Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.95

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13.panta
pirmo, otro, ceturto un piekto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu,
20.2 panta piekto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu,
 likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu un
Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145.nr.; 2011, 52., 157., 205.nr.; 2012, 48., 161.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 13.panta pirmo, otro, ceturto un piekto daļu, 20.1 panta trešo un ceturto daļu, 20.2 panta piekto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu, likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4.panta devīto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 8.4 punktu šādā redakcijā:

"8.4 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), reģistrējot katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, sniedz ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums) un vienlaikus norāda arī darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Ja mainās darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods, darba devējs nākamajā mēnesī līdz datumam, kas noteikts kā ikmēneša obligāto iemaksu veikšanas termiņš, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par darbinieka profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu, aizpildot 1.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 7.aili. Darba devējs 5.ailē norāda ziņu kodu PM - darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, 4.ailē norāda ziņu par darba ņēmējiem izmaiņas dienu un 7.ailē - profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.";

1.3. papildināt noteikumus ar 8.5 punktu šādā redakcijā:

"8.5 Valsts ieņēmumu dienests, saņemot personas (darba ņēmēja) iesniegumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju, kurš šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par attiecīgās personas darba ņēmēja statusa zaudēšanu, piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta darba devējam brīdinājumu, nosakot 15 dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, tai skaitā par attiecīgā darba ņēmēja statusa zaudēšanu. Ja darba devējs noteiktajā termiņā neiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par darba ņēmējiem, Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba ņēmēja sniegto un Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, reģistrē personai (darba ņēmējam) darba ņēmēja statusa zaudēšanu (ziņu kods - 29) ar datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā saņemts personas iesniegums par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar darba devēju.";

1.4. papildināt noteikumus ar 25.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.8. par darba ņēmējiem, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības.";

1.5. svītrot 29.2.apakšpunktu;

1.6. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem pārskata mēnešiem precizē saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta trešo daļu šādos gadījumos:

30.1. Valsts ieņēmumu dienests - saskaņā ar izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē aprēķinātajiem darba ienākumiem un obligātajām iemaksām, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas;

30.2. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) -, ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un darba devēja ziņojumus par tiem pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.aili;

30.3. darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) - saskaņā ar Valsts darba inspekcijas rīkojumu par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā, ja pēc pārbaudes darba ņēmējam jāpalielina vai jāsamazina darba ienākumi un obligātās iemaksas. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumus par pārskata mēnešiem, par kuriem veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas. Aizpilda 3.pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5.aili. Ja darba ienākumi un obligātās iemaksas precizējamas par personām, kuras Valsts darba inspekcijas rīkojumā norādītajā laikposmā nav reģistrētas šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, darba devējs (maksātnespējas procesa administrators) par tām iesniedz ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu;

30.4. maksātnespējas procesa administrators - saskaņā ar darba devēja grāmatvedības uzskaitē atspoguļoto informāciju, ja darba devēja ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos nav iesniedzis vai precizējis darba devējs;

30.5. darba devējs - par personu, kurai saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu obligātās iemaksas šo noteikumu IV1 nodaļā noteiktajā kārtībā izmaksā Finanšu ministrija. Aizpilda 5.pielikuma I un II sadaļu;

30.6. bijušais darba devējs - par darba ņēmēju, ar kuru ir izbeigtas darba attiecības un kuram sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības. Ienākumus un obligātās iemaksas precizē, iesniedzot darba devēja ziņojumu par pārskata mēnesi, kurā ir pārtrauktas darba ņēmēja un darba devēja attiecības. Aizpilda 3.pielikuma 6., 7. un 10.aili.";

1.7. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Darba devējs precizē (palielina) darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējiem mēnešiem pirms šo noteikumu 29.1.apakšpunktā minētā mēneša saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta otro daļu. Aizpilda 3.pielikuma 4. un 5.aili.";

1.8. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Darba ņēmēja nostrādāto stundu skaitu mēnesī norāda darba devēja ziņojuma (3.pielikums) 11.ailē. Informācija par darba ņēmēja nostrādātajām stundām nav jānorāda par personām, kuras pie darba devēja tiek nodarbinātas tikai uz uzņēmuma līguma pamata.";

1.9. papildināt noteikumus ar 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.2 Darba devējs (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš līdz 2013.gada 30.jūnijam ir reģistrējis darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā, ja darba ņēmējs līdz 2013.gada 1.jūlijam nav zaudējis likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto darba ņēmēja statusu, darba devēja ziņojumā norāda ziņas par darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram. Darba devējs, aizpildot ziņas par darba ņēmējiem (1.pielikums), 5.ailē norāda ziņu kodu PM - darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa, kā izmaiņu datumu 4.ailē norādot 2013.gada 1.jūliju, un 7.ailē - profesijas (aroda, amata, specialitātes) kodu. Ziņas par darba ņēmēja nostrādātajām stundām un profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram nav jānorāda par personām, kuras darba devējs nodarbina tikai uz uzņēmuma līguma pamata.";

1.10. izteikt 1.pielikuma pirmo tabulu šādā redakcijā:

"Nr. p.k.

Personas kods
(ja nav personas koda, reģistrācijas numurs un personas dzimšanas dati)

Vārds, uzvārds

Datums, mēnesis, gads (dd.mm.gggg.)

Ziņu kods

Valsts kods2

Profesijas (aroda, amata, specialitātes) kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram

1

2

3

4

5

6

7

           

"

1.11. papildināt 1.pielikuma tabulu "Ziņu kods un tā atšifrējums" ar 32.punktu šādā redakcijā:

"32.

29

Darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam"

1.12. papildināt 1.pielikuma tabulu "Ziņu kods un tā atšifrējums" ar 33.punktu šādā redakcijā:

"33.

PM

Darba ņēmēja profesijas (aroda, amata, specialitātes) maiņa"

1.13. papildināt 3.pielikumu ar 9., 10. un 11.rindkopu šādā redakcijā:

" darba ņēmēji, kuru darba ienākumu aprēķināšanā un izmaksāšanā Valsts darba inspekcija pārbaudē konstatējusi pārkāpumus

 darba ņēmēji, kuru darba ienākumus precizē maksātnespējas procesa administrators

 darba ņēmēji, ar kuriem ir izbeigtas darba attiecības un kuriem sākotnēji tika piešķirtas akciju pirkuma tiesības".

2. Šo noteikumu 1.3., 1.5., 1.6., 1.7., 1.11. un 1.13.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.martā.

3. Šo noteikumu 1.2., 1.10. un 1.12.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 95Pieņemts: 19.02.2013.Stājas spēkā: 22.02.2013.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 21.02.2013. OP numurs: 2013/37.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
254916
22.02.2013
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"