Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.705

Rīgā 2006.gada 18.septembrī (prot. Nr.47 29.§)

Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu

 

1.Apstiprināt Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes (turpmāk - pamatnostādnes).

2.Noteikt Valsts kanceleju par atbildīgo institūciju pamatnostādņu īstenošanas koordinācijā, pārraudzībā un aktualizēšanā.

3.Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Attīstības plānošanas sistēmas likums".

4.Valsts kancelejai sadarbībā ar visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādāt un līdz 2006.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabinetā apstiprinātajiem rīcībpolitikas plānošanas dokumentiem, kas uzskatāmi par izpildītiem, aktualitāti vai spēku zaudējušiem.

5.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Saeimas atbildīgajām komisijām, Valsts kanceleju, visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, piesaistot pārstāvjus no Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas, nevalstiskajām organizācijām, Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes un zinātniskajām institūcijām, gada laikā pēc Attīstības plānošanas sistēmas likuma pieņemšanas izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā valsts ilgtermiņa plānošanas dokumentu "Valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas".

6.Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju izstrādāt un līdz 2007.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā instrukcijas projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 18.septembra instrukcijā Nr.4 "Kārtība, kādā aizpildāma normatīvā akta projekta anotācija".

7.Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju līdz 2007.gada 31.decembrim veikt pētījumu par valsts attīstības indikatoriem, to saistību ar valsts statistiskās informācijas sistēmu, kā arī pasaules pieredzi vienotas indikatoru sistēmas izveidē.

8.Valsts kancelejai sadarbībā ar visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem aktualizēt Metodiskos ieteikumus iestāžu darbības stratēģiju izstrādei (2003.gada 12.marta redakcijā) un līdz 2007.gada 1.septembrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

9.Valsts kancelejai sadarbībā ar visām ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem izstrādāt un līdz 2007.gada 1.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā instrukcijas projektu par starpnozaru jauno politikas iniciatīvu prioritārā saraksta veidošanu.

10. Valsts kancelejai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sešu mēnešu laikā pēc Attīstības plānošanas sistēmas likuma pieņemšanas izvērtēt Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu sasaisti ar minētajā likumā noteiktajām normām, kā arī izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumu projektus pamatnostādnēs un saistītajos normatīvajos aktos.

11.Valsts kancelejai izstrādāt un līdz 2007.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepciju par valsts iestāžu pasūtīto pētījumu koordinācijas sistēmas izveidi.

12.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepciju par stratēģiskās plānošanas sistēmas izveidi un ieviešanu reģionālās un vietējās pārvaldes līmenī.

13.Valsts kancelejai izstrādāt un līdz 2008.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīcībpolitikas plānošanas dokumentu izstrādes metodiku.

14.Valsts kancelejai līdz 2008.gada 31.decembrim pilnveidot pētījumu un publikāciju datu bāzi atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajam.

15.Valsts kancelejai līdz 2008.gada 31.decembrim pilnveidot politikas plānošanas dokumentu datu bāzi atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajam.

16.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz 2008.gada 31.decembrim izveidot reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa plānošanas dokumentu datu bāzi atbilstoši pamatnostādnēs noteiktajam.

17.Valsts kancelejai izstrādāt un līdz 2009.gada 1.maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pamatnostādņu īstenošanas gaitu.

18.Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pamatnostādņu īstenošanai 2007.gadā un turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

 


(Ministru kabineta

2006.gada 18.septembra rīkojums Nr.705)

Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu
kopsavilkums

Laikposmā no 2001.gada līdz 2006.gadam rīcībpolitikas plānošanas sistēmu Latvijā nosaka Politikas plānošanas pamatnostādnes, kas akceptētas ar Ministru kabineta 2001.gada 9.oktobra sēdes protokollēmumu (prot.Nr.4817.§). Sistēmas normatīvais regulējums noteikts Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis", Reģionālās attīstības likumā un Teritorijas plānošanas likumā.

Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes (turpmāk - pamatnostādnes) izstrādātas, lai novērstu līdzšinējās plānošanas sistēmas darbībā identificētos trūkumus un nodrošinātu rīcībpolitikas plānošanas un koordinācijas sistēmas efektīvu darbību nākamajā periodā, tai skaitā Nacionālajā attīstības plānā noteikto valsts vidēja termiņa prioritāšu īstenošanu.

Pamatnostādņu izstrādei ar Ministru prezidenta 2006.gada 16.janvāra rīkojumu Nr.18 "Par starpministriju darba grupu politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu izstrādei" tika izveidota darba grupa, kurā līdztekus ministriju pārstāvjiem tika iekļauti arī nevalstiskā sektora un akadēmisko aprindu pārstāvji.

Būtiskākās pamatnostādņu risināmās problēmas:

• plānošanas dokumentu integrācija vienotā sistēmā;

• rīcībpolitikas plānošanas un budžeta veidošanas sasaiste;

• plānošanas procesa kvalitātes uzlabošana;

• īstenošanas, pārskatu sniegšanas un kontroles mehānisma pilnveidošana.

Pamatnostādnes ir vērstas uz vienkāršas, pārskatāmas, saprotamas un efektīvas rīcībpolitikas plānošanas sistēmas izveidošanu, kas sekmētu valsts attīstību vidējā termiņā un ilgtermiņā. Pamatnostādnes precizē Latvijā esošos rīcībpolitikas plānošanas dokumentu tipus, nosaka to savstarpējo sasaisti, lietojumu, rīcībpolitikas plānošanas sasaisti ar valsts budžeta veidošanas procesu, valdības prioritātēm, reģionālās un vietējās pārvaldes līmeņa un starptautisko organizāciju plānošanas sistēmām.

Rīcībpolitika (gan pa nozarēm, gan starp nozarēm) Latvijā tiek plānota ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz septiņiem gadiem) un īstermiņā (līdz trimgadiem).

Kopumā ir četru veidu rīcībpolitikas plānošanas dokumenti - pamat­nostādnes, programma, plāns un koncepcija. Katram veidam ir noteiktas funkci­jas un loma kopējā rīcībpolitikas plānošanas sistēmā. Papildus minami vairāki citi plānošanas dokumenti, piemēram, Valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas, Nacionālais attīstības plāns, Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību, Valdības rīcības plāns, plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi, institūciju darbības stratēģijas un pašvaldību darbības stratēģijas, informatīvie ziņojumi, nacionālās pozīcijas un nostājas.

Rīcībpolitikas plānošanas dokumentu saistošais spēks, kā arī to saskaņošanas, apstiprināšanas, aktualizācijas un atcelšanas kārtība tiks noteikta Attīstības plānošanas sistēmas likumā. Likums tiks izstrādāts un apstiprināts, pamatojoties uz pamatnostādnēs ietvertajiem risinājumiem.

Pamatnostādņu pirmajā īstenošanas gadā nepieciešams papildu finansē­jums no valsts budžeta 360300 latu apmērā. Lielāko daļu pamatnostādnēs paredzēto aktivitāšu plānots īstenot, izmantojot Eiropas Savienības struktūr­fondu līdzekļus, kas tiks novirzīti publiskās pārvaldes administratīvās rīcībspējas uzlabošanai.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 705Pieņemts: 18.09.2006.Stājas spēkā: 18.09.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 19.09.2006.
143732
18.09.2006
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)