Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/1486-10934

Rīgā 2006.gada 7.decembrī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

 

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2006.gada 20.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes nolīgums par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (parakstīts Rīgā 2006.gada 28.martā, ratificēts Saeimā 2006.gada 28.septembrī, publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 166 (3534) 2006.gada 18.oktobrī);

2) 2006.gada 16.novembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgums par pārrobežu sadarbību noziedzības apkarošanā (parakstīts Viļņā 2006.gada 7.jūnijā, ratificēts Saeimā 2006.gada 28.septembrī, publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 162 (3530) 2006.gada 11.oktobrī);

3) 2006.gada 12.septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas un Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministrijas saprašanās memorands par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) nodošanu un sistēmas ieviešanu (parakstīts Rīgā, apstiprināts ar 2006.gada 5.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.749).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 


Saprašanās memorands starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) nodošanu un sistēmas ieviešanu

Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija,

Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija,

Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija

un

Vācijas Federatīvās Republikas Federālā Aizsardzības ministrija,

turpmāk tekstā "Dalībnieki" -

ņemot vērā Saprašanās memorandu starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu, datētu ar 2002. gada 12. aprīli,

ņemot vērā Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu, datētu ar 2002. gada 10. jūniju,

ņemot vērā Saprašanās memorandu starp Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu, datētu ar 2002. gada 16. maiju,

ņemot vērā Ziemeļatlantijas Līguma dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu, kas 1951. gada 19. jūnijā parakstīta Londonā (NATO SOFA),

ir vienojušies šādi:

1.pants - Definīcijas

Šā Saprašanās memoranda (SM) izpratnē piemēro šādas definīcijas:

a) sniedzējdalībnieks - Vācijas Federatīvās Republikas Federālā Aizsardzības ministrija.

b) saņēmējdalībnieki - Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrija.

c) BALTCCIS nodošana - BALTCCIS oficiāli nodod (servera struktūru, programmatūru un attiecīgo dokumentāciju) sniedzējdalībnieks un to pārņem saņēmējdalībnieks.

d) BALTCCIS programmatūra - programmatūras komplekts, kas sastāv no

- "COTS (komerciāli iegādājamas) programmatūras" - programmatūras produkti, kas iegādāti izmantošanai BALTCCIS sistēmā.

- "Īpašniekprogrammatūra" - programmatūra, kas izstrādāta GAFCCIS programmēšanas centrā, Birkenfeldā, Vācijā saskaņā ar attiecīgo projekta plāna variantu.

- "Pamatprogrammatūra" - Īpašniekprogrammatūras sastāvdaļas, kas norādītas B pielikuma 2. papildinājumā.

e) GAFCCIS - Vācijas Gaisa spēku vadības un kontroles informācijas sistēma.

f) Operacionālā izmantošana - BALTCCIS izmantošana operacionālos nolūkos, balstoties uz saņēmējdalībnieku faktiskajiem datiem.

g) Programmatūras uzturēšana - visi pasākumi, kas paredzēti, lai koriģētu īpašniekprogrammatūras funkcionālās un tehniskās disfunkcijas.

h) Palīdzība, lai izmainītu programmatūru - visi pasākumi, kas balstās uz konsultācijām un zinātības (know-how) nodošanu, lai palīdzētu saņēmējdalībniekiem vajadzības gadījumā izmainīt/paplašināt piegādāto īpašniekprogrammatūras versiju.

i) Programmatūras konfigurācijas kontrole - visi pasākumi, lai nodrošinātu īpašniekprogrammatūras versijas kontrolējamo statusu (kā parasto etalonversiju), kas garantē nevainojamu šīs versijas funkcionēšanu.

j) Galīgā sistēmas pieņemšanas pārbaude (FAT) - saskaņotu pārbaužu sērijas saņēmējdalībnieku objektos pirms BALTCCIS nodošanas, kas noris saskaņā ar D pielikumā definētajiem nosacījumiem.

k) Tiešsaistes konsultāciju pakalpojumi - GAFCCIS Programmēšanas centra Birkenfeldā palīdzība, izmantojot tālruņa sakarus un elektronisko pastu.

l) Programmatūras projekta kritisks izvērtējums (CDR) - Galīgā programmatūras statusa analīze pirms programmatūras versijas nodošanas procedūras pabeigšanas.

2.pants - Mērķis

Šā SM mērķis ir noteikt noteikumus un nosacījumus, uz kuru pamata sniedzējdalībnieks nodos BALTCCIS saņēmējdalībniekam un sniegs tālāko atbalstu programmatūras uzturēšanas un konfigurācijas kontroles jomā.

3.pants - Programmatūras konfigurācijas pagaidu vadība

Pašreizējā vadības organizācija, kas sastāv no BALTCCIS koordinācijas grupas un projekta vadības grupas, BALTCCIS nodošanas brīdī pārstās eksistēt. Lai atvieglotu BALTCCIS programmatūras uzturēšanas un konfigurācijas kontroli, ir jānotiek netraucētai šo funkciju pārkārtošanai. Šā iemesla dēļ laika periodā no BALTCCIS nodošanas līdz 2006. gada beigām BALTCCIS programmatūras konfigurācijas kontroles pagaidu padome darbosies saskaņā ar E pielikumā norādītajiem noteikumiem.

4.pants - Drošība

(1) Dalībnieku sniegtās klasificētās informācijas aizsardzību regulē attiecīgās divpusējās un/vai daudzpusējās vienošanās, kas paredz klasificētas informācijas savstarpēju aizsardzību.

(2) Šā SM izbeigšanas vai jebkura Dalībnieka izstāšanās no tā gadījumā ar visu klasificētu informāciju, ar kuru ir notikusi apmaiņa vai kura ir sagatavota šā SM ietvaros, ir jāturpina rīkoties saskaņā ar konkrēto nacionālo likumdošanu un attiecīgajām divpusējām un/vai daudzpusējām vienošanām.

5.pants - BALTCCIS nodošana

(1) Pēc FAT pabeigšanas sniedzējdalībnieks nodod saņēmējdalībniekam BALTCCIS ekspluatācijas pilnvaras. Attiecīgie nosacījumi, tostarp noteikumi, kas attiecas uz autortiesībām, licencēšanu un tālākajiem uzlabojumiem, ir formulēti B pielikumā.

(2) Īpašumtiesību uz sniegto aparatūru pārņemšanai ir jānotiek ne vēlāk kā 2006. gada beigās, un šāda pārņemšana ir jāregulē ar Dalībnieku atsevišķu vienošanos. Īpašumtiesību uz aprīkojumu, kas ir sīki norādīts B pielikumā, nodošana notiek bez maksas. Īpašumtiesību uz aprīkojumu pārņemšanas brīdī aprīkojumu pārņem tādā stāvoklī, kādā tas ir. Tas nedod saņēmējdalībniekiem nekādas tiesības pieprasīt no sniedzējdalībnieka tehniskās apkopes un uzturēšanas pakalpojumus, kā arī izvirzīt tam garantijas prasības.

6.pants - Sniedzējdalībnieka pienākumi

(1) BALTCCIS nodošanas brīdī beidzas sniedzējdalībnieka iesaistīšanās BALTCCIS izstrādē un ieviešanā.

(2) Tālākā sniedzējdalībnieka palīdzība aptver bezmaksas palīdzības sniegšanu līdz 2006. gada beigām uzturēšanas un tās izmaiņas jomā. Programmatūras konfigurācijas kontroli, lai nodrošinātu BALTCCIS programmatūras kopējās etalonversijas funkcionēšanu, līdz 2007. gada beigām bez maksas veiks sniedzējdalībnieks. Šajā laikā GAFCCIS Programmēšanas centrs nodrošinās jebkura saņēmējdalībnieka sagatavoto izmaiņu integrēšanu un atjauninātās programmatūras versijas izplatīšanu.

