Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.59

Rīgā 2006.gada 14.novembrī (prot. Nr.54, 8.§)
Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”
14.panta otrās daļas 3. un 4.punktu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

1.1. Dokumenti, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai – tāme un sertificēta arhitekta sagatavots mājokļa rekonstrukcijas projekts vai vienkāršotās rekonstrukcijas vai renovācijas apliecinājuma karte, kas saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē;

1.2. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (adoptētāji), brāļi, māsas un bērni;

1.3. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās telpas un palīgtelpas;

1.4. mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kas pārvietojas riteņkrēslā, ko saskaņā ar Sociālā dienesta lēmumu veic reģistrēts būvkomersants;

1.5. persona, kas pārvietojas riteņkrēslā – persona ar invaliditāti, kurai ir ierobežotas pārvietošanās spējas un kas kustību traucējumu dēļ ikdienā izmanto manuālo vai elektronisko riteņkrēslu (turpmāk – Persona);

1.6. tāme – mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķins, kuru sastādījis sertificēts tāmētājs;

1.7. vides pieejamība – iespēja Personai pārvietoties mājoklī atbilstoši tā plānotajai funkcijai.

2. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības pabalsta mājokļa pielāgošanai (turpmāk – Pabalsts) pieprasīšanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību Personām, kurām ir tiesības saņemt Pabalstu.

3. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu Personai, paaugstināt Personas aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citas personas palīdzības.

4. Pabalsta mērķis ir apmaksāt Personai dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavošanas, kā arī mājokļa pielāgošanas darbu veikšanas izmaksas.

5. Tiesības saņemt Pabalstu ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai Personai, kas pārvietojas riteņkrēslā un ir atzīta par I vai II grupas invalīdu, vai bērnu invalīdu.

6. Pabalstu piešķir un izmaksā tās Rīgas priekšpilsētas (rajona), kuras administratīvajā teritorijā ir Personas deklarētā dzīvesvieta, Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

7. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir:

7.1. Personas deklarētā dzīvesvieta;

7.2. Personas vai viņas ģimenes locekļa īpašumā, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai privātīpašumā un Personai ir beztermiņa īres līgums vai īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par 5 gadiem no Pabalsta pieprasīšanas dienas.

8. Personai piešķir pabalstu viena mājokļa pielāgošanai.

9. Pabalstu piešķir:

9.1. dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izstrādes izdevumu apmaksai;

9.2. mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

10. Lai saņemtu Pabalstu dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izdevumu apmaksai, Persona vēršas Dienestā, uzrādot pasi, invalīda apliecību, un iesniedz:

10.1. rakstisku iesniegumu Pabalsta saņemšanai;

10.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;

10.3. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja iesniedzējs nav mājokļa īpašnieks;

11. Pēc 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests:

11.1. izvērtē Personas atbilstību šo saistošo noteikumu 5.punktā noteiktajām prasībām;

11.2. piecpadsmit darba dienu laikā novērtē Personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

11.3. trīs darba dienu laikā pēc novērtējuma veikšanas pieņem lēmumu par dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izdevumu apmaksu;

11.4. trīs darba dienu laikā rakstiski paziņo Personai par pieņemto lēmumu;

11.5. ja nepieciešams, nodrošina Personai palīdzību dokumentu, kas vajadzīgi mājokļa pielāgošanai, noformēšanā.

12. Lai saņemtu Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai, Persona pēc dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, saņemšanas iesniedz tos Dienestā.

13. Pēc dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, saņemšanas Dienests:

13.1. piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai;

13.2. trīs darba dienu laikā rakstiski paziņo Personai par pieņemto lēmumu.

III. Pabalsta apmērs un tā izmaksāšanas kārtība

14. Dienests nosaka izdevumu apmēru par dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, sagatavošanas izdevumu apmaksu atbilstoši dokumentu izstrādes izmaksām. Šīs pabalsta daļas apmērs nedrīkst pārsniegt Ls 500.

15. Dienests izmaksā Pabalstu dokumentu, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai, izstrādei pēc sertificēta tāmētāja un nepieciešamības gadījumā sertificēta arhitekta izrakstīto rēķinu saņemšanas.

16. Dienests nosaka mājokļa pielāgošanas izdevumu apmēru, pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem, kas nepieciešami mājokļa pielāgošanai. Šīs pabalsta daļas apmērs nedrīkst pārsniegt Ls 1000.

17. Pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 13.punktā minēto lēmumu, Dienests, Persona, mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks) un reģistrēts būvkomersants slēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu.

18. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

18.1. Persona;

18.2. mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks);

18.3. reģistrētā būvkomersanta pārstāvis;

18.4. Dienesta pārstāvis.

19. Pielāgotā mājokļa nodošanu ekspluatācijā veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Pabalstu mājokļa pielāgošanas izdevumu apmaksai Dienests izmaksā pēc mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanas.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21. Dienesta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

22. Rīgas domes Labklājības departamenta pieņemtos lēmumus viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6.

Noslēguma jautājumi

23. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Rīgas Balss”.

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

25. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 59Pieņemts: 14.11.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.12.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
149701
{"selected":{"value":"01.01.2007","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-21.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"21.02.2018","iso_value":"2018\/02\/21","content":"<font class='s-1'>21.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2012","iso_value":"2012\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2009","iso_value":"2009\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2009.-24.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2008","iso_value":"2008\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2008.-29.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-21.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2007
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva