Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.754

Rīgā 2005.gada 4.oktobrī (prot. Nr.56 38.§)
Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru
Izdoti saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 367.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā lieciniekam, cietušajam, ekspertam, revidentam, speciālistam, tulkam un citām kriminālprocesā iesaistītajām personām no valsts budžeta līdzekļiem atlīdzina procesuālos izdevumus kriminālprocesā (turpmāk — izdevumi);

1.2. kārtību, kādā pēc ieinteresētās personas lūguma atlīdzina lietisko pierādījumu glabāšanas, pārsūtīšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumus;

1.2.1 kārtību, kādā atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar mantas aizsardzību;

1.2.2 kārtību, kādā atlīdzina izdevumus, kas radušies administratīvā pārkāpuma lietā, kurā pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu, materiālus nododot izmeklēšanas iestādei, vai kurā pieņemtais nolēmums ir atcelts sakarā ar kriminālprocesa uzsākšanu vai zaudējis spēku sakarā ar personas saukšanu pie kriminālatbildības;

1.2.3 kārtību, kādā atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm;

1.2.4 kārtību, kādā atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar ārvalsts izdotās vai nodotās personas pārņemšanu;

1.2.5 citus izdevumus, kas radušies kriminālprocesā;

1.3. šo noteikumu 1.1.1.2.​​​​​​​, 1.2.1​​​​​​​, 1.2.2​​​​​​​, 1.2.3​​​​​​​, 1.2.4​​​​​​​ un 1.2.5 apakšpunktā minēto izdevumu segšanas apmēru.

(Grozīts ar MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 86)

2. Šie noteikumi neregulē izdevumu atlīdzināšanu ekspertam, revidentam, speciālistam un tulkam, ja viņi piedalās kriminālprocesā, izpildot savus dienesta pienākumus.

3. Izdevumus atlīdzina izmeklēšanas iestāde, prokuratūra, tiesa vai iestāde, kas administrē tiesas budžetu, no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, nodrošinot iespējami ekonomiskāko risinājumu, saskaņā ar iestādes lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz procesa virzītāja apstiprinātu personas iesniegumu un tam pievienotajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

3.1 Ja iestādei rodas šaubas par norādīto izdevumu apmēru, iestādei ir tiesības pieprasīt, bet personai ir pienākums iesniegt pierādījumus minēto izdevumu pamatojumam un atbilstībai tirgus cenām.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

4. Ja saņemts pilnīgs vai daļējs atteikums atlīdzināt izdevumus, to var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Izdevumus, kas saistīti ar ierašanos procesuālās darbības vietā un atgrie­šanos dzīvesvietā, kā arī maksu par naktsmītni sedz šādā kārtībā un apmērā:

5.1. izdevumus par braukšanu ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem (izņemot taksometru) — atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā trans­portlīdzeklī. Ja persona lūdz atlīdzināt braukšanas izdevumus pirms atgriešanās dzīvesvietā, izdevumus sedz par braukšanu abos virzienos atbilstoši braukšanas tarifam attiecīgajā transportlīdzeklī. Ja persona nav saglabājusi dokumentu, kas apliecina tās braukšanas izdevumus, tos sedz atbilstoši minimālajai braukšanas cenai (tarifam) attiecīgajā maršrutā;

5.2. izdevumus par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu – atbilstoši patērētajai degvielai vai elektroenerģijai, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometrāžu, kā arī attiecīgā transportlīdzekļa degvielas vai elektroenerģijas patēriņu, ievērojot, ka degvielas (izņemot gāzes degvielu) vidējais patēriņš nepārsniedz 10 litrus uz 100 km vai gāzes degvielas vidējais patēriņš nepārsniedz 11 litrus uz 100 km, vai enerģijas vidējais patēriņš M1 kategorijas elektrotransportlīdzekļiem nepārsniedz 17,5 kWh uz 100 km, vai enerģijas vidējais patēriņš N1 kategorijas elektrotransportlīdzekļiem nepārsniedz 27,1 kWh uz 100 km.

