Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.431

Rīgā 2000.gada 12.decembrī (prot. Nr.58 13.§)
Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām, izņemot tās institūcijas, kurās tiek veikta ģimenes tipa aprūpe vai personas tiek izvietotas dzīvokļos vai atsevišķās dzīvojamās mājās.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.636 redakcijā)

II. Prasības telpām un aprīkojumam

2. Sociālās aprūpes institūciju telpas, to minimālā platība un aprīkojums norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Telpu funkcionālais lietojums, platība, aprīkojums un inventārs atbilst aprūpējamās personas vajadzībām, veselības stāvoklim un spējai pārvietoties.

4. Bērniem, kuri sasnieguši septiņu gadu vecumu, un pieaugušajiem guļamtelpas un sanitārās telpas ierīko atsevišķi katram dzimumam.

5. Darbiniekiem paredz atsevišķas sanitārās telpas ar tualeti, roku mazgātni un dušu.

6. (Svītrots ar MK 02.04.2002. noteikumiem Nr.142.)

7. Telpu uzturēšanas prasības:

7.1. telpas uztur tīras. Telpu mitro uzkopšanu veic ne retāk kā reizi dienā, lietojot mazgāšanas līdzekļus, bet sanitārajās telpās — dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši to lietošanas instrukcijām. Telpās nepieļauj sinantropo kukaiņu un grauzēju klātbūtni;

7.2. sanitārām telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru;

7.3. atkritumu tvertnes regulāri iztukšo un mazgā, kā arī, ja nepieciešams, dezinficē.

(Grozīts ar MK 02.04.2002. noteikumiem Nr.142; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

8. Prasības veļai un gultas piederumiem:

8.1. gultas veļu maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi septiņās dienās gulošām personām un ne retāk kā reizi 10 dienās pārējām personām;

8.2. veļu mazgā centralizēti attiecīgās sociālās aprūpes institūcijas veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana arī citās veļas mazgātavās, ja attiecīgo veļu mazgā atsevišķi no pārējās veļas;

8.3. savācot netīro veļu un nogādājot to veļas mazgātavā, darbinieki strādā īpaši šim darbam paredzētā darba apģērbā;

8.4. infekciozu veļu pirms mazgāšanas dezinficē;

8.5. veļu transportē iesaiņotu, atsevišķi no citām precēm un produktiem. Attiecīgi marķē taru tīrajai un netīrajai veļai;

8.6. gultas matračus, spilvenus un segas dezinficē, ja nepieciešams, kā arī ja mainās iemītnieki.

(Grozīts ar MK 02.04.2002. noteikumiem Nr.142; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

III. Prasības ūdensapgādei un kanalizācijai, apkurei, ventilācijai un apgaismojumam

9. Dzīvojamās ēkas nodrošina ar nepārtrauktu dzeramā ūdens prasībām atbilstoša aukstā un karstā ūdens padevi.

10. Ēkās notekūdeņu savākšanai un novadīšanai ierīko kanalizācijas sistēmu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

11. Minimālā gaisa temperatūra dažādās telpu grupās norādīta šo noteikumu 2.pielikumā.

12. Telpās nodrošina dabīgo vai mehānisko ventilāciju.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

13. Visās dzīvojamās telpās ir dabiskais apgaismojums. Mākslīgā apgaismojuma minimālie līmeņi dažādām telpu grupām norādīti šo noteikumu 3.pielikumā.

IV. Prasības aprūpējamo personu un sociālās aprūpes institūcijas darbinieku personīgajai higiēnai

14. Sociālās aprūpes institūcija saskaņā ar aprūpējamās personas īpašajām vajadzībām un spējām izvērtē viņai nepieciešamo palīdzību personiskās higiēnas veikšanai.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.636 redakcijā)

14.1 Aprūpējamām personām nodrošina iespēju ne retāk kā reizi 10 dienās siltā ūdenī nomazgāt visu ķermeni, noskūt bārdu, apgriezt nagus, kā arī vismaz reizi divos mēnešos apgriezt matus.

(MK 27.08.2013. noteikumu Nr.636 redakcijā)

15. Darbiniekiem nodrošina iespēju personāla ģērbtuvēs glabāt atsevišķi personīgo un darba apģērbu.

V. Prasības pārtikas blokā

16. (Svītrots ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.177.)

17. Pirms ēdienu sadales gatavo ēdienu paraugus novērtē par ēdināšanu atbildīgā persona, kā arī šefpavārs. Parauga vērtējuma rezultātus ieraksta attiecīgā žurnālā. Bērnu sociālās aprūpes institūcijā visu ēdienu paraugus 24 stundas uzglabā aukstuma iekārtā, katram ēdiena paraugam pievienojot norādi, kad un kas attiecīgo ēdienu pagatavojis un kad tas izsniegts. Pēc 24 stundām ēdiena paraugus utilizē kopā ar pārtikas atkritumiem.

