Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.662

2005.gada 30.augustā Rīgā (prot. Nr.49 44.§)
Akcīzes preču aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu,
18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu,
likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un
lietošanas ierobežošanu
" 7.panta pirmo daļu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu un 5.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, anulē un izmanto speciālu atļauju (licenci) akcīzes preču noliktavas (turpmāk - noliktava) turētāja darbībai, speciālu atļauju (licenci) apstiprināta tirgotāja darbībai, speciālu atļauju (licenci) akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvja (turpmāk - nodokļa maksātāja pārstāvis) darbībai, speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai naftas produktu (turpmāk - degviela) vairumtirdzniecībai, kā arī speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai;

1.2. valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, ja tiek izsniegta vai pārreģistrēta speciāla atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai, speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai, speciāla atļauja (licence) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai, speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai, kā arī speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai;

1.3. citas prasības noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja un nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai;

1.4. prasības importētāja, neapstiprināta tirgotāja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;

1.5. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo degvielu, kas nodrošina tāda transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, kas iebrauc Latvijas Republikā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk - dalībvalsts);

1.6. zuduma normas akcīzes precēm, ja zudums radies ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas laikā un ja piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana;

1.7. papildu rekvizītus, kurus norāda stingrās uzskaites preču pavadzīmē-rēķinā, pārvietojot alkoholiskos dzērienus;

1.8. citas prasības saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums).

2. Noteikumi ir saistoši arī personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic darbības, kas saistītas ar degvielas valsts materiālo rezervju uzglabāšanu un atjaunināšanu.

3. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajiem ierēdņiem kontrolēt akcīzes preču apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju komersanta deklarētajās komercdarbības vietās Valsts ieņēmumu dienesta licencēšanas komisijā (turpmāk- licencēšanas komisija) deklarētajā darba laikā.

4. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina, lai licencēšanas komisijā deklarētajās komercdarbības vietās būtu izvietota izkārtne, kurā valsts valodā norādīts komersanta nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.

5. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem vai degvielu, nodrošina, lai komersanta ražošanas, realizācijas un uzglabāšanas vietās būtu verificēti degvielas (izņemot naftas gāzi un pārējos gāzveida ogļūdeņražus (turpmāk - gāze)) vai alkoholisko dzērienu daudzuma mērīšanas līdzekļi, kā arī normatīvajiem aktiem metroloģijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošu degvielas uzglabāšanas tvertņu, tilpņu, rezervuāru vai cisternu (turpmāk - tvertne) kalibrēšanas tabulas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertņu kalibrēšanas tabulas.

6. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina akcīzes preču daudzuma atbilstību šo noteikumu 81.punktā minētajā uzskaitē reģistrētajam daudzumam.

7. No nodokļa atbrīvo degvielu, kas atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnēs un nodrošina transportlīdzeklī uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, ja transportlīdzeklis iebrauc Latvijas Republikā no citas dalībvalsts. Standarta degvielas tvertne ir tvertne, kuru uzstādījis ražotājs un kura transportlīdzeklim ļauj izmantot degvielu dzinēja vai, ja nepieciešams, dzesēšanas sistēmas darbībai. Tvertne, ko ražotājs uzstādījis transportlīdzeklim, kurā par degvielu izmanto gāzi, arī uzskatāma par standarta degvielas tvertni.

8. Komersantiem aizliegts iegādāties akcīzes preces no fiziskajām personām, kuras nav komersanti.

9. Importētājs ievestās akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.1., 11.4. vai 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

10. Ja komersants realizē dīzeļdegvielu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, paredzēts izmantot tikai visurgājējā tehnikā vai lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, to aizliegts iepildīt citu mehānisko transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.

II. Licenču izsniegšana, pārreģistrācija, anulēšana un izmantošana

11. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz šādiem komercdarbības veidiem:

11.1. noliktavas turētāja darbībai;

11.2. apstiprināta tirgotāja darbībai;

11.3. nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai;

11.4. alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai;

11.5. alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai.

12. Komercdarbību ar akcīzes precēm drīkst veikt komersants, kurš šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos ir saņēmis attiecīgu licencēšanas komisijas izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Licencēšanas komisijas nolikumu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

13. Komersanti, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ir tiesīgi veikt speciālajai atļaujai (licencei) atbilstošu darbību, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība un akcīzes nodokļa nodrošinājums ir pietiekams.

14. Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm licencēšanas komisija izsniedz komercreģistrā reģistrētam komersantam.

15. Dokumentus speciālas atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz komersanta amatpersona ar komercreģistrā reģistrētām paraksta tiesībām vai komersanta amatpersonas pilnvarota persona.

16. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku. Ja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai alus mazumtirdzniecībai norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai papildus piesaka alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē, attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) minētā darbība norādītajā vietā ir atļauta uz laiku līdz pieciem mēnešiem kalendāra gadā.

17. Šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz katrai darbības vietai, 11.3.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam, 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tajos gadījumos, ja komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību).

18. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai vai apstiprināta tirgotāja darbībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 2.pielikumu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas atbilstību vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, par tiesībām veikt bīstamo iekārtu ekspluatāciju un par nodokļu samaksu.

19. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai vai apstiprināta tirgotāja darbībai, attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.1. komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.2. komersanta rakstisks apliecinājums, ka noliktavā tiks faktiski uzglabātas degvielas rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, kā arī papildus degvielas saņemšanai un uzglabāšanai ir plānota degvielas rezervju faktiskā uzglabāšana, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu);

19.3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas vai apstiprināta tirgotāja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.3.apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas, darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un denaturētajam spirtam - atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai denaturētā spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) tādas noliktavas turētāja darbībai, kurā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;

19.5. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;

19.6. ja paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu noliktavas turētājs papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kurā norāda:

19.6.1. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuru;

19.6.2. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk - Kombinētā nomenklatūra) kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;

19.6.3. izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību;

19.6.4. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta daudzumu (procentos), ja ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta iznākums nav 100 %, norādot blakusproduktus vai zudumus, vai to veidošanās iemeslus;

19.6.5. ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes vai apstrādes procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;

19.6.6. ja atbilstoši šo noteikumu 101.punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, papildus iesniedz informāciju par piedevu pievienošanas procesa atbilstību 101.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

19.7. ja paredzēta spirta denaturēšana, iesniedz denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehnisko dokumentāciju, norādot skaitītāja stāvokli iesnieguma iesniegšanas dienā.

20. Ja atbilstoši šo noteikumu 101.punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, komersants atbilstoši šo noteikumu 19.6.apakšpunktam iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kuru ir apstiprinājusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kas akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām, vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

21. Speciālajā atļaujā (licencē) noliktavas turētāja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta tirgotāja darbībai norāda informāciju, kas noteikta šo noteikumu 3. un 4.pielikumā.

22. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

23. Speciālajā atļaujā (licencē) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai norāda informāciju, kas noteikta šo noteikumu 6.pielikumā.

24. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdznie­cībai vai mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas atbilstību vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, par metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, par bīstamo iekārtu reģistrāciju un par nodokļu samaksu.

25. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, attiecīgajam iesnie­gumam pievieno šādus dokumentus:

25.1. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietnes teritorijas (ja paredzēta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē), autoveikalu, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

25.2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietņu) plāns, kurā norādītas ieejas (izejas) (plāns nav nepieciešams, ja komercdarbība paredzēta mazumtirdzniecības vietās, kas nav stacionāras, - autoveikalos, lidmašīnās, kuģos), un darbības vietas teritorijas plāns, kurā norādītas darbības vietas robežas, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) nefasētās degvielas vairumtirdzniecībai (plāns nav nepieciešams, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai);

25.3. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstip­rināta darbības vietas tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēma, kurā norādīti tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komerc­darbībai ar nefasēto degvielu, kā arī cauruļvadu tilpums un iespējamie plūsmas virzieni, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai;

25.4. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) vairumtirdzniecībai;

25.5. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apliecināta transportlīdzekļa (autoveikala) tehniskās pases kopija, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos;

25.6. maršruta grafiks, kas apstiprināts tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais autoveikals, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai autoveikalos.

26. Speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrā­dājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazum­tirdzniecībai norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumu.

27. Lai saņemtu vai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci), atļauts iesniegt komersanta apstiprinātus dokumentu norakstus vai kopijas, uzrādot to oriģinālus.

28. Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm teritorijas, ēkas vai telpas plānā norādītā atsevišķā tehnoloģiski norobežotā vietā izsniedz tikai vienam komersantam.

29. Speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītajā darbības vietā esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (tvertnes, ar tām savienotie cauruļvadi, sūkņi, kā arī izsniegšanas un saņemšanas tehnoloģiskās iekārtas) var būt tikai viena komersanta lietošanā. Vienam komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) noliktavas turētāja darbībai ar nefasēto degvielu un speciālajā atļaujā (licencē) degvielas vairumtirdzniecībai ar nefasēto degvielu nedrīkst norādīt vienas un tās pašas tvertnes.

30. Licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbības veikšanai ar akcīzes precēm vai arī pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci).

31. Lai pārliecinātos, ka iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai vai iesniegumam pievienotajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa, licencēšanas komisija var pieprasīt kompetento institūciju apstiprinājumu.

32. Speciālā atļauja (licence) stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, ja licencēšanas komisijas lēmumā nav noteikts citādi.

33. Speciālo atļauju (licenci) var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

34. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants neiesniedz licencēšanas komisijas rīcībā esošos dokumentus.

35. Licencēšanas komisija komersantam var neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), ja:

35.1. komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta attiecīgā speciālā atļauja (licence) par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

35.2. komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tādas darbības vietas deklarēšanu, kura gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir svītrota no šī komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 52. un 53.punktā norādītajiem pārkāpumiem;

35.3. komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tāda darbības veida deklarēšanu, kurš gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir svītrots no šī komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 51.3.apakšpunktā norādīto pārkāpumu;

35.4. komersants veicis komercdarbību ar akcīzes precēm bez attiecīgās speciālās atļaujas (licences);

35.5. komersants vai komersanta izpildinstitūcijas amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

35.6. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;

35.7. komersants triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

35.8. komersanta izpildinstitūcijā ir personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

35.9. komersantam ir nodokļu parāds, izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un maksājumi noteiktajos termiņos tiek veikti;

35.10. pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti;

35.11. pieteiktā darbības vieta neatbilst vides aizsardzības vai ugunsdrošības prasībām vai nav nodrošināta ar atbilstošiem mērlīdzekļiem;

35.12. netiek ievērotas citas šo noteikumu prasības.

36. Licencēšanas komisija komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci), ja darbības ar akcīzes precēm paredzētas vietās, kurās saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tās ir aizliegtas.

37. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais komersanta nosaukums un juridiskā adrese vai mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās komersants iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 14.pielikumu.

38. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajiem nosacījumiem tikai pēc speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas.

39. Pārreģistrācijas iesniegumam pievieno speciālās atļaujas (licences) oriģinālu vai speciālās atļaujas (licences) pirmās lapas un attiecīgā speciālās atļaujas (licences) pielikuma oriģinālu, ja pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, kā arī dokumentus, kas apliecina nepieciešamību izdarīt attiecīgās izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē).

40. Mainoties informācijai, kas norādīta iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, kā arī mainoties amatpersonām komersanta izpildinstitūcijā, komersants 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē licencēšanas komisiju un iesniedz izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

41. Noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs, nodokļa maksātāja pārstāvis, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas vairumtirgotājs un alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs pēc kontroles institūciju, kā arī minēto akcīzes preču apritē iesaistīto komersantu pieprasījuma uzrāda speciālās atļaujas (licences) oriģinālu vai tās notariāli vai Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātu kopiju. Speciālās atļaujas (licences) pirmo lapu un speciālās atļaujas (licences) pielikumu, kurā norādīta attiecīgā darbības vieta (oriģinālu vai notariāli vai Valsts ieņēmumu dienestā apliecinātu kopiju), tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs novieto tirdzniecības vietā, patērētājiem redzamā vietā.

42. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas (tajā skaitā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) valdījuma tiesības iegūst cita persona, līdzšinējais valdītājs 10 darbdienu laikā iesniedz licencēšanas komisijā speciālās atļaujas (licences) oriģinālu anulēšanai vai pārreģistrācijai. Ja pārreģistrācijai iesniedz speciālo atļauju (licenci) mazumtirdzniecībai, līdzšinējais valdītājs 10 darbdienu laikā iesniedz licencēšanas komisijai speciālās atļaujas (licences) pirmās lapas un attiecīgā speciālās atļaujas (licences) pielikuma oriģinālu.

43. Licencēšanas komisija var apturēt attiecīgās speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību, kā arī speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu uz laiku līdz 90 dienām un noteikt termiņu konstatēto pārkāpumu novēršanai, par to rakstiski informējot komersantu, ja:

43.1. netiek ievērotas sanitārās, ugunsdrošības, darba drošības vai vides aizsardzības prasības (pamatojoties uz attiecīgo institūciju pieprasījumu);

43.2. nodokļi netiek maksāti nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

43.3. nav pietiekama akcīzes nodokļa nodrošinājuma vai ir apturēta vai anulēta akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība;

43.4. netiek ievērota denaturētā spirta aprites kārtība;

43.5. netiek izpildītas normatīvajos aktos noteiktās prasības saistībā ar degvielas rezervju izveidošanu un uzglabāšanu;

43.6. netiek ievērotas citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

44. Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbības apturēšanu vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu apturēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

45. Ja šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi ir novērsti, licencēšanas komisija 10 darbdienu laikā no dienas, kad tā ir pārliecinājusies, ka ir novērsti konstatētie pārkāpumi, atjauno speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību vai speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu un par to rakstiski informē komersantu.