5.3. izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu – normatīvajos aktos par komandējuma izdevumu atlīdzināšanu noteiktajā apmērā, ja uzaicinātajai personai tajā pašā dienā nav iespējams atgriezties savā dzīvesvietā un nav iespējams laikus ierasties procesa virzītāja noteiktajā vietā un laikā.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.471; MK 06.02.2024. noteikumiem Nr. 86)

6. Summas, kas izmaksājamas cietušajam vai lieciniekam kā vidējā darba samaksa par laiku, kurā sakarā ar piedalīšanos procesuālajā darbībā persona neveica savu darbu, izmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts institūcija darba devējam atlīdzina darbiniekam izmaksājamo vidējo izpeļņu.

7. Ekspertam, revidentam, tulkam vai speciālistam samaksā par procesa virzītāja uzdevumā paveikto darbu. Samaksas apmēru nosaka izmeklēšanas iestāde, prokuratūra, tiesa vai iestāde, kas administrē tiesas budžetu, ņemot vērā eksperta, revidenta, tulka vai speciālista kvalifikāciju un pamatojoties uz procesa virzītāja uzziņu (​pielikums).

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

8. Izdevumus, kas radušies, veicot ekspertīzi, atlīdzina to faktiskajā apmērā.

8.1 Izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes konstatēšanai veiktajām pārbaudēm, atlīdzina saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītājam nosaka alkohola koncentrāciju asinīs un izelpas gaisā un konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, un alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

9. Ja izdevumus par juridisko palīdzību sedz no valsts līdzekļiem, advokātam par paveikto darbu samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka advokāta samaksu par valstsnodrošinātas juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā un samaksas kārtību.

10. Lietisko pierādījumu glabāšanas, pārsūtīšanas, realizācijas un iznīcināšanas izdevumus sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

10.1 Izdevumus, kas saistīti ar mantas aizsardzību, atlīdzina to faktiskajā apmērā.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

10.2 Izdevumus, kas radušies administratīvā pārkāpuma lietā, kurā pieņemts lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu, materiālus nododot izmeklēšanas iestādei, vai kurā pieņemtais nolēmums ir atcelts sakarā ar kriminālprocesa uzsākšanu vai zaudējis spēku sakarā ar personas saukšanu pie kriminālatbildības, atlīdzina to faktiskajā apmērā.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

10.3 Saistībā ar ārvalsts izdotās vai nodotās personas pārņemšanu sedz šādus izdevumus:

10.31. ceļa izdevumus;

10.32. apdrošināšanas izdevumus;

10.33. uzturēšanās izdevumus;

10.34. dienas naudu.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

11. Citus izdevumus, kas radušies kriminālprocesā, atlīdzina to faktiskajā apmērā.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

12. Izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu izpildi, atlīdzina valsts budžeta likumā piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

(MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministra vietā — īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 4.oktobra
noteikumiem Nr. 754

(Pielikums MK 06.02.2024. noteikumu Nr. 86 redakcijā)

Uzziņa
par eksperta, revidenta, speciālista vai tulka piedalīšanos kriminālprocesā

 

  20__. gada __. ___________
(vieta)  
  
Apliecinu, ka 
 (institūcijas nosaukums)
  
eksperts, revidents, speciālists, tulks 
(vajadzīgo pasvītrot)(vārds, uzvārds)

20__. gada __. ______________ no plkst. _____ līdz plkst. _______

piedalījās 
 (procesuālās darbības vai pakalpojuma nosaukums)
  
  

krimināllietā/materiālā Nr. _______________ saskaņā ar līgumu Nr. ____

pēc procesa virzītāja 
 (amats, vārds, uzvārds)
  
 uzaicinājuma/lēmuma.
  
Uzziņas izsniedzējs: 
  
(iestādes nosaukums) 
  
(amatpersonas amats, paraksts, vārds, uzvārds) 
  
(tālruņa numurs) 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kriminālprocesuālo izdevumu atlīdzināšanas kārtību un apmēru Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 754Pieņemts: 04.10.2005.Stājas spēkā: 13.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 12.10.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
118719
{"selected":{"value":"10.02.2024","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.02.2024","iso_value":"2024\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2013","iso_value":"2013\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2013.-09.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.10.2005","iso_value":"2005\/10\/13","content":"<font class='s-1'>13.10.2005.-08.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.02.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"