Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.73

Rīgā 2007.gada 23.janvārī (prot. Nr.6 25.§)
Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā
Izdoti saskaņā ar Politisko partiju likuma 20.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka veidlapu paraugus pieteikumiem, uz kuru pamata tiek izdarīti ieraksti politisko partiju reģistrā.

2. Ierakstus politisko partiju reģistrā veic, izmantojot šādas veidlapas:

2.1. (svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.221);

2.2. pieteikums politiskās partijas vai politisko partiju apvienības ierakstīšanai politisko partiju reģistrā (2.pielikums);

2.3. pieteikums politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izmaiņu reģistrēšanai politisko partiju reģistrā (3.pielikums);

2.4. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (pievienošanu) (4.pielikums);

2.5. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (saplūšanu) (5.pielikums);

2.6. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (sadalīšanu) (6.pielikums);

2.7. pieteikums par politiskās partijas pārveidošanu par biedrību (7.pielikums);

2.8. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības izbeigšanu (8.pielikums);

2.9. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības turpināšanu (9.pielikums);

2.10. pieteikums ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izslēgšanu no reģistra (10.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums svītrots ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.221)


2.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P2.
VEIDLAPA

Pieteikums
politiskās partijas vai politisko partiju apvienības ierakstīšanai politisko partiju reģistrā

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskā partija vai politisko partiju apvienība
Atzīmēt ar       politiskā partija      politisko partiju apvienība
2. Nosaukums
3. Juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

4. Darbības mērķis
5. Datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu
6. Darbības termiņš

Atzīmēt ar   

   beztermiņa
  
līdz 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
   līdz mērķa sasniegšanai
7. Politiskās partijas teritoriālā(-ās) struktūrvienība(-as) (ja tāda(-as) ir izveidota(-as)) nosaukums un adrese
Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

Nosaukums

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

8. Valdes sastāvs
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
9. Personas, kuras paraksta pieteikumu

Aizpildīt, ja pieteikumu kāda dibinātāja vārdā
paraksta cita persona

VārdsUzvārdsPersonas kods

Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv

VārdsUzvārdsPersonas kods
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv
VārdsUzvārdsPersonas kods
Kuru no dibinātājiem un uz kāda tiesiska pamata pārstāv
10. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

 politiskās partijas dibinātāju sapulces norises protokols vai lēmums par politisko partiju apvienības dibināšanu uz ______ lp.
 politisko partiju apvienībai – katras politisko partiju apvienību veidojošās politiskās partijas biedru sapulces lēmums par politiskās partijas piedalīšanos politisko partiju apvienības dibināšanā uz ______ lp.
programma uz ______ lp.
dibinātāju saraksts uz ______ lp.
statūti uz ______ lp.
 valdes locekļu saraksts uz ______ lp.
citi dokumenti
   
   
   
   
11. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku)

Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

  maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

12. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem
13. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas/juridisko adresi (lēmums par tiesību subjekta reģistrācijas atlikšanu vai atteikumu tiks nosūtīts uz dibinātāja vai dibinātāja pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adresi)
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
14. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _________________________________

 tālruņa numurs _____________________________________

15. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

3.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P3.
VEIDLAPA

Pieteikums
politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izmaiņu reģistrēšanai politisko partiju reģistrā

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums

 

2. Izmaiņu būtībaAtzīmēt ar un aizpildīt atbilstošos pieteikuma punktus
 Nosaukuma maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.1. apakšpunktu

 Darbības mērķa maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.2. apakšpunktu

 Darbības termiņa maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.3. apakšpunktu

 Izmaiņas statūtos → iesniegtais pilnais teksts jaunajā redakcijā pilnībā atbilst pieņemtajiem grozījumiem

 Juridiskās adreses maiņa → aizpildīt pieteikuma 2.4. apakšpunktu

 Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par personām vai pārstāvības tiesībās → aizpildīt pieteikuma 2.5. apakšpunktu

 Citas izmaiņas → aizpildīt pieteikuma 2.6. apakšpunktu

Jāņem vērā!

1. Jāaizpilda atbilstošie pieteikuma punkti.

2. Ja attiecīgajā lapā nepietiek vietas, jāņem vēl viena lapa.

3. Neaizpildītās veidlapas daļas nav jāpievieno.

4. Pēdējā lapa jāpievieno obligāti.

5. Visas lapas jānumurē.

2.1.Jaunais nosaukums
2.2.Jaunais darbības mērķis
2.3.Jaunais darbības termiņš
2.4.Jaunā juridiskā adrese

Valsts

Republikas pilsēta/novads, novada pilsēta/pagasts, ciems

Ielas/māju nosaukums, mājas, dzīvokļa numurs

Pasta indekss

2.5.Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par personām vai pārstāvības tiesībās
Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar   izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras

sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības  atstājis amatu 
Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

   
Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar   izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības  atstājis amatu 
Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

   
Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar   izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības  atstājis amatu 
Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

   
Izmaiņu būtība

Atzīmēt ar   izmaiņu būtību

izbeigtas pilnvaras sācis veikt pienākumus mainījusies informācija par personu
mainītas pārstāvības tiesības  atstājis amatu 
Personas identifikācijas informācija
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai    
ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem  

 

(skaits)

   
2.6.Citas izmaiņas
3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

3.1. Nosaukuma maiņa
 statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
  
3.2. Darbības mērķa maiņa
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
 
3.3. Darbības termiņa maiņa
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
 
3.4. Izmaiņas statūtos
statūtu pilns teksts jaunā redakcijā uz ________ lp.
biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par grozījumiem statūtos uz ____ lp.
 
3.5. Izmaiņas valdes sastāvā
biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu uz ________ lp.
valdes locekļu saraksts uz _______ lp.
 
3.6. Izmaiņas informācijā par valdes locekļiem
dokuments, kas apliecina izmaiņas informācijā (norādīt, kāds dokuments), __________ eks. uz _______ lp.
 
3.8. Citas izmaiņas
  
  
   
   
4. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku)

Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

 maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem
6. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
7. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

4.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P4.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (pievienošanu)

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskā partija
Nr. p. k.Atzīmēt ar  pievienojamā iegūstošā

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
2. Pārējās pievienošanā iesaistītās politiskās partijas
Nr. p. k.Atzīmēt ar  pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.Atzīmēt ar  pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.Atzīmēt ar  pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.Atzīmēt ar  pievienojamā iegūstošā
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
3. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu.

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

 maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

5. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
6. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

7. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
  
  
   
7. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

5.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P5.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (saplūšanu)

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Pievienojamās politiskās partijas
Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

 

Nosaukums
2. Iegūstošā (jaundibināmā) politiskā partija pēc saplūšanas

→ aizpildīt un pievienot P2. veidlapu

Nr. p. k.Nosaukums
 
Nr. p. k.Nosaukums
 
3. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

 maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

4. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

5. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
  
  
6. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
7. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

6.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P6.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par reorganizāciju (sadalīšanu)

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Sadalāmā politiskā partija

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
2. Sadalīšanas veidsAtzīmēt ar    nodalīšana sašķelšana
3. Iegūstošās politiskās partijas
Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
Nr. p. k.

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
4. Sadalīšanas rezultātā izveidotās jaundibināmās politiskās partijas

→ aizpildīt un pievienot P2. veidlapu

Nr. p. k.Nosaukums
 
Nr. p. k.Nosaukums
 
5. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

  maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

6. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka to kreditoru prasījumi, kuri pieteikti noteiktajā termiņā, ir nodrošināti vai apmierināti un ka lēmums par reorganizāciju nav apstrīdēts tiesā vai attiecīgā prasība nav apmierināta.

Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem

7. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu un lapu skaitu

reorganizācijas līgums vai tā attiecīgi apliecināta kopija uz ______ lp.
protokola izraksts un lēmums par reorganizāciju uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
   
8. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
9. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

10. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē
7.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

Tieslietu ministrs G.Bērziņš

8.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P8.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības izbeigšanu

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
2. Kas veic likvidācijuAtzīmēt ar valdes locekļi citas personas → norādīt
Nr. p. k.Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
VārdsUzvārdsPersonas kods
Nr. p. k.Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
VārdsUzvārdsPersonas kods
Nr. p. k.Atzīmēt ar likvidators ir tiesīgs veikt ar likvidāciju saistītās darbības atsevišķi
VārdsUzvārdsPersonas kods
3. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem
4. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

biedru sapulces protokola izraksts ar lēmumu par politiskās partijas/politisko partiju apvienības darbības izbeigšanu, ja darbība izbeigusies ar biedru sapulces lēmumu, uz ______ lp
valdes lēmums, ja politiskās partijas biedru skaits samazinās un ir mazāks par 150 biedriem vai citu statūtos noteiktu skaitu/politisko partiju apvienībā ietilpstošo partiju skaits ir samazinājies līdz vienai politiskajai partijai vai izbeidzas statūtos noteiktais termiņš, uz kādu politiskā partija/politisko partiju apvienība bija dibināta, uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
  
