Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 28. marta noteikumus Nr. 143 "Noteikumi par aizsargājamām alejām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.888

Rīgā 2005.gada 22.novembrī (prot. Nr.68 33.§)
Noteikumi par aizsargājamām alejām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 13.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka šādus dabas pieminekļus – aizsargājamās alejas:

Nr.
p.k.

Nosaukums

Administratīvā teritorija

Novada teritoriālā vienība

Shēma, robežu apraksts

1.1.

Skrīveru–Madlienas ceļa bērzu aleja

Skrīveru novads

 

 1.pielikums

1.2.

Trapenes aleja

Apes novads

Trapenes pagasts

 2.pielikums

1.3.

Ziemeru ozolu aleja

Alūksnes novads

Ziemera pagasts

 3.pielikums

1.4.

Baltinavas aleja

Baltinavas novads

 

 4.pielikums

1.5.

Bērzpils aleja

Balvu novads

Bērzpils pagasts

 5.pielikums

1.6.

Mūsas šosejmalas bērzu aleja

Bauskas novads

Ceraukstes pagasts

 6.pielikums

1.7.

Ieriķu muižas aleja

Amatas novads

Drabešu pagasts

 7.pielikums

1.8.

Priekuļu aleja

Priekuļu novads

Priekuļu pagasts

 8.pielikums

1.9.

Grancovas aleja

Daugavpils novads

Kalupes pagasts

 9.pielikums

1.10.

Medumu aleja

Daugavpils novads

Medumu pagasts

 10.pielikums

1.11.

Subates aleja

Ilūkstes novads

Subates pilsēta

 11.pielikums

1.12.

Bēnes aleja

Auces novads

Bēnes pagasts

 12.pielikums

1.13.

Bukaišu aleja

Tērvetes novads

Bukaišu pagasts

 13.pielikums

1.14.

Lielauces ozolu aleja

Auces novads

Lielauces pagasts

 14.pielikums

1.15.

Jaungulbenes ozolu aleja

Gulbenes novads

Jaungulbenes pagasts

 15.pielikums

1.16.

(Svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 503)

1.17.

Blankenfeldes muižas aleja

Jelgavas novads

Vilces pagasts

 17.pielikums

1.18.

Elejas alejas

Jelgavas novads

Elejas pagasts

 18.pielikums

1.19.

Lielplatones muižas liepu aleja

Jelgavas novads

Lielplatones pagasts

 19.pielikums

1.20.

Krastiņu pansionāta aleja

Aglonas novads

Kastuļinas pagasts

 20.pielikums

1.21.

Padures aleja

Kuldīgas novads

Padures pagasts

 21.pielikums

1.22.

Vecvilgāles aleja

Kuldīgas novads

Kurmāles pagasts

 22.pielikums

1.23.

Cīravas liepu aleja

Aizputes novads

Cīravas pagasts

 23.pielikums

1.24.

Kalētu liepu aleja

Priekules novads

Kalētu pagasts

 24.pielikums

1.25.

Augstrozes lapegļu aleja

Limbažu novads

Umurgas pagasts

 25.pielikums

1.26.

Mērnieku bērzu aleja

Salacgrīvas novads

Ainažu pagasts

 26.pielikums

1.27.

Ruskulovas lapegļu aleja

Kārsavas novads

Salnavas pagasts

 27.pielikums

1.28.

Dzelzavas muižas alejas

Madonas novads

Dzelzavas pagasts

 28.pielikums

1.29.

Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja

Ērgļu novads

Sausnējas pagasts

 29.pielikums

1.30.

Vērenes muižas aleja

Ogres novads

Madlienas pagasts

 30.pielikums

1.31.

Jersikas aleja

Līvānu novads

Jersikas pagasts

 31.pielikums

1.32.

Mencendarbes liepu aleja

Baldones novads

Baldones pagasts

 32.pielikums

1.33.

Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja

Saulkrastu novads

Saulkrastu pilsēta

 33.pielikums

1.34.

Siguldas Beišu aleja

Siguldas novads

Siguldas pilsēta

 34.pielikums

1.35.

Rubas aleja

Saldus novads 

Rubas pagasts

 35.pielikums

1.36.

Vecsatiķu muižas aleja

Brocēnu novads 

Gaiķu pagasts

 36.pielikums

1.37.

Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja

Talsu novads

Lībagu pagasts

 37.pielikums

1.38.

Dundagas dižliepu aleja 

Dundagas novads

Dundagas pagasts

 38.pielikums

1.39.

Jaunmoku aleja

Tukuma novads

Tumes pagasts

 39.pielikums

1.40.

Kartavkalna aleja

Jaunpils novads

Jaunpils pagasts

 40.pielikums

1.41.

Rūmenes aleja

Kandavas novads

Kandavas pagasts

 41.pielikums

1.42.

Vecmoku alejas

Tukuma novads

Tumes pagasts

 42.pielikums

1.43.

Bilskas aleja

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

 43.pielikums

1.44.

Jaunsmiltenes aleja

Smiltenes novads

Blomes pagasts

 44.pielikums

1.45.

(Svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 503)

1.46.

Lizdēnu lapegļu aleja

Burtnieku novads

Rencēnu pagasts

 46.pielikums

1.47.

Mazsalacas Parka ielas aleja

Mazsalacas novads

Mazsalacas pilsēta, Skaņkalnes pagasts

 47.pielikums

1.48.

Podzēnu aleja

Valmieras novads

Vaidavas pagasts

 48.pielikums

1.49.

Rencēnmuižas ozolu aleja

Burtnieku novads

Rencēnu pagasts

 49.pielikums

1.50.

Popes muižas alejas

Ventspils novads

Popes pagasts

 50.pielikums

1.51.

Zūru muižas aleja

Ventspils novads

Vārves pagasts

 51.pielikums

1.52.

Ceraukstes šosejmalas aleja

Bauskas novads

Ceraukstes pagasts

 52.pielikums

1.53.

Iecavas alejas

Iecavas novads

 

 53.pielikums

1.54.

Mazākroga aleja

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

 54.pielikums

1.55.

Rāceņmuižas alejas

Amatas novads

Drabešu pagasts

 55.pielikums

1.56.

Vecauces aleja

Auces novads

Vecauces pagasts

 56.pielikums

1.57.

Druvienas alejas

Gulbenes novads

Druvienas pagasts

 57.pielikums

1.58.

Vestienas muižas aleja

Madonas novads

Vestienas pagasts

 58.pielikums

1.59.

Vatrānes aleja

Ogres novads

Ķeipenes pagasts

 59.pielikums

1.60.

Dikļu muižas aleja

Valmieras novads

Dikļu pagasts

 60.pielikums

1.61.Lubānas–Meirānu alejaLubānas novadsIndrānu pagasts 61. pielikums
1.62.Raiskuma alejaPārgaujas novadsRaiskuma pagasts 62. pielikums
1.63.Veckalsnavas alejaMadonas novadsKalsnavas pagasts 63. pielikums
1.64.Ozolkalna alejaMadonas novadsMētrienas pagasts 64. pielikums

Piezīmes.

1.  7., 13., 18., 23., 30., 44., 49., 50., 60., 61., 62., 63. un 64. pielikumā norādīto aizsargājamo aleju robežas noteiktas Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS 92), kas noteikta kā Merkatora transversālās projekcijas plaknes koordinātas (LKS 92 TM), par kartogrāfisko pamatu izmantojot ortofotokarti mērogā 1:10 000, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus un Meža valsts reģistra datus. Robežas noteiktas, neveicot robežu instrumentālu uzmērīšanu apvidū.

2.  1. piezīmē minēto aizsargājamo aleju robežu ģeotelpiskie dati pieejami dabas datu pārvaldības sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtību.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr. 602 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2019. noteikumiem)

2. Ja šo noteikumu 1.punktā minēto vietējo pašvaldību domes pieņem lēmumu izstrādāt grozījumus teritorijas plānojumā, minētajos grozījumos iekļauj šo noteikumu 1.punktā minētos dabas pieminekļus - aizsargājamās alejas.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.602 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Skrīveru-Madlienas ceļa bērzu alejas shēma

Skrīveru-Madlienas ceļa bērzu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 56o39,726' EO 25o07,945', kas atrodas 200 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa tilta pāri Maizītes upei un 10 m uz ziemeļrietumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz ziemeļrietumiem

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 20 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 950 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem līdz punktam ar koordinātām N 56o40,215' EO 25o08,194'

1.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz dienvidaustrumiem ceļa braucamās daļas virzienā

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 950 m uz dienvidrietumiem Skrīveru virzienā

2.teritorija

2.1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 56o39,721' EO 25o07,959', kas atrodas 200 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa tilta pār Maizītes upi un 10 m uz dienvidaustrumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 950 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem Madlienas virzienā līdz punktam ar koordinātām N 56o40,211' EO 25o08,221'

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz dienvidaustrumiem

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 20 m attālumā no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 950 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem

2.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz ziemeļrietumiem ceļa braucamās daļas virzienā

3.teritorija

3.1.

