Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1340

Rīgā 2013.gada 19.novembrī (prot. Nr.61 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos"
10.panta trešās daļas 1. un 2.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 136., 157.nr.; 2013, 113.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9.punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk - efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projekta iesniegumā norādīto finanšu instrumenta finansējumu, nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā katrā ēkā.";

1.2. aizstāt 13.5.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.3. aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "600 000 latu" ar skaitli un vārdu "853 723,09 euro";

1.4. izteikt 30.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. projekta iesnieguma veidlapā visos aprēķinos izmantotā naudas vienība ir euro. Finansējuma apmēru nosaka euro un centos, summas norādot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata, noapaļojot skaitli līdz tuvākajai simtdaļai uz leju, ja trešais cipars aiz komata ir līdz 5 (ieskaitot), vai uz augšu, ja trešais cipars aiz komata ir 6 vai lielāks;";

1.5. aizstāt 1.1 pielikumā vārdu "lats" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "euro";

1.6. aizstāt 1.1 pielikuma 9.punktā apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.7. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta
noteikumiem Nr.559

Fosilos un atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju investīciju izmaksas

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai" nolikums" 22.punktu projekta attiecināmās izmaksas (I) šo noteikumu 19.2.apakšpunktā norādītajai aktivitātei aprēķina, izmantojot šādu formulu:

I = (IRES- Ifos) ×P, kur

IRES - projektā plānotās atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel), kas nepārsniedz maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas, atbilstoši jaudas diapazonam (1. un 2.tabula);

Ifos - fosilo energoresursu tehnoloģiju investīcijas (euro/kWth vai euro/kWel) atbilstoši jaudas diapazonam (3. un 4.tabula);

P - siltumenerģijas vai elektroenerģijas tehnoloģiju plānotā uzstādāmā jauda (kW). Koģenerācijas stacijām aprēķinā izmanto plānoto uzstādāmo elektrisko jaudu (kW).

2. Atjaunojamos energoresursus izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamās investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

2.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

1.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWth

Lietderības koeficients

Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai vai tehnoloģiju sistēmai, MW

2.1.1. Biomasas katli
2.1.1.1. biomasas katls

483,78

≥ 0,80

līdz 0,25 (neieskaitot)

2.1.1.2. biomasas katls

462,43

≥ 0,80

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)

2.1.1.3. biomasas katls

369,95

≥ 0,82

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)

2.1.1.4. biomasas katls

313,03

≥ 0,82

≥ 1,0

2.1.2. Saules kolektori
2.1.2.1. plaknes absorbcijas saules kolektori

1280,58

≥ 0,501

 
2.1.2.2. vakuuma saules kolektori

1707,45

≥ 0,601

 
2.1.3. Siltuma sūkņi
2.1.3.1. ūdens/ūdens (W10/W35)

1394,41

≥ 5,0

.

2.1.3.2. tiešā iztvaikošana/ūdens (E4/W35)

1565,16

≥ 5,0

 
2.1.3.3. šķidrums/ūdens (B0/W35)

1565,16

≥ 5,0

 
2.1.3.4. šķidrums/ūdens (B0/W35)

1252,13

≥ 4,0

 
2.1.3.5. šķidrums/gaiss (B0/A32)

1252,13

≥ 3,0

 
2.1.3.6. gaiss/ūdens (A2/W35)

1252,13

≥ 3,0

 
2.1.3.7. gaiss/gaiss2 (A2/A20)

825,27

≥ 3,0

 

2.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

2.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Kopējās maksimālās attiecināmās izmaksas, euro/kWel

Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWel

2.2.1. Biomasas koģenerācijas stacija

4980,05

līdz 0,25 (neieskaitot)

2.2.2. Biomasas koģenerācijas stacija

4553,19

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)

2.2.3. Biomasas koģenerācijas stacija

4268,62

≥ 0,5 līdz 3 (neieskaitot)

2.2.4. Vēja elektrostacija

1707,45

līdz 0,5 (neieskaitot)

2.2.5. Vēja elektrostacija

1351,73

≥ 0,5

2.2.6. Saules elektrostacija (baterijas)

3984,04

 

3. Fosilos energoresursus izmantojošo (atsauces) tehnoloģiju investīciju izmaksas (neietverot pievienotās vērtības nodokli):

3.1. siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas

3.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWth3

Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWth

3.1.1. Gāzes katls

116,68

līdz 0,05 (neieskaitot)

3.1.2 Gāzes katls

110,98

no 0,05 līdz 0,25 (neieskaitot)

3.1.3. Gāzes katls

85,37

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)

3.1.4. Gāzes katls

81,10

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)

3.1.5. Gāzes katls

59,76

≥ 1,0


3.2. elektroenerģijas ražošanas tehnoloģijas

4.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija (kombinētā cikla gāzes turbīna)

Atsauces tehnoloģijas investīciju izmaksas, euro/kWel3

Uzstādītās jaudas diapazons vienai tehnoloģijai, MWel

3.2.1. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1920,88

līdz 0,25 (neieskaitot)

3.2.2. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1565,16

no 0,25 līdz 0,5 (neieskaitot)

3.2.3. Gāzes dzinējs, dabasgāze

1394,41

≥ 0,5

3.2.4. Kombinētā cikla gāzes turbīna

711,44

atsauce attiecas uz saules elektrostacijām un vēja elektrostacijām

4. Projekta izmaksas, kuras ir lielākas par atjaunojamo energoresursu izmantojošo tehnoloģiju maksimāli pieļaujamām investīciju izmaksām, kas minētas šā pielikuma 1. un 2.tabulā, norāda kā neattiecināmas izmaksas, un tās sedz projekta iesniedzējs no saviem finanšu līdzekļiem.

5. Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas, kuras, izmantojot atjaunojamo primāro energoresursu ar lielāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju, var pārstrādāt lietderīgi izmantojamā atjaunojamā energoresursā ar mazāku aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju.

5.tabula

Nr.
p.k.

Tehnoloģija

Investīcijas, euro/kW (primārā energoresursa pārstrādes jauda)

Vienas iekārtas uzstādītās jaudas diapazons, MW

5.1.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

3557,18

līdz 0,5 (neieskaitot)

5.2.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

2276,59

no 0,5 līdz 1,0 (neieskaitot)

5.3.

Atjaunojamo energoresursu pārstrādes tehnoloģijas

1565,16

≥ 1

Piezīmes.

1 Lietderības koeficients ir noteikts atbilstoši Latvijas Republikas klimatiskajiem apstākļiem.

2 Gaiss-gaiss tipa siltuma sūkņus var uzstādīt, ja tie ir paredzēti darbam temperatūrā līdz -20 °C. Siltuma sūkņu iekārtu efektivitātei jābūt pārbaudītai neatkarīgā institūcijā un jābūt attiecīgo efektivitāti apliecinošam dokumentam.

3 Pamatojoties uz starptautisko avotu informāciju un Latvijas pieredzi.";

1.8. aizstāt 3.pielikumā:

1.8.1. apzīmējumu "LVL" ar vārdu "euro";

1.8.2. apzīmējumu "Ls" ar vārdu "euro";

1.9. aizstāt 3.pielikuma 2.11.apakšsadaļā vārdus "latos un santīmos" ar vārdiem "euro un centos";

1.10. aizstāt 3.pielikumā ietvertajā iesnieguma veidlapas 1.pielikumā vārdus "latos un santīmos" ar vārdiem "euro un centos";

1.11. aizstāt 4.pielikumā:

1.11.1. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"";

1.11.2. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 94.punktu";

1.12. aizstāt 4.pielikuma 1.nodaļas piezīmē apzīmējumu un skaitli "LVL 20 000,00" ar skaitli un vārdu "28 456,44 euro";

1.13. aizstāt 4.pielikuma 8.10.apakšpunkta piezīmē vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumiem Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu"";

1.14. aizstāt 5.pielikuma 2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "100 latu" ar skaitli un vārdu "142,29 euro";

1.15. izteikt 5.pielikuma 2.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.10. CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā. Ja projekta iesniegumā plānotas aktivitātes vairākās ēkās, efektivitātes rādītājs nedrīkst būt mazāks par 0,42 kgCO2/euro gadā katrā ēkā  

P"

1.16. aizstāt 5.pielikuma 2.11.apakšpunktā skaitli un vārdu "600 000 latu" ar skaitli un vārdu "853 723,09 euro";

1.17. aizstāt 5.pielikuma 2.32.apakšpunktā vārdu "lats" ar vārdu "euro";

1.18. izteikt 5.pielikuma 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. Projekta sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/euro gadā)

1-10

 
3.2.1. no 4,92 un vairāk kgCO2/euro gadā

10

 
3.2.2. no 4,22 līdz 4,92 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

7

 
3.2.3. no 3,51 līdz 4,22 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

6

 
3.2.4. no 2,81 līdz 3,51 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

5

 
3.2.5. no 2,11 līdz 2,81 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

4

 
3.2.6. no 1,41 līdz 2,11 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

3

 
3.2.7. no 0,70 līdz 1,41 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

2

 
3.2.8. no 0,42 līdz 0,70 kgCO2/euro gadā (neieskaitot)

1

"


1.19. aizstāt 6.pielikumā:

1.19.1. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.504 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju"";

1.19.2. vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumu Nr.39 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 79.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumu Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" 94.punktu";

1.20. aizstāt 6.pielikuma 1.nodaļas piezīmē apzīmējumu un skaitli "LVL 20 000,00" ar skaitli un vārdu "28 456,44 euro".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.12., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. un 1.20.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1340Pieņemts: 19.11.2013.Stājas spēkā: 26.11.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 230, 25.11.2013. OP numurs: 2013/230.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
262172
26.11.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)