Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.377

Rīgā 2005.gada 31.maijā (prot. Nr.32 33.§)
Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka spirta aprites kārtību zāļu lieltirgotavās un zāļu ražošanas uzņēmumos (turpmāk - farmaceitiskās darbības uzņēmumi), veteri­nāro zāļu lieltirgotavās un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (turpmāk - veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumi), aptiekās un veterinārajās aptiekās (turpmāk - aptiekas), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā.

2. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā, aptiekā, ārstniecības iestādē un veterinārmedicīnā atļauts izmantot tikai tādu lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, kura kvalitāte nav zemāka par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulas (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89, 1. pielikuma 1. punktā noteikto.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

3. Farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma, aptiekas, ārstniecības iestādes vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes vadītājs ir attiecīgi atbildīgs:

3.1. par spirta ievešanas, iegādes, uzglabāšanas, fasēšanas, marķēšanas, mērīšanas, uzskaites, izplatīšanas un izmantošanas (turpmāk - aprite) kārtības nodrošināšanu;

3.2. par to, lai spirts tiktu izmantots tikai zāļu un veterināro zāļu (turpmāk – zāļu) ražošanā un zāļu izgatavošanā aptiekā;

3.3. par to, lai spirts tiktu izplatīts tikai tām aptiekām, farmaceitiskās darbības uzņēmumiem un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumiem, kuri saņēmuši atbilstošu speciālo atļauju (licenci);

3.4. par to, lai spirts tiktu izsniegts ārstnieciskām vajadzībām pret recepti vai saskaņā ar ārstniecības iestādes, veterinārmedicīniskās prakses iestādes vai praktizējoša veterinārārsta (turpmāk - veterinārmedicīnas iestāde) pieprasījumu;

3.5. par to, lai spirts tiktu izmantots tikai ārstniecībā vai veterinār­medicīnā;

3.6. par patērētā spirta daudzumu.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

4. Farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma, aptiekas, ārstniecības iestādes un veterinārmedicīnas iestādes vadītājs atbilstoši iestādes darba profilam un struktūrai izdod iekšējo normatīvo aktu, kurā detalizēti noteikta šo noteikumu izpildes kārtība, un ieceļ par spirta aprites kārtības nodrošināšanu atbildīgo amatpersonu (turpmāk - atbildīgā amatpersona), izveido spirta aprites kontroles komisiju, kā arī, ja nepieciešams, izveido šo noteikumu 10.punktā minēto spirta pieņemšanas komisiju ne mazāk kā triju cilvēku sastāvā.

5. Veselības inspekcija kontrolē spirta aprites kārtības ievērošanu farmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās (izņemot veterinārās aptiekas) un ārstniecības iestādēs.

(Grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.234)

6. Pārtikas un veterinārais dienests kontrolē spirta aprites kārtības ievēro­šanu veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārajās aptiekās un veterinārmedicīnas iestādēs.

7. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei kontrolē spirta aprites kārtības ievērošanu šo noteikumu 8.punktā minētajos farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos un aptiekās.

II. Spirta ievešana, iegāde, fasēšana un izplatīšana

8. Iegādāties spirtu no Latvijas Republikā reģistrēta komersanta, kurš saņēmis speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (turpmāk - apstiprināts noliktavas turētājs), kā arī ievest spirtu Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ir tiesīgi:

8.1. zāļu ražošanas uzņēmums un veterināro zāļu ražošanas uzņēmums;

8.2. zāļu lieltirgotava un veterināro zāļu lieltirgotava;

8.3. aptieka, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) vai slēgta tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) ar speciālās darbības nosacījumu - zāļu izgatavošana;

8.4. aptieka, kas saņēmusi speciālu atļauju (licenci) zāļu ražošanai;

8.5. aptieka, kas saņēmusi speciālo atļauju (licenci) veterinārās aptiekas atvēršanai (darbībai) ar atļauto speciālās darbības nosacījumu – veterināro zāļu izgatavošana.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

9. Lai saņemtu spirtu no apstiprināta noliktavas turētāja, šo noteikumu 8.punktā minētais farmaceitiskās darbības uzņēmums, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums vai aptieka iesniedz speciālās atļaujas (licences) farmacei­tiskai vai veterinārfarmaceitiskai darbībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un piepra­sījumu spirta saņemšanai, kurš noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroli.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

10. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā un aptiekā spirtu, ja tā daudzums nepārsniedz 200 litrus, pieņem atbildīgā amatpersona, bet, ja spirta daudzums pārsniedz 200 litrus, to pieņem spirta pieņemšanas komisija un sastāda spirta pieņemšanas aktu. Spirta pieņemšanas aktu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību.

11. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanu fasēt un izplatīt spirtu licencētiem farmaceitiskās darbības uzņēmu­miem, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumiem, aptiekām, ārstniecības iestādēm un veterinārmedicīnas iestādēm atļauts tikai tādam farmaceitiskās darbības uzņēmumam, veterinārfar­maceitiskās darbības uzņēmumam un aptiekai, kurai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pielikumā ir norāde par atļauju fasēt spirtu, ražot zāles vai izgatavot zāles.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

12. Farmaceitiskās darbības uzņēmums, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums un aptieka, izplatot spirtu, noformē piegādes dokumentu, kas atbilst normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām alkoholisko dzērienu pārvietošanai (turpmāk – piegādes dokuments). Izplatot spirtu, piegādes dokumentā nav atļauts norādīt citas preces. Par darījumu ar spirtu noformē attaisnojuma dokumentu, kas atbilst normatīvajos aktos par akcīzes preču apriti noteiktajām prasībām dokumentu noformēšanai darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem (turpmāk – attaisnojuma dokuments). Šajā punktā minēto prasību nepiemēro, ja aptieka spirtu izplata mazumtirdzniecībā.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

13. Aptieka izsniedz spirtu un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, pret ārstniecības iestādes vai veterinārmedicīnas iestādes pieprasījumu (turp­māk - pieprasījums), kas noformēts uz attiecīgās iestādes veidlapas atsevišķi no citu zāļu pieprasījuma. Pieprasījumā norāda spirta daudzumu (cipariem un vārdiem) tilpuma vai masas mērvienībās, spirta koncentrāciju tilpumprocentos, iepakojuma tilpumu litros (papildus var norādīt spirta daudzumu masas mērvienībās) un iepakojumu skaitu. Pieprasījumu paraksta un ar zīmogu apstiprina ārstniecības iestādes vai veterinārmedicīnas iestādes vadītājs.

14. Aptieka ir tiesīga izsniegt spirtu un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, pret praktizējoša veterinārārsta izrakstītu recepti vai saskaņā ar veterinārmedicīnas iestādes pieprasījumu, ja aptiekas speciālās atļaujas (licences) aptiekas atvēršanai (darbībai) pielikumā norādīts speciālās darbības nosacījums - veterināro zāļu izplatīšana.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

14.1 Veterinārā aptieka, kas izgatavo veterinārās zāles, ir tiesīga izsniegt spirtu un izgatavotās veterinārās zāles, kas satur spirtu, pret praktizējoša veterinārārsta izrakstītu recepti vai pēc veterinārmedicīnas iestādes pieprasījuma.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 129 redakcijā)

15. Aptieka spirtu un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, pacientam vai dzīvnieka īpašniekam izsniedz tikai pret recepti, kuru izrakstījusi ārstniecības persona vai praktizējošs veterinārārsts.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

16. Pacientam pret recepti izsniedz līdz 150 g 96 % spirta vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 150 g 96 % spirta. Dzīvnieka īpašniekam pret recepti ir atļauts izsniegt līdz 300 g 96 % spirta vai aptiekā izgatavotās zāles, kas satur līdz 300 g 96 % spirta.

17. Aptiekā, izsniedzot spirtu un aptiekā izgatavotās zāles, kas satur spirtu, receptes vai pieprasījuma otrā pusē norāda izsniegtā 96 % spirta daudzumu gramos.

18. Spirta patēriņa normas ārstniecības iestādē, veterinārmedicīnas iestādē un to struktūrvienībās atbilstoši ārstniecības iestādes un veterinārmedicīnas iestādes darba profilam, struktūrai un izmantotajai aparatūrai nosaka ārstniecības iestādes vai veterinārmedicīnas iestādes vadītājs.

III. Spirta uzglabāšana, daudzuma mērīšana un uzskaite

19. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā, aptiekā, ārstniecības un veterinārmedicīnas iestādē spirtu uzglabā atsevišķā telpā, kas nodrošināta pret izlaupīšanu un nepiederošu personu iekļūšanu, vai slēdzamā metāla skapī vai kastē, kas atrodas telpā, kas nodrošināta pret izlaupīšanu un nepiederošu personu iekļūšanu, iepakojumā, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību. Spirtu uzglabā tumšā vietā, atsevišķi no citām zālēm. Spirta iepakojums ir cieši noslēgts, un to sargā no uguns.

20. Izplatot spirtu, šo noteikumu 8.punktā minētais farmaceitiskās darbības uzņēmums, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmums un aptieka, kas iegādājas spirtu no apstiprināta noliktavas turētāja vai, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu, ieved Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībval­stīm vai no ārvalstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, noformē piegādes dokumentu un par darījumu ar spirtu – attaisnojuma dokumentu, izņemot gadījumu, ja aptieka spirtu izplata mazumtirdzniecībā, un veic spirta uzskaiti Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā spirta uzskaites žurnālā, reizi mēnesī inventarizē spirta krājumus, kā arī iesniedz gada pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību.

(Grozīts ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 129)

21. Ja spirtu iegādājas no farmaceitiskās darbības uzņēmuma vai veteri­nārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma, atbildīgā amatpersona spirta apriti hrono­loģiskā secībā reģistrē spirta uzskaites žurnālā vai elektroniskajā, foto vai citā datu apstrādes sistēmā, norādot visus datus atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību.

22. Spirta uzskaites žurnāla lapas ir numurētas un caurauklotas. Spirta uzskaites žurnālu apstiprina ar farmaceitiskās darbības uzņēmuma, veterinār­farmaceitiskās darbības uzņēmuma, aptiekas, ārstniecības iestādes vai veterinār­medicīnas iestādes vadītāja parakstu un zīmogu. Spirta uzskaites žurnāla pēdējā lapā norāda datumu, kad veikts pirmais un pēdējais ieraksts, un ierakstus apliecina ar atbildīgās amatpersonas parakstu un personīgo spiedogu.

23. Ja spirta uzskaiti veic elektroniskajā, foto vai citā datu apstrādes sistēmā, nodrošina, lai dati būtu viegli pieejami pārbaudei pēc Valsts ieņēmumu dienesta, Veselības inspekcijas un Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma un lai datu izraksta saturs būtu atbilstošs normatīvajos aktos par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr.234)

24. Atbildīgā amatpersona reizi mēnesī pārbauda spirta aprites uzskaiti šādā kārtībā:

24.1. ja spirta uzskaiti veic spirta uzskaites žurnālā, salīdzina fiksēto spirta atlikumu ar faktisko spirta atlikumu un par pārbaudes rezultātiem veic ierakstu spirta uzskaites žurnālā, norāda pārbaudes datumu un ierakstu apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu;

24.2. ja spirta uzskaiti veic, izmantojot elektronisko, foto vai citu datu apstrādes sistēmu, izdara datu izrakstu par attiecīgo laikposmu un salīdzina fiksēto spirta atlikumu ar faktisko spirta atlikumu. Datu izrakstu datē un apstiprina ar atbildīgās amatpersonas parakstu un personīgo spiedogu.

25. Spirta uzskaites žurnālu (pēc pēdējā ieraksta veikšanas) un datu izrakstus glabā piecus gadus.

26. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā un veterinārfarmaceitiskās darbī­bas uzņēmumā spirta daudzuma uzskaites mērvienība ir absolūtā (bezūdens) spirta litrs ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai vai absolūtā (bezūdens) spirta dekalitrs ar precizitāti līdz vienai simtdaļai.

27. Spirtu pieņemot un izsniedzot, tā daudzumu ir atļauts noteikt arī masas mērvienībās, pārrēķinot absolūtā (bezūdens) spirta tilpuma mērvienībās, atbilstoši normatīvajiem aktiem par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību.

28. Aptiekā, ārstniecības iestādē un veterinārmedicīnas iestādē spirtu uzskaita masas mērvienībās.

29. Zāļu ražošanas uzņēmumā un veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā pieļaujamās spirta zudumu normas katram ražošanas posmam atsevišķi apstiprina uzņēmuma vadītājs.

30. Farmaceitiskās darbības uzņēmumā, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumā un aptiekā, kurā fasē spirtu, pieļaujami zudumi, nepārsniedzot 0,5 % no izmantotā spirta daudzuma. Zudumu normas piemēro tikai tad, ja ir konstatēts faktiskais spirta iztrūkums.

31. Aptiekā, kurā zāļu izgatavošanai izmanto spirtu, pieļaujamos spirta zudumus aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu ražošanu. Zudumu normas piemēro tikai tad, ja ir konstatēts faktiskais spirta iztrūkums.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 377Pieņemts: 31.05.2005.Stājas spēkā: 04.06.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 03.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
109629
{"selected":{"value":"10.03.2017","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.04.2008","iso_value":"2008\/04\/05","content":"<font class='s-1'>05.04.2008.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2005","iso_value":"2005\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2005.-04.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.03.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)