1-2

No iedomāta punkta ar koordinātām N 56o40,488' EO 25o08,358', kas atrodas uz Skrīveru-Madlienas ceļa atzara (māju pievedceļš) 100 m attālumā uz dienvidiem no autobusu pieturas "Apsītes" un 10 m uz ziemeļrietumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz ziemeļrietumiem

3.2.

2-3

Pa iedomātu liektu līniju 20 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 2 km Madlienas virzienā

3.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz dienvidaustrumiem ceļa braucamās daļas virzienā

3.4.

4-1

Pa iedomātu, liektu līniju 10 m attālumā no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 2 km Skrīveru virzienā

4.teritorija

4.1.

1-2

No iedomāta punkta ar koordinātām N 56o40,482' EO 25o08,372', kas atrodas 10 m uz dienvidaustrumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas un 20 m uz dienvidaustrumiem no III teritorijas 1.robežpunkta, pa iedomātu liektu līniju 10 m attālumā no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 2 km uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem

4.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz dienvidaustrumiem prom no ceļa

4.3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 20 m attālumā uz dienvidaustrumiem no Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijas 2 km Skrīveru virzienā

4.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu Skrīveru-Madlienas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz ziemeļrietumiem ceļa braucamās daļas virzienā

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 56o39,726'

EO 25o07,945'

1.2.

2

N 56o39,726'

EO 25o07,932'

1.3.

3

N 56o40,215'

EO 25o08,194'

1.4.

4

N 56o40,213'

EO 25o08,204'

2.teritorija

2.1.

1

N 56o39,721'

EO 25o07,959'

2.2.

2

N 56o40,211'

EO 25o08,221'

2.3.

3

N 56o40,208'

EO 25o08,231'

2.4.

4

N 56o39,718'

EO 25o07,966'

3.teritorija

3.1.

1

N 56o40,488'

EO 25o08,358'

3.2.

2

N 56o40,490'

EO 25o08,348'

3.3.

3

N 56o41,523'

EO 25o08,842'

3.4.

4

N 56o41,521'

EO 25o08,852'

4.teritorija

4.1.

1

N 56o40,482'

EO 25o08,372'

4.2.

2

N 56o41,520'

EO 25o08,869'

4.3.

3

N 56o41,519'

EO 25o08,878'

4.4.

4

N 56o40,480'

EO 25o08,381'

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Trapenes alejas shēma

Trapenes alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta, kas atrodas 50 m attālumā uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Trapenes muižas kungumājas rietumu stūra un 13 m attālumā uz dienvidiem no Trapenes-Līzespasta ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz dienvidrietumiem no Trapenes-Līzespasta ceļa viduslīnijas 2,8 km uz ziemeļrietumiem Līzespasta virzienā līdz Lipšu māju iebraucamajam ceļam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas 2,8 km uz dienvidaustrumiem Trapenes muižas virzienā

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o26,961'

EO 26o35,639'

2.

2

N 57o27,692'

EO 26o33,534'

3.

3

N 57o27,696'

EO 26o33,556'

4.

4

N 57o26,978'

EO 26o35,629'

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Ziemeru ozolu alejas shēma

Ziemeru ozolu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Torņkalnu un Vējkalnu māju iebraucamā ceļa pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Ziemeru muižas alejas viduslīnijas 1,1 km uz dienvidiem, dienvidaustrumiem līdz pagriezienam uz Ziemeru muižu

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidrietumiem no alejas ceļa viduslīnijas 1,1 km līdz Torņkalnu un Vējkalnu māju iebraucamajam ceļam

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu alejas ceļa viduslīnijai perpendikulāru

līniju 30 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o32,588'

EO 27o02,974'

2.

2

N 57o32,089'

EO 27o03,451'

3.

3

N 57o32,037'

EO 27o03,423'

4.

4

N 57o32,579'

EO 27o02,959'

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Baltinavas alejas shēma

Baltinavas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 15 m attālumā uz rietumiem, dienvidrietumiem no dzīvojamās ēkas Krāslavas ielā 3, un 13 m uz ziemeļiem no Tilžas ielas viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no ielas viduslīnijas 620 m uz rietumiem, dienvidrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ielas līnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem pāri Tilžas ielai līdz punktam, kas atrodas 20 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no parka vārtiem un 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no Tilžas ielas viduslīnijas

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 620 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pāri Tilžas ielai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o56,751'

EO 27o38,638'

2.

2

N 56o56,600'

EO 27o38,045'

3.

3

N 56o56,561'

EO 27o38,027'

4.

4

N 56o56,743'

EO 27o38,638'

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Bērzpils alejas shēma

Bērzpils alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta, kas atrodas 15 m uz ziemeļaustrumiem no Bērzpils vidusskolas austrumu stūra un 13 m uz dienvidrietumiem no Rugāju-Gaigalavas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no Rugāju-Gaigalavas ceļa 1800 m uz dienvidrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m pāri ceļam līdz iedomātam punktam, kurš atrodas 150 m uz ziemeļaustrumiem no Bērzpils katoļu baznīcas žoga un 5 m uz ziemeļaustrumiem no ceļa pagrieziena uz Silamuižu

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 1800 m uz ziemeļaustrumiem

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļrietumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o50,862'

EO 27o05,056'

2.

2

N 56o49,908'

EO 27o04,220'

3.

3

N 56o49,900'

EO 27o04,239'

4.

4

N 56o50,863'

EO 27o05,057'

Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Mūsas šosejmalas bērzu alejas shēma

Mūsas šosejmalas bērzu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Otrā pasaules kara cīņām veltītā pieminekļa Bauskas-Grenctāles šosejas dienvidrietumu malā pie Bandenieku mājām pa iedomātu taisnu līniju 30 m attālumā uz dienvidrietumiem no šosejas viduslīnijas 1,05 km uz ziemeļrietumiem līdz ceļa atzaram Mūsas ciematā

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, šosejai perpendikulāru līniju 13 m uz ziemeļaustrumiem šosejas virzienā

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 7 m attālumā no šosejas viduslīnijas 500 m uz dienvidaustrumiem

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, šosejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 13 m uz dienvidrietumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o23,343'

EO 24o15,013'

2.

2

N 56o23,738'

EO 24o14,246'

3.

3

N 56o23,742'

EO 24o14,254'

4.

4

N 56o23,349'

EO 24o15,021'

Vides ministrs R.Vējonis
7. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Ieriķu muižas alejas shēma

 

8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Priekuļu alejas shēma

 

Priekuļu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

 Nr.
p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1.

 1-2

 No iedomāta punkta, kas atrodas 10 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no Priekuļu lauksaimnie­cības tehnikuma vecā korpusa un 15 m uz rietumiem, dienvidrietumiem no Egļu gatves viduslīnijas, pa iedomātu taisnu, Egļu gatvei paralēlu līniju 360 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem

 2.

 2-3

 Pa iedomātu taisnu, Egļu gatves viduslīnijai perpendikulāru līniju, kas sakrīt ar Izmēģinātāju ielas asfaltētās daļas malu, 30 m uz austrumiem, ziemeļaustrumiem

 3.

 3-4

 Pa iedomātu taisnu līniju 15 m attālumā uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no Egļu gatves viduslīnijas 360 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem tehnikuma vecā korpusa virzienā

 4.

 4-1

 Pa iedomātu taisnu, Egļu gatves viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pāri ielai

 

II. Robežpunktu koordinātas

 Nr.
p.k.

 Robežpunkts

 Ģeogrāfiskais platums

 Ģeogrāfiskais garums

 1.

 1

 N 57o18,801'

 E0 24o22,022'

 2.

 2

 N 57o18,609'

 E0 25o22,083'

 3.

 3

 N 57o18,608'

 E0 25o22,101'

 4.

 4

 N 57o18,801'

 E0 25o22,038'

Vides ministrs R.Vējonis
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Grancovas alejas shēma

Grancovas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta uz Grancovas ceļa viduslīnijas 90 m attālumā no krustojuma ar Špoģu-Kalupes (Kolupa) ceļu pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 13 m uz rietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no Grancovas ceļa alejas viduslīnijas 650 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 metri uz austrumiem pāri ceļam

4.

4-5

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 650 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem

5.

5-1

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m uz rietumiem līdz ceļa viduslīnijai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o05,119'

EO 26o36,489'

2.

2

N 56o05,117'

EO 26o36,483'

3.

3

N 56o05,460'

EO 26o36,362'

4.

4

N 56o05,461'

EO 26o36,368'

5.

5

N 56o05,117'

EO 26o36,495'

Vides ministrs R.Vējonis
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Medumu alejas shēma

 

Medumu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

 Nr.
p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

 Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1.

