Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas

1. pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir novērst nedeklarētas vai noziedzīgi iegūtas skaidras naudas ievešanu Latvijas Republikā un izvešanu no tās, tādējādi novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

2. pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar Eiropas Savienībā ievedamās vai no Eiropas Savienības izvedamās skaidrās naudas kontroli uz valsts robežas, kā arī Latvijas kompetences jautājumus saistībā ar skaidras naudas kontroli uz valsts iekšējās robežas.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

3.pants. Kompetentā iestāde

(1) Kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Latvijas Republikas robežas šķērsošanas vietās, kur nav izveidoti muitas kontroles punkti, kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze.

4. pants. Ārvalstu valūtas pārrēķinam piemērojamais kurss

(1) Deklarējamo skaidro naudu pārrēķina euro, piemērojot Eiropas Centrālās bankas katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicēto euro atsauces kursu. Eiropas Centrālās bankas katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicēto euro atsauces kursu Valsts ieņēmumu dienests publisko savā tīmekļvietnē. Ja minētajā dienā valūtas maiņas kurss netiek publicēts, piemēro jaunāko publicēto valūtas maiņas kursu.

(2) Ja attiecībā uz konkrēto ārvalstu valūtu nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļvietnē publicēto jaunāko valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteikto valūtas maiņas kursu piemēro visu nākamo mēnesi, sākot no tā pirmās dienas.

(14.02.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.03.2019.)

5. pants. Skaidras naudas deklarācija

(1) Skaidra nauda šā likuma izpratnē ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra regulas (EK) Nr. 1889/2005 par skaidras naudas kontroli, kuru ieved Kopienas teritorijā vai izved no tās (turpmāk arī — regula Nr. 1889/2005) 2. panta 2. punktā minētā skaidrā nauda.

(2) Fiziskā persona, kurai saskaņā ar regulas Nr. 1889/2005 3. panta 1. punktu ir pienākums deklarēt skaidru naudu, rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu saskaņā ar regulas Nr. 1889/2005 3. panta 2. punktu, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un, šķērsojot valsts ārējo robežu, iesniedz deklarāciju attiecīgajai kompetentās iestādes amatpersonai.

(3) Kompetentā iestāde ir tiesīga pieprasīt personai, uz kuru neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktais skaidras naudas deklarēšanas pienākums, aizpildīt skaidras naudas deklarācijas veidlapu, šķērsojot valsts ārējo robežu, ja ir pazīmes par iespējamām personas nelikumīgām darbībām.

(4) Fiziskā persona, kura, šķērsojot valsts iekšējo robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās skaidru naudu 10 000 euro apmērā vai vairāk, pirms skaidras naudas izvešanas no Latvijas Republikas vai pēc skaidras naudas ievešanas Latvijas Republikā pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma rakstveidā aizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecina ar parakstu un iesniedz deklarāciju attiecīgajai kompetentās iestādes amatpersonai.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētā fiziskā persona, šķērsojot valsts iekšējo robežu, skaidras naudas deklarācijas veidlapā norāda šādu informāciju:

1) skaidras naudas deklarētāja vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, vietu un valstspiederību;

2) skaidras naudas īpašnieku;

3) paredzēto skaidras naudas saņēmēju, ja tas ir zināms;

4) skaidras naudas summu un veidu;

5) skaidras naudas izcelsmi un izmantošanas nolūku;

6) informāciju par transportu (transporta veidu un maršrutu).

(6) Ja skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādītā informācija ir nepatiesa vai nepilnīga, uzskatāms, ka skaidras naudas deklarēšanas pienākums nav izpildīts un skaidrā nauda, ko persona ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, nav deklarēta.

(7) Ministru kabinets apstiprina skaidras naudas deklarācijas veidlapas paraugu, nosaka deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

6.pants. Iegūtās informācijas izmantošanas un apmaiņas kārtība

(1) Valsts robežsardzes pilnvarota amatpersona, kurai iesniegta skaidras naudas deklarācija, to nekavējoties nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.

(2) Valsts ieņēmumu dienests nodrošina skaidras naudas deklarācijā iekļautās informācijas pieejamību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam.

(21) Valsts ieņēmumu dienests sniedz skaidras naudas deklarācijā iekļauto informāciju operatīvās darbības subjektam vai procesa virzītājam pēc to atsevišķa pieprasījuma.

(3) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir tiesīgs iegūto informāciju nosūtīt citu valstu kompetentajām institūcijām vai Eiropas Komisijai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

7. pants. Administratīvā atbildība par skaidras naudas deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu uz valsts robežas un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Par normatīvajos aktos noteiktā skaidras naudas, ko, šķērsojot valsts robežu, ieved Latvijas Republikā vai izved no tās, deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu piemēro naudas sodu divdesmit procentu apmērā no summas, kuru ir pienākums deklarēt.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu veic Valsts ieņēmumu dienests.

(3) Gadījumos, kad atbilstoši šā likuma 3. panta otrajai daļai kompetentās iestādes funkcijas pilda Valsts robežsardze, administratīvā pārkāpuma procesu par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu līdz lietas izskatīšanai veic Valsts robežsardze.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 2. punktu)

Pārejas noteikumi

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 22.nr.).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

2. Šā likuma 7. pants, kurš nosaka administratīvo atbildību par skaidras naudas deklarēšanas pienākuma neizpildīšanu uz Latvijas Republikas valsts robežas un kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

3. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 5. panta septītajā daļā minētos noteikumus.

(13.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

Likums stājas spēkā 2007.gada 15.jūnijā.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 29.martā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 17.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 29.03.2007.Stājas spēkā: 15.06.2007.Tēma: Muita un valsts robeža; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 62, 17.04.2007.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 10, 24.05.2007.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
155879
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2019","iso_value":"2019\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2019","iso_value":"2019\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2019.-30.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2007","iso_value":"2007\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2007.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)