Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.973

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 54.§)
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.428)

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (turpmāk - birojs) ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

(Grozīts ar MK 26.06.2007. noteikumiem Nr.428)

2. Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, smagu dzelzceļa avāriju un nopietnu negadījumu (turpmāk − dzelzceļa avārijas) izmeklēšanas jomā, kā arī jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā. Biroja darbība nerada tiesiskas sekas trešajām personām, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.224 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1583; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.576)

II. Biroja funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Biroja funkcijas:

3.1. izmeklēt civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus un analizēt to cēloņus;

3.2. ziņot Satiksmes ministrijai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem un dzelzceļa avārijām, kā arī par citās valstīs notikušajiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, ja tajos ir iesaistīti Latvijas Republikas Gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi, un dzelzceļa avārijām, ja tajās ir iesaistīts Latvijas Republikā reģistrēts ritošais sastāvs;

3.3. ziņot ieinteresēto valstu aviācijas institūcijām, personām un Starptautiskajai civilās aviācijas organizācijai (ICAO) par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un nopietniem incidentiem, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu;

3.4. izmeklēt dzelzceļa avārijas un analizēt to cēloņus;

3.5. ziņot ieinteresēto valstu dzelzceļa institūcijām, infrastruktūru pārvaldītājiem, dzelzceļa pārvadātājiem un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai par Latvijas Republikas teritorijā notikušajām dzelzceļa avārijām, kā arī par to izmeklēšanas uzsākšanu;

3.6. pieņemt lēmumus par citu dzelzceļa satiksmes negadījumu un ar vilcienu kustību saistīto starpgadījumu izmeklēšanu, ja tie ietekmē kustības drošību, ņemot vērā negadījuma smagumu, tā ietekmi uz dzelzceļa drošību Kopienas līmenī, kā arī infrastruktūras pārvaldītāja, dzelzceļa pārvadājumu komersantu, drošības iestāžu vai Eiropas Savienības dalībvalstu pieprasījumu;

3.7. izmeklēt jūras negadījumus un incidentus un analizēt to cēloņus;

3.8. ziņot Satiksmes ministrijai par jūras negadījumiem un incidentiem, kuros ir iesaistīts Latvijas kuģu reģistrā reģistrēts kuģis, par negadījumiem un incidentiem, kas notiek Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, kā arī par negadījumiem, kuros Latvijas Republika ir pamatoti ieinteresētā valsts;

3.9. ziņot kuģu īpašniekiem, kuģu karoga valsts jūras institūcijām, ieinteresēto valstu jūras institūcijām par jūras negadījumiem, kas notikuši Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.224; MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1583; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.576)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, birojs:

4.1. sagatavo civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus, dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nobeiguma pārskatus, jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas ziņojumus un izstrādā ieteikumus līdzīgu civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu novēršanai nākotnē;

4.2. nodrošina biroja izmeklētāju pastāvīgu gatavību (visu diennakti) izbraukšanai uz civilās aviācijas nelaimes gadījuma, dzelzceļa avārijas un jūras negadījuma vietu;

4.3. reģistrē civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, dzelzceļa avārijas un jūras negadījumus un incidentus, kas notikuši Latvijas Republikā, kā arī tos, kas notikuši ārpus Latvijas Republikas, ja civilās aviācijas nelaimes gadījumā un incidentā, dzelzceļa avārijā un jūras negadījumā un incidentā ir iesaistīti Latvijas Republikā reģistrēti gaisa kuģi, dzelzceļa ritošais sastāvs vai kuģi;

4.4. sistematizē un uzglabā informāciju par visiem civilās aviācijas nelaimes gadījumiem un incidentiem, kas notikuši Latvijas Republikas teritorijā vai kuros iesaistīti Latvijas Republikas Civilo gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi, visām Latvijas Republikā notikušajām dzelzceļa avārijām un visiem Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un iekšējos ūdeņos vai ar Latvijas Kuģu reģistrā reģistrētu kuģi notikušajiem jūras negadījumiem un incidentiem;

4.5. nosūta lidojumu drošības rekomendācijas, dzelzceļa avāriju novēršanas ieteikumus, jūras negadījumu un incidentu novēršanas ieteikumus normatīvajos aktos par civilās aviācijas nelaimes gadījumu, dzelzceļa avāriju vai jūras negadījumu izmeklēšanu noteiktajiem adresātiem;

4.6. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām un citu valstu institūcijām, kas izmeklē civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, dzelzceļa avārijas un jūras negadījumus un incidentus;

4.7. atbilstoši kompetencei slēdz līgumus ar citu valstu attiecīgajām aviācijas, dzelzceļa un jūrniecības iestādēm;

4.8. nodrošina piešķirtā finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izlietošanu;

4.9. atbilstoši kompetencei piedalās normatīvo aktu projektu izstrādē un atzinumu sniegšanā par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.576 redakcijā)

5. Lai izpildītu noteiktos uzdevumus, birojam ir tiesības iesaistīt civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā citus speciālistus, kā arī pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām izmeklēšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.576 redakcijā)

III. Biroja struktūra un pārvalde

6. Biroja darbu vada biroja direktors. Biroja direktoru pēc kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata satiksmes ministrs.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.576 redakcijā)

7. Biroja direktors pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1583)

9. Biroja direktors izveido biroja iekšējo organizatorisko struktūru.

IV. Pārskati par funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

10. Biroja direktors ne retāk kā reizi gadā iesniedz satiksmes ministram pārskatu par biroja funkciju izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1583)

11. Satiksmes ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par piešķirtā finansējuma izmantošanu un informāciju par biroja funkciju izpildi.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1583)

V. Biroja darbības tiesiskuma nodrošināšana

12. Biroja direktors nodrošina biroja darbības tiesiskumu. Biroja direktoram ir tiesības atcelt biroja amatpersonu lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

13. Biroja direktors pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto biroja amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību. Biroja direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

14. Biroja direktora administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Satiksmes ministrijā, bet Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

VI. Noslēguma jautājums

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 973Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 23.12.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124381
{"selected":{"value":"29.07.2011","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-28.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2007","iso_value":"2007\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2007.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2007","iso_value":"2007\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-30.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)