 1-2

 No Medumu vidusskolas ēkas rietumu stūra pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no alejas ceļa viduslīnijas 470 m uz ziemeļiem līdz ceļu sazarojumam

 2.

 2-3

 Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz austrumiem pāri ceļam

 3.

 3-4

 Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz austrumiem no ceļa viduslīnijas 470 m uz dienvidiem līdz Medumu vidusskolas ēkai

 4.

 4-1

 Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem

 

II. Robežpunktu koordinātas

 Nr.
p.k.

 Robežpunkts

 Ģeogrāfiskais platums

 Ģeogrāfiskais garums

 1.

 1

 N 55o47,042'

 EO 26o21,101'

 2.

 2

 N 55o47,324'

 EO 26o21,106'

 3.

 3

 N 55o47,321'

 EO 26o21,101'

 4.

 4

 N 55o47,042'

 EO 26o21,092'

Vides ministrs R.Vējonis
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Subates alejas shēma

 

Subates alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

 Nr.
p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

 Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1.

 1-2

 No Brīvības ielas krustojuma ar aleju, kura ved uz estrādi, pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no alejas viduslīnijas 80 m uz dienvidaustrumiem estrādes virzienā

 2.

 2-3

 Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

 3.

 3-4

 Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 80 m līdz alejas un Brīvības ielas krustojumam

 4.

 4-1

 Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļaustrumiem

 

II. Robežpunktu koordinātas

 Nr.
p.k.

 Robežpunkts

 Ģeogrāfiskais platums

 Ģeogrāfiskais garums

 1.

 1

 N 56o00,169'

 EO 25o54,031'

 2.

 2

 N 56o00,132'

 EO 25o54,088'

 3.

 3

 N 56o00,117'

 EO 25o54,047'

 4.

 4

 N 56o00,160'

 EO 25o54,020'

Vides ministrs R.Vējonis
12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Bēnes alejas shēma

Bēnes alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 2 m attālumā uz ziemeļiem no Jelgavas-Auces šosejas asfaltētās daļas malas (6 m no šosejas viduslīnijas) un 15 m attālumā uz austrumiem no gājēju ceļa uz pili (Stacijas ielas turpinājuma) viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju
15 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no gājēju ielas 240 m Bēnes pils virzienā (uz ziemeļrietumiem)

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ielai

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai paralēlu līniju 15 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 240 m uz dienvidaustrumiem

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Jelgavas-Auces šosejas (Jelgavas ielas) viduslīnijai paralēlu līniju 30 m uz austrumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o28,968'

E0 23o04,018'

2.

2

N 56o29,089'

E0 23o03,893'

3.

3

N 56o29,088'

E0 23o03,880'

4.

4

N 56o28,958'

E0 23o03,979'

Vides ministrs R.Vējonis
13. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Bukaišu alejas shēma

 

14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Lielauces ozolu alejas shēma

Lielauces alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 20 m attālumā uz rietumiem no Lielauces-Īles ceļa braucamās daļas malas un 15 m attālumā uz ziemeļiem no Lielauces apbraucamā ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem no ceļa viduslīnijas
1600 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem

2.

2-3

No iedomāta punkta, kas atrodas 15 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Lielauces-Vecauces ceļa viduslīnijas un 30 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Stūrīšu mājām, pa iedomātu taisnu līniju 200 m uz dienvidrietumiem Lielauces kapu un luterāņu baznīcas drupu virzienā

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, Lielauces-Vecauces ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidaustrumiem pāri ceļam

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 15 m attālumā uz dienvidaustrumiem no Lielauces-Vecauces ceļa viduslīnijas 200 m uz ziemeļaustrumiem Lielauces centra virzienā līdz pagriezienam uz apbraucamo ceļu

5.

5-6

Pa iedomātu liektu, ceļa viduslīnijai paralēlu līniju
1,6 km uz austrumiem, dienvidaustrumiem Lielauces-Īles ceļa virzienā

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai paralēlu līniju
30 m uz ziemeļiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o30,717'

E0 22o54,096'

2.

2

N 56o30,918'

E0 22o52,648'

3.

3

N 56o30,862'

E0 22o52,625'

4.

4

N 56o30,855'

E0 22o52,638'

5.

5

N 56o30,910'

E0 22o52,646'

6.

6

N 56o30,708'

E0 22o54,092'

Vides ministrs R.Vējonis
15.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Jaungulbenes ozolu alejas shēma

Jaungulbenes ozolu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta uz Siladzirnavu-Līgo ceļa viduslīnijas, kurš atrodas 14 m attālumā uz dienvidiem no Siladzirnavu-Līgo ceļa un Madonas-Gulbenes dzelzceļa krustojuma, pa iedomātu taisnu līniju, kas perpendikulāra ceļa viduslīnijai, 12 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā no ceļa viduslīnijas uz dienvidiem, dienvidrietumiem līdz punktam ar koordinātām N57o03,843', EO26o35,883'

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pāri ceļam

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā no ceļa viduslīnijas uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem līdz punktam ar koordinātām N57o04,136', EO26o35,931'

5.

5-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 12 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem līdz ceļa viduslīnijai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o04,136'

EO 26o35,941'

2.

2

N 57o04,135'

EO 26o35,953'

3.

3

N 57o03,843'

EO 26o35,883'

4.

4

N 57o03,847'

EO 26o35,861'

5.

5

N 57o04,136'

EO 26o35,931'

Vides ministrs R.Vējonis
16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888
Gārsenes alejas shēma

(Pielikums svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 503)

17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Blankenfeldes muižas alejas shēma

Blankenfeldes muižas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Blankenfeldes muižas iebraucamo vārtu korpusa pa iedomātu taisnu līniju, kas vilkta 13 m attālumā no autoceļa Veczāmeļi-Saulīte-Augstkalne ass, gar šī ceļa dienvidaustrumu malu ziemeļaustrumu virzienā 1,7 km līdz ceļa atzaram uz Onkuļu mājām

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, alejas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no alejas ceļa viduslīnijas 1,7 km uz dienvidrietumiem līdz Blankenfeldes muižas iebraucamo vārtu korpusam

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar Blankenfeldes muižas iebraucamo vārtu korpusa ziemeļaustrumu sienu, 26 m uz dienvidaustrumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o20,696'

EO 23o32,908'

2.

2

N 56o21,438'

EO 23o33,831'

3.

3

N 56o21,438'

EO 23o33,803'

4.

4

N 56o20,707'

EO 23o32,892'

Vides ministrs R.Vējonis
18. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Elejas aleju shēma

19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Lielplatones muižas liepu alejas shēma

Lielplatones muižas liepu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Lielplatones parka apvedceļa un Lielplatones-Mazelejas ceļa krustojuma pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļiem no Lielplatones-Mazelejas ceļa viduslīnijas 620 m Mazelejas virzienā līdz tiltam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem
no Lielplatones-Mazelejas ceļa viduslīnijas 620 m Lielplatones muižas virzienā

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Lielplatones-Mazelejas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o27,107'

EO 23o39,892'

2.

2

N 56o26,985'

EO 23o40,426'

3.

3

N 56o26,969'

EO 23o40,421'

4.

4

N 56o27,096'

EO 23o39,883'

Vides ministrs R.Vējonis
20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Krastiņu pansionāta alejas shēma

Krastiņu pansionāta alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta uz ceļa viduslīnijas 20 m attālumā uz dienvidrietumiem no muižas dienvidu vārtiem, pa iedomātu taisnu alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 13 m uz dienvidaustrumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidaustrumiem no alejas viduslīnijas 220 m uz dienvidrietumiem

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļrietumiem

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļrietumiem no alejas viduslīnijas 220 m uz ziemeļaustrumiem

5.

5-1

Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 13 m uz dienvidaustrumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o09,824'

EO 27o07,483'

2.

2

N 56o09,813'

EO 27o07,464'

3.

3

N 56o09,739'

EO 27o07,283'

4.

4

N 56o09,742'

EO 27o07,278'

5.

5

N 56o09,809'

EO 27o07,458'

Vides ministrs R.Vējonis
21.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Padures alejas shēma

Padures alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta, kas atrodas 100 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Kuldīgas-Ventspils šosejas viduslīnijas un 10 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Dzirtnieku-Padures ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā no Padures ceļa viduslīnijas 550 m Padures muižas virzienā līdz ceļa pagriezienam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā no ceļa viduslīnijas 350 m līdz ceļa pagriezienam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidaustrumiem pāri ceļam

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 350 m uz dienvidrietumiem šosejas virzienā

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 550 m uz dienvidrietumiem

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu, Padures ceļam perpendikulāru līniju 20 m uz ziemeļrietumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o00,412'

EO 21o53,582'

2.

2

N 57o00,654'

EO 21o53,953'

3.