(3) Sniedzējdalībnieks triju gadu laikā pēc BALTCCIS nodošanas nodrošina saņēmējdalībniekiem bezmaksas tiešsaistes konsultatīvos pakalpojumus, tostarp palīdzību programmatūras kopējās etalonversijas programmatūras uzturēšanas un konfigurācijas kontroles jomā.

7.pants - Saņēmējdalībnieku pienākumi

(1) Pirms BALTCCIS pārņemšanas saņēmējdalībnieki uz laika periodu līdz 2006. gada beigām programmatūras konfigurācijas kontroles jomā nozīmē kopīgu kontaktpersonu.

(2) 2007. gada laikā sniedzējdalībniekam adresētos ar programmatūras konfigurācijas kontroli saistītos pieprasījumus saņēmējdalībnieki saskaņo savā starpā.

(3) Jebkādas īpašniekprogrammatūras kopējās etalonversijas izmaiņas/uzlabojumi, ko saņēmējdalībnieki ir veikuši pēc BALTCCIS pārņemšanas vai to vārdā ir veikuši līgumdarbu izpildītāji, šādu izmaiņu reģistrācijai līdz 2009. gada beigām bez maksas ir jānodod GAFCCIS Programmēšanas centram.

(4) Saņēmējdalībnieki rīkojas ar visu informāciju, kas saistīta ar BALTCCIS īpašniekprogrammatūru un ir sniedzējdalībnieka īpašums, saskaņā ar C pielikumā sīki definētajiem nosacījumiem.

(5) Pasākumi, kurus atbilstoši 6. panta (2) nosacījumiem saņēmējdalībnieki var pieprasīt, tiks iekļauti līdz 2006. gada beigām attiecīgajās divpusējās ikgadējās sadarbības programmās. Par jebkādiem analoģiskiem pasākumiem, kas ir paredzēti pēc norādītā termiņa, ir atsevišķi jāvienojas ar sniedzējdalībnieku.

8.pants - Finanšu nosacījumi

Jebkādu sniedzējdalībnieka līdz 2006. gada beigām veikto ar BALTCCIS saistīto un viena vai visu saņēmējdalībnieku ierosināto pasākumu, kurus neparedz attiecīgās divpusējās ikgadējās sadarbības programmas, izmaksas sedz attiecīgais saņēmējdalībnieks.

9.pants - Nacionālā likumdošana un starptautiskās saistības

Šis SM neparedz to nacionālās likumdošanas un starptautisko tiesību normu, ar kurām ir saistīti Dalībnieki, aizstāšanu. Esošo pretrunu gadījumā nekavējoties ir jāinformē citi Dalībnieki; šādā gadījumā prevalē nacionālās likumdošanas un starp­tautisko tiesību normas.

10.pants - Domstarpību atrisināšana

Jebkādas domstarpības, kas saistītas ar šā SM interpretēšanu vai piemērošanu, Dalībnieki atrisina konsultāciju ceļā, balstoties uz vienprātības principu, nevēršoties ne pie kādas trešās puses vai tiesā.

11.pants - Stāšanās spēkā, grozījumi, izbeigšana un izstāšanās

(1) Šis SM stājas spēkā datumā, kad to ir parakstījis pēdējais Dalībnieks, un paliek spēkā līdz 2009. gada beigām.

(2) Šo SM ar savstarpēju piekrišanu jebkurā laikā var grozīt, paplašināt vai papildināt. Grozījumus, paplašinājumus vai papildinājumus ievieš rakstiski.

(3) Šo SM jebkurā laikā ar visu Dalībnieku savstarpēju piekrišanu var izbeigt.

(4) Katrs dalībnieks jebkurā laikā ir tiesīgs izstāties no šā SM, rakstiski brīdinot pārējos Dalībniekus trīs mēnešus iepriekš.

(5) Izstāšanās gadījumā visi jautājumi, kas ir saistīti ar attiecīgiem izdevumiem, pārrunu ceļā ir jāatrisina nekavējoties pēc brīdinājuma saņemšanas. Nodarīto zaudējumu atlīdzināšana un saskaņoto izmaksu segšana ir Dalībnieka, kas izstājas, pienākums.

(6) SM izbeigšanas vai izstāšanās no tā gadījumā C pielikumā formulētie nosacījumi paliek spēkā līdz brīdim, kad attiecīgo informāciju sniedz sniedzējdalībnieks.

Parakstīts 4 oriģinālos eksemplāros angļu valodā.

Tallina, 2006

Igaunijas Republikas

Aizsardzības ministrijas vārdā

___________________________________

Rīga, 2006

Latvijas Republikas

Aizsardzības ministrijas vārdā

___________________________________

Viļņa, 2006

Lietuvas Republikas Nacionālās

Aizsardzības ministrijas vārdā

___________________________________

Bonna, 2006

Vācijas Federatīvās Republikas

Federālās Aizsardzības ministrijas vārdā


A pielikums

DOKUMENTU UN LĪGUMU SARAKSTS

Nodomu protokols, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija

Datēts

2001. gada

22. februāris

Nodomu protokols, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija

Datēts

2001. gada februāris

Nodomu protokols, Lietuvas Republikas Nacionālās
Aizsardzības ministrija

Datēts

2001. gada

12. februāris

BALTCCIS Operational Requirement Study/operacionālo
prasību pētījums, Vācijas Federatīvās Republikas Federālā
Aizsardzības ministrija

Datēts

2001. gada

4. janvāris

Saprašanās memorands starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu

Datēts

2002. gada jūnijs

Saprašanās memorands starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu

Datēts

2002. gada

10. jūnijs

Saprašanās memorands starp Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju par Baltijas vadības un kontroles informācijas sistēmas (BALTCCIS) izstrādi un ieviešanu

Datēts

2002. gada

16. maijs

Militārās sadarbības līgums starp Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju

Datēts

1994. gada

21. septembris

Militārās sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju

Datēts

1994. gada

14. septembris

Militārās sadarbības līgums starp Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju un Vācijas Federatīvās Republikas Federālo Aizsardzības ministriju

Datēts

1994. gada

1. septembris

NATO Status of Forces Agreement/NATO Bruņoto spēku statusa līgums

Datēts

1951. gada

19. jūnijs

 


 

 

B pielikums

BALTCCIS NODOŠANAS NOSACĪJUMI

(1) Sniedzējdalībnieks nodrošina nacionālos un centrālos serverus ar aparatūru un pilnu serverim atbilstošu programmatūras komplektu, kas vajadzīgs sistēmas ekspluatācijai un tās vadībai. Operacionālajai lietošanai paredzētā sistēma ir izstrādāta ar funkcionalitātes parametriem, kas paredzēti projekta plāna spēkā esošajā versijā un attiecīgajā CDR. Sniedzējdalībnieks bez maksas nodrošina pilnu dokumentācijas komplektu (angļu valodā) un īpašniekprogrammatūras faktiskā pirmkoda kopiju elektroniskā formā.

(2) Programmatūras komplekts satur vajadzīgas licences attiecībā uz ieviesto COTS programmatūras produktu izmantošanu piegādātajos serveros, kā arī uz GAFCCIS Programmēšanas centra izstrādāto un bez maksas lietošanai nodoto īpašniekprogrammatūru. Vēlākie ar COTS produktiem saistītie izdevumi (piemēram, maksa par firmas sniegto atbalstu programmatūras uzturēšanas atbalsta jomā) ir jāsedz attiecīgajam saņēmējdalībniekam.

Īpašniekprogrammatūras licence ir spēkā neierobežotai lietošanai saņēmējdalībnieka drošības dienestos/aizsardzības organizācijās. Šī licence neparedz šīs programmatūras jebkāda veida nodošanu kādai trešai pusei, kas nav saņēmējdalībnieka drošības dienests/aizsardzības organizācija, un šādai nodošanai ir vajadzīga iepriekšēja rakstiska sniedzējdalībnieka atļauja.

(3) Autortiesību nosacījumu piemērošana BALTCCIS īpašniekprogrammatūrai, ko ir izstrādājis GAFCCIS Programmēšanas centrs, tiks regulēta saskaņā ar ES Direktīvu 91/250/EEK.

