Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.645

Rīgā 2007.gada 25.septembrī (prot. Nr.53 37.§)
Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu

1. Noteikumi nosaka Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu (pielikums).

2. Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minēto preču un pakalpojumu pārvietošanai, eksportam, importam un tranzītam nepieciešama Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegta licence.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 25.septembra
noteikumiem Nr. 645

(Pielikums MK 27.02.2024. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

Nacionālais stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu saraksts

Sadaļa

Nosaukums

10A901

Vītņstobra šaujamieroči munīcijai ar apmales (rantes) kapsulu, to sastāvdaļas, palīgierīces un munīcija

10A902

Lidaparātu komponentes, ierīces un daļas

(sk. Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu)

Piezīme.

Licence ir nepieciešama tikai tādu 10A902. sadaļā minēto lidaparātu komponenšu, ierīču un daļu importam, eksportam, tranzītam un pārvietošanai uz/no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras ir izmantojamas gan civilajos, gan militārajos lidaparātos

Izņēmumi

10A902. sadaļa nepakļauj licencēšanai lidaparātu komponentes, ierīces un daļas, kas paredzētas to starptautisko aviokompāniju civilo gaisa kuģu remontam vai apkopei, kuras veic regulārus starptautiskus civilos lidojumus.

10A902. sadaļa nepakļauj licencēšanai lidaparātu komponenšu, ierīču un daļu importu, eksportu un pārvietošanu no/uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja tās ir paredzētas minēto darbību veicējam piederošu civilo lidaparātu remontam vai apkopei un lidaparāti atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

10A902. sadaļa nepakļauj licencēšanai lidaparātu komponenšu, ierīču un daļu importu, eksportu, tranzītu un pārvietošanu no/uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja tās ir paredzētas tādu civilo lidaparātu remontam vai apkopei, kas tiek izmantoti Eiropas Savienības, NATO vai ANO misijās.

10A902. sadaļa nepakļauj licencēšanai lidaparātu pasažieru salonu aprīkojumu un pasažieru apkalpošanas iekārtas

10A903

Pneimatiskie ieroči ar enerģiju, lielāku par 12 džouliem

10A904

(Svītrota ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 648) 

10A905Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem vai to traucēšanai speciāli radītas vai pielāgotas iekārtas, ierīces vai instrumenti, komponentes un programmatūra

Piezīme.

Kontrolei tiek pakļauts 10A905. sadaļā minēto iekārtu, ierīču, instrumentu, komponenšu un programmatūras imports, pārvietošana no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ražošana, lietošana un glabāšana

 a.iekārtas un ierīces audioinformācijas ieguvei slēptā veidā:
 1.

iekārtas un ierīces audioinformācijas ieguvei, kurām piemīt kāda no turpmāk minētajām pazīmēm:

– tās ir speciāli izstrādātas, pielāgotas vai pārveidotas audioinformācijas ieguvei slēptā veidā

– tās ir maskētas kā citi priekšmeti, iekārtas vai ierīces

– tās ir ieslēptas vai maskētas citā priekšmetā, iekārtā, ierīcē vai konstrukcijā

2.mikrofoni, vērsti mikrofoni, atstarotā stara, tajā skaitā lāzera stara, noklausīšanās ierīces vai cita veida skaņas noņēmēji, kas ir speciāli izstrādāti, pielāgoti vai pārveidoti audioinformācijas ieguvei slēptā veidā
3.raidītāji, uztvērēji vai atkārtotāji, kas ir speciāli izstrādāti, pielāgoti vai pārveidoti audioinformācijas ieguvei slēptā veidā
 Izņēmumi

10A905. sadaļas "a" apakšpunktu nepiemēro:

– mobilajiem tālruņiem, viedtālruņiem un viedpulksteņiem, ja tie nav speciāli pārveidoti vai pielāgoti operatīvās darbības pasākumu veikšanai slēptā veidā

– portatīviem un stacionāriem datoriem, kā arī planšetdatoriem, ja tie nav speciāli pārveidoti vai pielāgoti operatīvās darbības pasākumu veikšanai slēptā veidā

– citām rūpnieciski izgatavotām un nepārveidotām ierīcēm, kuras ir aprīkotas ar mikrofonu un funkcionāli spēj veikt audioinformācijas ieguvi, taču ir paredzētas citiem mērķiem (piemēram, diktofoni, fotokameras, signalizācijas sistēmas, televizori, bērnu uzraudzības ierīces un līdzīgas ierīces)

 b.iekārtas un ierīces slēptai videonovērošanai vai fotodokumentēšanai un videodokumentēšanai:
 1.

fotokameras un videokameras, kurām piemīt kāda no turpmāk minētajām pazīmēm:

– tās ir speciāli izstrādātas, pielāgotas vai pārveidotas slēptai videonovērošanai vai fotodokumentēšanai un videodokumentēšanai

– tās ir maskētas kā citi priekšmeti, iekārtas vai ierīces

– tās ir ieslēptas vai maskētas citā priekšmetā, iekārtā, ierīcē, konstrukcijā vai līdzīgā ierīcē

– to izmērs ir 40 x 40 x 40 mm vai mazāks

– to diametrs ir 25 mm vai mazāks

– tās ir aprīkotas ar "adatas acs" tipa lēcu (pinhole lens)

2.raidītāji, uztvērēji vai atkārtotāji, kas ir speciāli izstrādāti, pielāgoti vai pārveidoti slēptai videonovērošanai vai fotodokumentēšanai un videodokumentēšanai
3.foto vai videoieraksta ierīces (ar iebūvētu kameru vai bez tās), kas speciāli izstrādātas, pielāgotas vai pārveidotas slēptai videonovērošanai vai fotodokumentēšanai un videodokumentēšanai
 Izņēmumi