3

N 57o00,775'

EO 21o54,195'

4.

4

N 57o00,763'

EO 21o54,206'

5.

5

N 57o00,646'

EO 21o53,968'

6.

6

N 57o00,406'

EO 21o53,593'

Vides ministrs R.Vējonis
22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Vecvilgāles alejas shēma

Vecvilgāles alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta, kas atrodas 40 m attālumā no Aizputes-Kuldīgas šosejas un 13 m attālumā no ceļa atzara uz Vecvilgāli viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no Vecvilgāles ceļa viduslīnijas Vecvilgāles virzienā līdz sānceļam uz "Liepām"

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, Vecvilgāles ceļam perpendikulāru līniju 26 m uz austrumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no Vecvilgāles ceļa viduslīnijas līdz punktam, kurš atrodas 40 m attālumā no Aizputes-Kuldīgas šosejas viduslīnijas

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Vecvilgāles ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem pāri Vecvilgāles ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o51,429'

EO 21o48,798'

2.

2

N 56o51,761'

EO 21o48,797'

3.

3

N 56o51,764'

EO 21o48,812'

4.

4

N 56o51,429'

EO 21o48,815'

Vides ministrs R.Vējonis
23. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Cīravas liepu alejas shēma

 

24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Kalētu liepu alejas shēma

Kalētu liepu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta, kas atrodas 30 m attālumā uz austrumiem no Kalētu muižas kungumājas dienvidaustrumu stūra un 10 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Kalētu-Ozolu ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Kalētu-Ozolu ceļa viduslīnijas 650 m Ozolu virzienā līdz ceļa atzaram uz Karuļu un Annenieku mājām

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, Kalētu-Ozolu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidrietumiem no Kalētu-Ozolu ceļa viduslīnijas 590 m uz ziemeļrietumiem līdz alejas dienvidu rindas galam (pēdējā koka vainaga projekcijas rietumu malai)

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 8 m uz ziemeļaustrumiem līdz asfaltētās brauktuves dienvidu malai

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 2 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 60 m uz ziemeļrietumiem

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 12 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o21,680'

EO 21o28,735'

2.

2

N 56o21,576'

EO 21o29,333'

3.

3

N 56o21,565'

EO 21o29,333'

4.

4

N 56o21,665'

EO 21o28,788'

5.

5

N 56o21,673'

EO 21o28,792'

6.

6

N 56o21,675'

EO 21o28,760'

Vides ministrs R.Vējonis
25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Augstrozes lapegļu alejas shēma

Augstrozes lapegļu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Limbažu-Valmieras ceļa krustojuma ar Augstrozes baznīcas-Augstrozes kapu ceļu pa iedomātu liektu līniju 10 m attālumā uz rietumiem no Augstrozes baznīcas-Augstrozes kapu ceļa viduslīnijas uz ziemeļiem līdz pagriezienam pirms Augstrozes kapiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidaustrumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 10 m attālumā uz austrumiem no alejas norobežotā ceļa viduslīnijas līdz šīs līnijas punktam 50 m pirms ceļa krustojuma ar veco Augstrozes muižas-Valmieras ceļu (pie Birznieku mājām)

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu, alejas norobežotā ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidrietumiem pāri alejas norobežotajam ceļam

5.

5-1

Pa iedomātu liektu līniju 10 m attālumā uz Rietumiem no alejas norobežotā ceļa viduslīnijas līdz Limbažu-Valmieras ceļa un Augstrozes baznīcas-Augstrozes kapu ceļu krustojumam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o30,709'

EO 24o59,718'

2.

2

N 57o31,074'

EO 24o59,515'

3.

3

N 57o31,070'

EO 24o59,537'

4.

4

N 57o30,531'

EO 25o00,108'

5.

5

N 57o30,525'

EO 25o00,077'

Vides ministrs R.Vējonis
26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Mērnieku bērzu alejas shēma

Mērnieku bērzu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta ar koordinātām N 57o51,547' EO 24o 30,079', kurš atrodas uz Staiceles-Vecsalacas ceļa brauktuves ziemeļrietumu malas un 20 m attālumā no Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijas pagarinājuma, uz rietumiem no abu ceļu krustojuma, pa iedomātu taisnu līniju 20 m attālumā uz dienvidiem no Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijas Ainažu virzienā līdz punktam ar koordinātām N 57o51,591' EO 24o29,634' (atrodas 70 m pirms ceļa atzara uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem)

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 40 m uz ziemeļiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 20 m attālumā uz ziemeļiem no Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijas Staiceles virzienā līdz punktam ar koordinātām N 57o51,574' EO 24o30,015'

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidiem līdz ceļa viduslīnijai

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar alejas norobežotā taisnā ceļa posma viduslīnijas pagarinājumu Staiceles virzienā 80 m uz austrumiem

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu Staiceles-Ainažu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidiem līdz Staiceles-Vecsalacas ceļa ziemeļrietumu malai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o51,547'

EO 24o30,079'

2.

2

N 57o51,591'

EO 24o29,634'

3.

3

N 57o51,601'

EO 24o29,622'

4.

4

N 57o51,574'

EO 24o30,015'

5.

5

N 57o51,563'

EO 24o30,012'

6.

6

N 57o51,558'

EO 24o30,086'

Vides ministrs R.Vējonis
27.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.851)

Ruskulovas lapegļu alejas shēma

Ruskulovas lapegļu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta uz lapegļu alejas viduslīnijas 100 m attālumā (Tilžas virzienā) no Salnavas pagasta pašvaldības ielas nr.8 un autoceļa V493 Ruskulova-Bērzpils ceļu krustojuma pa iedomātu taisnu līniju 3 m attālumā no Salnavas pagasta pašvaldības ielas nr.8 viduslīnijas 13 m uz ziemeļrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļrietumiem no alejas viduslīnijas 150 m uz ziemeļaustrumiem bijušo vējdzirnavu virzienā

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidaustrumiem

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidaustrumiem no alejas viduslīnijas 24 m uz dienvidrietumiem līdz alejas atzaram

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no alejas atzara viduslīnijas 90 m uz dienvidaustrumiem līdz autoceļam V493 Ruskulova-Bērzpils

6.

6-7

Pa iedomātu taisnu, autoceļam V493 Ruskulova-Bērzpils viduslīnijai paralēlu līniju 3 m attālumā no tās 26 m uz dienvidrietumiem

7.

7-8

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no alejas viduslīnijas 90 m uz ziemeļrietumiem līdz aleju krustojumam

8.

8-9

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no garākās lapegļu alejas viduslīnijas 100 m uz dienvidrietumiem līdz Ruskulovas-Tilžas ceļam

9.

9-1

Pa iedomātu taisnu līniju 3 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Salnavas pagasta pašvaldības ielas nr.8 viduslīnijas 13 m uz ziemeļrietumiem līdz lapegļu alejas viduslīnijai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o 47,867'

EO 27o29,709'

2.

2

N 56o 47,881'

EO 27o29,731'

3.

3

N 56o 47,933'

EO 27o29,862'

4.

4

N 56o 47,929'

EO 27o29,869'

5.

5

N 56o 47,917'

EO 27o29,842'

6.

6

N 56o 47,858'

EO 27o29,891'

7.

7

N 56o 47,860'

EO 27o29,887'

8.

8

N 56o 47,916'

EO 27o29,833'

9.

9

N 56o 47,873'

EO 27o29,741'

Vides ministrs R.Vējonis
28.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Dzelzavas muižas aleju shēma

Dzelzavas muižas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No Dzelzavas muižas-Padoma un Dzelzavas-Līgomuižas ceļu krustojuma 430 m pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no ceļa viduslīnijas Padoma virzienā

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz austrumiem pāri Dzelzavas-Padoma ceļam

1.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 430 m Dzelzavas muižas virzienā līdz Dzelzavas muižas-Padoma un Dzelzavas-Līgomuižas ceļu krustojumam

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem pāri Dzelzavas-Padoma ceļam

2.teritorija

2.1.

1-2

No Ozolu un Kļavu ielas krustojuma (pie Dzelzavas pils) pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 550 m uz ziemeļrietumiem Druvienas virzienā līdz ceļa atzaram (apvedceļam)

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m Dzelzavas muižas-Druvienas ceļa virzienā līdz asfaltētās brauktuves malai

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar asfaltētās brauktuves malu, uz ziemeļrietumiem Druvienas virzienā līdz ceļa atzaram uz Bučausku

2.4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju perpendikulāri ceļa viduslīnijai 16 m uz ziemeļaustrumiem pāri Dzelzavas muižas-Druvienas ceļam

2.5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas līdz Ozolu un Kļavu ielu krustojumam pie Dzelzavas pils

2.6.

6-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidrietumiem pāri Dzelzavas muižas-Druvienas ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 57o 00,130'

EO 26o25,969'

1.2.

