Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.690

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 38.§)
Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 3.pantu

1. Noteikumi nosaka Rīgas brīvostas robežas saskaņā ar šo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumu (ostas teritorijas kopplatība - 6348 ha, tai skaitā zeme - 1962 ha, iekšējie ūdeņi - 1271 ha, ostas ārējais reids - 3115 ha). Teritorijas kopplatību var precizēt pēc robežu uzmērīšanas dabā.

2. Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslas robežas Rīgas brīvostā nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 11.decembra noteikumus Nr.516 "Noteikumi par Rīgas brīvostas robežu noteikšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 19.nr.; 2004, 8.nr.; 2006, 80.nr.).

4. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.690
Rīgas brīvostas ārējais reids

Satiksmes ministrs K.Peters
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.690

002.JPG (101844 bytes)

Satiksmes ministrs K.Peters
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.690
Rīgas brīvostas robežu apraksts un robežplānu koordinātu saraksts

Robežpunkti noteikti Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 TM ar mēroga koeficientu 0.999600.

Nr.p.k

Robežposma virziens un situācijas elementi pa kādiem robeža noteikta (grāvji, ceļi, stigas, dzelzceļš, īpašumu robežas)

Robežposma garums (m)

LKS-92 koordinātas

Robežposma numuri plānā

Zemes kadastrs Rīgas brīvostas teritorijā

Zemes kadastrs ārpus Rīgas brīvostas teritorijas

X (m)

Y (m)

1

Dienvidaustrumu virzienā pa Rīgas jūras līci

5258,32

331593,47

499554,78

1-2

Rīgas jūras līcis

Rīgas jūras līcis

2

Dienvidu virzienā pa Rīgas jūras līci

2766,05

327508,31

502868,92

2-3

Rīgas jūras līcis

Rīgas jūras līcis

3

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

469,74

324803,85

502283,19

3-4

01001201523

01001201521

4

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

21,30

324351,38

502410,09

3-4

01001201523

01001201523

5

Austrumu virzienā pa Mangaļsalas ielas sarkano līniju

17,72

324330,33

502413,39

3-4

01001201523

01001201523

6

Dienvidaustrumu virzienā pa Mangaļsalas ielas sarkano līniju

17,71

324331,10

502431,10

3-4

01001201523

01001201523

7

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

629,76

324325,94

502448,05

3-4

01001201523

01001201523

8

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

23,19

324034,30

503006,50

3-4

01001201523

01001201523

9

Ziemeļaustrumu virzienā pa Mangaļsalas ielas sarkano līniju

304,59

324023,50

503027,03

3-4

01001202408

01001202408

10

Dienvidaustrumu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

111,52

324241,75

503239,67

4-5

01001202408

01001202408

11

Dienvidaustrumu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

38,16

324174,18

503328,45

4-5

01001202408

01001202408

12

Dienvidaustrumu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

39,98

324149,87

503357,89

4-5

01001201523

01001201523

13

Dienvidaustrumu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

39,99

324121,98

503386,56

4-5

01001201523

01001201523

14

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

39,98

324091,80

503412,82

4-5

01001201523

01001201523

15

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

39,99

324059,55

503436,48

4-5

01001201614

01001201614

16

Dienvidu virzienā pa sarkano līniju

39,98

324025,44

503457,38

4-5

01001201614

01001201614

17

Dienvidu virzienā pa sarkano līniju

284,82

323989,71

503475,36

4-5

01001201617

01001201617

18

Dienvidu virzienā pa sarkano līniju

58,36

323730,12

503592,84

4-5

01001201617

01001201617

19

Dienvidu virzienā pa sarkano līniju

51,78

323677,16

503617,41

5-6

01001201629

01001201629

20

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

84,22

323630,19

503639,26

5-6

01001201618

Traleru iela

21

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

103,90

323553,79

503674,77

5-6

01001201275
01001201662

Traleru iela

22

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

44,19

323459,48

503718,46

5-6

01001200654

01001200654

23

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

9,21

323419,38

503737,07

5-6

01001202507

01001202507

24

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

152,06

323411,02

503740,95

5-6

01001200653
01001200652
01001200658

01001200653
01001200652
01001200658

25

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

73,47

323273,04

503805,01

5-6

01001202403
01001201633

01001202403 01001201633

26

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

54,51

323212,74

503847,03

5-6

01001201633
01001201454

Traleru iela
01001201454

27

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

22,07

323174,76

503886,16

5-6

01001201454

01001201454

28

Dienvidu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

14,47

323162,55

503904,55

5-6

01001201454

Traleru iela

29

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

88,51

323151,02

503913,30

6-7

01001201454
01001202389
01001200642
01001200641

01001201454
01001202389
Traleru iela

30

Austrumu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

11,99

323064,97

503934,16

6-7

Traleru iela

Traleru iela

31

Ziemeļu virzienā pa Traleru ielas sarkano līniju

8,42

323068,14

503945,73

6-7

01001201639

01001201639

32

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

59,46

323076,25

503943,47

6-7

01001201639

01001201231

33

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,30

323091,58

504000,94

6-7

01001201640

01001200604

34

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,70

323091,92

504002,20

6-7

01001201640

01001200604

35

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,94

323095,92

504017,39

6-7

01001201640

01001200604

36

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,40

323098,20

504031,15

6-7

01001201326

01001202046

37

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,29

323098,47

504036,55

6-7

01001201326

01001202046

38

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,93

323100,54

504045,61

6-7

01001201326

01001202046

39

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

41,57

323103,07

504057,27

6-7

01001201326

01001201326

40

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,30

323112,05

504097,88

6-7

01001201641

01001201323

41

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

26,94

323114,68

504109,90

6-7

01001201641

01001201323

42

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

50,74

323095,19

504128,52

6-7

01001201641

01001201323

43

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,90

323100,50

504179,00

6-7

01001201642
01001201643

01001201216
01001200597

44

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,54

323103,00

504202,78

6-7

01001201643

01001200596

45

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,41

323081,48

504203,85

6-7

01001201643

01001200596

46

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,84

323079,07

504203,96

6-7

01001201643

01001200596

47

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,36

323078,85

504222,81

6-7

01001201643

01001200596

48

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,89

323079,28

504225,13

6-7

01001201643

01001200596

49

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,40

323081,78

504238,80

6-7

01001201643

01001200596

50

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,90

323086,43

504258,67

6-7

01001201643

01001200596

51

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,84

323086,32

504261,57

6-7

01001201643

Veiksmes iela

52

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,52

323058,35

504254,48

6-7

01001201644

01001200594

53

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

57,84

323056,68

504263,86

6-7

01001201644

01001200594

54

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

39,73

323046,52

504320,82

6-7

01001201645

01001200592
01001200591

55

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,58

323039,57

504359,95

6-7

01001202038

01001200591

56

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,11

323037,33

504372,33

6-7

01001200052

01001200591

57

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,66

323062,62

504382,13

6-7

01001200052

01001200587
01001200586

58

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,87

323051,39

504402,97

6-7

01001202038

Jūdzes iela

59

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,96

323048,74

504408,21

6-7

01001202038

01001200581

60

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,91

323037,23

504429,23

6-7

01001202038

01001201472

61

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

29,79

323015,60

504416,85

6-7

01001202038

01001201472

62

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,21

323000,50

504442,54

6-7

01001202038

01001201472

63

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

66,42

323004,40

504447,38

6-7

01001202038

01001201472

64

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,04

322969,45

504503,89

6-7

01001202038

01001200574

65

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,11

322959,92

504519,22

7-8

01001202038

01001200574

66

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,36

322934,51

504509,73

7-8

01001202038

01001200574

67

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,85

322931,29

504508,75

7-8

01001202038

01001202146

68

Austrumu virzienā pa sauszemes līniju

31,45

322928,79

504507,37

7-8

01001202146

01001202146

69

Austrumu virzienā pa sauszemes līniju

36,56

322919,68

504537,49

7-8

01001202146

01001202146

70

Austrumu virzienā pa sauszemes līniju

37,57

322914,84

504573,74

7-8

01001202146

01001202146

71

Austrumu virzienā pa sauszemes līniju

15,94

322909,85

504610,99

7-8

01001202146

01001202146

72

Austrumu virzienā pa sauszemes līniju

64,91

322909,25

504626,93

7-8

01001202146

01001202146

73

Austrumu virzienā pa Audupes ūdens līniju

104,39

322908,03

504691,85

7-8

01001202146

01001202146

74

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

101,00

322901,94

504796,10

7-8

01001202144

01001202144

75

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

23,61

322980,59

504859,53

7-8

01001202144

01001202144

76

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

58,06

322965,76

504877,91

7-8

01001201067

01001201067

77

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

38,85

322944,87

504932,11

7-8

01001201067

01001201067

78

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

35,62

322919,89

504961,88

7-8

01001201067

01001201067

79

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

32,10

322897,03

504989,22

7-8

01001201067

01001201067

80

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

29,76

322875,63

505013,16

7-8

01001201067

01001201067

81

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

43,61

322855,11

505034,73

7-8

01001201067

01001201067

82

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

70,87

322823,92

505065,24

7-8

01001201067

01001201067

83

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

153,24

322772,18

505113,71

8-9

01001202129

01001201067

84

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,29

322861,97

505237,96

8-9

01001202129

01001201067

85

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,34

322867,86

505250,99

8-9

01001202129

01001201405

86

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

34,08

322855,59

505263,25

8-9

01001201310

01001201405

87

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

48,83

322831,48

505287,35

8-9

01001201504

01001201405

88

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

95,53

322796,93

505321,88

8-9

01001201524

01001201405

89

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

70,33

322729,33

505389,43

8-9

01001201524

01001201405

90

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

125,88

322677,95

505341,37

8-9

01001201524

01001201405

91

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

37,59

322566,65

505282,45

8-9

Laivinieku iela

Laivinieku iela

92

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,59

322540,94

505255,01

8-9

01001110954

Laivinieku iela

93

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

89,29

322531,74

505263,61

8-9

01001110938

Laivinieku iela

94

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,50

322466,54

505324,67

8-9

01001202044

Laivinieku iela

95

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,12

322450,85

505339,38

8-9

01001202044

Laivinieku iela

96

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

33,55

322423,49

505364,49

8-9

01001202044

Laivinieku iela

97

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,69

322398,77

505387,19

8-9

01001112133

Laivinieku iela

98

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

33,40

322384,70

505400,98

8-9

01001112133

01001112133

99

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

99,92

322359,65

505423,09

8-9

01001112133

01001112133

100

Dienvidaustrumu virzienā pa Laivinieku ielas sarkano līniju

22,42

322286,01

505490,69

8-9

01001112133

01001112133

101

Dienvidu virzienā pa Atlantijas ielas sarkano līniju

8,44

322268,36

505504,53

8-9

01001112133

01001112133

102

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,77

322259,94

505503,94

9-10

01001112133

01001110793

103

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

36,74

322279,16

505482,52

9-10

01001112133

01001110793

104

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

83,98

322300,55

505452,63

9-10

01001112133

01001110793

105

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,98

322341,56

505379,30

9-10

01001112133

01001110793

106

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,54

322342,04

505378,45

9-10

01001112133

01001110793

107

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,77

322345,59

505371,79

9-10

01001202044

01001110793

108

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,55

322340,05

505370,18

9-10

01001202044

01001112015

109

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

120,63

322340,98

505367,80

9-10

01001112007

01001112015

110

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

33,82

322234,99

505310,09

9-10

01001112007

01001110411

111

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

61,58

322239,44

505276,55

9-10

01001110830
01001110411

01001110830
01001110411

112

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

36,28

322177,94

505272,99

9-10

01001110862

01001110862

113

Rietumu virzienā pa sauszemes līniju

3,29

322145,55

505256,62

9-10

01001110862

01001110862

114

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

5,74

322145,36

505253,33

9-10

01001110862

01001110862

115

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

6,47

322139,62

505253,51

9-10

01001110862

01001110862

116

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

19,86

322134,13

505250,08

9-10

01001110862
01001110825

01001110862
01001110825

117

Rietumu virzienā pa sauszemes līniju

48,58

322114,27

505249,45

9-10

01001110825

01001110825

118

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

72,58

322119,35

505201,12

9-10

01001110825 01001110807

01001110825 01001110807

119

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,69

322046,78

505198,83

9-10

Birztalu iela

01001110785

120

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,80

322047,76

505187,18

9-10

Birztalu iela

01001110785

121

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,22

322047,90

505185,38

9-10

01001110976

01001110785

122

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

16,71

322049,10

505171,21

9-10

01001110785

01001110785

123

Dienvidu virzienā pa sauszemes līniju

7,09

322033,53

505165,13

9-10

01001110785

01001110785

124

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,91

322026,57

505166,48

9-10

01001112018

01001110777

125

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,36

322022,68

505166,90

9-10

01001112018

01001110777

126

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,16

322016,35

505167,58

9-10

01001110976

01001112018

127

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,31

322029,97

505111,01

9-10

01001110976

01001112018

128

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,27

322013,34

505106,19

9-10

01001110976

01001110767

129

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,67

321993,86

505100,55

9-10

01001110976

01001112019

130

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,71

321977,84

505095,90

9-10

01001110976

01001110796

131

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,53

321958,87

505090,51

9-10

01001110976

01001110796

132

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

31,10

321974,36

505034,04

9-10

01001110904

01001112013

133

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

33,69

321982,59

505004,04

9-10

01001110904

01001112013

134

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,69

321991,51

504971,54

9-10

01001110924

01001112013

135

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,31

321991,69

504970,87

9-10

01001110927

01001112013

136

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

31,23

321935,42

504955,50

9-10

01001110924

01001112013

137

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,31

321905,28

504947,27

9-10

01001110924

01001112013

138

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,73

321903,47

504952,26

9-10

01001110906

01001112013

139

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

26,01

321889,52

504990,54

9-10

01001110906

01001110806

140

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

54,57

321866,38

504978,63

9-10

01001110977

01001110806

141

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,53

321856,05

505032,24

9-10

01001110977

01001112048

142

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,59

321850,32

505051,96

9-10

01001110977

01001112048

143

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,24

321848,07

505050,68

9-10

01001110977

01001112048

144

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,07

321847,54

505051,80

9-10

01001110977

01001112048

145

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,85

321846,66

505053,67

9-10

01001110977

01001112048

146

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,67

321846,31

505054,44

9-10

01001110977

01001112048

147

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,44

321824,27

505043,33

9-10

01001110977

01001110820

148

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,52

321803,33

505032,77

9-10

01001110907

01001110460

149

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,28

321757,31

505009,56

9-10

01001110907

01001110460

150

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,05

321748,19

505033,15

9-10

01001110907

01001110460

151

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,92

321728,58

505028,92

9-10

01001110907

01001110460

152

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,74

321724,67

505029,15

9-10

01001110907

01001110460

153

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,86

321720,93

505032,07

9-10

01001110907

01001110460

154

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,29

321713,17

505058,84

9-10

01001110907

01001110460

155

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,80

321709,05

505072,53

9-10

01001110907

01001110460

156

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,00

321684,76

505067,48

9-10

01001110907

01001110460

157

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,93

321680,93

505068,64

9-10

01001110907

01001110460

158

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,34

321678,21

505077,15

9-10

01001110907

01001110460

159

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,40

321676,08

505076,19

9-10

01001110907

