Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.207

Rīgā 2005.gada 29.martā (prot. Nr.16 11.§)
Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos ārsta izglītību apliecinošos dokumentus un ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus šo noteikumu 1.pielikumā minētajās ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs (turpmāk — ārsta kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem ārsta kvalifikācijas un ārsta apakšspecialitātes vai papildspecialitātes kvalifikācijas dokumentiem ārsts ieguvis likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru, saturu un specializāciju), bet attiecīgo dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu mini­mālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs.

II. Ārsta izglītību apliecinošie dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta izglītību apliecinoši dokumenti (2.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un izglītība to ieguvei ir uzsākta:

2.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.2. Beļģijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.2.1 Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.5. Francijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.6. Grieķijas Republikā — no 1981.gada 1.janvāra;

2.6.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

2.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.10. Itālijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

2.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.16. Nīderlandes Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

2.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.19. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

2.19.1 Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.23. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra;

2.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1976.gada 20.decembra, izņe­mot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību apliecinošos doku­mentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

3. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kva­lifikācijas atzīšanas jomā, izsnieg­tajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem vai to kopumam, kas aplieci­na personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profe­sionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kom­petentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 2.punktā minētajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

4. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

5. Ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem vai to kopumam, kas šo noteikumu 2. punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi izglītību apliecinošie doku­menti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie izglītību apliecinošie dokumenti, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

7.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglī­tību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas aplie­cina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam — Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību aplie­cinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

7.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim – Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

III. Ārsta kvalifikācijas dokumenti, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

8. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (3.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papild­specialitātēs, ir atzīti Eiropas Savienībā un izglītība to ieguvei ir uzsākta:

8.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.2. Beļģijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.2.1 Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

8.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.4. Dānijas Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.5. Francijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

8.6. Grieķijas Republikā — no 1981.gada 1.janvāra;

8.6.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

8.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.8. Īrijas Republikā — no 1976.gada 20.decembra;

8.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.10. Itālijas Republikā – no 1976. gada 20. decembra, izņemot profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, ja tie izsniegti personām, kas Itālijas Republikā medicīnas speciālista apmācību ir uzsākušas laikposmā no 1984. gada 1. janvāra līdz 1990. gada 31. decembrim;

8.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē – no 1976. gada 20. decembra, ja ārsta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus izsniedza Pēcdiploma medicīniskās izglītības un mācību padome (Postgraduate Medical Education and Training Board), un no 2010. gada 1. aprīļa, ja ārsta kvalifikāciju apliecinošos dokumentus izsniedz Vispārējā medicīnas padome (General Medical Council);

8.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.16. Nīderlandes Karalistē — no 1976.gada 20.decembra;

8.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

8.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.19. Portugāles Republikā — no 1986.gada 1.janvāra;

8.19.1 Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

8.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

8.23. Spānijas Karalistē — no 1986.gada 1.janvāra, izņemot līdz 1995.gada 1.janvārim izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos doku­mentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

8.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

8.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

8.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1976.gada 20.decembra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionā­lās kvalifikācijas iegūšanai;

8.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra.

(Grozīts ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 223; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

9. Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, izsnieg­tajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina perso­nas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Repub­likas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasī­bām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir ieguvusi nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, lai veiktu ārsta profesionālo darbību, un šādi dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8.punktā minēta­jiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

10. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

11. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kuri Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām kvalifikācijas ieguvei atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 8. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

13. Pirms 1995.gada 1.janvāra Spānijas Karalistē izsniegtajiem ārsta kvali­fikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas Spānijas Karalistē apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikā­cijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Spānijas Karalistes kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona, kurai tie izsniegti, ir nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumu saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti Karalistes dekrētā Nr.1497/99, lai pārbaudītu personas zināšanu un prasmju atbilstību līmenim, par kuru izsniedz šo noteikumu 8.punktā minētos ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.

13.1 Šo noteikumu 3. pielikumā minētajiem ārstu kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina Itālijas Republikā piešķirtu specializētā ārsta kvalifikāciju šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs personām, kas Itālijas Republikā medicīnas speciālista apmācību ir sākušas laikposmā no 1984. gada 1. janvāra līdz 1990. gada 31. decembrim, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu arī gadījumā, ja to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, ja tiem pievienots Itālijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka to saņēmusī persona pēdējos desmit gados pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas vismaz septiņus gadus pēc kārtas Itālijas Republikā ir veikusi specializētā ārsta darbību tajā pašā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 223 redakcijā)

14. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1.pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, bet to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta kvalifikācijas iegūšanai, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

14.1. attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1992.gada 3.aprīļa;

14.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8. punktā minētajiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

15. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijas Republikā tiek atzīti ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (4.pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs (ja tām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā) dod tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un izglītība to ieguvei ir uzsākta:

15.1. Austrijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.2. Beļģijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.3. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

15.4. Čehijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.5. Dānijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.6. Francijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.7. Grieķijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.7.1 Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija;

15.8. Igaunijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.9. Īrijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.10. Īslandes Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.11. Itālijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.12. Kipras Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.14. Lietuvas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.15. Luksemburgas Lielhercogistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.16. Maltas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.17. Nīderlandes Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.18. Norvēģijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.19. Polijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.20. Portugāles Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.21. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

15.22. Slovākijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.23. Slovēnijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.24. Somijas Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.25. Spānijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra;

15.26. Šveices Konfederācijā – no 2002.gada 1.jūnija;

15.27. Ungārijas Republikā – no 2004.gada 1.maija;

15.28. Vācijas Federatīvajā Republikā – no 1994.gada 31.decembra;

15.29. Zviedrijas Karalistē – no 1994.gada 31.decembra.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr. 947 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

16. Šo noteikumu 15.punkts attiecas uz tiem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību, ja tie izsniegti:

16.1. līdz 2006.gada 1.janvārim un apliecina vismaz divus gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē;

16.2. pēc 2006.gada 1.janvāra un apliecina vismaz trīs gadus ilgu pilna laika apmācību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.947 redakcijā)

16.1 Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas atzīšanai, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru ieguvei izglītība ir uzsākta pirms šo noteikumu 15. punktā minētā datuma un kas valstīs, kur šie dokumenti izdoti, minētajā datumā deva tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina šīs tiesības.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

17. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai tie ir iegūti:

17.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profe­sionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsnieg­šanas dienas;

17.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profe­sionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pro­fesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Repub­likā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profe­sionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pro­fesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

17.5. līdz 1991.gada 25. jūnijam — Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovē­nijas Republikā izsniegtajiem ārsta profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profe­sionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsnieg­šanas dienas.

18. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kuri izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompetentās institūcijas pēc 1995. gada 1. maija izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir bijusi praktiskā apmācība, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai ārsta profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

(Grozīts ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647)

19. Pirms šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minētā datuma Bulgārijas Republikā izsniegtajiem ārsta kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības lietot pro­fesionālajai darbībai ārsta profesijā atbilstošus nosaukumus un kuru aplie­cinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, piemēro profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienoti šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegti dokumenti, kas apliecina tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu nepiemēro pirms 1999.gada 31.decembra Bulgārijas Republikā izsniegtajiem kvalifikācijas dokumentiem, kas apliecina kvalifikācijas “feldšeris” (фелдшер) iegūšanu un kuras ieguvēji 2000.gada 1.janvārī ir veikuši attiecīgu profesionālo darbību saska­ņā ar Bulgārijas Republikas sociālās apdrošināšanas shēmas nosa­cījumiem.

(MK 25.09.2007. noteikumu Nr.646 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 25.09.2007. noteikumiem Nr. 646; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 947; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 300; MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 223; MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647)

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

2) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

3) (svītrots ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 647);

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu);

6) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos;

7) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidenta vietā – ārlietu ministrs A.Pabriks

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta pamatspecialitātes, apakšspecialitātes un papildspecialitātes

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

1. Anestezioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
1.1. Austrijas Republika Anästhesiologie und Intensivmedizin
1.2. Beļģijas Karaliste Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie
1.3. Bulgārijas Republika Анестезиология и интензивно лечение
1.4. Čehijas Republika Anesteziologie a intenzivní medicína
1.5. Dānijas Karaliste Anæstesiologi
1.6. Francijas Republika Anesthésie-réanimation
1.7. Grieķijas Republika Αναισθησιολογία
1.8. Horvātijas Republika Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina
1.9. Igaunijas Republika Anestesioloogia
1.10. Islandes Republika Svæfinga-og gjöörgæslulæknisfræði
1.11. Itālijas Republika Anestesia, rianimazione e terapia intensiva

Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore (no 2015. gada 1. februāra)

1.12. Īrijas Republika Anaesthesia
1.13. Kipras Republika Αναισθησιολογία
1.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Anaesthetics
1.15. Lietuvas Republika Anesteziologija reanimatologija
1.16. Lihtenšteinas Firstiste Anästhesiologie
1.17. Luksemburgas Lielhercogiste Anesthésie-réanimation
1.18. Maltas Republika Anesteżija u Kura Intensiva
1.19. Nīderlandes Karaliste Anesthesiologie
1.20. Norvēģijas Karaliste Anestesiologi
1.21. Polijas Republika Anestezjologia i intensywna terapia
1.22. Portugāles Republika Anestesiologia
1.23. Rumānijas Republika Anestezie şi terapie intensivă
1.24. Slovākijas Republika Anestéziológia a intenzívna medicína
1.25. Slovēnijas Republika Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina
1.26. Somijas Republika Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård
1.27. Spānijas Karaliste Anestesiología y Reanimación
1.28. Šveices Konfederācija Anästhesiologie

Anesthésiologie Anestesiologia

1.29. Ungārijas Republika Aneszteziológia és intenzív terápia
1.30. Vācijas Federatīvā Republika Anästhesiologie
1.31. Zviedrijas Karaliste Anestesi och intensivvård

2. Vispārīgā ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
2.1. Austrijas Republika – Chirurgie

– Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie (no 2015. gada 1. jūnija)

2.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie/Heelkunde
2.3. Bulgārijas Republika Хирургия
2.4. Čehijas Republika Chirurgie
2.5. Dānijas Karaliste Kirurgi
2.6. Francijas Republika Chirurgie générale
2.7. Grieķijas Republika Χειρoυργική
2.8. Horvātijas Republika Opća kirurgija
2.9. Igaunijas Republika Üldkirurgia
2.10. Islandes Republika Skurðlækningar
2.11. Itālijas Republika Chirurgia generale
2.12. Īrijas Republika General surgery
2.13. Kipras Republika Γενική Χειρουργική
2.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste General surgery
2.15. Lietuvas Republika Chirurgija
2.16. Lihtenšteinas Firstiste Chirurgie
2.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie générale
2.18. Maltas Republika Kirurġija Ġenerali
2.19. Nīderlandes Karaliste Heelkunde
2.20. Norvēģijas Karaliste Generell kirurgi
2.21. Polijas Republika Chirurgia ogólna
2.22. Portugāles Republika Cirurgia geral
2.23. Rumānijas Republika Chirurgie generală
2.24. Slovākijas Republika Chirurgia
2.25. Slovēnijas Republika Splošna kirurgija
2.26. Somijas Republika Yleiskirurgia/Allmän kirurgi
2.27. Spānijas Karaliste Cirugía general y del aparato digestivo
2.28. Šveices Konfederācija Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

2.29. Ungārijas Republika Sebészet
2.30. Vācijas Federatīvā Republika (Allgemeine) Chirurgie
2.31. Zviedrijas Karaliste Kirurgi

3. Neiroķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
3.1. Austrijas Republika Neurochirurgie
3.2. Beļģijas Karaliste Neurochirurgie
3.3. Bulgārijas Republika Неврохирургия
3.4. Čehijas Republika Neurochirurgie
3.5. Dānijas Karaliste Neurokirurgi
3.6. Francijas Republika Neurochirurgie
3.7. Grieķijas Republika Νευρoχειρoυργική
3.8. Horvātijas Republika Neurokirurgija
3.9. Igaunijas Republika Neurokirurgia
3.10. Islandes Republika Taugaskurðlækningar
3.11. Itālijas Republika Neurochirurgia
3.12. Īrijas Republika Neurosurgery
3.13. Kipras Republika Νευροχειρουργική
3.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Neurosurgery
3.15. Lietuvas Republika Neurochirurgija
3.16. Lihtenšteinas Firstiste Neurochirurgie
3.17. Luksemburgas Lielhercogiste Neurochirurgie
3.18. Maltas Republika Newrokirurġija
3.19. Nīderlandes Karaliste Neurochirurgie
3.20. Norvēģijas Karaliste Nevrokirurgi
3.21. Polijas Republika Neurochirurgia
3.22. Portugāles Republika Neurocirurgia
3.23. Rumānijas Republika Neurochirurgie
3.24. Slovākijas Republika Neurochirurgia
3.25. Slovēnijas Republika Nevrokirurgija
3.26. Somijas Republika Neurokirurgia/Neurokirurgi
3.27. Spānijas Karaliste Neurocirugía
3.28. Šveices Konfederācija Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

3.29. Ungārijas Republika Idegsebészet
3.30. Vācijas Federatīvā Republika Neurochirurgie
3.31. Zviedrijas Karaliste Neurokirurgi

4. Dzemdniecība un ginekoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
4.1. Austrijas Republika Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4.2. Beļģijas Karaliste Gynécologie–obstétrique/Gynaecologie en verloskunde
4.3. Bulgārijas Republika Акушерство и гинекология
4.4. Čehijas Republika Gynekologie a porodnictví
4.5. Dānijas Karaliste Gynækologi og obstetrik
4.6. Francijas Republika Gynécologie–obstétrique
4.7. Grieķijas Republika Μαιευτική–Γυναικoλoγία
4.8. Horvātijas Republika Ginekologija i opstetricija
4.9. Igaunijas Republika Sünnitusabi ja günekoloogia
4.10. Islandes Republika Fæðingar–og kvenlækningar
4.11. Itālijas Republika Ginecologia e ostetricia
4.12. Īrijas Republika Obstetrics and gynaecology
4.13. Kipras Republika Μαιευτική–Γυναικολογία
4.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Obstetrics and gynaecology
4.15. Lietuvas Republika Akušerija ginekologija
4.16. Lihtenšteinas Firstiste Gynäkologie und Geburtshilfe
4.17. Luksemburgas Lielhercogiste Gynécologie–obstétrique
4.18. Maltas Republika Ostetriċja u Ġinekoloġija
4.19. Nīderlandes Karaliste Obstetrie en Gynaecologie
4.20. Norvēģijas Karaliste Fødselshjelp og kvinnesykdommer
4.21. Polijas Republika Położnictwo i ginekologia
4.22. Portugāles Republika Ginecologia e obstetricia
4.23. Rumānijas Republika Obstetrică-ginecologie
4.24. Slovākijas Republika Gynekológia a pôrodníctvo
4.25. Slovēnijas Republika Ginekologija in porodništvo
4.26. Somijas Republika Naistentaudit ja synnytykset/ Kvinnosjukdomar och förlossningar
4.27 Spānijas Karaliste Obstetricia y ginecología
4.28. Šveices Konfederācija Gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