(4) Gadījumos, kad kāds no Dalībniekiem piesaista līgumdarbu izpildītājus situācijās, kad programmatūras tālāka pilnveidošana nav iespējama bez tā, ka civilajam līgumdarbu izpildītājam dara zināmu spēkā esošās īpašniekprogrammatūras versijas pirmkodu, ir jāinformē pārējie Dalībnieki. Ir piemērojami neizpaušanas procedūras nosacījumi, kas ir izklāstīti C pielikumā.

(5) Visas pārņemtās BALTCCIS īpašniekprogrammatūras izmaiņas un uzlabojumi (kas sīki izklāstīti šā pielikuma 2. papildinājumā) (tostarp pirmkoda), ko savā vārdā kopīgi ir veikuši saņēmējdalībnieki, ir atsevišķi veicis kāds viens saņēmējdalībnieks vai līgumdarbu izpildītājs, līdz 2009.gada beigām bez maksas ir jānosūta reģistrēšanai GAFCCIS Programmēšanas centram.

Sniedzējdalībniekam ir atļauts bez maksas un bez jebkādiem ierobežojumiem izmantot šīs izmaiņas un uzlabojumus.

(6) Saņēmējdalībniekiem ir atļauts bez jebkādiem ierobežojumiem paplašināt programmatūru, ja tas nekādā veidā neietekmē BALTCCIS īpašniekprogrammatūru.

B pielikuma 1.papildinājums

SĪKA INFORMĀCIJA PAR NODOTO APRĪKOJUMU

Igaunija

Serveris EST - 1

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11496

Cietais disks

36 GB

3T01C505T4A

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6L

Cietais disks

36 GB

3T01C505T9J

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6K

Cietais disks

36 GB

3T01C505T55

DLT straumētājs

40/80GB

PKB36P2293

Monitors

Compaq Typhoon 15''

85330106G000949

 

 

Serveris EST - 2

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8151JSR11271

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZN

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Y1

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZH

 

 

Serveris EST - 3

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11064

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0MH

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Y9

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0XW

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A100

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZY

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A01Z

 

 

Latvija

Serveris CENT - 1

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11498

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6H

Cietais disks

36 GB

3T01C505T8L

Cietais disks

36 GB

3T01C505T9K

Cietais disks

36 GB

3T01C505T9T

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6N

DLT straumētājs

40/80GB

PKB43P0272

Monitors

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000871

 

 

Serveris CENT - 2

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11506

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZZ

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A103

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Z2

 

 

Serveris CENT - 3

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11061

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A105

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A10G

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZL

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0X3

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A10B

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Z7

 

 

Serveris LVA - 1

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8139JSR11181

Cietais disks

36 GB

3T01C505T3Z

Cietais disks

36 GB

3T01C505T3X

Cietais disks

36 GB

3T01C505T48

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6N

Cietais disks

36 GB

3T01C505T6V

DLT straumētājs

40/80GB

PKB42P2602

Monitors

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000857

 

 

Serveris LVA - 2

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11505

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0VT

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0PF

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0XL

 

 

Serveris LVA - 3

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

81550JSR11002

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZR

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A1YP

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0XF

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A10F

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A101

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Y2

 

 

Lietuva

Serveris LTU - 1

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11063

Cietais disks

36 GB

3T01C505T69

Cietais disks

36 GB

3T01C505TBA

Cietais disks

36 GB

3T01C505T52

Cietais disks

36 GB

3T01C505T56

Cietais disks

36 GB

3T01C505TBB

DLT straumētājs

40/80GB

PKB47P0006

Monitors

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000870

 

 

Serveris LTU - 2

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11497

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0K9

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A106

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0ZJ

 

 

Serveris LTU - 3

Komponents

Make & Model/modelis

Sērijas numurs

Serveris

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8151JSR11277

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Y6

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A10K

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A075

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0Z6

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A0YC

Cietais disks

18 GB

8P1CDDC8A104

 

B pielikuma 2.papildinājums

SĪKA INFORMĀCIJA PAR NODOTO PROGRAMMATŪRU UN DOKUMENTĀCIJU

I. Programmatūra

Igaunija

Serveris EST - 1

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software/sadarb-programmatūra

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: R8J4M-Q694K-6C4FK-4B2QH-HVG46

CD-Rom Key: 877-0405705

Back-Up Software/dublējum-programmatūra

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Serveris EST - 2

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server/lietojumserveris

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827402341

C2F- modulis

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software**

© Bundeswehr / German Armed Forces

Saskaņā ar MOU lietošana ir ierobežota

 

 

Serveris EST - 3

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System/ datubāzes pārvaldības sistēma

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

RGVVX-THB7R-HYHDJ-RWDG4-7X38Q

 

* Izņemot klientu licences (Klientiem ar MS Operating System atsevišķas licences nav vajadzīgas).

** Tās programmatūras sastāvdaļas, kas satur GAFCCIS ProgCtr izstrādāto īpašniekprogrammatūras pirmkodu.

 

Latvija

Serveris Cent - 1

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software/sadarb-programmatūra

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: R943H-G34K6-T362F-MK3RW-FYDJM

CD-Rom Key: 877-0405714

Back-Up Software/ dublējumprogrammatūra

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Serveris Cent - 2

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server/ lietojumserveris

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827811874

C2F - modulis

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software

© Bundeswehr / German Armed Forces

Saskaņā ar MOU lietošana ir ierobežota

 

 

Serveris Cent - 3

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System/ datubāzes pārvaldības sistēma

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

DTGQP-BKBC2-YRPDT-XJ6FM-WXR8D

 

* Izņemot klientu licences (Klientiem ar MS Operating System atsevišķas licences nav vajadzīgas).

 

Serveris LVA - 1

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software/sadarb-programmatūra

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: MK7C3-H4GKW-22BQX-TK6RM-MWX68

CD-Rom Key: 877-0405714

Back-Up Software/ dublējumprogrammatūra

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Serveris LVA - 2

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server/ lietojumserveris

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827530152

C2F - modulis

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software

© Bundeswehr / German Armed Forces

Saskaņā ar MOU lietošana ir ierobežota

 

 

Serveris LVA - 3

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System/ datubāzes pārvaldības sistēma

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

QD484-RP3B4-G27DV-968GY-24MMQ

 

* Izņemot klientu licences (Klientiem ar MS Operating System atsevišķas licences nav vajadzīgas).

 

Lietuva

Serveris LTU - 1

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany

Collaboration Software/sadarb-programmatūra

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: QWXPJ-6RB76-K8VFF-P9266-GJRQW

CD-Rom Key: 877-0382456

Back-Up Software/dublējum-programmatūra

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Serveris LTU - 2

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany

Application Server/lietojumserveris

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827656093

C2F - modulis

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software/pamat- programmatūra

© Bundeswehr / German Armed Forces

Saskaņā ar MOU lietošana ir ierobežota

 

 

Serveris LTU - 3

Tips

Izstrādājums

Licence No.

Operating System/ operētājsistēma

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System/datubāzes pārvaldības sistēma

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

HR97W-PMD3P-TFR9H-374Y7-7CVYD

 

 

* Izņemot klientu licences (Klientiem ar MS Operating System atsevišķas licences nav vajadzīgas).

II. Dokumentācija

Šādu dokumentāciju saņēmējdalībniekiem izdalīs elektroniskā formātā atbilstoši jau izplatītajai programmatūras versijai kā programmatūras DVD sastāvdaļu.

 

Sarakstā iekļautās dokumentācijas datnes:

Abbreviation Index. Doc/saīsinājumu rādītājs

Implementation CSF.doc/ieviešana

Implementation C2F & User Handbook.doc/ieviešana un lietotāja rokasgrāmata

Interface Specification.doc/saskarnes
specifikācija

Software Architecture.doc/programmatūras arhitektūra

System Architecture.doc/sistēmas arhitektūra

Technical Requirements.doc/tehniskās prasības

User Requirements.doc/lietotāja prasības

Ir veikti grozījumi, kas atbilst firmu standartdokumentācijas prasībām, kuras attiecas uz aparatūru un piegādātajiem COTS produktiem, kas ir aparatūras paketes sastāvdaļa.