01001110460

160

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,14

321675,94

505076,56

9-10

01001110907

01001110460

161

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,41

321669,43

505073,61

9-10

01001110907

01001110460

162

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,61

321669,27

505073,99

9-10

01001110907

01001110460

163

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,80

321663,23

505071,29

9-10

01001110907

01001110460

164

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,28

321667,76

505059,31

9-10

01001110907

01001110460

165

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,50

321652,63

505053,28

9-10

01001110907

01001112006

166

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,55

321658,98

505036,97

9-10

01001110907

01001112006

167

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,00

321660,71

505035,09

9-10

01001110907

01001112006

168

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,85

321671,22

505013,50

9-10

01001110907

01001112006

169

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,86

321672,51

504997,70

9-10

01001110907

01001112006

170

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

43,45

321673,42

504993,95

9-10

01001110907

01001112006

171

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,11

321691,31

504954,33

9-10

01001110907

01001112006

172

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,97

321689,40

504950,69

9-10

01001110907

01001112006

173

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

39,84

321686,56

504947,92

9-10

01001110907

01001112006

174

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,19

321651,55

504928,88

9-10

01001110907

01001112006

175

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,95

321660,49

504914,19

9-10

01001110977

01001110790

176

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,35

321672,95

504893,72

9-10

01001110977

01001110790

177

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,15

321675,89

504888,09

9-10

01001110906

01001110790

178

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,85

321686,59

504867,55

9-10

01001110978

01001110790

179

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

33,75

321687,45

504865,91

9-10

01001110978

01001110790

180

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,77

321667,96

504838,34

9-10

01001110978

01001110790

181

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,30

321651,68

504823,88

9-10

01001110978

01001110790

182

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

68,44

321645,58

504834,57

9-10

01001110978

01001110790

183

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

3,22

321613,36

504894,98

9-10

01001112006

01001112006

184

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

29,07

321613,00

504898,18

9-10

01001110435

01001112006

185

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,11

321598,40

504923,33

9-10

01001110435

01001112006

186

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,23

321594,69

504930,55

9-10

01001110435

zemes īpašums b/n

187

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,95

321585,83

504942,94

9-10

01001110435

zemes īpašums b/n

188

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

10,43

321578,26

504955,84

9-10

01001112006

01001112006

189

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

18,40

321572,91

504964,80

9-10

01001112006

01001112006

190

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

5,41

321563,69

504980,73

9-10

01001112006

01001112006

191

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

6,03

321560,71

504985,25

9-10

01001112006

01001112006

192

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

7,06

321557,40

504990,29

9-10

01001112006

01001112006

193

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

9,10

321553,22

504995,98

9-10

01001112006

01001112006

194

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

27,27

321548,04

505003,47

9-10

01001112006

01001112006

195

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

12,14

321532,23

505025,70

9-10

01001112006

01001112006

196

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

60,00

321525,57

505035,86

9-10

01001112006

01001112006

197

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,72

321494,53

505087,23

9-10

01001110435

01001110842

198

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

53,36

321490,53

505093,84

9-10

01001110435

01001110842

199

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,42

321457,61

505135,86

9-10

01001110435

01001112011

200

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,98

321456,12

505137,77

9-10

01001110435

01001112011

201

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,04

321454,94

505141,57

9-10

01001110435

01001110273

202

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

19,55

321449,28

505149,87

10-11

Baltāsbaznīcas iela

Baltāsbaznīcas iela

203

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,64

321434,41

505137,17

10-11

01001110435

Baltāsbaznīcas iela

204

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

54,25

321430,19

505142,30

10-11

01001110435

Baltāsbaznīcas iela

205

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,03

321395,69

505184,19

10-11

01001110435

Baltāsbaznīcas iela

206

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

39,39

321397,26

505192,07

10-11

01001110435

Zivju iela

207

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,70

321372,37

505222,62

10-11

01001110435

Zivju iela

208

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

55,05

321359,07

505238,49

10-11

01001110435

Zivju iela

209

Dienvidaustrumu virzienā pa Atlantijas ielas sarkano līniju

110,75

321320,64

505277,93

10-11

01001110435

Atlantijas iela

210

Dienvidaustrumu virzienā pa Atlantijas ielas sarkano līniju

79,77

321229,83

505341,41

10-11

01001110435

Atlantijas iela

211

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

67,12

321172,49

505396,91

10-11

01001110435

Meldru iela

212

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

41,85

321139,45

505455,37

10-11

01001110435

Meldru iela

213

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

137,26

321126,01

505495,02

10-11

01001110713
01001110194
Meldru iela

01001110713
01001110194
Meldru iela

214

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

29,35

321082,00

505625,09

10-11

Meldru iela

Meldru iela

215

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

48,89

321072,59

505652,90

11-12

Meldru iela

Meldru iela

216

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

48,89

321051,52

505697,04

11-12

Meldru iela

Meldru iela

217

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

526,94

321020,63

505734,96

11-12

Meldru iela

Meldru iela

218

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

15,30

320641,57

506101,30

11-12

Meldru iela

Meldru iela

219

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

39,97

320630,57

506111,95

11-12

Meldru iela

Meldru iela

220

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

40,04

320599,83

506137,52

11-12

Meldru iela

Meldru iela

221

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

61,96

320566,09

506159,11

11-12

Meldru iela

Meldru iela

222

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

52,83

320510,82

506187,17

11-12

Meldru iela

Meldru iela

223

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

46,98

320483,16

506232,20

11-12

Meldru iela

Meldru iela

224

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

94,78

320453,80

506268,90

11-12

Meldru iela

Meldru iela

225

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

26,65

320405,62

506350,56

11-12

Meldru iela

01001120001

226

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

23,23

320396,21

506375,50

12-13

Meldru iela

Emmas iela

227

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

31,90

320380,70

506392,80

12-13

Meldru iela

Meldru iela

228

Dienvidaustrumu virzienā pa Meldru ielas sarkano līniju

15,40

320364,49

506420,29

12-13

Meldru iela

Meldru iela

229

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

22,30

320357,91

506434,22

12-13

Meldru iela

01001130169

230

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,91

320348,38

506454,39

12-13

01001132220

01001130169

231

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,60

320358,09

506459,38

12-13

01001130011

01001130169

232

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,44

320372,15

506468,21

12-13

01001130011

01001130169

233

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,34

320373,89

506465,24

12-13

01001130011

01001130169

234

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,15

320379,55

506468,10

12-13

01001130011

01001130169

235

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,02

320377,44

506471,68

12-13

01001130011

01001130169

236

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,82

320393,37

506482,08

12-13

01001130011

01001130169

237

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,27

320394,41

506480,59

12-13

01001130011

01001130328

238

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,84

320401,18

506485,34

12-13

01001130011

01001130328

239

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,30

320397,27

506490,96

12-13

01001130011

01001130328

240

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,41

320403,90

506495,96

12-13

01001130011

01001130328

241

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,53

320399,76

506502,11

12-13

01001130011

01001130328

242

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,44

320392,87

506512,58

12-13

01001130011

01001130328

243

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,65

320390,41

506514,98

12-13

01001130011

01001130328

244

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,42

320385,85

506527,85

12-13

01001130011

01001130328

245

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,93

320382,20

506536,54

12-13

01001130011

01001130328

246

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,18

320380,57

506537,57

12-13

01001130011

01001130327

247

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,41

320374,88

506551,65

12-13

01001130011

01001130327

248

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,31

320372,42

506557,57

12-13

01001130011

01001130327

249

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,22

320369,13

506565,21

12-13

01001130011

01001130327

250

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,18

320367,91

506565,21

12-13

01001130011

01001130327

251

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

43,47

320363,47

506575,47

12-13

01001130011

01001130327

252

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

120,49

320323,87

506557,50

12-13

01001130011

01001130327
01001130329

253

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,79

320279,50

506669,57

12-13

01001130011

01001130329 01001130327

254

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,91

320299,61

506688,77

12-13

01001130011

01001130327

255

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,75

320309,14

506694,08

12-13

01001130011

01001130327

256

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,08

320311,75

506696,77

12-13

01001130011

01001130327

257

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

53,76

320312,56

506696,05

12-13

01001130011

01001130327

258

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,25

320349,92

506734,74

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

259

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,90

320346,82

506737,65

12-13

01001130011

01001132194

260

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,32

320363,45

506754,83

12-13

01001130011

01001132194

261

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

61,47

320378,75

506788,89

12-13

01001130011

01001132228

262

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,58

320403,26

506845,29

12-13

01001130011

01001132228

263

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,99

320412,80

506861,24

12-13

01001130011

01001132228

264

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,57

320430,85

506886,44

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

265

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,11

320442,83

506903,17

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

266

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

35,79

320445,90

506910,68

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

267

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,64

320449,69

506946,28

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

268

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,84

320445,97

506949,06

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

269

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,01

320479,09

506988,97

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

270

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

50,14

320502,53

507021,41

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

271

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,60

320551,75

507031,08

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

272

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,43

320572,96

507035,20

12-13

01001130011

zemes īpašums b/n

273

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,49

320590,09

507038,48

12-13

01001130011

A.Dombrovska iela

274

Dienvidaustrumu virzienā pa A.Dombrovska ielas sarkano līniju

136,31

320586,55

507056,64

12-13

01001130011

01001130011

275

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

222,10

320530,34

507180,88

13-14

01001130011

Gāles iela

276

Ziemeļu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

120,83

320740,48

507253,05

13-14

Gāles iela

Gāles iela

277

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

4,78

320860,98

507243,52

13-14

01001130011

Gāles iela

278

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

40,90

320865,49

507245,12

13-14

01001130011

01001130011

279

Ziemeļu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

128,40

320906,21

507249,08

13-14

01001130011

01001130011

280

Ziemeļu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

67,80

321034,30

507239,41

13-14

01001130011

01001130011

281

Ziemeļu virzienā pa Gāles ielas sarkano līniju

61,32

321102,11

507240,80

13-14

01001130011

01001130011

282

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

30,58

321162,79

507231,77

14-15

01001130011

01001130011

283

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

18,17

321185,07

507252,73

14-15

01001130011

01001130011

284

Dienvidaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

261,78

321189,17

507270,44

14-15

01001130011

01001130011

285

Dienvidaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

173,47

321164,05

507531,12

14-15

01001132019
01001130011

01001132019
01001130011

286

Dienvidaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

165,26

321104,37

507694,07

14-15

01001130011

01001130011

287

Dienvidaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

43,37

320979,42

507802,33

14-15

01001130011

01001130011

288

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

57,92

320962,93

507842,46

14-15

01001130011

01001130011

289

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

26,88

320969,83

507899,99

14-15

01000682028

01000682028

290

Dienvidaustrumu virzienā pāri Mīlgrāvim

157,78

320992,42

507914,58

15-16

01000682028

01000682028

291

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

56,19

320907,65

508047,73

15-16

01000682028
01000682000

01000682028
01000682000

292

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

52,29

320877,47

508095,15

15-16

Ezera iela

Ezera iela

293

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

28,17

320849,30

508139,23

15-16

Ezera iela

Ezera iela

294

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,38

320833,55

508162,60

15-16

Ezera iela

Ezera iela

295

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,37

320818,81

508182,03

15-16

Ezera iela

Ezera iela

296

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,39

320803,08

508200,65

15-16

Ezera iela

Ezera iela

297

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,38

320786,38

508218,44

15-16

Ezera iela

Ezera iela

298

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,37

320768,78

508235,32

15-16

01000680055

01000680055

299

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,38

320750,33

508251,25

15-16

01000680055

01000680055

300

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,34

320731,06

508266,20

15-16

01000680055

01000680055

301

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,41

320711,00

508280,00

15-16

01000680055

01000680055

302

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,38

320690,32

508292,98

15-16

01000680160

01000680160

303

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,38

320668,94

508304,72

15-16

01000680160

01000680160

304

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

24,35

320646,98

508315,34

15-16

01000680160

01000680160

305

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

46,88

320624,53

508324,79

15-16

01000680160

01000680160

306

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,86

320580,12

508339,86

16-17

01000680160

01000680160

307

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,87

320557,63

508344,01

16-17

01000680160

01000680160

308

Dienvidaustrumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,85

320534,96

508347,12

16-17

01000680160

01000680160

309

Dienvidu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

30,45

320512,16

508348,78

16-17

01000680160

01000680160

310

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

30,50

320481,70

508349,29

16-17

01000680160

01000680160

311

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,85

320451,23

508347,69

16-17

01000680160

01000680160

312

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,89

320428,50

508345,31

16-17

01000680160

01000680160

313

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,86

320405,95

508341,31

16-17

01000680160

01000680160

314

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

