Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 2016, 31., 59., 81., 254. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 41. panta 2.2 daļā vārdus "vai psihiskas dabas traucējumus".

2. 48. pantā:

aizstāt pirmās daļas 6. punktā vārdu "sešpadsmit" ar vārdu "astoņpadsmit";

papildināt pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) noziedzīgs nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai tīšs noziedzīgs nodarījums pret personas veselību vai tikumību un dzimumneaizskaramību izdarīts nepilngadīgā klātbūtnē."

3. Izslēgt 49. panta otrajā daļā vārdus "vai psihiskas dabas traucējumus".

4. Papildināt 50. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja vismaz viens noziedzīgais nodarījums, kas veido noziedzīgu nodarījumu kopību, ir smags noziegums, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem gadiem, prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, kopējo soda apmēru vai laiku nedrīkst noteikt lielāku par maksimālo soda apmēru vai laiku, kāds paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

5. Papildināt 52. pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Aizstātos sodus pilnībā saskaita."

6. Izteikt 55. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Nosacīti notiesājot, var piespriest papildsodus. Papildsodu - probācijas uzraudzība - izpilda tikai tad, ja tiesa nolemj izpildīt spriedumā noteikto pamatsodu."

7. Papildināt 56. panta 1.1 daļu pēc vārda "dzimumneaizskaramību" ar vārdiem "vai ar ko nodarīti smagi miesas bojājumi, kas saistīti ar dzimumorgānu kropļošanu vai reproduktīvo spēju zaudējumu, vai cilvēku tirdzniecībā, vai piespiešanā veikt abortu".

8. Papildināt 63. panta devīto daļu ar vārdiem "izņemot tās, kuras likumā paredzētas, ja pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums".

9. Papildināt 98. panta trešās daļas dispozīciju pēc vārda "vai" ar vārdiem "par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu".

10. Izteikt 99. panta ceturtās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(4) Par šā panta otrajā vai trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -".

11. Aizstāt 109. panta ceturtās daļas dispozīcijā vārdus "patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu" ar vārdiem "šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu".

12. 125. pantā:

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu -";

papildināt otro daļu ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) tās izdarītas pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, -".

13. 126. pantā:

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu -";

papildināt otro daļu ar 7. punktu šādā redakcijā:

"7) tās izdarītas pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, -".

14. Papildināt 130. panta trešo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) tās izdarītas pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, -".

15. Papildināt likumu ar 132.1 pantu šādā redakcijā:

"132.1 pants. Vajāšana

Par vairākkārtēju vai ilgstošu citas personas izsekošanu, novērošanu, draudu izteikšanu šai personai vai nevēlamu saziņu ar šo personu, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību, -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

16. Papildināt 148. panta trešās daļas dispozīciju pēc vārdiem "apmērā vai" ar vārdiem "par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu".

17. 150. pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "soda" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai";

papildināt trešās daļas dispozīciju pēc vārdiem "draudiem vai" ar vārdiem "par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu".

18. Izteikt 170. panta dispozīciju šādā redakcijā:

"Par izvairīšanos no tiesas nolēmuma vai kompetentas valsts institūcijas lēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt savus vecākus, vecvecākus, bērnus, mazbērnus vai citas personas un dot tiem uzturu, -".

19. Izteikt 190. panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā, -".

20. 195.2 pantā:

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "vai ja to izdarījusi organizēta grupa";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

21. Izteikt 206. panta trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -".

22. 210. pantā:

papildināt dispozīciju pēc vārda "subsīdiju" ar vārdu "dotāciju";

papildināt sankciju pēc vārda "soda" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai".

23. 215. pantā:

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai, kreditoru sapulcei vai citām likumā paredzētajām institūcijām vai personām, kā arī par darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, ja to izdarījis administrators maksātnespējas procesā, -";

izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka (juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta) pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana tiesai vai administratoram, darījumu nelikumīga veikšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana, -".

24. 215.1 pantā:

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "ierobežotas maksātspējas gadījumiem paredzētā";

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par šķēršļu likšanu tiesiskās aizsardzības procesā, kas izpaužas kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana tiesai vai tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai, darījumu nelikumīga veikšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana, -".

25. Aizstāt 218. panta trešās daļas dispozīcijā vārdus "paredzētajām darbībām, ja tās" ar vārdiem "paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to".

26. 220.1 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "soda" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai";

izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem."

27. 221. pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "soda" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai";

izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju, ja tas izdarīts lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -".

28. 229. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"229. pants. Nelikumīgas darbības ar valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekli";

papildināt pirmās daļas dispozīciju pēc vārda "apgānīšanu" ar vārdiem "kā arī par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa nelikumīgu izvešanu ārpus Latvijas Republikas vai tā nelikumīgu atsavināšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valsts vai sabiedrības interesēm";

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa iznīcināšanu, bojāšanu vai apgānīšanu, ja tas izdarīts ar dedzināšanu, spridzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja to izdarījusi personu grupa, -".

29. Papildināt likumu ar 229.1 un 229.2 pantu šādā redakcijā:

"229.1 pants. Nelikumīgas darbības ar valstij piederošām senlietām

Par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu, pārsūtīšanu, atsavināšanu vai par to nelikumīgu izvešanu ārpus Latvijas Republikas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

229.2 pants. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu un pārsūtīšanu

Persona, kura labprātīgi nodevusi nelikumīgi iegūtas, glabātas, pārvietotas vai pārsūtītas valstij piederošas senlietas, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu un pārsūtīšanu."

30. Izteikt 243. panta piektās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(5) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās vērstas pret automatizētu datu apstrādes sistēmu, kas apstrādā informāciju, kura saistīta ar valsts politisko, ekonomisko, militāro, sociālo vai citu drošību, vai par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, -".

31. Papildināt 284. panta pirmās daļas dispozīciju pēc vārda "valsts" ar vārdu "ārējās".

32. 308. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"308. pants. Nelikumīgas darbības ar apķīlātu, arestētu un izņemtu mantu";

aizstāt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "vai arestētas" ar vārdiem "arestētas vai administratīvā pārkāpuma lietvedībā izņemtas".

33. 320. pantā:

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, pieprasīšanu, izspiešanu vai pieņemšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku par kādu jau izdarītu likumīgu vai nelikumīgu darbību vai pieļautu bezdarbību, izmantojot savu dienesta stāvokli, neatkarīgi no tā, vai pieprasītais, izspiestais, pieņemtais vai piedāvātais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, -";

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par kukuļa vai tā piedāvājuma pieņemšanu vai par kukuļa pieprasīšanu vai izspiešanu, ko izdarījusi valsts amatpersona pati vai ar starpnieku pirms kādas likumīgas vai nelikumīgas darbības izdarīšanas vai neizdarīšanas, izmantojot savu dienesta stāvokli, neatkarīgi no tā, vai pieprasītais, izspiestais, pieņemtais vai piedāvātais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai, -";

aizstāt trešās daļas dispozīcijā vārdu "pieprasīts" ar vārdiem "pieņemts pēc tā pieprasīšanas";

aizstāt ceturtās daļas dispozīcijā vārdu "izspiests" ar vārdiem "pieņemts pēc tā izspiešanas".

34. 321. pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "vienam gadam" ar vārdiem "trim gadiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu "trim" ar vārdu "četriem";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tas izdarīts lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par šā panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

Pārejas noteikumi

1. Personas, kuras izdarījušas noziedzīgu nodarījumu līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saucamas pie kriminālatbildības saskaņā ar tām Krimināllikuma normām, kuras bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā, turklāt ņemot vērā, ka kriminālatbildība par noziedzīgu nodarījumu nevar iestāties, ja pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā par to netiek paredzēta kriminālatbildība.

2. Izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par nodarījumiem, par kuriem pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā netiek paredzēta kriminālatbildība, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu. Ja krimināllietas materiālos ir ziņas par faktiem, sakarā ar kuriem personai būtu jāpiemēro administratīvais sods, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

3. Kriminālprocesu, kurš pabeigts, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības par nodarījumiem, par kuriem pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas Krimināllikumā netiek paredzēta kriminālatbildība, un attiecībā uz kuru lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeidz saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377. panta 2. punktu.

4. Šā likuma nosacījumi neattiecas uz personām, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ir notiesātas vai kurām sods noteikts ar prokurora priekšrakstu par sodu.

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 8. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 08.06.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 22.06.2017. OP numurs: 2017/124.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
291734
01.01.2018
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"