Ginecologia e ostetricia

4.29. Ungārijas Republika Szülészet–nőgyógyászat
4.30. Vācijas Federatīvā Republika Frauenheilkunde und Geburtshilfe
4.31. Zviedrijas Karaliste Obstetrik och gynekologi

5. Vispārējā (internā) medicīna

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
5.1. Austrijas Republika Innere Medizin
5.2. Beļģijas Karaliste Médecine interne/Inwendige geneeskunde
5.3. Bulgārijas Republika Вътрешни болести
5.4. Čehijas Republika Vnitřní lékařství
5.5. Dānijas Karaliste
5.6. Francijas Republika Médecine interne
5.7. Grieķijas Republika Παθoλoγία
5.8. Horvātijas Republika Opća interna medicina
5.9. Igaunijas Republika Sisehaigused
5.10. Islandes Republika Lyflækningar
5.11. Itālijas Republika Medicina interna
5.12. Īrijas Republika General (Internal) medicine
5.13. Kipras Republika Παθoλoγία
5.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste General (internal) medicine
5.15. Lietuvas Republika Vidaus ligos
5.16. Lihtenšteinas Firstiste Innere Medizin
5.17. Luksemburgas Lielhercogiste Médecine interne
5.18. Maltas Republika Mediċina Interna
5.19. Nīderlandes Karaliste Interne geneeskunde
5.20. Norvēģijas Karaliste Indremedisin
5.21. Polijas Republika Choroby wewnętrzne
5.22. Portugāles Republika Medicina interna
5.23. Slovākijas Republika Vnútorné lekárstvo
5.24. Rumānijas Republika Medicină internă
5.25. Slovēnijas Republika Interna medicina
5.26. Somijas Republika Sisätaudit/Inre medicin
5.27. Spānijas Karaliste Medicina interna
5.28. Šveices Konfederācija Médecine interne generale

Allgemeine Innere Medizin

Médicina interne générale

5.29. Ungārijas Republika Belgyógyászat
5.30. Vācijas Federatīvā Republika Innere Medizin
5.31. Zviedrijas Karaliste Internmedicin

6. Oftalmoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
6.1. Austrijas Republika Augenheilkunde und Optometrie
6.2. Beļģijas Karaliste Ophtalmologie/Oftalmologie
6.3. Bulgārijas Republika Очни болести
6.4. Čehijas Republika Oftalmologie
6.5. Dānijas Karaliste Oftalmologi
6.6. Francijas Republika Ophtalmologie
6.7. Grieķijas Republika Οφθαλμoλoγία
6.8. Horvātijas Republika Oftalmologija i optometrija
6.9. Igaunijas Republika Oftalmoloogia
6.10. Islandes Republika Augnlækningar
6.11. Itālijas Republika Oftalmologia
6.12. Īrijas Republika Ophthalmic surgery

Ophthalmology (no 1991./1992. gada)

6.13. Kipras Republika Οφθαλμολογία
6.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ophthalmology
6.15. Lietuvas Republika Oftalmologija
6.16. Lihtenšteinas Firstiste Augenheilkunde
6.17. Luksemburgas Lielhercogiste Ophtalmologie
6.18. Maltas Republika Oftalmoloġija
6.19. Nīderlandes Karaliste Oogheelkunde
6.20. Norvēģijas Karaliste Øyesykdommer
6.21. Polijas Republika Okulistyka
6.22. Portugāles Republika Oftalmologia
6.23. Rumānijas Republika Oftalmologie
6.24. Slovākijas Republika Oftalmológia
6.25. Slovēnijas Republika Oftalmologija
6.26. Somijas Republika Silmätaudit/Ögonsjukdomar
6.27. Spānijas Karaliste Oftalmología
6.28. Šveices Konfederācija Ophthalmologie

Ophthalmologie

Oftalmologia

6.29. Ungārijas Republika Szemészet
6.30. Vācijas Federatīvā Republika Augenheilkunde
6.31. Zviedrijas Karaliste Ögonsjukdomar (oftalmologi)

7. Otorinolaringoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
7.1. Austrijas Republika – Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten

– Hals-, Nasen-und Ohrenheilkunde (no 2015. gada 1. jūnija)

7.2. Beļģijas Karaliste Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie
7.3. Bulgārijas Republika Ушно-носно-гърлени болести
7.4. Čehijas Republika Otorinolaryngologie
7.5. Dānijas Karaliste Oto-rhino-laryngologi
7.6. Francijas Republika Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
7.7. Grieķijas Republika Ωτoρινoλαρυγγoλoγία
7.8. Horvātijas Republika Otorinolaringologija
7.9. Igaunijas Republika Otorinolarüngoloogia
7.10. Islandes Republika Háls-, nef- og eyrnalækningar
7.11. Itālijas Republika Otorinolaringoiatria
7.12. Īrijas Republika Otolaryngology
7.13. Kipras Republika Ωτορινολαρυγγολογία
7.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Otolaryngology
7.15. Lietuvas Republika Otorinolaringologija
7.16. Lihtenšteinas Firstiste Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten
7.17. Luksemburgas Lielhercogiste Oto-rhino-laryngologie
7.18. Maltas Republika Otorinolaringoloġija
7.19. Nīderlandes Karaliste Keel-, neus- en oorheelkunde
7.20. Norvēģijas Karaliste Øre-nese-halssykdommer
7.21. Polijas Republika Otorynolaryngologia
7.22. Portugāles Republika Otorrinolaringologia
7.23. Rumānijas Republika Otorinolaringologie
7.24. Slovākijas Republika Otorinolaryngológia
7.25. Slovēnijas Republika Otorinolaringologija
7.26. Somijas Republika Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ Öron-, näs- och halssjukdomar
7.27. Spānijas Republika Otorrinolaringología
7.28. Šveices Konfederācija Oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

7.29. Ungārijas Republika Fül-orr-gégegyógyászat
7.30. Vācijas Federatīvā Republika Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
7.31. Zviedrijas Karaliste Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

8. Pediatrija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
8.1. Austrijas Republika Kinder- und Jugendheilkunde
8.2. Beļģijas Karaliste Pédiatrie/Pediatrie
8.3. Bulgārijas Republika Педиатрия
8.4. Čehijas Republika Dětské lékařství
8.5. Dānijas Karaliste Pædiatri
8.6. Francijas Republika Pédiatrie
8.7. Grieķijas Republika Παιδιατρική
8.8. Horvātijas Republika Pedijatrija
8.9. Igaunijas Republika Pediaatria
8.10. Islandes Republika Barnalækningar
8.11. Itālijas Republika Pédiatria
8.12. Īrijas Republika Paediatrics
8.13. Kipras Republika Παιδιατρική
8.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Paediatrics
8.15. Lietuvas Republika Vaikų ligos
8.16. Lihtenšteinas Firstiste Kinderheilkunde
8.17. Luksemburgas Lielhercogiste Pédiatrie
8.18. Maltas Republika Pedjatrija
8.19. Nīderlandes Karaliste Kindergeneeskunde
8.20. Norvēģijas Karaliste Barnesykdommer
8.21. Polijas Republika Pediatria
8.22. Portugāles Republika Pediatria
8.23. Rumānijas Republika Pediatrie
8.24. Slovākijas Republika Pediatria
8.25. Slovēnijas Republika Pediatrija
8.26. Somijas Republika Lastentaudit / Barnsjukdomar
8.27. Spānijas Republika Pediatria y sus áreas especificas
8.28. Šveices Konfederācija Pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

Pediatria

8.29. Ungārijas Republika Csecsemő-és gyermekgyógyászat
8.30. Vācijas Federatīvā Republika Kinder – und Jugendmedizin
8.31. Zviedrijas Karaliste Barn- och ungdomsmedicin

9. Ftiziopneimonoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
9.1. Austrijas Republika – Lungenkrankheiten

– Innere Medizin und Pneumologie (no 2015. gada 1. jūnija)

9.2. Beļģijas Karaliste Pneumologie
9.3. Bulgārijas Republika Пневмология и фтизиатрия
9.4. Čehijas Republika Pneumologie a ftizeologie
9.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: lungesygdomme
9.6. Francijas Republika Pneumologie
9.7. Grieķijas Republika Φυματιoλoγία- Πνευμoνoλoγία
9.8. Horvātijas Republika Pulmologija
9.9. Igaunijas Republika Pulmonoloogia
9.10. Islandes Republika Lungnalækningar
9.11. Itālijas Republika Malattie dell’apparato respiratorio
9.12. Īrijas Republika Respiratory medicine
9.13. Kipras Republika Πνευμονολογία – Φνματιολογια
9.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Respiratory medicine
9.15. Lietuvas Republika Pulmonologija
9.16. Lihtenšteinas Firstiste Pneumologie
9.17. Luksemburgas Lielhercogiste Pneumologie
9.18. Maltas Republika Mediċina Respiratorja
9.19. Nīderlandes Karaliste Longziekten en tuberculose
9.20. Norvēģijas Karaliste Lungesykdommer
9.21. Polijas Republika Choroby płuc
9.22. Portugāles Republika Pneumologia
9.23. Rumānijas Republika Pneumologie
9.24. Slovākijas Republika Pneumológia a ftizeológia
9.25. Slovēnijas Republika Pnevmologija
9.26. Somijas Republika Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi
9.27. Spānijas Karaliste Neumologia
9.28. Šveices Konfederācija Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

9.29. Ungārijas Republika Tüdőgyógyászat
9.30. Vācijas Federatīvā Republika Pneumologie

– Innere Medizin und Pneumologie (no 2011. gada 1. jūlija)

9.31. Zviedrijas Karaliste Lungsjukdomar (pneumologi)

10. Uroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
10.1. Austrijas Republika Urologie
10.2. Beļģijas Karaliste Urologie
10.3. Bulgārijas Republika Урология
10.4. Čehijas Republika Urologie
10.5. Dānijas Karaliste Urologi
10.6. Francijas Republika Chirurgie urologique
10.7. Grieķijas Republika Ουρoλoγία
10.8. Horvātijas Republika Urologija
10.9. Igaunijas Republika Uroloogia
10.10. Islandes Republika Þvagfæraskurðlækningar
10.11. Itālijas Republika Urologia
10.12. Īrijas Republika Urology
10.13. Kipras Republika Ουρολογία
10.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Urology
10.15. Lietuvas Republika Urologija
10.16. Lihtenšteinas Firstiste Urologie
10.17. Luksemburgas Lielhercogiste Urologie
10.18. Maltas Republika Uroloġija
10.19. Nīderlandes Karaliste Urologie
10.20. Norvēģijas Karaliste Urologi
10.21. Polijas Republika Urologia
10.22. Portugāles Republika Urologia
10.23. Rumānijas Republika Urologie
10.24. Slovākijas Republika Urológia
10.25. Slovēnijas Republika Urologija
10.26. Somijas Republika Urologia/Urologi
10.27. Spānijas Karaliste Urología
10.28. Šveices Konfederācija Urologie

Urologie

Urologia

10.29. Ungārijas Republika Urológia
10.30. Vācijas Federatīvā Republika Urologie
10.31. Zviedrijas Karaliste Urologi

11. Traumatoloģija un ortopēdija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
11.1. Austrijas Republika – Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

– Orthopädie und Traumatologie (no 2015. gada 1. jūnija)

11.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie orthopédique/ Orthopedische heelkunde
11.3. Bulgārijas Republika Ортопедия и травматология
11.4. Čehijas Republika Ortopedie
11.5. Dānijas Karaliste Ortopædisk kirurgi
11.6. Francijas Republika Chirurgie orthopédique et traumatologie
11.7. Grieķijas Republika Ορθoπεδική
11.8. Horvātijas Republika Ortopedija i traumatologija
11.9. Igaunijas Republika Ortopeedia
11.10. Islandes Republika Bæklunarskurðlækningar
11.11. Itālijas Republika Ortopedia e traumatologia
11.12. Īrijas Republika Trauma and orthopaedic surgery
11.13. Kipras Republika Ορθοπεδική
11.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Trauma and orthopaedic surgery
11.15. Lietuvas Republika Ortopedija traumatologija
11.16. Lihtenšteinas Firstiste Orthopädische Chirurgie
11.17. Luksemburgas Lielhercogiste Orthopédie
11.18. Maltas Republika Kirurġija Ortopedika
11.19. Nīderlandes Karaliste Orthopedie
11.20. Norvēģijas Karaliste Ortopedisk kirurgi
11.21. Polijas Republika Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
11.22. Portugāles Republika Ortopedia
11.23. Rumānijas Republika Ortopedie şi traumatologie
11.24. Slovākijas Republika Ortopédia
11.25. Slovēnijas Republika Ortopedska kirurgija;Travmatologija
11.26. Somijas Republika Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi
11.27. Spānijas Karaliste Cirugía ortopédica y traumatología
11.28. Šveices Konfederācija Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

11.29. Ungārijas Republika Ortopédia és traumatológia
11.30. Vācijas Federatīvā Republika - Orthopädie (und Unfallchirurgie)

- Orthopädie und Unfallchirurgie (no 2006. gada 1. maija)

11.31. Zviedrijas Karaliste Ortopedi

12. Patoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
12.1. Austrijas Republika – Pathologie

– Klinische Pathologie und Molekularpathologie (no 2015. gada 1. jūnija)

– Klinische Pathologie und Neuropathologie

12.2. Beļģijas Karaliste Anatomie pathologique/ Pathologische anatomie
12.3. Bulgārijas Republika Обща и клинична патология
12.4. Čehijas Republika Patologie
12.5. Dānijas Karaliste Patologisk anatomi og cytology
12.6. Francijas Republika Anatomie et cytologie pathologiques
12.7. Grieķijas Republika Παθoλoγική Ανατoμική
12.8. Horvātijas Republika Patologija

Patologija i citologija (no 2015. gada 3. novembra)

12.9. Igaunijas Republika Patoloogia
12.10. Islandes Republika Vefjameinafræði
12.11. Itālijas Republika Anatomia patologica
12.12. Īrijas Republika Histopathology
12.13. Kipras Republika Παθολογοανατομία – Ιστολογία
12.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Histopathology
12.15. Lietuvas Republika Patologija
12.16. Lihtenšteinas Firstiste Pathologie
12.17. Luksemburgas Lielhercogiste Anatomie pathologique
12.18. Maltas Republika Istopatoloġija
12.19. Nīderlandes Karaliste Pathologie
12.20. Norvēģijas Karaliste Patologi
12.21. Polijas Republika Patomorfologia
12.22. Portugāles Republika Anatomia patologica
12.23. Rumānijas Republika Anatomie patologică
12.24. Slovākijas Republika Patologická anatómia
12.25. Slovēnijas Republika Patologija
12.26. Somijas Republika Patologia/Patologi
12.27. Spānijas Karaliste Anatomía patológica
12.28. Šveices Konfederācija Pathologie