22,84

320383,63

508336,35

16-17

01000680160

01000680160

315

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

21,94

320361,59

508330,32

16-17

01000680160

01000680160

316

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

30,71

320340,56

508324,05

16-17

01000680160

01000680160

317

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

30,56

320311,65

508313,64

16-17

01000680160

01000680160

318

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

30,41

320283,68

508301,29

16-17

01000680160

01000680160

319

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

45,27

320257,62

508285,59

16-17

01000680160

01000680160

320

Dienvidrietumu virzienā pa Ezera ielas sarkano līniju

37,29

320222,13

508257,45

16-17

Ezera iela

Ezera iela

321

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

141,34

320193,78

508233,21

16-17

01000680160

01000680283

322

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

35,48

320282,95

508123,47

16-17

01000680160

01000680283

323

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

49,22

320254,56

508102,17

16-17

01000680160

01000680283

324

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

92,29

320241,86

508054,60

16-17

01000680243

01000680283

325

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

243,89

320170,84

507995,61

16-17

01000680243
01000682010

01000680243
01000682010

326

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

2,10

320325,38

507806,81

16-17

01000680160

01000680160

327

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,85

320323,75

507805,48

16-17

01000680160

Aplokciema iela

328

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,06

320335,40

507790,65

16-17

01000680160

Aplokciema iela

329

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,35

320337,91

507787,46

17-18

01000680300

01000682133

330

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,15

320313,15

507773,62

17-18

01000680300

01000682133

331

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

65,90

320304,33

507768,59

17-18

01000680300

01000682133

332

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

284,59

320247,08

507735,89

17-18

01000680300

01000682133

333

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,19

320000,13

507594,22

17-18

01000680300

01000682133

334

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,61

319994,69

507591,26

17-18

01000680300

01000682133

335

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,13

319996,27

507584,84

17-18

01000680300

01000682133

336

Rietumu virzienā pa sauszemes līniju

16,24

319997,30

507579,81

17-18

01000682133

01000682133

337

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

61,72

319998,05

507563,58

17-18

01000680300

01000680122

338

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,08

320018,16

507505,20

17-18

01000680300

01000680122

339

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,36

320010,16

507494,84

17-18

01000680300

01000680122

340

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,34

320008,43

507482,60

17-18

01000680300

01000680122

341

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,54

320017,14

507479,21

17-18

01000680305

01000680122

342

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,38

320013,33

507470,46

17-18

01000680305

01000680122

343

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,33

320011,17

507471,47

17-18

01000680305

01000680122

344

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

50,43

319998,40

507467,63

17-18

01000680304

01000680122

345

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,89

319950,10

507453,05

17-18

01000680304

01000680122

346

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,01

319945,24

507453,63

17-18

01000680304

01000680122

347

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,01

319941,67

507451,79

17-18

01000680304

01000680122

348

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,04

319934,34

507448,56

17-18

01000680304

01000680122

349

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,07

319930,51

507447,26

17-18

01000680304

01000680122

350

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,20

319926,53

507448,10

17-18

01000680304

01000680122

351

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

29,87

319923,81

507449,79

17-18

01000680304

01000680122

352

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,77

319907,53

507424,73

17-18

01000680304

01000680122

353

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,98

319906,51

507421,10

17-18

01000680304

01000680122

354

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,25

319900,27

507410,87

17-18

01000680304

01000680122

355

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,84

319875,53

507397,20

17-18

01000680304

01000680122

356

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,82

319873,05

507394,26

17-18

01000680304

01000682097

357

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,10

319875,66

507382,73

17-18

01000680304

01000682097

358

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,39

319883,01

507366,18

17-18

01000680303

01000680140

359

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,97

319887,21

507349,30

17-18

01000680303

01000680140

360

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,01

319889,65

507334,52

17-18

01000680303

01000680140

361

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,90

319890,46

507324,54

17-18

01000680303

01000680140

362

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,45

319890,71

507304,63

17-18

01000680303

01000680140

363

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,98

319889,70

507292,22

17-18

01000680303

01000680140

364

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,77

319888,09

507282,37

17-18

01000680303

01000680140

365

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,00

319887,35

507279,70

17-18

01000682098

01000680140

366

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,90

319880,63

507255,61

17-18

01000682098

01000680140

367

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,09

319864,34

507281,88

17-18

01000682098

01000680140

368

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,09

319854,61

507297,14

17-18

01000682098

01000680140

369

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,94

319848,32

507307,47

17-18

01000682098

01000680140

370

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

76,64

319837,33

507321,66

17-18

01000682098

01000680140

371

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,78

319793,94

507384,87

17-18

01000682098

01000682091

372

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,97

319754,40

507394,92

17-18

01000682098

01000682092

373

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,99

319730,19

507401,08

17-18

01000682098

01000682092

374

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,12

319719,05

507405,53

17-18

01000682098

01000682092

375

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

41,28

319713,80

507408,68

17-18

01000682098

01000682092

376

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,07

319688,84

507441,58

18-19

01000682098

01000682093

377

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,80

319683,71

507434,09

18-19

01000682098

01000682096

378

Ziemeļrietumu virzienā pa Lēdurgas ielas sarkano līniju

2,16

319676,47

507423,53

18-19

01000682098

01000682098

379

Dienvidrietumu virzienā pa Lēdurgas ielas sarkano līniju

94,27

319677,71

507421,76

18-19

01000682098

01000682098

380

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

21,68

319613,47

507352,72

18-19

01000682098

01000682098

381

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,33

319598,18

507337,34

18-19

01000680123

01000682075

382

Dienvidu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

4,71

319588,19

507327,06

18-19

01000682075

01000682075

383

Dienvidaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

19,99

319583,48

507326,93

18-19

01000682075

01000682075

384

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

5,74

319569,49

507341,22

18-19

01000680313

01000680313

385

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

10,41

319568,44

507346,87

18-19

01000680313

01000680313

386

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

279,78

319558,49

507349,96

18-19

01000682075
01000680299
Tvaika iela

01000682075
01000680299
Tvaika iela

387

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

7,53

319292,60

507437,39

18-19

Tvaika iela

Tvaika iela

388

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

29,51

319285,41

507439,63

18-19

Tvaika iela

Tvaika iela

389

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

97,37

319257,28

507448,60

18-19

Tvaika iela

Tvaika iela

390

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

76,92

319165,17

507480,30

18-19

Tvaika iela

Tvaika iela

391

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

27,05

319097,60

507517,13

18-19

01000680129

01000680129

392

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

361,47

319071,64

507524,77

18-19

01000680129
01000680287

01000680129
01000680287

393

Dienvidaustrumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

29,34

318711,23

507554,23

19-20

01000680287

01000680287

394

Dienvidu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

28,89

318681,93

507555,90

19-20

01000680287

01000680287

395

Dienvidu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

29,46

318653,03

507556,11

19-20

01000680287

01000680287

396

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

28,32

318623,58

507554,86

19-20

01000680287

01000680287

397

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

28,89

318595,36

507552,31

19-20

01000680287

01000680287

398

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

31,82

318566,75

507548,23

19-20

01000680287

01000680287

399

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

19,70

318535,52

507542,05

19-20

01000680287

01000680287

400

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

19,53

318516,40

507537,26

19-20

01000680287

01000680287

401

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

49,54

318497,76

507531,41

19-20

01000680287

01000680287

402

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

121,85

318461,08

507498,08

19-20

01000680223

01000680223

403

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

133,61

318360,26

507429,57

19-20

01000680223

01000680223

404

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

206,74

318241,42

507368,39

19-20

01000150136

Tvaika iela

405

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

37,51

318057,54

507273,71

19-20

01000152036

01000152036

406

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

166,50

318022,44

507260,45

19-20

01000152036
01000150001

01000152036
01000150001

407

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

11,07

317866,63

507201,56

19-20

01000150088

01000150088

408

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

402,57

317856,27

507197,65

20-21

01000150088

01000150088

409

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaika ielas sarkano līniju

135,89

317458,19

507136,63

20-21

01000150088

01000150088

410

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

55,97

317324,45

507112,23

20-21

01000150088

01000150134

411

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,21

317334,00

507057,06

20-21

01000150088

01000150134

412

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,62

317325,91

507055,65

20-21

01000150088

01000150134

413

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,99

317319,58

507053,70

20-21

01000150088

01000150134

414

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

25,82

317300,44

507047,89

20-21

Aptiekas iela

Aptiekas iela

415

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

60,17

317276,89

507037,27

20-21

zemes īpašums b/n

01000150097

416

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

36,79

317232,04

506997,12

20-21

01000132046

zemes īpašums b/n

417

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

15,54

317203,01

506974,50

20-21

01000132046

01000132046

418

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,38

317216,87

506967,46

20-21

01000132046

01000130164

419

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,24

317239,28

506955,53

20-21

zemes īpašums b/n

01000130164

420

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,31

317256,88

506922,70

20-21

zemes īpašums b/n

01000130164

421

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,26

317269,33

506915,63

20-21

01000962003

01000130164

422

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,10

317270,62

506905,45

20-21

01000962003

01000130164

423

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,80

317262,64

506891,46

20-21

01000962003

01000130164

424

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,30

317257,01

506890,07

20-21

01000962003

01000130164

425

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,12

317251,71

506889,98

20-21

01000962003

01000130164

426

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,52

317251,24

506886,89

20-21

01000962003

01000130164

427

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

153,36

317247,72

506887,09

20-21

01000962003

01000130164

428

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,33

317094,76

506899,03

20-21

01000962003

01000130164

429

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

92,77

317093,37

506896,00

20-21

01000962003

01000130164

430

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

56,26

317000,67

506900,40

20-21

01000962003

01000132038

431

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,23

316944,47

506903,51

20-21

01000962003

01000132038

432

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,52

316926,26

506904,56

20-21

01000962003

01000132038

433

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

36,90

316907,80

506906,11

20-21

01000962003

01000132038

434

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,22

316871,04

506909,49

20-21

01000962003

01000132038

435

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,22

316864,87

506910,33

20-21

01000962003

01000132038

436

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,09

316850,02

506913,69

20-21

01000962003

01000132038

437

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,46

316840,89

506917,99

20-21

01000962003

01000132038

438

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,25

316832,01

506921,25

20-21

01000962003

01000132038

439

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,84

316803,90

506924,17

20-21

01000962003

01000132038

440

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,75

316804,09

506922,34

20-21

01000962003

01000132038

441

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,84

316794,35

506921,81

20-21

01000962003

01000132038

442

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,89

316794,16

506923,64

21-22

01000962003

01000132038

443

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,81

316790,55

506925,08

21-22

01000962003

01000132038

444

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,16

316785,78

506924,47

21-22

01000962003

01000132038

445

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,61

316771,99

506921,25

21-22

01000962003

01000132038

446

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,08

316763,00

506917,84

21-22

01000962003

01000132014

447

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,47

316748,66

506910,54

21-22

01000962003

01000132014

448

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

36,51

316742,60

506908,27

21-22

01000962003

01000132014

449

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,46

316706,08

506908,21

21-22

01000962003

01000132014

450

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

63,59

316699,67

506907,39

21-22

01000962003

01000132014

451

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

175,44

316637,80

506892,57

21-22

01000962003

01000132014

452

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

44,12

316467,31

506850,91

21-22

01000962003

01000132014

453

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,33

316424,31

506840,94

21-22

01000962003

01000132014

454

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

85,68

316418,35

506838,79

21-22

01000962003

01000132014

455

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,31

316349,20

506788,14

21-22

01000962003

01000132014

456

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

44,47

316346,15

506786,86

21-22

01000962003

01000132014

457

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,02

316307,90

506764,15

21-22

01000962003

01000132020

458

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

42,91

316312,06

506757,29

21-22

01000962003

01000132020

459

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

43,43

316279,59

506729,21

21-22

01000962003

01000132016

460

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

29,40

316303,59

506692,99

21-22

01000962003

01000132013

461

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,13

316328,05

506709,32

21-22

01000962003

01000132013

462

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,23

316354,20

506719,71

21-22

01000962003

01000132013

463

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,41

316373,42

506718,84

21-22

01000962003

01000132013

464

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,41

316387,58

506708,70

21-22

01000962003

01000132013

465

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

32,04

316398,41

506680,27

21-22

01000962003

01000132013

466

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,95

316399,09

506648,22

21-22

01000962003

01000132013

467

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

129,71

316385,76

506620,27

21-22

01000962003

01000132013

468

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,14

316340,30

506498,73

21-22

01000962003

01000132013

469

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

57,37

316306,17

506451,63

21-22

01000962003

01000132013

470

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,38

