Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.665

Rīgā 2006.gada 22.augustā (prot. Nr.43 4.§)
Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par mērījumu vienotību" 6.panta otro daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka metroloģiskās prasības un atbilstības novērtēšanas procedūras gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem, kas paredzēti gāzes daudzuma uzskaitei dzīvojamās ēkās, kā arī komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms gāzes patēriņa skaitītāji un tilpuma korektori tiek ievietoti iekšējā tirgū, kā arī nodoti lietošanā.

2. Šo noteikumu izpratnē:

2.1. gāzes patēriņa skaitītājs - mērīšanas līdzeklis, kas paredzēts caur mērītāju plūstošas deggāzes daudzuma (tilpuma vai masas) mērīšanai, saglabāšanai atmiņā un indikācijai;

2.2. tilpuma korektors - ierīce, ar kuru aprīkots gāzes patēriņa skaitītājs, lai izmērīto daudzumu automātiski konvertētu daudzumā pie standartnosacījumiem;

2.3. minimālā plūsma (Qmin) - mazākā plūsma, pie kuras gāzes patēriņa skaitītājs nodrošina rādījumus, kuri atbilst prasībām attiecībā uz maksimāli pieļaujamo kļūdu (turpmāk - MPK);

2.4. maksimālā plūsma (Qmax) - lielākā plūsma, pie kuras gāzes patēriņa skaitītājs nodrošina rādījumus, kuri atbilst prasībām attiecībā uz MPK;

2.5. pārejas plūsma (Qt) - plūsma, kas atrodas robežās starp maksimālo un minimālo plūsmu un pie kuras plūsmas diapazons iedalās divās zonās - augšējā zonā un apakšējā zonā. Katrai zonai ir noteikta MPK;

2.6. pārslodzes plūsma (Qr) - lielākā plūsma, pie kuras gāzes patēriņa skaitītājs īslaicīgi darbojas apmierinoši, neizraisot bojājumus;

2.7. standartnosacījumi - noteikti nosacījumi, pie kādiem izmērītais plūsmas daudzums tiek konvertēts.

3. Būtiskās prasības gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem. Īpašās prasības gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem noteiktas šo noteikumu pielikumā.

4. Gāzes patēriņa skaitītāji un tilpuma korektori atbilst prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos un normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

5. Personas, kas sniedz gāzes piegādes pakalpojumus, nodrošina, ka gāzes patēriņa skaitītāji un tilpuma korektori tiek uzstādīti atbilstoši šo noteikumu un normatīvā akta par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem prasībām un tie nodrošina precīzus paredzētā vai paredzamā patēriņa mērījumus, par ko personas uzņemas atbildību.

6. Ražotājs var izvēlēties atbilstības novērtēšanas procedūras no moduļiem B + F vai B + D, vai H1. Moduļi noteikti normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem.

7. Gāzes patēriņa skaitītājus un tilpuma korektorus, kuriem tipa apstiprinājums izsniegts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, atļauts ievietot tirgū un gāzes patēriņa skaitītājus un tilpuma korektorus, kuriem veikta pirmreizējā verificēšana, atļauts nodot lietošanā līdz to tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām, bet, ja tas nav noteikts, - līdz 2016.gada 30.oktobrim.

8. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.oktobri.

9. Šo noteikumu pielikuma 7.1 un 23.1 punkts stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju.

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1015 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 01.11.2010. noteikumu Nr.1015 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/22/EK par mērinstrumentiem;

2) Komisijas 2009.gada 10.novembra Direktīvas 2009/137/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/22/EK par mērinstrumentiem attiecībā uz maksimālajām pieļaujamajām kļūdām, ciktāl tas attiecas uz īpašajiem mērinstrumentu pielikumiem MI-001 līdz MI-005.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.665
Īpašas metroloģiskās prasības

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2010. noteikumiem Nr.1015; pielikuma 7.1 un 23.1 punkts stājas spēkā 01.06.2011., sk. noteikumu 9.punktu)

I. Gāzes patēriņa skaitītāji

1. Ražotājs nosaka ekspluatācijas nosacījumus gāzes patēriņa skaitītājam, ievērojot šī pielikuma 2., 3., 4., 5. un 6.punkta nosacījumus.