 

C pielikums

NEIZPAUŠANAS PROCEDŪRAS

Saņēmējdalībnieki rīkojas ar visu informāciju, saistītu ar BALTCCIS īpašniekprogrammatūru, kura ir sniedzējdalībnieka īpašums un kuru aizsargā autortiesības un īpašumtiesības, saskaņā ar šādiem noteikumiem:

(1) Informācija, kura ir jāglabā kā konfidenciāla informācija un ar kuru ir jārīkojas kā ar īpašniek­informāciju, ir izpaužama materiālā formā, un tā ir skaidri jāmarķē kā "īpašniekinformācija".

(2) Īpašniekinformāciju gadījumā, ja to vispirms izpauž nerakstiskā vai citā nemateriālā formā, sniedzējdalībnieks šādas izpaušanas brīdī identificē kā informāciju, kas ir izpausta konfidenciāli un ko tālāk pārveidos materiālā formā un marķēs saskaņā ar zemāknorādītajiem noteikumiem. Informāciju šādā materiālā formā sniegs saņēmējdalībniekam divdesmit (20) darbdienu laikā pēc pirmās izpaušanas. Iepriekšminētā 20-dienu perioda laikā šāda īpašniekinformācija ir aizsargāta saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem.

(3) Īpašniekinformāciju, kas ir izpausta atbilstoši šā pielikuma nosacījumiem, izmanto vienīgi norādītajos nolūkos un neizpauž nekādai trešajai pusei, ja vien nav saņemta sniedzējdalībnieka rakstiska atļauja.

(4) Neviens saņēmējdalībnieks nav atbildīgs par netīšu vai nejaušu īpašniekinformācijas izpaušanu, ja šāda izpaušana ir notikusi, neraugoties uz to, ka šāds dalībnieks ir piemērojis šādai informācijai tādu pat piesardzības pasākumu līmeni, kādu viņš parasti piemēro, lai aizsargātu savus datus vai informāciju ar analoģisku slepenības pakāpi, ja vien šādi aizsargpasākumi atbilst iepriekšnorādītiem pietiekamiem piesardzības standartiem.

(5) Gadījumā, ja saņēmējdalībnieks gatavo jebkādas īpašniekinformācijas (tostarp datoršķirkļu) kopijas, izrakstus, izvilkumus, kopsavilkumus vai īsus izklāstus, saņēmējdalībnieks nodrošina to, ka šādiem materiāliem tiek pievienoti vajadzīgie apzīmējumi. Kopēšana vienīgi saņēmējdalībnieka interesēs, ko nodrošina līgumdarbu izpildītājs - reproducēšanas pakalpojumu sniedzējs, ir atļauta ar nosacījumu, ka šāds līgumdarbu izpildītājs ir parakstījis informācijas neizpaušanas līgumu, kas satur noteikumus, kuri ir pietiekami, lai aizsargātu īpašniekinformāciju, kā to paredz šā pielikuma nosacījumi.

(6) Dalībnieki atzīst, ka gadījumā, ja kāda no šādas īpašniekinformācijas sastāvdaļām atbilst jebkuram no zemāk norādītajiem nosacījumiem, tad attiecīgā šādas īpašniekinformācijas sastāvdaļa tiek atbrīvota no šajā pielikumā formulēto informācijas aizsardzības noteikumu ievērošanas.

a) Informācija, kas ir vai kļūst par publiska domēna sastāvdaļu, nepārkāpjot šā pielikuma noteikumus;

b) Informācija, kas vēlāk ir saņemta no kādas trešās puses, kura to ir ieguvusi vai izpaudusi, nepārkāpjot nekādas sniedzējdalībnieka tiesības;

c) Informācija, kas saņēmējdalībniekam jau ir zināma, ja šo faktu apliecina pietiekami pierādījumi;

d) Informācija, kas ir publiski izpausta ar sniedzējdalībnieka iepriekšēju rakstisku atļauju;

e) Informācija, ko patstāvīgi ir sagatavojis saņēmējdalībnieka darbinieks, kuram nav bijusi pieejama izpaustā informācija, ja vien ir pietiekami pierādījumi tam, ka informācija ir sagatavota patstāvīgi;

f) Informācija nav identificēta kā īpašniek­informācija;

g) Informācija, kas ir izpausta nerakstiskā vai nepastāvīgā formā un izpaušanas brīdī nav identificēta kā īpašniekinformācija un/vai nav pārveidota rakstiskā formā, un nav darīta zināma kā īpašniekinformācija atbilstoši šā pielikuma noteikumiem;

vai

h) Trīs (3) gadus pēc tam, kad šāda informācija ir sniegta saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem.

(7) Saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem izpaustā informācija vai piekļuve tai nav pamats un neparedz nekādas licences, tiesības, īpašumtiesības vai līdzdalību nekādos patentos, preču zīmēs, datu loģisko kopiju (attēlu) sērijās, autortiesībās, pakalpojumu zīmēs vai jebkādās citās intelektuālā īpašuma tiesībās. Katrs dalībnieks garantē, ka viņam pieder likumīgas, neapstrīdamas tiesības nodot, izmantot vai citādā veidā izpaust informāciju, kas sniegta saskaņā ar šeit izklāstītajiem noteikumiem.

Nekādas citas garantijas, kas skaidri vai netieši formulētas likumā vai balstās uz taisnīguma principa, nav nedz paredzētas, nedz uzskatītas par tādām, kādas varētu ierosināt šā pielikuma noteikumu stāšanās vai arī šeit izklāstīto noteikumu īstenošana.

(8) Gadījumā, ja tiek pārkāpti šā pielikuma noteikumi, dalībnieka nespēja realizēt jebkādas šajā pielikumā formulētās tiesības netiks uzskatīta par visu šeit izklāstīto tiesību noliegumu. Pilnīga vai daļēja kāda no šā pielikuma noteikumu nosacījumu spēkā neesamība neskar jebkādu citu šeit izklāstīto nosacījumu spēkā esamību.

(9) Visi dalībnieki vienmēr saglabā savu neatkarīgo statusu un katrs atbild par saviem darbiniekiem un pārstāvjiem. Šajā pielikumā izklāstītie noteikumi nav uzskatāmi par pamatu un neveidos to nekādam kopuzņēmumam, partnerībai vai kādai citai oficiālai uzņēmējsabiedrībai; saskaņā ar šā pielikuma noteikumiem nevienam dalībniekam nav nedz tiesības, nedz pienākums dalīties ar citiem dalībniekiem savā peļņā, segt citu dalībnieku zaudējumus vai uzņemties viņu riskus vai saistības. Neviens dalībnieks nav pilnvarots rīkoties cita dalībnieka vārdā vai viņa interesēs, kā arī nav pilnvarots uzlikt citiem dalībniekiem saistības vai citādā veidā sasaistīt ar jebkādu līgumu vai citu saistības noteicošu jautājumu.

D pielikums

GALĪGĀS PIEŅEMŠANAS PĀRBAUDES NOSACĪJUMI

Sadarbības projekta īstenošanas gaisotnē veic kopīgo tehnisko un operacionālo "Galīgo pieņemšanas pārbaudi (FAT)" attiecībā uz BALTCCIS, kas ir uzstādīta saņēmējdalībnieku objektos, lai pārbaudītu sistēmas tehnisko darbspēju un operacionālo lietojamību, kas vajadzīga, lai īstenotu 3 divpusējos saprašanās memorandos definētos mērķus.