316281,04

506400,03

21-22

01000962003

01000132023

471

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

29,26

316263,65

506366,92

21-22

01000962003

01000130129

472

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,23

316257,31

506338,34

21-22

01000962003

01000130129

473

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,27

316257,27

506332,11

22-23

01000962003

01000132008

474

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

17,76

316268,54

506331,98

22-23

01000962003

01000962003

475

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

24,14

316266,24

506314,36

22-23

01000962003

01000962003

476

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

13,85

316262,10

506290,57

22-23

01000962003

01000962003

477

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

35,14

316263,61

506276,80

22-23

01000962003

01000962003

478

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

29,09

316275,50

506243,72

22-23

01000962003

01000962003

479

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

10,65

316287,45

506217,19

22-23

01000132008

01000132008

480

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

9,19

316292,54

506207,83

22-23

01000962003

01000962003

481

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

5,79

316291,40

506198,71

22-23

01000132008

01000132008

482

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

10,38

316294,06

506193,56

22-23

01000962003

01000962003

483

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

13,27

316300,31

506185,27

22-23

01000132008

01000132008

484

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

10,89

316305,20

506172,93

22-23

01000962003

01000962003

485

Ziemeļrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

2,96

316314,77

506167,73

22-23

01000962003

01000962003

486

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

5,31

316315,97

506165,02

22-23

01000962003

01000962003

487

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

3,15

316315,16

506159,77

22-23

01000962003

01000962003

488

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

14,81

316313,44

506157,13

22-23

01000962003

01000962003

489

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

19,21

316302,15

506147,54

22-23

01000962003

01000962003

490

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

2,89

316287,39

506135,23

22-23

01000962003

01000962003

491

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

7,62

316284,69

506134,20

22-23

01000962003

01000962003

492

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

7,15

316277,16

506133,04

22-23

01000132008

01000132008

493

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

3,39

316270,38

506130,76

22-23

01000132008

01000132008

494

Dienvidrietumu virzienā pa Sarkandaugavas ūdens līniju

6,90

316267,61

506128,80

22-23

01000132008

01000132008

495

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,39

316263,89

506122,99

22-23

01000962003

01000132008

496

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

34,55

316261,14

506094,72

22-23

01000962003

01000132008

497

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

35,83

316254,09

506060,88

22-23

01000962003

01000132008

498

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

33,71

316246,27

506025,90

22-23

01000962003

01000132008

499

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

48,83

316230,93

505995,87

22-23

01000962003

01000132008

500

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

87,35

316195,84

505961,88

22-23

01000962003

01000132008

501

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

66,89

316110,27

505944,17

22-23

01000962003

01000132008
 01000132003

502

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,02

316070,61

505890,27

22-23

01000962003

01000132003

503

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

349,02

316055,54

505867,83

22-23

01000132019

01000132003

504

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

218,61

315758,72

506051,70

23-24

01000132019

01000132003

505

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

167,60

315542,26

506020,51

23-24

01000132019

01000132008

506

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

103,92

315376,24

505997,08

23-24

01000132019

01000132008

507

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

295,56

315383,29

505893,36

23-24

01000132019

01000132008

508

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,69

315678,16

505915,21

23-24

01000132019

01000132008

509

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

111,77

315681,76

505884,72

23-24

01000132019

01000132008

510

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

85,22

315766,99

505812,34

23-24

01000132019

01000132008

511

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,07

315774,00

505727,37

23-24

01000132019

01000132008

512

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,06

315776,06

505727,18

23-24

01000132019

01000132008

513

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,60

315777,57

505718,24

23-24

01000132019

01000132008

514

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,08

315777,60

505712,64

23-24

01000132019

01000132008

515

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,03

315776,59

505710,82

23-24

01000132019

01000132008

516

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,85

315763,61

505709,63

23-24

01000132019

01000132008

517

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

214,06

315763,98

505702,79

23-24

01000492026

01000132008

518

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,72

315550,39

505687,44

23-24

01000492026

01000132008

519

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

786,55

315549,80

505694,14

24-25

01000492026

01000132008

520

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

619,06

314764,96

505637,74

25-26

01000112025

01000132008

521

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,70

314179,86

505840,73

25-26

01000112025

01000132008

522

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,75

314162,15

505840,85

25-26

01000112025

01000132008

523

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,69

314161,53

505841,28

25-26

01000112025

01000132008

524

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,62

314161,86

505846,96

25-26

01000112025

01000132008

525

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,46

314160,35

505844,82

25-26

01000112025

01000132008

526

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,41

314157,02

505843,87

25-26

01000112025

01000132008

527

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,56

314138,60

505843,68

25-26

01000112025

01000132008

528

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,41

314138,59

505840,12

25-26

01000112025

01000132008

529

Austrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,44

314128,18

505840,14

25-26

01000112025

01000132008

530

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,21

314128,05

505843,58

25-26

01000112025

01000132008

531

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,01

314110,83

505843,40

25-26

01000112025

01000110135

532

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,44

314095,81

505843,26

25-26

01000112025

01000110135

533

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,80

314091,43

505842,55

25-26

01000112025

01000110135

534

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

42,56

314086,78

505843,75

25-26

01000112025

01000110135

535

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,67

314044,23

505842,34

25-26

01000112025

01000110135

536

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

83,96

314041,57

505842,58

25-26

01000112025

01000110135

537

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,81

313957,59

505841,03

25-26

01000112025

01000110135

538

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

38,83

313951,96

505839,60

25-26

01000112025

01000110135

539

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,71

313913,13

505840,72

25-26

01000112025

01000110135

540

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,21

313904,42

505840,41

26-27

01000112025

01000110135

541

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

61,52

313903,65

505838,34

26-27

01000112025

01000110135

542

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

119,85

313903,45

505776,80

26-27

01000112025

01000110135

543

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

217,68

314016,12

505735,81

26-27

01000112025

01000110135

544

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

43,82

314220,67

505661,09

26-27

01000112025

01000110135

545

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

72,02

314250,61

505629,07

26-27

01000112025

01000110135

546

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

169,66

314319,09

505606,67

26-27

01000112025

01000110135

547

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,17

314488,21

505621,05

26-27

01000112025

01000110135

548

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,46

314489,36

505620,86

26-27

01000112025

01000110135

549

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,80

314490,57

505620,04

26-27

01000112025

01000110135

550

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,90

314491,26

505618,38

26-27

01000112025

01000110135

551

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,73

314491,73

505613,50

26-27

01000112025

01000110135

552

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,03

314491,25

505611,84

26-27

01000112025

01000110135

553

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,71

314489,96

505610,27

26-27

01000492026

01000110135

554

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

161,94

314487,30

505609,75

26-27

01000492026

01000110135

555

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,17

314325,89

505595,89

26-27

01000492026

01000110135

556

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

101,93

314316,77

505596,92

26-27

01000492026

01000110135

557

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,08

314219,88

505628,71

26-27

01000492026

01000110135

558

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,24

314213,83

505629,29

26-27

01000492026

01000110135

559

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,34

314210,60

505626,54

26-27

01000492026

01000110135

560

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,80

314206,52

505625,07

26-27

01000492026

01000110135

561

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,05

314200,75

505625,66

26-27

01000492026

01000110135

562

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,61

314190,70

505626,03

26-27

01000492026

01000110135

563

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

38,63

314187,61

505627,90

26-27

01000492026

01000110135

564

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,61

314150,26

505617,97

26-27

01000492026

01000110135

565

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,44

314146,59

505615,18

26-27

01000492026

01000110135

566

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,16

314097,04

505601,28

26-27

01000492026

01000110135

567

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,01

314086,12

505598,97

26-27

01000492026

01000110135

568

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

89,75

314078,11

505599,20

27-28

01000492026

01000110135

569

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

119,09

313990,88

505577,95

27-28

01000492026

01000110005

570

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,18

313874,00

505554,89

27-28

01000492026

01000110005

571

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,48

313865,29

505547,88

27-28

01000492026

01000110005

572

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,52

313860,07

505549,57

27-28

01000492026

01000110005

573

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,84

313855,99

505547,63

27-28

01000492026

01000110005

574

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,42

313838,36

505544,86

27-28

01000492026

01000110005

575

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,36

313828,70

505548,78

27-28

01000492026

01000110005

576

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,50

313823,35

505549,11

27-28

01000492026

01000110005

578

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,29

313817,07

505547,42

27-28

01000492026

01000110005

579

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,64

313801,81

505546,32

27-28

01000492026

01000110005

580

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,20

313799,86

505548,10

27-28

01000492026

01000110005

581

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,25

313786,83

505545,96

27-28

01000492026

01000110005

582

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,42

313786,67

505544,72

27-28

01000492026

01000110005

583

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,13

313761,30

505542,92

27-28

01000492026

01000110005

584

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

35,38

313703,27

505539,19

27-28

01000492026

01000110005

585

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,01

313667,93

505537,23

27-28

01000492026

01000110005

586

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

55,16

313647,91

505536,92

27-28

01000492026

01000110005

587

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,27

313592,73

505537,55

27-28

01000492026

01000110005

589

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

55,12

313579,47

505538,21

27-28

01000492026

01000110005

590

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,14

313524,43

505541,56

27-28

01000492026

01000110005

591

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,96

313521,90

505543,42

27-28

01000492026

01000110005

592

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,95

313515,95

505543,87

27-28

01000492026

01000110005

593

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,79

313515,87

505544,82

27-28

01000492026

01000110005

594

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,19

313494,17

505542,80

28-29

01000492026

01000110005

595

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,63

313493,89

505540,63

28-29

01000492026

01000110005

596

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

237,96

313487,12

505531,17

28-29

01000492026

01000110005

597

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,05

313253,77

505578,27

28-29

01000102025

01000110005

598

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,96

313257,72

505594,86

28-29

01000102025

01000110005

599

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,76

313255,78

505594,57

28-29

01000102025

01000110005

600

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,86

313253,07

505595,11

28-29

01000102025

01000110005

601

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,24

313252,91

505594,26

28-29

01000102025

01000110005

602

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,47

313243,69

505593,57

28-29

01000102025

01000110005

603

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,03

313242,14

505591,65

28-29

01000102025

01000110005

604

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,53

313236,37

505593,42

28-29

01000102025

01000110005

605

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,80

313234,40

505597,50

28-29

01000102025

01000110005

606

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,34

313226,85

505599,47

28-29

01000102025

01000110005

607

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,20

313220,57

505598,60

28-29

01000102025

01000110005

608

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,54

313205,97

505602,85

28-29

01000102025

01000110005

609

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,16

313200,45

505602,34

28-29

01000102025

01000110005

610

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

22,72

313192,39

505610,06

28-29

01000102025

01000110005

611

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,39

313185,27

505631,64

28-29

01000102025

01000110005

612

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,49

313184,84

505635,00

28-29

01000102025

01000110135

613

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,40

313179,64

505633,22

28-29

01000102025

01000110135

614

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

63,20

313178,36

505633,79

28-29

01000102025

01000110135

615

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,15

313154,85

505692,48

28-29

01000102025

01000110135

616

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

135,32

313149,96

505690,86

28-29

01000102025

01000110135

617

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,09

313098,91

505816,24

28-29

01000102025

01000110135

618

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

111,64

313103,63

505818,15

28-29

01000102025

01000110135

619

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,73

313061,80

505921,70

29-30

01000110216

01000110216

620

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

49,19

313021,11

505923,86

29-30

01000102025

01000102007

621

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,09

312971,94

505925,79

29-30

01000102025

01000102007

622

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,45

312941,84

505925,85

29-30

01000102025

01000102007

623

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,95

312941,37

505927,22

29-30

01000102025

01000100220

624

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,95

312913,47

505929,03

29-30

01000102025

01000100220

625

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

59,74

312885,57

505930,83

29-30

01000102025

01000100220

626

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,61

312825,83

505932,58

29-30

01000102025

01000100220

627

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,50

312824,22

505932,60

29-30

01000102025

01000100051

628

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

59,36

312824,14

505930,10

29-30

01000102025

01000100051

629

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

45,28

312764,76

505930,55

29-30

01000102025

01000100051

630

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,01

