Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.124

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot. Nr.9 11.§)
Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārvalstīs iegūtos farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus (turpmāk—farmaceita kvalifikācijas dokumenti), kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

1.2. papildus nepieciešamās profesionālās pieredzes ilgumu un veidu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja saskaņā ar ārvalstīs iegūtajiem farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošajiem dokumentiem farmaceits ieguvis likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām atbilstošu izglītību (attiecībā uz struktūru un saturu), bet farmaceita kvalifikācijas dokumentu apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.

2. Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, Latvijā tiek atzīti farmaceita kvalifikācijas dokumenti (pielikums), kas Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Saeimas apstiprinātiem starptautiskiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, ir atzīti Eiropas Savienībā un ir izsniegti:

2.1. Austrijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.2. Beļģijas Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.3. Čehijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.4. Dānijas Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.5. Francijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.6. Grieķijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.7. Igaunijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.8. Īrijas Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.9. Islandes Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.10. Itālijas Republikā— no 1993.gada 1.novembra, izņemot Itālijas Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus par farmaceita izglītību, kura uzsākta līdz 1993.gada 1.novembrim un pabeigta līdz 2003.gada 1.novembrim un neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām;

2.11. Kipras Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.13. Lietuvas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.14. Luksemburgas Lielhercogistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.15. Maltas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.16. Nīderlandes Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.17. Norvēģijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.18. Polijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.19. Portugāles Republikā — no 1987.gada 1.oktobra;

2.20. Slovākijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.21. Slovēnijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.22. Somijas Republikā — no 1994.gada 1.janvāra;

2.23. Spānijas Karalistē — no 1987.gada 1.oktobra;

2.24. Šveices Konfederācijā — no 2002.gada 1.jūnija;

2.25. Ungārijas Republikā — no 2004.gada 1.maija;

2.26. Vācijas Federatīvajā Republikā — no 1987.gada 1.oktobra, izņemot Vācijas Demokrātiskajā Republikā izsniegtos izglītību un profesionālo kvalifi­kāciju apliecinošos dokumentus, kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;

2.27. Zviedrijas Karalistē — no 1994.gada 1.janvāra;

2.28. Bulgārijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.29. Rumānijas Republikā – no 2007.gada 1.janvāra;

2.30. Horvātijas Republikā – no 2013. gada 1. jūlija.

(Grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.479; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.298)

3. Pēc šo noteikumu 2.punktā minētā datuma izsniegtos farmaceita kvali­fikācijas dokumentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bet nav noteikti šo noteikumu pielikumā, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir ieguvusi nepiecie­šamo izglītību, lai veiktu farmaceita profesionālo darbību. Šādi farmaceita kvalifikācijas dokumenti tiek atzīti par līdzvērtīgiem šo noteikumu pielikumā minētajiem dokumentiem.

4. Pirms šo noteikumu 2.punktā minētā datuma (izņemot šo noteikumu 6., 8. un 9.punktā minētos gadījumus) izsniegtos farmaceita kvalifikācijas doku­mentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un ir atzīti Eiropas Savienībā, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīša­nas sistēmu, ja tie atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikā­cijas iegūšanai.

5. Pirms šo noteikumu 2.punktā minētā datuma attiecīgajā valstī (izņemot šo noteikumu 6., 8. un 9.punktā minētos gadījumus) izsniegtos farmaceita kvalifikācijas dokumentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbī­bu un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

6. Vācijas Demokrātiskās Republikas teritorijā izsniegtos farmaceita kva­lifikācijas dokumentus, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja:

6.1. tie apliecina, ka izglītības iegūšana ir uzsākta pirms 1990.gada 3.oktobra;

6.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās insti­tūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi farmaceita kvalifikācijas dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šo noteikumu 2.punktā minētie farmaceita kvalifikācijas dokumenti, un kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tas izsniegts, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepār­traukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

7. Farmaceita izglītības dokumentus, kas izsniegti personai, kuras mītnes valsts ir Lihtenšteinas Firstiste, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvali­fikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Lihtenšteinas Firstistes kompe­tentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir apguvusi praktisko apmācību, kas nepieciešama profesionālās darbības veikšanai farma­ceita profesijā Lihtenšteinas Firstistē.

8. Speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu piemēro farma­ceita kvalifikācijas dokumentiem, ja attiecīgās izglītības iegūšana ir uzsākta vai dokumenti ir iegūti:

8.1. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čehoslovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Čehijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Čehijas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.2. līdz 1991.gada 20.augustam — Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un tiem ir pievienots Igaunijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Igaunijas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.3. līdz 1990.gada 11.martam — Padomju Sociālistisko Republiku Savie­nībā un tiem ir pievienots Lietuvas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Lietuvas Republikā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.4. līdz 1993.gada 1.janvārim — Čeho­slovākijas Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Slovākijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovākijas Repub­likā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

8.5. līdz 1991.gada 25.jūnijam — Dienvidslāvijas Sociālistiskajā Federatīvajā Republikā un tiem ir pievienots Slovēnijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Slovēnijas Repub­likā izsniegtajiem farmaceita kvalifikācijas dokumentiem, kas dod tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, un personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

9. Itālijas Republikā izsniegtos farmaceita kvalifikācijas dokumentus par farmaceita izglītību, kura uzsākta līdz 1993.gada 1.novembrim un pabeigta līdz 2003.gada 1.novembrim un kuru apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja tiem ir pievienots Itālijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas.