46. Licencēšanas komisijas lēmums par komersanta darbības atsākšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

47. Laikposmā, kad speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbība ir apturēta, darbības ar akcīzes precēm, izņemot to uzglabāšanu, ir aizliegtas. Ja speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbība ir apturēta saskaņā ar šo noteikumu 43.5.apakšpunktu, konstatētā pārkāpuma novēršanai ir atļauts saņemt arī naftas produktus. Minētajā gadījumā komersants naftas produktus ir tiesīgs saņemt tikai ar licencēšanas komisijas atļauju.

48. Ja licencēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu par speciālas atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbības apturēšanu vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu apturēšanu, komersants triju darbdienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvis zināms attiecīgais lēmums, iesniedz licencēšanas komisijā speciālās atļaujas (licences) oriģinālu vai speciālās atļaujas (licences) pirmās lapas un attiecīgā speciālās atļaujas (licences) pielikuma oriģinālu (ja izsniegta speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai) attiecīgas atzīmes izdarīšanai.

49. Licencēšanas komisija var anulēt komersantam speciālo atļauju (licenci), ja:

49.1. komersants sešu mēnešu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsācis komercdarbību ar akcīzes precēm vai sešus mēnešus pēc kārtas nav veicis komercdarbību ar akcīzes precēm;

49.2. iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrā­cijai vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievie­notie dokumenti ir viltoti;

49.3. komersants speciālās atļaujas (licences) darbības laikā sniedzis nepatiesas ziņas;

49.4. komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis šajos noteikumos paredzētos pārskatus vai nodokļu deklarācijas vai arī iesniegtajos pārskatos vai nodokļu deklarācijās sniedzis nepatiesas ziņas;

49.5. valsts institūciju amatpersonām netiek nodrošināta iespēja licen­cēšanas komisijai deklarētajā darba laikā piekļūt speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai darbības vietai un dokumentācijai;

49.6. komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā;

49.7. sešus mēnešus pēc kārtas nav veiktas speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības;

49.8. komercdarbības vietā ir konstatēti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

49.9. licences darbības laikā par komersanta izpildinstitūcijas amatpersonu ir kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;

49.10. komersanta izpildinstitūcijā licences darbības laikā iesaistās personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesaistīšanās komersanta izpildinstitūcijā ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

49.11. netiek ievērota akcīzes preču aprites kārtība.

50. Licencēšanas komisija anulē komersantam speciālo atļauju (licenci), ja:

50.1. licencēšanas komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi;

50.2. saņemts attiecīgs komersanta iesniegums;

50.3. mēnesi nav veikta šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minētā darbība (ja komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai papildus degvielas saņemšanai un uzglabāšanai, veic tikai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto darbību);

50.4. komersants tiek svītrots no uzņēmumu reģistra vai komercreģistra.

51. Licencēšanas komisija:

51.1. anulē noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu (ja noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens darbības veids, anulē noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja saņemts komersanta iesniegums par attiecīgā darbības veida pārtraukšanu;

51.2. var anulēt noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu, kuru komersants sešus mēnešus pēc kārtas nav veicis;

51.3. var anulēt noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības veida ierakstu - spirta denaturēšana -, ja noliktavas turētājs ir pārkāpis denaturētā spirta aprites kārtību.

52. Ja realizācijas vietā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, atkārtoti gada laikā konstatē alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu realizāciju personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, licencēšanas komisija anulē realizācijas vietas ierakstu, kas norādīts speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, vai anulē speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, ja tajā norādīta tikai viena realizācijas vieta.

53. Ja pēc speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas darbības vietā mainās faktiskie apstākļi un komercdarbība notiek vietā, kurā saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā ir aizliegta, licencēšanas komisija anulē darbības vietas ierakstu, kas norādīts attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē), vai anulē attiecīgo speciālo atļauju (licenci), ja tajā norādīta tikai viena darbības vieta.

54. Licencēšanas komisija svītro no noliktavas turētāja speciālās atļaujas (licences), apstiprināta tirgotāja speciālās atļaujas (licences) vai nodokļa maksātāja pārstāvja speciālās atļaujas (licences) attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja:

54.1. saņemts komersanta iesniegums par darbības pārtraukšanu ar attie­cīgo preču veidu;

54.2. komersants sešus mēnešus pēc kārtas nav veicis darbības ar attiecīgo preču veidu.

55. Komersants piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 49., 50., 51. vai 54.punktu, iesniedz licencēšanas komisijā speciālās atļaujas (licences) oriģinālu attiecīgas atzīmes izdarīšanai.

56. Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta svītrošanu vai realizācijas vietas ieraksta svītrošanu stājas spēkā ar dienu, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par attiecīgo lēmumu.

57. Ja iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, akcīzes preču veida ieraksta svītrošanai vai realizācijas vietas ieraksta svītrošanai iesniedz komersants, licencēšanas komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas, ja komisijas lēmumā nav noteikts citādi. Paziņojums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu publicējams laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

58. Licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

59. 10 darbdienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) anulēšanas vai konkrēta akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksta svītrošanas no speciālās atļaujas (licences) komersants veic inventarizāciju un deklarē licencēšanas komisijai attiecīgo akcīzes preču atlikumu.

60. Ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai ir anulēta vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir svītrots no speciālās atļaujas (licences), akcīzes preču atlikumus var pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās akcīzes preču uzglabāšanas vietas (izņemot pārvietošanu starp viena komersanta struktūrvienībām, kas norādītas attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē)), realizēt vai iznīcināt tikai ar licencēšanas komisijas atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

60.1. komersanta nosaukums;

60.2. speciālās atļaujas (licences) veids;

60.3. speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, akcīzes preču veida vai darbības veida svītrošanas datums;

60.4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

60.5. akcīzes preču veids;

60.6. informācija par akcīzes preču sortimentu un daudzumu;

60.7. uzglabāšanas vietas adrese;

60.8. plānotās darbības ar akcīzes precēm;

60.9. preču saņēmējs, ja akcīzes preces ir plānots pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās uzglabāšanas vietas;

60.10. iesnieguma iesniegšanas datums;

60.11. atbildīgā amatpersona (paraksts, tā atšifrējums un zīmogs).

61. Šo noteikumu 60.punktā minētajam iesniegumam pievienojami dokumenti, kas pamato plānotās darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu).

62. Speciāla atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai nav nepieciešama, ja:

62.1. degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par 250 litriem, un nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela);

62.2. degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par vienu litru, un paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela iekšdedzes dzinēju darbināšanai);

62.3. gāzi paredzēts piegādāt personām, kuras to izmanto par kurināmo, kā arī izmanto gāzes krāsnīs vai citās iekārtās, nevis dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai.

III. Valsts nodevas likmes un maksāšanas kārtība par licenču izsniegšanu un pārreģistrāciju

63. Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

63.1. par speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairum­tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.1.1. tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai - 100 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.1.2. tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai - 20 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2. par speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vairum­tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.2.1. alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai - 100 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2.2. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.2.3. alus mazumtirdzniecībai - 30 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.3. par speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:

63.3.1. degvielas vairumtirdzniecībai - 200 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.3.2. degvielas mazumtirdzniecībai - 50 latu par katru tirdzniecības vietu;

63.4. par speciālu atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, apstiprināta tirgotāja darbībai un nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai:

63.4.1. noliktavas turētāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.4.1.1. ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.4.1.6.apakšpunktā minēto gadījumu, - 1500 latu;

63.4.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem - 500 latu;

63.4.1.3. ar tabakas izstrādājumiem - 500 latu;

63.4.1.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem - 200 latu;

63.4.1.5. ar kafiju - 200 latu;

63.4.1.6. ja noliktavā ražo tikai biodīzeļdegvielu, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, - 200 latu;

63.4.2. apstiprināta tirgotāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):

63.4.2.1. ar degvielu - 500 latu;

63.4.2.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem - 200 latu;

63.4.2.3. ar tabakas izstrādājumiem - 200 latu;

63.4.2.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem - 200 latu;

63.4.2.5. ar kafiju - 200 latu;

63.4.3. nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai - 200 latu.

64. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairum­tirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, degvielas vairumtirdzniecībai un mazum­tirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta) un nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai, maksā valsts nodevu 10 latu apmērā. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai un speciālo atļauju (licenci) apstiprināta tirgotāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 20 latu apmērā.

65. Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemša­nas. Par veikto samaksu uz speciālās atļaujas (licences) izdara attiecīgu atzīmi.

66. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

67. Ja speciālo atļauju (licenci) anulē, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.

IV. Akcīzes preču pārvietošana

68. Ja, pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādā­jumus, pievieno dokumentu, kas minēts Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļa atlikšanas režīmā, vai Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavad­dokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk - pavaddokuments), šajā nodaļā noteiktās stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus (turpmāk - pavadzīme) un stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) (turpmāk - degvielas pavadzīme) nenoformē.

69. Komersanti, pārvietojot tabakas izstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā, realizējot tos (izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību), kā arī pārvietojot tabakas izstrādājumus vai alkoholiskos dzērienus starp attiecīgajām komersanta struktūrvienībām, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem noformē un pievieno pavadzīmi katrai tabakas izstrādājumu vai alkoholisko dzērienu partijai, papildus norādot:

69.1. tabakas izstrādājumiem:

69.1.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, apstiprinātam tirgotājam un nodokļa maksātāja pārstāvim - akcīzes identifikācijas numuru, bet noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;

69.1.2. veidu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā;

69.1.3. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot pavadzīmi);

69.2. alkoholiskajiem dzērieniem:

69.2.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, apstiprinātam tirgotājam un nodokļa maksātāja pārstāvim - akcīzes identifikācijas numuru, bet noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;

69.2.2. alkoholisko dzērienu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un transportlīdzekļa vadītāja vārdu un uzvārdu;

69.2.3. attiecīgajām precēm:

69.2.3.1. alkoholisko dzērienu veidu;

69.2.3.2. absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);

69.2.3.3. atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (piemēram, pudeles, krūkas, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu litros;

69.2.3.4. preču mazāko pārdošanas vienību daudzumu;

69.2.3.5. vienas pārdošanas vienības kopējo cenu (ieskaitot muitas nodokli un akcīzes nodokli);

69.2.3.6. viena nosaukuma preču kopējo vērtību (preču daudzumu, kas reizināts ar vienas pārdošanas vienības kopējo cenu);

69.2.3.7. akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot pavadzīmi);

69.2.4. akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja pavadzīmi aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam.

70. Pārvietojot un realizējot degvielu (arī starp viena komersanta struktūrvienībām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti noformē un pievieno degvielas pavadzīmi.

71. Ja realizē šo noteikumu 62.3.apakšpunktā minēto gāzi, degvielas pavadzīmi izraksta tikai akcīzes nodokļa maksātājs un tikai tādā gadījumā, ja minēto gāzi realizē vai pārvieto uz komersanta struktūrvienību tālākai realizācijai.

72. Degvielas pavadzīmē norāda šādu informāciju:

72.1. pavadzīmes izrakstīšanas datums (mēnesi raksta vārdiem);

72.2. ziņas par nosūtītāju:

72.2.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs);

72.2.2. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, - nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sērija un identifikācijas numurs, apstiprinātam tirgotājam un nodokļa maksātāja pārstāvim - akcīzes identifikācijas numurs, bet noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numurs;

72.2.3. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

72.2.4. iekraušanas (iepildīšanas) vietas adrese, licencē komercdarbībai ar degvielu norādītais tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numurs. Tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, vai tādu degvielu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no akcīzes nodokļa un paredzēta izmantošanai citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, kā arī ja degviela šo noteikumu 87.punktā noteiktajos gadījumos netiek realizēta vai iekrauta (iepildīta) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm;

72.3. ziņas par saņēmēju:

72.3.1. komersanta nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajai personai - Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs);

72.3.2. izkraušanas vietas adrese, licencē komercdarbībai ar degvielu norādītais tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numurs. Ja degvielas saņēmējs ir lietotājs, norāda Valsts darba inspekcijas piešķirto tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes reģistrācijas numuru. Tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, vai tādu degvielu, kura normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no akcīzes nodokļa un paredzēta izmantošanai citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

72.3.3. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, - komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) sērija, numurs un izdošanas datums;

72.3.4. kredītiestādes rekvizīti (norēķinu konta numurs, kredītiestādes nosaukums un kods);

72.4. transportlīdzekļa veids un reģistrācijas numurs, izņemot gadījumu, ja izmanto cauruļvadu transportu;

72.5. autovadītāja vārds un uzvārds, ja pārvadājumu veic, izmantojot autotransportu;

72.6. ziņas par degvielu:

72.6.1. saražota, sajaukta, apstrādāta, pārstrādāta vai safasēta noliktavā (aizpilda noliktavas turētājs);

72.6.2. veids, marka, Kombinētās nomenklatūras kods un Kopienas integrētā tarifa (TARIC) nacionālais papildkods. Ja degvielas pavadzīmi noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

72.6.3. sēra saturs mg/kg (izņemot gāzi);

72.6.4. faktiskā temperatūra, blīvums (norāda nefasētai degvielai, ja piegādātājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

72.6.5. daudzums (litros un kilogramos), cena, vērtība;

72.6.6. ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:

72.6.6.1. atbilstības sertifikāta numurs un izdošanas datums, ja degvielu importē;

72.6.6.2. atbilstības apliecinājuma numurs un datums un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numurs un datums, ja piegādā Eiropas Savienības dalībvalstī ražoto degvielu;

72.6.7. akcīzes nodokļa summa (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot degvielas pavadzīmi);

72.6.8. pievienotās vērtības nodokļa summa, ja komersants reģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (nenorāda, ja degvielu pārvieto starp viena komersanta struktūrvienībām);

72.6.9. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegta degviela;

72.7. preču izsniedzējs (paraksts un tā atšifrējums) un preču izsniegšanas datums (mēnesi raksta vārdiem);

72.8. preču saņēmējs (paraksts un tā atšifrējums) un preču pieņemšanas datums (mēnesi raksta vārdiem);

72.9. cita komersantiem nepieciešamā informācija.

73. Noformējot degvielas pavadzīmi, to aizpilda četros eksemplāros un sadala šādi:

73.1. pirmo eksemplāru - preču saņēmējam (nodošanai grāmatvedībā);

73.2. otro eksemplāru - preču izsniedzējam (nodošanai grāmatvedībā);

73.3. trešo eksemplāru - preču saņēmējam (preču izcelsmes un piederības apliecināšanai preču saņemšanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai);

73.4. ceturto eksemplāru - preču izsniedzējam (glabāšanai preču izsnieg­šanas vietā līdz pārskata gada slēguma inventarizācijai).

74. Saņemot akcīzes preces, komersanti pārbauda preču atbilstību sortimentam un daudzumam, kas norādīts pavadzīmē, degvielas pavadzīmē, starptautiskajā transporta pavadzīmē vai citos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnojuma dokumentos, ar kuriem pārvieto akcīzes preces.

75. Tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu, bezalkoholisko dzērienu un kafijas izsniegšanas un saņemšanas vietās visas vienas dienas laikā izsniegtās un saņemtās pavadzīmes, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavad­zīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, līdz uzsākta attiecīgo akcīzes preču realizācija vai citas darbības ar minētajām precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā preču pavaddokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā).

76. Degvielas izsniegšanas un saņemšanas vietās visas vienas dienas laikā izsniegtās un saņemtās degvielas pavadzīmes, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, līdz uzsākta degvielas realizācija vai citas darbības ar degvielu, komersanti reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā atsevišķā pavaddokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Minētajā reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) informāciju par saņemto un izsniegto degvielu var reģistrēt atsevišķi.

77. Ja degvielas pavadzīmes, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, reģistrē datorprogrammā, komersants reizi mēnesī izdrukā reģistrēto informāciju par iepriekšējo mēnesi un izdrukas brošē. Izdrukas glabā preču izsniegšanas un saņemšanas vietā.

78. Pavadzīmes, degvielas pavadzīmes, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, reģistrē atsevišķi no preču uzskaites, izņemot gadījumus, kad tos reģistrē datorprogrammā. Ja pavadzīmes, degvielas pavadzīmes un pavaddokumentus, kā arī preču uzskaiti reģistrē datorprogrammā, komersants nodrošina iespēju atsevišķi izdrukāt informāciju par reģistrētajām pavadzīmēm, degvielas pavadzīmēm un pavaddokumentiem, kā arī par preču uzskaiti.

V. Vispārīgie akcīzes preču uzskaites un uzglabāšanas nosacījumi

79. Akcīzes preces to uzglabāšanas un realizācijas vietās uzskaita atsevišķi no citām precēm. Bezalkoholiskos dzērienus un kafiju atsevišķi no citām precēm uzskaita tikai noliktavā.

80. Ja degvielu uzglabā tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, kuras ir norādītas vienam komersantam izsniegtā speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta tirgotāja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) vairumtirdzniecībai, un ir paredzēta komercdarbība ar degvielu, degvielas uzskaiti nodala pēc speciālās atļaujas (licences) veida.

81. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm, saņemtās un izsniegtās akcīzes preces (izņemot mazumtirdzniecību) vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm, reģistrē preču reģistrācijas žurnālā vai preču uzskaites kartītēs, vai datorprogrammā. Komersants par katru akcīzes preces veidu un nosaukumu norāda šādus rekvizītus (degvielai norāda arī Kombinētās nomenklatūras kodu, tai skaitā benzīna, tā aizstājējproduktu un komponentu (turpmāk - benzīns) pētniecisko oktānskaitli):

81.1. ieraksta kārtas numurs;

81.2. ieraksta datums;

81.3. pavadzīmes, degvielas pavadzīmes, pavaddokumenta, starptautiskās transporta pavadzīmes vai cita normatīvajos aktos noteiktā attaisnojuma dokumenta, ar kuru pārvieto akcīzes preces, numurs un datums (degvielai - akta numurs un datums, ja degvielu iegūst ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot, safasējot vai pārvietojot starp tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm noliktavas ietvaros);

81.4. saņemtās preces daudzums un mērvienība (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojuma vienību skaitu un daudzumu katrā iepakojuma vienībā);

81.5. izsniegtās preces daudzums un mērvienība (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda fasējuma vienību skaitu un daudzumu katrā fasējuma vienībā);

81.6. preces atlikums (daudzums) pēc katras darbības ar preci (fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda fasējuma vienību skaitu un daudzumu katrā fasējuma vienībā);

81.7. preču reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums). Ja akcīzes preces reģistrē datorprogrammā, norāda reģistrētāja vārdu un uzvārdu;

81.8. citi nepieciešamie rekvizīti.

82. Ja akcīzes preces uzskaita datorprogrammā, komersants vismaz reizi mēnesī izdrukā reģistrēto aktuālo informāciju un izdrukas brošē. Izdrukas glabā preču uzskaites vietā vienu gadu no izdrukāšanas dienas. Degvielas uzskaiti atļauts kārtot, par mērvienību izmantojot gan kilogramus, gan litrus.

83. Ja saņemtās un izsniegtās preces uzskaita datorprogrammā:

83.1. uzskaiti kārto tā, lai uzskaites jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par preču kustību noteiktā laikposmā un preču krājuma stāvokli noteiktā brīdī;

83.2. nodrošina informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai labojumu (veids, datums un laiks, ieraksta vai labojuma veicējs);

83.3. nodrošina iespēju pārbaudes brīdī izdrukāt šo noteikumu 81.punktā minēto informāciju.

84. Lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

85. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai nefasētu degvielu, nefasētos alkoholiskos dzērienus vai nefasēto degvielu drīkst uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām metroloģijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošās stacionārās degvielas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, izņemot šo noteikumu 86.punktā minēto gadījumu. Vienā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē drīkst uzglabāt tikai vienam komersantam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētos alkoholiskos dzērienus. Ja vienu un to pašu cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu nefasētās degvielas pārvietošanai izmanto vairāki komersanti, cauruļvados esošās degvielas atlikumu uzskaiti veic licencētais komersants, kura valdījumā ir minētie cauruļvadi.

86. Akcīzes preces, kuras komersants saņem ar pavaddokumentu, līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) glabā atsevišķi no pārējām akcīzes precēm, nodrošinot to identifikāciju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja degvielu līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz pavaddokumenta) uzglabā transportlīdzeklī, kas novietots speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītajā teritorijā, šajā transportlīdzeklī degvielu atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc minētās atzīmes saņemšanas.

87. Komersanti, kuri ir degvielas valsts materiālo rezervju atbildīgie glabātāji, valsts materiālo rezervju degvielu un komersantam piederošo degvielu drīkst uzglabāt vienā tvertnē.

88. Akcīzes preču pieņemšana vai uzglabāšana ir atļauta tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Akcīzes preču realizācija vai pārvietošana ir atļauta tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām vietām. Nefasēto degvielu uzglabā tikai licencē norādītajās tvertnēs, kas atrodas speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Nefasēto degvielu atļauts pieņemt, iekraut (iepildīt), realizēt (izkraut) tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izņemot komersantus, kas realizē degvielu, kuru normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā noteiktajā kārtībā atbrīvo no akcīzes nodokļa un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, kā arī komersantus, kuri realizē degvieleļļu (mazutu) tā lietotājiem.

VI. Darbības akcīzes preču noliktavā

89. Komersantam ir tiesības turēt noliktavu:

89.1. ja tajā papildus akcīzes preču (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) saņemšanai un uzglabāšanai faktiski uzglabā degvielas rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību un/vai citas darbības ar akcīzes precēm saskaņā ar likumu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu (ražošana, apstrāde, pārstrāde, fasēšana un nosūtīšana, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšana ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšana (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam), iezīmēšana (marķēšana) kā atsevišķs degvielas sajaukšanas veids un spirta denaturēšana);

89.2. ja tajā papildus alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu saņemšanai faktiski uzglabā minētās akcīzes preces un samaksātais akcīzes nodokļa apjoms iepriekšējā gadā ir bijis lielāks par pieciem miljoniem latu.

90. Noliktava nedrīkst vienlaikus būt arī muitas noliktava, izņemot D tipa muitas noliktavas (beznodokļu tirdzniecības veikalus), kurās ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība, izņemot alkoholisko dzērienu tirdzniecību patērēšanai uz vietas.

91. Noliktavas turētājs nodrošina noliktavas uzturēšanu un apsardzi.

92. Noliktavā var novietot arī akcīzes preces, kuras nav noliktavas turētāja īpašumā, bet ar kurām noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties saskaņā ar līgumu.

93. Noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, uzglabā atsevišķi no alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām.

94. Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, drīkst bez atsevišķas vairumtirdzniecības speciālās atļaujas (licences) saņemšanas realizēt akcīzes preces vairumtirdzniecībā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā.

95. Lai komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, realizētu alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus D tipa muitas noliktavās (beznodokļu tirdzniecības veikalos), nav nepieciešama atsevišķa speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai.

96. Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu (izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai) vairumtirdzniecībā tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai, kā arī realizēt degvielu tikai tās lietotājam, izņemot fiziskās personas, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

97. Komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) noliktavas turētāja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajai personai, kura nav komersants, izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

98. Ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšanu (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam), kā arī iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu un spirta denaturēšanu drīkst nodarboties tikai akcīzes preču noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts. Noliktavas turētājam, kas nodarbojas ar degvielas rezervju faktisko uzglabāšanu, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar degvielu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, īpaša norāde par to speciālajā atļaujā (licencē) nav nepieciešama.

99. Komersants degvielu drīkst ražot, sajaukt, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt tikai saskaņā ar licencēšanas komisijai deklarēto tehnoloģisko procesu.

100. Komersants divas darbdienas pirms katras degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, sajaukšanas vai fasēšanas procesa uzsākšanas (izņemot gāzes fasēšanu, tādas gāzes sajaukšanu, kurai ir dažādi Kombinētās nomenklatūras kodi, un piedevu pievienošanu degvielai, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101.punktam) rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu.

101. Latvijas Republikā, izsniedzot degvielu, ir atļauts tai pievienot piedevas, izmantojot plūsmas metodi, ja:

101.1. izsniegšanas procesā nodrošina degvielas un piedevu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās un izmantojamais aprīkojums nodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju un datorprogrammas vadību;

101.2. piedevu daudzums nepārsniedz 0,1 tilpumprocentu no kopējā degvielas daudzuma un rezultātā nemainās degvielas fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, izņemot šo noteikumu 101.3. un 101.4.apakšpunktā minētos gadījumus;

101.3. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem (turpmāk - dīzeļdegviela) pievienojot no rapša sēklu eļļas iegūtu biodīzeļ­degvielu, nodrošina, ka no rapša sēklu eļļas iegūtās biodīzeļdegvielas daudzums nepārsniedz 5,0 tilpumprocentus no kopējā dīzeļdegvielas daudzuma;

101.4. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un kompo­nentiem (turpmāk - benzīns) pievienojot etilspirtu, kas iegūts no lauksaimnie­cības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un denaturēts, nodrošina, ka absolūtā spirta saturs veido no 4,5 līdz 5,0 tilpum­procentiem no kopējā benzīna daudzuma.

102. Ražošanas, sajaukšanas, apstrādes vai pārstrādes procesā iegūto degvielu, izņemot gāzi, uzglabā un uzskaita atsevišķi no pārējās degvielas (norādot, ka tā ir saražotā, sajauktā, apstrādātā vai pārstrādātā degviela).

103. Ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot vai fasējot akcīzes preces (izņemot bezalkoholiskos dzērienus, kafiju un tabakas izstrādājumus, kā arī fasējot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, un ražojot alu), komersants tā noteiktajā kārtībā uzskaita šīs preces, nodrošinot minēto procesu izsekojamību. Uzskaitē atspoguļo šādu informāciju:

103.1. datums un laiks, kad minētais process ir uzsākts;

103.2. ziņas par izejvielām:

103.2.1. saņemtās pavadzīmes, degvielas pavadzīmes vai pavad­dokumenta numurs un datums;

103.2.2. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai, degvieleļļai un tās aizstājēj­produktiem vai komponentiem (turpmāk - degvieleļļa) - sēra saturu (mg/kg) vai sēra satura intervālu (mg/kg);

103.2.3. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru);

103.3. ziņas par galaproduktu:

103.3.1. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai un degvieleļļai - sēra satura intervālu (mg/kg);

103.3.2. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru, fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojumu skaitu un viena iepakojuma tilpumu);

103.4. zudumi (litros), ja tādi ir, un to rašanās iemesli;

103.5. datums un laiks, kad minētais process ir pabeigts;

103.6. atbildīgā komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums);

103.7. cita nepieciešamā informācija.

104. Ja ar degvielu veic šo noteikumu 103.punktā minētās darbības, sastāda aktu. Aktu numurē un sastāda pirms attiecīgā procesa - ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas - uzsākšanas. Šo noteikumu 103.3.2., 103.5., 103.6. un 103.7.apakšpunktā minēto informāciju norāda pēc procesa pabeigšanas.

105. Degvielas uzskaiti (izņemot degvielu, kuru atbilstoši šo noteikumu 81.punktam uzglabā transportlīdzeklī, ar kuru degviela piegādāta, un gāzi) noliktavā kārto par katru tvertni atsevišķi, norādot degvielas veidu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot tvertnes, kuru nominālais tilpums nepārsniedz 100 kubikmetru un kurās glabā degvielas piedevas un komponentus, ko realizē tikai pēc sajaukšanas ar degvielu. Gāzes uzskaiti noliktavā kārto pa veidiem.

