultantu pakalpojumi un citi pakalpojumi ietilpst vispārējās izmaksās, un iepirkuma dokumentus par tiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (izņēmums ir būvmateriālu iegāde).

4. **** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības atbalstam.

D.2. Piezīme. Ja iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, D.2.sadaļa nav jāaizpilda

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Projekts iesniegts” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

E. Atbalsta pretendenta deklarācija

(Sadaļa svītrota ar MK 11.08.2009. noteikumiem nr.915)

KN241P1_PAGE_12.JPG (102756 bytes)

KN241P1_PAGE_13.JPG (112427 bytes)

KN241P1_PAGE_17.JPG (128775 bytes)

KN241P1_PAGE_18.JPG (110666 bytes)

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.915 redakcijā)

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits

1.

Uzņēmuma lielums*

Sīkie (mikro) vai mazie uzņēmumi

10

Vidējie un pārējie uzņēmumi

0

2.

Uzņēmuma darbības ilgums

Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē trīs gadi un vairāk

10

Darbība zvejas un akvakultūras produktu apstrādē mazāk par trim gadiem

0

3.

Attiecināmās izmaksas

Iekārtas un tehnika notekūdeņu un dūmgāzu attīrīšanai, ūdens recirkulācijas nodrošināšanai, iekārtas kaitīgu vielu samazināšanai zivju produktos, iekārtas un tehnoloģijas blakusproduktu un atkritumu pārstrādei

5

Energoiekārtas ražošanas procesa un uzņēmuma darbības nodrošināšanai

3

Pārējie projekti

0

4.

Akceptēts būvprojekts

Akceptēts būvprojekts iesniegts kopā ar projekta iesniegumu**

2

Pārējie projekti

0

 

Piezīmes.

1. * Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2006.gada 27.jūlija Regulas (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu 3.panta “f” punktu.

2. ** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vispārīgiem būvnoteikumiem.

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem (bez PVN)

(Pielikums MK 27.08.2013. noteikumu Nr.694 redakcijā)

Nr. p.k.

Būvju tipi

Jaunbūve

Rekonstrukcija

Vienkāršotā rekonstrukcija

1.Ražošanas ēka (euro/m2)*

570

570

314

2.Saldētava (euro/m2)*

499

499

235

3.Noliktava (euro/m3)

65

65

36

Piezīme. * Būves grīdas platības viena kvadrātmetra izmaksas.

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.915 redakcijā)

Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” ietvaros


Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.241
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā

(Pielikums MK 11.08.2009. noteikumu Nr.915 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.694)

“Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”

par _____.gadu

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “Pārskats iesniegts” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 241Pieņemts: 01.04.2008.Stājas spēkā: 10.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 09.04.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
173609
{"selected":{"value":"10.12.2014","content":"<font class='s-1'>10.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.12.2014","iso_value":"2014\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2014","iso_value":"2014\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2014.-09.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2012","iso_value":"2012\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2011","iso_value":"2011\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2011.-18.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-18.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2010","iso_value":"2010\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-18.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.02.2009","iso_value":"2009\/02\/05","content":"<font class='s-1'>05.02.2009.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2008","iso_value":"2008\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2008.-04.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)