Pathologie

Patologia

12.29. Ungārijas Republika Patológia
12.30. Vācijas Federatīvā Republika Pathologie
12.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk patologi

13. Neiroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
13.1. Austrijas Republika Neurologie
13.2. Beļģijas Karaliste Neurologie
13.3. Bulgārijas Republika Нервни болести
13.4. Čehijas Republika Neurologie
13.5. Dānijas Karaliste Neurologi
13.6. Francijas Republika Neurologie
13.7. Grieķijas Republika Νευρoλoγία
13.8. Horvātijas Republika Neurologija
13.9. Igaunijas Republika Neuroloogia
13.10. Islandes Republika Taugalækningar
13.11. Itālijas Republika Neurologia
13.12. Īrijas Republika Neurology
13.13. Kipras Republika Νευρολογία
13.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Neurology
13.15. Lietuvas Republika Neurologija
13.16. Lihtenšteinas Firstiste Neurologie
13.17. Luksemburgas Lielhercogiste Neurologie
13.18. Maltas Republika Newroloġija
13.19. Nīderlandes Karaliste Neurologie
13.20. Norvēģijas Karaliste Nevrologi
13.21. Polijas Republika Neurologia
13.22. Portugāles Republika Neurologia
13.23. Rumānijas Republika Neurologie
13.24. Slovākijas Republika Neurológia
13.25. Slovēnijas Republika Nevrologija
13.26. Somijas Republika Neurologia/Neurologi
13.27. Spānijas Karaliste Neurología
13.28. Šveices Konfederācija Neurologie

Neurologie

Neurologia

13.29. Ungārijas Republika Neurológia
13.30. Vācijas Federatīvā Republika Neurologie
13.31. Zviedrijas Karaliste Neurologi

14. Psihiatrija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
14.1. Austrijas Republika Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
14.2. Beļģijas Karaliste Psychiatrie, particulièrement de l'adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
14.3. Bulgārijas Republika Психиатрия
14.4. Čehijas Republika Psychiatrie
14.5. Dānijas Karaliste Psykiatri
14.6. Francijas Republika Psychiatrie
14.7. Grieķijas Republika Ψυχιατρική
14.8. Horvātijas Republika Psihijatrija
14.9. Igaunijas Republika Psühhiaatria
14.10. Islandes Republika Geðlækningar
14.11. Itālijas Republika Psichiatria
14.12. Īrijas Republika Psychiatry
14.13. Kipras Republika Ψυχιατρική
14.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste General psychiatry
14.15. Lietuvas Republika Psichiatrija
14.16. Lihtenšteinas Firstiste Psychiatrie und Psychotherapie
14.17. Luksemburgas Lielhercogiste Psychiatrie
14.18. Maltas Republika Psikjatrija
14.19. Nīderlandes Karaliste Psychiatrie
14.20. Norvēģijas Karaliste Psykiatri
14.21. Polijas Republika Psychiatria
14.22. Portugāles Republika Psiquiatria
14.23. Rumānijas Republika Psihiatrie
14.24. Slovākijas Republika Psychiatria
14.25. Slovēnijas Republika Psihiatrija
14.26. Somijas Republika Psykiatria/Psykiatri
14.27. Spānijas Karaliste Psiquiatría
14.28. Šveices Konfederācija Psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia

14.29. Ungārijas Republika Pszichiátria
14.30. Vācijas Federatīvā Republika Psychiatrie und Psychotherapie
14.31. Zviedrijas Karaliste Psykiatri

15. Diagnostiskā radioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
15.1. Austrijas Republika Radiologie
15.2. Beļģijas Karaliste Radiodiagnostic/Röntgendiagnose
15.3. Bulgārijas Republika Образна диагностика
15.4. Čehijas Republika Radiologie a zobrazovací metody
15.5. Dānijas Karaliste Radiologi
15.6. Francijas Republika Radiodiagnostic et imagerie médicale
15.7. Grieķijas Republika Ακτινoδιαγνωστική
15.8. Horvātijas Republika Klinička radiologija
15.9. Igaunijas Republika Radioloogia
15.10. Islandes Republika Geislagreining
15.11. Itālijas Republika Radiodiagnostica
15.12. Īrijas Republika Radiology
15.13. Kipras Republika Ακτινολογία
15.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Clinical radiology
15.15. Lietuvas Republika Radiologija
15.16. Lihtenšteinas Firstiste Medizinische Radiologie/ Radiodiagnostik
15.17. Luksemburgas Lielhercogiste Radiodiagnostic
15.18. Maltas Republika Radjoloġija
15.19. Nīderlandes Karaliste Radiologie
15.20. Norvēģijas Karaliste Radiologi
15.21. Polijas Republika Radiologia i diagnostyka obrazowa
15.22. Portugāles Republika Radiodiagnóstico
15.23. Rumānijas Republika Radiologie-imagistică medicală
15.24. Slovākijas Republika Rádiológia
15.25. Slovēnijas Republika Radiologija
15.26. Somijas Republika Radiologia/Radiologi
15.27. Spānijas Karaliste Radiodiagnóstico
15.28. Šveices Konfederācija Radiologie

Radiologie

Radiologia

15.29. Ungārijas Republika Radiológia
15.30. Vācijas Federatīvā Republika (Diagnostische) Radiologie
15.31. Zviedrijas Karaliste Medicinsk radiologi

Radiologi (no 2015. gada 1. maija)

16. Terapeitiskā radioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
16.1. Austrijas Republika Strahlentherapie – Radioonkologie
16.2. Beļģijas Karaliste Radiothérapie-oncologie/ Radiotherapie-oncologie
16.3. Bulgārijas Republika Лъчелечение
16.4. Čehijas Republika Radiační onkologie
16.5. Dānijas Karaliste Klinisk Onkologi
16.6. Francijas Republika Oncologie option oncologie radiothérapique
16.7. Grieķijas Republika Ακτινoθεραπευτική – Ογκολογία
16.8. Horvātijas Republika Onkologija i radioterapija
16.9. Igaunijas Republika Onkoloogia
16.10. Islandes Republika
16.11. Itālijas Republika Radioterapia
16.12. Īrijas Republika Radiation oncology
16.13. Kipras Republika Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
16.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Clinical oncology
16.15. Lietuvas Republika Onkologija radioterapija
16.16. Lihtenšteinas Firstiste Medizinische Radiologie/Radio-Onkologie
16.17. Luksemburgas Lielhercogiste Radiothérapie
16.18. Maltas Republika Onkoloġija u Radjoterapija
16.19. Nīderlandes Karaliste Radiotherapie
16.20. Norvēģijas Karaliste
16.21. Polijas Republika Radioterapia onkologiczna
16.22. Portugāles Republika Radioterapia

Radioncologia

16.23. Rumānijas Republika Radioterapie
16.24. Slovākijas Republika Radiačná onkológia
16.25. Slovēnijas Republika Radioterapija in onkologija
16.26. Somijas Republika Syöpätaudit/Cancersjukdomar
16.27. Spānijas Karaliste Oncología radioterápica
16.28. Šveices Konfederācija Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapia

16.29. Ungārijas Republika Sugárterápia
16.30. Vācijas Federatīvā Republika Strahlentherapie
16.31. Zviedrijas Karaliste Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

Onkologi (No 2008. gada 1. septembra)

17. Klīniskā bioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
17.1. Austrijas Republika Medizinische Biologie
17.2. Beļģijas Karaliste Biologie clinique/Klinische biologie
17.3. Bulgārijas Republika Клинична лаборатория
17.4. Čehijas Republika
17.5. Dānijas Karaliste
17.6. Francijas Republika Biologie médicale
17.7. Grieķijas Republika Ιατρική βιοπαθολογία (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 30. decembrim)
17.8. Horvātijas Republika
17.9. Igaunijas Republika Laborimeditsiin
17.10. Islandes Republika
17.11. Itālijas Republika Patologia clinica

Patologia clinica e biochimica clinica (no 2015. gada 1. jūnija)

17.12. Īrijas Republika
17.13. Kipras Republika
17.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
17.15. Lietuvas Republika Laboratorinė medicina
17.16. Lihtenšteinas Firstiste
17.17. Luksemburgas Lielhercogiste Biologie clinique
17.18. Maltas Republika
17.19. Nīderlandes Karaliste
17.20. Norvēģijas Karaliste
17.21. Polijas Republika Diagnostyka laboratoryjna
17.22. Portugāles Republika Patologia clínica
17.23. Rumānijas Republika Medicină de laborator
17.24. Slovākijas Republika Laboratórna medicína
17.25. Slovēnijas Republika
17.26. Somijas Republika
17.27. Spānijas Karaliste Análisis clínicos
17.28. Šveices Konfederācija
17.29. Ungārijas Republika Orvosi laboratóriumi diagnosztika
17.30. Vācijas Federatīvā Republika Laboratoriumsmedizin (no 2012. gada 1. janvāra)
17.31. Zviedrijas Karaliste

18. Bioloģiskā hematoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
18.1. Austrijas Republika
18.2. Beļģijas Karaliste
18.3. Bulgārijas Republika Трансфузионна хематология
18.4. Čehijas Republika
18.5. Dānijas Karaliste
18.6. Francijas Republika Hématologie
18.7. Grieķijas Republika
18.8. Horvātijas Republika
18.9. Igaunijas Republika
18.10. Islandes Republika
18.11. Itālijas Republika
18.12. Īrijas Republika
18.13. Kipras Republika
18.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
18.15. Lietuvas Republika
18.16. Lihtenšteinas Firstiste
18.17. Luksemburgas Lielhercogiste Hématologie biologique
18.18. Maltas Republika
18.19. Nīderlandes Karaliste
18.20. Norvēģijas Karaliste
18.21. Polijas Republika
18.22. Portugāles Republika Hematologia clínica
18.23. Rumānijas Republika
18.24. Slovākijas Republika
18.25. Slovēnijas Republika
18.26. Somijas Republika
18.27. Spānijas Karaliste
18.28. Šveices Konfederācija
18.29. Ungārijas Republika
18.30. Vācijas Federatīvā Republika
18.31. Zviedrijas Karaliste

19. Mikrobioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
19.1. Austrijas Republika – Hygiene und Mikrobiologie

– Klinische Mikrobiologie und Hygiene (no 2015. gada 1. jūnija)

– Klinische Mikrobiologie und Virologie (no 2015. gada 1. jūnija)

19.2. Beļģijas Karaliste
19.3. Bulgārijas Republika Микробиология
19.4. Čehijas Republika Lékařská mikrobiologie
19.5. Dānijas Karaliste Klinisk mikrobiologi
19.6. Francijas Republika
19.7. Grieķijas Republika 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία

2. Μικρoβιoλoγία

19.8. Horvātijas Republika Klinička mikrobiologija
19.9. Igaunijas Republika
19.10. Islandes Republika Sýklafræði
19.11. Itālijas Republika Microbiologia e virologia
19.12. Īrijas Republika Microbiology
19.13. Kipras Republika Μικροβιολογία
19.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Medical microbiology and virology
19.15. Lietuvas Republika
19.16. Lihtenšteinas Firstiste
19.17. Luksemburgas Lielhercogiste Microbiologie
19.18. Maltas Republika Mikrobijoloġija
19.19. Nīderlandes Karaliste Medische microbiologie
19.20. Norvēģijas Karaliste Medisinsk mikrobiologi
19.21. Polijas Republika Mikrobiologia lekarska
19.22. Portugāles Republika
19.23. Rumānijas Republika
19.24. Slovākijas Republika Klinická mikrobiológia
19.25. Slovēnijas Republika Klinična mikrobiologija
19.26. Somijas Republika Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi
19.27. Spānijas Karaliste Microbiología y parasitología
19.28. Šveices Konfederācija
19.29. Ungārijas Republika Orvosi mikrobiológia
19.30. Vācijas Federatīvā Republika Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

– Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie (no 2006. gada 1. maija)

19.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk bakteriologi

Klinisk mikrobiologi (no 2015. gada 1. maija)

20. Klīniskā bioķīmija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
20.1. Austrijas Republika Medizinische und Chemische Labordiagnostik
20.2. Beļģijas Karaliste
20.3. Bulgārijas Republika Биохимия
20.4. Čehijas Republika Klinická biochemie
20.5. Dānijas Karaliste Klinisk biokemi
20.6. Francijas Republika
20.7. Grieķijas Republika Ιατρική βιοπαθολογία (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 30. decembrim)
20.8. Horvātijas Republika
20.9. Igaunijas Republika
20.10. Islandes Republika Klínísk lífefnafræði
20.11. Itālijas Republika Biochimica clinica (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
20.12. Īrijas Republika Chemical pathology
20.13. Kipras Republika
20.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Chemical pathology
20.15. Lietuvas Republika
20.16. Lihtenšteinas Firstiste
20.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chimie biologique
20.18. Maltas Republika Patoloġija Kimika
20.19. Nīderlandes Karaliste Klinische chemie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2000. gada 4. aprīlim)
20.20. Norvēģijas Karaliste Klinisk kjemi
20.21. Polijas Republika
20.22. Portugāles Republika
20.23. Rumānijas Republika
20.24. Slovākijas Republika Klinická biochémia
20.25. Slovēnijas Republika Medicinska biokemija
20.26. Somijas Republika Kliininen kemia/Klinisk kemi
20.27. Spānijas Karaliste Bioquímica clínica
20.28. Šveices Konfederācija
20.29. Ungārijas Republika
20.30. Vācijas Federatīvā Republika Laboratoriumsmedizin (līdz 2012. gadam)
20.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk kemi

21. Imunoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
21.1. Austrijas Republika Immunologie

Klinische Immunologie (no 2015. gada 1. jūnija)

21.2. Beļģijas Karaliste
21.3. Bulgārijas Republika Клинична имунология
21.4. Čehijas Republika Alergologie a klinická imunologie
21.5. Dānijas Karaliste Klinisk immunologi
21.6. Francijas Republika
21.7. Grieķijas Republika
21.8. Horvātijas Republika Alergologija i klinička imunologija
21.9. Igaunijas Republika
21.10. Islandes Republika Ónæmisfræði
21.11. Itālijas Republika
21.12. Īrijas Republika Immunology (clinical and laboratory)
21.13. Kipras Republika Ανοσολογία
21.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Immunology
21.15. Lietuvas Republika
21.16. Lihtenšteinas Firstiste Allergologie und klinische Immunologie
21.17. Luksemburgas Lielhercogiste Immunologie
21.18. Maltas Republika Immunoloġija
21.19. Nīderlandes Karaliste
21.20. Norvēģijas Karaliste Immunologi og transfusjonsmedisin
21.21. Polijas Republika Immunologia kliniczna
21.22. Portugāles Republika
21.23. Rumānijas Republika
21.24. Slovākijas Republika Klinická imunológia a alergológia
21.25. Slovēnijas Republika
21.26. Somijas Republika
21.27. Spānijas Karaliste Immunología
21.28. Šveices Konfederācija
21.29. Ungārijas Republika Allergológia és klinikai immunológia
21.30. Vācijas Federatīvā Republika
21.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk immunologi (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2017. gada 14. jūnijam)

