Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 703

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likuma

11. panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 245. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 1.4. apakšpunktā vārdus "(turpmāk - atbalstāmā darbība)";

1.2. izteikt 3.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2.1. ar pārtikas palīdzības sniegšanu, tai skaitā ar pārtikas preču un gatavas maltītes (turpmāk - maltīte) pagatavošanai paredzēto pārtikas preču uzglabāšanu un izdalīšanu, saistītā procesa administrēšanai;";

1.3. izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka ģimene (persona) ir nonākusi ārkārtas vai krīzes situācijā. Pašvaldības sociālais dienests izziņā norāda katra ģimenes locekļa (personas) vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, kā arī izziņas izsniegšanas datumu un numuru.";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pašvaldības sociālais dienests izsniedz šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto izziņu, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta sniegto atzinumu, kurā novērtēta ģimenes (personas) sociālā situācija (izņemot ienākumus), ja:

4.1 1. ģimene (persona) nonākusi ārkārtas situācijā normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību noteiktajos gadījumos un tai nepieciešams tūlītējs atbalsts;

4.1 2. ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā tādu apstākļu dēļ, kurus tā nespēja paredzēt vai novērst un kuri izraisa pilnīgu vai daļēju materiālo vai citu resursu zudumu un padziļina tās nenodrošinātību ar pārtiku, higiēnas un saimniecības precēm vai individuāliem mācību piederumiem, un tai nepieciešams tūlītējs atbalsts.";

1.5. svītrot 9.2. apakšpunktu;

1.6. svītrot 9.3. apakšpunktā vārdu "citi";

1.7. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Sadarbības iestāde nosaka komplekta saturu un preču daudzumu atbilstoši vadošās iestādes veiktajam situācijas izvērtējumam, ņemot vērā, ka:

10.1. katram šo noteikumu 9. punktā minētajam komplektam var būt dažāds saturs;

10.2. šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajā komplektā iekļauj šo noteikumu 65. punktā minētās pārtikas preces;

10.3. šo noteikumu 9.1., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajā komplektā attiecīgi iekļauj preces, kas norādītas šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā.";

1.8. papildināt noteikumus ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Sadarbības iestāde nosaka komplekta saturu un preču daudzumu atbilstoši vadošās iestādes veiktajam situācijas izvērtējumam, ņemot vērā, ka:

10.1 1. katram šo noteikumu 9. punktā minētajam komplektam var būt dažāds saturs;

10.1 2. šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētā komplekta saturu un preču daudzumu var veidot atšķirīgi, piemērojot individuālai izdalei un maltītes nodrošināšanai, bet komplektā iekļauj vismaz šādas pārtikas produktu grupas:

10.1 2.1. graudaugi un citi cieti saturoši produkti, tai skaitā milti, makaroni, putraimi un to izstrādājumi - kopā ne mazāk par 3,3 kg;

10.1 2.2. piena produkti - kopā ne mazāk par 0,4 kg;

10.1 2.3. gaļas produkti - kopā ne mazāk par 0,25 kg;

10.1 2.4. eļļa - ne mazāk par 0,5 l;

10.1 2.5. olu pulveris - ne mazāk kā 0,1 kg;

10.1 2.6. cukurs - ne mazāk kā 0,25 kg;

10.1 3. šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētais maltītes nodrošināšanai paredzētais komplekts neatkarīgi no tā satura un preču daudzuma ir līdzvērtīgs četru individuālai izdalei paredzēto komplektu cenai;

10.1 4. šo noteikumu 9.1., 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajā komplektā attiecīgi iekļauj preces, kas norādītas šo noteikumu 1., 2. un 3. pielikumā.