10A905. sadaļas "b" apakšpunktu nepiemēro:

– mobilo telefonu, viedtālruņu, viedpulksteņu un datoru kamerām, kā arī tīmekļkamerām, ja tās nav speciāli pārveidotas vai pielāgotas operatīvās darbības pasākumu veikšanai slēptā veidā

– slēptām un maskētām foto vai videokamerām, kas speciāli izstrādātas savvaļas dzīvnieku slēptai novērošanai vai dokumentēšanai

– auto videoreģistratoriem, atpakaļskata kamerām un novietošanai stāvvietā (parking) paredzētām kamerām

– fotokamerām vai videokamerām, kuras atbilst 10A905. sadaļas b.1. apakšpunktā minētajām fotokamerām vai videokamerām, bet ir apsardzes sistēmas sastāvdaļa un nav speciāli pārveidotas vai pielāgotas operatīvās darbības pasākumu veikšanai slēptā veidā

– fotokamerām vai videokamerām, kuras pēc izmēra atbilst 10A905. sadaļas b.1. apakšpunktā minētajām fotokamerām vai videokamerām, bet ir speciāli paredzētas citiem mērķiem, – zondes, fibroskopi, endoskopi, bērnu uzraudzības ierīces, hobiju kameras (piemēram, sporta, mednieku, makšķernieku un tamlīdzīgas kameras)

 c.iekārtas un ierīces analogo, ciparu vai mobilo telekomunikāciju sarunu vai citas informācijas pārtveršanai no tehniskajiem līdzekļiem vai sakaru kanāliem slēptā veidā
 d.iekārtas un ierīces "slēptai iekļūšanai" telpās, transportlīdzekļos vai citos objektos:
 

Tehniskā piezīme.

10A905. sadaļas izpratnē "slēpta iekļūšana" nozīmē mehānisko, elektronisko vai citu slēdzeņu atvēršanu vai to kodu noteikšanu slēptā veidā

 1.speciālās rentgena iekārtas slēdzeņu caurskatīšanai
2.universālās atslēgas (master keys)
3.mūķīzeri un citi instrumenti slēdzeņu atvēršanai
4.elektroniskie slēdzeņu kodu noteicēji un programmatori
 e.

iekārtas un ierīces operatīvās darbības pasākumu noteikšanai, lokalizēšanai un/vai traucēšanai:

(sk. arī Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu)

 1.iekārtas, ierīces vai programmatūra, kas speciāli izstrādāta, pielāgota vai pārveidota, lai noteiktu vai lokalizētu tādas iekārtas, ierīces un programmatūru, kas tiek izmantota operatīvās darbības pasākumos

Piezīme.

10A905. sadaļas e.1. apakšpunktu nepiemēro "atklātībā pieejamai" programmatūrai.

10A905. sadaļas izpratnē "atklātībā pieejama" programmatūra ir programmatūra, kas ir darīta pieejama bez ierobežojumiem turpmākai izplatīšanai (autortiesību noteiktie ierobežojumi programmatūru nepadara par tādu, kas nav "atklātībā pieejama")

 2.elektromagnētiskā, akustiskā un cita starojuma veida ģeneratori

Tehniskā piezīme.

10A905. sadaļas e.2. apakšpunktā ietilpst tādi ģeneratori, kas speciāli izstrādāti, pielāgoti vai pārveidoti, lai raidītu traucējošus vai nepareizus signālus, tādējādi pārtraucot vai traucējot citu iekārtu darbību vai samazinot to darbības efektivitāti

10A907

 

Kājnieku mīnas (sk. Eiropas Savienības Kopējo militāro preču sarakstu).

Piezīme.

Kājnieku mīnu eksports un tranzīts ir aizliegts

10D

 

Programmatūras

10D901

 

Sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas vai pielāgotas programmatūras, kas speciāli radītas vai pielāgotas informācijas iegūšanai no datoriem, datoru tīkliem vai citām informācijas sistēmām vai šīs informācijas iznīcināšanai vai izmainīšanai slēptā veidā

Piezīme.

10D901. sadaļa attiecas uz minēto programmatūru eksportu, importu, pilnveidošanu, lietošanu, ražošanu un glabāšanu

10E

 

Tehnoloģijas

10E901

 

Tehnoloģijas 10A905 minēto iekārtu pilnveidošanai, ražošanai un lietošanai

10E902

 

Militāra rakstura pakalpojumi

 

Piezīme.

Militāra rakstura pakalpojumi ietver jebkuru tehnisko palīdzību, kas saistīta ar militāro iekārtu ražošanu, pilnveidošanu, montāžu, izmēģināšanu, apkalpošanu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu, kas var izpausties kā instruktāža, apmācība, praktisko iemaņu nodošana vai konsultācijas, tai skaitā mutiski

Izņēmumi

1.

Militāra rakstura pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības dalībvalstīm, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalstīm, Austrālijai, Japānai, Jaunzēlandei un Šveicei

2.

Militāra rakstura pakalpojums ir publiski pieejams vai fundamentālu zinātnisku pētījumu informācijas veidā

3.

Militāra rakstura pakalpojums ir mutisks. Tas nav saistīts ar precēm, uz kurām attiecas viena vai vairāku starptautisko eksporta kontroles režīmu, konvenciju vai līgumu noteiktās eksporta kontroles prasības

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 645Pieņemts: 25.09.2007.Stājas spēkā: 29.09.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 28.09.2007.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
163892
{"selected":{"value":"07.03.2024","content":"<font class='s-1'>07.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.03.2024","iso_value":"2024\/03\/07","content":"<font class='s-1'>07.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-06.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2014","iso_value":"2014\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2014.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2009","iso_value":"2009\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2009.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2008","iso_value":"2008\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2008.-27.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2007","iso_value":"2007\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2007.-29.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"