22. Plastiskā ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
22.1. Austrijas Republika Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (no 2015. gada 1. jūnija)

22.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde
22.3. Bulgārijas Republika Пластично-възстановителна и естетична хирургия
22.4. Čehijas Republika Plastická chirurgie
22.5. Dānijas Karaliste Plastikkirurgi
22.6. Francijas Republika Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
22.7. Grieķijas Republika Πλαστική Χειρoυργική
22.8. Horvātijas Republika Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
22.9. Igaunijas Republika Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
22.10. Islandes Republika Lýtalækningar
22.11. Itālijas Republika Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
22.12. Īrijas Republika Plastic, reconstructive and aesthetic surgery
22.13. Kipras Republika Πλαστική Χειρουργική
22.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Plastic surgery
22.15. Lietuvas Republika Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
22.16. Lihtenšteinas Firstiste Plastische- und Wiederherstellungschirurgie
22.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie plastique
22.18. Maltas Republika Kirurġija Plastika
22.19. Nīderlandes Karaliste Plastische chirurgie
22.20. Norvēģijas Karaliste Plastikkirurgi
22.21. Polijas Republika Chirurgia plastyczna
22.22. Portugāles Republika Cirurgia plástica, estética e reconstrutiva
22.23. Rumānijas Republika Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
22.24. Slovākijas Republika Plastická chirurgia
22.25. Slovēnijas Republika Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
22.26. Somijas Republika Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi
22.27. Spānijas Karaliste Cirugía plástica, estética y reparadora
22.28. Šveices Konfederācija Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

22.29. Ungārijas Republika Plasztikai (égési) sebészet

Plasztikai és egés-sebészet (no 2012. gada 1. janvāra)

22.30. Vācijas Federatīvā Republika – Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

– Plastische und Ästhetische Chirurgie (no 2006. gada 1. janvāra)

22.31. Zviedrijas Karaliste Plastikkirurgi

23. Torakālā ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
23.1. Austrijas Republika Thoraxchirurgie
23.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
23.3. Bulgārijas Republika Гръдна хирургия

Кардиохирургия

23.4. Čehijas Republika Hrudní chirurgie
23.5. Dānijas Karaliste Thoraxkirurgi
23.6. Francijas Republika Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
23.7. Grieķijas Republika Χειρoυργική Θώρακoς
23.8. Horvātijas Republika Specijalist kardiotorakalna kirurgija (no 2011. gada 1. septembra)
23.9. Igaunijas Republika Torakaalkirurgia
23.10. Islandes Republika Brjóstholsskurðlækningar
23.11. Itālijas Republika Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia

23.12. Īrijas Republika Cardiothoracic surgery
23.13. Kipras Republika Χειρουργική Θώρακος
23.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Cardo-thoracic surgery
23.15. Lietuvas Republika Krūtinės chirurgija
23.16. Lihtenšteinas Firstiste Herz- und thorakale Gefässchirurgie
23.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie thoracique
23.18. Maltas Republika Kirurġija Kardjo-Toraċika
23.19. Nīderlandes Karaliste Cardio-thoracale chirurgie
23.20. Norvēģijas Karaliste Thoraxkirurgi
23.21. Polijas Republika Chirurgia klatki piersiowej
23.22. Portugāles Republika Cirurgia cardiotorácica
23.23. Rumānijas Republika Chirurgie toracică
23.24. Slovākijas Republika Hrudníková chirurgia
23.25. Slovēnijas Republika Torakalna kirurgija
23.26. Somijas Republika Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi
23.27. Spānijas Karaliste – Cirugía torácica

– Cirugía cardiovascular

23.28. Šveices Konfederācija Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

23.29. Ungārijas Republika Mellkassebészet
23.30. Vācijas Federatīvā Republika Thoraxchirurgie
23.31. Zviedrijas Karaliste Thoraxkirurgi

24. Bērnu ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
24.1. Austrijas Republika Kinder- und Jugendchirurgie
24.2. Beļģijas Karaliste
24.3. Bulgārijas Republika Детска хирургия
24.4. Čehijas Republika Dětská chirurgie
24.5. Dānijas Karaliste
24.6. Francijas Republika Chirurgie infantile
24.7. Grieķijas Republika Χειρoυργική Παίδων
24.8. Horvātijas Republika Dječja kirurgija
24.9. Igaunijas Republika Lastekirurgia
24.10. Islandes Republika Barnaskurðlækningar
24.11. Itālijas Republika Chirurgia pediatrica
24.12. Īrijas Republika Paediatric surgery
24.13. Kipras Republika Χειρουργική Παίδων
24.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Paediatric surgery
24.15. Lietuvas Republika Vaikų chirurgija
24.16. Lihtenšteinas Firstiste Kinderchirurgie
24.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie pédiatrique
24.18. Maltas Republika Kirurgija Pedjatrika
24.19. Nīderlandes Karaliste
24.20. Norvēģijas Karaliste Barnekirurgi
24.21. Polijas Republika Chirurgia dziecięca
24.22. Portugāles Republika Cirurgia pediátrica
24.23. Rumānijas Republika Chirurgie pediatrică
24.24. Slovākijas Republika Detská chirurgia
24.25. Slovēnijas Republika
24.26. Somijas Republika Lastenkirurgia/Barnkirurgi
24.27. Spānijas Karaliste Cirugía pediátrica
24.28. Šveices Konfederācija Chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

Chirurgia pediatrica

24.29. Ungārijas Republika Gyermeksebészet
24.30. Vācijas Federatīvā Republika Kinderchirurgie
24.31. Zviedrijas Karaliste Barn- och ungdomskirurgi

25. Asinsvadu ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
25.1. Austrijas Republika Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie
25.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
25.3. Bulgārijas Republika Съдова хирургия
25.4. Čehijas Republika Cévní chirurgie
25.5. Dānijas Karaliste Karkirurgi
25.6. Francijas Republika Chirurgie vasculaire
25.7. Grieķijas Republika Αγγειoχειρoυργική
25.8. Horvātijas Republika Vaskularna kirurgija
25.9. Igaunijas Republika Kardiovaskulaarkirurgia
25.10. Islandes Republika Æðaskurðlækningar
25.11. Itālijas Republika Chirurgia vascolare
25.12. Īrijas Republika Vascular surgery (no 2017. gada 1. jūnija)
25.13. Kipras Republika Χειρουργική Αγγείων
25.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Vascular surgery
25.15. Lietuvas Republika Kraujagyslių chirurgija
25.16. Lihtenšteinas Firstiste
25.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie vasculaire
25.18. Maltas Republika Kirurġija Vaskolari
25.19. Nīderlandes Karaliste
25.20. Norvēģijas Karaliste Karkirurgi
25.21. Polijas Republika Chirurgia naczyniowa
25.22. Portugāles Republika Angologia/Cirurgia vascular
25.23. Rumānijas Republika Chirurgie vasculară
25.24. Slovākijas Republika Cievna chirurgia
25.25. Slovēnijas Republika Kardiovaskularna kirurgija
25.26. Somijas Republika Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi
25.27. Spānijas Karaliste Angiología y cirugía vascular
25.28. Šveices Konfederācija
25.29. Ungārijas Republika Érsebészet
25.30. Vācijas Federatīvā Republika Gefäßchirurgie
25.31. Zviedrijas Karaliste Kärlkirurgi

26. Kardioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
26.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Kardiologie
26.2. Beļģijas Karaliste Cardiologie
26.3. Bulgārijas Republika Кардиология
26.4. Čehijas Republika Kardiologie
26.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: kardiologi
26.6. Francijas Republika Cardiologie et maladies vasculaires
26.7. Grieķijas Republika Καρδιoλoγία
26.8. Horvātijas Republika Kardiologija
26.9. Igaunijas Republika Kardioloogia
26.10. Islandes Republika Hjartalækningar
26.11. Itālijas Republika Malattie dell'apparato cardiovascolare
26.12. Īrijas Republika Cardiology
26.13. Kipras Republika Καρδιολογία
26.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Cardiology
26.15. Lietuvas Republika Kardiologija
26.16. Lihtenšteinas Firstiste Kardiologie
26.17. Luksemburgas Lielhercogiste Cardiologie et angiologie
26.18. Maltas Republika Kardjoloġija
26.19. Nīderlandes Karaliste Cardiologie
26.20. Norvēģijas Karaliste Hjertesykdommer
26.21. Polijas Republika Kardiologia
26.22. Portugāles Republika Cardiologia
26.23. Rumānijas Republika Cardiologie
26.24. Slovākijas Republika Kardiológia
26.25. Slovēnijas Republika Kardiologija in vaskularna medicina
26.26. Somijas Republika Kardiologia/Kardiologi
26.27. Spānijas Karaliste Cardiología
26.28. Šveices Konfederācija Cardiologie

Kardiologie

Cardiologia

26.29. Ungārijas Republika Kardiológia
26.30. Vācijas Federatīvā Republika – Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

– Innere Medizin und Kardiologie (no 2009. gada 1. oktobra)

26.31. Zviedrijas Karaliste Kardiologi

27. Gastroenteroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
27.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie
27.2. Beļģijas Karaliste Gastro-entérologie/gastro-enterologie
27.3. Bulgārijas Republika Гастроентерология (līdz 2010. gada 14. septembrim)
27.4. Čehijas Republika Gastroenterologie
27.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: gastroenterology og hepatologi
27.6. Francijas Republika Gastro-entérologie et hépatologie
27.7. Grieķijas Republika Γαστρεντερoλoγία
27.8. Horvātijas Republika Gastroenterologija
27.9. Igaunijas Republika Gastroenteroloogia
27.10. Islandes Republika Meltingarlækningar
27.11. Itālijas Republika Gastroenterologia

Malattie dell'apparato digerente (no 2015. gada 1. jūnija)

27.12. Īrijas Republika Gastro-enterology
27.13. Kipras Republika Γαστρεντερολογία
27.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Gastroenterology
27.15. Lietuvas Republika Gastroenterologija
27.16. Lihtenšteinas Firstiste Gastroenterologie
27.17. Luksemburgas Lielhercogiste Gastro-entérologie
27.18. Maltas Republika Gastroenteroloġija
27.19. Nīderlandes Karaliste Maag-darm-leverziekten
27.20. Norvēģijas Karaliste Fordøyelsessykdommer
27.21. Polijas Republika Gastrenterologia
27.22. Portugāles Republika Gastrenterologia
27.23. Rumānijas Republika Gastroenterologie
27.24. Slovākijas Republika Gastroenterológia
27.25. Slovēnijas Republika Gastroenterologija
27.26. Somijas Republika Gastroenterologia/ Gastroenterologi
27.27. Spānijas Karaliste Aparato digestivo
27.28. Šveices Konfederācija Gastroentérologie

Gastroenterologie

Gastroenterologia

27.29. Ungārijas Republika Gasztroenterológia
27.30. Vācijas Federatīvā Republika – Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

– Innere Medizin und Gastroenterologie (no 2009. gada 1. oktobra)

27.31. Zviedrijas Karaliste Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

28. Reimatoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
28.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Rheumatologie
28.2. Beļģijas Karaliste Rhumathologie/reumatologie
28.3. Bulgārijas Republika Ревматология
28.4. Čehijas Republika Revmatologie
28.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: reumatologi
28.6. Francijas Republika Rhumatologie
28.7. Grieķijas Republika Ρευματoλoγία
28.8. Horvātijas Republika Reumatologija
28.9. Igaunijas Republika Reumatoloogia
28.10. Islandes Republika Gigtarlækningar
28.11. Itālijas Republika Reumatologia
28.12. Īrijas Republika Rheumatology
28.13. Kipras Republika Ρευματολογία
28.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Rheumatology
28.15. Lietuvas Republika Reumatologija
28.16. Lihtenšteinas Firstiste Rheumatologie
28.17. Luksemburgas Lielhercogiste Rhumathologie
28.18. Maltas Republika Rewmatoloġija
28.19. Nīderlandes Karaliste Reumatologie
28.20. Norvēģijas Karaliste Revmatologi
28.21. Polijas Republika Reumatologia
28.22. Portugāles Republika Reumatologia
28.23. Rumānijas Republika Reumatologie
28.24. Slovākijas Republika Reumatológia
28.25. Slovēnijas Republika Revmatologija
28.26. Somijas Republika Reumatologia/Reumatologi
28.27. Spānijas Karaliste Reumatología
28.28. Šveices Konfederācija Rhumatologie

Rheumatologie

Reumatologia

28.29. Ungārijas Republika Reumatológia
28.30. Vācijas Federatīvā Republika Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

– Innere Medizin und Rheumatologie (no 2009. gada 1. oktobra)

28.31. Zviedrijas Karaliste Reumatologi

29. Hematoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
29.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Hämatologie und internistische Onkologie
29.2. Beļģijas Karaliste
29.3. Bulgārijas Republika Клинична хематология
29.4. Čehijas Republika Hematologie a transfúzní lékařství
29.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: hæmatologi
29.6. Francijas Republika
29.7. Grieķijas Republika Αιματoλoγία
29.8. Horvātijas Republika Hematologija
29.9. Igaunijas Republika Hematoloogia
29.10. Islandes Republika Blóðmeinafræði
29.11. Itālijas Republika Ematologia
29.12. Īrijas Republika Haematology (clinical and laboratory)
29.13. Kipras Republika Αιματολογία
29.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Haematology
29.15. Lietuvas Republika Hematologija
29.16. Lihtenšteinas Firstiste Hämatologie
29.17. Luksemburgas Lielhercogiste Hématologie
29.18. Maltas Republika Ematoloġija
29.19. Nīderlandes Karaliste
29.20. Norvēģijas Karaliste Blodsykdommer
29.21. Polijas Republika Hematologia
29.22. Portugāles Republika Imuno-hemoterapia
29.23. Rumānijas Republika Hematologie
29.24. Slovākijas Republika Hematológia a transfúziológia
29.25. Slovēnijas Republika Hematologija
29.26. Somijas Republika Kliininen hematologia/Klinisk hematologi
29.27. Spānijas Karaliste Hematología y hemoterapia
29.28. Šveices Konfederācija Hématologie

Hämatologie

Ematologia

29.29. Ungārijas Republika Hematológia
29.30. Vācijas Federatīvā Republika – Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

– Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie (no 2009. gada 1. oktobra)