18. Bērnu sociālās aprūpes institūcijā, kurā uzturas bērni vecumā līdz trim gadiem, blakus ēdamtelpai atļauts iekārtot citu telpu vai tās pašas telpas nodalījumu ar aizveramām durvīm trauku mazgāšanai.

(Grozīts ar MK 02.04.2002. noteikumiem Nr.142)

VI. Īpašas prasības bērnu sociālās aprūpes institūcijām

19. Vienā guļamtelpā pieļaujams ievietot ne vairāk kā sešus bērnus. Guļamtelpām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem jābūt pārredzamām.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

20. Sociālās aprūpes institūcijās, kurās uzturas bērni vecumā līdz trim gadiem, grupā ir ne vairāk kā 10 bērnu.

21. (Svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

22. Tīro veļu uzglabā tīrās veļas skapī guļamtelpā vai dzīvojamā telpā, zīdaiņiem - pārtinamā galda atsevišķā nodalījumā.

23. Guļamtelpā vai dzīvojamā telpā paredz vietu zīdaiņu pārtīšanai un apkopšanai (pārtinamais galds), blakus tai novieto tvertni ar vāku slapjo autiņu glabāšanai un tvertni ar vāku piesārņoto autiņu glabāšanai, kā arī roku mazgātni. Lietotie autiņi glabājami polietilēna maisos.

24. Zīdaiņu vannas un pirmsskolas vecuma bērnu dušas, kā arī roku mazgātnes nodrošina ar iekārtu ūdens temperatūras noregulēšanai līdz 40 °C.

25. Bērnu ratiņu novietošanai ierīko atsevišķu telpu vai vietu.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

26. Bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem un bērnu invalīdu grupā ir ne vairāk kā 12 bērnu. Šādiem bērniem paredz arī darba terapijas istabu, pārvietojamos mazgājamos galdus un tualetes, kā arī, ja nepieciešams, liftu. Bērniem invalīdiem vannu aprīko ar sēdekli, dušā ierīko sēdmalu. Bērnus invalīdus nodrošina arī ar palīgierīcēm, kuras minētas šo noteikumu 28., 29. un 30.punktā.

(Grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

VII. Īpašas prasības pieaugušo sociālās aprūpes institūcijām

27. Dzīvojamā istabā–guļamtelpā un guļamtelpā izvieto ne vairāk kā sešas personas.

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.958 redakcijā)

28. Gaiteņos margas ierīko vienā pusē, kāpnēs – abās pusēs.

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.958 redakcijā)

29. Personām nodrošina iespēju dzīvojamā ēkā iekļūt ar riteņkrēsliem. Ieeja ēkā ir labi apgaismota. Pie ieejas atrodas telpa riteņkrēslu novietošanai.

30. Personām nodrošina iespēju liftā iekļūt ar riteņkrēslu. Liftā ir margas un nodrošināta iespēja apsēsties.

VIII. Noslēguma jautājumi

31. Par šo noteikumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgs sociālās aprūpes institūcijas vadītājs.

32. Noteikumu izpildi, izņemot V nodaļu, kontrolē Veselības inspekcija. Noteikumu V nodaļas izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

(MK 02.04.2002. noteikumu Nr.142 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.03.2008. noteikumiem Nr.177)

33. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

34. Šo noteikumu 19., 20., 21. un 27.punkts attiecībā uz institūcijām, kuras darbību uzsākušas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

35. Līdz 2012.gada 31.decembrim šo noteikumu 1.pielikuma 3.1.apakšpunktā minētajā pieaugušo sociālās aprūpes institūcijas dzīvojamā istabā–guļamtelpā minimālā platība uz vienu cilvēku nedrīkst būt mazāka par 4 m2 un minimālajā aprīkojumā ietilpst individuālā gulta un skapītis personīgajām mantām. Ja persona lieto ratiņkrēslu vai ir pozicionējama, minimālā platība uz vienu cilvēku nedrīkst būt mazāka par 6 m2 un minimālais aprīkojums tiek noteikts atbilstoši individuālajām vajadzībām.

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.958 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Labklājības ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.431
Sociālās aprūpes institūciju telpas, to minimālā platība un aprīkojums

(Pielikums grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.542; MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

Nr.
p.k.

Institūcija un
telpas nosaukums

Platība
(m2 uz vienu cilvēku)

Aprīkojums

1

2

3

4

1.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija
(līdz 3 gadu vecumam):

1.1.

pastāvīgās uzturēšanās telpa

2,5

grīdas ar siltu segumu

1.2.

guļamtelpa

1,8

gulta, skapis apģērbam

1.3.

(svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

1.4.

sanitārā telpa

0,8

1 mazgātne uz 6 bērniem,
1 tualetes pods uz 6 bērniem,
sēdpods uz bērnu (ja nepieciešams),
vanna ar dušas ierīci vai duša uz grupu (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)

2.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija
(no 3 līdz 18 gadu vecumam):

2.1.

pastāvīgās uzturēšanās telpa

3,0

-

2.2.

guļamtelpa

4,0

skapis apģērbam, veļai un personīgajām mantām, gulta

2.3.

telpa sporta nodarbībām

 

-

2.4.

(svītrots ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

2.5.

sanitārā telpa

0,65

1 mazgātne uz 6 bērniem,
1 tualetes pods uz 6 bērniem,
vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)

3.

Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija:

3.1.

dzīvojamā istaba-guļamtelpa

6,0

koplietošanas skapis, galds, individuāla gulta, krēsls, skapītis personīgajām mantām

3.2.

sadzīves telpa

0,5

-

3.3.

ēdamtelpa

0,9

-

3.4.

sanitārā telpa

-

tualetes pods, mazgātne

3.5.koplietošanas sanitārā telpa uz 20 personām-vanna ar dušas ierīci vai duša (aprīkota ar sēdekli, ja nepieciešams), rokturis un stienis, kur turēties,
tualetes pods, mazgātne (ja nav iespējams ierīkot tualetes podu un mazgātni, lieto šo noteikumu 1.pielikuma 3.4.apakšpunktā minēto sanitāro telpu)

3.6.

guļamtelpa

4,0

individuāla gulta, skapītis personīgajām mantām

Labklājības ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.431
Minimālā gaisa temperatūra sociālās aprūpes institūciju telpās

(Pielikums grozīts ar MK 27.08.2013. noteikumiem Nr.636)

Nr. p.k.

Institūcija un telpas nosaukums

Temperatūra (oC)

1.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija (līdz 3 gadu vecumam):

1.1.

pastāvīgās uzturēšanās telpa

20

1.2.

guļamtelpa

20

1.3.

sanitārā telpa (vannošanas laikā)

24

1.4.

sanitārā telpa

20

2.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija (no 3 līdz 18 gadu vecumam):

2.1.

pastāvīgās uzturēšanās telpa, mācību telpa

18

2.2.

telpa sporta nodarbībām

18

2.3.

guļamtelpa

18

2.4.

sanitārā telpa (vannošanās laikā)

24

2.5.

sanitārā telpa

18

3.

Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija:

3.1.

dzīvojamā istaba-guļamtelpa, ēdamtelpa

18

3.2.

sanitārā telpa (vannošanās laikā)

24

3.3.

sanitārā telpa

18

Labklājības ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 12.decembra noteikumiem Nr.431
Minimālie mākslīgā apgaismojuma līmeņi sociālās aprūpes institūciju telpās

Nr. p.k.

Institūcija un telpas nosaukums

Apgaismojuma virsma, uz kuras tiek normēts apgaismojums (augstums no telpas grīdas (m))

Mākslīgā apgaismojuma līmenis
(lx)

1.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija
(līdz 7 gadu vecumam):

1.1.

pastāvīgās uzturēšanās telpa

0,5

200

1.2.

telpa nodarbībām

0,5
uz galda virsmas

200
300

1.3.

guļamtelpa

0,5

200

1.4.

sanitārā telpa

uz grīdas

75

2.

Bērnu sociālās aprūpes institūcija
(no 7 līdz 18 gadu vecumam):

2.1.

telpa (vieta) mājas darbu sagatavošanai

uz galda virsmas

300

2.2.

pastāvīgās uzturēšanās telpa

0,5

200

2.3.

guļamtelpa

uz grīdas

150

2.4.

ēdamistaba

uz galda virsmas

300

2.5.

telpa sporta nodarbībām

uz grīdas

200

2.6.

sanitārā telpa

uz grīdas

150

3.

Pieaugušo sociālās aprūpes institūcija:

3.1.

dzīvojamā istaba-guļamtelpa

uz grīdas
uz galda virsmas

200
300

3.2.

gaitenis, kāpņu telpa

uz grīdas

100

3.3.

ēdamtelpa

uz galda virsmas

200

3.4.

sanitārā telpa

uz grīdas

150

Labklājības ministra vietā - ekonomikas ministrs A.Kalvītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 431Pieņemts: 12.12.2000.Stājas spēkā: 01.01.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 454/457, 15.12.2000.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
13628
{"selected":{"value":"30.08.2013","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.08.2013","iso_value":"2013\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2009","iso_value":"2009\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2009.-29.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2008","iso_value":"2008\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2008.-28.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.07.2005","iso_value":"2005\/07\/30","content":"<font class='s-1'>30.07.2005.-20.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2002","iso_value":"2002\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2002.-29.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2001","iso_value":"2001\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2001.-05.04.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.08.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"