Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Daugavpilī 2006.gada 13.jūlijā (prot. nr.13, 43.§)
Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, apsaimniekošanas un lietošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu un
2000.gada 23.marta LR likuma “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” pārejas noteikumu 5.punktu

1. Lietotie termini un to skaidrojums

1.1. Maksas autostāvvieta – speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un aprīkota pašvaldības valdījumā esoša teritorija, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās.

1.2. Maksasautostāvvietas lietošana – transportlīdzekļa iebraukšana maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.3. Maksas autostāvvietas lietotājs – transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieks – pašvaldības SIA “Parkings D”, kurai Daugavpils pilsētas dome deleģējusi pārvaldes uzdevumu veikt autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

1.5. Autostāvvietas kontrolieris – maksas autostāvvietu pārvaldnieka pašvaldības SIA “Parkings D” atbildīgais darbinieks, kas veic maksas autostāvvietu lietošanas noteikumu ievērošanu.

1.6. Abonements – dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz tām personām, kuras ir samaksājušas avansā par maksas autostāvvietu lietošanu laika posmā no mēneša līdz gadam.

1.7. Bezmaksas atļauja – dokuments, ko maksas autostāvvietu pārvaldnieks izsniedz saskaņā ar šiem noteikumiem.

1.8. Elektroniskā kontroles iekārta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot metāla monētas, un kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu apliecinošu dokumentu – kvīti.

1.9. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai veicot stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot kontroliera pakalpojumus.

1.10. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas lietotājs veic gadījumos, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, iegādājoties mēneša abonementu vai veicot stāvvietas apmaksas uzsākšanu, izmantojot kontroliera pakalpojumus, vai arī ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu, kas atrodas ielu sarkano līniju robežās, lietošanas kārtību Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.2. Noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas apturējuši transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes un izdoti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot maksas autostāvvietu lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus.

2.3. Daugavpils pilsētas dome deleģējusi pārvaldes uzdevumu pašvaldības SIA “Parkings D” veikt autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

2.4. Daugavpils pilsētas dome lemj par maksas autostāvvietu izveidošanu, ņemot vērā sabiedrības intereses, satiksmes noslogotību ielās un sabiedriskā transporta maršrutu kustību.

3. Autostāvvietas darba laiks

3.1. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem ceļa zīmes, kas apzīmē konkrētu maksas autostāvvietu.

3.2. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu pārvaldnieks var ierobežot vai aizliegt maksas autostāvvietas lietošanu tās darba laikā, kā arī ārpus maksas autostāvvietas darba laika.

4. Maksa par autostāvvietas lietošanu

4.1. Maksas autostāvvietas lietotājam par maksas autostāvvietas lietošanu ir jāmaksā atbilstoši noteiktajai stundas tarifa likmei.

4.2. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.

4.3. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 15 minūtes.

4.4. Tiek noteikta vienas stundas tarifa likme (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par maksas autostāvvietas lietošanu - Ls 0.40 stundā un tā piemērojama visās Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās maksas autostāvvietās.

4.5. Mēneša abonementa maksa par tiesībām lietot jebkuru Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu ir Ls 15 (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

4.6. Pārvaldnieks ir tiesīgs noslēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām par tiesībām patstāvīgi lietot atsevišķu stāvvietu. Mēneša maksa par autosstāvvietas lietošanu tiek noteikta Ls 20 (tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis) apmērā. Šādus līgumus pārvaldnieks ir tiesīgs noslēgt uz laiku līdz vienam gadam.

4.7. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu, apliecina:

4.7.1. abonements, kura īpašniekam ir tiesības lietot jebkuru maksas autostāvvietu pārvaldnieka pārvaldībā esošu maksas autostāvvietu;

4.7.2. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtā kvīts, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums. Apmaksas kvīts derīga visās maksas autostāvvietās.

4.7.3. Kontroliera izsniegtā kvīts, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti un pakalpojuma nosaukums. Kontroliera izsniegtā kvīts derīga visās maksas autostāvvietās.

4.8. Tiesības lietot autostāvvietu bez maksas ir:

4.8.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

4.8.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus. Operatīvā darbinieka pienākums ir pēc maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgā darbinieka pirmā pieprasījuma uzrādīt operatīvo ceļazīmi;

4.8.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri maksas autostāvvietā iebraukuši un apturējuši transportlīdzekļus uz laiku, kas nepārsniedz 5 minūtes.

4.9. Darba pienākumu veikšanai novietot bez maksas to lietošanā esošos transportlīdzekļus pašvaldības maksas autostāvvietās, ja ir saņemta maksas autostāvvietu pārvaldnieka izsniegta bezmaksas atļauja, ir tiesības:

4.9.1. valsts institūcijām, kas veic operatīvo darbību, katrai valsts institūcijai saņemot ne vairāk kā 5 bezmaksas atļaujas;

4.9.2. Daugavpils pilsētas domes struktūrvienībām, budžeta iestādēm un pašvaldības kapitālsabiedrībām, saņemot ne vairāk kā 5 bezmaksas atļaujas stāvvietās;

4.9.3. ministrijām, ārvalstu vēstniecībām un konsulātiem, kā arī izņēmuma gadījumā, citas personas.

5. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība

5.1. Maksas autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes, ir jāievēro šāda kārtība:

5.1.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes;

5.1.2. pēc transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā apmaksāt izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, vai apmaksājot kontrolierim un novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.