2

N 57o 00,360'

EO 26o26,059'

1.3.

3

N 57o 00,359'

EO 26o26,066'

1.4.

4

N 57o 00,130'

EO 26o25,991'

2.teritorija

2.1.

1

N 57o 00,039'

EO 26o25,922'

2.2.

2

N 57o 00,172'

EO 26o25,444'

2.3.

3

N 57o 00,178'

EO 26o25,448'

2.4.

4

N 57o 00,188'

EO 26o25,401'

2.5.

5

N 57o 00,196'

EO 26o25,410'

2.6.

6

N 57o 00,050'

EO 26o25,925'

Vides ministrs R.Vējonis
29.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu alejas shēma

Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Sidrabiņu autobusa pieturvietas uz Sidrabiņu-Ērgļu ceļa pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem pāri ceļam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no ceļa viduslīnijas 850 m Ērgļu virzienā līdz ceļa pagriezienam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 660 m uz ziemeļrietumiem līdz ceļa atzaram uz Dramišķiem

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļaustrumiem pāri Sidrabiņu-Ērgļu ceļam

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 660 m uz dienvidaustrumiem līdz ceļa pagriezienam

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 850 m Sidrabiņu virzienā līdz Sidrabiņu autobusu pieturvietai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o49,240'

EO 25o39,108'

2.

2

N 56o49,244'

EO 25o39,035'

3.

3

N 56o49,669'

EO 25o39,296'

4.

4

N 56o49,990'

EO 25o39,098'

5.

5

N 56o49,994'

EO 25o39,121'

6.

6

N 56o49,668'

EO 25o39,309'

Vides ministrs R.Vējonis
30. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Vērenes muižas alejas shēma

 

31.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Jersikas alejas shēma

Jersikas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta uz ceļa, kas savieno Jersikas pamatskolu ar Rīgas-Daugavpils šoseju, viduslīnijas 60 m attālumā no šosejas pa iedomātu taisnu līniju 13 m uz dienvidiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem no ceļa viduslīnijas 200 m uz rietumiem pamatskolas virzienā

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļiem no ceļa viduslīnijas 200 m uz austrumiem

5

5-1

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m uz dienvidiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o15,235'

EO 26o12,375'

2.

2

N 56o15,231'

EO 26o12,371'

3.

3

N 56o15,230'

EO 26o12,123'

4.

4

N 56o15,230'

EO 26o12,120'

5.

5

N 56o15,242'

EO 26o12,370'

Vides ministrs R.Vējonis
32.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Mencendarbes liepu alejas shēma

Mencendarbes liepu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 56o45,885' EO 24o25,286', kas atrodas 13 m uz austrumiem no Baldones-Daugmales ceļa viduslīnijas un 10 m uz ziemeļiem no Mencendarbes muižas galvenā pievadceļa, pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz ziemeļiem no pievadceļa viduslīnijas līdz pagriezienam (40 m aiz neliela ceļa atzara ziemeļu virzienā)

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, muižas pievadceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidiem no ceļa viduslīnijas uz rietumiem līdz punktam 13 m attālumā no Baldones-Daugmales ceļa viduslīnijas

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, muižas pievadceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz ziemeļiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o45,885'

EO 24o25,286'

2.

2

N 56o45,890'

EO 24o25,776'

3.

3

N 56o45,876'

EO 24o25,775'

4.

4

N 56o45,875'

EO 24o25,283'

Vides ministrs R.Vējonis
33.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Pēterupes Līgotņu mācītājmājas alejas shēma

Pēterupes Līgotņu mācītājmājas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 57o15,576' EO 24o25,354' uz Pēterupes mācītājmājas pašreizējā pievadceļa brauktuves austrumu malas pa iedomātu taisnu līniju 14 m attālumā uz dienvidrietumiem no liepu alejas norobežotā ceļa viduslīnijas dzelzceļa virzienā līdz punktam ar koordinātām N 57o15,623' EO 24o25,310'

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, alejas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 28 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 14 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no alejas norobežotā ceļa viduslīnijas Pēterupes mācītājmājas virzienā līdz ceļu krustojumam

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, alejas norobežotā ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 28 m uz dienvidrietumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o15,576'

EO 24o25,354'

2.

2

N 57o15,623'

EO 24o25,310'

3.

3

N 57o15,628'

EO 24o25,323'

4.

4

N 57o15,577'

EO 24o25,378'

Vides ministrs R.Vējonis
34.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Siguldas Beišu alejas shēma

Siguldas Beišu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 57o08,378' EO 24o50,564', kurš atrodas 10 m attālumā uz rietumiem no Siguldas-Allažu šosejas viduslīnijas un 10 m attālumā uz dienvidiem no ceļa, kas atzarojas no šosejas un ved uz Siguldas mākslīgās apsēklošanas staciju, pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā no alejas ceļa viduslīnijas 200 m rietumu virzienā līdz asfaltētā ceļa pagriezienam (punktam ar koordinātām N 57o08,397' EO 24o50,122')

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz ziemeļiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz ziemeļiem no ceļa Siguldas-Allažu šosejas virzienā viduslīnijas līdz punktam ar koordinātām N 57o08,391' EO 24o50,566' 12 m attālumā no Siguldas-Allažu šosejas viduslīnijas

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o08,378'

EO 24o50,564'

2.

2

N 57o08,397'

EO 24o50,122'

3.

3

N 57o08,410'

EO 24o50,125'

4.

4

N 57o08,391'

EO 24o50,566'

Vides ministrs R.Vējonis
35.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Rubas alejas shēma

Rubas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Rubas-Ezeres ceļa un sānceļa uz Rubas muižu (skolu) krustojuma pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidaustrumiem no muižas pievadceļa viduslīnijas 220 m uz dienvidrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz ziemeļrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz ziemeļrietumiem no muižas pievadceļa viduslīnijas 200 m uz ziemeļaustrumiem līdz Rubas-Ezeres ceļam

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar Rubas-Ezeres ceļa asfaltētās brauktuves dienvidu malu, 30 m uz dienvidaustrumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o23,281'

EO 22o36,417'

2.

2

N 56o23,222'

EO 22o36,205'

3.

3

N 56o23,226'

EO 22o36,198'

4.

4

N 56o23,284'

EO 22o36,398'

Vides ministrs R.Vējonis
36.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Vecsatiķu muižas alejas shēma

Vecsatiķu muižas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No muižas galvenā pievadceļa pagrieziena dienvidos no Vecsatiķu muižas kungu mājas pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz austrumiem no ceļa viduslīnijas 260 m uz dienvidiem līdz ceļu krustojumam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, muižas pievadceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no muižas galvenā pievadceļa viduslīnijas 260 m uz ziemeļiem līdz pievadceļa pagriezienam dienvidos no Vecsatiķu muižas kungumājas

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, muižas pievadceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz austrumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o48,404'

EO 22o31,614'

2.

2

N 56o48,260'

EO 22o31,658'

3.

3

N 56o48,260'

EO 22o31,628'

4.

4

N 56o48,407'

EO 22o31,602'

Vides ministrs R.Vējonis
37.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Dižstendes-Bunku kapu bērzu alejas shēma

Dižstendes-Bunku kapu bērzu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kurš atrodas 50 m attālumā no Dižstendes-Bunku kapu ceļa un Mazstendes-Stendes šosejas posma krustojuma un 3 m attālumā uz rietumiem, ziemeļrietumiem no Dižstendes-Bunku kapu ceļa viduslīnijas uz asfaltētās brauktuves malas, pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz austrumiem, ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas līdz graudu kaltes pievadceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m alejas viduslīnijas virzienā līdz asfaltētās brauktuves malai

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar asfaltētās brauktuves rietumu malu, 45 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 16 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pāri ceļam

6.

6-7

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz austrumiem, dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas Bunku kapu virzienā līdz vietai, kur bērzus rindā nomaina egles

7.

7-8

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 16 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem pāri ceļam līdz asfaltētās brauktuves rietumu malai

8.

8-1

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar asfaltētās brauktuves rietumu malu, līdz sākumpunktam ar koordinātām N57o10,366' EO22o32,613'

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o10,366'

EO 22o32,613'

2.

2

N 57o10,369'

EO 22o32,599'

3.

3

N 57o11,271'

EO 22o33,059'

4.

4

N 57o11,270'

EO 22o33,064'

5.

5

N 57o11,247'

EO 22o33,055'

6.

6

N 57o11,246'

EO 22o33,068'

7.

7

N 57o10,416'

EO 22o32,647'

8.

8

N 57o10,411'

EO 22o32,629'

Vides ministrs R.Vējonis
38.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Dundagas dižliepu alejas shēma

Dundagas dižliepu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Pāces ielas un mājas Pāces ielā 4 iebraucamā ceļa krustojuma pa iedomātu liektu līniju, kas sakrīt ar ielas braucamās daļas dienvidu malu 80 m uz rietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 10 m uz dienvidiem

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 450 m uz rietumiem

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem pāri ceļam

5.