VII. Apstiprināta un neapstiprināta tirgotāja darbība

106. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta tirgotāja darbībai, drīkst veikt no dalībvalstīm saņemto akcīzes preču vairum­tirdzniecību norādītajā darbības vietā bez atsevišķas vairumtirdzniecībai paredzētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un degvielu atļauts realizēt tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī atļauts realizēt degvielu tās lietotājam, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

107. Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta tirgotāja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajām personām, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

108. Neapstiprināts tirgotājs akcīzes preces var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. vai 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

VIII. Nodokļu maksātāja pārstāvja un pārsūtītājtirgotāja darbība

109. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai, kārto pavaddokumentu uzskaites žurnālu, kurā norāda šādu informāciju:

109.1. ieraksta datums un kārtas numurs hronoloģiskā secībā;

109.2. pavaddokumenta reģistrēšanas datums;

109.3. pavaddokumenta izrakstīšanas datums;

109.4. pavaddokumenta numurs;

109.5. pavaddokumentā norādītais darījuma partneris;

109.6. akcīzes preču nosaukums;

109.7. pavaddokumenta reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums);

109.8. citi nepieciešamie rekvizīti.

110. Pārsūtītājtirgotājs var būt tikai tāds komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot komersantus, kuriem ir speciālā atļauja (licence) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai.

111. Pārsūtītājtirgotājs var nosūtīt uz citu dalībvalsti tikai tādu akcīzes preci, par kuru Latvijas Republikā ir samaksāts nodoklis.

IX. Mazumtirdzniecība

112. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties realizācijai alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu no noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties degvielu arī no citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja.

113. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst realizēt paša importēto degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus.

114. Benzīna, dīzeļdegvielas un gāzes mazumtirdzniecība, pamatojoties uz saņemto speciālo atļauju (licenci), ir atļauta tikai īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās. Tās ir konstruktīvi un tehnoloģiski nodalītas no degvielas vairumtirdzniecības vietām. Degvielas uzpildes stacijās gāzi atļauts iepildīt tikai transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.

115. Degvielas uzpildes stacijās aizliegts realizēt degvieleļļu, kā arī iezīmētu (marķētu) degvielu, ja normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā nav noteikts citādi.

116. Degvielas uzpildes stacijas aprīko ar tādām elektroniskajām kases sistēmām, kas vienlaikus nodrošina degvielas sūkņu darbību, degvielas daudzuma uzskaiti litros, pārdošanas operāciju reģistrāciju un uzskaiti, kā arī kases čeka izdrukāšanu.

117. Ja mazumtirdzniecībā degvielu saņem ar pavaddokumentu no citas dalībvalsts un līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) to paredzēts uzglabāt tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, šo degvielu ir atļauts uzglabāt tikai tādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, kura nav saslēgta ar elektronisko kases sistēmu. Pēc attiecīgās atzīmes saņemšanas noformē degvielas pavadzīmi un degvielu pārvieto uz speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādīto tvertni vai spiedieniekārtas kompleksa tvertni, kas ir saslēgta ar elektronisko kases sistēmu.

118. Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt cigaretes tikai iepakojumā.

119. Cigaretes aizliegts realizēt komplektā ar citām precēm, ja komplekta cena pārsniedz cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu.

120. Realizējot cigaretes, aizliegts iekasēt papildu maksu par pakal­pojumu, kas saistīts ar cigarešu realizāciju.

121. Ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst nodarboties komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem, vai alu.

X. Vairumtirdzniecība

122. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties degvielu no noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai citas dalībvalsts pārsūtītājtirgotāja.

123. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, speciālā atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai vai speciālā atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai.

124. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt paša importēto degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus.

125. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgo akcīzes preču (izņemot degvielu) vairumtirdzniecībai vai attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai, un realizēt degvielu tās lietotājam. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.

XI. Norēķini

126. Komersanti, kuri veic komercdarbību alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas aprites jomā, savstarpēji norēķinās bezskaidrā naudā, izmantojot norēķinu kontus darījumiem ar akcīzes precēm, kurus komersants deklarējis licencēšanas komisijā, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Citus norēķinu kontus izmantot aizliegts. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazum­tirdzniecībā noteikto kārtību. Par norēķinu skaidrā naudā uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa akcīzes preču piegādātāja norēķinu kontā. Dāvinājums un maiņas darījums ar akcīzes precēm, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, nav atļauts.

127. Par tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem mazum­tirdzniecībā atļauts norēķināties skaidrā naudā, izmantojot elektroniskos kases aparātus vai elektroniskās kases sistēmas, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

128. Komersanti, kuri apgādā muitas kontrolē esošus kuģus, lidmašīnas, beznodokļu tirdzniecības veikalus, kā arī ārvalstu vēstniecības Latvijas Republikas teritorijā, par akcīzes precēm (izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju) var norēķināties skaidrā naudā tikai ar licencēšanas komisijas atļauju. Atļauju izsniedz uz gadu, pamatojoties uz komersanta iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

128.1. komersanta nosaukums;

128.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

128.3. komersanta juridiskā adrese, pasta indekss un tālruņa numurs;

128.4. akcīzes preču veids:

128.4.1. alkoholiskie dzērieni;

128.4.2. tabakas izstrādājumi;

128.4.3. degviela;

128.5. akcīzes preču sortiments;

128.6. realizācijas vietas adrese;

128.7. komersanta biroja adrese, darba laiks un tālruņa numurs;

128.8. iesnieguma iesniegšanas datums;

128.9. atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums, zīmogs).

129. Lai saņemtu atkārtotu atļauju, iesniegumā papildus norāda infor­māciju par skaidras naudas norēķiniem iepriekšējās atļaujas darbības laikā.

130. Mainoties atļaujā norādītajiem rekvizītiem, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās iesniedzams pārreģistrācijas iesniegums, kurā norāda šādu informāciju:

130.1. atļaujas numurs;

130.2. komersanta nosaukums un tālruņa numurs;

130.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

130.4. izmaiņas atļaujā norādītajos rekvizītos;

130.5. atbildīgā amatpersona (paraksts un tā atšifrējums);

130.6. iesnieguma iesniegšanas datums.

131. Šo noteikumu 130.punktā minētajam iesniegumam pievieno atļaujas oriģinālu.

132. Mainoties iesniegumā minētajai informācijai, komersants 10 darb­dienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē licencēšanas komisiju.

XII. Kārtība, kādā mērāmi degvielas krājumu atlikumi un degvielas atlikumu mērījumos noteiktais degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamais apjoms

133. Reizi mēnesī komersants, kas saņēmis šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.4. vai 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, pirms šo noteikumu 182.punktā minēto pārskatu sastādīšanas izmēra degvielas atlikumu.

134. Degvielas krājumu atlikumu mērījumu rezultātus komersants norāda degvielas krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabulā (15.pielikums). Vienu tabulas eksemplāru nodod grāmatvedībā, bet otru glabā degvielas uzglabāšanas vietā.

135. Nosakot degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamos apjomus, ņem vērā šādus faktorus:

135.1. degvielas dabiskie zudumi (degvielas masas samazināšanās, degvielas kvalitātei saglabājoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka degvielas kvalitātes prasības) - zudumi, kuri izriet no degvielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām un meteoroloģisko faktoru iedarbības. Degvielas dabiskā zuduma norma ir neatgriezeniski degvielas zudumi, kas ir fizikālo procesu tiešas sekas, kā arī ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu tvertnēm, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem);

135.2. mērījumu kļūda - izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kas rodas mērīšanas līdzekļa neprecizitātes dēļ (mērīšanas līdzekļu kļūdas dēļ) un mērījumu veicēja darbību, mērīšanas apstākļu un mērāmā lieluma svārstību dēļ;

135.3. degvielas tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē - tilpuma izmai­ņas, mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.

136. Degvielu, ievērojot tās fizikāli ķīmiskās īpašības, iedala šādās grupās:

136.1. benzīns;

136.2. dīzeļdegviela;

136.3. degvieleļļa;

136.4. gāze.

137. Pieļaujamo degvielas zudumu vai pārpalikumu degvielas uzpildes stacijās neaprēķina, ja mērījumā konstatētā zuduma vai pārpalikuma apjoms tvertnē nepārsniedz 300 litru, bet spiedieniekārtu kompleksā - 500 litru no gāzes atlikuma pēc uzskaites datiem mērījumu veikšanas dienā.

138. Pieļaujamā zuduma vai pārpalikuma apjoma korekciju degvielas uzpildes stacijā veic reizi mēnesī pirms pārskata sagatavošanas par degvielas apriti, ievērojot šādus nosacījumus:

138.1. veic degvielas dabiskā zuduma korekciju (norakstīšanu), ja tas ir pamatots ar šajos noteikumos noteikto degvielas dabisko zudumu aprēķinu un par to ir sastādīts atbilstošs akts;

138.2. ja zudums pārsniedz 300 litru (gāzei - 500 litru), veic šajos noteikumos noteikto pieļaujamo iztrūkuma normu aprēķinu par laikposmu no iepriekšējās korekcijas. Saskaņā ar šo aprēķinu drīkst veikt šādas korekcijas:

138.2.1. norakstīt faktisko iztrūkumu (starpība starp faktiski izmērīto degvielas daudzumu un elektroniskajā kases sistēmā uzskaitīto), ja tas ir mazāks par aprēķināto;

138.2.2. norakstīt aprēķināto daudzumu, ja tas ir mazāks par faktisko iztrūkumu;

138.3. ja pārpalikums pārsniedz 300 litru (gāzei - 500 litru), veic šajos noteikumos noteikto pieļaujamo pārpalikuma normu aprēķinu par laikposmu no iepriekšējās korekcijas. Saskaņā ar šo aprēķinu drīkst veikt šādas korekcijas:

138.3.1. palielināt faktisko pārpalikumu, ja tas ir mazāks par aprēķināto;

138.3.2. palielināt aprēķināto daudzumu, ja tas ir mazāks par faktisko pārpalikumu.

139. Degvielas krājumu faktisko atlikumu mēra ar komersanta rīcībā esošajiem mērīšanas līdzekļiem. Pirms degvielas krājumu atlikumu mērīšanas sākuma komersants:

139.1. pārtrauc degvielas izsniegšanu, saņemšanu un pārvietošanu;

139.2. nosaka grāmatvedības uzskaitē reģistrēto degvielas atlikumu (Ag) mērīšanas uzsākšanas brīdī (litros vai kilogramos);

139.3. nosaka pārskata periodā saņemto degvielas daudzumu (S) litros vai kilogramos;

139.4. nosaka pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu (I) litros vai kilogramos.

140. Degvielas tilpumu nosaka šādi:

140.1. degvielai (izņemot gāzi):

140.1.1. izmantojot mērīšanas līdzekli (mērlenti, mērstieni vai automatizētu mērīšanas iekārtu), izmēra degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē (Mm) centimetros ar precizitāti līdz 1 mm. Degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē aprēķina kā vidējo no diviem mērījumiem, ja starpība starp šiem mērījumiem nepārsniedz 6 mm. Ja starpība ir lielāka par 6 mm, veic trešo mērījumu un aprēķina vidējo lielumu no diviem tuvākajiem mērījumiem;

140.1.2. izmantojot tvertnes kalibrēšanas tabulu, nosaka izmērītajam līme­nim atbilstošo degvielas un ūdens kopējo tilpumu. Atņemot no šī tilpuma mērījumos konstatēto ūdens daudzumu tvertnē, iegūst izmērīto degvielas atlikumu tvertnē (Am) litros;

140.1.3. degvielas uzpildes stacijā no degvielas un ūdens kopējā tilpuma tvertnē ūdens tilpumu neatskaita;

140.2. gāzei:

140.2.1. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs gāzes daudzumu nosaka ar ražotāja uzstādīto ierīci, kas norāda šķidruma līmeni spiedieniekārtu kompleksa tvertnē procentos, vai ar līmeņrādi, kas norāda gāzes līmeni centimetros (vai automatizētu mērīšanas līdzekli);

140.2.2. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izmantojot tehniskās pases datus, nosaka gāzes šķidrās fāzes apjomu litros. Gāzes tvaika fāzes apjomu (litros) iegūst, atņemot no spiedieniekārtu kompleksa tvertnes tilpuma gāzes šķidrās fāzes daudzumu;

140.2.3. spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, kuru tilpums mazāks nekā 25 m3, gāzes tvaiku fāzes daudzumu neaprēķina.

141. Degvielas (izņemot gāzi) blīvumu nosaka, ja degvielu uzskaita kilogramos. Ja to uzskaita litros, nosaka tikai degvielas temperatūru. Degvielas (izņemot gāzes) blīvumu un temperatūru nosaka šādi:

141.1. cilindru novieto uz līdzenas virsmas;

141.2. degvielas paraugu gar sieniņu ielej cilindrā tā, lai neveidotos gaisa pūslīši;

141.3. tīru un sausu areometru, turot aiz augšējā gala, iegremdē cilindrā ar degvielu;

141.4. kad areometra svārstības ir norimušas, nolasa rādījumus (tempe­ratūru un blīvumu) pēc augšējās meniska malas. Meniskam jāatrodas nolasītāja acu augstumā. Areometra skalas rādījums atbilst degvielas blīvumam (r) mērīšanas temperatūrā (g/cm3);

141.5. degvielas blīvuma un temperatūras noteikšanai drīkst izmantot arī digitālo mērīšanas līdzekli;

141.6. blīvuma un temperatūras mērījumus nosaka trīs dažādos tvertnes līmeņos;

141.7. aprēķina vidējo blīvumu un temperatūru;

141.8. ja temperatūru tvertnē nosaka automātiski, nosaka tikai vienu mērījumu.

142. Gāzes blīvuma noteikšanai izmanto ierīci, ar kuru nosaka gāzes blīvumu (termodensimetru - areometra vai elektroniskā devēja rādījumiem).

143. Degvielas masu nosaka šādi:

143.1. degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma lielumiem, izmantojot šādu formulu:

M = r x V, kur

M - masa (kilogramos);

r - areometra uzrādītais degvielas blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V - tilpums (litros) (pēc attiecīgās tvertnes kalibrēšanas tabulas noteiktais tilpums izmērītajā degvielas līmenī);

143.2. iegūtais lielums ir izmērītais degvielas atlikums tvertnē (Am) kilogramos.