5.1.3. personām, kuru tiesības lietot maksas autostāvvietu atbilstoši šiem sais­tošajiem noteikumiem apliecina, abonements, vai bezmaksas atļauja, ir pienākums novietot atbilstošo dokumentu redzamā vietā – kreisajā pusē uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa.

5.2. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot kontrolieru apmaksas pakalpojumu, un uz transportlīdzekļa priek­šējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, kas tiek aprēķināta desmitkāršā apmērā par visu maksas autostāvvietas lietošanas laiku, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

5.3. Gadījumā, ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis paredzamā maksas autostāvvietas lietošanas laika priekšapmaksu, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku, maksas autostāvvietas lietotājs veic maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu par laiku, kas pārsniedz ar priekšapmaksu apmaksāto laiku. Šādi veicamā pēcapmaksa tiek aprēķināta trīskāršā apmērā, par nepilnu stundu maksājot kā par pilnu stundu.

5.4. Maksas autostāvvietas lietotājs pēcapmaksu par maksas autostāvvietas lietošanu apmaksā autostāvvietas kontrolierim, kurš izsniedz kvīti, šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole

6.1. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas autostāvvietu pārvaldnieka – pašvaldības SIA “Parkings D” – atbildīgais darbinieks.

6.2. Pašvaldības SIA “Parkings D” atbildīgajam darbiniekam ir speciāls formastērps un dienesta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir pienākums uzrādīt apliecību pēc maksas autostāvvietas lietotāja pirmā pieprasījuma.

6.3. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks:

6.3.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir atstāta elektroniskās kontroles iekārtas izdotā kvīts, un pārliecinoties par kvīts atbilstību šo saistošo noteikumu prasībām;

6.3.2. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma, sniedz informāciju par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem, elektronisko kontroles iekārtu darbību un iespējamiem norēķinu veidiem;

6.3.3. šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos, izmanto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu un sastāda noteiktas formas paziņojumu maksas autostāvvietas lietotājam;

6.3.4. iekasē maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu un izsniedz samaksu apliecinošu kvīti.

6.4. Maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks, kopā ar pašvaldības policijas darbiniekiem, ir tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu šādos gadījumos:

6.4.1. ja maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu, vai nav veicis stāvvietas lietošanas apmaksas uzsākšanu, izmantojot kontroliera apmaksas pakalpojumu, un uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa kreisajā pusē nav dokumenta, kas apliecina maksas autostāvvietas lietošanas tiesības;

6.4.2. ja maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis priekšapmaksu par paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas lietošanas laiku;

6.5. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta tiek izmantota līdz brīdim, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.6. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta tiek uzlikta uz transportlīdzekļa priekšējā kreisā riteņa. Ja transportlīdzeklis novietots tā, ka transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uz priekšējā kreisā riteņa uzlikt nav iespējams, maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgajam darbiniekam ir tiesības transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu uzlikt uz attiecīgā transportlīdzekļa jebkura cita riteņa.

6.7. Ja veikta transportlīdzekļa riteņa nobloķēšana, maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks nekavējoties:

6.7.1. par šo faktu ziņo maksas autostāvvietu pārvaldniekam un Pašvaldības policijai;

6.7.2. veic fotouzņēmumus, kuros jābūt labi saskatāmam transportlīdzekļa priekšē­jam panelim, transportlīdzekļa numuram un uzliktajai transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtai;

6.7.3. uz nobloķētā transportlīdzekļa priekšējā stikla novieto noteikta parauga paziņojumu par to, ka maksas autostāvvietas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu šajos sais­tošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un maksas autostāvvietas lietotājam ir jāveic pēcapmaksa noteiktajā kārtībā un apmērā. Paziņojumā tiek norādīts transportlīdzeklis, marka, transportlīdzekļa numurs, laiks, kad uzsākta fakta konstatēšana, atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, Pašvaldības policijas un maksas autostāvvietu pārvaldnieka kontakttālrunis.

6.8. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta tiek noņemta tad, kad maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu.

6.9. Maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksa pēc transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtas izmantošanas ir jāapmaksā autostāvvietas kontrolierim, šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā, un kuru maksas autostāvvietas lietotājs izsauc, zvanot uz paziņojumā norādīto tālruņa numuru.

6.10. Par maksas autostāvvietas lietotāja veikto maksas autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu maksas autostāvvietu pārvaldnieka atbildīgais darbinieks izsniedz atbilstošas formas un satura kvīti, kā arī noņem no maksas autostāvvietas lietotāja transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.

6.11. Transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārta ir maksas autostāvvietu pārvaldnieka īpašums, tāpēc maksas autostāvvietas lietotājs nav tiesīgs bojāt vai patvaļīgi noņemt no transportlīdzekļa uzlikto transportlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.

7. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroles atbildīgo darbinieku lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

7.1. Ieinteresētā persona var apstrīdēt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroles atbildīgo darbinieku lēmumus vai faktisko rīcību Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Daugavpils pilsētas domes kancelejā K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1.vietniece E.Kleščinska
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 13.07.2006.Stājas spēkā: 01.09.2006.Zaudē spēku: 01.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 31.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142604
{"selected":{"value":"01.09.2006","content":"<font class='s-1'>01.09.2006.-25.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2011","iso_value":"2011\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2010","iso_value":"2010\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2010.-23.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2010","iso_value":"2010\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2010.-29.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2006","iso_value":"2006\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2006.-25.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2006
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva