Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 110

Rīgā 2016. gada 23. februārī (prot. Nr. 9 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām"

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 4. panta otro daļu un 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta otrās daļas
6. punktu, 12.1 pantu un  20. panta astoto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201. nr.; 2009, 206. nr.; 2012, 15. nr.; 2013, 73. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "Atkritumu apsaimniekošanas likuma" ar skaitļiem un vārdiem "12. panta otrās daļas 6. punktu, 12.1 pantu un";

1.2. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. pārskata veidlapa "Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem" (3. pielikums) (turpmāk - atkritumu veidlapa). Atkritumu veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu  remonta un apkopes darbnīcai, atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki, bīstamo atkritumu radītāji un atkritumu radītāji, kas paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai, kā arī komersanti, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja (tai skaitā komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi vai slēgtas vai rekultivētas  atkritumu izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu).";

1.3. izteikt 2. pielikuma 2. tabulas 5., 6., 7., 8., 9. un 10. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Emisijas limits Faktiskā emisija
g/s,
ouE/s
mg/m3,
ouE/m3
t/g,
ouE/g
g/s,
ouE/s
mg/m3,
ouE/m3
t/g,
ouE/g
5 6 7 8 9 10"

1.4. aizstāt 2. pielikuma 2. tabulas paskaidrojumā tekstu "5., 6. un 7. aile - norāda emisiju limitus gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/a)" ar tekstu "5., 6. un 7. aile - norāda emisijas limitus gramos sekundē (g/s); miligramos kubikmetrā (mg/m3) un tonnās gadā (t/g). Smaku emisijas limitus norāda smaku vienībās sekundē (ouE/s), vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3) un smaku vienībās gadā (ouE/g).";

1.5. papildināt 2. pielikuma 2. tabulas paskaidrojumu aiz vārdiem "pārrēķinātas uz fiksēto skābekļa saturu" ar tekstu "Smaku emisiju norāda smaku vienībās sekundē (ouE/s), vienā kubikmetrā gāzes standartapstākļos (ouE/m3) un smaku vienībās gadā (ouE/g).";

1.6. izteikt 2. pielikuma 3. tabulas 5., 6., 7., 8., 9. un 10. ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Izplūdes gāzes, kopā pirms GAI (t/g, ouE/g) T. sk.
novadīts uz
GAI (t/g, ouE/g)
No tā attīrīts Emisija gaisā (t/g, (ouE/g) Emisijas limits
(t/g, ouE/g)
kopā
(t/g, ouE/g)
utilizēts
(t/g, ouE/g)
5 6 7 8 9 10"

1.7. papildināt 2. pielikuma 4. tabulu ar rindu šādā redakcijā:

  "315 Biogāze "tūkst. m3       "

1.8. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums 
Ministru kabineta
2008. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1075

Veidlapa "Nr. 3 - Atkritumi. Pārskats par atkritumiem"
___________ gads

Ziņas par operatoru:

Operatora/komersanta nosaukums/
fiziskas personas vārds un uzvārds
 
   
Faktiskā adrese  
   
Juridiskā adrese  
   
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)  
   
Reģistrācijas numurs komercreģistrā  
   
Darbības kods saskaņā ar NACE 2. red.  
   
Piesārņojošās darbības kategorija   A   B   C        
   
Atkritumu apsaimniekošanas atļauja AAA:

1. Atkritumu savākšana vai atkritumu savākšana un pārvadāšana

2. Atkritumu pārvadāšana

3. Atkritumu pārkraušana un uzglabāšana

4. Atkritumu šķirošana un uzglabāšana

5. Atkritumu uzglabāšana

6. Slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšana un tajā esošo atkritumu pāršķirošana

Reģistrācija 1. Atkritumu tirgotājs

2. Atkritumu apsaimniekošanas starpnieks

Atļaujas vai apliecinājuma numurs un datums, datums, kad pieņemts lēmums par personas reģistrāciju atkritumu tirgotāju vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieku sarakstā, datums, kad izsniegts paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem, un tā numurs (atkritumu radītājiem, kas paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai)

 
Veidlapas aizpildītājs  
  (amats, vārds, uzvārds, tālrunis)
Atbildīgā persona  
  (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

A daļa: Rindas A1 un A2 aizpilda visas šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās personas

A1 Personas darbības veids ar atkritumiem 1. Atkritumu radītājs  
2. Atkritumu apsaimniekotājs  
A2 Personas statuss Pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrība, aģentūra vai iestāde  
Komersants (izņemot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības)  
Fiziska persona  

B daļa: Rindas B1-B10 aizpilda operatori vai komersanti, kuri rada atkritumus

  1. 2. 3. 4. 5.
B1 Atkritumu nosaukums          
B2 Atkritumu klases kods          
B3 Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (H kods, tikai bīstamajiem atkritumiem)          
B4 Atkritumu daudzuma noteikšanas metode          
B5 Atkritumu daudzums uzņēmumā pārskata gada sākumā (t)          
B6 Pārskata gada laikā radītais atkritumu daudzums (t)          
B7 Operatora vai komersanta pārskata gada laikā veiktās darbības ar atkritumiem 1. Apglabāto atkritumu daudzums D kods          
daudzums (t)          
2. Pārstrādāto atkritumu daudzums R kods          
daudzums (t)          
B8 Citai personai pārskata gadā nodotie atkritumi nodots apglabāšanai gadā (t)          
nodots pārstrādei gadā (t)          
B9 Izvestie/eksportētie atkritumi izvests/eksportēts apglabāšanai gadā (t)          
izvests/eksportēts pārstrādei gadā (t)          
B10 Operatora vai komersanta uzkrātais atkritumu daudzums pārskata gada beigās (t)          

C daļa: Rindas C1-C13 aizpilda personas, kas apsaimnieko atkritumus

  1. 2. 3. 4. 5.
C1 Atkritumu nosaukums          
C2 Atkritumu klases kods          
C3 Īpašības, kuras padara atkritumus bīstamus (H kods, tikai bīstamajiem atkritumiem)          
C4 Atkritumu daudzuma noteikšanas metode          
C5 Atkritumu daudzums pārskata gada sākumā (t)          
C6 Pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu veidi un daudzums no tiešajiem atkritumu radītājiem vai veiktas darbības ar šādiem atkritumiem (t) nešķiroti atkritumi          
lielgabarīta atkritumi          
šķiroti atkritumi          
C7 Pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu veidi un daudzums no atkritumu apsaimniekotājiem vai veiktas darbības ar šādiem atkritumiem (t) nešķiroti atkritumi          
lielgabarīta atkritumi          
šķiroti atkritumi          
C8 Operatora vai komersanta, vai fiziskas personas pārskata gada laikā ievesto/importēto atkritumu daudzums (t)          
C9 Operatora vai komersanta veiktās pārstrādes vai apglabāšanas darbības ar atkritumiem R kods          
daudzums gadā (t)          
D kods          
daudzums gadā (t)          
C10 Citai personai pārskata gadā nodotie atkritumi nodots apglabāšanai gadā (t)          
nodots pārstrādei gadā (t)          
C11 Izvestie/eksportētie atkritumi izvests/eksportēts apglabāšanai gadā (t)          
izvests/eksportēts pārstrādei gadā (t)          
C12 Operatora vai komersanta, vai fiziskas personas uzkrātais atkritumu daudzums pārskata gada beigās (t)          
C13 Aizpilda tikai atkritumu poligonu apsaimniekotāji:
kopējais apglabātais atkritumu daudzums poligona darbības laikā (t)
         

C1 daļa: Dati par sadzīves atkritumu apjomiem atbilstoši administratīvajai teritorijai

Nr.
p. k.

Administratīvā teritorija Atkritumu nosaukums Atkritumu

klase

Pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu daudzums (tonnās)
         

D daļa: Aizpilda personas, kas Latvijā ieved vai importē atkritumus pārstrādei vai reģenerācijai

Nr.
p. k.
Valsts, no kuras ieved/importē atkritumus Tā operatora nosaukums un adrese, no kura ieved/importē atkritumus Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem (numurs) Ievesto/importēto atkritumu klases kods Ievesto/importēto atkritumu daudzums (t)
           

E daļa: Aizpilda personas, kas atkritumus nodod citai personai vai izved, vai eksportē no Latvijas

Nr. p. k. Valsts, uz kuru izved/
eksportē atkritumus

Persona, kas nodod vai izved/eksportē atkritumus Paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai
sūtījumiem (numurs)

Nodoto vai izvesto/
eksportēto atkritumu klases kods

Nodoto vai izvesto/
eksportēto atkritumu daudzums (t)

nosaukums adrese reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods

1.9. aizstāt 5. pielikuma 1. punktā vārdus "operatora vai komersanta" ar vārdiem "personas";

1.10. izteikt 5. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja operatoram vai komersantam ir atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums, par to izdara atzīmi pārskata veidlapā. Ja operatoram vai komersantam ir atkritumu apsaimniekošanas atļauja, atzīmē, kādai darbībai vai darbībām tā ir izsniegta. Pārskata veidlapā norāda arī atļaujas vai apliecinājuma numuru un datumu. Ja persona reģistrēta kā atkritumu tirgotājs vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieks, pārskata veidlapā norāda personas statusu un reģistrācijas lēmuma datumu. Tie atkritumu radītāji, kuri paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai, norāda datumu, kad izsniegts paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem un dokumenta numuru.";

1.11. izteikt 5. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

7. Pārskata daļas aizpilda:

7.1. A daļu - visas šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētās personas;

7.2. B daļu - operatori vai komersanti, kuru darbības rezultātā veidojas atkritumi, tai skaitā atkritumu radītāji, kas paši izved no Latvijas teritorijas atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai. Šo daļu aizpilda arī atkritumu apsaimniekotāji, ja to darbības rezultātā rodas atkritumi (arī atkritumi no atkritumu pārstrādes vai šķirošanas);

7.3. C daļu - operatori vai komersanti, kas apsaimnieko atkritumus, un atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki;

7.3.1 C1 daļu - atkritumu apsaimniekotāji, kas noslēguši līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu noteiktā teritorijā;

7.4. D daļu - personas, kuras atkritumus ieved (no Eiropas Savienības dalībvalsts) vai importē (no trešās valsts) Latvijā, lai veiktu atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju vai nodotu atkritumus citai personai (atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku gadījumā);

7.5. E daļu - personas, kas nodod atkritumus citai personai vai atkritumus izved (uz Eiropas Savienības dalībvalsti) vai eksportē (uz trešo valsti) no Latvijas.";

1.12. izteikt 5. pielikuma 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Rindā A1 norāda personas darbības veidu ar atkritumiem - atkritumi rodas personas darbības rezultātā vai persona atkritumus apsaimnieko, ietverot arī pārstrādi, atkritumu tirdzniecību un atkritumu apsaimniekošanas starpniecības darbības.";

1.13. izteikt 5. pielikuma 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Rindā A2 pārskata iesniedzējs atzīmē, vai tas ir pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrība, aģentūra vai iestāde, vai komersants (izņemot valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības), vai fiziska persona.";

1.14. papildināt 5. pielikuma 13. punktu ar ceturto teikumu šādā reakcijā:

"Atkritumu (materiālu) plūsmas, kas iegūtas, veicot ar atkritumiem kādu no R12 grupas apakškodos norādītajām darbībām, norāda B tabulā kā radītos daudzumus, klasificējot tās 1912. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē vai 1601. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē - nolietotiem transportlīdzekļiem, vai 1606. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē - baterijām un akumulatoriem (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302 pielikumu).";

1.15. izteikt 5. pielikuma 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Rindā B8 norāda atkritumu daudzumu, kuru pārskata iesniedzējs ir nodevis citai personai pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai nodoto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās. Atkritumus, ko nodod atkritumu tirgotājiem vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem, norāda kā pārstrādei nodoto atkritumu daudzumu. Nododot atkritumus poligonā, atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas veidu norāda atkarībā no tā, vai poligonā pirms atkritumu apglabāšanas notiek to pāršķirošana.";

1.16. aizstāt 5. pielikuma 16. punktā vārdus "citam komersantam vai iestādei" ar vārdiem "citai personai";

1.17. izteikt 5. pielikuma 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. rindā C2 norāda atkritumu klases kodu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302  pielikumu). Slēgtās vai rekultivētās izgāztuvēs atraktos atkritumus norāda ar attiecīgo kodu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302 pielikumu).";

1.18. izteikt 5. pielikuma 20. punktu šādā redakcijā:

"20.  Rindā C5 pārskata iesniedzējs norāda rindā C2 norādīto atkritumu (konkrētie ar atkritumu klases kodiem norādītie atkritumi) daudzumu, kas glabājas operatora vai komersanta uzņēmumā uz pārskata gada sākumu. Atkritumu poligoni norāda to atkritumu daudzumu, kas ir uzkrāts un vēl nav apglabāts pārskata gada sākumā. Atkritumu apsaimniekotājs, kas veic slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu, norāda atkritumu daudzumu, kas atrodas konkrētajā izgāztuvē pārskata gada sākumā.";

1.19. papildināt 5. pielikuma 21. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki norāda no atkritumu radītājiem (atkritumu izcelsmes vietām) pieņemto un apsaimniekoto atkritumu daudzumu tonnās, ar kuriem veikuši attiecīgas darbības.";

1.20. papildināt 5. pielikuma 22. punktu aiz vārdiem "konkrētos atkritumus" ar tekstu "tai skaitā atkritumi, kuri rodas slēgtu vai rekultivētu izgāztuvju atrakšanas un tajās apglabāto atkritumu pāršķirošanas procesā. Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki norāda no atkritumu apsaimniekotājiem pieņemto un apsaimniekoto atkritumu daudzumu tonnās, ar kuriem veikuši attiecīgas darbības.";

1.21. izteikt 5. pielikuma 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Rindā C8 norāda atkritumu daudzumu, ko pārskata iesniedzējs pārskata gada laikā ievedis vai importējis pārstrādei vai nodošanai citai personai.";

1.22. papildināt 5. pielikuma 24. punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Atkritumu (materiālu) plūsmas, kas iegūtas, veicot ar atkritumiem kādu no R12 grupas apakškodos norādītajām darbībām, norāda B tabulā kā radītos daudzumus, klasificējot tās 1912. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē vai 1601. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē - nolietotiem transportlīdzekļiem, vai 1606. atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē - baterijām un akumulatoriem (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302 pielikumu).";

1.23. izteikt 5. pielikuma 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Rindā C10 norāda to atkritumu daudzumu, kuru pārskata iesniedzējs ir nodevis citai personai pārskata gada laikā. Pārstrādei vai apglabāšanai nodoto atkritumu daudzumu norāda atsevišķās rindās. Atkritumus, ko nodod atkritumu tirgotājiem vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem, norāda kā pārstrādei nodoto atkritumu daudzumu. Nododot atkritumus poligonā, atkritumu reģenerācijas vai apglabāšanas veidu norāda atkarībā no tā, vai poligonā pirms atkritumu apglabāšanas notiek to pāršķirošana.";

1.24. aizstāt 5. pielikuma 26. punkta pirmajā teikumā vārdus "operators vai komersants" ar vārdiem "pārskata iesniedzējs";

1.25. izteikt 5. pielikuma 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Rindā C12 norāda pārskata iesniedzēja uzkrāto atkritumu daudzumu (rindā C2 ar atkritumu klases kodiem uzrādītie atkritumi) pārskata gada beigās. Atkritumu apsaimniekotājs, kas veic slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu, norāda atkritumu daudzumu, kas atrodas konkrētajā izgāztuvē pārskata gada beigās. Atkritumu poligoni norāda pārskata gada beigās uzkrāto atkritumu daudzumu, kas vēl nav apglabāts.";

1.26. aizstāt 5. pielikuma 28. punktā tekstu "Rindu C14" ar tekstu "Rindu C13";

1.27. papildināt 5. pielikumu ar 29.2 un 29.3 punktu šādā redakcijā:

"29.2 Operatori vai komersanti, kas veic slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanu un tajā esošo atkritumu pāršķirošanu, atkritumu daudzumus norāda C tabulā, apzīmējot tos ar attiecīgo R12 apakškodu. No atrakšanas un pāršķirošanas iegūtās atkritumu (materiālu) plūsmas norāda B tabulā kā radītos daudzumus, klasificējot tās 1912 atkritumu grupas attiecīgajā atkritumu klasē.

29.3 C1 daļu "Dati par sadzīves atkritumu apjomiem atbilstoši administratīvajai teritorijai" aizpilda šādi:

29.3 1.  1. ailē norāda administratīvo teritoriju (republikas pilsēta, novads), kurā veiktas konkrētas atkritumu apsaimniekošanas darbības;

29.3 2.  2. ailē norāda atkritumu nosaukumu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302 pielikumu);

29.3 3.  3. ailē norāda atkritumu klasi (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302 pielikumu) un attiecīgo atkritumu klases kodu (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 302  20. nodaļu);

29.3 4.  4. ailē norāda pārskata gada laikā savākto vai apglabāšanai un pārstrādei pieņemto atkritumu daudzumu no tiešajiem atkritumu radītājiem (tonnās).";

1.28. aizstāt 5. pielikuma 30. punkta pirmajā teikumā vārdus "operatori vai komersanti, kas veic atkritumu pārstrādi un šim nolūkam ieved vai importē atkritumus Latvijā" ar vārdiem "personas, kas Latvijā ieved vai importē atkritumus pārstrādei vai reģenerācijai, neatkarīgi no tā, vai atkritumi nonāk tieši pārstrādes vai reģenerācijas vietā vai vispirms tiek nodoti citai personai (atkritumu tirgotājam vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekam)";

1.29. izteikt 5. pielikuma 31. punktu šādā redakcijā:

"31. E daļu aizpilda personas, kas atkritumus nodod citai personai vai izved vai eksportē no Latvijas. Norāda valsti, uz kuru izved vai eksportē atkritumus. Ja nodod citai personai Latvijā, norāda Latviju. Norāda ziņas par to personu, kurai nodod, izved vai eksportē atkritumus, - nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā (ārvalstu komersantiem reģistrācijas numuru nodokļu maksātāju reģistrā drīkst nenorādīt; fiziskām personām norāda vārdu un uzvārdu). Ja atkritumu sūtījumiem (tikai izvedot vai eksportējot) nepieciešams paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu vai sūtījumiem saskaņā ar regulas Nr. 1013/2006 prasībām, norāda šā dokumenta numuru. E daļā norāda arī atkritumu klases kodu un daudzumu tonnās.";

1.30. aizstāt 5. pielikuma 32. punktā vārdus "operatora vai komersanta" ar vārdiem "pārskata iesniedzēja".

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1075 "Noteikumi par vides aizsardzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 23.02.2016.Stājas spēkā: 26.02.2016.Zaudē spēku: 27.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 25.02.2016. OP numurs: 2016/39.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280498
26.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)