5-6

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 530 m uz austrumiem līdz mājas Pāces ielā 4 iebraucamajam ceļam

6.

6-1

Pa iedomātu taisnu, Pāces ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 16 m uz dienvidiem līdz ielas braucamās daļas dienvidu malai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o30,307'

EO 22o20,701'

2.

2

N 57o30,312'

EO 22o20,650'

3.

3

N 57o30,309'

EO 22o20,648'

4.

4

N 57o30,312'

EO 22o20,225'

5.

5

N 57o30,328'

EO 22o20,221'

6.

6

N 57o30,314'

EO 22o20,705'

Vides ministrs R.Vējonis
39.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Jaunmoku alejas shēma

Jaunmoku alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Tukuma-Jaunmoku vecā ceļa krustojuma ar Jaunmoku pils pievadceļu pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Tukuma-Jaunmoku vecā ceļa viduslīnijas 100 m līdz ceļa līkumam.

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Tukuma-Jaunmoku vecā ceļa viduslīnijas 300 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz rietumiem, dienvidrietumiem pāri Tukuma-Jaunmoku vecajam ceļam

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 300 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem līdz pagriezienam

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā no ceļa viduslīnijas līdz Tukuma-Jaunmoku vecā ceļa krustojumam ar Jaunmoku pils pievedceļu

6.

6-7

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz dienvidrietumiem no vecā ceļa viduslīnijas 420 m uz ziemeļrietumiem līdz ceļa pagriezienam

7.

7-8

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 200 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem līdz meliorācijas grāvim

8.

8-9

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

9.

9-10

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas 200 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem līdz ceļa līkumam

10.

10-1

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas 420 m uz dienvidaustrumiem līdz ceļu krustojumam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o58,859'

EO 23o03,052'

2.

2

N 56o58,801'

EO 23o03,183'

3.

3

N 56o58,696'

EO 23o03,347'

4.

4

N 56o58,691'

EO 23o03,325'

5.

5

N 56o58,792'

EO 23o03,171'

6.

6

N 56o58,849'

EO 23o03,035'

7.

7

N 56o59,063'

EO 23o02,818'

8.

8

N 56o59,114'

EO 23o02,620'

9.

9

N 56o59,118'

EO 23o02,625'

10

10

N 56o59,064'

EO 23o02,823'

Vides ministrs R.Vējonis
40.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Kartavkalna alejas shēma

Kartavkalna alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No punkta ar koordinātām N 56o42,946' EO 23o01,140', kas atrodas 8 m attālumā no Sparvu māju-Kartavkalna ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 8 m attālumā no ceļa viduslīnijas līdz punktam ar koordinātām
N 56o43,000' EO 23o01,110'

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 16 m uz ziemeļiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 8 m attālumā uz ziemeļiem no alejas viduslīnijas līdz punktam ar koordinātām
N 56o42,943' EO 23o01,154'

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 16 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o42,946'

EO 23o01,140'

2.

2

N 56o43,000'

EO 23o01,110'

3.

3

N 56o42,995'

EO 23o01,115'

4.

4

N 56o42,943'

EO 23o01,154'

Vides ministrs R.Vējonis
41.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Rūmenes alejas shēma

 

Rūmenes alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

 Nr.
p.k.

 Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

 1.

 1-2

 No Sabiles stacijas-Kandavas un Rūmenes-Kandavas stacijas ceļu krustojuma pa iedomātu taisnu līniju Kandavas stacijas virzienā 10 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Rūmenes-Kandavas stacijas ceļa viduslīnijas 700 m uz ziemeļaustrumiem līdz Kreiļu māju iebraucamajam ceļam

 2.

 2-3

 

 Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz dienvidaustrumiem pāri Rūmenes-Kandavas stacijas ceļam

 3.

 3-4

 

 Pa iedomātu taisnu līniju 10 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 700 m uz dienvidrietumiem līdz Sabiles stacijas-Kandavas un Rūmenes-Kandavas stacijas ceļu krustojumam

 4.

 4-1

 Pa iedomātu taisnu, Rūmenes-Kandavas stacijas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju, kas sakrīt ar Sabiles stacijas-Kandavas ceļa brauktuves malu, 20 m uz ziemeļrietumiem pāri Rūmenes-Kandavas stacijas ceļam

 

II. Robežpunktu koordinātas

 Nr.
p.k.

 Robežpunkts

 Ģeogrāfiskais platums

 Ģeogrāfiskais garums

 1.

 1

 N 57o03,401'

 EO 22o43,863'

 2.

 2

 N 57o03,680'

 EO 22o44,320'

 3.

 3

 N 57o03,676'

 EO 22o44,330'

 4.

 4

 N 57o03,395'

 EO 22o43,873'

Vides ministrs R.Vējonis
42.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Vecmoku alejas shēma

Vecmoku alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No Vecmoku parka dienvidaustrumu stūra ceļu krustojuma uz ziemeļaustrumiem no Aleju mājām pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā no alejas ceļa viduslīnijas uz dienvidaustrumiem Rozīšu māju virzienā līdz Tukuma-Ventspils vecajam ceļam

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 5 m attālumā no Tukuma-Ventspils vecā ceļa viduslīnijas 34 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem

1.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas līdz ceļu krustojumam pie parka dienvidaustrumu stūra

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz ziemeļrietumiem pāri ceļam

2.teritorija

2.1.

1-2

No Ķīļu kapu vārtiem pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz rietumiem no Ķīļu kapu-Vecmoku muižas ceļa viduslīnijas 150 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem līdz pagriezienam

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no ceļa viduslīnijas 900 m uz ziemeļaustrumiem.

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidaustrumiem

2.4.

4-5

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 900 m uz dienvidrietumiem līdz ceļa pagriezienam

2.5.

5-6

Pa iedomātu liektu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 150 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem līdz Ķīļu kapu vārtiem

2.6.

6-7

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem

3.teritorija

3.1.

1-2

No Vecmoku parka ziemeļaustrumu stūra ceļu krustojuma pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļrietumiem no liepu alejas norobežotā ceļa viduslīnijas 200 m uz austrumiem-ziemeļaustrumiem līdz Tukuma-Ventspils vecajam ceļam

3.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, alejas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidaustrumiem

3.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidaustrumiem no alejas viduslīnijas 200 m līdz Vecmoku parka ziemeļaustrumu stūra ceļu krustojumam

3.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļrietumiem

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 56o59,911'

EO 23o04,898'

1.2.

2

N 56o59,833'

EO 23o05,165'

1.3.

3

N 56o59,821'

EO 23o05,172'

1.4.

4

N 56o59,896'

EO 23o04,895'

2.teritorija

2.1.

1

N 56o59,405'

EO 23o04,207'

2.2.

2

N 56o59,527'

EO 23o04,230'

2.3.

3

N 56o59,887'

EO 23o04,815'

2.4.

4

N 56o59,877'

EO 23o04,818'

2.5.

5

N 56o59,525'

EO 23o04,241'

2.6.

6

N 56o59,403'

EO 23o04,215'

3.teritorija

3.1.

1

N 56o59,986'

EO 23o04,865'

3.2.

2

N 57o00,033'

EO 23o05,043'

3.3.

3

N 57o00,020'

EO 23o05,054'

3.4.

4

N 56o59,976'

EO 23o04,872'

Vides ministrs R.Vējonis
43.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Bilskas alejas shēma

Bilskas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 20 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no Valkas-Smiltenes šosejas braucamās daļas malas un 15 m uz ziemeļaustrumiem no iebraucamā grants ceļa Bilskā (no ziemeļu puses), uz māju iebraucamā ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas 400 m uz dienvidiem, dienvidaustrumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas, 400 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem līdz šosejas asfaltētās brauktuves malai

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o29,768'

E0 25o59,017'

2.

2

N 57o29,544'

E0 25o58,937'

3.

3

N 57o29,545'

E0 25o58,930'

4.

4

N 57o29,767'

E0 25o58,990'

Vides ministrs R.Vējonis
44. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Jaunsmiltenes alejas shēma

45.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888
Lizdēnu lapegļu alejas shēma

(Pielikums svītrots ar MK 29.10.2019. noteikumiem Nr. 503)

46.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Lizdēnu lapegļu alejas shēma

Lizdēnu lapegļu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 15 m attālumā uz ziemeļrietumiem no dzīvojamās ēkas Parka ielā 9 un 15 m attālumā no ceļa viduslīnijas uz dienvidaustrumiem, pa iedomātu līniju 15 m attālumā uz dienvidaustrumiem no Parka ielas viduslīnijas 290 m uz dienvidrietumiem

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, Parka ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz ziemeļrietumiem pāri ielai

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 15 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Parka ielas viduslīnijas 290 m ziemeļaustrumu virzienā

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Parka ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidaustrumiem pāri ielai

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o41,661'

E0 25o25,261'

2.

2

N 57o41,516'

E0 25o25,171'

3.

3

N 57o41,520'

E0 25o25,150'

4.

4

N 57o41,664'

E0 25o25,243'

Vides ministrs R.Vējonis
47.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Mazsalacas Parka ielas alejas shēma

Mazsalacas Parka ielas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 10 m attālumā uz austrumiem, dienvidaustrumiem no krustojuma ar Lazdu ielu, 50 m attālumā uz austrumiem, dienvidaustrumiem no dzelzceļa tilta austrumu gala un 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Parka ielas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Parka ielas viduslīnijas 760 m uz austrumiem, dienvidaustrumiem pilsētas centra virzienā līdz Parka ielas galam

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu, Parka ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem

3.

3-4

Pa iedomātu līniju 13 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no Parka ielas viduslīnijas, 760 m uz rietumiem, ziemeļrietumiem

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, Parka ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidiem, dienvidrietumiem pāri ielai Lazdu ielas virzienā

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o51,732'

E0 25o02,565'

2.

2

N 57o51,602'

E0 25o03,338'

3.

3

N 57o51,609'

E0 25o03,340'

4.

4

N 57o51,734'

E0 25o02,566'

Vides ministrs R.Vējonis
48.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Podzēnu alejas shēma

Podzēnu alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 5 m attālumā no šosejas Rīga-Valmiera asfaltētās daļas malas uz ziemeļrietumiem (8 m no ceļa viduslīnijas) un 15 m uz ziemeļaustrumiem no Podzēnu iebraucamā ceļa viduslīnijas, pa iedomātu, taisnu iebraucamā ceļa viduslīnijai paralēlu līniju 830 m uz ziemeļrietumiem Podzēnu virzienā

2.

2-3

Pa iedomātu, uz dienvidrietumiem pāri ceļam taisnu, iebraucamā ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 15 m attālumā uz dienvidrietumiem no Podzēnu iebraucamā ceļa viduslīnijas 830 m Rīgas-Valmieras šosejas virzienā

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu, iebraucamā ceļa viduslīnijai perpendikulāru un Rīgas-Valmieras šosejas braucamās daļas malai paralēlu līniju 30 m uz ziemeļaustrumiem pāri iebraucamajam ceļam Valmieras virzienā

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o27,020'

E0 25o13,607'

2.

2

N 57o27,293'

E0 25o12,930'

3.

3

N 57o27,283'

E0 25o12,920'

4.

4

N 57o27,016'

E0 25o13,606'

Vides ministrs R.Vējonis
49. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Rencēnmuižas ozolu alejas shēma

 

50. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Popes muižas alejas shēma

51.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

Zūru muižas alejas shēma

Zūru muižas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Zūru muižas parādes pagalma pa iedomātu taisnu līniju 16 m attālumā uz dienvidiem no galvenās pievadalejas viduslīnijas 700 m uz rietumiem līdz alejas krustojumam ar veco Kuldīgas-Ventspils ceļu

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 32 m uz ziemeļiem pāri alejas norobežotajam ceļam

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 16 m attālumā no alejas viduslīnijas 700 m uz austrumiem līdz Zūru muižas parādes pagalmam

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu alejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 32 m uz dienvidiem pāri ceļam

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o15,234'

EO 21o36,514'

2.

2

N 57o15,240'

EO 21o35,803'

3.

3

N 57o15,255'

EO 21o35,802'

4.

4

N 57o15,253'

EO 21o36,510'

Vides ministrs R.Vējonis
52.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Ceraukstes šosejmalas alejas shēma

Ceraukstes šosejmalas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No Bauskas-Grenctāles šosejas atzara uz Cerauksti pie Malēju mājām pa iedomātu taisnu līniju 14 metru attālumā uz ziemeļaustrumiem no šosejas viduslīnijas 2 kilometri līdz vietai, kur no šosejas atzarojas lauku ceļš uz Mazkājiņu mājām.

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu šosejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 7 metri uz dienvidrietumiem šosejas virzienā.

1.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 7 metru atstatumā no šosejas viduslīnijas 2 kilometri uz ziemeļrietumiem.

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu šosejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 7 metri uz ziemeļaustrumiem.

2.teritorija

2.1.

1-2

No Bauskas-Grenctāles šosejas atzara uz Cerauksti pie Malēju mājām pa iedomātu taisnu līniju 7 metru attālumā uz dienvidrietumiem no šosejas viduslīnijas 2 kilometri uz dienvidaustrumiem līdz vietai, kur no šosejas atzarojas lauku ceļš uz Mazkājiņu mājām.

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu šosejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 7 metri uz dienvidrietumiem.

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 14 metru attālumā no šosejas viduslīnijas 2 kilometri uz ziemeļrietumiem.

2.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu šosejas viduslīnijai perpendikulāru līniju 7 metri uz ziemeļaustrumiem.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 56o21,549'

EO 24o17,022'

1.2.

2

N 56o20,518'

EO 24o17,532'

1.3.

3

N 56o20,516'

EO 24o17,525'

1.4.

4

N 56o21,547'

EO 24o17,015'

2.teritorija

2.1.

1

N 56o21,546'

EO 24o17,002'

2.2.

2

N 56o20,515'

EO 24o17,510'

2.3.

3

N 56o20,514'

EO 24o17,503'

2.4.

4

N 56o21,545'

EO 24o16,997'

53.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Iecavas aleju shēma

Iecavas aleju robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No Upes ielas un Rīgas ielas krustojuma pa iedomātu taisnu līniju 7 metru attālumā uz ziemeļaustrumiem no ielas viduslīnijas 300 m līdz pagriezienam pirms namīpašuma Upes ielā 11.

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 14 m uz dienvidrietumiem pāri Upes ielai.

1.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar privātmāju žogu, 7 m attālumā uz dienvidrietumiem no Upes ielas viduslīnijas 300 m līdz Upes ielas un Rīgas ielas krustojumam.

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu Upes ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 14 m uz ziemeļaustrumiem.

2.teritorija

2.1.

1-2

No Ozolu ielas tilta pār Ģedules upi pa iedomātu taisnu līniju 17 m attālumā uz rietumiem no Ozolu ielas viduslīnijas 480 m līdz ceļu sazarojumam pie pilsētas parka.

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz austrumiem līdz Ozolu ielas asfaltētās brauktuves austrumu malai.

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar Ozolu ielas asfaltētās brauktuves austrumu malu, 480 m uz dienvidiem līdz Ozolu ielas tiltam pār Ģedules upi.

2.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu Ozolu ielas viduslīnijai perpendikulāru līniju 20 m uz rietumiem.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 56o35,552'

EO 24o11,451'

1.2.

2

N 56o35,496'

EO 24o11,700'

1.3.

3

N 56o35,484'

EO 24o11,716'

1.4.

4

N 56o35,547'

EO 24o11,445'

2.teritorija

2.1.

1

N 56o35,324'

EO 24o12,200'

2.2.

2

N 56o35,573'

EO 24o12,114'

2.3.

3

N 56o35,573'

EO 24o12,122'

2.4.

4

N 56o35,327'

EO 24o12,221'

54.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Mazākroga alejas shēma

Mazākroga alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 30 m rietumos no Mazākroga un 13 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no alejas viduslīnijas (ceļš Mazaiskrogs-Ungurmuiža), pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai paralēlu līniju 270 m uz ziemeļrietumiem Ungurmuižas virzienā.

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 270 m uz dienvidaustrumiem Ungura ezera virzienā.

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam Mazākroga virzienā.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o21,224'

E0 25o05,604'

2.

2

N 57o21,349'

E0 25o05,461'

3.

3

N 57o21,346'

E0 25o05,457'

4.

4

N 57o21,222'

E0 25o05,586'

55.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Rāceņmuižas aleju shēma

Rāceņmuižas aleju robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 30 m uz austrumiem no Rāceņmuižas saimniecības ēkas drupām un 15 m uz dienvidrietumiem no centrālā muižas iebraucamā ceļa viduslīnijas (alejas ziemeļrietumu galā), pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai paralēlu līniju 80 m uz dienvidaustrumiem Skaļupes-Līvu ceļa virzienā.

2.

2-3

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Skaļupes-Līvu ceļa viduslīnijas
250 m uz dienvidrietumiem līdz krustojumam ar Skaļupes-Kārļu ceļu.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 15 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no Skaļupes-Kārļu ceļa viduslīnijas 420 m uz ziemeļrietumiem Skaļupes virzienā.

4.

4-5

Pa iedomātu taisnu Skaļupes-Kārļu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam.

5.