312719,47

505929,79

29-30

01000102025

01000100051

631

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

30,77

312701,47

505928,92

29-30

01000102025

01000100051

632

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,71

312670,77

505926,61

29-30

01000102025

Eksporta iela

633

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

22,43

312646,15

505924,38

29-30

01000102025

01000100077

634

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

38,86

312646,03

505901,94

29-30

01000102025

01000100077

635

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

269,35

312679,82

505882,72

29-30

01000102025

01000100077

636

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,71

312929,01

505780,20

29-30

01000102025

01000100077

637

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,99

312976,85

505760,53

29-30

01000102025

01000100077

638

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,37

312974,35

505754,00

29-30

01000102025

01000100077

639

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

52,48

313000,86

505743,87

29-30

01000102025

01000100077

640

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,70

313027,51

505698,64

29-30

01000102025

01000100077

641

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,84

313018,70

505675,55

29-30

01000102025

01000100077

642

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,28

313024,14

505673,43

29-30

01000102025

01000100077

643

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

141,52

313017,26

505655,41

29-30

01000492026

01000100077

644

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,22

312885,16

505706,35

29-30

01000492026

01000100077

645

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

241,88

312885,58

505707,50

29-30

01000492026

01000100077

647

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

80,37

312659,78

505794,48

29-30

01000492026

01000100077

648

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,93

312583,78

505820,71

30-31

01000492026

01000100077

649

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,41

312581,31

505813,17

30-31

01000492026

01000100077

650

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

240,00

312524,71

505827,68

30-31

01000492026

01000100077

651

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,91

312292,84

505889,99

30-31

01000492026

01000100077

652

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,57

312242,72

505903,60

30-31

01000492026

01000100077

653

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,78

312241,45

505905,83

30-31

01000492026

01000100077

654

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

151,25

312241,65

505906,58

30-31

01000492026

01000100077

655

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

42,28

312095,59

505946,10

30-31

01000492026

01000100077

656

Dienvidrietumu virzienā pāri Daugavai

435,14

312055,88

505960,66

31-32

01000492026

01000492026

657

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

65,51

311903,61

505552,85

31-32

01000492026

01000620148

658

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,81

311965,73

505531,98

31-32

01000492026

01000620148

659

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

74,29

311962,48

505522,72

31-32

01000492026

01000622016

660

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

179,88

312034,91

505506,05

31-32

01000492026

01000622016

661

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

45,63

312210,65

505467,36

31-32

01000492026

01000622016

662

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

214,70

312254,75

505455,57

31-32

01000492026

01000622016

663

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

42,43

312204,92

505246,64

32-33

01000492026

01000620148

664

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

331,57

312245,22

505233,31

32-33

01000492026

01000620148

665

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

52,31

312576,53

505217,10

32-33

01000492026

01000620148

666

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

34,28

312628,85

505216,20

32-33

01000492026

01000620148

667

Ziemeļu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

2,29

312661,10

505204,54

32-33

01000492026

01000620148

668

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

10,94

312663,38

505204,29

32-33

Balasta dambis

Balasta dambis

669

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

38,46

312672,60

505198,39

32-33

01000492026

01000492026

670

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

31,16

312708,36

505184,20

32-33

01000492026

01000492026

671

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

22,72

312737,22

505172,41

32-33

01000492026

01000492026

672

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

50,44

312758,67

505164,88

32-33

01000492026

01000492026

673

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

51,69

312802,95

505140,68

32-33

01000492026

01000492026

674

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

25,26

312848,44

505116,08

32-33

01000492026

01000492026

675

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

39,94

312873,61

505109,57

32-33

01000492026

01000492026

676

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

10,24

312911,03

505097,77

32-33

01000492026

01000492026

677

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

38,71

312920,56

505094,01

32-33

01000492026

01000492026

678

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

47,89

312957,33

505081,85

33-34

01000492026

01000492026

679

Ziemeļrietumu virzienā pa Balasta dambja sarkano līniju

10,82

313003,74

505069,96

33-34

01000492026

01000492026

680

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

126,02

313013,77

505065,90

33-34

01000492026

01000492026

681

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

15,90

313137,36

505041,04

33-34

01000492026

01000492026

682

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

52,65

313153,15

505039,08

33-34

01000492026

01000492026

683

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

29,78

313204,74

505028,45

33-34

01000492026

01000492026

684

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

57,17

313233,78

505021,81

33-34

01000492026

01000492026

685

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

36,70

313290,58

505015,14

33-34

01000492026

01000492026

686

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

17,96

313327,24

505013,11

33-34

01000492026

01000492026

687

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

19,18

313345,15

505014,54

33-34

01000492026

01000492026

688

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

128,55

313364,32

505013,80

33-34

01000492026

01000492026

689

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

164,91

313492,73

505006,84

33-34

01000492026

01000492026

690

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

61,96

313657,63

505001,70

33-34

01000492026

01000492026

691

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

122,02

313719,61

505001,97

33-34

01000492026

01000492026

692

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

59,90

313841,66

505004,23

33-34

01000492026

01000492026

693

Rietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

7,26

313901,38

505009,12

33-34

01000492026

01000492026

694

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

56,01

313901,93

505001,88

33-34

01000492026

01000622017

695

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

24,65

313957,68

505007,51

33-34

01000492026

01000622017

696

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,99

313982,03

505011,38

33-34

01000622019

01000622017

967

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,07

313982,76

505006,44

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

698

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313982,12

505000,40

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

699

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,61

313979,31

504994,43

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

700

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,52

313975,78

504988,84

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

701

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,40

313973,87

504982,60

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

702

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,58

313971,40

504976,69

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

703

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313966,84

504971,94

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

704

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313963,10

504966,51

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

705

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,58

313959,71

504960,84

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

706

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313956,41

504955,14

33-34

01000622019

zemes īpašums b/n

707

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313952,97

504949,51

33-34

01000622019

Roņu dīķis

708

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313949,39

504943,97

33-34

01000622019

Roņu dīķis

709

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313945,68

504938,52

33-34

01000622019

Roņu dīķis

710

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313941,67

504933,27

33-34

01000622019

01000622051

711

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313937,60

504928,08

33-34

01000622019

01000622051

712

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313933,82

504922,68

33-34

01000622019

01000622051

713

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313930,29

504917,10

33-34

01000622019

01000622051

714

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,58

313926,87

504911,46

33-34

01000622019

01000622051

715

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,20

313923,66

504905,71

33-34

01000622019

01000622051

716

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313917,44

504894,06

33-34

01000622019

01000622051

717

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313913,93

504888,48

33-34

01000622019

01000622051

718

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313909,92

504883,24

33-34

01000622019

01000622051

719

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313905,71

504878,16

33-34

01000622019

01000622051

720

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313901,65

504872,96

33-34

01000622019

01000622051

721

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313897,81

504867,60

33-34

01000622019

01000622051

722

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313894,00

504862,21

33-34

01000622019

01000622051

723

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313890,18

504856,84

33-34

01000622019

01000622051

724

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,19

313886,31

504851,50

33-34

01000622019

01000622051

725

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313878,41

504840,93

33-34

01000622019

01000622051

726

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,60

313874,36

504835,73

33-34

01000622019

01000622051

727

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,59

313870,14

504830,65

34-35

01000622019

01000622051

728

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,78

313865,69

504825,79

34-35

01000622019

01000622051

729

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

64,98

313851,94

504811,56

34-35

01000622019

01000622051

730

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,42

313789,03

504795,20

34-35

01000622019

01000620192

731

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,13

313787,58

504793,26

34-35

01000622019

01000620192

732

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

84,69

313788,02

504792,22

34-35

01000622019

01000620192

733

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

54,28

313705,54

504772,87

34-35

01000622019

01000620192

734

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

23,03

313651,27

504771,13

34-35

01000622019

01000620002

735

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

125,22

313652,08

504748,11

34-35

01000622019

01000620002

736

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaikoņu ielas sarkano līniju

47,95

313532,53

504710,69

34-35

01000622019

01000622019

737

Dienvidrietumu virzienā pa Tvaikoņu ielas sarkano līniju

52,78

313525,88

504663,18

34-35

01000630132
01000630070

01000630132
01000630070

738

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

102,84

313518,57

504610,89

34-35

01000630070

Tvaikoņu iela

739

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,34

313506,61

504508,71

34-35

01000630070

Tvaikoņu iela

740

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

42,11

313506,08

504504,40

34-35

01000630064

Tvaikoņu iela

741

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,30

313499,77

504462,75

34-35

01000630064

Tvaikoņu iela

742

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,34

313503,05

504462,35

34-35

01000630064

Tvaikoņu iela

743

Dienvidu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,30

313502,77

504460,03

34-35

01000630064

Tvaikoņu iela

744

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,78

313499,49

504460,42

34-35

01000630064

Tvaikoņu iela

745

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,06

313497,39

504447,81

34-35

01000630064

01000630160

746

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,94

313535,55

504435,57

34-35

01000630064

01000630160

747

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,27

313532,73

504427,08

34-35

01000630064

01000630160

748

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

41,38

313536,80

504425,77

34-35

01000630064

01000630160

749

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,83

313525,54

504385,93

34-35

01000630064

01000632044

750

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,11

313524,22

504381,28

34-35

01000630064

01000632044

751

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,86

313513,75

504375,19

34-35

01000630064

01000632044

752

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

35,06

313512,63

504371,49

34-35

01000630064

01000630064

753

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

22,92

313547,16

504365,32

34-35

01000630064

01000630064

754

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

28,87

313569,96

504367,72

34-35

01000630064

01000630064

755

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

28,71

313598,63

504371,24

34-35

01000630064

01000630064

756

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

28,72

313627,14

504374,75

34-35

01000630064

01000630064

757

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

28,84

313655,57

504378,91

34-35

01000630064
01000630070

01000630064
01000630070

758

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

42,50

313684,12

504383,10

34-35

01000630070

01000630070

759

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

39,78

313726,05

504390,16

34-35

01000630070

01000630070

760

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

86,41

313765,68

504393,84

34-35

01000630070

01000630070

761

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

29,99

313850,21

504411,95

34-35

01000630070 01000630069

01000630070 01000630069

762

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

117,75

313880,20

504411,23

34-35

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas iela

763

Ziemeļaustrumu virzienā pa Daugavgrīvas ielas sarkano līniju

37,28

313995,38

504435,94

34-35

01000630070

01000630070

764

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,56

314032,00

504443,02

34-35

01000630070

01000770116

765

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,27

314016,10

504450,50

34-35

01000630070

01000770116

766

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

68,79

314012,83

504450,60

34-35

01000630070

01000770116

767

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,07

313974,13

504507,51

34-35

01000630070

01000770116

768

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

26,68

313969,91

504510,32

34-35

01000630070

01000770116

769

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,36

313981,31

504534,45

34-35

01000630070

01000770116

770

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,90

313986,40

504538,26

34-35

01000630070

01000770116

771

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,64

313986,96

504541,11

34-35

01000630070

01000770116

772

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

27,75

313986,34

504543,68

34-35

01000630070

01000770116

773

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,13

313997,31

504569,18

34-35

01000630070

01000770116

774

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,90

313997,18

504571,31

34-35

01000630070

01000770116

775

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

56,97

313996,54

504571,95

34-35

01000630070

01000770116

776

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,28

314026,35

504620,53

34-35

01000630132

01000770116

777

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,02

314041,15

504644,64

34-35

01000630132

01000770116

778

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,29

314043,20

504653,43

34-35

01000630132

01000770116

779

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,15

314039,66

504671,38

34-35

01000772011

01000770116

780

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

135,11

314046,83

504677,07

34-35

01000772011

01000770116

781

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,08

314102,46

504800,25

34-35

01000772011

01000770116

782

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

50,16

314112,75

504796,13

34-35

01000772011

01000770116

783

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,48

314134,05

504841,57

34-35

01000772011

01000770116

784

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,32

314141,84

504838,21

34-35

01000772011

01000770116

785

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

69,27

314144,77

504846,00

34-35

01000772013

01000772013

786

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

63,99

314180,50

504905,38

34-35