(I) FAT veikšana

FAT sastāv no divām daļām:

(1) Tehniskā pārbaude:

a) Tehniskās pārbaudes mērķis ir pārliecināties par GAFCCIS ProgCtr Birkenfeldā izstrādātās īpašniekpogrammatūras nevainojamu darbību.

b) Pirms FAT veikšanas dalībnieki vienojas par pārbaudes procedūrām un grafiku.

c) Pārbaudes saņēmējdalībnieku objektos veic sniedzējdalībnieka testēšanas brigādes. Pārbaudes norises pārraudzības nolūkā saņēmējdalībnieki norīko kvalificētu personālu.

d) Sastopamās programmatūras kļūdas atzīmē un iedala 5 kategorijās:

Kategorija

Apraksts

Katastrofiska

Kļūda ved pie sistēmas sabrukuma vai darbības pilnīgas apstāšanās

Nopietna

Kļūda neļauj izmantot attiecīgo programmatūras moduli

Vidēja

Kļūda traucē izmantot attiecīgo programmatūras moduli, sistēmas funkcionēšana pagaidu režīmā ir iespējama

Nenozīmīga

Kļūdai neatstāj ilgstošu ietekmi uz attiecīgās programmatūras moduļa lietošanu. Kļūdas atkārtošanos var novērst ar procedurāliem līdzekļiem.

Neliela

Neietekmē attiecīgā programmatūras moduļa lietošanu. Kļūda atrodama vienīgi pasniegšanas slānī.

e) Pēc vispusīgas FAT rezultātu analīzes sākas atzīmēto kļūdu korekcijas process.

(2) Operacionālā scenārija izspēle:

Operacionālā scenārija izspēles mērķis ir izvērtēt un demonstrēt BALTCCIS operacionālo lietojamību. Operacionālo scenāriju uz kopējas izpratnes pamata sagatavo saņēmējdalībnieki. Šo izspēli veic saņēmējdalībnieki. Sniedzējdalībnieka testēšanas brigādes palīdzēs saņēmējdalībnieku lietotājiem, sniedzot tehniska rakstura ieteikumus sakarā ar BALTCCIS funkcionālo iespēju realizāciju.

Operacionālā scenārija izspēli koordinē daudznacionāla grupa, kas izvietota vienā no saņēmējdalībnieku objektiem.

Saņēmējdalībnieku lietotāju piezīmes/sūdzības tiek atzīmētas un iedalītas divās kategorijās:

Kategorija

apraksts

Kļūda

Funkcionalitāte nav nodrošināta gaidāmajā līmenī. Lai nodrošinātu operacionālo lietojamību, ir vajadzīga sistēmas korekcija.

Vajadzīgās izmaiņas tiek ieviestas pēc FAT kļūdu korekcijas procesa gaitā.

Izmaiņas

Operacionālu iemeslu dēļ lietotājs pieprasa funkcionalitātes izmaiņas.

Izmaiņas iestrādā programmatūras uzturēšanas un izmaiņu izstrādes procesā

(II) FAT rezultātu novērtējums

a) Pamatojoties uz tehniskās pārbaudes rezultātiem un tālāko atzīmēto kļūdu analīzi GAFCCIS Programmēšanas centrā, sniedzējdalībnieks fiksē un reģistrē attiecīgās FAT rezultātus un izsniedz saņēmējdalībniekiem vajadzīgos sertifikātus.

b) FAT rezultāti balstās vienīgu uz tehniskās pārbaudes gaitā atzīmētajām kļūdām. Operacionālās piezīmes nevar kalpot par iemeslu neveiksmīgai FAT.

c) Vispārēju FAT rezultātu iedalīšanas kategorijās kritēriji ir šādi:

Rezultāta iedalījums

Iedalīšanas kategorijās kritēriju apraksts

FAT izturēta

Nav kļūdu, kuras varētu klasificēt citādi kā "nenozīmīgas" vai "nelielas"

FAT izturēta ar dažām nepilnībām

Nav kļūdu, kuras varētu klasificēt ar augstāku pakāpi nekā "vidējas", pieļaujot lielākais 2 kļūdas no kategorijas "nopietnas".

FAT nav izturēta

Vairāk nekā 2 kļūdas no kategorijas "nopietna" vai kāda no kļūdām, kas apzīmēta kā "katastrofiska"

(III) Tālākā rīcība

a) Ja pieņemšanas pārbaudes rezultāti ir "FAT izturēta" un "FAT izturēta ar dažām nepilnībām", tad vajadzības gadījumā sniedzējdalībnieks nodrošina kļūdu korekcijas un iekšējās tehniskās testēšanas procesu. Pēc šā procesa pabeigšanas koriģēto īpašniekprogrammatūras versiju saņēmējdalībniekiem izdala ne vēlāk kā līdz 2006. gada beigām.

b) Rezultāts "FAT nav izturēta" prasa kļūdu korekciju, iekšējo tehnisko testēšanu un koriģētās īpašniekprogrammatūras versijas izdalīšanu ne vēlāk kā līdz 2006. gada beigām, ko nodrošina sniedzējdalībnieks. Dalībniekiem ir jāpieņem vienbalsīgs lēmums par to, vai pirms attiecīgās programmatūras paketes izdalīšanas ir nepieciešams veikt papildu FAT.

 

 

E pielikums

BALTCCIS KONFIGURĀCIJAS KONTROLES PAGAIDU PADOMES (BALTCCIS CCB) KOMPETENCE

(1) Pamatuzdevums

BALTCCIS CCB ir izveidota kā četru valstu pagaidu institūcija, lai starp dalībniekiem koordinētu ar BALTCCIS programmatūras uzturēšanu, izmaiņām un konfigurācijas kontroli saistītus jautājumus.

Tā atbild par sīki izstrādātiem lēmumiem attiecībā BALTCCIS īpašniekprogrammatūras programmatūras uzturēšanu un konfigurācijas kontroli.

(2) Sastāvs

BALTCCIS CCB sastāvā ir katra saņēmējdalībnieka kontaktpersona (POC) un sniedzējdalībnieka iecelts priekšsēdētājs, kuri kopā darbojas kā BALTCCIS CCB locekļi. Katrs loceklis vajadzības gadījumā, lai izpildītu BALTCCIS CCB uzdevumus, var pieaicināt no savas valsts divus konsultantus.

(3) Priekšsēdētājs

Priekšsēdētājs atbild par visas BALTCCIS CCB darbības koordināciju. Viņš ir centrālais elements, kas nodrošina sniedzējdalībnieka un saņēmējdalībnieku saskaņotu rīcību.

(4) Lēmumu pieņemšanas process

BALTCCIS CCB lēmumus pieņem, balstoties uz visu tās locekļu vienprātības principu. BALTCCIS CCB lēmumi neskar dalībnieku nacionālās likumdošanas, galveno finanšu saistību vai nacionālās drošības jautājumus. Gadījumā, ja kādas valsts POC vai BALTCCIS CCB priekšsēdētājs informē BALTCCIS pagaidu CCB par to, ka kāds jautājums skar ar iepriekšminētajiem jautājumiem saistīto kārtību, tad BALTCCIS pagaidu CCB iesniedz šo jautājumu izskatīšanai atbilstošā lēmuma pieņemšanas līmenī.

(5) Sanāksmes

BALTCCIS pagaidu CCB organizē savas sanāksmes atbilstoši sava pamatuzdevuma veikšanas vajadzībām. Parasti sanāksmes organizē saņēmējdalībnieki, balstoties uz rotācijas principu. Sniedzējdalībnieka delegācijas dalības izdevumus (izņemot ceļa izdevumus) sedz attiecīgais saņēmējdalībnieks. Attiecīgi BALTCCIS CCB sanāksmju grafiks tiek iekļauts ikgadējās sadarbības programmās.

 


Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning the Hand-over and System Implementation of the Baltic Command and Control Information System (BALTCCIS)

The Ministry of Defence of the Republic of Estonia,

the Ministry of Defence of the Republic of Latvia,

the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania,

and

the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany,

hereinafter referred to as "Participants" -

taking note of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS), dated 12 April 2002,

taking note of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS), dated 10 June 2002,

taking note of the Memorandum of Understanding between the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS), dated 16 May 2002,

taking into account the Agreement between the States parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their forces, done in London on 19 June 1951 (NATO SOFA),

have reached the following understanding:

Section 1 - Definitions

For the purposes of this Memorandum of Understanding (MoU) the following definitions will apply:

a) Providing Participant - the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany.

b) Receiving Participants - the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania.

c) BALTCCIS Hand-over - the official hand-over of the BALTCCIS (server structure, software and relevant documentation) from the Providing Participant to the Receiving Participants.

d) BALTCCIS software - the software suite, which consists of

- "COTS software" - software products, acquired for the use in BALTCCIS framework.

- "Proprietary software" - software developed at GAFCCIS Programming centre, Birkenfeld, Germany according to the respective project plan version.

- "Core software" - parts of the proprietary software as specified in Appendix 2 to Annex B.

e) GAFCCIS - the Command and Control Information System of the German Air Force.

f) Operational use - the use of the BALTCCIS for operational purpose on the basis of actual data of the Receiving Participants.

g) Software maintenance - all measures intended to correct functional or technical malfunctions of the proprietary software.

h) Software change assistance - all measures based on consultation and know-how transfer to assist the Receiving Participants in their needs to change/extend the delivered proprietary software version.

i) Software configuration control - all measures to ensure a controlled status of a proprietary software version (as a common baseline) which guarantee the faultless operation of that version.

j) Final system acceptance test (FAT) - agreed test series in the Receiving Participants facilities prior to BALTCCIS hand-over carried out under the conditions as specified in Annex D.

k) Online consultation service - Assistance from the GAFCCIS Programming Centre, Birkenfeld via phone contact and electronic mail.

l) Critical Design Review (CDR) - Final review of the software status prior to finishing a software version release.

Section 2 - Purpose

The purpose of this MoU is to provide terms and conditions under which the Providing Participant will hand-over BALTCCIS to the Receiving Participants and provide further support in the area of software maintenance and configuration control.

Section 3 - Interim Software Configuration Management

The present management organisation consisting of the BALTCCIS Steering Group and Project Management Group will cease to exist with the BALTCCIS hand-over. To facilitate maintenance and configuration control of the BALTCCIS software, the seamless changeover of these functions has to take place. For this reason during the period between the BALTCCIS hand-over and the end of 2006 the Interim BALTCCIS Configuration Control Board will act on the terms laid down in Annex E.

Section 4 - Security

(1) The protection of classified information provided by the Participants will be regulated by the respective bilateral or/and multilateral agreements concerning mutual protection of classified information.

(2) In the event of termination of this MoU or withdrawal by any Participant, all classified information exchanged or generated under this MoU, shall continue to be handled according to the specific national legislation and respective bilateral or/and multilateral agreements.

Section 5 - BALTCCIS Hand-over

(1) After the FAT the Providing Participant will transfer operations authority of the BALTCCIS to the Receiving Participants. Conditions including the regulations concerning copyrights, license conditions and future enhancements are covered by Annex B.

(2) Transfer of ownership of the provided hardware will be done at the latest by the end of 2006 and will be subject to a separate arrangement between the Participants. The ownership of the equipment, as set out in detail in Annex B, will be transferred free of charge. At the time of the transfer of ownership the equipment will have the state as is. This does not constitute any right of the Receiving Participants to request maintenance from or execute warranty rights against the Providing Participant.

Section 6 - Responsibilities of the Providing Participant

(1) With BALTCCIS hand-over the involvement of the Providing Participant in the development and implementation of the BALTCCIS will end.

(2) The follow-on assistance of the Providing Participant covers software maintenance and change assistance free of charge until the end of 2006.

Software configuration control for the common baseline of the BALTCCIS software will be covered by the Providing Participant until the end of 2007 free of charge. During this period the integration of changes produced by any of the Receiving Participants and the release of the updated software version will be done by the GAFCCIS Programming Centre.

(3) The Providing Participant ensures free of charge online consultation service to the Receiving Participants for three years after BALTCCIS hand-over, covering assistance in the field of software maintenance and configuration control for the common baseline.

Section 7 - Responsibilities of the Receiving Participants

(1) Prior to the BALTCCIS hand-over the Receiving Participants will define the common point of contact for the software configuration control for the time period after the end of 2006.

(2) Requests to the Providing Participant concerning software configuration control during 2007 will be coordinated between Receiving Participants.

(3) Any changes/enhancements to the proprietary software of the common baseline produced after the system hand-over by the Receiving Participants or on their behalf by a contractor will also be delivered to GAFCCIS Programming Centre free of charge for change recording until the end of 2009.

(4) The Receiving Participants will handle all BALTCCIS proprietary software related information being property of the Providing Participant in accordance with the detailed provisions as set out in Annex C.

(5) Activities, which can be requested by the Receiving Participants under Section 6 (2) will be included in the applicable bilateral annual cooperation programmes until the end of 2006. Any activities on the same matter beyond this date will have to be agreed with the Providing Participant separately.

Section 8 - Financial Provisions

Any activity of the Providing Participant until the end of 2006 related to BALTCCIS and initiated by one or all of the Receiving Participants not covered by the respective bilateral annual programs will be paid for by the respective Receiving Participant.

Section 9 - National Law and International Obligations

This MoU is not intended to supersede national or international laws and regulations by which the Participants are bound. In case of contradiction the other Participants have to be informed immediately, national and international law will prevail.

Section 10 - Settlements of Disputes

Any dispute concerning the interpretation or application of this MoU will be resolved by consultation between the Participants based on mutual consent without recourse to any third party or tribunal.

Section 11 - Entry into Effect, Amendments, Termination and Withdrawal

(1) This MoU will become effective upon the date of the last signature and will remain valid until the end of 2009.

(2) This MoU may be amended, extended or supplemented at any time by mutual consent. Amendments, extensions and supplements will be done in writing.

(3) This MoU may be terminated at any time by mutual consent of the Participants.

(4) Each Participant may withdraw from this MoU at any time, provided that written notice has been given to the other Participants 3 months in advance.

(5) In case of withdrawal the costs involved are to be negotiated immediately after notification of withdrawal. The reimbursement of intended loss and the coverage of agreed costs will be the responsibility of the withdrawing Participant.

(6) In case of termination or withdrawal the provisions set out in Annex C remain valid until the respective information is released by the Providing Participant.

Done in 4 originals in the English language.

Tallinn, 2006

For the Ministry of Defence

of the Republic of Estonia,

___________________________________

Riga, 2006

For the Ministry of Defence

of the Republic of Latvia,

___________________________________

Vilnius, 2006

For the Ministry of National Defence

of the Republic of Lithuania

___________________________________

Bonn, 2006

For the Federal Ministry of Defence

of the Federal Republic of Germany

 

 

Annex A

LIST OF DOCUMENTS AND AGREEMENTS

Letter of Intent, MoD Estonia

dated

22 February 2001

Letter of Intent, MoD Latvia

dated

February 2001

Letter of Intent, the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

dated

12 February 2001

BALTCCIS Operational Requirement Study, MoD Germany

dated

04 January 2001

Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany
concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS)

dated

June 2002

Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Federal
Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany
concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS)

dated

10 June 2002

Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany concerning the Development and Implementation of the BALTIC Command and Control Information System (BALTCCIS)

dated

16 May 2002

Military Co-operation Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Estonia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany

dated

21 September 1994

Military Co-operation Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany

dated

14 September 1994

Military Co-operation Agreement between the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania and the Federal Ministry of Defence of the Federal Republic of Germany

dated

1 September 1994

NATO Status of Forces Agreement

dated

19 June 1951

 

 

 

Annex B

CONDITIONS OF THE BALTCCIS HAND-OVER

(1) The Providing Participant will provide the hardware for the national and central servers and a complete set of server-based software, necessary for the system operation and management. The system provided for operational use is built with the functionality laid down in the valid version of the project plan and the respective CDR. The Providing Participant will provide free of charge a complete set of documentation (in English language) and a copy of the actual source code of the proprietary software in electronic form.