   
5. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

  maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

6. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
7. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

8. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

9.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P9.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības darbības turpināšanu

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskās partijas un politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
2. Valdes sastāvs
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
Nr. p. k. ____________
Informācija par valdes locekli
VārdsUzvārdsPersonas kods
Tiesības pārstāvēt politisko partiju vai politisko partiju apvienību

Atzīmēt ar

 ir tiesības pārstāvēt atsevišķi vai   
 ir tiesības pārstāvēt tikai kopīgi ar valdes locekļiem 
 

(skaits)

  
3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

biedru sapulces lēmums par politiskās partijas/politisko partiju apvienības darbības turpināšanu un valdes locekļu ievēlēšanu uz ______ lp.
valdes locekļu saraksts uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
  
  
   
4. Informācija par veikto maksājumu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

  maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Apliecinājums
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem
6. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
7. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

8. Likvidatora paraksts
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Paraksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē

10.pielikums

Ministru kabineta
2007.gada 23.janvāra noteikumiem Nr.73

(Pielikums MK 29.04.2014. noteikumu Nr.221 redakcijā)

P10.
VEIDLAPA

Pieteikums
ieraksta izdarīšanai politisko partiju reģistrā par politiskās partijas vai politisko partiju apvienības izslēgšanu no reģistra

Datums
 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Vieta
1. Politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas numurs un nosaukums

Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums
2. Apliecinājumi
Apliecinu(-ām), ka visa sniegtā informācija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālajiem dokumentiem, pieteikumā norādītā informācija atbilst politiskās partijas/politisko partiju apvienības statūtiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Apliecinu(-ām), ka:

- likvidācijas slēguma bilance un politiskās partijas/politisko partiju apvienības atlikušās mantas sadales plāns nav apstrīdēts tiesā vai prasība tikusi noraidīta;

- visi kreditoru prasījumi ir apmierināti vai tiem paredzētā nauda ir deponēta;

- politiskās partijas/politisko partiju apvienības dokumenti ir nodoti glabāšanā arhīvā

3. Pievienotie dokumenti

Norādīt dokumentu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu

slēguma finanšu pārskats uz ______ lp.
citi dokumenti
  
  
  
  
   
4. Informācija par veikto maksājumu Uzņēmumu reģistram

Aizpilda, ja pieteikumam nepievieno maksājumu apliecinošu dokumentu, tā atvasinājumu (t. sk. kopiju, internetbankas izdruku). Vienam maksājumam aizpilda vienu sadaļu

Maksājuma mērķisAtzīmēt ar vēlamo
 valsts nodeva

  maksa par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

Informācija par maksātāju
Juridiska persona
Reģistrācijas numurs

ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı

Nosaukums (firma)

 

Fiziska persona

Vārds

 

Uzvārds

Personas kods (ja personai nav personas koda, norāda dzimšanas datumu)

Informācija par maksājuma dokumentu

Maksājuma datums

 

.

  

.

    .

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 

Maksājuma dokumenta numurs

Apmaksātā summa un valūta
 

Maksājuma references numurs

Maksājumu pakalpojuma sniedzēja nosaukums (piemēram, banka)

 

5. Lēmuma paziņošanas veidsAtzīmēt ar vēlamo
Uzņēmumu reģistra nodaļā, kurā iesniegts pieteikums
 nosūtot pa pastu uz juridisko adresi
nosūtot elektroniski uz e-pastu (lēmums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Norādīt e-pastu: _________________________________
6. Kontaktinformācija saziņaiAtzīmēt ar vēlamo
 e-pasta adrese _____________________________

 tālruņa numurs ____________________________________

7. Paraksti
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
VārdsUzvārdsPersonas kods
Amats/cits parakstīšanas tiesiskais pamatsParaksts
Vieta
Datums 

.

  

.

    .

 

(diena)

 

(mēnesis)

 

 (gads)

 
Ņem nepieciešamo lapu skaitu. Neaizpildītās veidlapas ailes nosvītro. Visas aizpildītās lapas sanumurē
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 73Pieņemts: 23.01.2007.Stājas spēkā: 27.01.2007.Zaudē spēku: 01.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 26.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
152073
{"selected":{"value":"07.05.2014","content":"<font class='s-1'>07.05.2014.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2014","iso_value":"2014\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2014.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2007","iso_value":"2007\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2007.-06.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)