5-6

Pa iedomātu taisnu Skaļupes-Kārļu ceļa viduslīnijai paralēlu līniju, kas atrodas 15 m uz dienvidrietumiem no tās, 600 m uz dienvidaustrumiem Kārļu virzienā.

6.

6-7

Pa iedomātu taisnu Skaļupes-Kārļu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz ziemeļaustrumiem pāri ceļam.

7.

7-8

Pa iedomātu taisnu Skaļupes-Kārļu ceļa viduslīnijai paralēlu līniju, kas atrodas 15 m uz ziemeļaustrumiem no tās, 140 m uz ziemeļrietumiem līdz pagriezienam uz Līviem.

8.

8-9

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidaustrumiem no Skaļupes-Līvu ceļa viduslīnijas 280 m uz ziemeļaustrumiem.

9.

9-10

Pa iedomātu taisnu muižas galvenā iebraucamā ceļa vidusasij paralēlu līniju 15 m attālumā uz ziemeļaustrumiem no vidusass 110 m uz ziemeļrietumiem pāri Skaļupes-Līvu ceļam Rāceņu muižas virzienā.

10.

10-1

Pa iedomātu taisnu muižas galvenā iebraucamā ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri iebraucamajam ceļam muižas saimniecības ēkas drupu virzienā.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 57o15,107'

E0 25o11,445'

2.

2

N 57o15,063'

E0 25o11,458'

3.

3

N 57o14,933'

E0 25o11,332'

4.

4

N 57o15,028'

E0 25o10,904'

5.

5

N 57o15,018'

E0 25o10,897'

6.

6

N 57o14,879'

E0 25o11,444'

7.

7

N 57o14,888'

E0 25o11,456'

8.

8

N 57o14,931'

E0 25o11,336'

9.

9

N 57o15,053'

E0 25o11,478'

10.

10

N 57o15,110'

E0 25o11,461'

56.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Vecauces alejas shēma

Vecauces alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 20 m attālumā no Vecauces ielas un 13 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem no Vecauces pils iebraucamā ceļa viduslīnijas, pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā no iebraucamā ceļa viduslīnijas 90 m uz rietumiem, dienvidrietumiem Vecauces pils virzienā.

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu līniju 26 m uz dienvidaustrumiem pāri iebraucamajam ceļam.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no iebraucamā ceļa viduslīnijas 90 m Lielauces ielas virzienā.

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pāri ceļam.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o28,098'

E0 22o53,496'

2.

2

N 56o28,090'

E0 22o53,393'

3.

3

N 56o28,081'

E0 22o53,399'

4.

4

N 56o28,092'

E0 22o53,494'

57.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Druvienas aleju shēma

Druvienas aleju robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.teritorija

1.1.

1-2

No iedomāta punkta, kas atrodas 25 m attālumā no Druvienas-Murānu un Druvienas-Tirzas ceļu krustojuma un 15 m attālumā uz ziemeļrietumiem no Druvienas-Tirzas ceļa viduslīnijas, pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no Druvienas-Tirzas ceļa viduslīnijas 1000 m Tirzas virzienā.

1.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidiem pāri ceļam.

1.3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidiem, dienvidrietumiem no ceļa viduslīnijas 1 km Druvienas centra virzienā.

1.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem pāri ceļam.

2.teritorija

2.1.

1-2

No Druvienas-Liezeres ceļa atzara uz Ziedviju mājām pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem no Druvienas-Liezeres ceļa viduslīnijas 800 m uz ziemeļaustrumiem līdz Druvienas-Rankas ceļam.

2.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu Druvienas-Liezeres ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 12 m uz dienvidaustrumiem līdz asfaltētās brauktuves ziemeļu malai.

2.3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju, kas sakrīt ar asfaltētās brauktuves ziemeļu malu, 45 m uz ziemeļaustrumiem.

2.4.

4-5

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 18 m uz dienvidaustrumiem pāri ceļam.

2.5.

5-6

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas līdz Druvienas-Liezeres ceļa atzaram uz Ziedviju mājām.

2.6.

6-1

Pa iedomātu taisnu Druvienas-Liezeres ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem pāri ceļam.

3.teritorija

3.1.

1-2

No Druvienas-Rankas ceļa atzara uz Priedkalnu mājām pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Druvienas-Rankas ceļa viduslīnijas 800 m uz ziemeļrietumiem līdz ceļa atzaram uz izgāztuvi.

3.2.

2-3

Pa iedomātu taisnu Druvienas-Rankas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz Ziemeļaustrumiem pāri ceļam.

3.3.

3-4

Pa iedomātu liektu līniju 15 m attālumā uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem no ceļa viduslīnijas 800 m līdz Druvienas-Rankas ceļa atzaram uz Priedkalnu mājām.

3.4.

4-1

Pa iedomātu taisnu Druvienas-Rankas ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 30 m uz dienvidrietumiem pāri ceļam.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.teritorija

1.1.

1

N 57o06,758'

EO 26o17,872'

1.2.

2

N 57o06,551'

EO 26o18,769'

1.3.

3

N 57o06,535'

EO 26o18,762'

1.4.

4

N 57o06,748'

EO 26o17,856'

2.teritorija

2.1.

1

N 57o06,723'

EO 26o17,115'

2.2.

2

N 57o06,847'

EO 26o17,592'

2.3.

3

N 57o06,842'

EO 26o17,592'

2.4.

4

N 57o06,847'

EO 26o17,626'

2.5.

5

N 57o06,840'

EO 26o17,632'

2.6.

6

N 57o06,720'

EO 26o17,106'

3.teritorija

3.1.

1

N 57o06,927'

EO 26o17,474'

3.2.

2

N 57o07,096'

EO 26o16,868'

3.3.

3

N 57o07,099'

EO 26o16,888'

3.4.

4

N 57o06,937'

EO 26o17,491'

58.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Vestienas muižas alejas shēma

Vestienas muižas alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Vietalvas-Ērgļu ceļa vecās savienojuma vietas ar Vestienas muižas centrālo pievadceļu (pie Zeltkalnu mājām) pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz ziemeļiem no ceļa viduslīnijas 560 m Vestienas muižas virzienā līdz sānceļam uz Straujēnu mājām.

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz dienvidaustrumiem pāri muižas pievedceļam.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 13 m attālumā uz dienvidaustrumiem no ceļa viduslīnijas 560 m līdz Vietalvas-Ērgļu ceļa agrākajai savienojuma vietai (krustojumam) ar Vestienas muižas centrālo pievedaleju pie Zeltkalnu mājām.

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 26 m uz ziemeļrietumiem.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o51,580'

EO 25o50,897'

2.

2

N 56o51,657'

EO 25o51,400'

3.

3

N 56o51,639'

EO 25o51,409'

4.

4

N 56o51,571'

EO 25o50,906'

59.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr.888

(Pielikums MK 17.10.2006. noteikumu Nr.851 redakcijā)

Vatrānes alejas shēma

Vatrānes alejas robežu apraksts

I. Robežposmu apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1.

1-2

No Vatrānes muižas-Kalniņu māju un Vatrānes muižas-Ūdru māju ceļa sazarošanās vietas 250 m attālumā uz ziemeļiem no Vatrānes kungu mājas drupām pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz dienvidiem no Ūdru māju ceļa viduslīnijas 450 m uz rietumiem līdz bijušajam fermas iebraucamajam ceļam.

2.

2-3

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz ziemeļiem pāri ceļam.

3.

3-4

Pa iedomātu taisnu līniju 12 m attālumā uz ziemeļiem no ceļa viduslīnijas 450 m uz austrumiem līdz krustcelēm.

4.

4-1

Pa iedomātu taisnu ceļa viduslīnijai perpendikulāru līniju 24 m uz dienvidiem pāri ceļam.

II. Robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.

Robežpunkts

Ģeogrāfiskais platums

Ģeogrāfiskais garums

1.

1

N 56o54,289'

EO 25o07,585'

2.

2

N 56o54,280'

EO 25o07,135'

3.

3

N 56o54,296'

EO 25o07,133'

4.

4

N 56o54,306'

EO 25o07,602'

60. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Dikļu muižas alejas shēma

61. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Lubānas–Meirānu alejas shēma

 

62. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Raiskuma alejas shēma

63. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Veckalsnavas alejas shēma

64. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 22. novembra
noteikumiem Nr. 888

(Pielikums MK 29.10.2019. noteikumu Nr. 503 redakcijā)

Ozolkalna alejas shēma

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizsargājamām alejām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 888Pieņemts: 22.11.2005.Stājas spēkā: 09.12.2005.Zaudē spēku: 31.03.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 08.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
123129
{"selected":{"value":"01.11.2019","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-30.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2019","iso_value":"2019\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2019.-30.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2006","iso_value":"2006\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2006.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2005","iso_value":"2005\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2005.-19.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"