10.2 Ja sadarbības iestāde ir mainījusi komplekta saturu un preču daudzumu, tā pārtrauc iepriekšējā komplekta izdali.";

1.9. aizstāt 11.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 10. punktam" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 10.1 punktam";

1.10. izteikt 11.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. uz katras preču komplekta vienības iepakojuma, izņemot individuālos mācību piederumus, nodrošināt skaidri salasāmu uzrakstu "Bezmaksas. Nav paredzēts pārdošanai" un fonda vizuālās identitātes apliecinājumu atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtajā līgumā vai vienošanās dokumentā noteiktajām prasībām;";

1.11. izteikt 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.7.  10 darbdienu laikā pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma saņemšanas un piegādes grafika saskaņošanas, bet ne retāk kā reizi divos mēnešos nodrošināt preču transportēšanu uz partnerorganizāciju noliktavu faktiskajām adresēm atbilstoši partnerorganizācijas pieprasījumam;";

1.12. svītrot 14.2. apakšpunktu;

1.13. svītrot 14.3. apakšpunktā vārdu "citi";

1.14. aizstāt 20. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "šo noteikumu 10. punktā" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 10.1 punktā";

1.15. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Ja partnerorganizācija saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas noslēgta ar sadarbības iestādi, nodrošina maltīti kādā Rīgas pilsētas teritoriālajā vienībā, republikas pilsētā, izņemot Rīgu, vai novadā (turpmāk kopā - izdales teritorija), par maltīti uzskatāma viena ēdienreize, piedāvājot ēdināšanu uz vietas vai ēdienu līdzņemšanai.";

1.16. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Partnerorganizācija nodrošina, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplekti līdz izdalīšanai netiek bojāti, izjaukti vai sadalīti pa daļām. Pieļaujama tikai šo noteikumu 22. punktā minētās maltītes nodrošināšanai paredzēto komplektu izjaukšana vai sadalīšana."

1.17. papildināt noteikumus ar 28.1.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1.1.1 viens komplekts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu mēnesi;";

1.18. papildināt 28.1.2. apakšpunktu aiz vārda "uz" ar vārdiem "četriem līdz";

1.19. izteikt 28.2.1. un 28.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.2.1. viens komplekts šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz vienu vai trijiem mēnešiem;

28.2.2. divi komplekti šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās izziņas derīguma termiņa laikā, ja izziņa izsniegta uz četriem līdz sešiem mēnešiem;";

1.20. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja partnerorganizācijai rodas šaubas, ka pilngadīgā persona, kura saņem komplektu šo noteikumu 28. punktā minētajā kārtībā, atbilst izziņā norādītajai, tai ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.";

1.21. izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Izsniedzot personai šo noteikumu 22. punktā minētās maltītes, partnerorganizācija nodrošina:

30.1. maltīšu izdali vismaz tādā apjomā, ko nosaka, izmantojot šādu formulu:

Qm = 15 x Qp1 + 60 x Qp2, kur:

Qm - izdalāmo maltīšu skaits;

Qp1 - maltītes pagatavošanai piegādāto šo noteikumu 30.1 punktā minēto individuālai izdalei paredzēto pārtikas preču komplektu skaits;

Qp2 - maltītes pagatavošanai piegādāto šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minēto maltītes nodrošināšanai paredzēto pārtikas preču komplektu skaits;

"15", "60" - no viena attiecīgā pārtikas preču komplekta pagatavojamo maltīšu skaits;

30.2. maltīšu uzskaiti atbilstoši ar sadarbības iestādi noslēgtā līguma vai vienošanās nosacījumiem.";

1.22. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja partnerorganizācijas noliktavā izdalei paredzētā pārtikas preču komplekta derīguma termiņš ir mazāks par 30 dienām vai sadarbības iestāde ir pārtraukusi šī komplekta izdali saskaņā ar šo noteikumu 10.2 punktu, to var piegādāt partnerorganizācijai, kas nodrošina šo noteikumu 22. punktā minēto maltīti, šādā kārtībā:

30.1 1. elektroniski saskaņojot ar sadarbības iestādi, ja maltīti nodrošina pati partnerorganizācija;

30.1 2. rakstiski vienojoties ar partnerorganizāciju, kas nodrošina maltīti, un sadarbības iestādi, ja maltīti nodrošina cita partnerorganizācija.";

1.23. izteikt 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"36. Sadarbības iestāde līdz 2014. gada 31. decembrim izsludina sākotnējo partnerorganizāciju atlasi, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanu visā Latvijas teritorijā. Turpmākās atlases organizē ne retāk kā reizi trijos gados. Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana ietver šādus atbalsta veidus:

36.1. pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču komplektu uzglabāšana un izdalīšana, kā arī papildpasākumu īstenošana;

36.2. maltītes nodrošināšana, tai skaitā pārtikas preču komplektu uzglabāšana un maltīšu izdalīšana, kā arī papildpasākumu īstenošana.

37. Sadarbības iestāde ir tiesīga organizēt partnerorganizāciju atlasi pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai vai maltītes nodrošināšanai un papildpasākumu īstenošanai atsevišķā izdales teritorijā, ja:"

37.1. partnerorganizāciju pretendenti (turpmāk - pretendenti) attiecīgajā izdales teritorijā nenodrošina visus vai kādu no šo noteikumu 36. punktā minētajiem atbalsta veidiem atbilstoši iesniegumam;

37.2. kāda partnerorganizācija pārtrauc dalību vai tiek izslēgta no dalības, jo nav pildījusi nosacījumus;

37.3. šo noteikumu 46. punktā minētie pretendenti nepanāk vienošanos par apvienības veidošanu vai citu sadarbības formu.";

1.24. aizstāt 38.1. apakšpunktā un 41. punktā tīmekļa vietnes adresi "www.sif.lv" ar tīmekļa vietnes adresi "www.sif.gov.lv";

1.25. izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Lai iegūtu tiesības būt par partnerorganizāciju, pretendents iesniedz sadarbības iestādē iesniegumu atbilstoši tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv ievietotajam iesnieguma veidlapas paraugam un pievieno atlases nolikumā noteiktos dokumentus, ja tas spēj nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu pilnībā vai daļēji vismaz vienā izdales teritorijā.";

1.26. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ja vairāku vērtēšanas kritērijiem atbilstošu pretendentu piedāvājums nodrošināt pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izsniegšanu, tajā skaitā arī maltīšu izsniegšanu, un papildpasākumu īstenošanu:

45.1. sasniedz vai pārsniedz kādā izdales teritorijā nepieciešamo atbalsta intensitāti, tiesības kļūt par partnerorganizāciju iegūst lielāko punktu skaitu saņēmušais pretendents;

45.2. nesasniedz attiecīgajā izdales teritorijā nepieciešamo atbalsta intensitāti vai ja divi vai vairāki pretendenti, kuri nodrošina attiecīgajā izdales teritorijā personām nepieciešamo atbalsta intensitāti, saņēmuši vienādu punktu skaitu, sadarbības iestāde aicina pretendentus uz pārrunām par:

45.2.1. apvienības veidošanu saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu;

45.2.2. citu sadarbības iestādes un pretendentu sadarbības formu, kurā iekļautu vismaz šo noteikumu 43.2.2., 43.2.3. un 43.2.4. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.27. izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc sadarbības iestādes pieņemtā lēmuma par tiesību piešķiršanu pretendentam būt par partnerorganizāciju:

47.1. informē sadarbības iestādi par:

47.1.1. pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanas un izdales vietu adresēm un maltīšu nodrošināšanas vietu adresēm, ja attiecināms. Ja norādītajās adresēs esošās telpas nav pretendenta īpašumā, tad vienlaikus ar informācijas sniegšanu par adresēm pretendents iesniedz arī ar telpu īpašnieku noslēgtā līguma vai nodomu protokola apliecinātu kopiju;

47.1.2. prognozēto atbalstāmo personu skaitu (saskaņā ar pašvaldības sociālā dienesta datiem) sadalījumā pa izdales teritorijām un pārtikas preču komplektu saņēmējiem, higiēnas un saimniecības preču komplektu saņēmējiem, individuālo mācību piederumu preču komplektu saņēmējiem un maltīšu saņēmējiem, ja attiecināms;

47.2. iesniedz Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājumu, ka pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdales vietā ir nodrošināta higiēnas prasību ievērošana atbilstoši Regulas Nr. 852/2004 II pielikuma III nodaļas 1. punktam un VIII nodaļai, ja izdales vieta nav reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.";

1.28. papildināt 53.3.3. apakšpunktu aiz vārdiem "ieguves izmaksas" ar vārdiem "un telefonaparātu nomas izmaksas";

1.29. izteikt 53.3.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3.15. biroja, kancelejas un saimniecības preču iegādes izmaksas, bet ne vairāk kā 256 euro par vienu pilnu amata slodzi gadā. Nepilnai amata slodzei izmaksas attiecināmas proporcionāli;";

1.30. aizstāt 57.1. apakšpunktā vārdus "reizi ceturksnī" ar vārdiem "ne retāk kā reizi ceturksnī ";

1.31. aizstāt 57.2. apakšpunktā vārdus "sadarbības iestāde" ar vārdiem "ne retāk kā";

1.32. svītrot 65. punktā skaitli un vārdu "2015. gadā";

1.33. papildināt noteikumus ar 66. un 67. punktu šādā redakcijā:

"66. Šo noteikumu 6. punktā minētā ģimene, kurai laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim izsniegta kāda no šo noteikumu 4. punktā noteiktajām izziņām, šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētos individuālos mācību piederumu komplektus var saņemt līdz 2016. gada 10. jūnijam.

67. Šo noteikumu 10. un 65. punkts zaudē spēku 2016. gada 31. maijā.";

1.34. aizstāt 1. pielikuma XX nodaļas tabulā:

1.34.1.  vārdus un skaitļus "No 0,1 % līdz 0,04 % no masas" ar vārdiem un skaitļiem "ne vairāk kā 0,1 % no masas";

1.34.2. vārdus un skaitļus "No 0,1 līdz 0,06 % no masas" ar vārdiem un skaitļiem "ne vairāk kā 0,1 % no masas";

1.35. aizstāt 2. pielikuma XI nodaļas tabulā vārdus un skaitļus "Vismaz 25 cm x 20 cm x 40 cm" ar vārdiem un skaitļiem "Vismaz 25 cm x 17 cm x 40 cm";

1.36. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 25. novembra
noteikumiem Nr. 727

Partnerorganizāciju atlases vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas nosaukums Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā
Darbības veids Pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču izdalīšana vistrūcīgākajām personām un papildpasākumu īstenošana
Atlases veids Atklāta partnerorganizāciju atlase
Sadarbības iestāde Sabiedrības integrācijas fonds

Izmantotie saīsinājumi

Fonds - Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
PO - Partnerorganizāciju atlases pretendents (tai skaitā pretendentu apvienība)
Likums - Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likums
Iesniegums - PO iesniegums un tam pievienotie dokumenti
Pilns atbalsts - PO prognozētais atbalstāmo personu skaits vidēji mēnesī, kas ir vienāds ar vai lielāks par to personu skaitu, kurām attiecīgajā izdales teritorijā pašvaldības sociālais dienests iepriekšējā kalendāra gadā izsniedzis šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto izziņu
Daļējs atbalsts - PO prognozētais atbalstāmo personu skaits vidēji mēnesī, kas ir mazāks par to personu skaitu, kurām attiecīgajā izdales teritorijā pašvaldības sociālais dienests iepriekšējā kalendāra gadā izsniedzis šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto izziņu
P - Precizējamais kritērijs. Ja konstatēta kritērija neatbilstība, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ka PO lēmumā noteiktajā laikā un kārtībā tiks nodrošināta pilnīga atbilstība kritērijam
N - Neprecizējamais kritērijs. Ja konstatēta kritērija neatbilstība, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par iesnieguma noraidīšanu

1. Kopīgie atbilstības kritēriji1

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P, N)

1.1. PO ir:

N

1.1.1. Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība vai nodibinājums vai Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā reģistrēta reliģiska organizācija (turpmāk abas kopā - nevalstiska organizācija). Nevalstiskas organizācijas darbības veids iepriekšējos 12 mēnešus no iesnieguma iesniegšanas dienas ir bijis labdarība vai sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana
1.1.2. pašvaldība vai tās iestāde
1.2. Personai, kura pārstāv PO, vai PO nav iestājušies likuma 16. panta 1. vai 2. punkta izslēgšanas nosacījumi

N

1.3. PO nav iestājušies likuma 16. panta 3. punkta izslēgšanas nosacījumi

N

1.4. PO nav iestājies likuma 19. pantā minētais aizliegums uz laiku piedalīties PO atlasē

N

1.5. PO iesniegumā paredz nodrošināt vienu vai abus šo noteikumu 36. punktā minētos atbalsta veidus Latvijas teritorijā

P

1.6. PO iesniegumā paredz nepieprasīt no atbalsta saņēmējiem maksu par šo noteikumu 36. punktā minētajiem atbalsta veidiem

P

1.7. PO iesniegumā apliecina, ka nepieprasīs fonda finansējumu par tādu šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, kas tiek finansētas no citiem Eiropas Savienības vai publiskā finansējuma līdzekļiem

P

1.8. PO iesniegumā apliecina, ka šo noteikumu 36. punktā minēto atbalsta veidu nodrošināšanā veicinās vienlīdzīgu iespēju ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

P

1.9. PO iesniegums ir:

P

1.9.1. sagatavots datorrakstā (ja attiecināms)
1.9.2. pilnībā aizpildīts valsts valodā atbilstoši atlases nolikumam
1.9.3. ar pievienotiem papildus iesniedzamiem dokumentiem valsts valodā vai ar PO atbildīgās amatpersonas apliecinātu tulkojumu
2. Specifiskie atbilstības kritēriji2

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P, N)

2.1. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču drošu uzglabāšanu un izdalīšanu personām, kuras ir tiesīgas attiecīgo palīdzību saņemt3

P

2.2. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja maltītes nodrošināšanai, tajā skaitā pārtikas preču komplektu drošai uzglabāšanai un maltīšu izdalīšanai4

P

2.3. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai tieši vai netieši nodrošinātu papildpasākumus

P

2.4. PO iesniegumā pamatota pietiekama administratīva, finansiāla un darbības spēja, lai nodrošinātu pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšanu un izdalīšanu personām, tajā skaitā arī maltīšu nodrošināšanu (ja attiecināms), kā arī ar papildpasākumu īstenošanu saistītās informācijas publicitātes, uzraudzības un novērtēšanas prasību ievērošanu

P


3. Kvalitātes kritēriji5

Apakškritēriji/punktu skaits

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

3.1. PO pieredzes ilgums pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības celšanā vai labdarībā 3.1.1. PO pieredze labdarības aktivitāšu īstenošanā un sociālās iekļaušanas pasākumu īstenošanā ir:
3.1.1.1. ilgāka par trim gadiem - 30

3.1.1.2. no viena gada līdz trim gadiem - 20

3.1.1.3. viens gads - 10

3.1.1.4. mazāka par vienu gadu - 0

60S

0

3.1.2. PO pieredze maltītes nodrošināšanā vistrūcīgākajām personām ir:

3.1.2.1. četri gadi un ilgāk - 30

3.1.2.2. no diviem līdz trim gadiem - 20

3.1.2.3. viens gads - 10

3.1.2.4. mazāk par vienu gadu - 0

3.2. PO pieredzes ilgums pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai publiskā finansējuma (ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības, valsts vai pašvaldību) piesaistīšanā un apsaimniekošanā 3.2.1. PO pieredze ES vai citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistīšanā un apsaimniekošanā ir:

3.2.1.1. četri gadi un ilgāk - 15

3.2.1.2. no diviem līdz trim gadiem - 10

3.2.1.3. viens gads - 5

3.2.1.4. mazāk par vienu gadu - 0

3.2.2. PO pieredze valsts vai pašvaldību publiskā finansējuma piesaistīšanā un apsaimniekošanā ir:

3.2.2.1. četri gadi un ilgāk - 15

3.2.2.2. no diviem līdz trim gadiem - 10

3.2.2.3. viens gads - 5

3.2.2.4. mazāk par vienu gadu - 0

30S

0

3.3. PO ir tieša vai netieša pieredze pēdējo septiņu gadu laikā līdz atlases izsludināšanas dienai personu sociālās iekļaušanas, informatīvu, konsultējošu vai neformāli izglītojošu papildpasākumu nodrošināšanā 3.3.1. PO ir tieša pieredze plānoto papildpasākumu plānošanā, administrēšanā, īstenošanā un uzraudzībā - 30 30V 0
3.3.2. PO ir netieša pieredze papildpasākumu plānošanā, administrēšanā, īstenošanā vai uzraudzībā - 10
3.3.3. PO nav pieredzes plānoto papildpasākumu nodrošināšanā - 0
3.4. PO teritoriālais pārklājums 3.4.1. PO plāno nodrošināt pilnu atbalstu:

3.4.1.1. piecās vai vairāk izdales teritorijās - 40

3.4.1.2. no divām līdz četrām izdales teritorijām - 30

3.4.1.3. vienā izdales teritorijā - 10

3.4.1.4. nevienā izdales teritorijā, jo plānots tikai daļējs atbalsts - 0

110S

0

3.4.2. pilna atbalsta nodrošināšanai katrā izdales teritorijā PO plāno vienu izdales vietu:

3.4.2.1. uz 0-500 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir republikas pilsēta, vai uz 0-200 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads - 50

3.4.2.2. uz 501-900 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir republikas pilsēta, vai uz 201-500 prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads - 20

3.4.2.3. uz 901 un vairāk prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir republikas pilsēta, vai uz 501 un vairāk prognozētajām atbalstāmajām personām, ja izdales teritorija ir novads - 0

3.4.3. atbalsta nodrošināšanai izdales teritorijā PO ir izveidojusi apvienību vai ir noslēgusi nodomu protokolu par sadarbību starp vismaz vienu pašvaldību vai tās iestādi un vismaz vienu nevalstisku organizāciju - 10
3.4.4. atbalsta nodrošināšanai izdales teritorijā, kas ir Rīgas pilsētas teritoriālā vienība, republikas pilsēta vai novada pilsēta, PO plāno maltītes nodrošināšanu - 10

Piezīmes.

1. 1 Ja PO ir apvienība, pēc kopīgiem kritērijiem vērtē katru apvienības dalībnieku.

2. 2 Ja PO ir apvienība, pēc specifiskajiem atbilstības kritērijiem vērtē visus apvienības dalībniekus kopā.

3. 3 Kritēriju attiecina, ja PO iesniegumā paredz nodrošināt 36.1. apakšpunktā minēto atbalsta veidu.

4. 4 Kritēriju attiecina, ja PO iesniegumā paredz nodrošināt 36.2. apakšpunktā minēto atbalsta veidu.

5. 5 Ja PO ir apvienība, pēc kvalitātes kritērijiem vērtē visu apvienības dalībnieku kopējo pieredzi un teritoriālo pārklājumu, punktus nesummējot.

6. S Piemēro visus atbilstošos kritērijus, summējot tiem piemērojamo punktu skaitu.

7. V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju."

2. Šo noteikumu 1.8., 1.9., 1.10. un 1.14. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 703Pieņemts: 08.12.2015.Stājas spēkā: 16.12.2015.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 15.12.2015. OP numurs: 2015/245.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
278500
16.12.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)