Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.331

Rīgā 2005.gada 17.maijā (prot. Nr.30 1.§)
Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemate­riālajiem zaudējumiem, kas saistīti ar sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas fiziskas traumas, sakropļojuma, invaliditātes dēļ, kā arī cietušās personas apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ vai tādēļ, ka cietušās personas apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu.

2. Apdrošināšanas atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem (turpmāk — apdrošināšanas atlīdzība) izmaksā vienreizēja maksājuma veidā, ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir pieņēmis lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

II. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs

3. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas sāpēm un ga­rīgām ciešanām cietušās personas fiziskas traumas dēļ ir no 30 līdz 570 euro. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai izmaksā šādos gadījumos un apmēros:

3.1. ja cietušajai personai ir smagi miesas bojājumi, — no 360 līdz 570 euro. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzina maksimālo izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzības summu, kāda noteikta konkrētajai miesas bojājumu pakāpei, ja tiesu medicīnas eksperta atzinumā konstatētie miesas bojājumi norādīti kā politrauma (vienlaikus vairāku ķermeņa anatomisko apvidu bojājumi);

3.2. ja cietušajai personai ir vidēja smaguma miesas bojājumi, — no 120 līdz 290 euro;

3.3. ja cietušajai personai ir viegli miesas bojājumi, kas radījuši veselības traucējumu, — no 30 līdz 80 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

4. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs neatlīdzina personai nodarītos nemateriālos zaudējumus par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas vieglu miesas bojājumu dēļ, ja tie nav radījuši veselības traucējumu.

5. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs apdrošinā­šanas atlīdzības apmēru par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām fiziskas traumas dēļ aprēķina šādā kārtībā:

5.1. konstatē miesas bojājumu smaguma pakāpi atbilstoši tiesu medicīnas eksperta atzinumam;

5.2. uzskaita miesas bojājumus atbilstoši tiesu medicīnas eksperta atzinu­mam;

5.3. nosaka apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamos procentus (pielikums) šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajiem miesas bojājumiem;

5.4. ja izrakstos no stacionārās un/vai ambulatorās ārstniecības iestādes slimnieka medicīniskās kartes norādītas blakus saslimšanas, kas paildzina vai padara komplicētāku ceļu satiksmes negadījumā gūto traumu ārstēšanu, kā arī ja konstatē citus faktorus, kas ietekmē cietušās personas dzīves kvalitāti pēc ceļu satiksmes negadījuma, papildus pieskaita 10 % no šo noteikumu 5.5.apakš­punktā minētā bāzes koeficienta;

5.5. aprēķina kopējo apdrošināšanas atlīdzības apmēru par cietušās personas fizisku traumu, izmantojot šādu formulu:

A = Min + (P1 x 150 + P2 x 150 + ... + Pn x 150 + C x 150), kur

A — kopējais apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas fizisku traumu (euro);

Min — minimālais apdrošināšanas atlīdzības apmērs, kāds noteikts katrai miesas bojājumu smaguma pakāpei;

P1 ... Pn — katram miesas bojājumam piemērojamais procents (pielikums);

C — šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētās blakus saslimšanas un citi faktori;

150 — bāzes koeficients.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

6. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par cietušās personas sāpēm un garī­gām ciešanām cietušās personas sakropļojuma, invaliditātes dēļ ir no 40 līdz 360 euro. Apdrošināšanas atlīdzību cietušajai personai izmaksā šādos gadījumos un apmēros:

6.1. ja cietušajai personai ir audu bojājumi — redzamas rētas un/vai pigmentācija, sejas un/vai ķermeņa daļas asimetrija (bez funkcionāliem traucē­jumiem), — 40 euro;

6.2. ja cietušajai personai ir audu bojājumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus, — 80 euro;

6.3. ja cietusī persona kļuvusi par 1.grupas invalīdu, — 250 euro;

6.4. ja cietusī persona kļuvusi par 2.grupas invalīdu, — 150 euro;

6.5. ja cietusī persona kļuvusi par 3.grupas invalīdu, — 80 euro;

6.6. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētajā apmērā;

6.7. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

6.8. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību attiecīgi šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā;

6.9. ja vienlaikus konstatē šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā minēto invaliditāti un šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minētos audu bojājumus, apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību šo noteikumu 6.3. vai 6.4., vai 6.5.apakšpunktā noteiktajā apmērā un šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

7. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ ir 150 euro katram apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 23.panta pirmajā daļā minētajam personu skaitam.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

8. Apdrošināšanas atlīdzības apmērs par sāpēm un garīgām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, ir 150 euro katram apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 23.panta pirmajā daļā minētajam personu skaitam.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

9. Cietušās personas nāves gadījumā tiesības uz šo noteikumu 3. un 6.punktā minēto apdrošināšanas atlīdzību nevar mantot.

10. Apdrošināšanas atlīdzības kopējais apmērs ir līdz 1430 euro katrai ceļu satiksmes negadījumā cietušajai personai, ja tiek atlīdzināti visi šo noteikumu 3., 6., 7. un 8.punktā minētie zaudējumi.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.984)

III. Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti

11. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās perso­nas sāpēm un garīgajām ciešanām cietušās personas fiziskās traumas dēļ pievieno šādus dokumentus:

11.1. tiesu medicīnas eksperta atzinuma kopiju;

11.2. izrakstus no slimnieka medicīniskās kartes, kas atrodas stacionārajā un/vai ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona nogādāta vai vērsusies pēc ceļu satiksmes negadījuma.

12. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas sakropļojuma dēļ pievieno šādus dokumentus:

12.1. tiesu medicīnas eksperta atzinuma kopiju;

12.2. izrakstus no slimnieka medicīniskās kartes, kas atrodas stacionārajā un/vai ambulatorajā ārstniecības iestādē, kurā ceļu satiksmes negadījumā cietusī persona nogādāta vai vērsusies pēc ceļu satiksmes negadījuma.

13. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par cietušās personas sāpēm un garīgām ciešanām cietušās personas invaliditātes dēļ pievieno Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtu invaliditātes izziņas kopiju (uzrāda oriģinālu) un lēmuma par invaliditātes noteikšanu apstiprinātu kopiju.

14. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgām ciešanām apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāves dēļ pievieno šādus dokumentus:

14.1. apgādnieka nāves gadījumā:

14.1.1. apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

14.1.2. izziņu par mirušā apgādībā bijušajām personām;

14.2. apgādājamā nāves gadījumā — apgādājamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

14.3. laulātā nāves gadījumā — laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinā­lu).

15. Iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par sāpēm un garīgām ciešanām, kas radušās tādēļ, ka apgādnieks, apgādājamais vai laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, pievieno šādus dokumentus:

15.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtas invaliditātes izziņas kopiju (uzrāda oriģinālu) un lēmuma par invaliditātes noteikšanu apstiprinātu kopiju;

15.2. ja apgādnieks kļuvis par 1.grupas invalīdu:

15.2.1. izziņu par apgādnieka apgādībā esošajām personām;

15.2.2. apgādājamo personu dzimšanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinā­lu);

15.3. ja apgādājamais kļuvis par 1.grupas invalīdu, — apgādājamā dzim­šanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu);

15.4. ja laulātais kļuvis par 1.grupas invalīdu, — laulības apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu).

16. Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs iesniegumam apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem un šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajiem dokumentiem pievieno dokumentus, kuri pievienoti rakstiskajam iesniegumam par ceļu satiksmes negadījumā personai nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.

IV. Noslēguma jautājums

17. Noteikumi piemērojami ar 2005.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 17.maija noteikumiem Nr.331
Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti atbilstoši miesas bojājumam

Nr.
p.k.

Miesas bojājums

Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanai piemērojamie procenti*

I. Mugurkauls

1.

Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums, izņemot krustu kaulu un astes kaulu:

1.1.

viena–divu skriemeļu

15

1.2.

triju–piecu skriemeļu

30

1.3.

sešu un vairāk skriemeļu

40

2.

Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums

5

3.

Krustu kaula lūzums

10

4.

Astes kaula skriemeļu lūzums

10

II. Pleca locītava, augšdelms, apakšdelms, plauksta

5.

Lāpstiņas lūzums un/vai atslēgas kaula lūzums

10

6.

Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums, saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas mežģījums (izņemot ieraduma mežģījumu):

6.1.

viena kaula lūzums, cīpslu, locītavu kapsulu plīsums, kaulu fragmentu atrāvums, pleca locītavas mežģījums

5

6.2.

lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu

10

6.3.

lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums

15

7.

Augšdelma kaula lūzums:

7.1.

jebkurā līmenī

15

7.2.

dubultlūzums

20

8.

Augšdelma traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko:

8.1.

lāpstiņas, atslēgas kaula vai tā daļas amputācija

80

8.2.

augšdelma amputācija jebkurā līmenī

70

8.3.

vienīgās ekstremitātes amputācija augšdelma līmenī

90

9.

Elkoņa locītavas bojājums:

9.1.

apakšdelma pronācijas mežģījums

5

9.2.

kaula fragmentu atrāvums, arī epikondiļu, spieķa vai elkoņa kaula lūzums, mežģījums

5

9.3.

spieķa un elkoņa kaula lūzums, apakšdelma mežģījums

10

9.4.

augšdelma intraartikulārs lūzums ar spieķa un elkoņa kauliem (triju kaulu lūzums)

20

10.

Apakšdelma kaulu lūzums jebkura līmenī, izņemot locītavu rajonu:

10.1.

viena kaula lūzums, mežģījums

5

10.2.

abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums

10

11.

Apakšdelma traumatiska amputācija vai tā smags bojājums, kam seko:

11.1.

apakšdelma amputācija jebkurā līmenī

70

11.2.

eksartikulācija elkoņa locītavā

70

11.3.

vienīgās ekstremitātes amputācija apakšdelma līmenī

90

12.

Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:

12.1.

apakšdelma viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu) atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums, elkoņa kaula galviņas mežģījums

5

12.2.

apakšdelma abu kaulu lūzums

10

12.3.

plaukstas perilunārs mežģījums

15

13.

Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums vai mežģījums:

13.1.

viena kaula (izņemot laivveida kaulu)

5

13.2.

divu un vairāk kaulu, laivveida kaula

10

14.

Plaukstas traumatiska amputācija vai tās smags bojājums, kam seko:

14.1.

delnas amputācija plaukstas pamata kaulu līmenī vai plaukstas locītavā

60

14.2.

vienīgās plaukstas amputācija

90

15.

Pirmā pirksta bojājums:

15.1.

naga plātnītes atrāvums

3

15.2.

lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslas (cīpslu) kapsulas pārrāvums, cīpslu, locītavas, kaula panarīcijs

5

16.

Bojājums, kam seko pirmā pirksta amputācija:

16.1.

naga falangas līmenī

10

16.2.

starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums)

15

16.3.

pamata falangas, metakarpālā kaula – pamata falangas locītavas līmenī

20

16.4.

ar metakarpālo kaulu vai tā daļu

25

17.

Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums:

17.1.

naga plātnītes atrāvums

3

17.2.

lūzums, mežģījums, ievainojums ar falangas (falangu) mīksto audu defektu, cīpslu plīsums, cīpslu, locītavas, kaulu panarīcijs

5

18.

Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta bojājums, kam seko:

18.1.

amputācija naga falangas līmenī, falangas zudums

5

18.2.

amputācija vidusfalangas līmenī (divu falangu zudums)

10

18.3.

amputācija pamata falangas līmenī, pirksta zudums

15

18.4.

pirksta amputācija ar metakarpālā kaulu daļu

20

III. Iegurnis, augšstilbs, apakšstilbs, pēda

19.

Iegurņa kaulu lūzums:

19.1.

viena kaula lūzums

10

19.2.

divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums

15

19.3.

triju un vairāku kaulu lūzums, divu vai triju savienojumu plīsums

20

20.

Gūžas locītavas bojājums (ja tiek konstatēti vairāki bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko):

20.1.

kaula fragmentu atrāvums

5

20.2.

izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums

10

20.3.

gūžas locītavas mežģījums

15

20.4.

gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums

30

21.

Augšstilba lūzums:

21.1.

jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonu

25

21.2.

augšstilba dubultlūzums

30

22.

Augšstilba traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko:

22.1.

vienas ekstremitātes amputācija jebkurā līmenī

70

22.2.

vienīgās ekstremitātes amputācija

90

23.

Ceļa locītavas bojājums:

23.1.

ar punkciju apstiprināta hemartroze

5

23.2.

kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums, mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums, saišu pārrāvums, mežģījums

5

23.3.

ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma, kaulu kondiļa lūzums

10

23.4.

augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu

20

24.

Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī, izņemot intraartikulāru:

24.1.

mazā liela kaula lūzums, kaulu fragmentu atrāvumi

5

24.2.

lielā liela kaula lūzums, fibulas dubultlūzums

10

24.3.

abu kaulu vai tibijas dubultlūzums jebkurā līmenī

15

25.

Apakšstilba traumatiska amputācija vai tā smags bojājums (ja tiek konstatēti vairāki apakšstilba vai ceļa locītavas bojājumi, apdrošināšanas atlīdzību izmaksā par smagāko), kam seko:

25.1.

apakšstilba amputācija jebkurā līmenī

70

25.2.

eksartikulācija ceļa locītavā

70

25.3.

vienīgās ekstremitātes amputācija jebkurā apakšstilba līmenī

90

26.

Pēdas locītavas bojājums:

26.1.

ar punkciju apstiprināta hemartroze

5

26.2.

vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums

5

26.3.

divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums

10

26.4.

abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu, lielā liela kaula intraartikulārs lūzums

15

27.

Ahileja cīpslas bojājums:

27.1.

ārstējot konservatīvi

5

27.2.

izdarot operāciju

15

28.

Pēdas mežģījums un pēdas kaulu lūzumi:

28.1.

viena kaula lūzums vai mežģījums (izņemot papēža kaulu un velteņkaulu)

5

28.2.

velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums

10

28.3.

triju un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka locītava)

15

29.

Pēdas amputācija:

29.1.

metatarsofalangeālās locītavas līmenī (visu pirkstu zudums)

30

29.2.

pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī

40

29.3.

velteņkaula, papēža kaula (pēdas zudums)

50

30.

Vienas pēdas pirksta (pirkstu) falangu lūzumi, mežģījumi, cīpslu pārrāvumi:

30.1.

viena pirksta

5

30.2.

divu–triju pirkstu

5

30.3.

četru–piecu pirkstu

10

31.

Pirmā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija:

31.1.

naga falangas līmenī (naga falangas zudums)

5

31.2.

pamata falangas līmenī (pirksta zudums)

10

32.

Otrā, trešā, ceturtā, piektā pirksta traumatiska amputācija vai smags bojājums, kam seko amputācija:

32.1.

viena–divu pirkstu naga vai vidusfalangu līmenī

5

32.2.

viena–divu pirkstu pamata falangu līmenī (pirksta zudums)

10

32.3.

triju–četru pirkstu naga vai vidusfalanga līmenī

15

32.4.

triju–četru pirkstu pamata falangu līmenī (pirkstu zudums)

20

IV. Galvaskauss, centrālā un perifērā nervu sistēma

33.

Galvaskausa kaulu lūzums:

33.1.

velves kaulu ārējās plātnītes lūzums

5

33.2.

velves

15

33.3.

pamatnes

20

33.4.

velves un pamatnes

25

34.

Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:

34.1.

epidurāla hematoma

10

34.2.

subdurāla intracerebrāla hematoma

15

34.3.

subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma

20

35.

Galvas smadzeņu trauma:

35.1.

galvas smadzeņu satricinājums

5

35.2.

galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asins izplūdums

15

35.3.

svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus)

20

36.

Nervu sistēmas bojājums, kas radījis:

36.1.

augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi

20

36.2.

paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, labās vai kreisās puses abu ekstremitāšu parēzi)

30

36.3.

monopleģiju (vienas ekstremitātes paralīzi), amnēziju (atmiņas zudumu)

50

36.4.

tetraparēzi (abu augšējo un apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, plānprātību (demenci), afāziju

70

36.5.

hemi-, para- vai tetraplēģiju, dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus

80

36.6.

viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifēru bojājumu

10

37.

Traumatisks muguras smadzeņu bojājums (jebkurā līmenī):

37.1.

satricinājums, sasitums

5

37.2.

saspiedums, hematomielija

10

37.3.

pilnīgs muguras smadzeņu pārrāvums

80

38.

Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums (ievainojums, pārrāvums):

38.1.

traumatisks pleksīts

10

38.2.

pinumu daļējs pārrāvums

20

38.3.

pinumu pilnīgs pārrāvums

30

39.

Nervu pārrāvums:

39.1.

viena nerva pārrāvums pirkstu, pēdas vai plaukstas locītavas līmenī

5

39.2.

viena nerva pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

10

39.3.

divu un vairāk nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī

20

39.4.

viena nerva pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

25

39.5.

divu un vairāku nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī

30

V. Redzes orgāni

40.

Vienas acs akomodācijas paralīze

15

41.

Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij, acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze, diplopija)

15

42.

Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās

10

43.

Vienas acs pulsējošs eksoftalms

20

44.

Vienas acs asaru izvadceļu ievainojums, kas rada funkcijas traucējumu

5

45.

Acs (acu) ievainojums, kas radījis abu vai vienīgās redzīgās acs pilnīgu redzes zudumu

80

46.

Neredzīgas acs ābola izņemšana (enukleācija) gūtās traumas dēļ

10

47.

Orbītas lūzums

10

48.

Acs ievainojums, kas radījis redzes asuma pazemināšanos

15

VI. Dzirdes orgāni

49.

Auss gliemežnīcas bojājums, kam seko:

49.1.

auss gliemežnīcas skrimšļa lūzums, othematoma

5

49.2.

auss gliemežnīcas zudums

20

50.

Dzirdes pazemināšanās pēc auss traumatiska bojājuma

15

51.

Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas dēļ (bez dzirdes pazemināšanās)

5

VII. Elpošanas orgāni un elpošanas sistēma

52.

Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums, augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums

5

53.

Svešķermenis krūšu kurvja dobumā, traumatisks plaušu bojājums, zemādas emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatisks pleirīts:

53.1.

vienpusējs

5

53.2.

abpusējs

10

54.

Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kam seko:

54.1.

plaušu daļas, daivas izņemšana

25

54.2.

pilnīga vienas plaušas izņemšana

50

55.

Krūšu kaula lūzums

5

56.

Ribas lūzums

5 (par katras ribas lūzumu, bet ne vairāk kā 15 kopā)

57.

Caururbjošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums:

57.1.

bez krūšu kurvja orgānu bojājuma

5

57.2.

ar krūšu kurvja orgānu bojājumu

15

58.

Balsenes un trahejas bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem

10

59.

Balsenes un trahejas bojājums, kas rada elpošanas un runas traucējumus

20

VIII. Sirds un asinsvadu sistēma

60.

Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums (bez funkcijas traucējumiem)

25

61.

Lielo perifēro asinsvadu bojājums (bez asinsrites traucējumiem)

10

62.

Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis sirds un asinsrites mazspēju

20

IX. Gremošanas sistēma

63.

Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums, apakšžokļa mežģījums:

63.1.

apakšžokļa mežģījums (izņemot ieraduma)

5

63.2.

viena kaula lūzums

10

63.3.

divu un vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums

15

64.

Žokļa traumatisks bojājums, kas radījis:

64.1.

žokļa daļas zudumu

40

64.2.

žokļa pilnīgu zudumu

80

65.

Mutes dobuma, mēles traumatisks bojājums, arī ar rētu veidošanos (neatkarīgi no lieluma)

5

66.

Mēles traumatisks bojājums, kas radījis:

66.1.

mēles galiņa zudumu

10

66.2.

mēles zudumu distālās trešdaļas līmenī

15

66.3.

mēles zudumu vidējās trešdaļas līmenī

30

66.4.

mēles zudumu saknes līmenī vai pilnīgu mēles zudumu

70

67.

Zoba zaudējums

3 (par katra zoba zaudējumu)

68.

Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija, lai izņemtu svešķermeņus vai noteiktu diagnozi (bez funkcijas traucējumiem)

5

69.

Barības vada traumatisks bojājums, kas radījis barības vada sašaurinājumu

40

70.

Gremošanas orgānu traumatisks bojājums, kas radījis:

70.1.

kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu (deformāciju)

10

70.2.

zarnu fistulu, rekto–vaginālo fistulu, aizkuņģa dziedzera fistulu

30

70.3.

anus prenaturalis (kolostomu)

50

71.

Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā, diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija izdarīta traumas dēļ

10

72.

Aknu traumatisks bojājums, kam seko:

72.1.

aknu sašūšana

30

72.2.

daļēja aknu rezekcija

40

73.

Žultspūšļa traumatisks bojājums, kam seko žultspūšļa izņemšana

15

74.

Liesas traumatisks bojājums:

74.1.

subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās

5

74.2.

liesas izņemšana

20

75.

Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks bojājums, kam seko:

75.1.

nekroze, sašūšana, pēctraumatiska cista

20

75.2.

kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekcija

30

75.3.

gastroektomija

50

X. Uroģenitālā sistēma

76.

Nieru traumatisks bojājums:

76.1.

nieres sasitums, subkapsulārs plīsums (bez operācijas)

5

76.2.

nieres rezekcija

30

76.3.

nieres izņemšana

60

77.

Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums:

77.1.

bez funkcijas traucējuma

5

77.2.

ar funkciju traucējumu

20

78.

Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums (bez funkcijas traucējuma)

5

79.

Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums, kas radījis:

79.1.

viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu

15

79.2.

abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā sēklinieka, vai daļēju dzimumlocekļa zudumu

90

79.3.

dzemdes amputāciju traumas dēļ:

79.3.1.

vecumā līdz 40 gadiem

90

79.3.2.

vecumā no 40 līdz 50 gadiem

50

79.3.3.

vecumā virs 50 gadiem

10

80.

Pilnīgs dzimumlocekļa zudums

90

XI. Mīkstie audi

81.

Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā–sānu virsmā, pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas radījis kosmētisku defektu

20

82.

Mīksto audu traumatisks bojājums galvas matainajā daļā, uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas radījis rētu veidošanos

15

83.

Neizņemti svešķermeņi

5

84.

Muskuļu trūce, posttraumatisks periostīts, muskuļu plīsums, cīpslu plīsums

5

85.

Traumatisks šoks vai traumas izraisīts hemorāģisks šoks

5

86.

Grūtniecības pārtraukums

100

Piezīmes.

1.  * 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 49., 53., 54., 63., 66., 70., 72., 74., 75., 76., 77.punktā un 79.1. un 79.2.apakšpunktā minētie atlīdzības procenti netiek summēti.

2. Ja tiesu medicīnas eksperta atzinumā ir norādīti miesas bojājumi, kuri nav minēti šajā tabulā, kompensācijas procentus nosaka apdrošināšanas speciālists — ārsts.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 331Pieņemts: 17.05.2005.Stājas spēkā: 21.05.2005.Zaudē spēku: 11.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 80, 20.05.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
108625
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2005","iso_value":"2005\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2005.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)