zemes īpašums b/n

01000772085

787

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

95,82

314218,13

504957,17

34-35

zemes īpašums b/n

01000772085

788

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

89,07

314279,10

505031,14

34-35

zemes īpašums b/n

01000772085

789

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

183,22

314344,08

505092,11

35-36

zemes īpašums b/n

01000772085

790

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

340,14

314521,50

505138,13

35-36

zemes īpašums b/n

01000772061

791

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,23

314850,88

505223,55

35-36

zemes īpašums b/n

01000772061

792

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,19

314871,97

505226,05

35-36

zemes īpašums b/n

01000770044

793

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

11,55

314869,84

505236,02

35-36

zemes īpašums b/n

01000770044

794

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,75

314881,31

505237,40

35-36

zemes īpašums b/n

01000770044

795

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

96,57

314890,14

505228,20

35-36

zemes īpašums b/n

01000982008

796

Rietumu virzienā pazemes īpašuma robežu

8,38

314986,08

505239,54

35-36

zemes īpašums b/n

01000982008

797

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

40,11

314986,61

505231,17

35-36

zemes īpašums b/n

01000982008

798

Austrumu virzienā pazemes sauszemes līniju

16,70

315026,70

505232,78

35-36

01000980044

01000980044

799

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

38,69

315028,32

505249,41

35-36

01000492026

01000980044

800

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

77,56

315065,69

505239,34

36-37

01000492026

01000980044

801

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

44,08

315143,26

505237,49

36-37

01000492026

01000980044

802

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

101,88

315187,32

505239,20

36-37

01000492026

01000980044

803

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

85,42

315287,16

505218,71

36-37

01000492026

01000980044

804

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

90,82

315367,44

505189,42

36-37

01000492026

01000980044

805

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

42,00

315457,67

505178,78

36-37

01000492026

01000980044

806

Ziemeļu virzienā pazemes īpašuma robežu

6,06

315499,71

505178,60

36-37

01000492026

01000980044

807

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

127,77

315505,73

505178,57

36-37

01000492026

01000980044

808

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

137,91

315631,76

505199,90

36-37

01000492026

01000980044

809

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,08

315764,36

505237,99

37-38

01000980011

01000980044

810

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

62,91

315763,47

505216,92

37-38

01000980011

01000980044

811

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,44

315759,59

505154,10

37-38

01000980011

01000980044

812

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

53,06

315758,17

505128,69

37-38

Daugavgrīvas šoseja

Daugavgrīvas šoseja

813

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

202,16

315787,10

505084,18

37-38

01000980047

01000770210

814

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

115,60

315760,11

504883,75

37-38

01000982039

01000770210

815

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

489,64

315744,68

504769,14

37-38

01000770210

01000770210

816

Dienvidrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

263,87

315677,14

504283,98

38-39

01000770210

01000770210

817

Dienvidrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

42,41

315424,02

504209,07

38-39

01000770210

01000770210

818

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

121,58

315393,55

504179,54

38-39

01000770210

01000770210

819

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

103,85

315444,19

504068,95

38-39

01000770210

01000770210

820

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

154,33

315485,01

503973,41

38-39

01000770210

01000770210

821

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

49,04

315536,49

503827,85

38-39

01000770210

01000770210

822

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

32,62

315549,37

503780,51

38-39

01000770210

01000770210

823

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

31,92

315574,56

503759,77

39-40

01000770210

01000770210

824

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

23,11

315606,41

503757,49

39-40

01000770210

01000770210

825

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

31,39

315628,09

503749,46

39-40

01000770210

01000770210

826

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

31,76

315651,79

503728,86

39-40

01000770210

01000770210

827

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

84,61

315665,22

503700,07

39-40

01000770210

01000770210

828

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

43,39

315681,54

503617,01

39-40

01000770025

01000770025

829

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

27,71

315689,91

503574,42

39-40

01000770025

01000770025

830

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

51,85

315710,62

503556,00

39-40

01000770025

01000770025

831

Ziemeļu virzienā pa ielas sarkano līniju

520,40

315762,34

503551,99

39-40

01000770025

01000770025

832

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

21,89

316278,68

503485,44

39-40

01000770025

01000770025

834

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

54,97

316300,23

503481,54

40-41

01000770025

01000770025

835

Ziemeļrietumu virzienā pa Spilves grāvja ūdens līniju

47,11

316354,27

503491,74

40-41

01000770210

01000770210

856

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

176,63

316401,20

503487,41

40-41

01000770210

01000770025

837

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

59,86

316577,39

503474,00

40-41

Hapaka grāvis

01000770025

838

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,34

316585,19

503414,63

40-41

Hapaka grāvis

01000770025

839

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

173,68

316580,91

503413,89

40-41

Hapaka grāvis

01000770211

840

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

91,73

316530,99

503247,47

40-41

Hapaka grāvis

01000770211

841

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

178,11

316518,96

503156,50

40-41

Hapaka grāvis

01000772068

842

Rietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

60,10

316553,98

502981,79

40-41

Hapaka grāvis

01000770188

843

Rietumu virzienā pa Hapaka grāvja ūdens līniju

64,66

316552,47

502921,68

40-41

01000802226

01000802226

844

Ziemeļu virzienā pa Hapaka grāvja ūdens līniju

29,56

316552,00

502857,00

41-42

Hapaka grāvis

Hapaka grāvis

845

Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju

3020,14

316581,55

502858,03

41-42

01000972104
01000972014
01000972120
01000972035
01000972114
01000972012
01000972147
01000970162
01000972146
01000970016
01001100106

01000972104
01000972014
01000972120
01000972035
01000972114
01000972012
01000972147
01000970162
01000972146
01000970016
01001100106

846

Ziemeļu virzienā pa sauszemes līniju

335,49

319601,00

502965,00

42-43

01001100106
01001102162

01001100106
01001102162

847

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

311,96

319935,00

502932,00

42-43

01001102143
01001102113

01001102143
01001102113

848

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

31,09

320235,00

502846,00

42-43

01001102143

01001102143

849

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

20,32

320265,73

502841,23

42-43

01001102143

01001102143

850

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

218,71

320284,05

502850,03

42-43

01001102143
01001102055

01001102143
01001102055

851

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

18,65

320482,56

502758,01

42-43

Keramikas iela

Keramikas iela

852

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

49,32

320499,49

502750,16

42-43

Keramikas iela

01001102057

853

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

74,21

320544,25

502729,41

42-43

Silikātu iela
01001102112

Silikātu iela
01001102112

854

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

355,48

320616,23

502711,24

42-43

01001102112
01001102001

01001102112
01001102001

855

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

16,18

320944,30

502574,00

42-43

01001102001

01001102001

856

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

89,66

320950,98

502588,74

42-43

01001102001

01001102001

857

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

27,76

321033,40

502553,36

42-43

01001102001

01001102001

858

Dienvidrietumu virzienā pa būves robežu

15,59

321058,83

502542,20

42-43

01001102001

01001102001

859

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

14,87

321052,57

502527,92

42-43

01001102001

01001102001

860

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

130,91

321066,22

502522,01

42-43

01001102110

01001102110

861

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

19,99

321186,33

502469,80

43-44

01001102125

01001102125

862

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

19,99

321206,33

502470,11

43-44

01001102125

01001102125

863

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

20,00

321226,06

502466,87

43-44

01001102125

01001102125

864

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

19,99

321244,92

502460,19

43-44

01001102125

01001102125

865

Ziemeļrietumu virzienā pa ielas sarkano līniju

19,99

321262,29

502450,28

43-44

01001102125
01001100018

01001102125
01001100018

866

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

102,74

321277,63

502437,45

43-44

01001100018
01001100019
01001102126
01001102106
01001102109

01001100018
01001100019
01001102126
01001102106
01001102109

867

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

22,04

321371,80

502396,28

43-44

01111102109

01111102109

868

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

325,98

321355,00

502382,00

43-44

01111102109

01111102109

869

Ziemeļrietumu virzienā pa Buļļupes ūdens līniju

85,58

321650,00

502243,00

43-44

01001032014

01001032014

870

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

100,00

321729,00

502210,00

43-44

01001032014
01001030116
01001030117
01001030118

01001032014
01001030116
01001030117
01001030118

871

Ziemeļaustrumu virzienā pa Birzes ielas sarkano līniju

22,73

321822,75

502175,10

43-44

01001030118
01001030122

01001030118
01001030122

872

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

13,19

321837,26

502192,61

44-45

01001030122
Birzes iela

01001030122
Birzes iela

873

Ziemeļaustrumu virzienā pa Esplanādes ielas sarkano līniju

11,17

321850,00

502189,19

44-45

01001030083
Esplanādes iela

01001030083
Esplanādes iela

874

Ziemeļrietumu virzienā pa Esplanādes ielas sarkano līniju

24,77

321860,99

502191,19

44-45

Esplanādes iela

Esplanādes iela

875

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

80,87

321880,86

502176,39

44-45

Esplanādes iela
01001032033

Esplanādes iela
01001032033

876

Ziemeļaustrumu virzienā pa būves robežu

11,03

321956,46

502147,57

44-45

01001032033

01001032033

877

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

20,66

321963,02

502156,44

44-45

01001032033

01001032033

878

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

20,49

321979,52

502144,00

44-45

01001032033
01001032032

01001032033
01001032032

879

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

7,03

321998,89

502137,30

44-45

01001032032

01001032032

880

Ziemeļaustrumu virzienā pa būves robežu

2,25

322004,63

502133,24

44-45

01001032032

01001032032

881

Ziemeļrietumu virzienā pa būves robežu

2,60

322005,98

502135,04

44-45

01001032032

01001032032

882

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

87,25

322008,07

502133,50

44-45

01001032032

01001032032

883

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

17,03

322089,34

502101,67

44-45

01001032032

01001032032

884

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

16,31

322105,05

502095,09

44-45

01001032034

01001032034

885

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

13,62

322120,12

502088,83

44-45

01001032034

01001032034

886

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

43,32

322132,71

502083,61

44-45

01001032034
Parādes iela

01001032034
Parādes iela

887

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

7,88

322172,65

502066,79

44-45

01001032029

01001032029

888

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

14,79

322179,79

502063,45

44-45

01001032029

01001032029

889

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

10,94

322193,08

502056,94

44-45

01001032029

01001032029

890

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

24,01

322202,59

502051,52

44-45

01001032029

01001032029

891

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

30,18

322222,06

502037,46

44-45

01001032029
01001032062

01001032029
01001032062

892

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

25,78

322244,01

502016,73

44-45

01001032062

01001032062

893

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

51,08

322259,68

501996,24

44-45

01001032062

01001032062

894

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

102,47

322286,44

501952,71

44-45

01001032062
Lēpju iela

01001032062
Lēpju iela

895

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

58,06

322220,70

501874,06

44-45

01001032061

Lēpju iela

896

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

79,24

322183,45

501829,50

44-45

01001032061

01001030145

897

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,06

322242,25

501776,33

44-45

01001032061

01001030145

898

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,40

322244,78

501766,59

44-45

01001032061

01001030145

899

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

39,11

322246,41

501762,50

44-45

01001032061

01001030145

900

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

55,32

322276,23

501737,17

44-45

01001032062

01001030145

901

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,02

322320,13

501703,48

44-45

01001032011

01001030145

902

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,29

322317,38

501699,28

44-45

01001032011

01001030145

903

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,49

322316,09

501696,25

44-45

01001032011

01001030145

904

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,62

322316,79

501693,86

44-45

01001032011

01001030145

905

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,01

322322,96

501682,85

44-45

01001032011

01001030145

906

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,13

322329,94

501671,86

44-45

01001032011

01001030145

907

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

34,28

322321,20

501662,06

44-45

01001032011

01001030125

908

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,02

322347,13

501639,61

44-45

01001032011

01001030125

909

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,32

322346,47

501638,83

44-45

01001032011

01001030125

910

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,93

322351,69

501633,70

44-45

01001032011

01001030125

911

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,96

322356,75

501625,15

44-45

01001032011

01001030125

912

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,64

322366,07

501608,63

44-45

01001032011

01001030125

913

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,30

322362,16

501606,13

44-45

01001032011

01001030125

914

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,41

322367,02

501602,12

44-45

01001032011

01001030125

915

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,75

322365,90

501599,99

44-45

01001032011

01001030125

916

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,68

322372,25

501593,97

44-45

01001032011

01001030125

917

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,25

322370,46

501591,97

44-45

01001032011

01001030125

918

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,41

322373,45

501587,65

44-45

01001032011

01001030125

919

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

87,91

322360,90

501572,83

44-45

01001032060

01001030125

920

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

41,56

322304,08

501505,71

44-45

01001032060

01001030125

921

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

321,65

322270,94

501480,60

44-45

01001032060

01001032060

922

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

17,74

322487,15

501242,29

44-45

01001032060

01001032060

923

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

64,29

322500,12

501254,41

44-45

01001032060

01001032060

924

Ziemeļaustrumu virzienā pa sauszemes līniju

16,69

322547,10

501298,34

44-45

01001032060

01001032060

925

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

10,23

322559,30

501309,74

44-45

01001032060

01001032060

926

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

72,28

322566,25

501302,23

44-45

01001032051

01001032060

927

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,13

322615,36

501249,15

44-45

01001032051

01001032060

928

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

74,11

322622,28

501241,74

44-45

01001032050

01001032060

929

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

60,96

322672,84

501187,51

44-45

01001030135

01001032060

930

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

115,17

322714,43

501142,91

44-45

01001030135

01001032060

931

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

67,87

322792,73

501058,39

45-46

01001030135

01001032060

932

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

252,51

322842,34

501104,75

45-46

01001032001

01001032060

933

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,39

322981,78

500894,11

45-46

01001032001

01001032060

934

Ziemeļrietumu virzienā pa Rīgas jūras līci

1753,20

322983,91

500893,03

45-46

01001032001 01001032060
Rīgas jūras līcis

01001032060
Rīgas jūras līcis

935

Ziemeļrietumu virzienā pa Rīgas jūras līci

5815,38

324071,41

499516,98

46-47

Rīgas jūras līcis

Rīgas jūras līcis

936

Ziemeļaustrumu virzienā pa Rīgas jūras līci

4766,44

328589,35

495851,75

46-47

Rīgas jūras līcis

Rīgas jūras līcis

Platība 66109795 m2

 