29.31. Zviedrijas Karaliste Hematologi

30. Endokrinoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
30.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie
30.2. Beļģijas Karaliste
30.3. Bulgārijas Republika Ендокринология и болести на обмяната
30.4. Čehijas Republika Diabelotologie a endokrinologie
30.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: endokrinologi
30.6. Francijas Republika Endocrinologie – diabète – maladies métaboliques
30.7. Grieķijas Republika Ενδoκρινoλoγία
30.8. Horvātijas Republika Endokrinologija i dijabetologija
30.9. Igaunijas Republika Endokrinoloogia
30.10. Islandes Republika Efnaskipta- og innkirtlalækningar
30.11. Itālijas Republika Endocrinologia e malattie del ricambio

Endocrinologia e malattie del metabolismo (no 2015. gada 1. februāra)

30.12. Īrijas Republika Endocrinology and diabetes mellitus
30.13. Kipras Republika Ενδοκρινολογία
30.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Endocrinology and diabetes mellitus
30.15. Lietuvas Republika Endokrinologija
30.16. Lihtenšteinas Firstiste Endokrinologie-Diabetologie
30.17. Luksemburgas Lielhercogiste Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
30.18. Maltas Republika Endokrinoloġija u Dijabete
30.19. Nīderlandes Karaliste
30.20. Norvēģijas Karaliste Endokrinologi
30.21. Polijas Republika Endokrynologia
30.22. Portugāles Republika Endocrinologia/Nutrição
30.23. Rumānijas Republika Endocrinologie
30.24. Slovākijas Republika Endokrinológia
30.25. Slovēnijas Republika
30.26. Somijas Republika Endokrinologia/Endokrinologi
30.27. Spānijas Karaliste Endocrinología y nutrición
30.28. Šveices Konfederācija Endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologia-diabetologia

30.29. Ungārijas Republika Endokrinológia

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

(no 2012. gada 1. janvāra)

30.30. Vācijas Federatīvā Republika – Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

– Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie (no 2009. gada 1. oktobra)

30.31. Zviedrijas Karaliste Endokrina sjukdomar

Endokrinologi och diabetologi (no 2008. gada 1. septembra)

31. Fizikālā medicīna un rehabilitācija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
31.1. Austrijas Republika Physikalische Medizin und Allgemeine Rehabilitation
31.2. Beļģijas Karaliste Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie
31.3. Bulgārijas Republika Физикална и рехабилитационна медицина
31.4. Čehijas Republika Rehabilitační a fyzikální medicína
31.5. Dānijas Karaliste
31.6. Francijas Republika Médecine physique et de réadaptation
31.7. Grieķijas Republika Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση
31.8. Horvātijas Republika Fizikalna medicina i rehabilitacija
31.9. Igaunijas Republika Taastusravi ja füsiaatria
31.10. Islandes Republika Orku- og endurhæfingarlækningar
31.11. Itālijas Republika Medicina fisica e riabilitazione

Medicina fisica e riabilitativa (no 2015. gada 1. februāra)

31.12. Īrijas Republika
31.13. Kipras Republika Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση
31.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
31.15. Lietuvas Republika Fizinė medicina ir reabilitacija
31.16. Lihtenšteinas Firstiste Physikalische Medizin und Rehabilitation
31.17. Luksemburgas Lielhercogiste Rééducation et réadaptation fonctionnelles
31.18. Maltas Republika
31.19. Nīderlandes Karaliste Revalidatiegeneeskunde
31.20. Norvēģijas Karaliste Fysikalsk medisin og rehabilitering
31.21. Polijas Republika Rehabilitacja medyczna
31.22. Portugāles Republika Medicina física e de reabilitação
31.23. Rumānijas Republika Reabilitare Medicală
31.24. Slovākijas Republika Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
31.25. Slovēnijas Republika Fizikalna in rehabilitacijska medicina
31.26. Somijas Republika Fysiatria/Fysiatri
31.27. Spānijas Karaliste Medicina física y rehabilitación
31.28. Šveices Konfederācija Médecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Medicina fisica e riabilitazione

31.29. Ungārijas Republika Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

Rehabilitációs medicina

(no 2016. gada 1. janvāra)

31.30. Vācijas Federatīvā Republika Physikalische und Rehabilitative Medizin
31.31. Zviedrijas Karaliste Rehabiliteringsmedicin

32. Stomatoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
32.1. Austrijas Republika
32.2. Beļģijas Karaliste
32.3. Bulgārijas Republika
32.4. Čehijas Republika
32.5. Dānijas Karaliste
32.6. Francijas Republika Stomatologie
32.7. Grieķijas Republika
32.8. Horvātijas Republika
32.9. Igaunijas Republika
32.10. Islandes Republika
32.11. Itālijas Republika Odontostomatologia (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1994. gada 31. decembrim)
32.12. Īrijas Republika
32.13. Kipras Republika
32.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
32.15. Lietuvas Republika
32.16. Lihtenšteinas Firstiste
32.17. Luksemburgas Lielhercogiste Stomatologie
32.18. Maltas Republika
32.19. Nīderlandes Karaliste
32.20. Norvēģijas Karaliste
32.21. Polijas Republika
32.22. Portugāles Republika Estomatologia
32.23. Rumānijas Republika
32.24. Slovākijas Republika
32.25. Slovēnijas Republika
32.26. Somijas Republika
32.27. Spānijas Karaliste Estomatología
32.28. Šveices Konfederācija
32.29. Ungārijas Republika
32.30. Vācijas Federatīvā Republika
32.31. Zviedrijas Karaliste

33. Neiropsihiatrija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
33.1. Austrijas Republika Neurologie und Psychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2004. gada 31. martam)
33.2. Beļģijas Karaliste Neuropsychiatrie ((kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1987. gada 1. augustam)
33.3. Bulgārijas Republika
33.4. Čehijas Republika
33.5. Dānijas Karaliste
33.6. Francijas Republika Neuropsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1971. gada 31. decembrim)
33.7. Grieķijas Republika Νευρoλoγία – Ψυχιατρική
33.8. Horvātijas Republika
33.9. Igaunijas Republika
33.10. Islandes Republika
33.11. Itālijas Republika Neuropsichiatria (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1999. gada 31. oktobrim)
33.12. Īrijas Republika
33.13. Kipras Republika Νευρολογία – Ψυχιατρική
33.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
33.15. Lietuvas Republika
33.16. Lihtenšteinas Firstiste
33.17. Luksemburgas Lielhercogiste Neuropsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts par mācībām, kas sāktas līdz 1982. gada 5. martam)
33.18. Maltas Republika
33.19. Nīderlandes Karaliste Zenuw – en zielsziekten (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 9. jūlijam)
33.20. Norvēģijas Karaliste
33.21. Polijas Republika
33.22. Portugāles Republika
33.23. Rumānijas Republika
33.24. Slovākijas Republika Neuropsychiatria
33.25. Slovēnijas Republika
33.26. Somijas Republika
33.27. Spānijas Karaliste
33.28. Šveices Konfederācija
33.29. Ungārijas Republika
33.30. Vācijas Federatīvā Republika Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)
33.31. Zviedrijas Karaliste

34. Dermatoveneroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
34.1. Austrijas Republika Haut- und Geschlechtskrankheiten
34.2. Beļģijas Karaliste Dermato-vénéréologie/ Dermato-venerologie
34.3. Bulgārijas Republika Кожни и венерически болести
34.4. Čehijas Republika Dermatovenerologie
34.5. Dānijas Karaliste Dermato-venerologi
34.6. Francijas Republika Dermatologie et vénéréologie
34.7. Grieķijas Republika Δερματoλoγία – Αφρoδισιoλoγία
34.8. Horvātijas Republika Dermatologija i venerologija
34.9. Igaunijas Republika Dermatoveneroloogia
34.10. Islandes Republika Húð- og kynsjúkdómalækningar
34.11. Itālijas Republika Dermatologia e venerologia
34.12. Īrijas Republika
34.13. Kipras Republika Δερματολογία – Αφροδισιολογία
34.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
34.15. Lietuvas Republika Dermatovenerologija
34.16. Lihtenšteinas Firstiste Dermatologie und Venereologie
34.17. Luksemburgas Lielhercogiste Dermato-vénéréologie
34.18. Maltas Republika Dermato-venerejoloġija
34.19. Nīderlandes Karaliste Dermatologie en venerologie
34.20. Norvēģijas Karaliste Hud- og veneriske sykdommer
34.21. Polijas Republika Dermatologia i wenerologia
34.22. Portugāles Republika Dermatovenereologia
34.23. Rumānijas Republika Dermatovenerologie
34.24. Slovākijas Republika Dermatovenerológia
34.25. Slovēnijas Republika Dermatovenerologija
34.26. Somijas Republika Ihotaudit ja allergologia/ Hudsjukdomar och allergologi
34.27. Spānijas Karaliste Dermatología médico-quirúrgica y venereología
34.28. Šveices Konfederācija Dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venereologia

34.29. Ungārijas Republika Bőrgyógyászat
34.30. Vācijas Federatīvā Republika Haut – und Geschlechtskrankheiten
34.31. Zviedrijas Karaliste Hud- och könssjukdomar

35. Dermatoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
35.1. Austrijas Republika
35.2. Beļģijas Karaliste
35.3. Bulgārijas Republika
35.4. Čehijas Republika
35.5. Dānijas Karaliste
35.6. Francijas Republika
35.7. Grieķijas Republika
35.8. Horvātijas Republika
35.9. Igaunijas Republika
35.10. Islandes Republika
35.11. Itālijas Republika
35.12. Īrijas Republika Dermatology
35.13. Kipras Republika
35.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Dermatology
35.15. Lietuvas Republika
35.16. Lihtenšteinas Firstiste
35.17. Luksemburgas Lielhercogiste
35.18. Maltas Republika Dermatoloġija
35.19. Nīderlandes Karaliste
35.20. Norvēģijas Karaliste
35.21. Polijas Republika
35.22. Portugāles Republika
35.23. Rumānijas Republika
35.24. Slovākijas Republika
35.25. Slovēnijas Republika
35.26. Somijas Republika
35.27. Spānijas Karaliste
35.28. Šveices Konfederācija
35.29. Ungārijas Republika
35.30. Vācijas Federatīvā Republika
35.31. Zviedrijas Karaliste

36. Veneroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
36.1. Austrijas Republika
36.2. Beļģijas Karaliste
36.3. Bulgārijas Republika
36.4. Čehijas Republika
36.5. Dānijas Karaliste
36.6. Francijas Republika
36.7. Grieķijas Republika
36.8. Horvātijas Republika
36.9. Igaunijas Republika
36.10. Islandes Republika
36.11. Itālijas Republika
36.12. Īrijas Republika Genito-urinary medicine
36.13. Kipras Republika
36.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Genito-urinary medicine
36.15. Lietuvas Republika
36.16. Lihtenšteinas Firstiste
36.17. Luksemburgas Lielhercogiste
36.18. Maltas Republika Mediċina Uro-ġenetali
36.19. Nīderlandes Karaliste
36.20. Norvēģijas Karaliste
36.21. Polijas Republika
36.22. Portugāles Republika
36.23. Rumānijas Republika
36.24. Slovākijas Republika
36.25. Slovēnijas Republika
36.26. Somijas Republika
36.27. Spānijas Karaliste
36.28. Šveices Konfederācija
36.29. Ungārijas Republika
36.30. Vācijas Federatīvā Republika
36.31. Zviedrijas Karaliste

37. Radioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
37.1. Austrijas Republika Radiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2004. gada 31. martam)
37.2. Beļģijas Karaliste
37.3. Bulgārijas Republika Радиобиология
37.4. Čehijas Republika
37.5. Dānijas Karaliste
37.6. Francijas Republika Electro-radiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1971. gada 3. decembrim)
37.7. Grieķijas Republika Ακτινoλoγία – Ραδιoλoγία
37.8. Horvātijas Republika Klinička radiologija
37.9. Igaunijas Republika
37.10. Islandes Republika Geislalækningar
37.11. Itālijas Republika Radiologia (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1993. gada 31. oktobrim)
37.12. Īrijas Republika
37.13. Kipras Republika
37.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
37.15. Lietuvas Republika
37.16. Lihtenšteinas Firstiste
37.17. Luksemburgas Lielhercogiste Électroradiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts par mācībām, kas sāktas līdz 1982. gada 5. martam)
37.18. Maltas Republika
37.19. Nīderlandes Karaliste Radiologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 8. jūlijam)
37.20. Norvēģijas Karaliste
37.21. Polijas Republika
37.22. Portugāles Republika Radiologia
37.23. Rumānijas Republika
37.24. Slovākijas Republika
37.25. Slovēnijas Republika Radiologija
37.26. Somijas Republika
37.27. Spānijas Karaliste Electroradiología (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1984. gada 1. februārim)
37.28. Šveices Konfederācija
37.29. Ungārijas Republika Radiológia
37.30. Vācijas Federatīvā Republika Radiologie
37.31. Zviedrijas Karaliste

38. Tropiskā medicīna

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
38.1. Austrijas Republika – Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin

– Klinische Immunologie und Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin (no 2015. gada 1. jūnija)

38.2. Beļģijas Karaliste
38.3. Bulgārijas Republika
38.4. Čehijas Republika
38.5. Dānijas Karaliste
38.6. Francijas Republika
38.7. Grieķijas Republika
38.8. Horvātijas Republika
38.9. Igaunijas Republika
38.10. Islandes Republika
38.11. Itālijas Republika Medicina tropicale (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
38.12. Īrijas Republika Tropical medicine
38.13. Kipras Republika
38.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Tropical medicine
38.15. Lietuvas Republika
38.16. Lihtenšteinas Firstiste Tropenmedizin
38.17. Luksemburgas Lielhercogiste
38.18. Maltas Republika
38.19. Nīderlandes Karaliste
38.20. Norvēģijas Karaliste
38.21. Polijas Republika Medycyna transportu
38.22. Portugāles Republika Medicina tropical
38.23. Rumānijas Republika
38.24. Slovākijas Republika Tropická medicína
38.25. Slovēnijas Republika
38.26. Somijas Republika
38.27. Spānijas Karaliste
38.28. Šveices Konfederācija Médecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

38.29. Ungārijas Republika Trópusi betegségek
38.30. Vācijas Federatīvā Republika
38.31. Zviedrijas Karaliste

39. Bērnu psihiatrija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
39.1. Austrijas Republika Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

(no 2015. gada 1. jūnija)

39.2. Beļģijas Karaliste Psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
39.3. Bulgārijas Republika Детска психиатрия
39.4. Čehijas Republika Dětská a dorostová psychiatrie
39.5. Dānijas Karaliste Børne- og ungdomspsykiatri
39.6. Francijas Republika Pédopsychiatrie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1991. gada 1. janvārim)
39.7. Grieķijas Republika Παιδoψυχιατρική
39.8. Horvātijas Republika Dječja i adolescentna psihijatrija
39.9. Igaunijas Republika
39.10. Islandes Republika Barna- og unglingageðlækningar
39.11. Itālijas Republika Neuropsichiatria infantile
39.12. Īrijas Republika Child and adolescent psychiatry
39.13. Kipras Republika Παιδοψυχιατρική
39.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Child and adolescent psychiatry
39.15. Lietuvas Republika Vaikų ir paauglių psichiatrija
39.16. Lihtenšteinas Firstiste Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
39.17. Luksemburgas Lielhercogiste Psychiatrie infantile
39.18. Maltas Republika
39.19. Nīderlandes Karaliste
39.20. Norvēģijas Karaliste Barne- og ungdomspsykiatri
39.21. Polijas Republika Psychiatria dzieci i młodzieży
39.22. Portugāles Republika Psiquiatria da infância e da adolescência
39.23. Rumānijas Republika Psihiatrie pediatrică
39.24. Slovākijas Republika Detská psychiatria
39.25. Slovēnijas Republika Otroška in mladostniška psihiatrija
39.26. Somijas Republika Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri
39.27. Spānijas Karaliste
39.28. Šveices Konfederācija Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

39.29. Ungārijas Republika Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
39.30. Vācijas Federatīvā Republika Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
39.31. Zviedrijas Karaliste Barn- och ungdomspsykiatri

40. Geriatrija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
40.1. Austrijas Republika
40.2. Beļģijas Karaliste Gériatrie/Geriatrie
40.3. Bulgārijas Republika Гериатрична медицина
40.4. Čehijas Republika Geriatrie
40.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: geriatric
40.6. Francijas Republika
40.7. Grieķijas Republika
40.8. Horvātijas Republika Gerijatrija
40.9. Igaunijas Republika
40.10. Islandes Republika Öldrunarlækningar
40.11. Itālijas Republika Geriatria
40.12. Īrijas Republika Geriatric medicine
40.13. Kipras Republika Γηριατρική
40.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Geriatric medicine
40.15. Lietuvas Republika Geriatrija
40.16. Lihtenšteinas Firstiste Geriatrie
40.17. Luksemburgas Lielhercogiste Gériatrie
40.18. Maltas Republika Ġerjatrija
40.19. Nīderlandes Karaliste Klinische geriatrie
40.20. Norvēģijas Karaliste Geriatri
40.21. Polijas Republika Geriatria
40.22. Portugāles Republika
40.23. Rumānijas Republika Geriatrie şi gerontologie
40.24. Slovākijas Republika Geriatria
40.25. Slovēnijas Republika
40.26. Somijas Republika Geriatria/Geriatri
40.27. Spānijas Karaliste Geriatría
40.28. Šveices Konfederācija
40.29. Ungārijas Republika Geriátria
40.30. Vācijas Federatīvā Republika
40.31. Zviedrijas Karaliste Geriatrik

41. Nefroloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
41.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Nephrologie
41.2. Beļģijas Karaliste
41.3. Bulgārijas Republika Нефрология
41.4. Čehijas Republika Nefrologie
41.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: nefrologi
41.6. Francijas Republika Néphrologie
41.7. Grieķijas Republika Νεφρoλoγία
41.8. Horvātijas Republika Nefrologija
41.9. Igaunijas Republika Nefroloogia
41.10. Islandes Republika Nýrnalækningar
41.11. Itālijas Republika Nefrologia
41.12. Īrijas Republika Nephrology
41.13. Kipras Republika Νεφρολογία
41.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Renal medicine
41.15. Lietuvas Republika Nefrologija
41.16. Lihtenšteinas Firstiste Nephrologie
41.17. Luksemburgas Lielhercogiste Néphrologie
41.18. Maltas Republika Nefroloġija
41.19. Nīderlandes Karaliste
41.20. Norvēģijas Karaliste Nyresykdommer
41.21. Polijas Republika Nefrologia
41.22. Portugāles Republika Nefrologia
41.23. Rumānijas Republika Nefrologie
41.24. Slovākijas Republika Nefrológia
41.25. Slovēnijas Republika Nefrologija
41.26. Somijas Republika Nefrologia/Nefrologi
41.27. Spānijas Karaliste Nefrología
41.28. Šveices Konfederācija Nephrologie

Néphrologie

Nefrologia

41.29. Ungārijas Republika Nefrológia
41.30. Vācijas Federatīvā Republika – Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

– Innere Medizin und Nephrologie (no 2009. gada 1. oktobra)

41.31. Zviedrijas Karaliste Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

Njurmedicin (no 2015. gada 1. maija)

42. Infektoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
42.1. Austrijas Republika Innere Medizin und Infektiologie
42.2. Beļģijas Karaliste
42.3. Bulgārijas Republika Инфекциозни болести
42.4. Čehijas Republika Infekční lékařství
42.5. Dānijas Karaliste Intern medicin: infektionsmedicin
42.6. Francijas Republika
42.7. Grieķijas Republika
42.8. Horvātijas Republika Infektologija
42.9. Igaunijas Republika Infektsioonhaigused
42.10. Islandes Republika Smitsjúkdómar
42.11. Itālijas Republika Malattie infettive

Malattie infettive e tropicali (no 2015. gada 1. februāra)

42.12. Īrijas Republika Infectious diseases
42.13. Kipras Republika Λοιμώδη Νοσήματα (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2016. gada 8. decembrim)
42.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Infectious diseases
42.15. Lietuvas Republika Infektologija
42.16. Lihtenšteinas Firstiste Infektiologie
42.17. Luksemburgas Lielhercogiste Maladies contagieuses
42.18. Maltas Republika Mard Infettiv
42.19. Nīderlandes Karaliste
42.20. Norvēģijas Karaliste Infeksjonssykdommer
42.21. Polijas Republika Choroby zakaźne
42.22. Portugāles Republika Doenças infecciosas
42.23. Rumānijas Republika Boli infecţioase
42.24. Slovākijas Republika Infektológia
42.25. Slovēnijas Republika Infektologija
42.26. Somijas Republika Infektiosairaudet/ Infektionssjukdomar
42.27. Spānijas Karaliste
42.28. Šveices Konfederācija Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettive

42.29. Ungārijas Republika Infektológia
42.30. Vācijas Federatīvā Republika
42.31. Zviedrijas Karaliste Infektionssjukdomar

43. Sabiedrības veselība

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
43.1. Austrijas Republika Sozialmedizin

Public health (no 2015. gada 1. jūnija)

43.2. Beļģijas Karaliste
43.3. Bulgārijas Republika Социална медицина и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

43.4. Čehijas Republika Hygiena a epidemiologie
43.5. Dānijas Karaliste Samfundsmedicin
43.6. Francijas Republika Santé publique et médecine sociale
43.7. Grieķijas Republika Κοινωνική Ιατρική
43.8. Horvātijas Republika Javnozdravstvena medicina
43.9. Igaunijas Republika
43.10. Islandes Republika Félagslækningar
43.11. Itālijas Republika Igiene e medicina sociale
43.12. Īrijas Republika Public health medicine
43.13. Kipras Republika Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική

43.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Public health medicine
43.15. Lietuvas Republika
43.16. Lihtenšteinas Firstiste Prävention und Gesundheitswesen
43.17. Luksemburgas Lielhercogiste Santé publique
43.18. Maltas Republika Saħħa Pubblika
43.19. Nīderlandes Karaliste Maatschappij en gezondheid
43.20. Norvēģijas Karaliste Samfunnsmedisin
43.21. Polijas Republika Zdrowie publiczne, epidemiologia
43.22. Portugāles Republika Saúde pública
43.23. Rumānijas Republika Sănătate publică şi management
43.24. Slovākijas Republika Verejné zdravotníctvo
43.25. Slovēnijas Republika Javno zdravje
43.26. Somijas Republika Terveydenhuolto/Hälsovård
43.27. Spānijas Karaliste Medicina preventiva y salud pública
43.28. Šveices Konfederācija Prévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

Prevenzione e salute pubblica

43.29. Ungārijas Republika Megelőző orvostan és népegészségtan
43.30. Vācijas Federatīvā Republika Öffentliches Gesundheitswesen
43.31. Zviedrijas Karaliste Socialmedicin

44. Farmakoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
44.1. Austrijas Republika Pharmakologie und Toxikologie
44.2. Beļģijas Karaliste
44.3. Bulgārijas Republika Клинична фармакология и терапия

Фармакология

44.4. Čehijas Republika Klinická farmakologie
44.5. Dānijas Karaliste Klinisk farmakologi
44.6. Francijas Republika
44.7. Grieķijas Republika
44.8. Horvātijas Republika Klinička farmakologija s toksikologijom
44.9. Igaunijas Republika
44.10. Islandes Republika Lyfjafræði
44.11. Itālijas Republika Farmacologia

Farmacologia e tossicologia clinica (no 2015. gada 1. februāra)

44.12. Īrijas Republika Clinical pharmacology and therapeutics

Pharmaceutical Medicine (no 2017. gada 1. jūlija)

44.13. Kipras Republika
44.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Clinical pharmacology and therapeutics
44.15. Lietuvas Republika
44.16. Lihtenšteinas Firstiste Klinische Pharmakologie und Toxikologie
44.17. Luksemburgas Lielhercogiste
44.18. Maltas Republika Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika
44.19. Nīderlandes Karaliste
44.20. Norvēģijas Karaliste Klinisk farmakologi
44.21. Polijas Republika Farmakologia kliniczna
44.22. Portugāles Republika
44.23. Rumānijas Republika Farmacologie clinică
44.24. Slovākijas Republika Klinická farmakológia
44.25. Slovēnijas Republika
44.26. Somijas Republika Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling
44.27. Spānijas Karaliste Farmacología clínica
44.28. Šveices Konfederācija Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia cliniche

44.29. Ungārijas Republika Klinikai farmakológia
44.30. Vācijas Federatīvā Republika Pharmakologie und Toxikologie
44.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk farmakologi

45. Arodmedicīna

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
45.1. Austrijas Republika – Arbeitsmedizin

– Arbeitsmedizin und angewandte Physiologie (no 2015. gada 1. jūnija)

45.2. Beļģijas Karaliste Médecine du travail/ Arbeidsgeneeskunde
45.3. Bulgārijas Republika Трудова медицина
45.4. Čehijas Republika Pracovní lékařství
45.5. Dānijas Karaliste Arbejdsmedicin
45.6. Francijas Republika Médecine du travail
45.7. Grieķijas Republika Iατρική της Εργασίας
45.8. Horvātijas Republika Medicina rada i športa
45.9. Igaunijas Republika
45.10. Islandes Republika Atvinnulækningar
45.11. Itālijas Republika Medicina del lavoro
45.12. Īrijas Republika Occupational medicine
45.13. Kipras Republika Ιατρική της Εργασίας
45.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Occupational medicine
45.15. Lietuvas Republika Darbo medicina
45.16. Lihtenšteinas Firstiste Arbeitsmedizin
45.17. Luksemburgas Lielhercogiste Médecine du travail
45.18. Maltas Republika Mediċina Okkupazzjonali
45.19. Nīderlandes Karaliste Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

45.20. Norvēģijas Karaliste Arbeidsmedisin
45.21. Polijas Republika Medycyna pracy
45.22. Portugāles Republika Medicina do trabalho
45.23. Rumānijas Republika Medicina muncii
45.24. Slovākijas Republika Pracovné lekárstvo
45.25. Slovēnijas Republika Medicina dela, prometa in športa
45.26. Somijas Republika Työterveyshuolto/ Företagshälsovård
45.27. Spānijas Karaliste Medicina del trabajo
45.28. Šveices Konfederācija Médecine du travail

Arbeitsmedizin

Medicina del lavoro

45.29. Ungārijas Republika Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
45.30. Vācijas Federatīvā Republika Arbeitsmedizin
45.31. Zviedrijas Karaliste Yrkes- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (no 2008. gada 1. septembra)

46. Alergoloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
46.1. Austrijas Republika
46.2. Beļģijas Karaliste
46.3. Bulgārijas Republika Клинична алергология
46.4. Čehijas Republika Alergologie a klinická imunologie
46.5. Dānijas Karaliste
46.6. Francijas Republika
46.7. Grieķijas Republika Αλλεργιoλoγία
46.8. Horvātijas Republika Alergologija i klinička imunologija
46.9. Igaunijas Republika
46.10. Islandes Republika Ofnæmislækningar
46.11. Itālijas Republika Allergologia ed immunologia clinica
46.12. Īrijas Republika
46.13. Kipras Republika Αλλεργιολογία
46.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
46.15. Lietuvas Republika Alergologija ir klinikinė imunologija
46.16. Lihtenšteinas Firstiste Allergologie und klinische Immunologie
46.17. Luksemburgas Lielhercogiste
46.18. Maltas Republika
46.19. Nīderlandes Karaliste Allergologie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1996. gada 12. augustam)
46.20. Norvēģijas Karaliste
46.21. Polijas Republika Alergologia
46.22. Portugāles Republika Imuno-alergologia
46.23. Rumānijas Republika Alergologie şi imunologie clinică
46.24. Slovākijas Republika Klinická imunológia a alergológia
46.25. Slovēnijas Republika
46.26. Somijas Republika
46.27. Spānijas Karaliste Alergología
46.28. Šveices Konfederācija Allergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologia e immunologia clinica

46.29. Ungārijas Republika Allergológia és klinikai immunológia
46.30. Vācijas Federatīvā Republika
46.31. Zviedrijas Karaliste Allergisjukdomar

47. Gastroenteroloģiskā ķirurģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
47.1. Austrijas Republika
47.2. Beļģijas Karaliste Chirurgie abdominale/ Heelkunde op het abdomen (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 1983. gada 1. janvārim)
47.3. Bulgārijas Republika Гастроентерологичнa хирургия
47.4. Čehijas Republika
47.5. Dānijas Karaliste
47.6. Francijas Republika Chirurgie viscérale et digestive
47.7. Grieķijas Republika
47.8. Horvātijas Republika Abdominalna kirurgija
47.9. Igaunijas Republika
47.10. Islandes Republika
47.11. Itālijas Republika Chirurgia dell’apparato digerente (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2015. gada 3. jūnijam)
47.12. Īrijas Republika
47.13. Kipras Republika
47.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
47.15. Lietuvas Republika Abdominalinė chirurgija
47.16. Lihtenšteinas Firstiste
47.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie gastro-entérologique
47.18. Maltas Republika
47.19. Nīderlandes Karaliste
47.20. Norvēģijas Karaliste Gastroenterologisk kirurgi
47.21. Polijas Republika
47.22. Portugāles Republika
47.23. Rumānijas Republika
47.24. Slovākijas Republika Gastroenterologická chirurgia
47.25. Slovēnijas Republika Abdominalna kirurgija
47.26. Somijas Republika Gastroenterologinen kirurgia/ Gastroenterologisk kirurgi
47.27. Spānijas Karaliste
47.28. Šveices Konfederācija
47.29. Ungārijas Republika
47.30. Vācijas Federatīvā Republika Visceralchirurgie
47.31. Zviedrijas Karaliste

48. Kodolmedicīna

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
48.1. Austrijas Republika Nuklearmedizin
48.2. Beļģijas Karaliste Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde
48.3. Bulgārijas Republika Нуклеарна медицина
48.4. Čehijas Republika Nukleární medicína
48.5. Dānijas Karaliste Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
48.6. Francijas Republika Médecine nucléaire
48.7. Grieķijas Republika Πυρηνική Iατρική
48.8. Horvātijas Republika Nuklearna medicina
48.9. Igaunijas Republika
48.10. Islandes Republika Ísótópagreining
48.11. Itālijas Republika Medicina nucleare
48.12. Īrijas Republika
48.13. Kipras Republika Πυρηνική Ιατρική
48.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Nuclear medicine
48.15. Lietuvas Republika
48.16. Lihtenšteinas Firstiste Nuklearmedizin
48.17. Luksemburgas Lielhercogiste Médecine nucléaire
48.18. Maltas Republika Mediċina Nukleari
48.19. Nīderlandes Karaliste Nucleaire geneeskunde
48.20. Norvēģijas Karaliste Nukleærmedisin
48.21. Polijas Republika Medycyna nuklearna
48.22. Portugāles Republika Medicina nuclear
48.23. Rumānijas Republika Medicină nucleară
48.24. Slovākijas Republika Nukleárna medicína
48.25. Slovēnijas Republika Nuklearna medicina
48.26. Somijas Republika Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin
48.27. Spānijas Karaliste Medicina nuclear
48.28. Šveices Konfederācija Médecine nucléaire

Nuklearmedizin

Medicina nucleare

48.29. Ungārijas Republika Nukleáris medicina
48.30. Vācijas Federatīvā Republika Nuklearmedizin
48.31. Zviedrijas Karaliste Nukleärmedicin

Nuklearmedicin (no 2008. gada 1. septembra)

49. Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
49.1. Austrijas Republika
49.2. Beļģijas Karaliste
49.3. Bulgārijas Republika Спешна медицина
49.4. Čehijas Republika Traumatologie

Urgentní medicína

49.5. Dānijas Karaliste Akutmedicin (no 2018. gada 1. februāra)
49.6. Francijas Republika
49.7. Grieķijas Republika
49.8. Horvātijas Republika Hitna medicina
49.9. Igaunijas Republika Erakorralise meditsiini eriarst

(no 2016. gada 1. septembra)

49.10. Islandes Republika
49.11. Itālijas Republika Medicina d'emergenza-urgenza (no 2006. gada 17. februāra)
49.12. Īrijas Republika Emergency medicine
49.13. Kipras Republika
49.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Emergency medicine
49.15. Lietuvas Republika
49.16. Lihtenšteinas Firstiste
49.17. Luksemburgas Lielhercogiste
49.18. Maltas Republika Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza

Mediċina tal-Emerġenza (no 2003. gada 21. novembra)

49.19. Nīderlandes Karaliste
49.20. Norvēģijas Karaliste
49.21. Polijas Republika Medycyna ratunkowa
49.22. Portugāles Republika
49.23. Rumānijas Republika Medicină de urgenţă
49.24. Slovākijas Republika Úrazová chirurgia

Urgentná medicína

49.25. Slovēnijas Republika Urgentna medicina
49.26. Somijas Republika Akuuttilääketiede/Akutmedicin
49.27. Spānijas Karaliste
49.28. Šveices Konfederācija
49.29. Ungārijas Republika Oxyológia és sürgősségi orvostan
49.30. Vācijas Federatīvā Republika
49.31. Zviedrijas Karaliste Akutsjukvård

50. Klīniskā neirofizioloģija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
50.1. Austrijas Republika
50.2. Beļģijas Karaliste
50.3. Bulgārijas Republika
50.4. Čehijas Republika
50.5. Dānijas Karaliste
50.6. Francijas Republika
50.7. Grieķijas Republika
50.8. Horvātijas Republika
50.9. Igaunijas Republika
50.10. Islandes Republika Klínísk taugalífeðlisfræði
50.11. Itālijas Republika
50.12. Īrijas Republika Clinical neurophysiology
50.13. Kipras Republika
50.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Clinical neurophysiology
50.15. Lietuvas Republika
50.16. Lihtenšteinas Firstiste
50.17. Luksemburgas Lielhercogiste
50.18. Maltas Republika Newrofiżjoloġija Klinika
50.19. Nīderlandes Karaliste
50.20. Norvēģijas Karaliste Klinisk nevrofysiologi
50.21. Polijas Republika
50.22. Portugāles Republika
50.23. Rumānijas Republika
50.24. Slovākijas Republika
50.25. Slovēnijas Republika
50.26. Somijas Republika Kliininen neurofysiologia/ Klinisk neurofysiologi
50.27. Spānijas Karaliste Neurofisiologia clínica
50.28. Šveices Konfederācija
50.29. Ungārijas Republika
50.30. Vācijas Federatīvā Republika
50.31. Zviedrijas Karaliste Klinisk neurofysiologi

51. Sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas pamatizglītība)

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
51.1. Austrijas Republika Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgie (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2013. gada 28. februārim)
51.2. Beļģijas Karaliste
51.3. Bulgārijas Republika Лицево-челюстна хирургия
51.4. Čehijas Republika Maxilofaciální chirurgie
51.5. Dānijas Karaliste
51.6. Francijas Republika Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
51.7. Grieķijas Republika
51.8. Horvātijas Republika Maksilofacijalna kirurgija
51.9. Igaunijas Republika
51.10. Islandes Republika
51.11. Itālijas Republika Chirurgia maxillo-facciale
51.12. Īrijas Republika
51.13. Kipras Republika
51.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
51.15. Lietuvas Republika Veido ir žandikaulių chirurgija
51.16. Lihtenšteinas Firstiste
51.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie maxillo-faciale
51.18. Maltas Republika
51.19. Nīderlandes Karaliste
51.20. Norvēģijas Karaliste
51.21. Polijas Republika Chirurgia szczękowo-twarzowa
51.22. Portugāles Republika Cirurgia maxilo-facial
51.23. Rumānijas Republika
51.24. Slovākijas Republika Maxilofaciálna chirurgia
51.25. Slovēnijas Republika Maksilofacialna kirurgija
51.26. Somijas Republika
51.27. Spānijas Karaliste Cirugía oral y maxilofacial
51.28. Šveices Konfederācija
51.29. Ungārijas Republika Szájsebészet (kvalifikāciju apliecinošais dokuments izsniegts līdz 2007.gada 30.septembrim)
51.30. Vācijas Federatīvā Republika
51.31. Zviedrijas Karaliste

52. Mutes, sejas un žokļu ķirurģija (medicīnas pamatizglītība un zobārstu pamatizglītība)

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
52.1. Austrijas Republika Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
52.2. Beļģijas Karaliste Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
52.3. Bulgārijas Republika Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
52.4. Čehijas Republika
52.5. Dānijas Karaliste
52.6. Francijas Republika
52.7. Grieķijas Republika Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική (no 2014. gada 10. jūlija)
52.8. Horvātijas Republika
52.9. Igaunijas Republika
52.10. Islandes Republika
52.11. Itālijas Republika
52.12. Īrijas Republika Oral and maxillo-facial surgery
52.13. Kipras Republika Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική
52.14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Oral and maxillo-facial surgery
52.15. Lietuvas Republika
52.16. Lihtenšteinas Firstiste Kiefer- und Gesichtschirurgie
52.17. Luksemburgas Lielhercogiste Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
52.18. Maltas Republika Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ
52.19. Nīderlandes Karaliste
52.20. Norvēģijas Karaliste Kjevekirurgi og munnhulesykdommer
52.21. Polijas Republika
52.22. Portugāles Republika
52.23. Rumānijas Republika Chirurgie Orală şi Maxilo-facială (no 2009. gada 1. janvāra)
52.24. Slovākijas Republika
52.25. Slovēnijas Republika
52.26. Somijas Republika Suu- ja leukakirurgia/Oral och maxillofacial kirurgi
52.27. Spānijas Karaliste
52.28. Šveices Konfederācija Chirurgie orale et maxillo-faciale

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgia oro-maxillo-facciale

52.29. Ungārijas Republika Arc-állcsont-szájsebészet
52.30. Vācijas Federatīvā Republika Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie (no 2006. gada 1. janvāra)

52.31. Zviedrijas Karaliste

53. Onkoloģija ķīmijterapija

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
53.1. Austrijas Republika
53.2. Beļģijas Karaliste Oncologie médicale/Medische oncologie
53.3. Bulgārijas Republika Медицинска онкология
53.4. Čehijas Republika Klinická onkologie
53.5. Dānijas Karaliste
53.6. Francijas Republika Oncologie
53.7. Grieķijas Republika Παθολογική Ογκολογία
53.8. Horvātijas Republika
53.9. Igaunijas Republika
53.10. Itālijas Republika Oncologia medica
53.11. Īrijas Republika Medical oncology
53.12. Kipras Republika Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
53.13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Medical oncology
53.14. Lietuvas Republika Chemoterapinė onkologija
53.15. Luksemburgas Lielhercogiste Oncologie médicale
53.16. Maltas Republika
53.17. Nīderlandes Karaliste
53.18. Polijas Republika Onkologia kliniczna
53.19. Portugāles Republika Oncologia médica
53.20. Rumānijas Republika Oncologie medicala
53.21. Slovākijas Republika Klinická onkológia
53.22. Slovēnijas Republika Internistična onkologija
53.23. Somijas Republika
53.24. Spānijas Karaliste Oncología Médica
53.25. Šveices Konfederācija Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica

53.26. Ungārijas Republika Klinikai onkológia
53.27. Vācijas Federatīvā Republika
53.28. Zviedrijas Karaliste Onkologi

54. Medicīnas ģenētika

Nr. p. k. Valsts Nosaukums
54.1. Austrijas Republika Medizinische Genetik
54.2. Beļģijas Karaliste
54.3. Bulgārijas Republika Медицинска генетика
54.4. Čehijas Republika Lékařská genetika
54.5. Dānijas Karaliste Klinisk genetik
54.6. Francijas Republika Génétique médicale
54.7. Grieķijas Republika
54.8. Horvātijas Republika
54.9. Igaunijas Republika Meditsiinigeneetika
54.10. Itālijas Republika Genetica medica
54.11. Īrijas Republika Clinical genetics
54.12. Kipras Republika
54.13. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Clinical genetics
54.14. Lietuvas Republika Genetika
54.15. Luksemburgas Lielhercogiste Médecine génétique
54.16. Maltas Republika Ġenetika Klinika/Medika
54.17. Nīderlandes Karaliste Klinische genetica
54.18. Polijas Republika Genetyka kliniczna
54.19. Portugāles Republika Genética médica
54.20. Rumānijas Republika Genetica medicala
54.21. Slovākijas Republika Lekárska genetica
54.22. Slovēnijas Republika Klinična genetika
54.23. Somijas Republika Perinnöllisyyslääketiede

Medicinsk genetik

54.24. Spānijas Karaliste
54.25. Šveices Konfederācija Medizinische Genetik

Génétique médecale

Genetica medica

54.26. Ungārijas Republika Klinikai genetika
54.27. Vācijas Federatīvā Republika Humangenetik
54.28. Zviedrijas Karaliste Klinisk genetik
2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta izglītības dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

1. Austrijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Akts par vispārējās ārstniecības ārsta akadēmiskā grāda piešķiršanu
Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)
Universitātes medicīnas fakultāte
Medizinische Fakultät einer Universität, bzw Medizinische Universität

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Ārsta diploms/ Medicīnas doktora diploms
Diploma van arts/ Diplôme de docteur en médecine
1. Universitātes
De universiteiten/les universités
2. Diploms medicīnā/ medicīnas zinātņu maģistrs

Diplôme de "médecin"/Master in de geneeskunde

2. Kompetenta franču kopienas eksāmenu komisija/kompetenta flāmu kopienas eksāmenu komisija/
Le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap
 

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Profesionālais medicīnas zinātņu maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu ar profesionālo kvalifikāciju "Ārsts"

Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по "Медицина" и професионална квалификация "Магистър-лекар"

Universitāte

Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Diploms par studiju pabeigšanu vispārējās medicīnas studiju programmā (medicīnas doktors, MUDr.)
Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)
Čehijas Republikas universitātes medicīnas fakultāte
Lékářská fakulta univerzity v České republice

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas maģistra grāda diploms (kand. med.)

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

Universitāte

Universitet

 

1. Ārsta sertifikāts

Autorisation som læge

2. Sertifikāts par nokārtotu gala eksāmenu medicīnas zinātnē

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

2. Patstāvīgās prakses licence

Tilladelse til selvstændigt virke som læge

6. Francijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Otrā līmeņa pabeigtas medicīniskās izglītības diploms

Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales

Universitātes

Universités

7. Grieķijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Medicīnas diploms

Πτυχιο Ιατρικηας

1. Universitātes medicīnas fakultāte

Ιατρικη Σχολη Πανεπιοτημιου

2. Universitātes medicīnas nodaļas, veselības aprūpes fakultāte
Σχολη Επιοτημων Υγειας, Τμημς λατρικης Πανεπιστημιου

8. Horvātijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Diploms "medicīnas doktors/medicīnas doktore"

Diploma "doktor medicine/doktorica medicine"

Medicīnas fakultātes Horvātijas Republikas universitātēs

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

9. Igaunijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Ārsta grāds

Arstikraad

Degree in Medicine (MD)

Diploms par medicīnas studiju programmas apgūšanu
Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

10. Islandes Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Profesijas pārbaudījums medicīnā, candidatus medicinae (cand. med.)

Embættispróf í læknisfræði, candidatus medicinae (cand. med.)

Islandes Universitāte

Háskóli Íslands

Apliecība par papildu studijām (kandidāta gadi), ko izsniedzis valsts galvenais ārsts

Vottorð um viðbótarnám (kandidatsár) útgefið af Landlækni

11. Itālijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Diploms medicīnas un ķirurģijas jomā
Diploma di laurea in medicina e chirurgia
Universitāte
Università
Kvalifikācijas piešķiršanas diploms medicīnas un ķirurģijas jomā
Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia

12. Īrijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Primārā kvalifikācija
Primary qualification
Kompetenta eksaminēšanas iestāde
Competent examining body
Pieredzes sertifikāts
Certificate of experience

13. Kipras Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Reģistrēta ārsta sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Πτυχίο Ιατρικής

1. Ārstu padome
Ιατρικό Συμβούλιο

2. Kipras Universitātes Medicīnas fakultāte

Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου
(no 2013. gada 1. septembra)

3. Kipras Eiropas Universitāte

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (no 2013. gada 1. septembra)

4. Nikosijas Universitāte

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
(no 2014. gada 1. oktobra)

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Primārā kvalifikācija
Primary qualification
Kompetenta eksaminācijas padome
Competent examining body
Pieredzes sertifikāts
Certificate of experience

15. Lietuvas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Diploms par augstāko izglītību, kas piešķir ārsta profesionālo kvalifikāciju
Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją
Universitāte

Universitetas

1. Internatūras apliecība, kas piešķir ārsta profesionālo kvalifikāciju
Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją
2. Maģistra diploms (medicīnas maģistra kvalifikācijas grāds un ārsta kvalifikācija)

Magistro diplomas (medicinos magistro kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)

2. Internatūras apliecība (medicīnas ārsta profesionālā kvalifikācija)

Internatūros pažymėjimas (medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija)

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Medicīnas, ķirurģijas un dzemdniecības doktora grāda diploms
Diplôme d’Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements
Valsts eksāmena komisija
Jury d’examen d’Etat
Stāža sertifikāts
Certificat de stage

17. Maltas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Medicīnas un ķirurģijas studiju pabeigšanas diploms
Lawrja ta’ Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija
Maltas universitāte Universita` ta’ Malta Mediķu padomes reģistrācijas sertifikāts
Ċertifikat ta’ reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Atestāts par labi nokārtotu ārsta eksāmenu
Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen
Medicīnas fakultāte Faculteit Geneeskunde

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Sertifikāts par iegūtu medicīnas kandidātes/kandidāta grādu, saīsinātā forma: cand. Med.
Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus medicinae, short form: cand. Med.
Universitātes medicīnas fakultāte
Medisinsk universitetsfakultet
Kompetentas iestādes izsniegts apliecinājums ārstam par tiesībām praktizēt
Bekreftelse på praktisk tjeneste som lege utstedt av kompetent offentlig myndighet’

20. Polijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Ārsta diploms par augstskolas studijām ārstniecības nozarē

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza")

Augstskola

szkoły wyższe

1. Apliecība par Valsts ārstniecības eksāmena nokārtošanu
(līdz 2012. gada 1. janvārim)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego

2. Apliecība par Ārstniecības gala eksāmena nokārtošanu
(no 2013. gada 1. janvāra)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego

3. Sertifikāts par pēcdiploma prakses pabeigšanu

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego

21. Portugāles Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Medicīnas licenciāta kursa diploms
Carta de Curso de licenciatura em medicina

2. Sertifikāts par integrētajām maģistra studijām medicīnā

Certificado de mestrado integrado em medicina

Universitātes Universidades Ārstu apvienības izsniegts sertifikāts

Certificado emitido pela Ordem dos Médicos

22. Rumānijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Medicīnas licenciāta diploms

Diplomă de licenţă de doctor medic

2. Licenciāta un maģistra diploms1

Diploma de licență și master

1. Universitāte

Universităţi

2. Nacionālās izglītības ministrija1

Ministerul Educației Naționale

Piezīme.

1 No 2011. gada.

23. Slovākijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Diploms
vispārējā medicīna
vispārējās medicīnas doktors („MUDr.")

DIPLOM
všeobecné lekárstvo
doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")

Universitāte

Univerzita

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Diploms, kas piešķir nosaukumu "medicīnas doktors/medicīnas doktore"
Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine/doktorica medicine"
Universitāte

Univerza

Apliecība par nokārtotu profesionālo eksāmenu profesijā "Ārsts/ārste"

Potrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za Poklic Zdravnik/Zdravnica

25. Somijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Medicīnas licenciāta eksāmens
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen
Universitāte
Yliopisto

26. Spānijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Medicīnas un ķirurģijas licenciāta tituls
Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

2. Medicīnas licenciāta tituls Título de Licenciado en Medicina

3. Medicīnas zinātņu grāda ieguvēja/s nosaukums

Título de Graduado/a en Medicina

1. Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

2. Universitātes rektors
El rector de una Universidad

27. Šveices Konfederācija

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Federācijas ārsta diploms

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Federālais Iekšlietu departaments

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l'intérieur

Dipartimento federale dell'interno

28. Ungārijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Kvalificēta ārsta diploms (dr. med.)

Okleveles orvosdoktor oklevél (dr. med.)

Universitāte

Egyetem

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
1. Ārsta eksāmena apliecība
Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2. Apliecība par ārsta valsts eksāmenu un apliecība par sagatavošanās laiku medicīnas asistenta statusā, ciktāl tas Vācijas juridiskajos priekšrakstos ir bijis paredzēts attiecībā uz ārsta izglītības noslēgumu
Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Kompetentās iestādes Zuständige Behörden

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu Pievienotais sertifikāts
Ārsta eksāmens Läkarexamen Universitāte vai augstskola

Universitet eller högskola

Sociālās pārvaldes izdota ārsta kvalifikācijas apliecība

Bevis om legitimation som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ārsta kvalifikācijas dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijas pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

1. Austrijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista diploms

Facharztdiplom

Austrijas ārstu kamera

Österreichische Ärztekammer

2. Beļģijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista profesionālā kvalifikācija

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Tautas veselības ministrs

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

3. Bulgārijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Apliecība par specialitātes iegūšanu

Свидетелство за призната специалнос

Universitāte

Университет

4. Čehijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Specializācijas diploms

Diplom o specializaci

Veselības ministrija

Ministerstvo zdravotnictví

5. Dānijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista apliecība

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Veselības pārvalde

Sundhedsstyrelsen

Pacientu drošības un apelāciju aģentūra

Styrelsen for Patientsikkerhed

6. Francijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
1. Sertifikāts par medicīnas specializāciju kopā ar medicīnas doktora valsts diplomu

Certificat d'études spéciales de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

1. Universitātes

Universités

2. Kvalificēta ārsta speciālista apliecība kopā ar medicīnas doktora valsts diplomu

Attestation de médecin spécialiste qualifié accompagnée du diplôme d'Etat de docteur en médecine

2. Ārstu apvienības padome

Conseil de l'Ordre des médecins

3. Diploms par specializētām studijām vai diploms par specializētām kvalifikācijas papildstudijām, kas ir valsts doktora diploma pielikums

Diplôme d'études spécialisées ou diplôme d'études spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine

3. Universitātes

Universités

7. Grieķijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta specialitātes nosaukums

Τιτλος Ιατρικης Ειδικοτητας

1. Reģions

Περιφέρεια

2. Rajona pašpārvalde

Νομαρχιακη Αυτοδιοκηοη

3. Rajons

Νομαρχια

8. Horvātijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par kvalifikācijas celšanu 

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Veselības ministrija 

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

9. Igaunijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
1. Rezidentūras beigšanas apliecība

Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

2. Apliecība par rezidentūras pabeigšanu speciālās medicīniskās palīdzības specialitātē

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Universitāte

Tartu Ülikool

10. Islandes Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Specializācijas diploms

Sérfræðileyfi

Valsts galvenais ārsts

Landlæknir

11. Itālijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista diploms

Diploma di medico specialista

Universitāte

Università

12. Īrijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta specializācijas sertifikāts

Certificate of Specialist doctor

Kompetentā iestāde

Competent authority

13. Kipras Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Atzīts ārsta specialitātes sertifikāts

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ārstu padome

Ιατρικό Συμβούλιο

14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Sertifikāts par pabeigtām mācībām

Certificate of Completion of training

1. Pēcdiploma medicīniskās izglītības un mācību padome

Postgraduate Medical Education and Training Board

2. Vispārējā medicīnas padome

General Medical Council

15. Lietuvas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
1. Rezidentūras apliecība par ārsta speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

2. Rezidentūras apliecība (ārsta speciālista profesionālā kvalifikācija)

Rezidentūros pažymėjimas (gydytojo specialisto profesinė kvalifikacija)

Universitātes

Universitetas

 

16. Luksemburgas Lielhercogiste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista sertifikāts

Certificat de médecin spécialiste

Tautas veselības ministrs

Ministre de la Santé publique

17. Maltas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Mediķa speciālista sertifikāts

Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku

Speciālistu apstiprināšanas komisija

Kumitat ta’ Approvazzjoni dwar Speċjalisti

18. Nīderlandes Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
1. Apliecība par reģistrēšanos speciālistu reģistrā

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

2. Medicīnas speciālista diploms

Diploma geneeskundig specialist

1. Nīderlandes Karalistes Medicīnas apvienības noteikta medicīnas speciālistu reģistrācijas komisija (MSRC)

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRCvan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2. Nīderlandes Karalistes Medicīnas apvienības noteikta sociālo darbinieku reģistrācijas komisija

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3. Nīderlandes Karaliskās Ārstniecības attīstības sabiedrības medicīnas speciālistu (RGS) reģistrācijas komisija1

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Piezīme.

1 No 2013.gada 1. janvāra.

19. Norvēģijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista sertifikāts Spesialistgodkjenning Norvēģijas Medicīnas asociācija

Den norske lægeforening

20. Polijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par speciālista nosaukuma piešķiršanu

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Medicīnas eksāmenu centrs

Centrum Egzaminów Medycznych

21. Portugāles Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista nosaukums

Titulo de especialista

Mediķu apvienība

Ordem dos Médicos

22. Rumānijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Medicīnas speciālista sertifikāts

Certificat de medic specialist

Veselības ministrija

Ministerul Sănătăţii

23. Slovākijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Diploms par specializāciju

Diplom o špecializácii

1. Slovākijas Medicīnas Universitāte

Slovenská zdravotnícka univerzita

2. Komenska universitāte Bratislavā

Univerzita Komenského v Bratislave

3. Pavola Jozefa Šafarika Universitāte Košicē

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

24. Slovēnijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Apliecība par speciālista eksāmenu nokārtošanu

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1. Veselības ministrija

Ministrstvo za zdravje

2. Slovēnijas Ārstu kamera

Zdravniška zbornica Slovenije

25. Somijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista eksāmens

Erikoislääkärin tutkinto/ specialläkarexamen

Universitāte

Yliopisto

26. Spānijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Speciālista diploms

Título de Especialista

Izglītības un kultūras ministrija

Ministerio de Educación y Cultura

27. Šveices Konfederācija

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista diploms

Diplom als Facharzt,

Diplôme de médecin spécialiste, Diploma di medico specialista

Federālais Iekšlietu departaments un Šveices Ārstu savienība

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri

28. Ungārijas Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Ārsta speciālista sertifikāts

Szakorvosi bizonyítvány

Valsts eksaminācijas komisija

Nemzeti Vizsgabizottság

29. Vācijas Federatīvā Republika

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Atzinums par ārsta specializāciju

Fachärztliche Anerkennung

Attiecīgās zemes ārstu kamera

Landesärztekammer

30. Zviedrijas Karaliste

Nosaukums Iestāde, kas izdod dokumentu
Sociālās pārvaldes izsniegta apliecība par ārsta speciālista kompetenci

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Sociālā pārvalde

Socialstyrelsen

4. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 207
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas profesionālie nosaukumi un dokumenti, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālo darbību, ir atzīti Eiropas Savienībā un atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 647 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 514)

Nr.
p. k.
Valsts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesionālais nosaukums Ģimenes ārsta (vispārējās prakses ārsta) kvalifikāciju apliecinošais dokuments
1. Austrijas Republika Arzt für Allgemeinmedizin Diplom über die besondere Ausbildung in der Allgemeinmedizin
2. Beļģijas Karaliste Huisarts/Médecin généraliste Bijzondere beroepstitel van huisarts/Titre professionnel particulier de médecin généraliste
3. Bulgārijas Republika Лекар-специалист по Обща медицина Свидетелство за призната специалност по Обща медицина
4. Čehijas Republika Všeobecný praktický lékař Diplom o specializaci všeobecné praktické lékařství
5. Dānijas Karaliste Almen praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin
6. Francijas Republika Médecin qualifié en médecine générale Diplômes d'études spécialisées de médecine générale accompagnés du diplôme d'Etat de docteur en médecine
7. Grieķijas Republika Iατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής
8. Horvātijas Republika Specijalist obiteljske medicine Diploma o specijalističkom usavršavanju
9. Igaunijas Republika Perearst Residentuuri lõpetamist tõendav tunnistus

Diplom peremeditsiini erialal

10. Islandes Republika Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir) Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulækningaleyfi)
11. Itālijas Republika Medico di medicina generale Attestato di formazione specifica in medicina generale

Diploma di formazione specifica in medicina generale

12. Īrijas Republika General medical practitioner Certificate of specific qualifications in general medical practice
13. Kipras Republika Ιατρός Γενικής Ιατρικής Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
14. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste General practitioner Certificate of completion of training
15. Lietuvas Republika Šeimos medicinos gydytojas

Šeimos gydytojas

1. Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

2. Rezidentūros pažymėjimas (šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija)

16. Luksemburgas Lielhercogiste Médecin généraliste Diplôme de formation spécifique en medicine générale
17. Maltas Republika Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal-Familja Ċertifikat ta’ Speċjalista Mediku fil-Mediċina tal-Familja
18. Nīderlandes Karaliste Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (no 2013. gada 1. janvāra)

Certificaat van inschrijving in een specialistenregister van huisartsen

Diploma geneeskundig specialist

19. Norvēģijas Karaliste Allmennpraktiserende lege Bevis for kompetanse som allmenpraktiserende lege
20. Polijas Republika Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
21. Portugāles Republika Especialista em medicina geral e familiar Título de especialista em medicina geral e familiar
22. Rumānijas Republika Medic specialist medicină de familie Certificat de medic specialist medicină de familie
23. Slovākijas Republika Všeobecný lekár Diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo"
24. Slovēnijas Republika Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine
25. Somijas Republika Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittanut laillistettu lääkäri/Legitimerad läkare som har fullgjort särskild allmänläkarutbildning Todistus yleislääketieteen erityiskoulutuksesta/Bevis om särskild allmänläkarutbildning
26. Spānijas Karaliste Especialista en medicina familiar y comunitaria Título de especialista en medicina familiar y comunitaria
27. Šveices Konfederācija Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

Diplom als praktischer Arzt/

praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

28. Ungārijas Republika Háziorvostan szakorvosa Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány
29. Vācijas Federatīvā Republika Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
30. Zviedrijas Karaliste Specialist i allmänmedicin Bevis om specialistkompetens i allmänmedicin
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 207Pieņemts: 29.03.2005.Stājas spēkā: 02.04.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 01.04.2005.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
104820
{"selected":{"value":"09.11.2019","content":"<font class='s-1'>09.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.11.2019","iso_value":"2019\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2018","iso_value":"2018\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-08.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2016","iso_value":"2016\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2016.-25.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2014","iso_value":"2014\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2014.-18.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-19.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2007","iso_value":"2007\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2007.-25.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2005","iso_value":"2005\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2005.-02.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)