144. Degvielas masu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē nosaka šādi:

144.1. degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma rādītājiem, izmantojot šādu formulu:

Am = r x V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) x 0,002 : P1, kur

r - areometra uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V1 - tilpums (litros) gāzes šķidrās fāzes spiedieniekārtu kompleksa tvertnē;

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (litros) pēc spiedieniekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa) līdz saspiešanai;

Pm - manometriskais spiediens (kPa) pēc manometra rādījumiem, kas uzstādīts uz spiedieniekārtu kompleksa tvertnes;

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē kilogramos;


144.2. ja degvielu uzskaita litros, degvielas daudzumu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Am = V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) : P1 x 0,002 : r, kur

V1 - gāzes šķidrās fāzes daudzums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē (litros);

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (tilpums) pēc spiedien­iekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa);

Pm - manometriskais spiediens (kPa);

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

r - areometrā uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē litros.

145. Ja, nosakot degvielas faktisko zudumu, iegūst negatīvu skaitli, tad aprēķina pieļaujamo zudumu, ja iegūst pozitīvu skaitli, - pieļaujamo pārpalikumu. Degvielas faktisko zudumu vai pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = Am - Ag, kur

Am - faktiski izmērītais atlikums;

Ag - grāmatvedības uzskaitē norādītais daudzums.

146. Degvielas dabiskajos zudumos neietilpst degvielas zudumi, kas saistīti ar normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto prasību neievērošanu.

147. Degvielas dabiskā zuduma normās neietilpst zudumi, kas saistīti ar degvielas tvertņu un cauruļvadu remontu un tīrīšanu, ar visu veidu avārijām, un zudumi, kas radušies, degvielu pārsūknējot.

148. Degvielas dabiskā zuduma normas nav attiecināmas uz fasēto degvielu.

149. Degvielas dabisko zudumu pieļaujamās normas nosaka atkarībā no tvertnes tipa, kā arī atkarībā no gadalaika:

149.1. rudens un ziemas periods (no 1.oktobra līdz 31.martam);

149.2. pavasara un vasaras periods (no 1.aprīļa līdz 30.septembrim).

150. Degvielas dabiskie zudumi vienmēr ir ar negatīvu zīmi.

151. Degvielas dabisko zudumu normās ietilpst dabiskie zudumi, kas rodas:

151.1. degvielu saņemot (is);

151.2. degvielu glabājot (ig);

151.3. degvielu izsniedzot (ii).

152. Degvielas uzpildes stacijās degvielas kopējo dabisko zudumu normas nosaka, aprēķinot pārskata periodā saņemto attiecīgās degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p.k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1.oktobris-31.marts)

Pavasara un vasaras periods
(1.aprīlis-30.septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

152.1.

benzīns

0,06

0,1

0,08

0,126

152.2.

dīzeļdegviela

0,002

0,006

0,004

0,006

152.3.

gāze

0,4

Dz = S x is, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros);

is - dabisko zudumu normas koeficients degvielas uzpildes stacijā.

153. Degvielas dabiskā zuduma normas citās degvielas ražošanas, apstrā­des, pārstrādes, sajaukšanas, realizācijas vai uzglabāšanas vietās, kurās pieņem, glabā un izsniedz degvielu (izņemot degvielas uzpildes stacijas), nosaka, summējot pārskata periodā saņemto, mērījumu brīdī uzglabāto un pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto degvielas dabisko zudumu normu procentos:

Nr.
p.k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1.oktobris-31.marts)

Pavasara un vasaras periods
(1.aprīlis-30.septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

153.1.

benzīns:

153.1.1.

saņemot

-

0,044

-

0,081

153.1.2.

glabājot

-

0,064

-

0,180

153.1.3.

izsniedzot

0,018

0,018

0,038

0,038

153.2.

dīzeļdegviela:

153.2.1.

saņemot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.2.

glabājot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.3.

izsniedzot

0,002

0,002

0,004

0,004

153.3.

degvieleļļa:

153.3.1.

saņemot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.2.

glabājot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.3.

izsniedzot

-

-

-

-

153.4.

gāze:

153.4.1.

saņemot

1,1

153.4.2.

glabājot

153.4.3.

izsniedzot

Dz = S x is + Am x ig + I x ii, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais daudzums (litros vai kilogramos);

is - dabisko zudumu norma saņemot;

Am - izmērītais atlikums tvertnē mērīšanas brīdī (litros vai kilogramos);

ig - dabisko zudumu norma glabājot;

I - pārskata periodā izsniegtais daudzums (litros vai kilogramos);

ii - dabisko zudumu norma izsniedzot.

154. Mērījumu kļūdu, saņemot degvielu, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ks = S x 0,3 %, kur

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros vai kilo­gramos).

155. Pārskata periodā izsniegtās degvielas mērījumu kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ki = I x 0,3 %, kur

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

I - pārskata periodā izsniegtais degvielas daudzums (litros vai kilogramos).

156. Degvielas faktiskā daudzuma (atlikuma) mērījuma kļūdu nosaka pēc degvielas līmeņa mērījuma (Mm) ar precizitāti līdz 3 mm. Ja konstatēts iztrūkums, degvielas līmeņa mērījumam (Mm) pieskaita 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am + 3 mm). Ja konstatēts pārpalikums, no degvielas līmeņa mērījuma (Mm) atņem 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am - 3 mm). Mērījuma kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu (spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs 3 mm vietā attiecīgi var piemērot 3 %):

156.1. ja konstatēts iztrūkums:

Km1 = (Am + 3 mm) - Am, kur

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am + 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm + 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros);

156.2. ja konstatēts pārpalikums:

Km1 = Am - (Am - 3 mm), kur

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am - 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm - 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros).

157. Ja degvielu uzskaita kilogramos, mērījuma kļūdu litros reizina ar degvielas blīvumu, kas aprēķināms saskaņā ar šo noteikumu 150.punktu. Iegūtais lielums ir mērījuma kļūda kilogramos.

158. Mērīšanas līdzekļa kļūdu (Km2) aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 152.punktu, izmantojot mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē norādīto iespējamo mērījumu kļūdu atbilstošajā tvertnes līmenī (Mm). Ja mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē mērlīdzekļa kļūda nav norādīta, pieņem, ka tās nav.

159. Tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Km3 = Am x Km4, kur

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Am - izmērītais degvielas atlikums mērījuma brīdī (litros);

Km4 - tvertnes kalibrēšanas kļūda procentos, atbilstoši tvertnes kalibrēšanas tabulā norādītajam. Ja tvertnes kalibrēšanas tabulā tvertnes kalibrēšanas kļūda nav norādīta, pieņem, ka tvertnes kalibrēšanas kļūda ir 0,3 %.

160. Ja degvielu uzskaita kilogramos, tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, ievērojot šo noteikumu 156.punkta nosacījumus.

161. Lai veiktu tilpuma izmaiņu korekciju, nosaka šādas temperatūras:

161.1. Tp - degvielas vidējā temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildī­šanas) vietā. Vidējo temperatūru iekraušanas (iepildīšanas) vietā aprēķina pēc temperatūras rādījumiem, kas noteikti katrai iekrautajai kravai nosūtītāja iekraušanas vietā pārskata periodā;

161.2. Tt - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē. Vidējo temperatūru izkraušanas tvertnē aprēķina pēc temperatūras mērījumiem, kas veikti pirms katras kravas saņemšanas izkraušanas tvertnē pārskata periodā;

161.3. Tk - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē mērījuma brīdī.

162. Tilpuma korekciju veic, ja uzskaite ir litros. Ja uzskaite ir kilo­gramos, korekciju neveic. Tilpuma korekciju neveic arī tādā gadījumā, ja nav noteikta degvielas temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Tp) un/vai degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē (Tt).

163. Tilpuma korekciju saņemtajai degvielai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kt1 = S x Td1 x t, kur

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros);

Td1 - temperatūras starpība saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 160.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).

164. Degvielas temperatūras starpību saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Td1) aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td1 = Tt - Tp, kur

Tt - vidējā temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē;

Tp - temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā.

165. Tilpuma korekciju degvielas mērījumam aprēķina atbilstoši izmē­rītajam degvielas atlikumam mērījuma brīdī, izmantojot šādu formulu:

Kt2 = Am x Td2 x t, kur

Kt2 - tilpuma korekcija (litros);

Am - izmērītais atlikums (litros);

Td2 - temperatūras starpība mērījuma brīdī un saņēmēja izkraušanas tvertnē (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 165.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).

166. Temperatūras starpību aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td2 = Tk - Tt, kur

Tk - temperatūra mērījuma brīdī;

Tt - vidējā temperatūra saņemšanas tvertnē pārskata periodā.

167. Degvielas pieļaujamo zudumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Di = Dz - Ks - Ki - Km1 - Km2 - Km3 + Kt1 + Kt2, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).

168. Degvielas pieļaujamo pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Dp = Dz + Ks + Ki + Km1 + Km2 + Km3 + Kt1 + Kt2, kur

Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).

XIII. Akcīzes preču zuduma normas

169. Lai piemērotu šajos noteikumos noteiktās zuduma normas, komer­santa noteiktajā kārtībā sastāda aktu, kurā norāda pamatotu zudumu rašanās iemeslu.

170. Noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudumiem, ja tie nepārsniedz šādu kafijas daudzumu (procentos) no grāmat­vedības reģistros uzskaitītā kafijas (ražošanas izejvielas - zaļo kafijas pupiņu) daudzuma (kilogramos), kas izmantots akcīzes preču noliktavā kafijas ražošanas vai apstrādes procesā konkrētajā taksācijas periodā:

170.1. zaļo kafijas pupiņu uzglabāšanas laikā - 1,2 %;

170.2. kafijas grauzdēšanas procesā (ieskaitot maisīšanas, malšanas, degazācijas procesu) - 17,5 %;

170.3. šķīstošās kafijas iegūšanas procesā - 45,0 %;

170.4. šķīstošās kafijas granulēšanas procesā - 1,8 %;

170.5. kafijas (gan grauzdētās, gan šķīstošās) fasēšanas laikā - 0,8 %.

171. Noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudu­miem, ja tie kopumā nepārsniedz šo noteikumu 170.1., 170.2. un 170.5.apakš­punktā noteikto pieļaujamo kafijas zudumu summu.

172. Ja noliktavas turētājs ražo šķīstošo kafiju vai granulētu šķīstošo kafiju, šo noteikumu 171.punktā minētajiem pieļaujamiem kafijas zudumiem pieskaita arī šo noteikumu 170.3. un 170.4.apakšpunktā noteiktos kafijas zudumus.

173. Noliktavas turētājs:

173.1. nemaksā nodokli par faktiskajiem alus zudumiem ražošanas vai apstrādes procesā noliktavā konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz 2,5 % no noliktavā saražotā vai apstrādātā alus daudzuma (litros), kas noteikts pirms alus pildīšanas (fasēšanas) vai pirms alus nodošanas realizācijai (ja alu nodod realizācijai nefasētu);

173.2. kas neveic šo noteikumu 173.1.apakšpunktā minētās darbības, nemaksā nodokli par alus zudumiem, ja alus uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā tie nepārsniedz 0,3 %.

174. Ja, veicot degvielas krājumu inventarizāciju par konkrēto taksācijas periodu, konstatēts degvielas dabiskais zudums, noliktavas turētājs saskaņā ar likumu var nemaksāt akcīzes nodokli par degvielas faktisko zudumu, ja tas nepārsniedz šādu degvielas daudzumu (procentos) no grāmatvedības reģistros noteiktā degvielas krājumu daudzuma inventarizācijas veikšanas dienā:

174.1. svinu nesaturošs benzīns - 0,4 %;

174.2. svinu saturošs benzīns - 0,4 %;

174.3. petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti - 0,3 %;

174.4. dīzeļdegviela - 0,2 %;

174.5. degvieleļļa - 0,2 %;

174.6. gāze, izņemot dabasgāzi, - 1,1 %.

175. Dabisko zudumu aprēķina saskaņā ar faktisko degvielas uzgla­bāšanas laiku noliktavā. Dienas dabisko zudumu normu iegūst, taksācijas perioda zuduma normu dalot ar dienu skaitu attiecīgajā taksācijas periodā.

176. Pieļaujamais degvielas zudums iekšējos pārvadājumos vai pārva­dājumos starp dalībvalstīm nedrīkst pārsniegt 0,5 procentus (autotransportam - 0,4 procentus) no degvielas pavadzīmē vai pavaddokumentā norādītā degvielas daudzuma.

177. Transportējot degvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais zudums ne­drīkst pārsniegt 0,2 procentus no degvielas pavadzīmē vai pavaddokumentā norādītā daudzuma, izņemot cauruļvadus, kuri nodrošina noliktavas darbību.