(2) The software suite consists of the necessary licenses for the implemented COTS software products on the provided servers, as well as for the proprietary software developed and provided by the GAFCCIS Programming Centre free of charge. Arising follow-on costs for the COTS products (e.g. for company software support) will have to be covered by the respective Receiving Participants.

The license for the proprietary software is valid for unlimited use within the Security Services /Defence organisations of the Receiving Participants. Any provision of this software to a third party outside the Security/Defence organisations of the Receiving Participants is not covered by this license and needs prior written approval by the Providing Participant.

(3) The copyright of the BALTCCIS proprietary software developed by the GAFCCIS Programming Centre will be handled in accordance with the EC Directive 91/250/EEC.

(4) In cases of outsourcing by one Participant where it will not be possible to enter development without providing the source code of the valid proprietary software-version to civilian contractors, the other Participants will have to be informed. The provisions of the Non-Disclosure Procedures laid down in Annex C will apply.

(5) All changes and enhancements (including source code) to the provided BALTCCIS proprietary software (as detailed in Appendix 2 of this Annex) produced by the Receiving Participants in common, by a single Receiving Participant or by a contractor on their behalf have to be delivered to the GAFCCIS Programming Centre free of charge for change recording until the end of 2009.

The use of those changes by the Providing Participant is allowed without any charges and restrictions.

(6) Extension to the BALTCCIS software by Receiving Participants without any effect to the proprietary software is allowed without any restrictions.

 

Annex B

Appendix 1

DETAILS OF THE TRANSFERRED EQUIPMENT

Estonia

Server EST - 1

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11496

Hard disk

36 GB

3T01C505T4A

Hard disk

36 GB

3T01C505T6L

Hard disk

36 GB

3T01C505T9J

Hard disk

36 GB

3T01C505T6K

Hard disk

36 GB

3T01C505T55

DLT Streamer

40/80GB

PKB36P2293

Monitor

Compaq Typhoon 15''

85330106G000949

 

 

Server EST - 2

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8151JSR11271

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZN

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Y1

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZH

 

 

Server EST - 3

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11064

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0MH

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Y9

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0XW

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A100

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZY

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A01Z

 

 

Latvia

Server CENT - 1

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11498

Hard disk

36 GB

3T01C505T6H

Hard disk

36 GB

3T01C505T8L

Hard disk

36 GB

3T01C505T9K

Hard disk

36 GB

3T01C505T9T

Hard disk

36 GB

3T01C505T6N

DLT Streamer

40/80GB

PKB43P0272

Monitor

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000871

 

 

Server CENT - 2

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11506

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZZ

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A103

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Z2

 

 

Server CENT - 3

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11061

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A105

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A10G

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZL

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0X3

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A10B

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Z7

 

 

Server LVA - 1

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8139JSR11181

Hard disk

36 GB

3T01C505T3Z

Hard disk

36 GB

3T01C505T3X

Hard disk

36 GB

3T01C505T48

Hard disk

36 GB

3T01C505T6N

Hard disk

36 GB

3T01C505T6V

DLT Streamer

40/80GB

PKB42P2602

Monitor

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000857

 

 

Server LVA - 2

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11505

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0VT

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0PF

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0XL

 

 

Server LVA - 3

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

81550JSR11002

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZR

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A1YP

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0XF

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A10F

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A101

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Y2

 

 

Lithuania

Server LTU - 1

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8148JSR11063

Hard disk

36 GB

3T01C505T69

Hard disk

36 GB

3T01C505TBA

Hard disk

36 GB

3T01C505T52

Hard disk

36 GB

3T01C505T56

Hard disk

36 GB

3T01C505TBB

DLT Streamer

40/80GB

PKB47P0006

Monitor

Compaq Typhoon 15''

S5330106G000870

 

 

Server LTU - 2

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8150JSR11497

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0K9

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A106

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0ZJ

 

 

Server LTU - 3

Component

Make & Model

Serial Number

Server

Compaq ProLiant ML 370

PIII 1.13 GHz

384 MB RAM

8151JSR11277

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Y6

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A10K

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A075

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0Z6

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A0YC

Hard disk

18 GB

8P1CDDC8A104

 

Annex B

Appendix 2

DETAILS OF TRANSFERRED SOFTWARE AND DOCUMENTATION

I. Software

Estonia

Server EST - 1

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: R8J4M-Q694K-6C4FK-4B2QH-HVG46

CD-Rom Key: 877-0405705

Back-Up Software

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Server EST - 2

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827402341

C2F - Module

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software**

© Bundeswehr / German Armed Forces

Use restricted acc. to MoU

 

 

Server EST - 3

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

RGVVX-THB7R-HYHDJ-RWDG4-7X38Q

 

* Excluding Client Licenses (Clients with MS Operating System require no separate License)

** Those parts of the software containing proprietary source code produced by the GAFCCIS ProgCtr

Latvia

Server Cent - 1

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: R943H-G34K6-T362F-MK3RW-FYDJM

CD-Rom Key: 877-0405714

Back-Up Software

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Server Cent - 2

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827811874

C2F - Module

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software

© Bundeswehr / German Armed Forces

Use restricted acc. to MoU

 

 

Server Cent - 3

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

DTGQP-BKBC2-YRPDT-XJ6FM-WXR8D

 

* Excluding Client Licenses (Clients with MS Operating System require no separate License)

 

Server LVA - 1

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Collaboration Software

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: MK7C3-H4GKW-22BQX-TK6RM-MWX68

CD-Rom Key: 877-0405714

Back-Up Software

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Server LVA - 2

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Application Server

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827530152

C2F

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software

© Bundeswehr / German Armed Forces

Use restricted acc. to MoU

 

 

Server LVA - 3

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

QD484-RP3B4-G27DV-968GY-24MMQ

 

* Excluding Client Licenses (Clients with MS Operating System require no separate License)

 

Lithuania

Server LTU - 1

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany

Collaboration Software

MS Exchange 2000 Enterprise Server

Incl. 25 Client Licenses

Product Key: QWXPJ-6RB76-K8VFF-P9266-GJRQW

CD-Rom Key: 877-0382456

Back-Up Software

Veritas

Backup Exec 8.6 NT/2000 Advanced Server Edition

02-176678-S

 

 

Server LTU - 2

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany

Application Server

BEA Web Logic Platform

V 8.1

650522264137-770827656093

C2F - Module

BALTCCIS C2Module V 1.x

Proprietary Software

© Bundeswehr / German Armed Forces

Use restricted acc. to MoU

 

 

Server LTU - 3

Type

Product

License No.

Operating System

MS Windows 2000 Advanced Server

Bulk License MoD Germany*

Database Management System

MS SQL Server 2000 Enterprise Edition

HR97W-PMD3P-TFR9H-374Y7-7CVYD

 

 

* Excluding Client Licenses (Clients with MS Operating System require no separate License)

II. Documentation

The following documentation will be distributed to all Receiving participants in electronic form according to the released software version as part of the software DVD.

Listed documentation files:

Abbreviation Index. doc

Implementation CSF.doc

Implementation C2F & User Handbook.doc

Interface Specification.doc

Software Architecture.doc

System Architecture.doc

Technical Requirements.doc

User Requirements.doc

It is amended by the standard company documentation concerning the Hardware and the delivered COTS products which is part of the hardware package

ANNEX C

NON-DISCLOSURE PROCEDURES

The Receiving Participants will handle all BALTCCIS proprietary software related information being property of the Providing Participant and protected by copyright and property rights in accordance with the following provisions:

(1) Information that is to be kept in a confidential relationship and treated as Proprietary Information will be disclosed in a tangible form and will be conspicuously marked as being "Proprietary"

(2) Proprietary Information if first disclosed in a non-written or other non-tangible form will be identified by the Providing Participant at the time of disclosure as being disclosed in confidence and will be reduced to tangible form and marked in accordance with the following provisions, and such tangible form will be delivered to the Receiving Participant within twenty (20) working days after the date of first disclosure. During the above stated 20-day period such Proprietary Information will be protected in accordance with the provisions of this Annex.

