Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 254

Rīgā 2018. gada 3. maijā (prot. Nr. 22 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 12. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 73., 246. nr.; 2017, 91. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Būvuzņēmumiem, par kuriem reģistrā dati pieejami mazāk nekā par vienu darbības gadu, piešķir 5. klasi.";

1.2. papildināt 8.1 punktu aiz vārdiem "Būvuzņēmumu neklasificē" ar vārdiem "vispārējā kārtībā";

1.3. izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Kvalifikācijas klasi nosaka, aprēķinot vidējo aritmētisko rezultātu no profesionālās pieredzes kritērijos (1., 3. un 4. kritērijs) iegūtās summas, ko koriģē atbilstoši būvuzņēmuma finansiāli ekonomiskajiem rādītājiem un ilgtspējas kritēriju vērtējumam, vai pārtrauc klasifikāciju, ja būvuzņēmums neatbilst kvalifikācijas nosacījumiem (6. un 10. kritērijs).";

1.4. aizstāt 15. punktā profesionālās pieredzes rādītāja aprēķina formulu

""

ar profesionālās pieredzes rādītāja aprēķina formulu

"";

1.5. papildināt 15.1 punktu aiz skaitļa un vārda "44. punktu" ar vārdiem un skaitli "ja būvuzņēmums atbilst šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem";

1.6. papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Būvuzņēmumi, kuri atbilst šo noteikumu 8.1 punktā minētajiem nosacījumiem un kuru reģistrācija reģistrā klasifikācijas brīdī ir atjaunota ilgāk nekā vienu gadu, var pretendēt uz pagaidu klasifikāciju.";

1.7. svītrot 28.3. apakšpunktu;

1.8. izteikt 32.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.4. 3. kritērijs - būvuzņēmuma pieredze būvniecībā:

32.4.1. ilgāk par astoņiem gadiem - būvuzņēmums atbilst 1. klasei;

32.4.2. ilgāk par sešiem gadiem un trim mēnešiem līdz astoņiem gadiem - būvuzņēmums atbilst 2. klasei;

32.4.3. ilgāk par četriem gadiem un septiņiem mēnešiem līdz sešiem gadiem un trim mēnešiem - būvuzņēmums atbilst 3. klasei;

32.4.4. ilgāk par trim gadiem līdz četriem gadiem un septiņiem mēnešiem - būvuzņēmums atbilst 4. klasei;

32.4.5. līdz trim gadiem - būvuzņēmums atbilst 5. klasei;";

1.9. svītrot 32.6. apakšpunktu;

1.10. aizstāt 33. punktā vārdus "bet likviditātes un finanšu līdzsvara rādītāji" ar vārdiem "bet likviditātes rādītāji";

1.11. izteikt 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 14. un 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, būvuzņēmuma kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes rādītājs ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai klasifikācijas atcelšanu.";

1.12. izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2.7. kritērijs - finanšu līdzsvara rādītājs, ko izsaka pašu kapitāla procentuālā attiecība pret aktīvu kopsummu. Ja finanšu līdzsvara rādītājs pēdējā pārskata gadā ir 20 % un vairāk, piemēro korekciju -0,245 punktu apmērā.";

1.13. aizstāt 34.4. apakšpunktā skaitli "0,245" ar skaitli "0,1";

1.14. svītrot 34.6. apakšpunktu;

1.15. izteikt 36.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2.7. piespiedu ietekmēšanas līdzekli, kas piemērots par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma normu pārkāpumu par 36 mēnešu periodu vai par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumu par 12 mēnešu periodu pirms lēmuma pieņemšanas par klasifikāciju. Ja Sodu reģistra dati liecina par šo noteikumu 3. pielikumā minēto Krimināllikuma normu pārkāpumu vai par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumu darba tiesisko attiecību jomā, piemēro korekciju 0,5 punktu apmērā. Par pārējo šo noteikumu 3. pielikumā minēto Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normu pārkāpumu piemēro korekciju 0,1 punkta apmērā;";

1.16. papildināt noteikumus ar 36.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.5. 16. kritērijs - vispārsaistošas ģenerālvienošanās slēdzējs. Ja būvuzņēmējs ir parakstījis vispārsaistošu ģenerālvienošanos atbilstoši Darba likuma 18. panta ceturtajai daļai un kvalificēšanas brīdī attiecīgā ģenerālvienošanās ir spēkā, piemēro korekciju -0,25 punktu apmērā.";

1.17. svītrot 44.2.3. apakšpunktu;

1.18. izteikt 44.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2.4. summējot korekciju, kas atbilstoši kvalifikācijai 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14., 15. un 16. kritērijā jāpiemēro katram apvienības dalībniekam;";

1.19. svītrot 44.5. apakšpunktā skaitli "7.";

1.20. izteikt 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Ja, aprēķinot kvalifikācijas klasi visās kritēriju grupās atbilstoši šo noteikumu 15. punktam, klasifikācijas iestāde konstatē, ka vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku likviditātes rādītājs pēdējā pārskata gadā ir mazāks par šo noteikumu 34.1. apakšpunktā noteiktajām klases atbilstības prasībām, apvienības kvalifikācijas klasi koriģē tā, lai tā atbilstu likviditātei noteiktajām atbilstības prasībām. Ja pēdējā pārskata gadā likviditātes vai finanšu spēju rādītājs vairāk nekā pusei apvienības dalībnieku ir mazāks par 5. klasei noteikto vērtību, klasifikācijas iestāde pieņem lēmumu par kvalificēšanas pārtraukšanu vai klasifikācijas atcelšanu.";

1.21. papildināt noteikumus ar 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Šo noteikumu 33.1 un 44.1 punktu nepiemēro līdz 2019. gada 28. februārim.";

1.22. izteikt 3. pielikuma II sadaļu šādā redakcijā:

"II. Administratīvo pārkāpumu kodekss
(būvkomersanta pārbaudes periods - 12 mēneši)
29.

41. pants. Darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

30.

41.4 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

31.

41.5 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai

32.

58. pants. Vides piesārņošana un piegružošana

33.

62. pants. Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšana

34.

65. pants. Dabas resursu vai vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšana

35.

66. pants. Vidi ietekmējošo būvju un ietaišu bojāšana vai iznīcināšana

36.

72. pants. Attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

37.

75. pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

38.

75.2 pants. Azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

39.

82. pants. Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošana no kuģiem

40.

83. pants. Piesārņojošo vielu emisiju ierobežojošu pasākumu neveikšana nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu periodos

41.

85. pants. Prasību pārkāpšana attiecībā uz projektu dokumentācijas saskaņošanu

42.

85.1 pants. Apzināti nepatiesu ierakstu izdarīšana projekta dokumentācijā par tās atbilstību vides aizsardzības normām vai prasībām

43.

88. pants. Ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

44.

89. pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

45.

89.1 pants. Kultūras pieminekļu restaurācijas, konservācijas un remonta, kā arī izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana

46.

140. pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

47.

144. pants. Maģistrālo cauruļvadu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

48.

152. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

49.

166.7 pants. Darba koplīguma neslēgšana un darba koplīguma noteikumu neizpilde

50.

179. pants. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana"

2. Šo noteikumu 1.16. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.

3. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.14., 1.15., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. martā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedra,
ekonomikas ministra vietā -
labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 254Pieņemts: 03.05.2018.Stājas spēkā: 09.05.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.05.2018. OP numurs: 2018/89.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298791
09.05.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"