178. Noliktavas turētājs konkrētajā taksācijas periodā nemaksā akcīzes nodokli par faktiskajiem alkoholisko dzērienu zudumiem ražošanas, apstrādes, pārstrādes, fasēšanas, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā laikā, kad piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, ja tie nepārsniedz šādus daudzumus (procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma) no grāmatvedības reģistros uzskaitītā:

178.1. komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē spirtu:

178.1.1. ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā (no ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa tehniskajos noteikumos noteiktā teorētiskā iznākuma daudzuma) - 0,2 %;

178.1.2. pārvietošanas un uzglabāšanas procesā (pārvietošanas procesā - no pavaddokumentos vai pavadzīmēs norādītā daudzuma, uzglabāšanas procesā - no uzskaites dokumentos norādītā daudzuma) - 0,2 %;

178.2. komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē alkoholiskos dzērienus, izņemot komersantus, kuri veic šo noteikumu 178.1.apakšpunktā minētās darbības:

178.2.1. spirta un citu nefasētu alkoholisko dzērienu uzglabāšanas procesā, arī alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielu uzglabāšanas procesā (no piegādes pavaddokumentos vai pavadzīmēs norādītā daudzuma) - 0,2 %;

178.2.2. citu alkoholisko dzērienu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā (no alkoholisko dzērienu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā izmantotā spirtu saturošo produktu daudzuma kopā):

178.2.2.1. vīnam un raudzētajiem dzērieniem - 1,8 %;

178.2.2.2. starpproduktiem - 1,8 %;

178.2.2.3. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem:

178.2.2.3.1. alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielām - 5,7 %;

178.2.2.3.2. liķierim, saldajam - 1,6 %;

178.2.2.3.3. brendijam un konjakam, rūgtajam - 1,0 %;

178.2.2.3.4. viskijam - 1,8 %;

178.2.2.3.5. balzamam, kas ražots no augu valsts izcelsmes ekstraktiem spirtā, pievienojot balzama eļļas, citas bioloģiski aktīvas vielas un sastāvdaļas, - 2,7 %;

178.2.2.3.6. degvīnam un citiem iepriekš neminētiem alkoholiskajiem dzērieniem - 0,8 %;

178.2.3. spirta un citu nefasētu alkoholisko dzērienu, ieskaitot ražošanas izejvielas, pārvietošanas procesā (no pavaddokumentos vai pavadzīmēs norādītā daudzuma):

178.2.3.1. spirtam - 0,2 %;

178.2.3.2. citiem nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, tajā skaitā ražošanas izejvielām, - 0,1 %;

178.3. komersantiem, kuri neveic šo noteikumu 178.1. un 178.2.apakš­punktā minētās darbības, pārvietošanas un uzglabāšanas procesā (pārvietošanas procesā - no pavaddokumentos vai pavadzīmēs norādītā daudzuma, uzglabāšanas procesā - no uzskaites dokumentos norādītā daudzuma):

178.3.1. vīnam un raudzētajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem - 0,3 %;

178.3.2. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - 0,1 %.

179. Alkoholisko dzērienu zuduma normas ir noteiktas:

179.1. vīnam un raudzētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma litros;

179.2. pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma, kas izteikts absolūtā spirta litros.

180. Ja inventarizācijā konstatētie kafijas un alkoholisko dzērienu (tajā skaitā alus) faktiskie zudumi ir mazāki par šajā nodaļā minētajām zuduma normām, noliktavas turētājs nodokli nemaksā tikai par konstatētajiem faktiskajiem zudumiem.

181. Tabakas izstrādājumiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā zuduma normas nepiemēro.

XIV. Akcīzes preču aprites pārskata iesniegšana

182. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā neapstiprināts tirgotājs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī komersants, kas ieved akcīzes preces (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tajā skaitā alus, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.,35., 36., 37., 38. un 39.pielikums), ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

183. Pārskati iesniedzami rakstiski un elektroniski.

184. Valsts ieņēmumu dienests apstiprina pārskatu aizpildīšanas metodiskos norādījumus.

185. Ja no pārskatiem nav iespējams iegūt pilnīgu informāciju par akcīzes preču apriti, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt papildu informāciju.

XV. Uzraudzība un kontrole

186. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas atbilstoši kompetencei.

187. Valsts institūcijas, kuras atbilstoši kompetencei kontrolē akcīzes preču apriti, reizi mēnesī sniedz Valsts ieņē­mumu dienestam informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem un piemērotajām sankcijām. Cita informācija, kas nepieciešama šo noteikumu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, sniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.

188. Valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemtās akcīzes preces atbilstības novērtēšanas izdevumus komersants sedz piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ja akcīzes preces neatbilst normatīvo aktu prasībām akcīzes preču identifikācijas vai kvalitātes jomā.

189. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu degvielu var izmantot citu preču ražošanai, par kurināmo, kā arī citiem mērķiem (pārstrādei, apstrādei vai iznīcināšanai), ja saņemta Valsts ieņēmumu dienesta un reģionālās vides pārvaldes atļauja.

190. Personām, kurām nav speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar degvielu, ir aizliegts pārvadāt degvielu (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) nepārsniedz 40 litru.

191. Fiziskajām personām ir atļauts uzglabāt degvielu tikai izmantošanai savām vajadzībām. Fiziskajām personām ir aizliegts uzglabāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums pārsniedz 80 litru.

XVI. Noslēguma jautājumi

192. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59., 69.nr.).

193. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.

194. Šo noteikumu 63., 64., 65. un 66.punkts stājas spēkā pēc tam, kad spēku zaudējuši Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.).

195. Šajos noteikumos minētais regulējums attiecas arī uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas veic uzņēmējdarbību akcīzes preču aprites jomā.

196. Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina veidlapas alkoholam ir izmantojamas, kamēr tās ir pilnīgi izlietotas.

197. Šo noteikumu 28. un 29.punkta nosacījumi nav piemērojami komersantiem, kuriem speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ja naftas bāzē esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (izņemot tvertnes) ir viena licencēta komersanta valdījumā, ar kuru citiem komersantiem noslēgta rakstiska vienošanās par degvielas plūsmas nodrošināšanu. Šajā gadījumā par vienotā tehnoloģiskā sistēmā savienoto degvielas cauruļvadu un ar tiem saistītā aprīkojuma (neskaitot degvielas tvertnes) atbilstību normatīvo aktu prasībām, kalibrēšanu, izmanto­šanu darbībām ar degvielu (arī par degvielas plūsmas uzskaiti) ir atbildīgs komersants, kura valdījumā ir minētā degvielas cauruļvadu sistēma un ar to saistītais aprīkojums.

198. Komersanti, kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu un kuru komercdarbības vieta neatbilst šo noteikumu 29. un 197.punktam, iesniedz atbilstošus dokumentus un minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrē līdz 2006.gada 1.februārim.

199. Šo noteikumu 197.punktā minētajā gadījumā pie vienotā tehno­loģiskā sistēmā savienotajiem degvielas cauruļvadiem un ar tiem saistītā aprīkojuma pieslēgtās degvielas tvertnes, kas ir cita komersanta valdījumā, kuram speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu ir izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2006.gada 1.februārim aprīko ar degvielas plūsmas skaitītājiem ar neanulējamu uzskaiti.

200. Komersantiem līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) degvielas mazumtirdzniecībai ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

201. Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu, tabakas iz­strādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, kas ir izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kas neatbilst šo noteikumu 26.punktam, ir derīgas bez pārreģistrācijas.

202. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un plāno nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, degvielu, kafiju vai bezalkoholiskos dzērienus, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām vai degvielas iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu, līdz 2005.gada 1.novembrim tās atbilstoši pārreģistrē. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un veic komercdarbību ar degvielu, un plāno faktiski uzglabāt degvielas rezerves atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu.

203. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja vai apstiprināta tirgotāja darbībai un veic komercdarbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.1., 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

204. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai un veic komerc­darbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā minētos dokumentus.

205. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, valsts aģentūra "Materiālās rezerves" iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 24. un 25.punktā minētos dokumentus speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai saņemšanai.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 25.februāra Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, kas groza Direktīvu 98/34/EK, kura nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministre S.Āboltiņa

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS


Iesniegums speciālas atļaujas (licences) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

 

Iesniegums speciālas atļaujas (licences) apstiprināta tirgotāja darbībai saņemšanai


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

 

Speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

 

  Komersanta nosaukums

   

   

   

  Komersanta juridiskā adrese

   

   

   

  Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

   

   

   

   

   

  Noliktavas turētāja akcīzes identifikācijas numurs

   

   

   

   

   

  Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

   

   

   

  

  

  

Noliktavas:

  adrese

   

 

 darba laiks

   

 

  Tvertnes, spiedtvertnes Nr.1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

   

  Nominālais tilpums (m3)1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nominālais tilpums (m3) kopā

   

 

  Licence izsniegta

   

  Licence spēkā no  

   

 

  Licence pārreģistrēta2

   

 

  Licences darbība apturēta no3

   

  līdz

   

 

 Licencēšanas komisijas amatpersona

   

   

  (paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.                                          

 

Licence nav derīga bez pielikuma

 

Norāda lapas kārtas numuru

 

Pielikums speciālai atļaujai (licencei) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai

 

  Noliktavas akcīzes identifikācijas numurs4

  

 

                                                                                                                

  Darbība    Darbība
To akcīzes preču veidi, ar kuriem atļauta darbība5: uzsākta   izbeigta 

  Alus

 

 

 

  Vīns

 

 

 

  Raudzētie dzērieni

 

 

 

  Starpprodukti

 

 

 

  Pārējie alkoholiskie dzērieni (izņemot spirtu un denaturētu spirtu)

 

 

 

  Spirts

 

 

 

  Denaturēts spirts

 

 

 

  Bezalkoholiskie dzērieni

 

 

 

  Kafija

 

 

 

  Tabakas izstrādājumi

 

 

 

  Naftas produkti

 

 

 

  Biodīzeļdegviela (kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas)

 

 

 

                      

  Darbība   Darbība
Atļautie darbības veidi papildus saņemšanai un uzglabāšanai5:    uzsākta   izbeigta

  Spirta denaturēšana

 

 

 

  Alkoholisko dzērienu ražošana

 

 

  Alkoholisko dzērienu pārstrāde

 

 

  Alkoholisko dzērienu apstrāde

 

 

  Alkoholisko dzērienu fasēšana

 

 

  Alkoholisko dzērienu marķēšana

 

 

  Alkoholisko dzērienu nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

 

 

  Bezalkoholisko dzērienu ražošana

 

 

  Bezalkoholisko dzērienu pārstrāde

 

 

  Bezalkoholisko dzērienu apstrāde

 

 

  Bezalkoholisko dzērienu fasēšana

 

 

  Bezalkoholisko dzērienu nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

 

 

  Kafijas ražošana

 

 

  Kafijas pārstrāde

 

 

  Kafijas apstrāde

 

 

  Kafijas fasēšana

 

 

  Kafijas nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

 

 

  Tabakas izstrādājumu ražošana

 

 

  Tabakas izstrādājumu pārstrāde

 

 

  Tabakas izstrādājumu apstrāde

 

 

  Tabakas izstrādājumu fasēšana

 

 

  Tabakas izstrādājumu marķēšana

 

 

  Tabakas izstrādājumu nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

 

 

  Naftas produktu ražošana

 

 

  Naftas produktu sajaukšana

 

 

  Naftas produktu iezīmēšana (marķēšana)

 

 

  Naftas produktu pārstrāde

 

 

  Naftas produktu apstrāde

 

 

  Naftas produktu fasēšana

 

 

  Naftas produktu nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

     

  Biodīzeļdegvielas ražošana

 

 

  Biodīzeļdegvielas pārstrāde

 

 

  Biodīzeļdegvielas apstrāde

 

 

  Biodīzeļdegvielas fasēšana

 

 

  Biodīzeļdegvielas nosūtīšana atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

 

 

 

  Licence izsniegta

 

  Licence spēkā no

 

 

 Licencēšanas komisijas amatpersona

 

  

  (paraksts un tā atšifrējums)

 Z.v.                                           

____________________ Licence ar pielikumu izdrukāta uz .... lp._______________________

 

Pielikums nav derīgs bez licences

Norāda lapas kārtas numuru

Piezīmes.

1 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes, norāda tikai tad, ja attiecīgie lauciņi ir aizpildīti.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

4 Atkārtojas uz visām pielikuma lapām.

5 Licencē tiek norādīti tikai komersanta izvēlētie akcīzes preču un darbības veidi.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

Speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai


Komersanta nosaukums

Komersanta juridiskā adrese

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Apstiprināta tirgotāja akcīzes identifikācijas numurs


Darbības vietas:

adrese


darba laiks


Tvertnes, spiedtvertnes Nr.1

Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

nominālais tilpums (m3)1

Nominālais tilpums (m3) kopā


.

To akcīzes preču veidi, ar kurām atļauta Darbība Darbība Darbība Darbība
darbība4: uzsākta apturēta5 atjaunota5 izbeigta

Alus

Vīns

Raudzētie dzērieni

Starpprodukti

Pārējie alkoholiskie dzērieni (izņemot spirtu un denaturētu spirtu)

Spirts

Denaturēts spirts

Bezalkoholiskie dzērieni

Kafija

Tabakas izstrādājumi

Naftas produkti

Biodīzeļdegviela (kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas)


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta22


Licences darbība apturēta no33

līdz


Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.


____________________ Licence izdrukāta uz .... lp._______________________


Piezīmes.

1 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes, norāda tikai degvielai un tad, ja attiecīgie lauciņi ir aizpildīti.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

4 Norāda tikai komersanta izvēlētos akcīzes preču veidus

5 Norāda tikai tad, ja akcīzes preču veida darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

Speciāla atļauja (licence) akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai

Komersanta nosaukums

Komersanta juridiskā adrese

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvja akcīzes identifikācijas numurs

Biroja adrese


darba laiksAkcīzes preču veids, par kuru Darbība Darbība Darbība Darbība
maksā akcīzes nodokli1 uzsākta apturēta4 atjaunota4 izbeigta

Alkoholiskie dzērieni

Tabakas izstrādājumi

Naftas produkti

Bezalkoholiskie dzērieni

Kafija

Biodīzeļdegviela (kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas)


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta2


Licences darbība apturēta no3

līdz


Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Piezīmes.

1 Licencē tiek norādīti tikai komersanta izvēlētie akcīzes preču veidi.

2 Norāda tikai tad, ja licence ir pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

3 Norāda tikai tad, ja licence tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

4 Norāda tikai tad, ja akcīzes preču veida darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662Finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662


Finanšu ministrs O.Spurdziņš
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu1/tabakas izstrādājumu2 vairumtirdzniecībai


Sērija ..... Nr.


Komersanta nosaukums

.

Komersanta juridiskā adrese

.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

.

Biroja adrese3

.

Biroja darba laiks3


Alkoholisko dzērienu1/tabakas izstrādājumu2 realizācijas (R) un uzglabāšanas (U) vietas4:

adrese


darba laiks

 


darbība uzsākta

darbība apturēta7

darbība atjaunota7

darbība izbeigta


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta5


Licences darbība apturēta no6

līdz

.

Licencēšanas komisijas amatpersona

.

(paraksts un tā atšifrējums)

.

Z.v.

____________________ Licence izdrukāta uz .... lp._______________________


Piezīmes.

1 Norāda, ja paredzēta alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecība.

2 Norāda, ja paredzēta tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība.

3 Var būt arī vairāki biroji.

4 Iespējamas vairākas darbības vietas.

5 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

6 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

7 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
10.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

.

Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai

.

Sērija ..... Nr.

.

Komersanta nosaukums

.

Komersanta juridiskā adrese

.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

.

Biroja adrese1

.

Biroja darba laiks

Naftas produktu realizācijas (BR) un uzglabāšanas (BU) vietas

adrese2

.

darba laiks


.

darbība uzsākta

darbība apturēta6

darbība atjaunota6

darbība izbeigta

.

Tvertnes, spiedtvertnes Nr.3

Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

Nominālais tilpums (m3)3

Nominālais tilpums (m3) kopā

.

Licence izsniegta

Licence spēkā no

.

Licence pārreģistrēta4

..

Licences darbība apturēta no5

līdz

.

Licencēšanas komisijas amatpersona

.

.

(paraksts un tā atšifrējums)

.

Z.v.

____________________ Licence izdrukāta uz .... lp._______________________


Piezīmes.

1 Var būt arī vairāki biroji.

2 Iespējamas vairākas darbības vietas.

3 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes.

4 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

5 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

6 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
11.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

 

Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu1 /alus2 mazumtirdzniecībai

 

Sērija .....  Nr.

 

   Komersanta nosaukums

    

    

    

   Komersanta juridiskā adrese

    

    

    

   Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

    

    

   

   

   

   

 

   Licence izsniegta

    

   Licence spēkā no 

    

 

   Licence pārreģistrēta3

    

 

   Licences darbība apturēta no4

    

   līdz

    

    

    

  Licencēšanas komisijas amatpersona

    

    

   (paraksts un tā atšifrējums)

   

   

   

   

   

   

 Z.v.                        

 Licence nav derīga bez pielikumiem

 

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

 

Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) alkoholisko dzērienu1 /alus2 mazumtirdzniecībai

 

 Sērija .....  Nr.

 

Alkoholisko dzērienu1/alus2 realizācijas promnešanai (RP), realizācijas patērēšanai uz vietas (RPV) un uzglabāšanas (U) vieta:

 

   adrese

    

 

   darba laiks

    

   darbība uzsākta

    

   darbība izbeigta 

    

 

  Darbības vietas darbība apturēta no5

    

  līdz   

    

 

  Licencēšanas komisijas amatpersona

    

    

   (paraksts un tā atšifrējums)

   

   

   

   

   

   

 Z.v.                        

Pielikums nav derīgs bez licences

 

Piezīmes.

1  Norāda, ja notiek alkoholisko dzērienu un alus mazumtirdzniecība.

2  Norāda, ja notiek tikai alus mazumtirdzniecība.

3 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4  Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

5  Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
12.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai


Sērija ..... Nr.


Komersanta nosaukums

Komersanta juridiskā adrese

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods


Licence izsniegta

Licence spēkā no


Licence pārreģistrēta1


Licences darbība apturēta no2

līdz

Licencēšanas komisijas amatpersona

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Licence nav derīga bez pielikumiem

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)


Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) naftas produktu mazumtirdzniecībai


Naftas produktu realizācijas (BR) un uzglabāšanas (BU) vieta:

adrese


darba laiks

darbība uzsākta

darbība izbeigta


Tvertnes, spiedtvertnes Nr.3

Tvertņu, spiedtvertņu skaits kopā

Nominālais tilpums (m3)3

Nominālais tilpums (m3) kopā


Darbības vietas darbība apturēta no4

līdz


Licencēšanas komisijas amatpersona

.

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Pielikums nav derīgs bez licences


Piezīmes.

1 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

3 Šobrīd ir arī ~ 100 tvertnes.

4 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
13.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Latvija, Rīga

 

Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai

 

Sērija .....  Nr.

 

   Komersanta nosaukums

    

    

    

   Komersanta juridiskā adrese

    

    

    

   Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

    

    

   

   

   

   

 

   Licence izsniegta

    

   Licence spēkā no 

    

 

   Licence pārreģistrēta1

    

 

   Licences darbība apturēta no2

    

līdz

    

    

    

  Licencēšanas komisijas amatpersona

    

    

   (paraksts un tā atšifrējums)

   

   

   

   

   

   

 Z.v.                        

 Licence nav derīga bez pielikumiem

 

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

 

Pielikums Nr._______
speciālai atļaujai (licencei) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai

 

Sērija .....  Nr.

 

 Tabakas izstrādājumu realizācijas (R) un uzglabāšanas (U) vieta:

 

   adrese

    

 

   darba laiks

    

   darbība uzsākta

    

   darbība izbeigta 

    

 

  Darbības vietas darbība apturēta no3

    

  līdz   

    

 

  Licencēšanas komisijas amatpersona

    

    

   (paraksts un tā atšifrējums)

   

   

   

   

   

   

 Z.v.                        

Pielikums nav derīgs bez licences

 

1 Norāda tikai tad, ja licence tikusi pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

2 Norāda tikai tad, ja licences darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

3 Norāda tikai tad, ja darbības vietas darbība tikusi apturēta; var būt vairāki ieraksti.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Piezīmes.

1 R - realizācija - var atzīmēt alkoholisko dzērienu vairumtirgotāji, tabakas izstrādājumu mazum­tirgotāji un vairumtirgotāji.

U - uzglabāšana - var atzīmēt visi.

PR - realizācija promnešanai - var atzīmēt alkoholisko dzērienu un alus mazumtirgotāji.

RPV - realizācija patērēšanai uz vietas - var atzīmēt alkoholisko dzērienu un alus mazumtirgotāji.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
15.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662
Degvielas (izņemot gāzi) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

1.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)

 Nr.
p.k.

 Tvert­nes
Nr.

 Deg­vielas grupa

 Līmenis tvertnē (degviela+ūdens)
(cm)

 Tilpums tvertnē (degviela+ ūdens) (litri)

 Ūdens līmenis (cm)

 Ūdens tilpums (litri)

 Degvielas tilpums (litri)

 Degvielas temperatūra (oC)

 Degvielas blīvums (g/cm3)

 Degvielas masa
(kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

  

  

  

 1.

  

  

 1.

  

  

  

 1.

  

 1.

  

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

3.aile – saskaņā ar noteikumu 136.punktu.

4.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

5.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 4.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.2.apakšpunktu).

6.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

7.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 6.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

8.aile – no 5.ailes mērījuma atskaita 7.ailes mērījumu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

11.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

 

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

2.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)

 Nr.
p.k.

 Spiedtvertnes
numurs

 SNG kods

 Līmenis tvertnē
(cm vai %)

 Spiedtvertnes tilpums (litros)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (litros)

 SNG spiediens (bar)

 SNG blīvums (q/cm3)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (kg)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (litros)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (kg)

 SNG kopējais daudzums (litros, kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

2.aile – Spiedtvertnes numurs.

3.aile – SNG kods.

4.aile – SNG līmenis tvertnēs atkarībā no mērīšanas līdzekļa saskaņā ar noteikumu 140.2.1.apakšpunktu.

5.aile – Spiedtvertnes tilpums (pēc pases).

6.aile – saskaņā ar noteikumu 140.2.2.apakšpunktu.

7.aile – saskaņā ar uz spiedtvertnes uzstādīto manometru.

8.aile – saskaņā ar noteikumu 142.punktu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 144.2.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic litros).

11.aile – saskaņā ar noteikumu 144.1.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic kilogramos).

12.aile – litros – 6+10 aile, kilogramos – 9+11 aile.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr. TR

Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu
200__.gada _______________

.

Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē tabakas izstrādājumus

.

(nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese

.

 

Izpildītājs

.

       

(vārds, uzvārds, paraksts)

.

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

, licence izdota

.

 

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

 

.

.

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Tabakas aprite ražošanā

Nr.
p.k.

Izejvielas

nosaukums

piegādātāja nosaukums, valsts1

iepirkts (kg)

izlietots (kg)

realizēts citiem komersantiem

zudumi (kg)

atlikums pārskata perioda beigās (kg)

daudzums (kg)

saņēmēja nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

Kopā:

2.tabula

Tabakas izstrādājumu ražošana

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods2

Mērvienība3

Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda sākumā

Saražotās, pārstrādātās, safasētās produkcijas apjoms

Realizēts

Pārvietots uz savu

Eksportēts

Nosūtīts citai
ES dalībvalstij

Zudumi

Saražotās produkcijas atlikums pārskata perioda beigās

mazumtirdz­niecībā

kopā

vairumtirdzniecības tīklu

mazumtirdzniecības tīklu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

Kopā:

2.tabulas 8.ailes "Realizēts kopā" atšifrējums
(norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Mērvienība3

Saņēmēja

Realizētais daudzums

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

Kopā:

2.tabulas 11.ailes "Eksportēts" un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij" atšifrējums

4.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Mērvienība3

Eksportēts

Nosūtīts citai ES dalībvalstij

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods1

1

2

3

4

5

6

.

.

.

Kopā:

-

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (Ls) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (Ls) ____________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (Ls) _________________________________

.

Komersanta valdes locekļa(-u)

.

 

(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.

 

(paraksts un tā atšifrējums)

.


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.

 

(datums)

 

(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

2 Sortimenta kodu piešķir VID.

3 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita
smēķējamā tabaka - kg.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.TN


Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā

200__.gada ________________


Komersants - akcīzes preču noliktavas turētājs

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.

Izpildītājs

.
(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

, licence izdota

.

Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________


1.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab vai kg)1

Saņemts noliktavā
(tūkst. gab
vai kg)1

Izvests no noliktavas

Zudumi
(tūkst. gab
vai kg)1

Atlikums pārskata perioda beigās
(tūkst. gab vai kg)1

izlaists brīvam apgrozījuma (tūkst. gab
vai kg)1

pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (tūkst. gab
vai kg)1

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 4.ailes "Saņemts noliktavā" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Piegādātāja nosaukums, valsts kods2 vai sortimenta kods3

Akcīzes identifikācijas Nr.

Saņemts noliktavā (tūkst. gab vai kg)1

no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts

no ES dalībvalsts

no citas akcīzes preču noliktavas LR

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

1.tabulas 6.ailes "Pārvietots atliktā nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Saņēmēja nosaukums, valsts kods2

Akcīzes identifikācijas Nr.

Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (tūkst. gab vai kg)1

uz citu akcīzes preču noliktavu LR

uz citu ES dalībvalsti

eksportēts

citi saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.


Komersanta valdes locekļa(-u)

.

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Galvenais grāmatvedis

.

(paraksts un tā atšifrējums)


Iesniegts

.

VID amatpersona

.

(datums)

(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita
smēķējamā tabaka - kg.

2 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

3 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
18.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr. TI

.

Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
200__.gada _______________

.

Komersants, kas izlaiž brīvam apgrozījumam tabakas izstrādājumus

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

.

Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)

.

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

, licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

vai
Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2

Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab.
vai kg)
2

Piegādātāja nosaukums, valsts kods3

Realizēts

Pārvietots uz savu

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2

Zudumi
(tūkst. gab.
vai kg)
2

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab.
vai kg)
2

mazum-
tirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)
2

kopā
(tūkst. gab.
vai kg)
2

vairumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

mazumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 8.ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Saņēmēja

Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

1.tabulas 11.ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (Ls) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (Ls) ____________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (Ls) _________________________________

.

Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)

.

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID.

2 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka - kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
19.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.TV


Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

1.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1

Piegādātāja nosaukums

Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrā­cijas kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2

Iepirkts (tūkst. gab. vai kg)2

Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst. gab.
vai kg)
2

Realizēts

Pārvietots uz savu mazumtirdz-niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)
2

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab.
vai kg)
2

Zudumi (tūkst. gab. vai kg)2

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)2

mazumtirdz-
niecībai
(tūkst. gab.
vai kg)
2

kopā
(tūkst. gab. vai kg)
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 10.ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma
veids

Saņēmēja

Realizētais daudzums (tūkst. gab. vai kg)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas
(licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

1.tabulas 12.ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 13.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij
(tūkst. gab. vai kg)2

Valsts, uz kuru eksportē produkciju vai
ES dalībvalsts kods3

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-


Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (Ls) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (Ls) _____________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (Ls) __________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID.

2 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita
smēķējamā tabaka - kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.TD


Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos un lidmašīnu un kuģu apgādi
ar tabakas izstrādājumiem 200___.gada ______________


Komersants, kas izlaiž tabakas izstrādājumus brīvam apgrozījumam, eksportē

.

  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

Juridiskā adrese

.

Izpildītājs

.
(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________


1.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)1

Saņemtās produkcijas daudzums (tūkst. gab. vai kg)1

Realizētās produkcijas daudzums

Zudumi (tūkst. gab. vai kg)1

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)1

izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab.vai kg)1

eksportēts (tūkst. gab. vai kg)1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 5.ailes "Saņemtās produkcijas daudzums" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums

Piegādātāja

Saņemts (tūkst. gab. vai kg)1

nosaukums, valsts kods²

akcīzes identifikācijas Nr.

no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts

no akcīzes preču noliktavas ES

no akcīzes preču noliktavas LR

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 6. un 7.ailes "Realizētās produkcijas daudzums" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids

Tabakas izstrādājuma nosaukums

Saņēmēja

Produkcijas daudzums (tūkst. gab. vai kg)1

nosaukums,
valsts kods2

reģistrācijas Nr.

izlaists brīvam apgrozījumam

eksportēts

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls___________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.


Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Mērvienības: filtra, bezfiltra cigaretes, cigarellas, cigāri - tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un
cita smēķējamā tabaka - kg.

2 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
21.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.2DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti vairumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

1.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (m3)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)2

Pārskata periodā saņemts (m3)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (m3)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (m3)2

Izlietots savam patēriņam (m3)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)2

Eksportēts (m3)2

Zudumi (m3)2

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (m3)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (t)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)2

Pārskata periodā saņemts (t)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (t)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (t)2

Izlietots savam patēriņam (t)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t)2

Eksportēts (t)2

Zudumi (t)2

Atlikums pārskata perioda beigās (t)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (t)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 5. un 6.ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (m3)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (t)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (m3)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.4

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (t)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.4

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls_____________________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls__________________________________________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Apvienotais atlikums no produkcijas, kas saņemta no citiem komersantiem un nerealizēta, un/vai no produkcijas, kas ir pašu izlaista brīvam apgrozījumam un nerealizēta, un/vai no pašu saražotās un nerealizētās produkcijas (izlaistas brīvam apgrozījumam). Apvienoto atlikumu norāda komersanti, kas paralēli naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecībai nodarbojas arī ar naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam un/vai naftas produktu (degvielas) ražošanu.

2 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka; naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

3 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

4 Neattiecas uz lietotājiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.3DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) mazumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.
1.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)

Pārskata periodā saņemts

Pārskata periodā realizētā produkcija (m3)

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)

Eksportēts (m3)

Zudumi (m3)

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)

(m3)

(t)1

kopā

t.sk. izlietots savam patēriņam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 4. un 5.ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Komersanta

No citiem komersantiem saņemtais daudzums

No savām struktūrvienībām saņemtais daudzums

Saņemts kopā

nosaukums vai sortimenta kods2

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas Nr.

speciālās atļaujas (licences) Nr.

(m3)

(t)1

(m3)

(t)1

(m3)

(t)1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 8.ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)" un 9.ailes "Eksportēts (m3)" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Eksportēts (m3)

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

-


Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls ________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls_____________________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls__________________________________________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms gan tonnās, gan kubikmetros.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
23.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.4DE

.

Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai
200__.gada _______________


Komersants, kas naftas produktus (degvielu) izlaiž brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai .

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs


(vārds, uzvārds, paraksts)


Akcīzes identifikācijas Nr.

.


Izziņa par atbrīvojumu Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)1

Piegādātāja
nosaukums, valsts vai sortimenta kods
2

Izlaists brīvam apgrozījumam (m3)1

Izlietots (m3)1

Zudumi (m3)1

Atlikums pārskata perioda beigās
(m
3)1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)1

Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

Izlaists brīvam apgrozījumam (t)1

Izlietots (t)1

Zudumi (t)1

Atlikums pārskata perioda beigās
(t)
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.5DE

.

Pārskats par naftas produktu (degvielas) ražošanu
200__.gada _______________


Komersants, kas ražo, sajauc, iezīmē (marķē), pārstrādā, apstrādā naftas produktus (degvielu) .

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.


Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr.
p.k.

Izejvielas

veids, nosaukums

Kombinētās nomenklatūras kods

piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1

izlietots (m3)2

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

Nr.
p.k.

Izejvielas

veids, nosaukums

Kombinētās nomenklatūras kods

piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1

izlietots (t)2

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

2.tabula

Nr.
p.k.

Gatavā produkcija

Izlaists brīvam apgrozījumam (m3)2

Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (m3)2

Zudumi (m3)2

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)2

naftas produktu (degvielas)
veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

atlikums pārskata perioda sākumā (m3)2

daudzums (m3)2

t.sk. daudzums, kas izlietots tālākai ražošanai (m3)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Gatavā produkcija

Izlaists brīvam apgrozījumam (t)2

Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t)2

Zudumi (t)2

Atlikums pārskata perioda beigās (t)2

naftas produktu (degvielas)
veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

atlikums pārskata perioda sākumā (t)2

daudzums (t)2

t.sk. daudzums, kas izlietots tālākai ražošanai (t)2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

2.tabulas 7.ailes "Izlaists brīvam apgrozījumam" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (m3)2

Pārvietots uz savu (m3)2

Izlietots savam patēriņam (m3)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)2

Eksportēts (m3)2

vairumtirdzniecības tīklu

mazumtirdzniecības tīklu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (t)2

Pārvietots uz savu (t)2

Izlietots savam patēriņam (t)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t)2

Eksportēts (t)2

vairumtirdzniecības tīklu

mazumtirdzniecības tīklu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā(t):

.

.

.

.

.

.

3.tabulas 4.ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

4.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (m3)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) numurs3

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

-

-

-

-

-

.

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (t)2

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) numurs3

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

-

-

-

-

-

.

3.tabulas 4.ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem" atšifrējums (attiecināms tikai uz marķēto degvielu)

5.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Lietotājs

Realizētais daudzums (m3)

juridiskās personas nosaukums

fiziskās personas vārds, uzvārds

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

izziņas numurs

juridiskām personām

fiziskām personām

kopā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

2.tabulas 8.ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

6.tabula

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja nosaukums, valsts kods4

Akcīzes identifikācijas numurs.

Pārvietots

uz citu akcīzes preču noliktavu LR (m3)

uz citu ES dalībvalsti (m3)

tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (m3)

citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (m3)

kopā (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja nosaukums, valsts kods4

Akcīzes identifikācijas numurs

Pārvietots

uz citu akcīzes preču noliktavu LR (t3)

uz citu ES dalībvalsti (t3)

tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t3)

citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t3)

kopā (t3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.


Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls ________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls______________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls___________________________________


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

2 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 °C ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka, naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums uzrādāms tonnās.

3 Neattiecas uz lietotājiem.

4 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.6DE


Pārskats par naftas produktu (degvielas) fasēšanu
200__.gada _______________

.

Komersants, kas fasē naftas produktus (degvielu)

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

.

Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)

.

Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

.

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr.________________________

1.tabula

Nr.p.k.

Izejvielas

veids, nosaukums

Kombinētās nomenklatūras kods

piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods1

izlietots (t)

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

2.tabula

Nr. p.k.

Safasētā produkcija

Izlaists brīvam apgrozījumam

Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

Atlikums pārskata perioda beigās

naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

viena fasējuma vienība (t)

atlikums pārskata perioda sākumā

safasēts

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.tabulas 9.un 10.ailes "Izlaists brīvam apgrozījumam" atšifrējums

3.tabula

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Viena fasējuma vienība (t)

Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu

Izlietots savam patēriņam

Nosūtīts citai ES dalībvalstij

Eksportēts

Kopā

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

fasējuma vienību skaits

(t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.tabulas 5.ailes "Realizēts citiem komersantiem, lietotājiem (t)" atšifrējums

4.tabula

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja, lietotāja

Realizētais daudzums (t)

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.2

lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

1

2

3

4

5

6

7

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

2.tabulas 12.ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t)" atšifrējums

5.tabula

Nr. p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja nosaukums, valsts kods3

Akcīzes identifikācijas numurs

Pārvietots

uz citu akcīzes preču noliktavu LR (t)

uz citu ES dalībvalsti (t)

tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t)

citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t)

kopā (t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls ________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls______________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls___________________________________

.

Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)

.Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

2 Neattiecas uz lietotājiem.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.7DE


Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti akcīzes preču noliktavā
200___.gada _______________


Komersants

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)

Saņemts noliktavā (m3)

Izvests no noliktavas

Izlietots savam patēriņam (m3)

Zudumi (m3)

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)

izlaists brīvam apgrozījumam (m3)

pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

.


Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)

Saņemts noliktavā (t)

Izvests no noliktavas

Izlietots savam patēriņam (t)

Zudumi (t)

Atlikums pārskata perioda beigās (t)

izlaists brīvam apgrozījumam (t)

pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā (t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 5.ailes "Saņemts noliktavā" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2

Akcīzes identifikācijas numurs

Saņemts noliktavā

no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (m3)

no ES dalībvalsts (m3)

no citas akcīzes preču noliktavas LR (m3)

kopā (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids

Kombinētās nomenklatūras kods

Piegādātāja nosaukums, valsts kods1 vai sortimenta kods2

Akcīzes identifikācijas numurs

Saņemts noliktavā

no ārvalsts, kas nav ES dalībvalsts (t)

no ES dalībvalsts (t)

no citas akcīzes preču noliktavas LR (t)

kopā (t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

1.tabulas 7.ailes "Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā" atšifrējums

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja nosaukums, valsts kods1

Akcīzes identifikācijas numurs

Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

uz citu akcīzes preču noliktavu LR (m3)

uz citu ES dalībvalsti (m3)

tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (m3)

citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (m3)

kopā (m3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Saņēmēja nosaukums, valsts kods1

Akcīzes identifikācijas numurs

Pārvietots atliktā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā

uz citu akcīzes preču noliktavu LR (t)

uz citu ES dalībvalsti (t)

tālākai izvešanai uz ārvalsti, kas nav dalībvalsts (t)

citur saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (t)

kopā (t)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.


Komersanta valdes locekļa(-u)

.


(paraksts un tā atšifrējums)

Galvenais grāmatvedis

.


(paraksts un tā atšifrējums)


Z.v.

Iesniegts

.

VID amatpersona

.


(datums)


(paraksts un tā atšifrējums)


Piezīmes.

1 Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS ISO 3166-1:1997.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
27.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr. 1DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam
200__.gada _______________

 

 Komersants, kas izlaiž naftas produktus (degvielu) brīvam apgrozījumam

  

  

 (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 

 Juridiskā adrese

  

  

 Izpildītājs

  

  

  

  

  

 (vārds, uzvārds, paraksts)

 

 Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

  

 licence izdota

  

  

 Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

  

 

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

 

1.tabula

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenkla­tūras kods

 Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)1

 Izlaists brīvam apgrozīju­mam (m3)1

 Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

 Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija  (m3)1

 Pārvietots uz savu

 Izlietots savam patēriņam (m3)1

 Nosūtīts citai ES dalīb­valstij (m3)1

 Eksportēts (m3)1

 Zudumi (m3)1

 Atlikums pārskata perioda beigās (m3)1

 vairum­tirdznie­cības tīklu (m3)1

 mazum­tirdznie­cības tīklu (m3)1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (m3):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenkla­tūras kods

 Atlikums pārskata perioda sākumā (t)1

 Izlaists brīvam apgrozīju­mam (m3)1

 Piegādātāja nosaukums, valsts vai sortimenta kods2

 Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija  (t)1

 Pārvietots uz savu

 Izlietots savam patēriņam (t)1

 Nosūtīts citai ES dalīb­valstij (t)1

 Eksportēts (t)1

 Zudumi (t)1

 Atlikums pārskata perioda beigās (t)1

 vairum­tirdznie­cības tīklu (t)1

 mazum­tirdznie­cības tīklu (t)1

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (t):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (nav attiecināms uz marķēto degvielu)

2.tabula

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenklatūras kods

 Saņēmēja, lietotāja

 Realizētais daudzums (m3)1

 nosaukums

 nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 speciālās atļaujas (licences) numurs3

 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (m3):

  

 Nr. p.k.

 Naftas produktu (degvielas) veids, marka

 Kombinētās nomenklatūras kods

 Saņēmēja, lietotāja

 Realizētais daudzums (t)1

 nosaukums

 nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

 speciālās atļaujas (licences) numurs3

 lietotāja preces izkraušanas vietas adrese

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Kopā (t):

  

1.tabulas 7.ailes "Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija" atšifrējums (attiecināms tikai uz marķēto degvielu)

3.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Kombinētās nomenklatūras kods

Lietotāja

Realizētais daudzums (m3)

juridiskās personas nosaukums

fiziskās personas vārds, uzvārds

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

Izziņas numurs

juridiskām personām

fiziskām personām

kopā

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

9

8 +  9 = 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (m3):

 

 

 

 

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) Ls________________________________

Eksportētās produkcijas vērtība Ls_____________________________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība Ls__________________________________________________

 

 Komersanta valdes locekļa(-u)

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 Galvenais grāmatvedis

  

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

Z.v.                          

Iesniegts

  

VID amatpersona

  

  

 (datums)

  

 (paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīmes.

1 Degvieleļļas, tās aizstājējproduktu un komponentu, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50 oC ir vienāda ar 25 cSt vai lielāka; naftas gāzu un pārējo gāzveida ogļūdeņražu daudzums norādāms tonnās.

2 Sortimenta kodu piešķir Valsts ieņēmumu dienests.

3 Neattiecas uz lietotājiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
28.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr.662

Veidlapa Nr.SP


Pārskats par jēlspirta, spirta, spirta ražošanas izejvielu un blakusproduktu apriti
200__.gada _______________


Komersants, kas ražo, pārstrādā un apstrādā alkoholiskos dzērienus

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.

.

licence izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Jēlspirta un spirta izejvielu aprite

Nr. p.k.

Izejvielas nosaukums

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)

Iepirkts
(t)

Piegādātāja

Izejvielu iepirkuma cena
(Ls/t)

Saņemts no savas struktūrvienības (t)

Izlietots jēlspirta, spirta ražošanā (t)

Zudumi (t)

Atlikums pārskata perioda beigās
(t)

nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, personas kods vai
identifikācijas numurs

valsts kods1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā:

.

.

-

-

-

-

.

.

.

.

2.tabula

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakusproduktu aprite

Nr. p.k.

Jēlspirta, spirta un spirta ražošanas blakus­produkta nosaukums

Absolūtā spirta daudzums (tilpum-procentos)

Atlikums pārskata perioda sākumā

(dal a/a)

Saražots (dal a/a)

Iepirkts (dal a/a)

Izlietots (dal a/a)

Realizēts (izlaists brīvam apgrozījumam) (dal a/a)

Pārvietots atliktā nodokļu maksāšanas režīmā (dal a/a)

Zudumi (dal a/a)

Atlikums pārskata perioda beigās (dal a/a)

alkoholisko dzērienu ražošanai

pašpatēriņam

rektifikācijai

denaturēšanai

dehidratēšanai

realizēts citiem komersantiem

nosūtīts citai ES dalīb- valstij

eksportēts (dal a/a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.