2. Gāzes plūsmas diapazons izraudzīts tā, lai atbilstu šī pielikuma 1.tabulā noteiktajiem minimālajiem nosacījumiem.

1.tabula

Gāzes plūsmas diapazonam izvirzītās prasības

Klase

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

> 150

> 10

1,2

1,0

> 20

> 5

1,2

3. Gāzes temperatūras minimālais diapazons ir 40°C.

4. Gāzes patēriņa skaitītājs ir konstruēts pielietojamiem gāzu mērdiapa­zoniem un piegādes spiedieniem. Ražotājs norāda gāzes veidu vai grupu un maksimālo darba spiedienu.

5. Minimālais apkārtējās vides temperatūras diapazons ir 50°C.

6. Ir noteikts energoapgādes avota spriegums: nominālā vērtība maiņ­strāvai un robežvērtības līdzstrāvai.

7. Maksimāli pieļaujamā kļūda (turpmāk - MPK) gāzes patēriņa skaitītājiem, kas uzrāda tilpumu pie mērīšanas nosacījumiem vai masu, noteikta šī pielikuma 2.tabulā.

2.tabula

MPK atkarībā no skaitītāja precizitātes klases

Klase1,51,0
Qmin ≤ Q < Qt3 %2 %
Qt ≤ Q ≤ Qmax1,5 %1 %

7.1 Gāzes skaitītājam neizmanto MPK vai labumu sistemātiski negūst kāda no iesaistītajām pusēm.

8. Gāzes patēriņa skaitītājiem ar temperatūras pārveidošanu, kuri uzrāda tikai konvertēto tilpumu, skaitītāja MPK palielina par 0,5% diapazonā 30°C, kas ir simetrisks pret temperatūru, kuru ražotājs norādījis robežās starp 15°C un 25°C. Ārpus šī diapazona papildus ir pieļaujama kļūdas palielināšana par 0,5% uz katru 10°C intervālu.

9. Elektromagnētisko traucējumu ietekme uz gāzes patēriņa skaitītājiem vai tilpuma korektoriem ir viena no šādām:

9.1. mērīšanas rezultāta izmaiņas nepārsniedz izmaiņu kritisko vērtību, kas noteikta šī pielikuma 11.punktā;

9.2. mērīšanas rezultāta rādījums ir tāds, kuru nevar interpretēt par derīgu rezultātu, piemēram, īslaicīgas izmaiņas, kuras nevar nolasīt, pierakstīt atmiņā vai pārsūtīt kā mērīšanas rezultātu.

10. Pēc elektromagnētiskiem traucējumiem gāzes patēriņa skaitītājs:

10.1. atjauno darbību MPK robežās;

10.2. nodrošina visas mērīšanas funkcijas;

10.3. nodrošina iespēju atgūt visus pirms traucējuma iegūtos mērīšanas datus.

11. Izmaiņu kritiskā vērtība ir mazākā no šādām divām vērtībām:

11.1. puse no MPK izmērītā tilpuma augšējā zonā;

11.2. atbilstošā MPK pie maksimālās plūsmas vienas minūtes laikā.

12. Ievērojot ražotāja noteiktos uzstādes nosacījumus, traucējumu ietekme no plūsmas virziena maiņas nedrīkst pārsniegt vienu trešdaļu no MPK.

13. Izturīguma testus veic, ņemot vērā ražotāja noteikto laikposmu, un mērījumu rezultāta izmaiņas pēc izturīguma testa salīdzina ar sākotnējo mērījumu rezultātu atbilstoši šādiem kritērijiem:

13.1. pieņemšanas kritēriji 1,5 klases patēriņa skaitītājiem:

13.1.1. mērījumu rezultāta izmaiņas plūsmu diapazonā no Qt līdz Qmax pēc ilgizturīguma testa, salīdzinot ar sākotnējo mērījumu rezultātu, nepārsniedz 2%;

13.1.2. skaitītāja rādījumu kļūda pēc ilgizturīguma testa nepārsniedz dubultu MPK vērtību, kas noteikta šī pielikuma 7. un 8.punktā;

13.2. pieņemšanas kritēriji 1,0 klases patēriņa skaitītājiem:

13.2.1. mērījumu rezultāta izmaiņas pēc ilgizturīguma testa, salīdzinot to ar sākotnējo mērījumu rezultātu, nepārsniedz vienu trešo daļu no MPK vērtības, kas noteikta šī pielikuma 7. un 8.punktā;

13.2.2. skaitītāju rādījumu kļūda pēc ilgizturīguma testa nepārsniedz MPK vērtību, kas noteikta šī pielikuma 7. un 8.punktā.

14. Gāzes patēriņa skaitītājs, kas tiek pieslēgts maiņstrāvas vai līdzstrāvas energoapgādes avotam, ir aprīkots ar rezerves energoapgādes iekārtu vai citiem līdzekļiem, kas nodrošina mērīšanas funkcijas galvenā energoapgādes avota bojājuma laikā.

15. Paredzētā autonomā energoapgādes avota kalpošanas laiks ir vismaz pieci gadi. Pēc 90% kalpošanas laika parādās attiecīgs brīdinājums.

16. Skaitītāja indikācijas ierīcei ir pietiekams zīmju skaits, lai nodrošinātu, ka pie Qmax patērētais gāzes daudzums 8000 stundu darbības laikā neatgriež rādījumus pie to sākotnējām vērtībām.

17. Gāzes patēriņa skaitītājs pēc tā uzstādes darbojas jebkurā stāvoklī, ko montāžas instrukcijā norādījis ražotājs.

18. Gāzes patēriņa skaitītājs ir aprīkots ar testēšanas elementu, kas ļauj veikt testēšanu piemērotā laikā.

19. Gāzes patēriņa skaitītājs nodrošina MPK jebkurā plūsmas virzienā vai tikai vienā, bet skaidri norādītā plūsmas virzienā.

20. Izmērīto lielumu uzrāda kubikmetros vai kilogramos.

II. Tilpuma korektori

21. Tilpuma korektors ir papildu ierīce, un uz to attiecināmas gāzes patēriņa skaitītājam paredzētas būtiskās prasības, kas noteiktas normatīvajā aktā par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem, un īpašās prasības, kas noteiktas šī pielikuma I nodaļā.

22. Standartnosacījumus konvertētiem lielumiem norāda ražotājs.

23. MPK, neievērojot gāzes patēriņa skaitītāja kļūdu:

23.1. 0,5% apkārtējās vides temperatūrā 20°C ± 3°C, ja mitrums ir 60% ± 15 % un ja ir ievērotas energoapgādes nominālvērtības;

23.2. 0,7% temperatūras korektoriem pie noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem;

23.3. 1% pārējiem korektoriem pie noteiktajiem ekspluatācijas nosacījumiem.

23.1 Tilpuma korektoram neizmanto MPK vai labumu sistemātiski negūst kāda no iesaistītajām pusēm.

24. Elektroniskie tilpuma korektori ir spējīgi atklāt to darbību ārpus ekspluatācijas diapazoniem, kurus ražotājs norādījis attiecībā uz parametriem, kas ir būtiski mērījumu precizitātei. Šādos gadījumos tilpuma korektors pārtrauc konvertēto daudzumu lielumu integrēšanu, un var paredzēt iespēju atsevišķi summēt konvertēto lielumu tajā laikposmā, kad korektors darbojas ārpus noteiktā diapazona.

25. Elektroniskie tilpuma korektori uzrāda visus būtiskos mērīšanas datus bez papildu iekārtām.

III. Nodošana lietošanā un atbilstības novērtēšana

26. Ja gāzes patēriņa skaitītājus ir paredzēts lietot dzīvojamos namos, mērījumiem izmanto 1,5 klases patēriņa skaitītājus. Ja Qmax/Qmin attiecība ir vienāda ar 150 vai lielāka par to, lieto 1,0 klases patēriņa skaitītājus.

27. Ja gāzes patēriņa skaitītājus ir paredzēts lietot komerciālām vajadzībām, vieglās rūpniecības vajadzībām vai komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, mērījumiem izmanto 1,5 klases patēriņa skaitītājus.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par metroloģiskajām prasībām gāzes patēriņa skaitītājiem un tilpuma korektoriem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 665Pieņemts: 22.08.2006.Stājas spēkā: 30.10.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 29.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
142374
{"selected":{"value":"01.06.2011","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2011","iso_value":"2011\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2006","iso_value":"2006\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2006.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)