 

 

 

 

 

Atsevišķs zemes gabals O.Kalpaka bulvārī 12 (kadastra Nr.01000100136), kurš ietilpst Rīgas brīvostas teritorijā

Nr.p.k

Robežposma virziens un situācijas elementi pa kādiem robeža noteikta (grāvji, ceļi, stigas, dzelzceļš, īpašumu robežas)

Robežposma garums (m)

LKS-92 koordinātas

Robežposma numuri plānā

Zemes kadastrs Rīgas brīvostas teritorijā

Zemes kadastrs ārpus Rīgas brīvostas teritorijas

X(m)

Y (m)

937

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

64,39

312666,08

506312,61

48-48

01000100136

01000100120

938

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

54,84

312623,82

506361,23

48-48

01000100136

01000100120

939

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,11

312570,66

506347,66

48-48

01000100136

01000100120

940

Ziemeļu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,74

312580,35

506337,39

48-48

01000100136

01000100120

941

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

51,63

312585,08

506337,07

48-48

01000100136

01000100120

942

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,80

312619,21

506298,30

48-48

01000100136

01000100120

943

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,37

312618,82

506294,52

48-48

01000100136

01000100120

944

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,68

312617,79

506293,62

48-48

01000100136

01000100120

945

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,68

312620,55

506289,84

48-48

01000100136

01000100120

946

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,25

312623,31

506286,06

48-48

01000100136

01000100120

947

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

4,25

312626,13

506282,88

48-48

01000100136

01000100120

948

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

49,60

312628,95

506279,70

48-48

01000100136

01000100120

 

Platība 3553 m2

      

 

Atsevišķs zemes gabals (kadastra Nr.01000970002) - a/s "Bolderāja" sūkņu stacija, kurš neietilpst Rīgas brīvostas teritorijā

Nr.p.k

Robežposma virziens un situācijas elementi pa kādiem robeža noteikta (grāvji, ceļi, stigas, dzelzceļš, īpašumu robežas)

Robežposma garums (m)

LKS-92 koordinātas

Robežposma numuri plānā

Zemes kadastrs Rīgas brīvostas teritorijā

Zemes kadastrs ārpus Rīgas brīvostas teritorijas

X (m)

Y (m)

949

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

60,30

319160,14

503851,09

49-49

Daugavgrīvas šoseja

01000970002

950

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,38

319119,78

503895,92

49-49

01000972032

01000970002

951

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,77

319114,09

503891,22

49-49

01000972032

01000970002

952

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,73

319112,30

503893,34

49-49

01000972032

01000970002

953

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,73

319110,36

503895,26

49-49

01000972032

01000970002

954

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,33

319108,41

503897,17

49-49

01000972032

01000970002

955

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,34

319103,58

503901,26

49-49

01000972032

01000970002

956

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,65

319098,74

503905,36

49-49

01000972032

01000970002

957

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,26

319086,24

503892,89

49-49

01000972032

01000970002

958

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

22,89

319081,03

503897,95

49-49

01000972032

01000970002

959

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

1,85

319066,83

503879,98

49-49

01000972032

01000970002

960

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,71

319067,23

503878,17

49-49

01000972032

01000970002

961

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

6,58

319082,45

503874,27

49-49

01000972032

01000970002

962

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

20,30

319088,71

503876,31

49-49

01000972032

01000970002

963

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

7,96

319102,84

503861,73

49-49

01000972032

01000970002

964

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,05

319097,80

503855,56

49-49

01000972032

01000970002

965

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,89

319099,89

503853,34

49-49

01000970075

01000970002

966

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,06

319114,90

503837,40

49-49

01000970075

01000970002

967

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,75

319125,11

503829,25

49-49

01000970075

01000970002

968

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,16

319125,58

503829,83

49-49

01000970075

01000970002

969

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,30

319127,70

503827,49

49-49

01000970075

01000970002

970

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

2,37

319129,71

503826,36

49-49

01000970075

01000970002

971

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,13

319132,07

503826,56

49-49

01000970075

01000970002

972

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,27

319137,00

503828,00

49-49

01000970075

01000970002

973

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

32,41

319137,23

503828,15

49-49

01000970075

01000970002

 

Platība 3299 m2

      

Atsevišķa teritorija, kura neietilpst Rīgas brīvostas teritorijā

Nr.p.k

Robežposma virziens un situācijas elementi pa kādiem robeža noteikta (grāvji, ceļi, stigas, dzelzceļš, īpašumu robežas)

Robežposma garums (m)

LKS-92 koordinātas

Robežposma numuri plānā

Zemes kadastrs Rīgas brīvostas teritorijā

Zemes kadastrs ārpus Rīgas brīvostas teritorijas

X (m)

Y (m)

974

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

113,66

319737,49

504230,36

50-51

01000972031

01000972095 01000972152

975

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

16,71

319633,79

504183,72

50-51

01000972031

01000972152

976

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

77,91

319618,86

504176,20

50-51

01000972031

01000972020

977

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,88

319549,25

504141,13

50-51

01000972031

01000972020

978

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,33

319544,53

504137,62

50-51

01000972031

01000972020

979

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

14,73

319539,46

504128,62

50-51

01000972031

01000972020

980

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

207,18

319535,93

504114,31

50-51

01000970074

01000972020

981

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

257,01

319605,19

503918,96

50-51

01000970074

01000972020 01000972094

982

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

56,92

319371,01

503812,81

50-51

01000970074

01000972094

983

Dienvidaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

8,11

319317,95

503792,14

50-51

01000970074

01000972094

984

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,67

319309,95

503793,48

50-51

01000970074

01000972094

985

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

15,22

319297,43

503787,97

50-51

01000972141

01000972094

986

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

3,68

319303,56

503774,03

50-51

01000972141

01000972094

987

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

25,09

319300,58

503771,86

50-51

01000972141

01000972094

988

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,59

319306,03

503747,36

50-51

01000972141

01000972094

989

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

13,47

319320,60

503712,69

50-51

01000972141

01000972020

990

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

21,29

319325,81

503700,26

50-51

01000972141

01000972020

991

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

9,13

319306,23

503691,88

50-51

Daugavgrīvas šoseja

01000972020

992

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

28,41

319310,63

503683,88

50-51

01000972142

01000972020

993

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

18,61

319336,76

503695,05

50-51

01000972142

01000972020

994

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

239,98

319344,52

503678,13

50-51

01000972142

01000972020

995

Dienvidrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,63

319442,56

503458,98

50-51

01000972142

01000972020

996

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

12,40

319424,52

503451,23

50-51

Daugavgrīvas šoseja

01000972020

997

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

19,40

319429,80

503440,01

50-51

01000972170

01000972020

998

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

73,25

319447,63

503447,68

50-51

01000972170

01000972020

999

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

37,32

319478,41

503381,18

50-51

01000972170

01000972020

1000

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

10,16

319495,56

503348,02

50-51

01000972170

01000972020

1001

Ziemeļaustrumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

0,12

319501,88

503340,06

50-51

01000972170

01000972020

1002

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

17,17

319501,99

503340,10

50-51

01000972170

01000972023

1003

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

22,34

319512,66

503326,64

50-51

01000972170

01000972023

1004

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

26,62

319528,46

503310,83

50-51

01000972170

01000972023

1005

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,79

319549,16

503294,07

50-51

01000972170

01000972023

1006

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

5,48

319553,71

503290,49

50-51

01000972170

01000972023

1007

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

173,21

319558,52

503287,85

51-52

01000972170

01000972093

1008

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

56,54

319712,28

503207,96

51-52

01000972170

01000972020

1009

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

122,76

319762,47

503181,88

51-52

01000972170

01000972129

1010

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

40,12

319865,86

503115,60

51-52

01000972170

01000972129

1011

Ziemeļrietumu virzienā pa zemes īpašuma robežu

41,46

319894,48

503087,46

51-52

01000972170

01000970087

1012

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

124,14

319916,95

503052,60

51-52

01000970087

01000970087

1013

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,15

320040,50

503040,02

51-52

01000970087

01000970087

1014

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,50

320062,50

503037,38

51-52

01000970087

01000970087

1015

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,50

320084,74

503033,90

51-52

01000970087

01000970087

1016

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,50

320106,84

503029,61

51-52

01000970087

01000970087

1017

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,50

320128,77

503024,54

51-52

Daugavgrīvas šoseja

Daugavgrīvas šoseja

1018

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,49

320150,51

503018,69

51-52

Daugavgrīvas šoseja

Daugavgrīvas šoseja

1019

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

22,51

320172,01

503012,06

51-52

Daugavgrīvas šoseja

Daugavgrīvas šoseja

1020

Ziemeļrietumu virzienā pa Daugavgrīvas šosejas sarkano līniju

61,62

320193,27

503004,64

51-52

Daugavgrīvas šoseja

Daugavgrīvas šoseja

1021

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

101,63

320250,14

502980,86

51-52

Daugavgrīvas šoseja Gaigalas iela

Daugavgrīvas šoseja Gaigalas iela

1022

Ziemeļrietumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

174,41

320343,63

502940,90

51-52

01000970032 01000972155 01000972156

01000970032 01000972155 01000972156

1023

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

15,02

320504,07

502872,32

52-53

01000972156

01000972156

1024

Ziemeļrietumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

140,28

320509,91

502886,17

52-53

01000970109 01000972157 01000972126 01000972003

01000970109 01000972157 01000972126 01000972003

1025

Ziemeļrietumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

288,56

320638,96

502831,04

52-53

01000972003 01000970039 01000970158 01000972030 01000972029 01000972028 01000972027 01000972026

01000972003 01000970039 01000970158 01000972030 01000972029 01000972028 01000972027 01000972026

1026

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

22,48

320906,76

502723,25

52-53

Stūrmaņu iela

Stūrmaņu iela

1027

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

4,84

320917,98

502703,76

52-53

01001010015

01001010015

1028

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

49,06

320919,25

502699,09

52-53

Gaigalas iela 01001012005 01001012010

Gaigalas iela 01001012005 01001012010

1029

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

15,53

320964,35

502679,74

52-53

Gaigalas iela

Ādama iela

1030

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

114,10

320978,62

502673,60

52-53

01001010012 01001010010 01001010126

01001010012 01001010010 01001010126

1031

Ziemeļrietumu virzienā pa sauszemes līniju

21,16

321083,51

502628,58

52-53

Gaigalas iela

Jomas iela

1032

Ziemeļaustrumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

28,47

321102,96

502620,23

52-53

Gaigalas iela

Gaigalas iela

1033

Dienvidrietumu virzienā pa sauszemes līniju

14,99

321129,13

502608,99

52-53

Gaigalas iela

Gaigalas iela

1034

Dienvidrietumu virzienā pa Gaigalas ielas sarkano līniju

9,55

321123,04

502595,29

52-53

01001102102

01001102187

1035

Ziemeļaustrumu virzienā pa ielas sarkano līniju

154,97

321119,58

502586,38

52-53

01001102187 01001100040

01001102187 01001100040

1036

Ziemeļu virzienā pa Piestātnes ielas sarkano līniju

5,43

321257,88

502516,33