(3) Proprietary Information that is disclosed pursuant to this Annex will not be used other than for the purposes submitted, or disclosed to any third party unless authorized in writing by the Providing Participant.

(4) No Receiving Participant will be liable for the inadvertent or accidental disclosure of proprietary information if such disclosure occurs despite the exercise of the same degree of care as such Participant normally takes to preserve its own data or information of similar sensitivity, if such protective efforts satisfied the above reasonable care standard.

(5) If the Receiving Participant makes any copies, extracts, summaries or digests of the proprietary information (including computer entries), the Receiving Participant will ensure that appropriate legends are affixed thereto. Copies made by a reproduction service contractor for the exclusive use of a Receiving Participant is permitted provided the service contractor has executed a nondisclosure agreement which is sufficient to protect the proprietary information required under the provisions of this Annex.

(6) It is acknowledged by the Participants that when any portion of such proprietary information falls within any of the following provisions, such portion of such proprietary information is released from the protection provided under the provisions of this Annex:

a) Information which is or becomes part of the public domain without breach of the provisions of this Annex;

b) Information which is subsequently received from a third party who has not obtained or disclosed it in violation of any rights of the Providing Participant;

c) Information which is already known to a Receiving Participant, which is substantiated by reasonable evidence;

d) Information which is publicly disclosed with the prior written approval of the Providing Participant;

e) Information which has been independently developed by an employee of the Receiving Participant who has not had access to the disclosed information and independent development is substantiated by reasonable evidence;

f) Information not identified as proprietary;

g) Information which has been disclosed in a non-written or non-permanent form and has not been identified as proprietary at the time of disclosure and/or has not been reduced to written form and communicated as proprietary in accordance with the provisions of this Annex; or

h) Three (3) years after the date such information is furnished hereunder.

(7) No license, right, title or interest in or to any patent, trademark, mask work, copyright, service mark, or any other intellectual property rights, is granted or implied by disclosure of or access to such proprietary information disclosed hereunder. Each Participant warrants that it has the lawful, unqualified right to transfer, use or otherwise disclose the information transmitted hereunder. No other warranties, express or implied at law or in equity, are intended or deemed to arise by virtue of entering into the provisions of this Annex or performing hereunder.

(8) In the event of breach of the provisions of this Annex, the failure of a Participant to enforce any right under this Annex will not be deemed a waiver of any right hereunder. The invalidity in whole or in part of any condition of the provisions of this Annex will not affect the validity of any other condition hereof.

(9) At all times all Participants will remain independent entities with each responsible for its own employees and representatives. The provisions of this Annex are not intended to be, nor will they be construed as a joint venture, partnership or other formal business organization, and no Participant will have the right or obligation to share any of the profits, or bear any losses, risks or liabilities of the other Participants by virtue of the provisions of this Annex. No Participant is authorized to act for or on behalf of another Participant, nor to bind or otherwise commit the other Participants to any contract or other matter.

 

 

ANNEX D

CONDITIONS OF FINAL ACCEPTANCE TEST

In the spirit of the cooperation project a combined technical and operational "Final Acceptance Test (FAT)"is conducted in the BALTCCIS, installed at the facilities of Receiving Participants to verify a correct technical performance and the operational usability for the purpose defined in the 3 bilateral MoUs.

(I) Conducting the FAT

The FAT consists of two parts:

(1) Technical test:

a) The purpose of the technical test is to validate the correct operation of the proprietary software developed by the GAFCCIS ProgCtr Birkenfeld.

b) The test procedures and schedule are agreed between Participants before the FAT.

c) The test is accomplished by Providing Participants test teams in facilities of the Receiving Participants. The Receiving Participants assign qualified personnel for test monitoring.

d) Occurring software errors are noted and categorised into 5 classes:

Class

Description

Catastrophic

The error leads to a system breakdown or complete halt

Heavy

The error prevents the use of the respective software module

 

Medium

The error hampers the use of the respective software module, workarounds are possible

Light

Error has no sustained effect on the use of the respective software module. The occurrence of the error might be prevented by procedural means.

Minor

No effect on the use of the respective software module. Error is just in the presentation layer

e) Noted errors are subject of the error correction process starting after the complete analysis of the FAT.

(2) Operational Scenario Play:

a) The purpose of operational scenario play is to evaluate and demonstrate the operational usability of BALTCCIS.

b) The operational scenario is produced by the Receiving Participants in common understanding. It is conducted by representatives of the Receiving Participants. The test teams of the Providing Participant will assist the users of the Receiving Participants by providing technical advise on the use of BALTCCIS functionality.

c) The operational scenario play is co-ordinated by a multinational team located at the facilities of one of the Receiving Participants.

d) Comments/complaints of the users of the Receiving Participants are noted and classified in two categories:

Class

Description

Error

The functionality is not working as expected. A correction is necessary for operational usability.

The change will be conducted in the process of error correction after the FAT

Change

The user requires a change of the functionality for operational reasons.

The change will be processed in the course of the software maintenance and change procedures

(II) Assessment of FAT

a) Based on the technical test results and follow-on analysis of noted errors by the GAFCCIS Programming Centre, the Providing Participant will file the respective FAT result and distribute the necessary Certificates to the Receiving Participants.

b) The result of the FAT is driven only by the errors noted during the technical test. Operational comments/complaints will not lead to a failure of the FAT.

c) Criteria for the grading of the overall FAT result are as follows:

Result Grade

Grading Criteria Description

FAT passed

No errors of classification higher than minor and light

FAT passed with discrepancies

No errors of classification higher than "medium" except a maximum of 2 errors of classification "heavy"

FAT failed

More than 2 errors of classification "heavy" or any error of classification "catastrophic"

(III) Follow-on actions

a) The results of "FAT passed" and "FAT passed with discrepancies" will lead if necessary to an error correction and internal technical testing process by the Providing Participant. After completion, the corrected proprietary software version will be distributed to the Receiving Participants at latest by end of 2006.

b) The result "FAT failed" lead to an error correction, internal technical testing and release of a corrected proprietary software version by the Providing Participant at latest by the end of 2006. The Participants unanimously decide whether an additional FAT is necessary prior to the release of the respective soft­ware package.

 

Annex E

TERMS OF REFERENCE of the INTERIM BALTCCIS CONFIGURATION CONTROL BOARD (BALTCCIS CCB)

(1) Mission

The BALTCCIS CCB is established as an interim quadrinational body to coordinate BALTCCIS software maintenance, change and configuration control issues between Participants.

It shall be responsible for the detailed decisions towards the software maintenance and the configuration control of the BALTCCIS proprietary software.

(2) Composition

The BALTCCIS CCB consists of the point of contact of each of the Receiving Participants and the Chairman appointed by the Providing Participant acting as members of the BALTCCIS CCB. Each member may invite up to two national consultants if it is necessary in order to accomplish BALTCCIS CCB tasks.

(3) The Chairman

The Chairman is responsible for the co-ordination of overall BALTCCIS CCB activities. He is the focal point between Providing Participant and the Receiving Participants.

(4) Decision process

The decisions in the BALTCCIS CCB will be taken by the consensus between all its members. BALTCCIS CCB decisions shall not cover issues of national legislation, major financial responsibilities or national security of the Participants. In case the national POC or chairman will inform the interim BALTCCIS CCB, that an issue is touching this regime, the interim BALTCCIS CCB will forward it to the appropriate decision level.

(5) Meetings

The interim BALTCCIS CCB will meet as necessary to carry out its mission. The hosting of meetings will normally rotate between the Receiving Participants. The participation of delegation of the Providing Participant will be covered (excluding travel expenses) by the respective Receiving Participant. BALTCCIS CCB meetings will be accordingly included into annual cooperation programmes.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/1486-10934Pieņemts: 07.12.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
149704
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)