10. Ja persona vēlas strādāt Latvijas Republikā par aptiekas vadītāju, farmaceita kvalifikācijas dokumentiem jāpievieno mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka:

10.1. personai ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze farmaceita profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas;

10.2. persona neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību;

10.3. personai ir nevainojama reputācija, tā nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un tiesa to nav atzinusi par maksātnespējīgu parādnieku, un tā nav atkārtoti gada laikā administratīvi sodīta par farmaceitiskās darbības pārkāpumiem.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.479; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.298)

Noteikumos ir iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1985.gada 16.septembra Direktīvas 85/433/EEK par farmācijas diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpēju atzīšanu, tostarp par pasākumiem, kas palīdz sekmīgi īstenot tiesības veikt uzņēmējdarbību attiecībā uz noteiktām darbībām farmācijas jomā;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 14.maija Direktīvas 2001/19/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/48/EEK un Padomes Direktīvu 92/51/EEK par vispārēju sistēmu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, kā arī Padomes Direktīvu 77/452/EEK, Padomes Direktīvu 77/453/EEK, Padomes Direktīvu 78/686/EEK, Padomes Direktīvu 78/687/EEK, Padomes Direktīvu 78/1026/EEK, Padomes Direktīvu 78/1027/EEK, Padomes Direktīvu 80/154/EEK, Padomes Direktīvu 80/155/EEK, Padomes Direktīvu 85/384/EEK, Padomes Direktīvu 85/432/EEK, Padomes Direktīvu 85/433/EEK un Padomes Direktīvu 93/16/EEK attiecībā uz vispārējās aprūpes māsu, zobārstu, veterinārārstu, vecmāšu, arhitektu, farmaceitu un ārstu profesijām (dokuments attiecas uz Eiropas Ekonomikas zonu);

3) Padomes 1990.gada 4.decembra Direktīvas 90/658/EEK, ar ko groza vairākas direktīvas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ņemot vērā Vācijas apvienošanos;

4) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/100/EK, ar ko pielāgo dažas direktīvas personu pārvietošanās brīvības jomā saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos;

5) Padomes 2013. gada 13. maija Direktīvas 2013/25/ES, ar ko pielāgo atsevišķas direktīvas par tiesībām veikt uzņēmējdarbību un brīvi sniegt pakalpojumus saistībā ar Horvātijas Republikas pievienošanos.

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.februāra noteikumiem Nr.124
Farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti vai to kopums, kas to izsniedzējvalstīs apliecina tiesības veikt farmaceita profesionālo darbību, ir atzīti Eiropas Savienībā un kuru apliecinātā izglītība atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām farmaceita profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

(Pielikums grozīts ar MK 10.07.2007. noteikumiem Nr.479; MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.298)

1. Austrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Valsts aptiekāra diploms (Staatliches Apothekerdiplom)

Darba, veselības un sociālo lietu federālā ministrija

(Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales)

2. Beļģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Aptiekāra diploms

(Diploma van apotheker)

1.Universitātes

(De universiteiten/les universités)

2.Kompetenta flāmu kopienas eksāmenu komisija/kompetenta franču kopienas eksāmenu komisija

(De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française)

Farmaceita diploms

(Diplôme de pharmacien)

3. Čehijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par studiju pabeigšanu farmācijas studiju programmā

(maģistrs, Mg.) (Diplom o ukončení studia ve studijním programu farmacie (magistr, Mgr.))

Čehijas Republikas universitātes Farmācijas fakultāte

(Farmaceutická fakulta univerzity v České Republice)

Valsts noslēguma eksāmena atestāts

(Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)

4. Dānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par nokārtotu farmācijas kandidāta eksāmenu

(Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen)

Dānijas farmācijas augstskola

(Danmarks Farmaceutiske Højskole)

5. Francijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms/Farmācijas doktora diploms

(Diplôme d’Etat de pharmacien/ Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie)

Universitātes

(Universités)

6. Grieķijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

Farmaceita profesijas prakses atļauja

(Αδεια Ασκησης φαρμακευτικον επαγγελματος)

Rajona pašpārvalde

(Νομαρχιακη Αυτοδιοικηση)

7. Igaunijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais

sertifikāts

Diploms par provizoru mācību programmas apgūšanu

(Diplom proviisori õppekava läbimisest)

Tartu universitāte

(Tartu Ülikool)

8. Īrijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Reģistrēta farmaceita sertifikāts

(Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist)

9. Islandes Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu farmaceita eksāmenu

(Próf í lyfjafræði)

Islandes augstskola

(Háskóli Íslands)

10. Itālijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms vai sertifikāts par farmaceita profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu pēc valsts eksāmenu nokārtošanas

(Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato)

Universitātes

(Università)

11. Kipras Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Reģistrēta farmaceita sertifikāts

(Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρμακοποιού)

Farmaceitu padome

(Συμβούλιο Φαρμακευτικής)

12. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Reģistrēta farmaceita sertifikāts

(Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist)

13. Lietuvas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par augstāko izglītību, kas apliecina piešķirto farmaceita profesionālo kvalifikāciju

(Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją)

Universitāte

(Universitetas)

14. Luksemburgas Lielhercogiste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

(Diplôme d’Etat de pharmacien)

Valsts eksāmena žūrija un nacionālās izglītības ministra vīza

(Jury d’examen d’Etat et visa du ministre de l’éducation nationale)

15. Maltas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

(Lawrja fil-farmaċija)

Maltas universitāte

(Universita` ta’ Malta)

16. Nīderlandes Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par veiksmīgi nokārtotiem aptiekāra eksāmeniem

(Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen)

Farmācijas fakultāte

(Faculteit Farmacie)

17. Norvēģijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par iegūtu kandidātes/ kandidāta grādu farmācijā, saīsinātā forma: cand. pharm.

(Vitnemål for fullført grad candidata/candidatus pharmaciae, short form: cand. pharm.)

Universitātes fakultāte

(Universitetsfakultet’)

18. Polijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par augstskolas studiju beigšanu farmācijas nozarē ar maģistra grādu

(Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra)

1.Medicīnas Akadēmija (Akademia Medyczna)

2.Medicīnas universitāte (Uniwersytet Medyczny)

3. Jagelona universitātes Medicīnas fakultāte

(Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

19. Portugāles Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmācijas zinātnes licenciāta kursa diploms

(Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas)

Universitātes

(Universidades)

20. Slovākijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Augstskolas diploms par akadēmiskā nosaukuma “farmācijas maģistrs” (“Mg.”) piešķiršanu

(Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “magister farmácie” (“Mgr.”))

Augstskola

(Vysoká škola)

21. Slovēnijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms, kas piešķir nosaukumu “Farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre”

(Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv “Magister farmacije/magistra farmacije”)

Universitātes (Univerza)

Apliecība par eksāmenu nokārtošanu par farmācijas maģistra/ farmācijas maģistres nosaukuma piešķiršanu (Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije)

22. Somijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms par nokārtotu provizora eksāmenu

(Proviisorin tutkinto/provisorexamen)

1.Helsinku universitāte (Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet)

2.Kuopi universitāte (Kuopion yliopisto)

23. Spānijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmācijas licenciāta tituls

(Título de licenciado en farmacia)

Izglītības un kultūras ministrija/ Universitātes rektors

(Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad)

24. Šveices Konfederācija

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Šveices Konfederācijas diplomēts aptiekārs

(titulaire du diplôme fédéral de pharmacien, eidgenössisch diplomierter Apotheker, titolare di diploma federale di farmacista)

Federālais iekšlietu departaments (Département fédéral de l’intérieur)

25.Ungārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diplomēta farmaceita diploms

(Magister pharmaciae, abrev.: Mg. pharm.)

(Okleveles gyógyszerész oklevél (Magister pharmaciae, abrev.: Mag. pharm.))

Universitāte

(Egyetem)

26. Vācijas Federatīvā Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Apliecība par valsts eksāmenu farmācijā

(Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung)

Kompetentās iestādes

(Zuständige Behörden)

27. Zviedrijas Karaliste

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Aptiekāra eksāmens

(Apotekarexamen)

Upsalas universitāte

(Uppsala universitet)

28. Bulgārijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Maģistra diploms par augstākās izglītības iegūšanu farmācijas specialitātē ar profesionālo kvalifikāciju “farmācijas maģistrs”

(Диплома за висше образование на образователно-квалификационна степенМагистърпоФармацияс професионална квалификацияМагистър-фармацевт”)

Medicīnas universitātes Farmācijas fakultāte

(Фармацевтичен факултет към Медицински университет)

29. Rumānijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Farmaceita diploms

(Diplomă de licenţă de farmacist)

Universitāte

(Universităţi)

30. Horvātijas Republika

Diploma nosaukums

Iestāde, kas izdod diplomu

Diplomam pievienotais sertifikāts

Diploms "farmācijas maģistrs/farmācijas maģistre" (Diploma "magistar farmacije/magistra farmacije")

1. Farmācijas un bioķīmijas fakultāte Zagrebas Universitātē (Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

2. Medicīnas fakultāte Splitas Universitātē (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu)

3. Ķīmijas tehnoloģiju fakultāte Splitas Universitātē (Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 15.02.2005.Stājas spēkā: 19.02.2005.Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 28 (3186), 18.02.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
101885
{"selected":{"value":"20.06.2014","content":"<font class='s-1'>20.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2014","iso_value":"2014\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2007","iso_value":"2007\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2007.-19.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2005","iso_value":"2005\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2005.-13.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2014
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva